Zawartość

Oferty archiwalne

Komitet Techniczny nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej

informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN IEC 61439-1:2021 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi
na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

 • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
 • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 26369,64 PLN

Oferty prosimy przesłać do 07.11.2022 na adres: michal.zimmer@pkn.pl


Komitet Techniczny nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN IEC 60947-1:2021-07, Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi
na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

 • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
 • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 36 564,- PLN

Oferty prosimy przesłać do 1.10.2021 na adres: michal.zimmer@pkn.pl.


Komitet Techniczny nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 50129:2019-01 Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem – Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

 • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
 • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 25 905,- PLN

Oferty prosimy przesłać do 15.11.2020 na adres: wpnsel@pkn.pl


Komitet Techniczny nr 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym informuje o możliwość składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

 • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
 • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 25 542,- PLN

Oferty prosimy przesłać do 15.11.2020 na adres: wpnsel@pkn.pl


Komitet Techniczny nr 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne - Część 1: Procedury obliczania.


Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:
-    opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
-    propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.
Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 38 775,- PLN


Oferty prosimy przesłać do 18-11-2019 na adres: anna.tanska@pkn.pl


Komitet Techniczny nr 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych informuje o możliwość składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 1090-2:2018-09, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi
na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

 • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
 • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 32 175 PLN

Oferty prosimy przesłać do 04-10-2019 na adres: anna.tanska@pkn.pl

 

 

Komitet Techniczny nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 60947-2:2018-01, Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 2: Wyłączniki.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi
na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

 • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
 • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 32 472 PLN

Oferty prosimy przesłać do 26-11-2018 na adres: michal.zimmer@pkn.pl


KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych wskazał potrzebę opracowania polskiej wersji językowej normy PN-EN 45501:2015-05 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych (Metrological aspects of non-automatic weighing instruments).

Wprowadzanie Norm Europejskich do zbioru PN jest wynikiem realizacji postanowień Uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych do realizacji w latach 2013-2017, podjętej przez Radę Normalizacyjną przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Prezesa PKN z dnia 29 czerwca 2015 r. i zmianami wprowadzonymi 2 stycznia 2017r. Zarządzeniem 2/2017 w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej: do prac, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 EUR i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla zamówień, ustalonej w obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Komitet Techniczny powinien zaproponować co najmniej trzech wykonawców.

W związku z tym zapraszamy do złożenia ofert zawierających krótki opis dotyczący kompetencji oraz termin wykonania projektu (wstępnego projektu roboczego oraz projektu do zatwierdzenia).

Koszt opracowania normalizacyjnego wynosi 23 100 zł.

Termin zgłaszania ofert 2015-07-24

Oferty proszę przesyłać na adres: anna.jaronska@pkn.pl


KT 259 ds. Usług Pocztowych wskazał potrzebę opracowania polskiej wersji językowej normy PN-EN 13850:2013-06 Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy (Postal Services - Quality of Services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail).

Wprowadzanie Norm Europejskich do zbioru PN jest wynikiem realizacji postanowień Uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych do realizacji w latach 2013-2017 podjętej przez Radę Normalizacyjną przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25 Prezesa PKN z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej: do prac, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 5 000 EUR i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla zamówień, ustalonej w obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Komitet Techniczny powinien zaproponować co najmniej trzech wykonawców.

W związku z tym zapraszamy do złożenia ofert zawierających krótki opis dotyczący kompetencji oraz termin wykonania projektu (wstępnego projektu roboczego oraz projektu do zatwierdzenia).

Koszt opracowania normalizacyjnego wynosi 25 575 PLN.

Termin zgłaszania ofert 10.11.2014 r.

Oferty proszę przesyłać na adres: joanna.subaczewska@pkn.pl