Zawartość

Informacja o wyborach do Rady Normalizacyjnej 2019

2019-11-22
Prezes PKN informuje, że komisja wyborcza powołana zarządzeniem Prezesa PKN nr 28 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Normalizacyjnej, podjęła decyzję o braku zasadności przeprowadzenia wyborów do Rady.

Prezes PKN informuje, że komisja wyborcza powołana zarządzeniem Prezesa PKN nr 28 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Normalizacyjnej, podjęła decyzję o braku zasadności przeprowadzenia wyborów do Rady. Zgodnie z § 7 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym wszyscy prawidłowo zgłoszeni kandydaci stali się członkami Rady. Lista członków Rady Normalizacyjnej V kadencji na lata 2020-2023 i uchwała nr 2 z dnia 21 listopada 2019 r.

Lista zostanie uzupełniona o członków Rady (reprezentantów organów administracji rządowej) powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.