Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 19223:2019Lung ventilators and related equipment -- Vocabulary and semantics2019-07-24KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
ISO 8384:2019Ships and marine technology -- Dredgers -- Vocabulary2019-08-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
ISO 15115:2019Leather -- Vocabulary2019-07-29KT 20 ds. Skóry i Obuwia
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
ISO 3252:2019Powder metallurgy -- Vocabulary2019-07-31KT 33 ds. Metalurgii Proszków
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 80000-5:2019Quantities and units - Part 5: Thermodynamics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-12:2019Quantities and units -- Part 12: Condensed matter physics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-4:2019Quantities and units - Part 4: Mechanics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-10:2019Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-9:2019Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-7:2019Quantities and units - Part 7: Light and radiation2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-12:2019Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-2:2019Quantities and units - Part 2: Mathematics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-2:2019Quantities and units -- Part 2: Mathematics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-4:2019Quantities and units -- Part 4: Mechanics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-10:2019Quantities and units -- Part 10: Atomic and nuclear physics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-9:2019Quantities and units -- Part 9: Physical chemistry and molecular physics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-7:2019Quantities and units -- Part 7: Light and radiation2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-5:2019Quantities and units -- Part 5: Thermodynamics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2019Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2019-07-30KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2019Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2019-07-30KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 21110:2019Information and documentation -- Emergency preparedness and response2019-07-29KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 21416:2019Recreational diving services -- Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving2019-08-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 21417:2019Recreational diving services -- Requirements for training on environmental awareness for recreational divers2019-08-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology - Service management - Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology -- Service management -- Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 46001:2019Water efficiency management systems -- Requirements with guidance for use2019-07-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 22514-5:2019Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 5: Process capability estimates and performance for attributive characteristics2019-08-09KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
ISO 21416:2019Recreational diving services -- Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving2019-08-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 21417:2019Recreational diving services -- Requirements for training on environmental awareness for recreational divers2019-08-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 21219-6:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information(TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 6: Message management container (TPEG2-MMC)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-2:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 2: UML modelling rules (TPEG2-UMR)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-18:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-3:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-UBCR)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-4:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 4: UML to XML conversion rules2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-5:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 5: Service framework (TPEG2-SFW)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 17515-3:2019Intelligent transport systems -- Evolved-universal terrestrial radio access network -- Part 3: LTE-V2X2019-08-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 37158:2019Smart community infrastructures -- Smart transportation using battery-powered buses for passenger services2019-08-02RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 20391-2:2019Biotechnology -- Cell counting -- Part 2: Experimental design and statistical analysis to quantify counting method performance2019-08-28KT 287 ds. Biotechnologii
ISO 20395:2019Biotechnology -- Requirements for evaluating the performance of quantification methods for nucleic acid target sequences -- qPCR and dPCR2019-08-08KT 287 ds. Biotechnologii
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 17410:2019Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms2019-07-25KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
ISO 20069:2019Guidance for assessment and evaluation of changes to drug delivery systems2019-08-05KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 5356-2:2012/Amd 1:2019Anaesthetic and respiratory equipment -- Conical connectors -- Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors2019-07-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 19223:2019Lung ventilators and related equipment -- Vocabulary and semantics2019-07-24KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 3826-1:2019Plastics collapsible containers for human blood and blood components -- Part 1: Conventional containers2019-09-15KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 14117:2019Active implantable medical devices -- Electromagnetic compatibility -- EMC test protocols for implantable cardiac pacemakers, implantable cardioverter defibrillators and cardiac resynchronization devices2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14708-6:2019Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 6: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (including implantable defibrillators)2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14708-2:2019Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 2: Cardiac pacemakers2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22622:2019Implants for surgery -- Wear of total ankle-joint prostheses -- Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load or displacement control and corresponding environmental conditions for test2019-07-26KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 62985:2019Methods for calculating size specific dose estimates (SSDE) on computed tomography2019-09-13KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO 8600-3:2019Endoscopes -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 3: Determination of field of view and direction of view of endoscopes with optics2019-07-29KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 20896-1:2019Dentistry -- Digital impression devices -- Part 1: Methods for assessing accuracy2019-08-13KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 3630-1:2019Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 1: General requirements 2019-08-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 13315-6:2019Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 6: Use of concrete structures2019-09-06KT 274 ds. Betonu
