Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 16972:2020Respiratory protective devices -- Vocabulary and graphical symbols2020-03-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 11074:2015/Amd 1:2020Soil quality -- Vocabulary2020-02-07KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 3529-2:2020Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 2: Vacuum pumps and related terms2020-02-25KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 24497-1:2020Non-destructive testing -- Metal magnetic memory -- Part 1: Vocabulary and general requirements2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-426:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 426: Explosive atmospheres2020-03-11KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-485:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 485: Fuel cell technologies2020-02-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
ISO 8044:2020Corrosion of metals and alloys -- Vocabulary2020-02-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 80000-8:2020Quantities and units -- Part 8: Acoustics2020-03-04KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7296-2:2020Cranes -- Graphical symbols -- Part 2: Mobile cranes2020-03-11KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
ISO/IEC 24779-5:2020Information technology - Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems - Part 5: Face applications2020-03-05KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 24779-5:2020Information technology -- Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies -- Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems -- Part 5: Face applications2020-03-05KT 309 ds. Biometrii
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
ISO 129-1:2018/Amd 1:2020Technical product documentation (TPD) -- Presentation of dimensions and tolerances -- Part 1: General principles2020-03-09KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 21406:2020Tourism and related services -- Yacht harbours -- Essential requirements for luxury harbours2020-03-10KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 22059:2020Guidelines on consumer warranties/guarantees2020-01-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22468:2020Value stream management (VSM)2020-03-09RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 22392:2020Security and resilience -- Community resilience -- Guidelines for conducting peer reviews2020-02-28KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22313:2020Security and resilience -- Business continuity management systems -- Guidance on the use of ISO 223012020-02-20KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22396:2020Security and resilience -- Community resilience -- Guidelines for information exchange between organizations2020-02-10KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 22313:2020Security and resilience -- Business continuity management systems -- Guidance on the use of ISO 223012020-02-20KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 14006:2020Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign2020-01-30KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
IEC 62960:2020Dependability reviews during the life cycle2020-03-18KT 9 ds. Niezawodności
IEC 61163-2:2020Reliability stress screening - Part 2: Components2020-03-11KT 9 ds. Niezawodności
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 19301:2020Graphic technology -- Guidelines for schema writers -- Template for colour quality management2020-03-09RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 2859-2:2020Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection2020-02-13KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 7870-7:2020Control charts -- Part 7: Multivariate control charts2020-02-05KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
ISO 21406:2020Tourism and related services -- Yacht harbours -- Essential requirements for luxury harbours2020-03-10KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 37161:2020Smart community infrastructures -- Guidance on smart transportation for energy saving in transportation services2020-02-28RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37162:2020Smart community infrastructures -- Smart transportation for newly developing areas2020-02-21RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.220.20 Transport drogowy
ISO 15784-2:2015/Amd 1:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Data exchange involving roadside modules communication -- Part 2: Centre to field device communications using SNMP2020-02-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 21910-1:2020Fine bubble technology -- Characterization of microbubbles -- Part 1: Off-line evaluation of size index2020-01-30KT 314 ds. Nanotechnologii
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 20688-1:2020Biotechnology -- Nucleic acid synthesis -- Part 1: Requirements for the production and quality control of synthesized oligonucleotides2020-02-19KT 287 ds. Biotechnologii
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC2020-03-06KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020Sample preparation for raw marine gastropods2020-03-03KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-12:2020Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators2020-02-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 11040-4:2015/Amd 1:2020Prefilled syringes -- Part 4: Glass barrels for injectables and sterilized subassembled syringes ready for filling2020-02-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 9997:2020Dentistry -- Cartridge syringes2020-01-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 7199:2016/Amd 1:2020Connectors2020-03-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8551:2020Prosthetics and orthotics -- Functional deficiencies -- Description of the person to be treated with an orthosis, clinical objectives of treatment, and functional requirements of the orthosis2020-03-09KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 15674:2016/Amd 1:2020Cardiovascular implants and artificial organs -- Hard-shell cardiotomy/venous reservoir systems (with/without filter) and soft venous reservoir bags2020-02-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 15675:2016/Amd 1:2020Cardiovascular implants and artificial organs -- Cardiopulmonary bypass systems -- Arterial blood line filters2020-02-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 61223-3-6:2020Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-6: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of mammographic X-ray equipment used in a mammographic tomosynthesis mode of operation2020-02-07KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 24157:2008/Amd 1:2020Ophthalmic optics and instruments -- Reporting aberrations of the human eye2020-02-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 7787-2:2020Dentistry -- Laboratory cutters -- Part 2: Carbide laboratory cutters2020-03-02KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 15098:2020Dentistry -- Dental tweezers2020-02-28KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 22570:2020Dentistry -- Spoons and bone curettes2020-02-11KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 9997:2020Dentistry -- Cartridge syringes2020-01-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
ISO 22367:2020Medical laboratories -- Application of risk management to medical laboratories2020-02-25KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
ISO 15190:2020Medical laboratories -- Requirements for safety2020-02-24KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14006:2020Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign2020-01-30KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37161:2020Smart community infrastructures -- Guidance on smart transportation for energy saving in transportation services2020-02-28RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37162:2020Smart community infrastructures -- Smart transportation for newly developing areas2020-02-21RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37156:2020Smart community infrastructures -- Guidelines on data exchange and sharing for smart community infrastructures2020-02-11RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
