Zawartość

Certyfikacja systemów zarządzania

Polski Komitet Normalizacyjny oferuje certyfikaty PN na zgodność SZBI z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz na zgodność SZJ z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy  Wydziału Sprzedaży PKN.