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 21416:2019Recreational diving services -- Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving2019-08-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 37158:2019Smart community infrastructures -- Smart transportation using battery-powered buses for passenger services2019-08-02RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 21417:2019Recreational diving services -- Requirements for training on environmental awareness for recreational divers2019-08-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
ISO 13617:2019Ships and marine technology -- Shipboard incinerators -- Requirements2019-08-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-2:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2019-09-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-3:2019Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 3: Test methods2019-08-30KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 20264:2019Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of individual volatile organic compounds (VOCs) in waste gases from non-combustion processes2019-09-03KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 21877:2019Stationary source emissions-- Determination of the mass concentration of ammonia -- Manual method2019-08-23KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 46001:2019Water efficiency management systems -- Requirements with guidance for use2019-07-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 21253-1:2019Water quality -- Multi-compound class methods -- Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry2019-08-13KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
ISO 21253-2:2019Water quality -- Multi-compound class methods -- Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method2019-08-13KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 21268-3:2019Soil quality -- Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials -- Part 3: Up-flow percolation test2019-09-04KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 21268-2:2019Soil quality -- Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials -- Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter2019-09-04KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 21268-1:2019Soil quality -- Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials -- Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter2019-09-04KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 23611-3:2019Soil quality -- Sampling of soil invertebrates -- Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids2019-08-20KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 23611-3:2019Soil quality -- Sampling of soil invertebrates -- Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids2019-08-20KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
ISO 15800:2019Soil quality -- Characterization of soil with respect to human exposure2019-08-29KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 62115:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Electric toys - Safety2019-08-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 16505:2019Road vehicles -- Ergonomic and performance aspects of Camera Monitor Systems -- Requirements and test procedures2019-07-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 20338:2019Oxygen reduction systems for fire prevention -- Design, installation, planning and maintenance2019-09-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 5660-1:2015/Amd 1:2019Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement)2019-08-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 17723-1:2019PPE ensembles for firefighters undertaking hazardous materials response activities -- Part 1: Gas-tight, vapour-protective ensembles for emergency response teams ("type 1")2019-08-20KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16900-1:2019Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 1: Determination of inward leakage2019-08-12KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
ISO 13385-1:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional measuring equipment -- Part 1: Design and metrological characteristics of callipers2019-08-21KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO 17089-1:2019Measurement of fluid flow in closed conduits -- Ultrasonic meters for gas -- Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement2019-08-23KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
ISO 17208-2:2019Underwater acoustics -- Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships -- Part 2: Determination of source levels from deep water measurements2019-07-25KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
IEC 63145-20-20:2019Eyewear display - Part 20-20: Fundamental measurement methods - Image quality2019-09-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63145-20-10:2019Eyewear display - Part 20-10: Fundamental measurement methods - Optical properties2019-08-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61557-7:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-6:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-5:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-4:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-3:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-2:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-1:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11665-2:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2019-09-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO/ASTM 51276:2019Practice for use of a polymethylmethacrylate dosimetry system2019-08-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-3-3:2019Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment2019-08-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
ISO 3269:2019Fasteners -- Acceptance inspection2019-07-25KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 13939:2019Foil bearings -- Performance testing of foil journal bearings -- Testing of static load capacity, friction coefficient and lifetime2019-07-25RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 9809-3:2019Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Part 3: Normalized steel cylinders and tubes2019-08-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 9809-2:2019Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Part 2: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa2019-08-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 9809-1:2019Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Part 1: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength less than 1 100 MPa2019-08-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2019-09-14KT 126 ds. Rur Stalowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 4427-5:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-1:2019Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 1: General2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-2:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 8483:2019Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of bolted flange joints2019-08-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 8533:2019Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints2019-08-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 4427-5:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-1:2019Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 1: General2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-3:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 8533:2019Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints2019-08-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 8483:2019Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of bolted flange joints2019-08-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 5209:2019General purpose industrial valves -- Marking2019-08-05KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 6358-2:2019Pneumatic fluid power -- Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids -- Part 2: Alternative test methods2019-09-02KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.50 Elementy sterujące
