Zawartość

Strefa uczestnika prac normalizacyjnych

Zapraszamy wszystkich do udziału w pracach normalizacyjnych.

Każdy z nas może zaangażować się w tworzenie norm na różne sposoby w zależności od własnych potrzeb i możliwości.

Ustal, korzystając z poniższego schematu, jaka rola w normalizacji Ci odpowiada. Dowiedz się, co i w jaki sposób możesz dzięki temu osiągnąć. A potem wykonaj najważniejszy krok – zacznij działać!

Normalizacja to Twoja przyszłość, Twój biznes, Twoja sprawa!

Szczegóły znajdziesz w menu bocznym.

Diagram_animacja.mp4

 

ETAP OPRACOWANIA NORMY

OPIS

KTO UCZESTNICZY

Diagram - elementy-21.png

PROPOZYCJA NORMY

Wszystko zaczyna się od potrzeby opracowania nowej normy w odpowiedzi na aktualne wymagania rynku, prawa czy indywidualne potrzeby firmy. Propozycję normy przygotowuje grupa robocza (WG) międzynarodowej/europejskiej organizacji normalizacyjnej lub każdy zainteresowany. Na tym etapie zgłaszani są eksperci WG, a także zapraszani do współpracy eksperci krajowi.

KAŻDY

EKSPERT WG

ZAMAWIAJĄCY

Diagram - elementy-22.png

PROJEKT NORMY

Przygotowanie projektu normy.

EKSPERT WG

WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY

Diagram - elementy-23.png

OPINIOWANIE PROJEKTU NORMY

Prace nad projektem normy w grupie ekspertów WG oraz w Organie Technicznym (OT) PKN i przekazanie projektu normy do ankiety powszechnej oraz do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym.

KAŻDY

REPREZENTANT

EKSPERT WG

Diagram - elementy-24.png

UZGODNIENIE I PUBLIKACJA NORMY

Rozpatrzenie uwag z ankiety powszechnej i przygotowanie końcowego projektu normy. Przyjęcie normy przez członków OT. Publikacja normy przez organizację normalizacyjną.

REPREZENTANT

WYKONAWCA

Diagram - elementy-25.png

KORZYSTANIE Z NORMY

Normę można kupić w sklepie PKN. Bezpłatnie można korzystać ze zbiorów Czytelni Norm, które znajdują się w placówkach PKN w Warszawie, Łodzi i Katowicach.

KAŻDY

Diagram - elementy-26.png

DBANIE O AKTUALNOŚĆ NORMY

Cykliczne przeglądy normy mają na celu sprawdzenie jej aktualności. Organ Techniczny (OT) decyduje o potwierdzeniu aktualności normy lub skierowaniu jej do nowelizacji/wycofania. Uwagi do normy może zgłosić każdy użytkownik. Zgłoszone uwagi rozpatruje OT.

KAŻDY

REPREZENTANT

naglowek.jpg

kolo.png