Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 26162-1:2019Management of terminology resources -- Terminology databases -- Part 1: Design2019-11-12KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 26162-2:2019Management of terminology resources -- Terminology databases -- Part 2: Software2019-11-12KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 60050-845:1987/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-103:2009/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-113:2011/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-121:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-881:1983/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 12165:2019Tools for moulding -- Components of compression and injection moulds and diecasting dies -- List of equivalent terms and symbols2019-11-06KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-161:1990/AMD9:2019Amendment 9 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-523:2018/AMD1:2019Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 523: Micro-electromechanical systems (MEMS)2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-904:2014/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-113:2011/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-702:1992/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62899-101:2019Printed electronics - Part 101: Terminology - Vocabulary2019-10-14RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-731:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-726:1982/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-701:1988/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 701: Telecommunications, channels and networks2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-704:1993/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-713:1998/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-714:1992/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-715:1996/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 715: Telecommunication networks, teletraffic and operation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-723:1997/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-725:1994/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 5053-2:2019Industrial trucks -- Vocabulary -- Part 2: Fork arms and attachments2019-11-05KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 20588:2019Animal feeding stuffs -- Vocabulary2019-10-29KT 40 ds. Pasz
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
ISO 22553-1:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 1: Vocabulary2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 80000-3:2019Quantities and units -- Part 3: Space and time2019-10-22KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-11:2019Quantities and units -- Part 11: Characteristic numbers2019-10-22KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 10110-12:2019Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 12: Aspheric surfaces2019-11-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 10110-8:2019Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 8: Surface texture2019-11-15KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
01.100.40 Sprzęt kreślarski
ISO 9957-2:2019Fluid draughting media -- Part 2: Water-based non-India ink -- Requirements and test conditions2019-11-18KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.10 Pismo. Transliteracja
ISO 20674-1:2019Information and documentation -- Transliteration of scripts in use in Thailand -- Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi2019-10-15KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 21246:2019Information and documentation -- Key indicators for museums2019-12-04KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22301:2019Security and resilience -- Business continuity management systems -- Requirements2019-10-30KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 14002-1:2019Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 1: General2019-11-28KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 35001:2019Biorisk management for laboratories and other related organisations2019-11-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
ISO 22301:2019Security and resilience -- Business continuity management systems -- Requirements2019-10-30KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
IEC 61123:2019Reliability testing - Compliance test plans for success ratio2019-11-22KT 9 ds. Niezawodności
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 21378:2019Audit data collection2019-11-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17029:2019Conformity assessment -- General principles and requirements for validation and verification bodies2019-10-30KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17029:2019Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies2019-10-30KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 5725-2:2019Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method2019-12-06KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 7870-1:2019Control charts -- Part 1: General guidelines2019-11-26KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
IEC 61123:2019Reliability testing - Compliance test plans for success ratio2019-11-22KT 9 ds. Niezawodności
03.220.20 Transport drogowy
ISO 12813:2019Electronic fee collection -- Compliance check communication for autonomous systems2019-11-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.020 Matematyka
IEC 60050-103:2009/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.100.01 Mikrobiologia. Zagadnienia ogólne
ISO 35001:2019Biorisk management for laboratories and other related organisations2019-11-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
ISO 11737-2:2019Sterilization of health care products -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process2019-12-02KT 295 ds. Sterylizacji
07.100.20 Mikrobiologia wody
ISO 17995:2019Water quality -- Detection and enumeration of thermotolerant Campylobacter spp2019-11-18KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 16140-6:2019Microbiology of the food chain -- Method validation -- Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures2019-11-12KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
ISO 19036:2019Microbiology of the food chain -- Estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations2019-11-05KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
07.120 Nanotechnologie
ISO 20814:2019Nanotechnologies -- Testing the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation2019-12-03KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 11117:2019Gas cylinders -- Valve protection caps and guards -- Design, construction and tests2019-11-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11197:2019Medical supply units2019-11-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 60601-2-22:2019Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment2019-11-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC 60580:2019Medical electrical equipment - Dose area product meters2019-11-12KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60050-881:1983/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60601-2-43:2010/AMD2:2019Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures2019-10-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 63077:2019Good refurbishment practices for medical imaging equipment2019-11-13KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC 60601-2-22:2019Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment2019-11-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 8596:2017/Amd 1:2019Ophthalmic optics -- Visual acuity testing -- Standard and clinical optotypes and their presentation2019-12-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO 23907-2:2019Sharps injury protection -- Requirements and test methods -- Part 2: Reusable sharps containers2019-11-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 9693:2019Dentistry -- Compatibility testing for metal-ceramic and ceramic-ceramic systems2019-10-25KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 11737-2:2019Sterilization of health care products -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process2019-12-02KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.30 Pakowanie sterylne