ISO 5783:2019Hydraulic fluid power -- Code for identification of valve mounting surfaces and cartridge valve cavities2019-07-30KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 3601-1:2012/Amd 1:2019Fluid power systems -- O-rings -- Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes2019-09-02KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 21018-4:2019Hydraulic fluid power -- Monitoring the level of particulate contamination in the fluid -- Part 4: Use of the light extinction technique2019-08-16KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52902:2019Additive manufacturing -- Test artifacts -- Geometric capability assessment of additive manufacturing systems2019-07-31KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52911-1:2019Additive manufacturing -- Design -- Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals2019-07-31KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52904:2019Additive manufacturing -- Process characteristics and performance -- Practice for metal powder bed fusion process to meet critical applications2019-07-31KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 20140-1:2019Automation systems and integration -- Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment -- Part 1: Overview and general principles2019-09-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62657-2:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-09-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-116:2019Data quality -- Part 116: Master data: Exchange of quality identifiers: Application of ISO 8000-115 to authoritative legal entity identifiers2019-09-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 14955-4:2019Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 4: Principles for measuring metal-forming machine tools and laser processing machine tools with respect to energy efficiency2019-07-26KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15609-1:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 1: Arc welding2019-08-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 15609-2:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 2: Gas welding2019-08-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 3821:2019Gas welding equipment -- Rubber hoses for welding, cutting and allied processes2019-07-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 18592:2019Resistance welding -- Destructive testing of welds -- Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens2019-07-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.50 Emalie
ISO 28763:2019Vitreous and porcelain enamels -- Regenerative, enamelled and packed panels for air-gas and gas-gas heat exchangers -- Specifications2019-07-31KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC 62962:2019Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)2019-09-13KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 21391:2019Nuclear criticality safety -- Geometrical dimensions for subcriticality control -- Equipment and layout2019-08-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 60904-7:2019Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices2019-08-20KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 14780:2017/Amd 1:2019Solid biofuels -- Sample preparation2019-09-09KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 62962:2019Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)2019-09-13KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62561-2:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2019-08-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 61333:2019Marking on ferrite cores2019-07-30KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62899-502-2:2019Printed electronics - Part 502-2: Quality assessment - Organic light emitting diode (OLED) elements - Combined mechanical and environmental stress test methods for flexible OLED elements2019-07-24RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC 60684-3-280:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking2019-08-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60684-3-283:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation2019-08-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60684-3-247:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 247: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, dual wall, not flame retarded, thick and medium wall2019-08-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60684-3-216:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 216: Heat-shrinkable, flame- retarded, limited-fire-hazard sleeving2019-08-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60684-3-214:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall2019-08-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60851-3:2009/AMD2:2019Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties2019-08-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-80:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 80: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120, with a bonding layer2019-08-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-3:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 0-3: General requirements - Enamelled round aluminium wire2019-08-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-1:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire2019-08-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-8:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire2019-08-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-2:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 2: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding layer2019-08-08KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-6:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-2:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-1:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-4:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-5:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-3:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-7:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.080.30 Systemy izolacji
IEC 60071-1:2019Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules2019-08-08KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 61333:2019Marking on ferrite cores2019-07-30KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
