Content

Skład RN

Skład Rady Normalizacyjnej IV kadencji (2015-2019)
I. PRZEDSTAWICIELE ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
powołani przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Normalizacyjnej przy PKN:
1. Wojciech Skurkiewicz Ministerstwo Obrony Narodowej
2. Paweł Majewski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Anna Patkowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. Andrzej Bittel Ministerstwo Infrastruktury
5. Jan Filip Staniłko Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Wybrani w drodze wyborów (uchwała nr 2 z dnia 27 listopada 2015 r. Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów członków Rady Normalizacyjnej przy PKN):
II. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH:
1. Wojciech Januszko Polska Izba Konstrukcji Stalowych
2. Andrzej Matla Stowarzyszenie Producentów Styropianu
3. Janusz Nowastowski Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
4. Bogdan Tatarowski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych
i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM
5. Stanisław Tkaczyk Krajowa Izba Gospodarcza
III. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW:
1. Dariusz Łazęcki Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa
2. Zenon Małkowski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
i Sprzętu Ratowniczego
IV. PRZEDSTAWICIELE KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH ORGANIZACJI, których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów:
1. Kamil Kiejna Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
2. Bronisław Urban Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
3. Elżbieta Szadzińska Federacja Konsumentów
V. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI ZAWODOWYCH I NAUKOWO - TECHNICZNYCH:
1. Piotr Gondek Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
2. Piotr Kamiński Stowarzyszenie  Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
3. Janusz Leśniewski Naczelna Organizacja Techniczna
4. Piotr Wodniak Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
5. Bronisław Wesołowski Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
VI. PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI:
1. Czesław Dziedzic Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
2. Mariusz Maślak Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
3. Małgorzata Skibska –Zielińska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
4. Bogusław Rogowski Wojskowa Akademia Techniczna