Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO 22300:2021-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Terminologia2021-08-25KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 19223:2021-09
- wersja angielska
Respiratory płucne i sprzęt związany z wyposażeniem -- Słownictwo i semantyka2021-09-22KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 17677-1:2021-08
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Słownictwo -- Część 1: Zgrzewanie punktowe, garbowe i liniowe2021-08-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17677-1:2019-04
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 6927:2021-09
- wersja angielska
Kity stosowane w budynkach i budowlach -- Terminologia2021-09-27KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 6927:2012
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 303-5:2012
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja polska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN 60027-1:2006/Ap2:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 1: Zasady ogólne2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-3:2007/Ap2:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 3: Wielkości logarytmiczne i wielkości z nimi związane oraz ich jednostki2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-4:2007/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 4: Symbole wielkości dotyczących elektrycznych maszyn wirujących2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-6:2009/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 6: Technika sterowania2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-7:2010/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 7: Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN IEC 60027-2:2019-05/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.075 Symbole literowe
PN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 60027-3:2007/Ap2:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 3: Wielkości logarytmiczne i wielkości z nimi związane oraz ich jednostki2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-4:2007/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 4: Symbole wielkości dotyczących elektrycznych maszyn wirujących2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-6:2009/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 6: Technika sterowania2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-EN ISO 12671:2021-09
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Powłoki natryskiwane cieplnie -- Symbole prezentowane na rysunkach2021-09-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 12671:2014-06
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2692:2021-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)2021-09-28KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja polska
PN-EN ISO 6410-3:2021-09
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Gwinty i części gwintowane -- Część 3: Przedstawianie uproszczone2021-09-24KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6410-3:2000
- wersja polska
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN ISO 41012:2018-08/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Facility Management -- Wytyczne strategicznej polityki zaopatrzenia i opracowywania umów2021-09-03KT 315 Facility Management
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22300:2021-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Terminologia2021-08-25KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością do produkcji wyrobów Ex2021-09-03KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 23036-1:2021-10
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Metody wykrywania larw L3 (trzeciego stadium) Anisakidae w rybach i produktach rybnych -- Część 1: Metoda UV-kompresorowa2021-10-08KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 23036-2:2021-10
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Metody wykrywania larw L3 (trzeciego stadium) Anisakidae w rybach i produktach rybnych -- Część 2: Metoda sztucznego wytrawiania2021-10-08KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 15216-1:2017-05/A1:2021-09
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Metoda horyzontalna do określenia obecności wirusa zapalenia wątroby typu A i norowirusa przy użyciu real-time RT-PCR -- Część 1: Metoda ilościowa2021-09-10KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 21187:2021-08
- wersja angielska
Mleko -- Ilościowe oznaczanie jakości mikrobiologicznej -- Wytyczne dla ustalania i weryfikacji zależności między wynikami metody alternatywnej i wynikami metody „anchor”2021-08-24KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 21187:2006
- wersja polska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja polska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 1: Wymagania dla wyrobów medycznych używanych w środkach powietrznego transportu medycznego2021-10-05KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 11197:2020-04
- wersja polska
Jednostki zaopatrzenia medycznego2021-10-07KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 11197:2016-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-85:2021-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego nieinwazyjnego wyposażenia pulsoksymetru mózgowego2021-09-27KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 80601-2-87:2021-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego respiratorów o wysokiej częstotliwości2021-09-27KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 19223:2021-09
- wersja angielska
Respiratory płucne i sprzęt związany z wyposażeniem -- Słownictwo i semantyka2021-09-22KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 16061:2021-08
- wersja angielska
Narzędzia do stosowania łącznie z nieaktywnymi implantami chirurgicznymi -- Wymagania ogólne2021-08-19KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 16061:2015-07
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60601-1-3:2011/A2:2021-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych2021-10-07KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 60336:2021-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Zespoły lamp rentgenowskich do diagnostyki medycznej -- Wymiary ogniska i związane z nimi charakterystyki2021-09-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60336:2005
- wersja angielska
PN-EN IEC 60522-1:2021-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Promieniowanie rentgenowskie w diagnostyce -- Część 1: Określenie filtracji równoważnej i filtracji stałej2021-08-30KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
PN-EN ISO 16061:2021-08
- wersja angielska
Narzędzia do stosowania łącznie z nieaktywnymi implantami chirurgicznymi -- Wymagania ogólne2021-08-19KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 16061:2015-07
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 17254:2016-12/A1:2021-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Sprężyny zwinięte do stosowania w ortodoncji2021-09-21KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 4823:2021-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały elastomerowe do wycisków i rejestracji zgryzu2021-08-26KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 4823:2015-12
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 23450:2021-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Kamera wewnątrzustna2021-09-23KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11135:2014-08/A1:2020-04
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Tlenek etylenu -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2021-10-15KT 295 Sterylizacji
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN ISO 15883-4:2019-02
- wersja polska
Myjnie-dezynfektory -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych2021-08-27KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 15883-4:2010
- wersja polska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 17511:2021-09
- wersja angielska
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Wymagania dotyczące ustalania spójności pomiarowej wartości wyznaczonych dla kalibratorów, materiałów do kontroli poprawności pomiaru oraz próbek pochodzących od ludzi2021-09-03KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 17511:2010
- wersja polska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-23:2021-08
- wersja angielska
Ocena biologiczna wyrobów medycznych -- Część 23: Badania działania drażniącego2021-08-18KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja polska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 1: Wymagania dla wyrobów medycznych używanych w środkach powietrznego transportu medycznego2021-10-05KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21801-1:2021-09
- wersja angielska
Dostępność poznawcza -- Część 1: Ogólne wytyczne2021-09-22KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14031:2021-09
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne2021-09-21KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14031:2014-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 14031:2014-01
- wersja polska
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN IEC 62933-5-2:2020-07
- wersja polska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 5-2: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące zintegrowanych z siecią systemów EES -- Systemy elektrochemiczne2021-10-05KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN IEC 62474:2019-03/A1:2021-09
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2021-09-01KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN ISO 14091:2021-08
- wersja angielska
