Inicjatywy powołania KT/KZ/PK
Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
DS. EKOPROJEKTU OBEJMUJĄCEGO PRODUKTY ENERGETYCZNE I ICH WYDAJNOŚĆ

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Elektryki Komitetu Technicznego ds. Ekoprojektu obejmującego produkty energetyczne i ich wydajność

Tematyka Komitetu obejmie ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących produktów związanych z energią w aspekcie ekoprojektu.

KT ds. Ekoprojektu obejmującego produkty energetyczne i ich wydajność będzie komitetem lustrzanym dla CEN-CLC/TC 10, Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 29 września 2017 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Elektryki
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Andrzejem Sucharskim, tel.: 22 55 67 833, e-mail: andrzej.sucharski@pkn.pl lub z Janem Mucha, tel.: 22 55 67 525, e-mail: jan.mucha@pkn.pl.

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
DS. PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZE SZKŁA

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Budownictwa  i Konstrukcji Budowlanych Komitetu Technicznego ds. Projektowania Konstrukcji Budowlanych ze Szkła

Tematyka Komitetu obejmie zasady projektowania konstrukcji budowlanych ze szkła.

KT ds. Projektowania Konstrukcji Budowlanych ze Szkła będzie komitetem lustrzanym dla CEN/TC 250/SC 11, Structural Glass.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania  i  odwoływania Organów  Technicznych  PKN,  ich członków  oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 12 maja 2017 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Budownictwa  i Konstrukcji Budowlanych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:
Kierownikiem Małgorzatą Pogorzelską, tel.: 22 55 67 440, e-mail: malgorzata.pogorzelska@pkn.pl lub z Bogumiłą Papierowską, tel.: 22 55 67 633, e-mail: bogumila.papierowska@pkn.pl.

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
DS. ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania Komitetu Technicznego ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Tematyka Komitetu obejmie: klasyfikację, terminologię i nomenklaturę, praktyki stosowane w zarządzaniu oraz mierniki obejmujące działania „biznesowe” podejmowane w jednostkach ochrony zdrowia.

KT ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia będzie komitetem lustrzanym dla ISO/TC 304 Healthcare administration.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 10 stycznia 2017 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Sektora Anną Jarońską, tel.: 22 55 67 549, e-mail: anna.jaronska@pkn.pl lub z Martą Krejpowicz, tel.: 22 55 67 574, e-mail: marta.krejpowicz@pkn.pl.

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK
Brak nowych ogłoszeń