Content

Procedury ISO/IEC

ISO/IEC Directives Dyrektywy ISO/IEC
Part 1: Procedures for the technical work (ed. 11, 2014) Część 1: Procedury prac technicznych (ed. 11, 2014)
Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards (ed. 6, 2011) Część 2: Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych (ed. 6, 2014)
Suplementy
ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO (ed. 6, 2015) Dyrektywy ISO/IEC, Część 1, Skonsolidowany Suplement ISO – Procedury specyficzne dla ISO (ed. 5, 2014)
ISO/IEC Directives, Part 1,Consolidated JTC 1 Supplement 2015 – Procedures specific to JTC 1  
ISO/IEC Directives, Supplement – Procedures specific to IEC (ed. 9, 2015)  

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać do:
Wydziału Metodyki PKN, e-mail: zbigniew.garwolinski@pkn.pl