IEC 60981:2019Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits2019-08-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 63052:2019Power frequency overvoltage protective devices (POPs) for household and similar applications2019-08-21KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 61439-7:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations2019-08-27KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62751-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2019-08-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 60095-6:2019Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for micro-cycle applications2019-09-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60095-7:2019Lead-acid starter batteries - Part 7: General requirements and methods of test for motorcycle batteries2019-09-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-3:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-7:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-6:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-5:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-4:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-1:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-2:2019Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance2019-07-26KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 62751-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2019-08-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-11:2011/ISH5:2019Interpretation Sheet 5 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"2019-08-29KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60062:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Marking codes for resistors and capacitors2019-08-20KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
IEC 60384-11:2019Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors2019-08-22KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62830-6:2019Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 6: Test and evaluation methods for vertical contact mode triboelectric energy harvesting devices2019-07-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 63145-20-20:2019Eyewear display - Part 20-20: Fundamental measurement methods - Image quality2019-09-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 61747-30-3:2019Liquid crystal display devices - Part 30-3: Measuring methods for liquid crystal display modules - Motion artefact measurement of active matrix liquid crystal display modules2019-08-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63145-20-10:2019Eyewear display - Part 20-10: Fundamental measurement methods - Optical properties2019-08-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-3-123:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-123: Rectangular connectors - Detail specification for hybrid connectors for industrial environments, for power supply and fibre optic data transmission, with push-pull loc2019-09-13KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 60917-1:2019Modular order for the development of mechanical structures for electrical and electronic equipment practices - Part 1: Generic standard2019-09-13KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62899-502-2:2019Printed electronics - Part 502-2: Quality assessment - Organic light emitting diode (OLED) elements - Combined mechanical and environmental stress test methods for flexible OLED elements2019-07-24RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
IEC 62657-2:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-09-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
ISO 14117:2019Active implantable medical devices -- Electromagnetic compatibility -- EMC test protocols for implantable cardiac pacemakers, implantable cardioverter defibrillators and cardiac resynchronization devices2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-18:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test2019-08-29KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61935-1-1:2019Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1-1: Additional requirements for the measurement of transverse conversion loss and equal level transverse conversion transfer loss2019-09-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
IEC 61169-1-2:2019Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss2019-09-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61169-64:2019Radio frequency connectors - Part 64: Sectional specification - RF coaxial connectors with 0,8 mm inner diameter of outer conductor - Characteristic impedance 50 Ω (type 0,8)2019-09-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63138-1:2019Multi-channel radio frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2019-09-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63137-1:2019Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2019-08-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-09-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62734:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a2019-07-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
IEC 62734:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a2019-07-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology -- Service management -- Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology - Service management - Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 11770-4:2017/AMD1:2019Information technology - Security techniques - Key management - Part 4: Mechanisms based on weak secrets2019-09-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-4:2017/Amd 1:2019Information technology -- Security techniques -- Key management -- Part 4: Mechanisms based on weak secrets2019-09-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27102:2019Information security management - Guidelines for cyber-insurance2019-08-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27102:2019Information security management -- Guidelines for cyber-insurance2019-08-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27701:2019Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines2019-08-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27701:2019Security techniques -- Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management -- Requirements and guidelines2019-08-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040 Kodowanie informacji
ISO/IEC 23009-1:2019Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats2019-08-14KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21000-22:2019Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 22: User Description2019-08-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15961-2:2019Information technology - Data protocol for radio frequency identification (RFID) for item management - Part 2: Registration of RFID data constructs2019-08-08KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 23005-3:2019Information technology - Media context and control - Part 3: Sensory information2019-08-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 24770-5:2019Information technology - Real-time locating system (RTLS) device performance test methods - Part 5: Test methods for chirp spread spectrum (CSS) air interface2019-08-06KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 15444-16:2019Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 Images into ISO/IEC 23008-122019-09-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-16:2019Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 Images into ISO/IEC 23008-122019-09-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-5:2019Information technologies -- JPEG systems -- Part 5: JPEG universal metadata box format (JUMBF)2019-07-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-5:2019Information technologies - JPEG systems - Part 5: JPEG universal metadata box format (JUMBF)2019-07-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-6:2019Information technologies -- JPEG systems -- Part 6: JPEG 3602019-07-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-6:2019Information technologies - JPEG systems - Part 6: JPEG 