ISO 21755-2:2020Motorcycles -- Measurement method for evaporative emissions -- Part 2: Permeation test procedure2020-02-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 11074:2015/Amd 1:2020Soil quality -- Vocabulary2020-02-07KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020Soil quality -- Risk-based petroleum hydrocarbons -- Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) 2020-02-06KT 191 ds. Chemii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 21904-1:2020Health and safety in welding and allied processes -- Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 1: General requirements2020-02-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 21904-4:2020Health and safety in welding and allied processes -- Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices2020-02-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 21904-2:2020Health and safety in welding and allied processes -- Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency2020-02-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-11:2020Woodworking machines -- Safety -- Part 11: Combined machines2020-03-20KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 20321:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Safety of machineries -- Powered elevators2020-03-12KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO 7096:2020Earth-moving machinery -- Laboratory evaluation of operator seat vibration2020-02-25KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.180 Ergonomia
ISO 24552:2020Ergonomics -- Accessible design -- Accessibility of information presented on visual displays of small consumer products2020-03-11KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-3:2020Fire detection and alarm systems -- Part 3: Audible alarm devices2020-03-11KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
ISO 7240-17:2020Fire detection and fire alarm systems -- Part 17: Transmission path isolators2020-02-07KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 11925-2:2020Reaction to fire tests -- Ignitability of products subjected to direct impingement of flame -- Part 2: Single-flame source test2020-02-21KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 20031:2020Radiological protection -- Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides2020-02-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62387:2020Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation2020-01-31KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
ISO 16106:2020Transport packages for dangerous goods -- Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings -- Guidelines for the application of ISO 90012020-02-04KT 133 ds. Opakowań
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 18526-1:2020Eye and face protection -- Test methods -- Part 1: Geometrical optical properties2020-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18526-2:2020Eye and face protection -- Test methods -- Part 2: Physical optical properties2020-02-21KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18526-4:2020Eye and face protection -- Test methods -- Part 4: Headforms2020-02-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16972:2020Respiratory protective devices -- Vocabulary and graphical symbols2020-03-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 21420:2020Protective gloves -- General requirements and test methods2020-02-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
ISO 21204:2020Geometrical product specifications (GPS) -- Transition specification2020-02-28KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
IEC 60704-2-8:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-8: Particular requirements for electric shavers, hair clippers or trimmers2020-03-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
ISO 6798-2:2020Reciprocating internal combustion engines -- Measurement of sound power level using sound pressure -- Part 2: Survey method2020-02-26KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 6798-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Measurement of sound power level using sound pressure -- Part 1: Engineering method2020-02-25KT 132 ds. Silników Spalinowych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61788-7:2020Superconductivity - Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of high-temperature superconductors at microwave frequencies2020-03-20KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 61788-4:2020Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors2020-03-20KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
ISO/ASTM 51631:2020Practice for use of calorimetric dosimetry systems for dose measurements and dosimetry system calibration in electron beams2020-02-25KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61010-2-032:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement2020-02-26KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
ISO 21143:2020Technical product documentation -- Requirements for digital mock-up virtual assembly test for mechanical products2020-02-19KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
21.040.10 Gwinty metryczne
ISO 2904:2020ISO metric trapezoidal screw threads -- Basic dimensions2020-01-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
ISO 68-1:1998/Amd 1:2020ISO general purpose screw threads -- Basic profile -- Part 1: Metric screw threads2020-01-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
21.040.20 Gwinty calowe
ISO 68-2:1998/Amd 1:2020ISO general purpose screw threads -- Basic profile -- Part 2: Inch screw threads2020-01-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
21.040.30 Gwinty specjalne
ISO 1501:2009/Amd 1:2020ISO miniature screw threads2020-01-29KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 12130-2:2020Plain bearings -- Hydrodynamic plain tilting pad thrust bearings under steady-state conditions -- Part 2: Functions for calculation of tilting pad thrust bearings2020-02-20RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 12130-3:2020Plain bearings -- Hydrodynamic plain tilting pad thrust bearings under steady-state conditions -- Part 3: Guide values for the calculation of tilting pad thrust bearings2020-02-17RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 6281:2020Plain bearings -- Testing under conditions of hydrodynamic and mixed lubrication in test rigs2020-02-11RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.200 Przekładnie zębate
ISO 1328-2:2020Cylindrical gears -- ISO system of flank tolerance classification -- Part 2: Definitions and allowable values of double flank radial composite deviations2020-02-26KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 23088:2020Gas cylinders -- Periodic inspection and testing of welded steel pressure drums -- Capacities up to 1 000 l2020-02-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 3862:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-02-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.160 Technika próżni
ISO 3529-2:2020Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 2: Vacuum pumps and related terms2020-02-25KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 2861:2020Vacuum technology -- Dimensions of clamped-type quick-release couplings2020-02-17KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 3669:2020Vacuum technology -- Dimensions of knife-edge flanges2020-02-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO 14649-17:2020Industrial automation systems and integration -- Physical device control -- Data model for computerized numerical controllers -- Part 17: Process data for additive manufacturing2020-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.10 Centra obróbkowe
ISO 10791-7:2020Test conditions for machining centres -- Part 7: Accuracy of finished test pieces2020-01-29KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