Adaptacja do zmian klimatu -- Wytyczne dotyczące podatności, wpływów i oceny ryzyka2021-08-19KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 14091:2021-08
- wersja angielska
Adaptacja do zmian klimatu -- Wytyczne dotyczące podatności, wpływów i oceny ryzyka2021-08-19KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.030.50 Recykling
PN-EN 15344:2021-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Tworzywa z recyklingu -- Charakterystyka recyklatów z polietylenu (PE)2021-10-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 15344:2010
- wersja polska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 482:2021-08
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania stężenia czynników chemicznych -- Podstawowe wymagania dotyczące parametrów procedur2021-08-17KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 482+A1:2016-01
- wersja angielska
13.060.99 Inne normy dotyczące jakości wody
PN-EN 17233:2021-09
- wersja angielska
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące oceny za pomocą telemetrii efektywności przepławek dla ryb i odnoszących się do niej wskaźników2021-09-20KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-8:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu2021-09-27KT 254 Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23266:2021-09
- wersja angielska
Jakość gleby -- Badanie hamowania rozmnażania mechowców (Oppia nitens) wystawionych na działanie zanieczyszczeń/skażeń w glebie2021-09-23KT 190 Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 20607:2019-08
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Instrukcja obsługi -- Ogólne zasady opracowywania2021-09-28KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 19085-1:2021-09
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2021-09-13KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-1:2017-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-12:2021-09
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Czopiarki/obrabiarki do profilowania2021-09-10KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1218-1+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 1218-5+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 1218-2+A1:2009
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13823:2020-11
- wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2021-10-13KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja polska
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 1363-1:2020-07
- wersja polska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2021-08-17KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2012
- wersja polska
PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
PN-EN 1363-1:2012
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 60601-1-3:2011/A2:2021-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych2021-10-07KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 1621-3:2019-03
- wersja polska
Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych -- Część 3: Ochraniacze klatki piersiowej dla motocyklistów -- Wymagania i metody badań2021-09-27KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN ISO 19918:2018-01/A1:2021-08
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej2021-08-24KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 19734:2021-08
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Wskazówki dotyczące wyboru, użytkowania i konserwacji2021-08-23KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 19918:2018-01/A1:2021-08
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej2021-08-24KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 2692:2021-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)2021-09-28KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja polska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11904-2:2021-08
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu -- Część 2: Technika z zastosowaniem manekina akustycznego2021-08-18KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11904-2:2009
- wersja polska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN 1793-6+A1:2021-09
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda badania właściwości akustycznych -- Część 6: Charakterystyki wewnętrzne -- Wartości izolacji akustycznej in situ w warunkach bezpośredniego pola akustycznego2021-09-02KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1793-6:2018-08
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 61828:2021-09
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Przetworniki -- Definicje i metody pomiaru związane z ogniskowaniem wysyłanych pól2021-09-02KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 61828:2002
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 60051-3:2021-09
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla watomierzy i waromierzy2021-09-03KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-3:1998
- wersja polska
PN-EN IEC 60051-4:2021-09
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 4: Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy2021-09-03KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-4:1998
- wersja polska
PN-EN IEC 60051-9:2021-09
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 9: Zalecane metody badań2021-09-03KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-9:2000
- wersja polska
PN-EN IEC 60051-2:2021-09
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla amperomierzy i woltomierzy2021-09-02KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-2:1998
- wersja polska
PN-EN IEC 63185:2021-08
- wersja angielska
Metoda pomiaru zespolonej przenikalności dielektrycznej niskostratnych substratów dielektrycznych za pomocą zrównoważonego cylindrycznego dyskowego rezonatora2021-08-30KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61083-3:2021-08
- wersja angielska
Przyrządy i oprogramowanie używane do pomiarów w próbach wysokonapięciowych i silnoprądowych -- Część 3: Wymagania dla urządzeń do wykonywania prób przy napięciach oraz prądach przemiennych i stałych2021-08-17KT 68 Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 61010-2-030:2021-06/A11:2021-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń zawierających obwody badawcze lub pomiarowe2021-08-17KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN IEC 61083-3:2021-08
- wersja angielska
Przyrządy i oprogramowanie używane do pomiarów w próbach wysokonapięciowych i silnoprądowych -- Część 3: Wymagania dla urządzeń do wykonywania prób przy napięciach oraz prądach przemiennych i stałych2021-08-17KT 68 Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12543-2:2021-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakterystyki ognisk przemysłowych układów lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących -- Część 2: Technika radiograficznej kamery otworkowej2021-09-17KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12543-2:2008
- wersja angielska
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
PN-ISO 9276-1:2001/AC1:2021-10
- wersja polska
Przedstawianie wyników analizy granulometrycznej -- Część 1: Przedstawianie graficzne2021-10-12KT 249 Analizy Chemicznej
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6410-3:2021-09
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Gwinty i części gwintowane -- Część 3: Przedstawianie uproszczone2021-09-24KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6410-3:2000
- wersja polska
21.060.20 Nakrętki
PN-EN ISO 898-3:2018-08/A1:2021-10
- wersja angielska
Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 3: Podkładki płaskie o określonych klasach własności2021-10-08KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.70 Zaciski i klamry
PN-EN 13411-9:2021-09
- wersja angielska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Kausze pełne2021-09-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2014-11/A3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A2:2018-09
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A1:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2014-11/A1:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A3:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A7:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A4:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A2:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A6:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A5:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A8:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2014-11/A1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-5:2014-11
- wersja niemiecka
PN-EN 13445-5:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2014-11/A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-6:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11/A1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11/A2:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 13445-8:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dotyczące zbiorników ciśnieniowych z aluminium i stopów aluminium2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-8:2014-11/A1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 13445-8:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13445-10:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 10: Wymagania dodatkowe dotyczące zbiorników ciśnieniowych z niklu i stopów niklu2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-10:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12/A2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12
- wersja niemiecka
PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02
- wersja niemiecka
PN-EN 13445-1:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 14276-2:2020-07
