Zawartość

Ankieta dot. strony www.pkn.pl

1. Czy strona jest przejrzysta i łatwo znaleźć informacje?

2. Czy udało Ci się znaleźć potrzebne informacje?

3. Czy znalezione informacje są zrozumiałe i wystarczające?

4. Który z elementów strony jest Twoim zdaniem najbardziej użyteczny? (wielokrotny wybór)

5. W jakim celu wykorzystujesz stronę WWW: (wielokrotny wybór)


7. Jestem: (wielokrotny wybór)