3602019-07-26KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 21122-3:2019Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 3: Transport and container formats2019-08-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-3:2019Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 3: Transport and container formats2019-08-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-1:2019Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats2019-08-14KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21000-22:2019Information technology -- Multimedia framework (MPEG-21) -- Part 22: User Description2019-08-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-1:2019Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 1: Media presentation description and segment formats2019-08-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21000-22:2019Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 22: User Description2019-08-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-3:2019Information technology -- Media context and control -- Part 3: Sensory information2019-08-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-3:2019Information technology - Media context and control - Part 3: Sensory information2019-08-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23091-2:2019Information technology -- Coding-independent code points -- Part 2: Video2019-08-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23091-2:2019Information technology - Coding-independent code points - Part 2: Video2019-08-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-13:2019Information technology - MPEG systems technologies - Part 13: Media orchestration2019-07-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-13:2019Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 13: Media orchestration2019-07-25KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 15961-2:2019Information technology - Data protocol for radio frequency identification (RFID) for item management - Part 2: Registration of RFID data constructs2019-08-08KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 15961-2:2019Information technology -- Data protocol for radio frequency identification (RFID) for item management -- Part 2: Registration of RFID data constructs2019-08-08KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 24770-5:2019Information technology - Real-time locating system (RTLS) device performance test methods - Part 5: Test methods for chirp spread spectrum (CSS) air interface2019-08-06KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO 20909:2019Radio frequency identification (RFID) tyre tags2019-08-06KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
ISO/IEC 24770-5:2019Information technology --Real-time locating system (RTLS) device performance test methods -- Part 5: Test methods for chirp spread spectrum (CSS) air interface2019-08-06KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO 20910:2019Coding for radio frequency identification (RFID) tyre tags2019-08-06KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-1:2019Information technology -- Genomic information representation -- Part 1: Transport and storage of genomic information2019-07-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-1:2019Information technology - Genomic information representation - Part 1: Transport and storage of genomic information2019-07-26KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 9075-14:2016/Cor 1:2019Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-4:2016/COR1:2019Information technology - Database languages - SQL - Part 4: Persistent stored modules (SQL/PSM)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-2:2016/Cor 1:2019Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 2: Foundation (SQL/Foundation)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-4:2016/Cor 1:2019Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 4: Persistent stored modules (SQL/PSM)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-9:2016/Cor 1:2019Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 9: Management of External Data (SQL/MED)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-11:2016/Cor 1:2019Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 11: Information and definition schemas (SQL/Schemata)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-13:2016/Cor 1:2019Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 13: SQL Routines and types using the Java TM programming language (SQL/JRT)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-9:2016/COR1:2019Information technology - Database languages - SQL - Part 9: Management of External Data (SQL/MED)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-11:2016/COR1:2019Information technology - Database languages - SQL - Part 11: Information and definition schemas (SQL/Schemata)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-13:2016/COR1:2019Information technology - Database languages - SQL - Part 13: SQL Routines and types using the Java TM programming language (SQL/JRT)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-14:2016/COR1:2019Information technology - Database languages - SQL - Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-2:2016/COR1:2019Information technology - Database languages - SQL - Part 2: Foundation (SQL/Foundation)2019-08-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 25030:2019Systems and software engineering -- Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) -- Quality requirements framework2019-08-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 25030:2019Systems and software engineering - Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - Quality requirements framework2019-08-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 15909-1:2019Systems and software engineering -- High-level Petri nets -- Part 1: Concepts, definitions and graphical notation2019-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 15909-1:2019Systems and software engineering - High-level Petri nets - Part 1: Concepts, definitions and graphical notation2019-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 42030:2019Software, systems and enterprise -- Architecture evaluation framework2019-07-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 42030:2019Software, systems and enterprise - Architecture evaluation framework2019-07-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62657-2:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-09-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC/IEEE 8802-1CM:2019Telecommunications and information exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1CM: Time-sensitive networking for fronthaul2019-07-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1CM:2019Telecommunications and information exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1CM: Time-sensitive networking for fronthaul2019-07-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240 Zastosowanie technologii informacyjnej
