Content

Dyrektywy horyzontalne

Dyrektywy ogólne, zwane też horyzontalnymi, dotyczą całego obszaru, niezależnie od sektora oraz faktu, czy jest dyrektywa szczegółowa regulująca dany sektor.