- wersja polska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2021-08-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 17476:2021-10
- wersja angielska
Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe -- Urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par LPG zawierające poziomy pojemnik w obudowie2021-10-07KT 277
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13598-1:2020-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych2021-09-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-1:2011
- wersja polska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2021-10-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2019-06
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2021-09-27KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10216-5:2021-09
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2014-02
- wersja polska
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10217-7:2021-09
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-7:2014-12
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11298-4:2021-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2021-09-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13598-1:2020-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych2021-09-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-1:2011
- wersja polska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 1254-6:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi do rur metalowych, z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-6:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 1254-6:2013-04
- wersja polska
PN-EN 1254-7:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 7: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur metalowych2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 1254-8:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-8:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 1254-8:2013-04
- wersja polska
PN-EN 1254-1:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 1: Łączniki do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego rur miedzianych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-1:2004
- wersja polska
PN-EN 1254-20:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 20: Definicje, wymiary gwintu, metody badań, dane referencyjne i informacje pomocnicze2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 1254-2:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 2: Łączniki zaciskowe do rur miedzianych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-2:2004
- wersja polska
PN-EN 1254-3:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-3:2004
- wersja polska
PN-EN 1254-4:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki gwintowane2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-4:2004
- wersja polska
PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07
- wersja polska
PN-EN 1254-5:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 5: Łącznik z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego rur miedzianych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-5:2004
- wersja polska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11298-4:2021-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2021-09-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22153:2021-09
- wersja angielska
Napędy elektryczne do armatury przemysłowej -- Wymagania ogólne2021-09-13KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 15714-2:2010
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 13611:2019-07/AC:2021-10
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2021-10-13KT 277
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 50632-2-6:2016-02/A2:2021-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotów2021-10-01KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3834-3:2021-09
- wersja angielska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości2021-09-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-3:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 3834-4:2021-09
- wersja angielska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości2021-09-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-4:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 3834-2:2021-09
- wersja angielska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości2021-09-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 17279-3:2021-08
- wersja angielska
Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 3: Metody badania połączeń2021-08-20KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 14730-2:2021-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór złączy spawanych2021-09-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14730-2:2006
- wersja angielska
PN-EN 14730-2:2006
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 17677-1:2021-08
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Słownictwo -- Część 1: Zgrzewanie punktowe, garbowe i liniowe2021-08-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17677-1:2019-04
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 8205:2021-09
- wersja angielska
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Przewody połączeniowe obwodu wtórnego, chłodzone wodą2021-09-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 8205-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 8205-2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 8205-3:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 10225:2021-08
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Znakowanie sprzętu stosowanego do spawania i cięcia gazowego oraz procesów pokrewnych2021-08-18KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 16296:2021-10
- wersja angielska
Niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Poziomy jakości2021-10-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 16296:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 22826:2021-08
- wersja angielska
Badania niszczące spoin w metalach -- Badanie twardości wąskich złączy spawanych wiązką laserową i elektronową (badania twardości sposobem Vickersa i Knoopa)2021-08-25KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 11124-5:2021-09
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Cięty drut stalowy2021-09-09KT 175 Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 12671:2021-09
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Powłoki natryskiwane cieplnie -- Symbole prezentowane na rysunkach2021-09-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 12671:2014-06
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN 13603:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Metody badań do oceny cynowych powłok ochronnych na drutach miedzianych okrągłych ciągnionych do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13603:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 4518:2021-09
- wersja angielska
Powłoki metalowe -- Pomiar grubości powłoki -- Metoda profilometryczna2021-09-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4518:2001
- wersja polska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17267:2019-11/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Plan pomiaru i monitorowania energii -- Projektowanie i wdrażanie -- Zasady dotyczące zbierania danych energetycznych2021-10-01KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN IEC 62325-451-10:2021-08
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-10: Profile danych dotyczących zużycia energii ("Moje dane dotyczące zużycia energii")2021-08-27KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 437:2021-09
- wersja angielska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2021-09-08KT 277PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14276-2:2020-07
- wersja polska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2021-08-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 62566-2:2021-10
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Systemy opomiarowania i sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Rozwój układów scalonych z oprogramowaniem HDL -- Część 2: Układy scalone z oprogramowaniem HDL w systemach realizujących funkcje kategorii B lub C2021-10-05KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12977-4:2018-06/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych magazynów dwufunkcyjnych2021-09-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 12977-3:2018-05
- wersja polska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności magazynów słonecznych podgrzewaczy wody2021-08-17KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-3:2012
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 17225-4:2021-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 4: Klasy zrębków drzewnych2021-08-20KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-4:2014-07
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 14276-2:2020-07
- wersja polska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2021-08-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50160:2010/A2:2019-11
- wersja polska
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych2021-10-15KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 50160:2010/A3:2019-11
- wersja polska
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych2021-10-15KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 60027-1:2006/Ap2:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 1: Zasady ogólne2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-3:2007/Ap2:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 3: Wielkości logarytmiczne i wielkości z nimi związane oraz ich jednostki2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 60027-6:2009/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 6: Technika sterowania2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN IEC 62474:2019-03/A1:2021-09
