IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Temat wiodący „Normy wyrównują szanse”


Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
www.pkn.pl
  Data: 2017-03-23


Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa


V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Temat wiodący „Stosowanie norm gwarancją jakości”

Udzial w konferencji jest bezpłatny

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłaszam udział w V Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”
                              
Termin
               
Godzina
                              
10 marca 2016 r.               10.30 - 15.00


Tytuł naukowy
Imię*
Nazwisko*
Nazwa jednostki organizacyjnej*
Stanowisko*
Miasto*
Województwo*
Telefon (wraz z nr kierunkowym)*
e-mail do uczestnika konferencji*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKN w celu rejestracji na użytek Konferencji Normalizacja w Szkole z tematem wiodącym „Normy wyrównują szanse” . Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania pocztą elektroniczną wiadomości o wydarzeniach organizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
 

Szczegółowe informacje:
tel:   22 55 67 639                  e-mail: konferencja@pkn.pl

* Pole wymagane


Copyright © 2015 Polski Komitet Normalizacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.