ISO/IEC 7816-8:2019Identification cards - Integrated circuit cards - Part 8: Commands and mechanisms for security operations2019-08-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 30106-4:2019Information technology -- Object oriented BioAPI -- Part 4: C++ implementation2019-09-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 7816-8:2019Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 8: Commands and mechanisms for security operations2019-08-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-8:2019Identification cards - Integrated circuit cards - Part 8: Commands and mechanisms for security operations2019-08-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 19444-1:2019Document management -- XML Forms Data Format -- Part 1: Use of ISO 32000-2 (XFDF 3.0) 2019-08-09RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 22550:2019Document management -- AFP interchange for PDF2019-07-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 21745:2019Electronic record books for ships -- Technical specifications and operational requirements2019-09-03KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 17515-3:2019Intelligent transport systems -- Evolved-universal terrestrial radio access network -- Part 3: LTE-V2X2019-08-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-2:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 2: UML modelling rules (TPEG2-UMR)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-4:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 4: UML to XML conversion rules2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-18:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-5:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 5: Service framework (TPEG2-SFW)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-6:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information(TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 6: Message management container (TPEG2-MMC)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21219-3:2019Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-UBCR)2019-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 14533-4:2019Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration -- Long term signature profiles -- Part 4: Attributes pointing to (external) proof of existence objects used in long term signature formats (PoEAttributes)2019-08-27RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 25119-2:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 2: Concept phase2019-08-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 20954-1:2019Digital cameras -- Measurement method for image stabilization performance -- Part 1: Optical systems2019-07-24KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 22550:2019Document management -- AFP interchange for PDF2019-07-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-09-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
ISO 19072-4:2019Road vehicles -- Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections -- Part 4: Pyrotechnic device and harness connector assembly - type 22019-08-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16505:2019Road vehicles -- Ergonomic and performance aspects of Camera Monitor Systems -- Requirements and test procedures2019-07-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19072-1:2019Road vehicles -- Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections -- Part 1: Pocket interface definition2019-07-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-09-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 22565:2019Road vehicles -- Durability test method of starter relay for stop and start system2019-08-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19380:2019Heavy commercial vehicles and buses -- Centre of gravity measurements -- Axle lift, tilt-table and stable pendulum test methods2019-08-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 21782-6:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 6: Operating load testing of motor and inverter2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 23274-1:2019Hybrid-electric road vehicles -- Exhaust emissions and fuel consumption measurements -- Part 1: Non-externally chargeable vehicles2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21782-3:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 3: Performance testing of the motor and the inverter2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21782-2:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 2: Performance testing of the motor system2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21782-1:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 1: General test conditions and definitions2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.160 Pojazdy specjalne
ISO 8437-2:2019Snow throwers -- Safety requirements and test procedures -- Part 2: Pedestrian-controlled snow throwers2019-07-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 8437-1:2019Snow throwers -- Safety requirements and test procedures -- Part 1: Terminology and common tests2019-07-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 8437-4:2019Snow throwers -- Safety requirements and test procedures -- Part 4: Additional national and regional requirements2019-07-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 8437-3:2019Snow throwers -- Safety requirements and test procedures -- Part 3: Ride-on snow throwers2019-07-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 63076:2019Railway applications - Rolling stock - Electrical equipment in trolley buses - Safety requirements and current collection systems2019-09-13KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62590:2019Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations2019-08-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62912-2:2019Railway applications - Direct current signalling monostable relays - Part 2: Spring type relays2019-08-16KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 21173:2019Submersibles -- Hydrostatic pressure test -- Pressure hull and buoyancy materials2019-08-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 19898:2019Ships and marine technology -- Life-saving appliances and arrangements -- Means of recovery of persons2019-08-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
ISO 20233-2:2019Ships and marine technology -- Model test method for propeller cavitation noise evaluation in ship design -- Part 2: Noise source localization2019-08-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
ISO 21792:2019Ships and marine technology -- Navigation and ship operations -- Guidelines for onboard telephone equipment2019-08-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 21745:2019Electronic record books for ships -- Technical specifications and operational requirements2019-09-03KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13617:2019Ships and marine technology -- Shipboard incinerators -- Requirements2019-08-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
ISO 8384:2019Ships and marine technology -- Dredgers -- Vocabulary2019-08-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 6218:2019Inland navigation vessels -- Manually- and power-operated coupling devices for rope connections of pushing units and coupled vessels -- Safety requirements and main dimensions2019-08-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 14397-1:2007/Amd 1:2019Earth-moving machinery -- Loaders and backhoe loaders -- Part 1: Calculation of rated operating capacity and test method for verifying calculated tipping load2019-08-27KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 17757:2019Earth-moving machinery and mining -- Autonomous and semi-autonomous machine system safety2019-07-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-17:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain fibres with chlorofibres and certain other fibres (method using concentrated sulfuric acid)2019-09-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-9:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol)2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-14:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using glacial acetic acid)2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 21701:2019Textiles --Test method for accelerated hydrolysis of textile materials and biodegradation under controlled composting conditions of the resulting hydrolysate2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 3175-6:2019Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments -- Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 3175-5:2019Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments -- Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 13437:2019Geosynthetics -- Installing and retrieving samples in the field for durability assessment2019-07-25KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.01 Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne