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2021-09-01KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.080.10 Izolatory
PN-EN IEC 60433:2021-10
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów długopniowych2021-10-04KT 76 IzolatorówPN-EN 60433:2001
- wersja polska
PN-EN IEC 60305:2021-10
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów kołpakowych2021-10-01KT 76 IzolatorówPN-EN 60305:2007
- wersja polska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN IEC 60670-1:2021-06/A11:2021-09
- wersja angielska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-09-01KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN IEC 62020-1:2021-09
- wersja angielska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe (RCM) -- Część 1: RCM do użytku domowego i podobnego2021-09-01KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 62020:2005
- wersja polska
PN-EN 62020:2005/A1:2012
- wersja polska
PN-EN 62020:2005/Ap1:2012
- wersja polska
PN-HD 62640:2015-10/A12:2021-08
- wersja angielska
Urządzenia różnicowoprądowe z lub bez zabezpieczenia nadprądowego do gniazd wtyczkowych do użytku domowego i podobnych zastosowań2021-08-31KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-106:2021-09
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego2021-09-30KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-106:2011
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 61439-1:2021-10
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 61439-1:2011
- wersja polska
PN-EN 61439-1:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 61439-2:2021-10
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 61439-2:2011
- wersja polska
PN-EN 61439-2:2011
- wersja angielska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60838-1:2017-07/A11:2021-10
- wersja angielska
Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-10-12KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60400:2017-12/A1:2021-09
- wersja angielska
Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników2021-09-29KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN IEC 60598-2-1:2021-09
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia2021-09-30KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60598-2-13:2007/A11:2021-09
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże2021-09-13KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60027-4:2007/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 4: Symbole wielkości dotyczących elektrycznych maszyn wirujących2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-22-5:2021-10
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-5: Wyposażenie transformatora i dławika -- Pompy elektryczne do transformatorów2021-10-05KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN 50216-7:2004
- wersja polska
PN-EN IEC 60076-22-6:2021-10
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-6: Wyposażenie transformatora i dławika -- Wentylatory elektryczne do transformatorów2021-10-05KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN 50216-12:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 61007:2021-04/AC:2021-08
- wersja angielska
Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Metody pomiarów i procedury badań2021-08-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 61800-1:2021-10
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 1: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu stałego o regulowanej prędkości2021-10-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61800-1:2000
- wersja polska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN IEC 62485-6:2021-09
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Cześć 6: Bezpieczeństwo eksploatacji baterii litowo-jonowych w zastosowaniach trakcyjnych2021-09-30KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50342-4:2021-09
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 4: Wymiary akumulatorów do pojazdów ciężkich2021-09-02KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-4:2010
- wersja angielska
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 63115-2:2021-10
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające elektrolity alkaliczne i inne elektrolity niekwasowe -- Szczelne ogniwa i moduły niklowo-wodorkowe do ponownego ładowania do zastosowań przemysłowych -- Część 2: Bezpieczeństwo2021-10-01KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62485-6:2021-09
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Cześć 6: Bezpieczeństwo eksploatacji baterii litowo-jonowych w zastosowaniach trakcyjnych2021-09-30KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 63056:2020-12/AC:2021-09
- wersja angielska
Baterie wtórne i baterie alkaliczne lub inne z elektrolitem bezkwasowym -- Wymagania bezpieczeństwa dla wtórnych ogniw litowych i baterii używanych w systemach magazynowania energii2021-09-28KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-6:2016-02/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą zanurzenia w cieczy "o”2021-09-28KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością do produkcji wyrobów Ex2021-09-03KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe2021-09-02KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-10-1:2016-02
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60027-2:2019-05/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN IEC 62474:2019-03/A1:2021-09
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2021-09-01KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61189-5-501:2021-10
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 5-501: Ogólne metody badania materiałów i zespołów -- Badanie rezystancji powierzchniowej izolacji (SIR) topników lutowniczych2021-10-07KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62435-7:2021-08
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 7: Przyrządy mikroelektromechaniczne2021-08-31KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60352-7:2021-08
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 7: Połączenia zaciskowe sprężyste -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-08-31KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60352-7:2006
- wersja polska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60027-2:2019-05/Ap1:2021-10
- wersja angielska
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2021-10-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-ETSI EN 301 549 V3.2.1:2021-09
- wersja angielska
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2021-09-28KT 11 Telekomunikacji
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 099 V2.2.1:2021-09
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Zasilanie urządzeń sieci dostępowej2021-09-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 099 V2.1.1:2015-02
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 303 699 V1.1.1:2021-09
- wersja angielska
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Stacjonarne stacje naziemne komunikujące się z niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi w pasmach FSS od 20 GHz do 30 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2021-09-06KT 11 Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-2: Wymagania dla przewodowego zasilania AC/DC pojazdów elektrycznych -- Wymagania EMC dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych pracujących poza pokładem2021-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 61851-21:2002
- wersja angielska
PN-EN 55011:2016-05/A2:2021-08
- wersja angielska
Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru2021-08-31KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)2021-08-31KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 61169-15:2021-10
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 15: Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 4,13 mm (0,163 cala) ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 om (typ SMA)2021-10-04KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61169-65:2021-10
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 65: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 1,35 mm, ze sprzęgiem gwintowym, impedancji charakterystycznej 50 Ω2021-10-04KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 63138-2:2021-09
- wersja angielska
Wielokanałowe złącza wielkiej częstotliwości -- Część 2: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy okrągłych serii MQ42021-09-01KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-3-12:2021-10
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów2021-10-07KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-3-12:2013-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-1-2:2021-10
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-1-2:2017-07/AC:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07/Ap1:2017-11
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61300-3-53:2021-09
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-53: Badania i pomiary -- Metoda pomiaru strumienia ograniczonego kątem bryłowym (EAF) bazująca na danych z pomiarów dwuwymiarowego pola dalekiego falowodu wielomodowego o skokowym współczynniku załamania (włączając włókna)2021-09-02KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-3-53:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 61300-3-30:2021-09
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-30: Badania i pomiary -- Geometria czoła ferruli prostokątnej2021-09-01KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-3-30:2006
