Zawartość

MIASTA Z CERTYFIKATEM SMART CITY


Raport stanowiący podstawę do przeprowadzenia procesu certyfikacji zawierający informacje nt. źródeł danych, sposobu obliczania wskaźników oraz częstotliwości ich aktualizacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Udostępniamy także certyfikat PN, wydany przez PKN wraz z załącznikiem wyszczególniającym wskaźniki objęte certyfikatem.Na tej stronie można:

  1. Zapoznać się ze wskaźnikami profilowymi miasta/gminy. Są to wskaźniki nie podlegające certyfikacji, a umożliwiające wybór jednostek do porównania profilu każdej z nich i selekcję zgodnie z przyjętymi kryteriami (np. liczba mieszkańców).

Wskaźniki profilowe dla Lublina można znaleźć tutaj.

  1. Zapoznać się z aktualnymi wartościami certyfikowanych wskaźników usług miejskich i jakości życia.

Wskaźniki dla Lublina można znaleźć w poniższej tabeli.


Wskaźniki wyróżnione kolorem żółtym są wskaźnikami podstawowymi zgodnie z normą odniesienia. Pozostałe wskaźniki są wskaźnikami pomocniczymi.pkt. normy Wskażnik
5 GOSPODARKA
6 EDUKACJA
7 ENERGIA
8 ŚRODOWISKO
9 FINANSE
10 REAGOWANIE NA POŻAR I INNE ZAGROŻENIA
11 ADMINISTRACJA
12 ZDROWIE
13 REKREACJA
14 BEZPIECZEŃSTWO
15 SCHRONISKA
16 ODPADY STAŁE
17 TELEKOMUNIKACJA I INNOWACJE
18 TRANSPORT
19 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
20 ŚCIEKI
21 WODA I USŁUGI SANITARNE