ISO 15115:2019Leather -- Vocabulary2019-07-29KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 25119-2:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 2: Concept phase2019-08-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 5718:2013/Amd 1:2019Harvesting equipment -- Blades for agricultural rotary mowers -- Requirements2019-08-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 4387:2019Cigarettes -- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine2019-09-09KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 20779:2018/Amd 1:2019Cigarettes -- Generation and collection of total particulate matter using a routine analytical smoking machine with an intense smoking regime2019-08-14KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 20714:2019E-liquid -- Determination of nicotine, propylene glycol and glycerol in liquids used in electronic nicotine delivery devices -- Gas chromatographic method2019-08-05KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
ISO 20193:2019Tobacco and tobacco products -- Determination of the width of the strands of cut tobacco2019-07-31KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 2965:2019Materials used as cigarette papers, filter plug wrap and filter joining paper, including materials having a discrete or oriented permeable zone and materials with bands of differing permeability -- Determination of air permeability2019-07-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 8454:2007/Amd 2:2019Cigarettes -- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke -- NDIR method2019-07-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
ISO 7086-1:2019Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method2019-09-09KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 6145-1:2019Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods -- Part 1: General aspects2019-09-02KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 10810:2019Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy -- Guidelines for analysis2019-08-22KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 10143:2019Carbonaceous materials for the production of aluminium -- Calcined coke for electrodes -- Determination of the electrical resistivity of granules2019-07-26KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
ISO 21264:2019Surface active agents -- Detergents -- Determination of alkylphenol ethoxylates2019-07-24KT 249 ds. Analizy Chemicznej
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 3085:2019Iron ores -- Experimental methods for checking the precision of sampling, sample preparation and measurement2019-08-05KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 10426-3:2019Petroleum and natural gas industries -- Cements and materials for well cementing -- Part 3: Testing of deepwater well cement formulations2019-08-14KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 20074:2019Petroleum and natural gas industry -- Pipeline transportation systems -- Geological hazard risk management for onshore pipeline2019-07-30KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test2019-09-06KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test2019-09-02KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 20884:2019Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry2019-08-09KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 21493:2019Petroleum products -- Determination of turbidity point and aniline point equivalent2019-07-24KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 6246:2017/Amd 1:2019Petroleum products -- Gum content of fuels -- Jet evaporation method2019-08-27KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 20846:2019Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Ultraviolet fluorescence method2019-08-08KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.30 Paliwa gazowe
ISO 20884:2019Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry2019-08-09KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 20846:2019Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Ultraviolet fluorescence method2019-08-08KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 14780:2017/Amd 1:2019Solid biofuels -- Sample preparation2019-09-09KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19903:2019Petroleum and natural gas industries -- Concrete offshore structures2019-08-14KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2019-09-14KT 126 ds. Rur Stalowych
77.080.10 Żeliwa
ISO 185:2019Grey cast irons -- Classification2019-07-29KT 301 ds. Odlewnictwa
77.080.20 Stale
ISO 6306:2019Chemical analysis of steel -- Order of listing elements in steel standards2019-07-25KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 20260:2019Magnesium and magnesium alloys -- Determination of mercury2019-07-25KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2019-09-14KT 126 ds. Rur Stalowych
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 10679:2019Steels -- Cast tool steels2019-09-04KT 301 ds. Odlewnictwa
77.160 Metalurgia proszków
ISO 3252:2019Powder metallurgy -- Vocabulary2019-07-31KT 33 ds. Metalurgii Proszków
81.040.30 Wyroby szklane
ISO 7086-1:2019Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method2019-09-09KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
81.060.20 Wyroby ceramiczne
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22601:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for determination of phenol oxidative decomposition performance of semiconducting photocatalytic materials by quantitative analysis of total organic carbon (TOC)2019-09-06KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 20504:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Mechanical properties of ceramic composites at room temperature -- Determination of compressive properties2019-07-31KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 1656:2019Rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- Determination of nitrogen content2019-07-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 3384-1:2019Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of stress relaxation in compression -- Part 1: Testing at constant temperature2019-08-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 3384-2:2019Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of stress relaxation in compression -- Part 2: Testing with temperature cycling2019-08-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 8013:2019Rubber, vulcanized -- Determination of creep in compression or shear2019-07-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2285:2019Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load2019-07-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 20163:2019Vulcanized rubber -- Determination of free sulfur by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)2019-07-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 22404:2019Plastics -- Determination of the aerobic biodegradation of non-floating materials exposed to marine sediment -- Method by analysis of evolved carbon dioxide2019-09-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 527-1:2019Plastics -- Determination of tensile properties -- Part 1: General principles2019-07-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 6915:2019Flexible cellular polymeric materials -- Polyurethane foam for laminate use -- Specification2019-08-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 10406-3:2019Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete -- Test methods -- Part 3: CFRP strips2019-07-25KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
