Zawartość

Certyfikat SZBI/SZJ

  1. Polski Komitet Normalizacyjny oferuje certyfikat SZBI podmiotom zainteresowanym potwierdzeniem zgodności wdrożonego przez nie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zwanego dalej SZBI, z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
  2. Polski Komitet Normalizacyjny oferuje również certyfikat SZJ podmiotom zainteresowanym potwierdzeniem zgodności wdrożonego przez nie Systemu Zarządzania Jakością, zwanego dalej SZJ, z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Oferowane przez PKN certyfikaty funkcjonującego w organizacji SZBI/SZJ na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001/ PN-EN ISO 9001:2015-10 mogą okazać się niezbędne np. jako element konieczny do uzyskania certyfikatu PN dla usług (wyrobów), gdzie bezpieczeństwo informacji ma wpływ na zapewnienie ciągłości zgodności usługi (wyrobu) z określonymi wymaganiami lub jako warunek współpracy polegającej na przetwarzaniu, zarządzaniu lub udostępnianiu należących do nich informacji z innymi podmiotami oraz w tych organizacjach, gdzie funkcjonujący system zarządzania jakością stanowi element oceny wyrobu (usługi).

Certyfikaty SZBI/SZJ informują potencjalnego klienta lub partnera biznesowego o spełnieniu przez posiadacza certyfikatu wymagań norm(-y) oraz o zdolności do zapewnienia pełnej ochrony i bezpieczeństwa informacji powierzonej przez klienta, jak również zachowania ciągłości działania systemu zarządzania jakością zgodnego z powszechnie stosowaną i uznawaną normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem procesu uzyskania certyfikatu SZBI/SZJ prosimy o wypełnienie wniosku o wycenę kosztów i przeprowadzenie certyfikacji / oceny systemu zarządzania i przesłanie wypełnionego wniosku do PKN na podany w nim adres e-mail.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy  Wydziału Sprzedaży PKN.