ISO 14649-17:2020Industrial automation systems and integration -- Physical device control -- Data model for computerized numerical controllers -- Part 17: Process data for additive manufacturing2020-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 19744:2020Test conditions for numerically controlled broaching machines -- Testing of accuracy -- Vertical surface type broaching machines2020-02-05KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 15746-3:2020Automation systems and integration -- Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems -- Part 3: Verification and validation2020-02-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.30 Przeciągarki
ISO 19744:2020Test conditions for numerically controlled broaching machines -- Testing of accuracy -- Vertical surface type broaching machines2020-02-05KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.080.50 Szlifierki i polerki
ISO 3875:2020Machine tools -- Test conditions for external cylindrical centreless grinding machines -- Testing of the accuracy2020-01-29KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-3-9:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws2020-02-14KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 17927-1:2020Welding for aerospace applications -- Fusion welding of metallic components -- Part 1: Process specification2020-03-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 17927-2:2020Welding for aerospace applications -- Fusion welding of metallic components -- Part 2: Acceptance criteria2020-03-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 21904-1:2020Health and safety in welding and allied processes -- Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 1: General requirements2020-02-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 21904-2:2020Health and safety in welding and allied processes -- Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency2020-02-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 21904-4:2020Health and safety in welding and allied processes -- Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices2020-02-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 24497-1:2020Non-destructive testing -- Metal magnetic memory -- Part 1: Vocabulary and general requirements2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 24497-2:2020Non-destructive testing -- Metal magnetic memory -- Part 2: Inspection of welded joints2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
IEC 60519-1:2020Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements2020-03-11KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.50 Emalie
ISO 8289-1:2020Vitreous and porcelain enamels -- Low-voltage test for detecting and locating defects -- Part 1: Swab test for non-profiled surfaces2020-02-10KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 6370-2:2020Vitreous and porcelain enamels -- Determination of the resistance to abrasion -- Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion2020-02-10KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 4548-5:2020Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines -- Part 5: Test for hydraulic pulse durability2020-03-09KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 6798-2:2020Reciprocating internal combustion engines -- Measurement of sound power level using sound pressure -- Part 2: Survey method2020-02-26KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 3046-6:2020Reciprocating internal combustion engines -- Performance -- Part 6: Overspeed protection2020-02-26KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 6798-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Measurement of sound power level using sound pressure -- Part 1: Engineering method2020-02-25KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
ISO 21905:2020Gas turbine exhaust systems with or without waste heat recovery2020-03-05KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 60050-485:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 485: Fuel cell technologies2020-02-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62282-8-101:2020Fuel cell technologies - Part 8-101: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of solid oxide single cells and stacks, including reversible operation2020-02-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 62003:2020Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for electromagnetic compatibility testing2020-03-11KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62788-6-2:2020Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-2: General tests - Moisture permeation testing of polymeric materials2020-03-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62788-5-1:2020Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-1: Edge seals - Suggested test methods for use with edge seal materials2020-03-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62446-2:2020Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 2: Grid connected systems - Maintenance of PV systems2020-03-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-12-1:2017/COR2:2020Corrigendum 2 - Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines2020-03-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 20024:2020Solid biofuels -- Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications2020-02-25KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21945:2020Solid biofuels -- Simplified sampling method for small scale applications2020-02-11KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
ISO 916:2020Testing of refrigerating systems2020-02-20KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-426:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 426: Explosive atmospheres2020-03-11KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
IEC 61788-7:2020Superconductivity - Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of high-temperature superconductors at microwave frequencies2020-03-20KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 61788-4:2020Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors2020-03-20KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.20 Kable
IEC 60092-354:2020Electrical installations in ships – Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)2020-02-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60092-350:2020Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications2020-01-28KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 60947-4-1:2018/ISH1:2020Interpretation sheet 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2020-03-13KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-4-1:2018/ISH1:2020Interpretation sheet 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2020-03-13KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60838-1:2016/AMD2:2020Amendment 2 - Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests2020-02-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60400:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders2020-02-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
IEC 60598-2-1:2020Luminaires - Part 2-1: Particular requirements - Fixed general purpose luminaires2020-01-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-2-3:2020Rotating electrical machines - Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motors2020-03-19KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 60633:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary2020-02-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-6:2020Primary batteries - Part 6: Guidance on environmental aspects2020-02-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 62984-2:2020High-temperature secondary batteries – Part 2: Safety requirements and tests2020-03-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62984-1:2020High-temperature secondary batteries - Part 1: General requirements2020-03-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
IEC 62932-2-2:2020Flow battery energy systems for stationary applications - Part 2-2 Safety requirements2020-02-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62932-2-1:2020Flow battery energy systems for stationary applications - Part 2-1: Performance general requirements and test methods2020-02-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62932-1:2020Flow battery energy systems for stationary applications - Part 1: Terminology and general aspects2020-02-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 61897:2020Overhead lines - Requirements and tests for Aeolian vibration dampers2020-03-03KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