ISO 21882:2019Sterile packaged ready for filling glass vials2019-10-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 21881:2019Sterile packaged ready for filling glass cartridges2019-10-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
ISO 35001:2019Biorisk management for laboratories and other related organisations2019-11-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 10993-15:2019Biological evaluation of medical devices -- Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys2019-11-26KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 10993-9:2019Biological evaluation of medical devices -- Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products2019-11-26KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 22584:2019Traditional Chinese medicine -- Angelica sinensis root2019-12-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
IEC 60601-2-66:2019Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems2019-10-16KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
ISO 24550:2019Ergonomics -- Accessible design -- Indicator lights on consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 24551:2019Ergonomics -- Accessible design -- Spoken instructions of consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 62430:2019Environmentally conscious design (ECD) -- Principles, requirements and guidance2019-10-25KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
IEC 62430:2019Environmentally conscious design (ECD) - Principles, requirements and guidance2019-10-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60050-904:2014/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14002-1:2019Environmental management systems -- Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area -- Part 1: General2019-11-28KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37123:2019Sustainable cities and communities -- Indicators for resilient cities2019-12-04RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37105:2019Sustainable cities and communities -- Descriptive framework for cities and communities2019-11-21RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 14007:2019Environmental management -- Guidelines for determining environmental costs and benefits2019-10-22KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO/IEC 30146:2019Information technology -- Smart city ICT indicators2019-10-14RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
ISO 22447:2019Industrial wastewater classification2019-11-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
IEC 62990-1:2019Workplace Atmospheres -- Part 1: Gas detectors -- Performance requirements of detectors for toxic gases2019-12-05KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 12039:2019Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen in flue gas -- Performance characteristics of automated measuring systems2019-10-22KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 21675:2019Water quality -- Determination of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water -- Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)2019-10-26KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 22125-2:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)2019-11-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22125-1:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 1: Test method using liquid scintillation counting2019-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 18589-1:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 1: General guidelines and definitions2019-11-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 21365:2019Soil quality -- Conceptual site models for potentially contaminated sites2019-10-31KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 21268-4:2019Soil quality -- Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials -- Part 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition2019-11-13KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 17616:2019Soil quality -- Guidance on the choice and evaluation of bioassays for ecotoxicological characterization of soils and soil materials2019-10-31KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-95:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-12-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-103:2015/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2019-11-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-116:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-116: Particular requirements for furniture with electrically motorized parts2019-11-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO 389-7:2019Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions2019-11-05KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO 28927-1:2019Hand-held portable power tools -- Test methods for evaluation of vibration emission -- Part 1: Angle and vertical grinders2019-11-27KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.180 Ergonomia
ISO 21956:2019Road vehicles -- Ergonomics aspects of transport information and control systems -- Human machine interface specifications for keyless ignition systems2019-11-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24550:2019Ergonomics -- Accessible design -- Indicator lights on consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 24551:2019Ergonomics -- Accessible design -- Spoken instructions of consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 6183:2009/Amd 2:2019Fire protection equipment -- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises -- Design and installation2019-12-04KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 16073-4:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 4: Gloves2019-12-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-7:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 7: Face and eye protection2019-11-15KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-2:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 2: Compatibility2019-11-15KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-1:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 1: General2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-3:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 3: Clothing2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-8:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 8: Hearing2019-10-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC 60754-2:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity2019-11-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60754-1:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content2019-11-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61034-2:2005/AMD2:2019Amendment 2 - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements2019-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61034-1:2005/AMD2:2019Amendment 2 - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus2019-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
13.230 Ochrona przed wybuchami
