Zawartość

Komunikat

2020-05-21
Bezpłatne normy

Informujemy, że na podstawie decyzji Komitetu Prezydenckiego CEN-CENELEC Polski Komitet Normalizacyjny udostępnia bezpłatnie (na czas walki z pandemią) normy, które będą pomocne w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2. 

Lista norm do nieodpłatnej dystrybucji na czas walki z COVID-19

Mamy nadzieję, że to normalizacyjne przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy sytuacji i ułatwi Państwu pracę.

Więcej informacji: https://sklep.pkn.pl/pn