Content

Składanie ofert na opracowanie norm

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do dopełnienia formalności stawianych wykonawcom prac normalizacyjnych.


Zaproszenia do składania ofert na opracowanie norm

Komitet Techniczny nr 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne - Część 1: Procedury obliczania.


Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:
-    opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
-    propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.
Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 38 775,- PLN


Oferty prosimy przesłać do 18-11-2019 na adres: anna.tanska@pkn.pl