83.140.40 Węże
ISO 3821:2019Gas welding equipment -- Rubber hoses for welding, cutting and allied processes2019-07-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
83.140.50 Uszczelnienia
ISO 3601-1:2012/Amd 1:2019Fluid power systems -- O-rings -- Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes2019-09-02KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 16010:2019Elastomeric seals -- Material requirements for seals used in pipes and fittings carrying gaseous fuels and hydrocarbon fluids2019-08-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 20909:2019Radio frequency identification (RFID) tyre tags2019-08-06KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
ISO 20910:2019Coding for radio frequency identification (RFID) tyre tags2019-08-06KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
ISO 18807:2019Tyres and rims for logging and forestry service2019-08-02KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
ISO 4251-2:2019Code designated diagonal tyres (ply rating marked series) for agricultural tractors, trailers and machines -- Part 2: Tyre load ratings2019-07-31KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
ISO 4251-1:2019Code designated diagonal tyres (ply rating marked series) for agricultural tractors, trailers and machines -- Part 1: Tyre designation and dimensions, and approved rim contours2019-07-31KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
ISO 21194:2019Elastic adhesives -- Testing of adhesively bonded joints -- Bead peel test2019-08-06KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 22633:2019Adhesives -- Test methods for adhesives for floor coverings and wall coverings -- Determination of the dimensional changes of a linoleum floor covering in contact with an adhesive2019-07-25KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
ISO 5893:2019Rubber and plastics test equipment -- Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) -- Specification2019-07-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
87.040 Farby i lakiery
ISO 17872:2019Paints and varnishes -- Guidelines for the introduction of scribe marks through coatings on metallic panels for corrosion testing2019-08-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 3233-2:2019Paints and varnishes -- Determination of the percentage volume of non-volatile matter -- Part 2: Method using the determination of non-volatile-matter content in accordance with ISO 3251 and determination of dry film density on coated test panels by the A2019-08-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 2808:2019Paints and varnishes -- Determination of film thickness2019-07-26KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 787-15:2019General methods of test for pigments and extenders -- Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types2019-07-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 787-13:2019General methods of test for pigments and extenders -- Part 13: Determination of water-soluble sulphates, chlorides and nitrates2019-07-29KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.30 Aspekty techniczne
ISO 21723:2019Buildings and civil engineering works -- Modular coordination -- Module2019-09-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 18566-6:2019Building environment design -- Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems -- Part 6: Input parameters for the energy calculation2019-08-22KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 19454:2019Building environment design -- Indoor environment -- Daylight opening design for sustainability principles in visual environment2019-08-21KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 22111:2019Bases for design of structures -- General requirements2019-09-06KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 13315-6:2019Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 6: Use of concrete structures2019-09-06KT 274 ds. Betonu
ISO 18408:2019Simplified structural design for reinforced concrete wall buildings2019-09-04KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
ISO 10426-3:2019Petroleum and natural gas industries -- Cements and materials for well cementing -- Part 3: Testing of deepwater well cement formulations2019-08-14KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 13315-6:2019Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 6: Use of concrete structures2019-09-06KT 274 ds. Betonu
ISO 10406-3:2019Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete -- Test methods -- Part 3: CFRP strips2019-07-25KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 17738-2:2019Thermal insulation products -- Exterior insulation and finish systems (EIFS) -- Part 2: Installation2019-08-28KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
ISO 17738-3:2019Thermal insulation products -- Exterior insulation and finish systems (EIFS) -- Part 3: Design requirements2019-08-28KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.40 Instalacja odgromowa
IEC 62561-2:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2019-08-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 4427-3:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-2:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-1:2019Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 1: General2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-5:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 4427-5:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-3:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-2:2019Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 4427-1:2019Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 1: General2019-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
ISO 19869:2019Clean cookstoves and clean cooking solutions -- Field testing methods for cookstoves2019-09-09RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
ISO 7086-1:2019Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method2019-09-09KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 62885-8:2019Surface cleaning appliances - Part 8: Dry vacuum cleaners for commercial use - Methods for measuring the performance2019-08-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 24334:2019Laminate floor coverings -- Determination of locking strength for mechanically assembled panels2019-07-29KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
ISO 21110:2019Information and documentation -- Emergency preparedness and response2019-07-29KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
97.200.50 Zabawki
IEC 62115:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Electric toys - Safety2019-08-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 6005:2019Alpine skis -- Ski binding screws -- Test methods2019-08-12KT 2 ds. Sportu i Rekreacji