IEC 61854:2020Overhead lines - Requirements and tests for spacers2020-02-18KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TR 62544:2011/AMD2:2020Amendment 2 - High-voltage direct current (HVDC) systems - Application of active filters2020-02-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-14:2013/ISH2:2020Interpretation sheet 2 - Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection2020-03-13KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60050-426:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 426: Explosive atmospheres2020-03-11KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60079-6:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"2020-02-24KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 61163-2:2020Reliability stress screening - Part 2: Components2020-03-11KT 9 ds. Niezawodności
IEC 62435-3:2020Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 3: Data2020-02-18KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
IEC 62812:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Low resistance measurements - Methods and guidance2020-03-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.040.10 Rezystory stałe
IEC 60115-1:2020Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification2020-03-18KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
IEC 61643-331:2020Components for low-voltage surge protection - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)2020-03-19KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60191-2:1966/AMD21:2020Amendment 21 - Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 2: Dimensions2020-02-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-18-2:2020Semiconductor devices - Part 18-2: Semiconductor bio sensors - Evaluation process of lens-free CMOS photonic array sensor package modules2020-02-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62779-4:2020Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 4: Capsule endoscope2020-02-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.100.10 Emisja
CISPR 16-1-3:2004/AMD2:2020Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power2020-01-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
CISPR 16-1-3:2004/AMD2:2020Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power2020-01-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61000-4-11:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase2020-01-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
IEC 63137-1:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2020-01-28KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.30 Systemy audio
IEC 62574:2020Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of multichannel audio2020-01-31KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-1-21:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Optical fibre cables - Part 1-21: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods2020-03-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-2-19:2012/COR1:2020Corrigendum 1 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-19: Tests - Damp heat (steady state)2020-03-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62148-6:2020Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers2020-02-25KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62351-3:2014/AMD2:2020Amendment 2 - Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP2020-02-27KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-8-1:2011/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-32020-02-21KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-9-2:2011/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-32020-02-12KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-7-4:2010/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes2020-02-12KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-7-3:2010/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes2020-02-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-7-2:2010/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI)2020-02-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30105-3:2016/Amd 1:2020Information technology -- IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes -- Part 3: Measurement framework (MF) and organization maturity model (OMM)2020-03-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30105-3:2016/AMD1:2020Amendment 1 - Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 3: Measurement framework (MF) and organization maturity model (OMM)2020-03-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20547-3:2020Information technology - Big data reference architecture - Part 3: Reference architecture2020-03-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20547-3:2020Information technology -- Big data reference architecture -- Part 3: Reference architecture2020-03-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 38506:2020Information technology - Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT enabled investments2020-02-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 38506:2020Information technology -- Governance of IT -- Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT enabled investments2020-02-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 14543-5-102:2020Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-102: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote universal management profile2020-02-11KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 20085-2:2020IT Security techniques - Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive attack mitigation techniques in cryptographic modules - Part 2: Test calibration methods and apparatus2020-03-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20085-2:2020IT Security techniques -- Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive attack mitigation techniques in cryptographic modules -- Part 2: Test calibration methods and apparatus2020-03-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9797-3:2011/Amd 1:2020Information technology -- Security techniques -- Message Authentication Codes (MACs) -- Part 3: Mechanisms using a universal hash-function2020-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9797-3:2011/AMD1:2020Information technology -- Security techniques -- Message Authentication Codes (MACs) -- Part 3: Mechanisms using a universal hash-function2020-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19823-10:2020Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 10: Crypto suite AES-1282020-01-29KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-10:2020Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 10: Crypto suite AES-1282020-01-29KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 29170-2:2015/Amd 1:2020Evaluation procedure parameters for nearly lossless coding of high dynamic range media and image sequences2020-03-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 29170-2:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Information technology - Advanced image coding and evaluation - Part 2: Evaluation procedure for nearly lossless coding - Evaluation procedure parameters for nearly lossless coding of high dynamic range media and image sequences2020-03-11KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23000-19:2020Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 19: Common media application format (CMAF) for segmented media2020-03-19KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-19:2020Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 19: Common media application format (CMAF) for segmented media2020-03-19KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-1:2020Information technology -- Internet of media things -- Part 1: Architecture2020-03-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-1:2020Information technology - Internet of media things - Part 1: Architecture2020-03-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-5:2017/Amd 