- wersja polska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50600-2-1:2021-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-1: Konstrukcja budynku2021-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-1:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-1:2014-06
- wersja polska
PN-EN 50600-2-5:2021-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-5: Systemy zabezpieczeń2021-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-5:2016-05
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09
- wersja angielska
Techniki bezpieczeństwa -- Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami o ochronie prywatności -- Wymagania i wytyczne2021-09-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50600-2-1:2021-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-1: Konstrukcja budynku2021-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-1:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-1:2014-06
- wersja polska
PN-EN 50600-2-5:2021-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-5: Systemy zabezpieczeń2021-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-5:2016-05
- wersja angielska
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50600-2-5:2021-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-5: Systemy zabezpieczeń2021-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-5:2016-05
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62325-451-10:2021-08
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-10: Profile danych dotyczących zużycia energii ("Moje dane dotyczące zużycia energii")2021-08-27KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14907-2:2021-09
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Procedury testowe dla użytkownika oraz stałego wyposażenia -- Część 2: Badanie zgodności interfejsu aplikacji urządzenia pokładowego2021-09-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN IEC 62325-451-10:2021-08
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-10: Profile danych dotyczących zużycia energii ("Moje dane dotyczące zużycia energii")2021-08-27KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19148:2021-09
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienia liniowe2021-09-22KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19148:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 19135-1:2016-02/A1:2021-08
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Procedury rejestracji pozycji informacji geograficznej -- Część 1: Podstawy2021-08-23KT 297 Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 23903:2021-09
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura referencyjna interoperacyjności i integracji -- Model i struktura2021-09-13KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 14907-2:2021-09
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Procedury testowe dla użytkownika oraz stałego wyposażenia -- Część 2: Badanie zgodności interfejsu aplikacji urządzenia pokładowego2021-09-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-2: Wymagania dla przewodowego zasilania AC/DC pojazdów elektrycznych -- Wymagania EMC dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych pracujących poza pokładem2021-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 61851-21:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 61851-25:2021-08
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 25: Urządzenia prądu stałego zasilające pojazdy elektryczne, w których ochrona polega na separacji elektrycznej2021-08-30KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN ISO 8437-1:2021-09
- wersja angielska
Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 1: Terminologia i badania wspólne2021-09-15KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 8437-2:2021-09
- wersja angielska
Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 2: Odśnieżarki prowadzone przez operatora idącego2021-09-15KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 8437-3:2021-09
- wersja angielska
Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 3: Odśnieżarki z operatorem jadącym w pozycji siedzącej na maszynie2021-09-15KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 8437-4:2021-09
- wersja angielska
Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 4: Informacja o postanowieniach krajowych i regionalnych2021-09-15KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 14198+A2:2021-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2021-10-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14198+A2:2021-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2021-10-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50463-4:2018-01
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 4: Komunikacja2021-09-02KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-4:2013-06
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 14730-2:2021-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór złączy spawanych2021-09-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14730-2:2006
- wersja angielska
PN-EN 14730-2:2006
- wersja niemiecka
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 15084:2018-11
- wersja polska
Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania2021-10-13KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15084:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 8848:2021-09
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy zdalnego mechanicznego sterowania2021-09-16KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9775:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8848:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15652:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8099-2:2021-09
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje ścieków -- Część 2: Instalacje obróbki ścieków fekalnych2021-09-14KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 13297:2021-09
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego i stałego2021-09-10KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13297:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 8099-1:2018-04/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje ścieków -- Część 1: Gromadzenie i przechowywanie wód ściekowych2021-09-03KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 7840:2021-08
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe ognioodporne2021-08-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 7840:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 8469:2021-08
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień2021-08-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8469:2018-11
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja polska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 1: Wymagania dla wyrobów medycznych używanych w środkach powietrznego transportu medycznego2021-10-05KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3639:2021-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) -- Wyżarzony zmiękczająco i odkształcony na zimno -- Druty na elementy złączne kute -- D ≤ 15 mm -- 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa2021-08-17KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 6025:2021-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Płyty -- Stop aluminium 2024 -- Tolerancje zawężone płaskości -- Grubość -- 6 mm ≤ a ≤ 55 mm -- Wymiary2021-08-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 13001-3-5+A1:2021-10
- wersja angielska
Dźwignice -- Wymagania ogólne -- Część 3-5: Stany graniczne i wymagania dla haków kutych i odlewanych2021-10-14KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-5:2016-10
- wersja angielska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-EN 13001-3-5+A1:2021-10
- wersja angielska
Dźwignice -- Wymagania ogólne -- Część 3-5: Stany graniczne i wymagania dla haków kutych i odlewanych2021-10-14KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-5:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 13411-9:2021-09
- wersja angielska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Kausze pełne2021-09-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 12375:2009
- wersja polska
Opakowania -- Tuby giętkie aluminiowe -- Metoda pomiaru grubości ścianki2021-09-10KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 12375:2001
- wersja polska
PN-EN 13029:2010
- wersja polska
Opakowania -- Opakowania metalowe lekkie -- Otwory dla zamknięć wciskanych z tworzyw sztucznych2021-09-10KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 13029:2005
- wersja polska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22818:2021-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Oznaczanie krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP) i średniołańcuchowych parafin chlorowanych (MCCP) w wyrobach tekstylnych z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas z ujemną jonizacją chemiczną (GC-NCI-MS)2021-08-25KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 25619-1:2021-08
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Zachowanie się podczas ściskania -- Część 1: Właściwości pełzania przy ściskaniu2021-08-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 25619-1:2010
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 27587:2021-08
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie wolnego formaldehydu w środkach pomocniczych dla garbarstwa2021-08-26KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 27587:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 17130:2021-08
