Zawartość

Składanie ofert na opracowanie norm

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do dopełnienia formalności stawianych wykonawcom prac normalizacyjnych.


Zaproszenia do składania ofert na opracowanie norm

Komitet Techniczny nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN IEC 60947-1:2021-07, Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi
na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

  • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
  • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 36 564,- PLN

Oferty prosimy przesłać do 1.10.2021 na adres: michal.zimmer@pkn.pl.


Komitet Techniczny nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 50129:2019-01 Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem – Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

  • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
  • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 25 905,- PLN

Oferty prosimy przesłać do 15.11.2020 na adres: wpnsel@pkn.pl


Komitet Techniczny nr 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym informuje o możliwość składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

  • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
  • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 25 542,- PLN

Oferty prosimy przesłać do 15.11.2020 na adres: wpnsel@pkn.pl