1:2020Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 5: Server and network assisted DASH (SAND)2020-02-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-5:2017/AMD1:2020Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 5: Server and network assisted DASH (SAND)2020-02-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2019/Amd 1:2020Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information -- Part 1: Systems2020-01-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2019/AMD1:2020Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems2020-01-29KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 15963-2:2020Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 2: Unique identification for RF tags registration procedures2020-03-19KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18046-2:2020Information technology -- Radio frequency identification device performance test methods -- Part 2: Test methods for interrogator performance2020-03-19KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 15963-2:2020Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 2: Unique identification for RF tags registration procedures2020-03-19KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18046-2:2020Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 2: Test methods for interrogator performance2020-03-19KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 15963-1:2020Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 1: Unique identification for RF tags numbering systems2020-03-18KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 15963-1:2020Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 1: Unique identification for RF tags numbering systems2020-03-18KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 21471:2020Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Extended rectangular data matrix (DMRE) bar code symbology specification2020-02-03KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 21471:2020Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Extended rectangular data matrix (DMRE) bar code symbology specification2020-02-03KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 11179-3:2013/Amd 1:2020Information technology -- Metadata registries (MDR) -- Part 3: Registry metamodel and basic attributes2020-01-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 11179-3:2013/AMD1:2020Information technology -- Metadata registries (MDR) -- Part 3: Registry metamodel and basic attributes2020-01-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-3:2020Information technology - Genomic information representation - Part 3: Metadata and application programming interfaces (APIs)2020-03-19KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-3:2020Information technology -- Genomic information representation -- Part 3: Metadata and application programming interfaces (APIs)2020-03-17KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 19516:2020Information technology - Object management group - Interface definition language (IDL) 4.22020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19516:2020Information technology -- Object management group -- Interface definition language (IDL) 4.22020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC/IEEE 8802-1AR:2020Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1AR: Secure device identity2020-03-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AR:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1AR: Secure device identity2020-03-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AC:2018/Cor 1:2020Logical Link Control (LLC) Encpsulation EtherType2020-03-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 24552:2020Ergonomics -- Accessible design -- Accessibility of information presented on visual displays of small consumer products2020-03-11KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC 22624:2020Information technology -- Cloud computing -- Taxonomy based data handling for cloud services2020-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 22624:2020Information technology - Cloud computing - Taxonomy based data handling for cloud services2020-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 24779-5:2020Information technology - Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems - Part 5: Face applications2020-03-05KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 24779-5:2020Information technology -- Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies -- Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems -- Part 5: Face applications2020-03-05KT 309 ds. Biometrii
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 17549-2:2020Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 2: Navigation with 4-direction devices2020-02-17KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 17549-2:2020Information technology -- User interface guidelines on menu navigation -- Part 2: Navigation with 4-direction devices2020-02-17KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC 23736-1:2020Information technology -- Digital publishing -- EPUB 3.0.1 -- Part 1: Overview2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-2:2020Information technology -- Digital publishing -- EPUB 3.0.1 -- Part 2: Publications2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-1:2020Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 1: Overview2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-2:2020Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 2: Publications2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-3:2020Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 3: Content documents2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-6:2020Information technology -- Digital publishing -- EPUB 3.0.1 -- Part 6: Canonical fragment identifiers2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-5:2020Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 5: Media overlays2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-6:2020Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 6: Canonical fragment identifiers2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-3:2020Information technology -- Digital publishing -- EPUB 3.0.1 -- Part 3: Content documents2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-4:2020Information technology -- Digital publishing -- EPUB 3.0.1 -- Part 4: Open container format2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-5:2020Information technology -- Digital publishing -- EPUB 3.0.1 -- Part 5: Media overlays2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23736-4:2020Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 4: Open container format2020-02-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 14907-1:2020Electronic fee collection -- Test procedures for user and fixed equipment -- Part 1: Description of test procedures2020-03-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15784-2:2015/Amd 1:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Data exchange involving roadside modules communication -- Part 2: Centre to field device communications using SNMP2020-02-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22078:2020Intelligent transport systems -- Bicyclist detection and collision mitigation systems (BDCMS) -- Performance requirements and test procedures2020-02-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 23386:2020Building information modelling and other digital processes used in construction -- Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries2020-03-12KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO/IEC 14543-5-102:2020Information technology -- Home electronic system (HES) architecture -- Part 5-102: Intelligent grouping and resource sharing -- Remote universal management profile2020-02-20KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19160-3:2020Addressing -- Part 3: Address data quality2020-02-26KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEEE 11073-20701:2020Health informatics -- Device interoperability -- Part 20701: Point-of-care medical device communication -- Service oriented medical device exchange architecture and protocol binding2020-03-18KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.260 Urządzenia biurowe
