Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17385:2019Method for condition assessment of immobile constructed assets2019-11-06KT 9 ds. Niezawodności
03.220.20 Transport drogowy
CEN/TS 17380:2019Intelligent transport systems - Urban-ITS - 'Controlled Zone' management for UVARs using C-ITS2019-10-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
CEN/TS 16459:2019External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 11872019-11-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
19.100 Badania nieniszczące
CEN ISO/TS 25107:2019Non-destructive testing - NDT training syllabuses (ISO/TS 25107:2019)2019-10-16KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 1852-2:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TS 13476-4:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
CEN/TS 1451-2:2019Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
CEN/TS 16794-1:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16794-2:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 17395:2019Intelligent transport systems - eSafety - eCall for automated and autonomous vehicles2019-11-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16794-2:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16794-1:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17380:2019Intelligent transport systems - Urban-ITS - 'Controlled Zone' management for UVARs using C-ITS2019-10-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
CEN ISO/TS 35105:2019Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Material requirements for arctic operations (ISO/TS 35105:2018)2019-10-23KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
91.060.20 Dachy
CEN/TS 16459:2019External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 11872019-11-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.120.40 Instalacja odgromowa
CLC/TS 50703:2019Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Testing requirements for metal sheets’ joints used in LPS2019-12-06KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.80 Systemy odwadniające
CEN/TS 1451-2:2019Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
CEN/TS 1852-2:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
CEN/TS 13476-4:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych