Zawartość

Informacja o przebiegu i wynikach prac normalizacyjnych

Miesięcznik zawiera zestaw informacji o:

  • ankiecie powszechnej projektów Polskich Norm,
  • ankiecie powszechnej Polskich Norm przewidzianych do wycofania,
  • opublikowanych oraz wycofanych Polskich Normach i polskich dokumentach normalizacyjnych,
  • opublikowanych dokumentach normalizacyjnych CEN i CENELEC,
  • opublikowanych normach międzynarodowych.

Zakup pojedynczego egzemplarza
Prenumerata

W roku 2019 zamów prenumeratę dowolnej liczby numerów publikacji: w wersji papierowej, płycie CD lub w postaci pliku PDF.

Forma (nośnik)

Cena
netto/1 egz.

%VAT

Kwota VAT

Cena
brutto/1 egz.

Cena
brutto/12 m-cy

Cena
netto/12 m-cy

forma papierowa

10,78 zł

23%

2,48 zł

13,26 zł

159,11 zł

129,36 zł

forma elektroniczna na CD*

9,70 zł

23%

2,23 zł

11,93 zł

143,17 zł

116,40zł

forma elektroniczna „plik do pobrania” lub „plik do wysłania e-mailem*

8,08 zł

23%

1,86 zł

9,94 zł

119,26 zł

96,96 zł

* Cena wersji na jedno stanowisko

Do wersji papierowej i płyty CD doliczana jest opłata wysyłkowa.


Kontakt z Wydziałem Sprzedaży:

Tel:  42 67 85 460