ISO/IEC 21118:2020Information technology -- Office equipment -- Information to be included in specification sheets for data projectors2020-02-03KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 21118:2020Information technology - Office equipment - Information to be included in specification sheets for data projectors2020-02-03KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.060.10 Sprzęt filmowy
ISO 9642:2020Cinematography -- Time and control code for 24, 25 and 30 frames per second motion-picture film systems -- Specifications2020-02-06KT 328 ds. Kinematografii
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO 19301:2020Graphic technology -- Guidelines for schema writers -- Template for colour quality management2020-03-09RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.040.10 Zegarki
ISO 764:2020Horology -- Magnetic resistant watches2020-02-21KT 239 ds. Jubilerstwa
ISO 18684:2020Timekeeping instruments -- Watch external parts made of hard material -- General requirements and test methods2020-02-10KT 239 ds. Jubilerstwa
39.060 Jubilerstwo
ISO 15093:2020Jewellery and precious metals -- Determination of high purity gold, platinum and palladium -- Difference method using ICP-OES2020-02-05KT 239 ds. Jubilerstwa
ISO 15096:2020Jewellery and precious metals -- Determination of high purity silver -- Difference method using ICP-OES2020-02-05KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 21111-4:2020Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 4: General requirements and test methods of optical gigabit Ethernet components2020-03-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 8820-13:2020Road vehicles -- Fuse-links -- Part 13: Fuse-links with tabs (blade type) Type P (sub miniature three tabs)2020-02-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 8820-12:2020Road vehicles -- Fuse-links -- Part 12: Fuse-links with tabs (blade type) Type N (sub miniature)2020-02-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 14907-1:2020Electronic fee collection -- Test procedures for user and fixed equipment -- Part 1: Description of test procedures2020-03-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20794-3:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 3: Transport and network layer2020-02-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20794-4:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 4: Data link layer and physical layer2020-02-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20794-2:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 2: Application layer2020-02-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.70 Sprzęgi
ISO 3584:2020Road vehicles -- Clevis couplings -- Interchangeability2020-02-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18868:2013/Amd 1:2020Commercial road vehicles -- Coupling equipment between vehicles in multiple vehicle combinations -- Strength requirements2020-01-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 22078:2020Intelligent transport systems -- Bicyclist detection and collision mitigation systems (BDCMS) -- Performance requirements and test procedures2020-02-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 6621-2:2020Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 2: Inspection measuring principles2020-03-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 19880-1:2020Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 1: General requirements2020-03-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020Withstand voltage test for electric power sources2020-03-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17409:2020Electrically propelled road vehicles -- Conductive power transfer -- Safety requirements2020-02-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.140 Motocykle i motorowery
ISO 21755-2:2020Motorcycles -- Measurement method for evaporative emissions -- Part 2: Permeation test procedure2020-02-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 14229-8:2020Road vehicles -- Unified diagnostic services (UDS) -- Part 8: UDS on Clock eXtension Peripheral Interface (UDSonCXPI)2020-02-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17268:2020Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices2020-02-07KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 14229-1:2020Road vehicles -- Unified diagnostic services (UDS) -- Part 1: Application layer2020-02-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62505-3-2:2020Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for AC switchgear - Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in AC traction systems - Current transformers2020-03-11KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62505-3-1:2020Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for AC switchgear - Part 3-1: Measurement, control and protection devices for specific use in AC tractions systems - Devices2020-03-11KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
ISO 5480:2020Ships and marine technology -- Guardrails for cargo ships2020-02-24KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 23055:2020Ships and marine technology -- Design requirements for international ballast water transfer connection flange2020-01-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-354:2020Electrical installations in ships – Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)2020-02-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60092-350:2020Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications2020-01-28KT 53 ds. Kabli i Przewodów
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 61108-5:2020Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 5: BeiDou navigation satellite system (BDS) - Receiver equipment - Performance requirements, methods of testing and required test results2020-03-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 11105:2020Small craft -- Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments2020-03-11KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21895:2020Categorization and classification of civil unmanned aircraft systems2020-02-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 7313:2020Aircraft -- High temperature convoluted hose assemblies in polytetrafluoroethylene (PTFE)2020-03-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 21785:2020Air cargo unit load devices -- Load distribution model2020-02-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 11076:2020Aircraft -- Deicing/anti-icing methods on the ground2020-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
ISO 21785:2020Air cargo unit load devices -- Load distribution model2020-02-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 22137:2020Space systems -- Program management -- Test reviews2020-02-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23103:2020Space link extension -- Cross support transfer service -- Specification framework2020-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23104:2020Space link extension -- Cross support transfer service -- Monitored data service2020-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 7296-2:2020Cranes -- Graphical symbols -- Part 2: Mobile cranes2020-03-11KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 9942-3:2020Cranes -- Information labels -- Part 3: Tower cranes2020-02-28KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.040.10 Przenośniki
