Zawartość

Szkolenia PKN dotyczące SMART CITY

2_0.jpg

Jakość życia w mieście według normy
PN-ISO 37120:2015-03

 

Cele szkolenia:

Zapoznanie się z praktycznym podejściem do certyfikacji w zakresie normy PN-ISO 37120:2015-03. Omówienie źródeł danych do wskaźników normy na podstawie doświadczenia z przygotowania miasta do procesu certyfikacji.

Dowiedz się więcej

1_0.jpg

Inteligentne miasta. Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm

 

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z problematyką i aktualnymi rozwiązaniami w obszarze Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności w oparciu o dostępne praktyki międzynarodowe i krajowe. Przybliżenie trendów i rozwiązań normalizacyjnych zebranych w ramach Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej 1 (KGZ 1) ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności – PKN na podstawie dokumentacji CEN-CLC SSCC-CG, ISO/TC 268, IEC/SEG 1.

Czytaj więcej