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie zmiany wymiarów2021-08-20KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17130:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 17226-1:2021-08
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 1: Metoda z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2021-08-20KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17226-1:2019-05
- wersja angielska
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 16181-1:2021-09
- wersja angielska
Obuwie -- Substancje szkodliwe mogące występować w obuwiu i elementach obuwia -- Część 1: Oznaczanie ftalanu za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikiem2021-09-10KT 20 Skóry i Obuwia
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
PN-EN ISO 4254-8:2018-08
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Rozsiewacze nawozów stałych2021-10-01KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 14017+A2:2009
- wersja angielska
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
PN-EN ISO 28139:2021-10
- wersja angielska
Sprzęt do ochrony roślin -- Zamgławiacze plecakowe, napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i środowiska oraz metody badań2021-10-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 28139:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 28139:2009/Ap1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 28139:2009
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16317+A1:2017-04
- wersja polska
Nawozy i środki wapnujące -- Oznaczanie arsenu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-AES) po roztwarzaniu w wodzie królewskiej2021-10-15KT 156 NawozówPN-EN 16317:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 16651:2015-09
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie triamidu kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego (NBPT) i triamidu kwasu N-(n-propylo)tiofosforowego (NPPT) -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)2021-10-15KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17462:2021-09
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie radionuklidów jodu-131, cezu-134 i cezu-137 w paszach2021-09-08KT 40 Pasz
PN-EN 17256:2020-03
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS2021-08-18KT 40 Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 15633-1:2020-03
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami immunologicznymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-13KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15633-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 17279:2020-03
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Multimetoda do badania przesiewowego aflatoksyny B1, deoksyniwalenolu, fumonizyn B1 i B2, ochratoksyny A, toksyny T-2, toksyny HT-2 oraz zearalenonu w artykułach żywnościowych z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS2021-09-28KT 235 Analizy Żywności
PN-EN 17425:2021-09
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu w zbożach i produktach zbożowych metodą HPLC-MS/MS z oczyszczaniem dSPE2021-09-08KT 235 Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 17425:2021-09
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu w zbożach i produktach zbożowych metodą HPLC-MS/MS z oczyszczaniem dSPE2021-09-08KT 235 Analizy Żywności
PN-EN ISO 6540:2021-08
- wersja angielska
Kukurydza -- Oznaczanie wilgotności (rozdrobnionego i całego ziarna)2021-08-27KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 6540:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 6540:2010
- wersja angielska
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21187:2021-08
- wersja angielska
Mleko -- Ilościowe oznaczanie jakości mikrobiologicznej -- Wytyczne dla ustalania i weryfikacji zależności między wynikami metody alternatywnej i wynikami metody „anchor”2021-08-24KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 21187:2006
- wersja polska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 15885:2021-08
- wersja polska
Tłuszcz mleczny -- Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej2021-08-24KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.240 Analiza sensoryczna
PN-EN ISO 4120:2021-08
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda trójkątowa2021-08-26KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN ISO 4120:2007
- wersja polska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN IEC 61010-2-030:2021-06/A11:2021-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń zawierających obwody badawcze lub pomiarowe2021-08-17KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN 17256:2020-03
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS2021-08-18KT 40 Pasz
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 152:2011
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie skuteczności zabezpieczającej stosowania środka ochronnego przeciw siniźnie wtórnej drewna -- Metoda laboratoryjna2021-10-12KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 152-2:1994
- wersja polska
PN-EN 152-1:1994
- wersja polska
71.100.60 Olejki eteryczne
PN-EN 16274:2021-10
- wersja angielska
Metody badania alergenów -- Oznaczanie ilościowe rozszerzonej listy 57 przypuszczalnych alergenów w gotowych do dozowania materiałach zapachowych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas2021-10-15RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i MedycynyPN-EN 16274:2013-03
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 28399:2021-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2021-09-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 15663:2021-08
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ocena całościowych kosztów przedsięwzięcia2021-08-19KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15663-1:2012
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3924:2020-01
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia -- Metoda chromatografii gazowej2021-10-01KT 222PN-EN ISO 3924:2016-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania2021-09-14KT 222
PN-EN ISO 20884:2020-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2021-09-02KT 222PN-EN ISO 20884:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 4259-3:2020-08
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 3: Monitorowanie i weryfikacja opublikowanych danych precyzji dotyczących metod badania2021-09-02KT 222
PN-EN ISO 4259-1:2018-01/A1:2020-03
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania2021-08-31KT 222
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN ISO 21645:2021-09
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody pobierania próbek2021-09-22KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15442:2011
- wersja polska
PN-EN 15442:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 22167:2021-08
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości części lotnych2021-08-25KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15402:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 21656:2021-08
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości popiołu2021-08-24KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15403:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 21660-3:2021-08
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej2021-08-24KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15414-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 21912:2021-08
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Bezpieczne obchodzenie się i przechowywanie stałych paliw wtórnych2021-08-24KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15293:2018-09
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2021-10-12KT 222
PN-EN 15692:2021-09
- wersja angielska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera2021-09-29KT 222PN-EN 15692:2010
- wersja polska
PN-EN 15293:2018-09/Ap1:2021-08
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2021-08-31KT 222
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 20884:2020-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2021-09-02KT 222PN-EN ISO 20884:2012
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 17225-3:2021-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 3: Klasy brykietów drzewnych2021-08-20KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-3:2014-07
- wersja polska
PN-EN ISO 17225-3:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 17225-4:2021-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 4: Klasy zrębków drzewnych2021-08-20KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-4:2014-07
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11960:2021-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2021-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 1473:2021-10
- wersja angielska
Instalacje i wyposażenie do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji na lądzie2021-10-07KT 277PN-EN 1473:2016-09
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN 10371:2021-09
- wersja angielska
Metale -- Metoda badania małym stemplem2021-09-17KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 28080:2021-08
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Badania ścierania węglików spiekanych2021-08-26KT 33 Metalurgii Proszków
PN-EN ISO 12004-2:2021-08
- wersja angielska
Metale -- Określanie krzywych granicznej odkształcalności dla blach i taśm -- Część 2: Określanie krzywych granicznej odkształcalności w laboratorium2021-08-18KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 12004-2:2008
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10025-3:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym2021-10-01KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2021-09-27KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10250-4:2021-10