ISO 21178:2020Light conveyor belts -- Determination of electrical resistances2020-02-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks2020-02-26KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 5: Pedestrian-propelled trucks2020-02-19KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 3691-4:2020Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 4: Driverless industrial trucks and their systems2020-02-17KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 11525-1:2020Rough-terrain trucks -- Safe use requirements -- Part 1: Variable-reach trucks2020-01-31KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 11525-2:2020Rough-terrain trucks -- Safe use requirements -- Part 2: Slewing variable-reach trucks2020-01-31KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 22915-17:2020Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 17: Towing tractors, burden and personnel carriers2020-01-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 6292:2020Powered industrial trucks and tractors -- Brake performance and component strength2020-01-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 7096:2020Earth-moving machinery -- Laboratory evaluation of operator seat vibration2020-02-25KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO 16106:2020Transport packages for dangerous goods -- Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings -- Guidelines for the application of ISO 90012020-02-04KT 133 ds. Opakowań
55.100 Butelki. Słoje
ISO 12822:2020Glass packaging -- 26 H 126 crown finish -- Dimensions2020-03-17KT 133 ds. Opakowań
55.180.30 Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego
ISO 21894:2020Air cargo -- Cargo stopper devices -- Design and testing2020-02-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 36:2020Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to textile fabrics2020-03-04KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.080.50 Liny i sznury
ISO 18692-3:2020Fibre ropes for offshore stationkeeping -- Part 3: High modulus polyethylene (HMPE)2020-03-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
65.020.20 Uprawa roślin
ISO 3475:2020Essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.)2020-02-12KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 15077:2020Tractors and self-propelled machinery for agriculture -- Operator controls -- Actuating forces, displacement, location and method of operation2020-03-04KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 4254-11:2010/Amd 1:2020Agricultural machinery -- Safety -- Part 11: Pick-up balers2020-02-12KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
IEC 60335-2-107:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers2020-02-20KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 16624:2020Wheat flour and durum wheat semolina -- Determination of colour by diffuse reflectance colorimetry2020-03-09KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
ISO 23293:2020Milk-based infant formula powders -- Quantification of whey protein content by sodium dodecyl sulfate-capillary gel electrophoresis (SDS-CGE)2020-02-12KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 23349:2020Animal and vegetable fats and oils -- Determination of sterols and stanols in foods and dietary supplements containing added phytosterols2020-01-31KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 665:2020Oilseeds -- Determination of moisture and volatile matter content2020-02-19KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ISO 3475:2020Essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.)2020-02-12KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 6141:2015/Amd 1:2020Gas analysis -- Contents of certificates for calibration gas mixtures2020-02-03KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 21222:2020Surface chemical analysis -- Scanning probe microscopy -- Procedure for the determination of elastic moduli for compliant materials using atomic force microscope and the two-point JKR method2020-01-29KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 14420:2020Carbonaceous products for the production of aluminium -- Baked anodes and shaped carbon products -- Determination of the coefficient of linear thermal expansion2020-03-05KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 19880-1:2020Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 1: General requirements2020-03-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 17268:2020Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices2020-02-07KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
ISO 22863-2:2020Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 2: Hexachlorobenzene by gas chromatography2020-02-14KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ISO 22863-1:2020Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 1: General2020-02-14KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
ISO 685:2020Analysis of soaps -- Determination of total alkali content and total fatty matter content2020-02-28KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 21631:2020Essential oil of clementine (Citrus clementina hort. ex Tanaka syn. Citrus reticulata Blanco x Citrus sinensis (L.) Osbeck), Spanish type2020-02-13KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
ISO 3475:2020Essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.)2020-02-12KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.040 Węgiel
ISO 20904:2020Hard coal -- Sampling of slurries2020-02-28KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 2176:1995/Amd 1:2020Petroleum products -- Lubricating grease -- Determination of dropping point2020-03-11KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.120 Ciecze hydrauliczne
ISO 12922:2020Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family H (hydraulic systems) -- Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU2020-02-10KT 222 ds. Środków Smarowych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 556:2020Coke (greater than 20 mm in size) -- Determination of mechanical strength2020-03-20KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.30 Paliwa gazowe
ISO 13758:1996/Amd 1:2020Liquefied petroleum gases -- Assessment of the dryness of propane -- Valve freeze method2020-01-31KT 223 ds. Gazów Technicznych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 20024:2020Solid biofuels -- Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications2020-02-25KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21945:2020Solid biofuels -- Simplified sampling method for small scale applications2020-02-11KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 20321:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Safety of machineries -- Powered elevators2020-03-12KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 11961:2018/Amd 1:2020Petroleum and natural gas industries -- Steel drill pipe2020-03-09KT 126 ds. Rur Stalowych
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO 13739:2020Petroleum products -- Procedures for the transfer of bunkers to vessels2020-02-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 21903:2020Refrigerated hydrocarbon fluids -- Dynamic measurement -- Requirements and guidelines for the calibration and installation of flowmeters used for liquefied natural gas (LNG) and other refrigerated hydrocarbon fluids2020-02-10KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 21809-3:2016/Amd 1:2020Introduction of mesh-backed coating systems2020-03-11KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 4992-2:2020Steel castings -- Ultrasonic testing -- Part 2: Steel castings for highly stressed components2020-03-15KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4992-1:2020Steel castings -- Ultrasonic testing -- Part 1: Steel castings for general purposes2020-03-15KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4986:2020Steel and iron castings -- Magnetic particle testing2020-02-11KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4987:2020Steel and iron castings -- Liquid penetrant testing2020-01-31KT 301 ds. Odlewnictwa
77.060 Korozja metali
ISO 11845:2020Corrosion of metals and alloys -- General principles for corrosion testing2020-03-02KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 22426:2020Assessment of the effectiveness of cathodic protection based on coupon measurements2020-02-10KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 8044:2020Corrosion of metals and alloys -- Vocabulary2020-02-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
ISO 9647:2020Steel -- Determination of vanadium content -- Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)2020-02-07KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 439:2020Steel and cast iron -- Determination of silicon content -- Gravimetric method2020-02-06KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.100 Żelazostopy