ISO 80079-36:2016/COR1:2019Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment forexplosive atmospheres - Basic method and requirements 2019-10-22KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC 62706:2019Radiation protection instrumentation - Recommended climatic, electromagnetic and mechanical performance requirements and methods of tests2019-11-27KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 16073-4:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 4: Gloves2019-12-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 21942:2019Station uniform for firefighters2019-11-19KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-2:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 2: Compatibility2019-11-15KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-3:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 3: Clothing2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-1:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 1: General2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 16073-7:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 7: Face and eye protection2019-11-15KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-8:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 8: Hearing2019-10-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
ISO 5725-2:2019Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method2019-12-06KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 8368:2019Hydrometric determinations -- Flow measurements in open channels using structures -- Guidelines for selection of structure2019-11-19KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 20270:2019Acoustics -- Characterization of sources of structure-borne sound and vibration -- Indirect measurement of blocked forces2019-11-06KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60118-13:2019Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices2019-10-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 60601-2-66:2019Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems2019-10-16KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 7626-5:2019Mechanical vibration and shock -- Experimental determination of mechanical mobility -- Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached to the structure2019-12-02KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 14830-1:2019Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Tribology-based monitoring and diagnostics -- Part 1: General requirements and guidelines2019-12-02KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-131:2002/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-121:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 18589-1:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 1: General guidelines and definitions2019-11-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 16638-2:2019Radiological protection -- Monitoring and internal dosimetry for specific materials -- Part 2: Ingestion of uranium compounds2019-11-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22125-2:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)2019-11-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22125-1:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 1: Test method using liquid scintillation counting2019-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 60050-881:1983/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
19.100 Badania nieniszczące
ISO 21432:2019Non-destructive testing -- Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction2019-12-06KT 7 ds. Badań Nieniszczących
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 21501-3:2019Determination of particle size distribution -- Single particle light interaction methods -- Part 3: Light extinction liquid-borne particle counter2019-11-22KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 21501-2:2019Determination of particle size distribution -- Single particle light interaction methods -- Part 2: Light scattering liquid-borne particle counter2019-11-21KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 14488:2007/Amd 1:2019Particulate materials -- Sampling and sample splitting for the determination of particulate properties2019-11-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC 61123:2019Reliability testing - Compliance test plans for success ratio2019-11-22KT 9 ds. Niezawodności
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 12168-1:2019Plain bearings -- Hydrostatic plain journal bearings without drainage grooves under steady-state conditions -- Part 1: Calculation of oil-lubricated plain journal bearings without drainage grooves2019-11-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 12168-2:2019Plain bearings -- Hydrostatic plain journal bearings without drainage grooves under steady-state conditions -- Part 2: Characteristic values for the calculation of oil-lubricated plain journal bearings without drainage grooves2019-11-13RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.200 Przekładnie zębate
ISO 6336-1:2019Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors2019-11-27KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO 6336-2:2019Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Part 2: Calculation of surface durability (pitting)2019-11-26KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO 6336-6:2019Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Part 6: Calculation of service life under variable load2019-11-26KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO 6336-3:2019Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Part 3: Calculation of tooth bending strength2019-11-26KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 11117:2019Gas cylinders -- Valve protection caps and guards -- Design, construction and tests2019-11-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 10961:2019Gas cylinders -- Cylinder bundles -- Design, manufacture, testing and inspection2019-11-13KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11118:2015/Amd 1:2019Gas cylinders -- Non-refillable metallic gas cylinders -- Specification and test methods2019-10-25KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 21014:2019Cryogenic vessels -- Cryogenic insulation performance2019-11-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 10763:2019Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2019-12-06KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
ISO 20145:2019Pneumatic fluid power -- Test methods for measuring acoustic emission pressure levels of exhaust silencers2019-10-21KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 12759-4:2019Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 4: Driven fans at maximum operating speed2019-11-05KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52907:2019Additive manufacturing -- Feedstock materials -- Methods to characterize metal powders2019-12-04KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 16300-4:2019Automation systems and integration -- Interoperability of capability units for manufacturing application solutions -- Part 4: Capability unit assessment for the manufacturing application requirements2019-12-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