- wersja angielska
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 4: Stale odporne na korozję2021-10-08KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-4:2001
- wersja polska
PN-EN 10283:2019-11
- wersja polska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2021-10-06KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2010
- wersja angielska
77.140.45 Stale niestopowe
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2021-09-27KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10025-3:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym2021-10-01KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2021-09-27KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2021-10-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2019-06
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2021-09-27KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11960:2021-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2021-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja polska
PN-EN 10216-5:2021-09
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2014-02
- wersja polska
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10217-7:2021-09
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-7:2014-12
- wersja angielska
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
PN-EN 10283:2019-11
- wersja polska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2021-10-06KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2010
- wersja angielska
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-EN 10250-4:2021-10
- wersja angielska
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 4: Stale odporne na korozję2021-10-08KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-4:2001
- wersja polska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 13601:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty miedziane do ogólnych celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13601:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13603:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Metody badań do oceny cynowych powłok ochronnych na drutach miedzianych okrągłych ciągnionych do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13603:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13605:2021-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Kształtowniki i druty kształtowe miedziane do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13605:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13600:2021-09
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane bez szwu do celów elektrycznych2021-09-20KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13600:2013-10
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 28080:2021-08
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Badania ścierania węglików spiekanych2021-08-26KT 33 Metalurgii Proszków
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 17456:2021-09
- wersja angielska
Podłogi drewniane i parkiet -- Oznaczanie rozwarstwienia wierzchniej i spodniej warstwy elementów wielowarstwowych -- Metoda badania2021-09-07KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 13647:2021-09
- wersja angielska
Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna -- Oznaczanie charakterystyki geometrycznej2021-09-06KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13647:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 13647:2011
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-1:2021-09
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2021-09-13KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-1:2017-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-12:2021-09
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Czopiarki/obrabiarki do profilowania2021-09-10KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1218-1+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 1218-5+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 1218-2+A1:2009
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 19630:2021-09
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Metody badań wzmocnień -- Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych włókien przy rozciąganiu w temperaturze otoczenia2021-09-30KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 1007-4:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 17562:2021-08
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Metoda badania liniowej rozszerzalności cieplnej ceramiki monolitycznej metodą popychacza2021-08-23KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 821-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 19628:2021-08
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości termofizyczne kompozytów ceramicznych -- Oznaczanie ciepła właściwego2021-08-23KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 1159-3:2004
- wersja polska
PN-EN 1159-3:2004/AC:2014-07
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6721-3:2021-08
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 3: Drgania zginające -- Metoda krzywej rezonansowej2021-08-27KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-3:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 1628-1:2021-08
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych -- Część 1: Zasady ogólne2021-08-19KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1628-1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 1628-1:2009/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 16929:2021-08
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stopnia rozpadu materiałów polimerowych w określonych warunkach kompostowania w skali pilotażowej2021-08-19KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 16929:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-8:2021-08
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 8: Oznaczanie przewodności cieplnej2021-08-18KT 141 Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN 15344:2021-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Tworzywa z recyklingu -- Charakterystyka recyklatów z polietylenu (PE)2021-10-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 15344:2010
- wersja polska
83.100 Materiały porowate
PN-EN ISO 844:2021-09
- wersja angielska
Sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie właściwości przy ściskaniu2021-09-16KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 844:2014-11
- wersja angielska
85.100 Maszyny papiernicze
PN-EN 1034-1:2021-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-08KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN 1034-1+A1:2010
- wersja niemiecka
PN-EN 1034-1+A1:2010
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN 12206-1:2021-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych2021-10-11KT 175 Farb i LakierówPN-EN 12206-1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 28199-1:2021-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów powłokowych pod kątem przydatności do procesu nakładania metodą natrysku -- Część 1: Słownictwo i przygotowanie płytek do badań2021-09-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 28199-1:2010
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 3262-19:2021-09
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 19: Strącona krzemionka2021-09-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-19:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-20:2021-09
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 20: Pirogeniczna krzemionka2021-09-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-20:2002
- wersja polska
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 15804+A2:2020-03
- wersja polska
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych2021-10-01KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15804+A1:2014-04
- wersja angielska
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13823:2020-11
- wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2021-10-13KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja polska
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 16758:2021-10
- wersja angielska
Ściany osłonowe -- Wyznaczanie wytrzymałości połączeń ścinanych -- Metoda badania i wymagania2021-10-15KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16758:2016-07
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 12446:2011
- wersja polska
Kominy -- Części składowe -- Obudowy betonowe2021-10-06KT 318 KominówPN-EN 12446:2005
- wersja polska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13823:2020-11
- wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2021-10-13KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja polska
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 196-8:2010
- wersja polska
Metody badania cementu -- Część 8: Ciepło hydratacji -- Metoda rozpuszczania2021-08-20KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-8:2005
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12446:2011
- wersja polska
Kominy -- Części składowe -- Obudowy betonowe2021-10-06KT 318 KominówPN-EN 12446:2005
- wersja polska
PN-EN 12504-1:2019-08
- wersja polska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie2021-09-01KT 274 BetonuPN-EN 12504-1:2011
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN ISO 6927:2021-09
- wersja angielska
Kity stosowane w budynkach i budowlach -- Terminologia2021-09-27KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 6927:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9046:2021-09
- wersja angielska
Kity stosowane w budynkach i budowlach -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze2021-09-01KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 9046:2005