ISO 7524:2020Ferronickels -- Determination of carbon content -- Infrared absorption method after induction furnace combustion2020-03-04KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 7526:2020Ferronickels -- Determination of sulfur content -- Infrared absorption method after induction furnace combustion2020-03-04KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO 7526:2020Ferronickels -- Determination of sulfur content -- Infrared absorption method after induction furnace combustion2020-03-04KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 7524:2020Ferronickels -- Determination of carbon content -- Infrared absorption method after induction furnace combustion2020-03-04KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 11961:2018/Amd 1:2020Petroleum and natural gas industries -- Steel drill pipe2020-03-09KT 126 ds. Rur Stalowych
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 19959:2020Steels, nickel alloys and cobalt alloys investment castings -- Visual testing of surface quality2020-03-15KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4992-2:2020Steel castings -- Ultrasonic testing -- Part 2: Steel castings for highly stressed components2020-03-15KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4992-1:2020Steel castings -- Ultrasonic testing -- Part 1: Steel castings for general purposes2020-03-15KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4986:2020Steel and iron castings -- Magnetic particle testing2020-02-11KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4987:2020Steel and iron castings -- Liquid penetrant testing2020-01-31KT 301 ds. Odlewnictwa
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-11:2020Woodworking machines -- Safety -- Part 11: Combined machines2020-03-20KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
ISO 16932:2020Glass in building -- Destructive-windstorm-resistant security glazing -- Test and classification2020-02-26KT 198 ds. Szkła
ISO 16936-1:2020Glass in building -- Forced-entry security glazing -- Part 1: Test and classification by repetitive ball drop2020-02-26KT 198 ds. Szkła
81.040.30 Wyroby szklane
ISO 24117:2020Tableware, giftware, jewellery and luminaries, made of glass -- Glass clarity -- Classification and test method2020-01-29RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 23242:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for flexural strength of monolithic ceramic thin plates at room temperature by three-point or four-point bending2020-02-04KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 125:2020Natural rubber latex concentrate -- Determination of alkalinity2020-02-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 36:2020Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to textile fabrics2020-03-04KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 3387:2020Rubber -- Determination of crystallization effects by hardness measurements2020-03-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 7270-1:2020Rubber -- Analysis by pyrolytic gas-chromatographic methods -- Part 1: Identification of polymers (single polymers and polymer blends)2020-02-11KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 3865:2020Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Methods of test for staining in contact with organic material2020-01-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 17257:2020Rubber -- Identification of polymers -- Pyrolytic gas-chromatographic method using mass-spectrometric detection2020-01-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 22766:2020Plastics -- Determination of the degree of disintegration of plastic materials in marine habitats under real field conditions2020-03-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11357-2:2020Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 2: Determination of glass transition temperature and step height2020-03-02KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 75-1:2020Plastics -- Determination of temperature of deflection under load -- Part 1: General test method2020-02-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 19066-2:2020Plastics -- Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-03-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 19064-2:2020Plastics -- Styrene-acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-03-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 23153-1:2020Plastics -- Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-03-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 14484:2020Performance guidelines for design of concrete structures using fibre-reinforced polymer (FRP) materials2020-03-09KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
83.140.40 Węże
ISO 7313:2020Aircraft -- High temperature convoluted hose assemblies in polytetrafluoroethylene (PTFE)2020-03-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 3862:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-02-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.180 Kleje
ISO 22636:2020Adhesives -- Adhesives for floor coverings -- Requirements for mechanical and electrical performance2020-02-28KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.040 Masy włókniste
ISO 6588-2:2020Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts -- Part 2: Hot extraction2020-03-04KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 6588-1:2020Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts -- Part 1: Cold extraction2020-02-24KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 6588-2:2020Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts -- Part 2: Hot extraction2020-03-04KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 6588-1:2020Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts -- Part 1: Cold extraction2020-02-24KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 2493-2:2020Paper and board -- Determination of resistance to bending -- Part 2: Taber-type tester2020-02-17KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 3262-1:2020Extenders -- Specifications and methods of test -- Part 1: Introduction and general test methods2020-03-18KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 20887:2020Sustainability in buildings and civil engineering works -- Design for disassembly and adaptability -- Principles, requirements and guidance2020-01-28KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 13824:2020Bases for design of structures -- General principles on risk assessment of systems involving structures2020-03-12KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
ISO 10252:2020Bases for design of structures -- Accidental actions2020-03-05KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.080.20 Konstrukcje drewniane
ISO 8970:2020Timber structures -- Testing of joints made with mechanical fasteners -- Requirements for timber density2020-03-16KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 14484:2020Performance guidelines for design of concrete structures using fibre-reinforced polymer (FRP) materials2020-03-09KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 14484:2020Performance guidelines for design of concrete structures using fibre-reinforced polymer (FRP) materials2020-03-09KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 22476-14:2020Geotechnical investigation and testing -- Field testing -- Part 14: Borehole dynamic probing2020-02-19KT 254 ds. Geotechniki
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 28399:2020Dentistry -- External tooth bleaching products2020-03-10KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
IEC 60704-2-8:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-8: Particular requirements for electric shavers, hair clippers or trimmers2020-03-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
ISO 5912:2020Camping tents -- Requirements and test methods2020-03-16KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-3:2020Safety of toys -- Part 3: Migration of certain elements2020-03-16KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
ISO 21853:2020Kite boarding -- Release system -- Safety requirements and test methods2020-02-14KT 2 ds. Sportu i Rekreacji