ISO 21919-1:2019Automation systems and integration -- Interfaces for automated machine tending -- Part 1: Overview and fundamental principles2019-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 15926-10:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 10: Conformance testing2019-12-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-42:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 42: Integrated generic resource: Geometric and topological representation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-107:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 107: Integrated application resource: Finite element analysis definition relationships2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-105:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 105: Integrated application resource: Kinematics2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-101:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 101: Integrated application resource: Draughting2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-61:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 61: Integrated generic resource: Systems engineering representation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-56:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 56: Integrated general resource: State2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-47:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 47: Integrated generic resource: Shape variation tolerances2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-46:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 46: Integrated generic resource: Visual presentation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-517:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 517: Application interpreted construct: Mechanical design geometric presentation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-515:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 515: Application interpreted construct: Constructive solid geometry2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-45:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 45: Integrated generic resource: Material and other engineering properties2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-44:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 44: Integrated generic resource: Product structure configuration2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-41:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-3-12:2010/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 122019-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 16092-4:2019Machine tools safety -- Presses -- Part 4: Safety requirements for pneumatic presses2019-11-08KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 16092-2:2019Machine tools safety -- Presses -- Part 2: Safety requirement for mechanical presses2019-10-31KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.120.30 Urządzenia do formowania
ISO 12165:2019Tools for moulding -- Components of compression and injection moulds and diecasting dies -- List of equivalent terms and symbols2019-11-06KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
ISO 28927-1:2019Hand-held portable power tools -- Test methods for evaluation of vibration emission -- Part 1: Angle and vertical grinders2019-11-27KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 9090:2019Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes2019-10-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 13919-1:2019Electron and laser-beam welded joints -- Requirements and recommendations on quality levels for imperfections -- Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys2019-10-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
IEC 63078:2019Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for induction through-heating installations2019-11-22KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 8504-1:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Surface preparation methods -- Part 1: General principles2019-10-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8504-2:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Surface preparation methods -- Part 2: Abrasive blast-cleaning2019-10-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 2106:2019Anodizing of aluminium and its alloys -- Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings -- Gravimetric method2019-11-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 14713-2:2019Zinc coatings -- Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures -- Part 2: Hot dip galvanizing2019-10-31KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 21874:2019PVD multi-layer hard coatings -- Composition, structure and properties2019-10-30KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-904:2014/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 62645:2019Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Cybersecurity requirements2019-11-13KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC/IEEE 62582-6:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Electrical equipment condition monitoring methods - Part 6: Insulation resistance2019-10-22KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 60904-4:2019Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability2019-11-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60754-1:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content2019-11-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60754-2:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity2019-11-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61034-2:2005/AMD2:2019Amendment 2 - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements2019-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61034-1:2005/AMD2:2019Amendment 2 - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus2019-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60050-161:1990/AMD9:2019Amendment 9 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-701:1988/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 701: Telecommunications, channels and networks2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-702:1992/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-121:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60364-7-701:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower2019-10-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.060.10 Przewody
IEC 60317-27-3:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire2019-11-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
IEC 60754-2:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity2019-11-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60754-1:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content2019-11-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61034-2:2005/AMD2:2019Amendment 2 - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements2019-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61034-1:2005/AMD2:2019Amendment 2 - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus2019-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
IEC 61857-32:2019Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 32: Multifactor evaluation with increased factors during diagnostic testing2019-10-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60335-2-95:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-12-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-97:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2019-11-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.120.40 Łączniki
IEC 60947-5-2:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2019-10-18KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 63052:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Power frequency overvoltage protective devices (POPs) for household and similar applications2019-11-14KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
