Zawartość

Członkowie Rady Normalizacyjnej VI kadencji wybrani w drodze wyborów

Prezes PKN informuje, że komisja wyborcza (po­wołana zarządzeniem Prezesa PKN nr 36 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym) przeprowadziła wybory, w wyniku których w skład Rady Normalizacyjnej weszli przedstawiciele organizacji o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy o normalizacji.

Lista członków Rady Normalizacyjnej VI kadencji wraz z uchwałą nr 5 z dnia 12 stycznia 2024 r. znajduje się poniżej.

Lista zostanie uzupełniona o członków Rady (reprezentantów organów administracji rządowej) powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Wybrani w drodze wyborów (uchwała nr 5  z dnia 12 stycznia 2024 r. komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Normalizacyjnej przy PKN)

II. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH:

1.

Janusz Nowastowski

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

2.

Tomasz Piotrowski

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

3.

Adam Tatarowski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM

4.

Stanisław Tkaczyk

Krajowa Izba Gospodarcza

5.

Piotr Zapolski

Stowarzyszenie Producentów Cementu

III. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW:

1.

Wojciech Gwizdak

Krajowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Zenon Małkowski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

3.

Dariusz Łazęcki

Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa

4.

Mariusz Śliwiński

Polska Izba Mleka

IV. PRZEDSTAWICIELE KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH ORGANIZACJI,
których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów:

1.

Kamil Kiejna

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

2.

Marek Roszak

Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania

POLISOLAB

3.

Elżbieta Szadzińska

Federacja Konsumentów

4.

Wojciech Szczepka

„Klub Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego 

5.

Dominik Szczukocki

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

V. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI ZAWODOWYCH
I NAUKOWO - TECHNICZNYCH:

1.

Stefan Góralczyk

Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

2.

Wojciech Januszko

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

3.

Piotr Kamiński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

4.

Marcin Ocioszyński

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

5.

Mariusz Sangórski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

VI. PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI:

1.

Michał Kaczmarek

Politechnika Łódzka

2.

Jerzy Kwaśniewski

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

3.

Michał Wieczorowski

Politechnika Poznańska

4.

Anna Wronka

Uniwersytet Łódzki