Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Sprzedaży i Marketingu
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14
www.pkn.pl
tel. 22 5567 777         


  ZAMÓWIENIE, Data:  
 Firma Osoba prywatna
 
DANE DO FAKTURY:ADRES WYSYŁKOWY:    Zaznacz jeśli adres wysyłkowy jest taki sam jak adres firmy
Nazwa firmy lub nazwisko i imię: 1)
Nazwa firmy lub nazwisko i imię: 1)
Miejscowość: 1)Miejscowość: 1)
Ulica: 1)Ulica: 1)
Numer domu: 1)Nr domu: 1)
Numer mieszkania:Numer mieszkania:
Kod pocztowy: 1) Kod pocztowy: 1)
Poczta: 1) Poczta: 1)
NIP:1) 7)Telefon:
E-MAIL:1) Wysyłka kurierem:  
Jeśli posiadają Państwo umowę z firmą kurierską prosimy o podanie numeru klienta w polu informacje dodatkowe.
ZAMAWIAM:
Lp.
Numer normy/tytuł publikacji 1)
Wersja1)
Liczba stanowisk 3)
Liczba egzemplarzy 4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 
Informacje dodatkowe:
Forma płatności:1)

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres:  2)
  W tej sprawie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

UPEWNIJ SIĘ, CZY TWOJA KSIĘGOWOŚĆ HONORUJE TAKIE FAKTURY!

POZOSTAW ZAZNACZONĄ ZGODĘ LUB USUŃ ZAZNACZENIE.Cofnięcie powyższej zgody wymaga odwołania w formie elektronicznej tj. za pomocą e-maila, adres: wsmsekr@pkn.pl

Przy braku powyższej zgody do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT i przesyłana w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Faktura VAT za produkty w formie papierowej i na CD wysyłana jest wraz z towarem listem priorytetowym, poleconym, paczką albo kurierem za pośrednictwem POCZTEXU.

Chcę zrealizować przez: 1)
- PKN Warszawa   ( 00-050 Warszawa, ul.Świętokrzyska 14, tel.: 22 556 77 77 )
- PKN Łódź   ( 90-130 ŁÓDŹ, ul.Narutowicza 75, tel.: 42 678 54 60 )
- PKN Katowice   ( 40-032 Katowice, ul.Dąbrowskiego 22, tel.: 32 251 89 04 )

Osoba prowadząca sprawę (osoba zamawiająca): 1)   tel.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zakupów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że administratorem danych jest PKN, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa; dane są zbierane w celu informowania o wydarzeniach i nowych produktach PKN; przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania; podanie tych danych było dobrowolne.
- AKCEPTUJĘ 5)
 
UWAGA! Ogłoszenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386), Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi sprzedaż PN oraz innych wydawnictw normalizacyjnych w formie papierowej i elektronicznej. Użytkownik ma prawo do korzystania z zakupionych publikacji tylko na własny użytek, a w przypadku elektronicznej wersji na tylu stanowiskach, ile zostało podanych w zamówieniu. W przypadku zakupu dowolnej wersji elektronicznej zezwala się na wykonanie jednej papierowej kopii do własnego użytku. Wszelkie inne wykorzystanie (reprodukowanie, przesyłanie wynajem, dzierżawienie, odsprzedaż) całości lub fragmentów publikacji PKN jest zabronione lub wymaga specjalnego zezwolenia PKN. Kupujący zobowiązuje się zapewnić środki bezpieczeństwa uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do publikacji.
- AKCEPTUJĘ 1)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie zaproszeń i innych ofert handlowych od Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) a także na używanie przez PKN telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania mi oferty marketingowej 6)

1) Pole do obowiązkowego wypełnienia
2) Pole do obowiązkowego wypełnienia w przypadku zaznaczenia TAK
3) Pole do obowiązkowego wypełnienia w przypadku wersji "Plik" lub "CD"
4) Pole do obowiązkowego wypełnienia w przypadku wersji "Papier" lub "CD"
5) Pole do obowiązkowego wypełnienia w przypadku osoby fizycznej
6) Pole do opcjonalnego wypełnienia
7) NIP należy wpisać pomijając znaki "-" i " "