IEC 61810-1:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements2019-11-25KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 61535:2019Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations2019-10-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 62026-3:2014/COR2:2019Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet2019-10-29KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-5-2:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2019-10-18KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62386-332:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback2019-10-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 62823:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing2019-12-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63006:2019Wireless power transfer (WPT) - Glossary of terms2019-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 62990-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases2019-12-04KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
ISO 80079-36:2016/Cor 1:2019ISO 80079-36:2016/Cor 1:20192019-11-28KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
IEC 60079-28:2015/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation2019-11-14KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
ISO 80079-36:2016/COR1:2019Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment forexplosive atmospheres - Basic method and requirements 2019-10-22KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
IEC 60079-19:2019Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation2019-10-18KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-702:1992/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60747-14-10:2019Semiconductor devices - Part 14-10: Semiconductor sensors - Performance evaluation methods for wearable glucose sensors2019-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-9:2019Semiconductor devices - Part 9: Discrete devices - Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)2019-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.30 Tranzystory
IEC 60747-9:2019Semiconductor devices - Part 9: Discrete devices - Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)2019-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-19-1:2019Semiconductor devices – Part 19-1: Smart sensors – Control scheme of smart sensors2019-11-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-35:2019Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices - Part 35: Test method of electrical characteristics under bending deformation for flexible electro-mechanical devices2019-11-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-5-8:2019Semiconductor devices - Part 5-8: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of optoelectronic efficiencies of light emitting diodes2019-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60050-523:2018/AMD1:2019Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 523: Micro-electromechanical systems (MEMS)2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 60512-28-100:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz - Tests 28a to 28g2019-11-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 60601-2-22:2019Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment2019-11-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 11551:2019Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Test method for absorptance of optical laser components2019-11-05KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-704:1993/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-714:1992/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-725:1994/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-701:1988/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 701: Telecommunications, channels and networks2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-721:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-705:1995/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 60050-713:1998/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-161:1990/AMD9:2019Amendment 9 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.10 Emisja
CISPR 15:2018/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment2019-11-14KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
IEC 60118-13:2019Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices2019-10-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60050-726:1982/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61756-1:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface standard for fibre management systems - Part 1: General and guidance2019-11-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60050-731:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60793-2:2019Optical fibres - Part 2: Product specifications - General2019-11-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-2-54:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-54: Tests - Corrosive atmosphere (mixed gas)2019-11-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 24091:2019Information technology -- Power efficiency measurement specification for data center storage2019-11-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24091:2019Information technology - Power efficiency measurement specification for data center storage2019-11-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 15067-3-3:2019Information technology - Home electronic system (HES) application model - Part 3-3: Model of a system of interacting energy management agents (EMAs) for demand-response energy management2019-10-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 29192-2:2019Information security -- Lightweight cryptography -- Part 2: Block ciphers2019-11-15KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29192-2:2019Information security - Lightweight cryptography - Part 2: Block ciphers2019-11-15KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27050-1:2019Information technology - Electronic discovery - Part 1: Overview and concepts2019-11-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27050-1:2019Information technology -- Electronic discovery -- Part 1: Overview and concepts2019-11-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20085-1:2019IT Security techniques -- Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive attack mitigation techniques in cryptographic modules -- Part 1: Test tools and techniques2019-10-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20085-1:2019IT Security techniques - Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive attack mitigation techniques in cryptographic modules - Part 1: Test tools and techniques2019-10-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24761:2019Information technology -- Security techniques -- Authentication context for biometrics2019-10-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24761:2019Information technology - Security techniques - Authentication context for biometrics2019-10-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 10918-7:2019Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images - Part 7: Reference software2019-12-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 10918-7:2019Information technology -- Digital compression and coding of continuous-tone still images -- Part 7: Reference software2019-12-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-15:2019Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 15: High-Throughput JPEG 20002019-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-1:2019Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding system2019-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-1:2019Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 1: Core coding system2019-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-15:2019Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 15: High-Throughput JPEG 20002019-10-15KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23093-3:2019Information technology -- Internet of media things -- Part 3: Media data formats and APIs2019-11-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-3:2019Information technology - Internet of media things - Part 3: Media data formats and APIs2019-11-25KT 288 ds. Multimediów
