Zawartość

Ocena SZBI

Wykaz dokumentów związanych z oceną systemu SZBI przez PKN (dotyczy realizacji Polityki edukacyjnej PKN):

Załącznik 1: Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001
Załącznik 2: Wniosek o wycenę kosztów i przeprowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji