Zawartość

Normy on-line

Usługa Normy On-line to internetowy dwunastomiesięczny dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS.

  • Usługa umożliwia dostęp on-line do całego zbioru Polskich Norm lub do wybranych całych dziedzin ICS.
  • Zbiory są aktualizowane o nowo publikowane normy bez dodatkowych opłat.
  • Stała opłata roczna uzależniona od wartości zbioru oraz liczby stanowisk jednoczesnego dostępu.
  • Cena wersji wielostanowiskowej wyliczana jest jako iloczyn pierwiastka kwadratowego z  liczby stanowisk jednoczesnego dostępu oraz ceny dla jednego stanowiska.
  • Dla członków Organów Technicznych PKN przyznawany jest rabat w wysokości 40%.
  • W zbiorze znajdują się normy, które nie zawierają elementów dodatkowych typu folie lub zdjęcia porównawcze, dodatkowe programy dostarczane na płycie CD oraz Polskie Normy zawierające oryginalne normy ETSI.
  • Brak możliwości wydruku norm.
  • Do uruchomienia usługi wymagane jest podpisanie umowy na okres 12 miesięcy.
  • Kontakt:  e-mail wspsekr@pkn.pl, tel. 22 55 67 774, 22 55 67 964.
Lista dziedzin wg ICS i cennik obowiązujący od 01-01-2019 r.

Numer dziedziny

Nazwa dziedziny

Cena netto  za dostęp
przez 12 miesięcy
dla jednego stanowiska jednoczesnego dostępu

01

ZAGADNIENIA OGÓLNE. TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA. DOKUMENTACJA

3727,82 zł

03

USŁUGI. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I JAKOŚĆ. ADMINISTRACJA. TRANSPORT. SOCJOLOGIA

2038,84 zł

07

NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

756,85 zł

11

TECHNIKA MEDYCZNA

3535,40 zł

13

ŚRODOWISKO. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO

9258,78 zł

17

METROLOGIA I POMIARY. ZJAWISKA FIZYCZNE

3 259,87 zł

19

BADANIA

901,32 zł

21

ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

845,98 zł

23

PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

4 016,61 zł

25

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

4 716,77 zł

27

ENERGETYKA

2 026,29 zł

29

ELEKTROTECHNIKA

8 664,57 zł

31

ELEKTRONIKA

3 591,69 zł

33

TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

15 533,56 zł

35

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

6 573,87 zł

37

TECHNIKA OBRAZU

219,83 zł

39

MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

65,70 zł

43

POJAZDY DROGOWE

887,61 zł

45

KOLEJNICTWO

1 562,44 zł

47

BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

1 006,08 zł

49

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

5 314,57 zł

53

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

1 082,80 zł

55

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

892,98 zł

59

TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

1 527,99 zł

61

PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

337,02 zł

65

ROLNICTWO

1 725,99 zł

67

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

2 439,77 zł

71

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

1 941,58 zł

73

GÓRNICTWO I KOPALINY

870,70 zł

75

TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ
I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

3 456,68 zł

77

HUTNICTWO

2 911,19 zł

79

TECHNOLOGIA DREWNA

773,38 zł

81

PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

870,52 zł

83

PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

1 966,48 zł

85

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

344,92 zł

87

PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

922,18 zł

91

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

8 472,29 zł

93

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

2 236,33 zł

95

WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

301,61 zł

97

SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT

3 322,21 zł

 

CAŁY ZBIÓR WSZYSTKIE DZIEDZINY ICS

36768,00 zł