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 16809-1:2020-04
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych w postaci związanej -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i luźnej przed zastosowaniem2021-09-28KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 15193-1+A1:2021-09
- wersja angielska
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M92021-09-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 16783:2017-06
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej -- Zasady kategoryzacji wyrobu (PCR), dotyczące wyrobów produkowanych fabrycznie i formowanych in situ, do opracowania deklaracji środowiskowych wyrobu2021-09-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
PN-EN ISO 12569:2017-12/Ap1:2021-08
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków i materiałów -- Określanie właściwego strumienia powietrza w budynkach -- Metoda rozcieńczania gazu znacznikowego2021-08-31KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 1264-5:2021-10
- wersja angielska
Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -- Część 5: Określenie mocy cieplnej ogrzewania ściennego i sufitowego oraz chłodzenia podłogowego, ściennego i sufitowego2021-10-14KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-5:2008
- wersja angielska
PN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 1264-2:2021-10
- wersja angielska
Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -- Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Metody określania mocy cieplnej z zastosowaniem obliczeń i badań eksperymentalnych2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-2+A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 1264-3:2021-10
- wersja angielska
Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -- Część 3: Wymiarowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 1264-3:2009/Ap1:2016-09
- wersja angielska
PN-EN 1264-4:2021-10
- wersja angielska
Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -- Część 4: Instalowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-4:2009/Ap1:2016-09
- wersja angielska
PN-EN 1264-4:2009
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 303-5:2012
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja polska
PN-EN 12977-4:2018-06/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych magazynów dwufunkcyjnych2021-09-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 12977-3:2018-05
- wersja polska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności magazynów słonecznych podgrzewaczy wody2021-08-17KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-3:2012
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13142:2021-09
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych2021-09-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13142:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 13141-4:2021-09
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 4: Badania właściwości użytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej jednokierunkowych urządzeń wentylacyjnych2021-09-17KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-4:2011
- wersja angielska
PN-EN 13141-7:2021-09
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 7: Badania właściwości użytkowych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła)2021-09-17KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-7:2010
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 437:2021-09
- wersja angielska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2021-09-08KT 277PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 50600-2-1:2021-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-1: Konstrukcja budynku2021-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-1:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-1:2014-06
- wersja polska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 1488:2021-10
- wersja angielska
Armatura w budynkach -- Grupy bezpieczeństwa -- Badania i wymagania2021-10-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1488:2004
- wersja polska
PN-EN 12977-4:2018-06/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych magazynów dwufunkcyjnych2021-09-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 12977-3:2018-05
- wersja polska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności magazynów słonecznych podgrzewaczy wody2021-08-17KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-3:2012
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 14055:2018-11
- wersja polska
Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów2021-10-07KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14055+A1:2015-09
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-70:2021-09
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2021-09-09KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-70:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 115-2:2021-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 2: Zasady poprawy bezpieczeństwa istniejących schodów ruchomych i chodników ruchomych2021-09-07KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 115-2:2010
- wersja angielska
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
PN-EN 15193-1+A1:2021-09
- wersja angielska
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M92021-09-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15193-1+A1:2021-09
- wersja angielska
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M92021-09-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 17892-8:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu2021-09-27KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22282-4:2021-09
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania hydrogeologiczne -- Część 4: Pompowanie próbne2021-09-01KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 22282-4:2012
- wersja angielska
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 11298-4:2021-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2021-09-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13598-1:2020-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych2021-09-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-1:2011
- wersja polska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 1463-2:2021-10
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- Część 2: Badania terenowe2021-10-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1463-2:2003
- wersja polska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1793-6+A1:2021-09
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda badania właściwości akustycznych -- Część 6: Charakterystyki wewnętrzne -- Wartości izolacji akustycznej in situ w warunkach bezpośredniego pola akustycznego2021-09-02KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1793-6:2018-08
- wersja angielska
97.040.40 Zmywarki
PN-EN IEC 63136:2020-06/AC:2021-09
- wersja angielska
Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-09-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
PN-EN 16282-3+A1:2021-10
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 3: Kuchenne sufity wentylacyjne; projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2021-10-15KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16282-3:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 16282-7+A1:2021-10
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 7: Instalacja i wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych2021-10-15KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16282-7:2017-09
- wersja angielska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN IEC 60675-2:2021-08
- wersja angielska
Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych -- Część 2: Postanowienia dodatkowe dotyczące pomiaru współczynnika promieniowania2021-08-30KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60675-3:2021-08
- wersja angielska
Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych -- Część 3: Postanowienia dodatkowe dotyczące pomiaru sprawności promieniowania2021-08-30KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 4918:2021-08
- wersja angielska
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Test krzesła na rolkach2021-08-26KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 425:2004
- wersja polska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28399:2021-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2021-09-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-7:2020-09
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji2021-10-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
PN-EN 1176-7:2009
- wersja polska
PN-EN 1176-5:2020-03
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel2021-10-01KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-5:2009
- wersja polska
PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
PN-EN 1176-7:2020-09/Ap1:2021-09
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji2021-09-28KT 2 Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-3+A1:2021-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2021-09-09KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 71-13:2021-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe2021-09-08KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-13:2014-06
- wersja polska
PN-EN 71-13:2014-06
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 16582-1+A1:2021-10
- wersja angielska
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2021-10-15KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16582-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja francuska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja niemiecka