Zawartość

MIASTA Z CERTYFIKATEM SMART CITY


Opracowanie „Wskaźniki usług miejskich i jakości życia zgodnie z metodologią PN-ISO 37120:2015-03” można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Polanica-Zdrój.

Udostępniamy certyfikat PN, wydany przez PKN wraz z załącznikiem wyszczególniającym wskaźniki objęte certyfikatem.Na tej stronie można:

  1. Zapoznać się ze wskaźnikami profilowymi miasta/gminy. Są to wskaźniki nie podlegające certyfikacji, a umożliwiające wybór jednostek do porównania profilu każdej z nich i selekcję zgodnie z przyjętymi kryteriami (np. liczba mieszkańców).

Wskaźniki profilowe dla Polanicy-Zdrój można znaleźć tutaj.

  1. Zapoznać się z aktualnymi wartościami certyfikowanych wskaźników usług miejskich i jakości życia.

Wskaźniki dla Polanicy-Zdrój można znaleźć w poniższej tabeli.


Wskaźniki wyróżnione kolorem żółtym są wskaźnikami podstawowymi zgodnie z normą odniesienia. Pozostałe wskaźniki są wskaźnikami pomocniczymi.pkt. normy Wskażnik
5 GOSPODARKA
6 EDUKACJA
7 ENERGIA
8 ŚRODOWISKO
9 FINANSE
10 REAGOWANIE NA POŻAR I INNE ZAGROŻENIA
11 ADMINISTRACJA
12 ZDROWIE
13 REKREACJA
14 BEZPIECZEŃSTWO
15 SCHRONISKA
16 ODPADY STAŁE
17 TELEKOMUNIKACJA I INNOWACJE
18 TRANSPORT
19 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
20 ŚCIEKI
21 WODA I USŁUGI SANITARNE