IEC 60050-704:1993/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO/IEC 23008-8:2018/AMD1:2019Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 8: Conformance specification for HEVC2019-10-16KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-8:2018/Amd 1:2019Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 8: Conformance specification for HEVC2019-10-16KT 288 ds. Multimediów
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-2:2019Information technology -- Genomic information representation -- Part 2: Coding of genomic information2019-10-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-2:2019Information technology - Genomic information representation - Part 2: Coding of genomic information2019-10-18KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC/IEEE 21840:2019Systems and software engineering - Guidelines for the utilization of ISO/IEC/IEEE 15288 in the context of system of systems (SoS)2019-12-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 21840:2019Systems and software engineering -- Guidelines for the utilization of ISO/IEC/IEEE 15288 in the context of system of systems (SoS)2019-12-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26561:2019Software and systems engineering - Methods and tools for product line technical probe2019-11-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26561:2019Software and systems engineering -- Methods and tools for product line technical probe2019-11-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26562:2019Software and systems engineering - Methods and tools for product line transition management2019-11-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26562:2019Software and systems engineering -- Methods and tools for product line transition management2019-11-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 33020:2019Information technology - Process assessment - Process measurement framework for assessment of process capability2019-11-26KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 33020:2019Information technology -- Process assessment -- Process measurement framework for assessment of process capability2019-11-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 61784-3-12:2010/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 122019-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC 19774-2:2019Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Part 2: Humanoid animation (H-Anim) motion data animation2019-11-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19774-1:2019Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Part 1: Humanoid animation (H-Anim) architecture2019-11-04KT 288 ds. Multimediów
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14776-224:2019Information technology - Small computer system interface (SCSI) -- Part 224: Fibre Channel Protocol for SCSI, fourth version (FCP-4)2019-10-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 15067-3-3:2019Information technology -- Home Electronic System (HES) application model -- Part 3-3: Model of a system of interacting Energy Management Agents (EMAs) for demand response energy management2019-10-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-224:2019Information technology - Small computer system interface (SCSI) - Part 224: Fibre Channel Protocol for SCSI, fourth version (FCP-4)2019-10-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 18013-4:2019Personal identification -- ISO-compliant driving licence -- Part 4: Test methods2019-11-08KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18013-4:2019Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 4: Test methods2019-11-08KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 30113-12:2019Information technology - User interfaces - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 12: Multi-point gestures for common system actions2019-11-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30113-12:2019Information technology -- User interfaces -- Gesture-based interfaces across devices and methods -- Part 12: Multi-point gestures for common system actions2019-11-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 15836-2:2019Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set -- Part 2: DCMI Properties and classes2019-12-05KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 26162-2:2019Management of terminology resources -- Terminology databases -- Part 2: Software2019-11-12KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 26162-1:2019Management of terminology resources -- Terminology databases -- Part 1: Design2019-11-12KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO 13492:2019Financial services -- Key-management-related data element -- Application and usage of ISO 8583-1 data elements for encryption2019-10-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 12813:2019Electronic fee collection -- Compliance check communication for autonomous systems2019-11-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 22510:2019Open data communication in building automation, controls and building management -- Home and building electronic systems -- KNXnet/IP communication2019-11-28KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19116:2019Geographic information -- Positioning services2019-12-02KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19107:2019Geographic information -- Spatial schema2019-12-02KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 15067-3-3:2019Information technology -- Home Electronic System (HES) application model -- Part 3-3: Model of a system of interacting Energy Management Agents (EMAs) for demand response energy management2019-10-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30146:2019Information technology -- Smart city ICT indicators2019-10-14RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 21073:2019Microscopes -- Confocal microscopes -- Optical data of fluorescence confocal microscopes for biological imaging2019-12-05KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 19056-2:2019Microscopes -- Definition and measurement of illumination properties -- Part 2: Illumination properties related to the colour in bright field microscopy2019-12-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 10110-12:2019Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 12: Aspheric surfaces2019-11-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 10110-8:2019Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 8: Surface texture2019-11-15KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
39.060 Jubilerstwo
ISO 8654:2018/Amd 1:2019Jewellery -- Colours of gold alloys -- Definition, range of colours and designation2019-12-02KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 20076:2019Road vehicles -- Test methods and performance requirements for voltage class B connectors2019-11-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 21956:2019Road vehicles -- Ergonomics aspects of transport information and control systems -- Human machine interface specifications for keyless ignition systems2019-11-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
ISO 17536-4:2019Road Vehicles -- Aerosol separator performance test for internal combustion engines -- Part 4: Laboratory fractional efficiency test method2019-11-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 19880-5:2019Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 5: Dispenser hoses and hose assemblies2019-11-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 22241-1:2019/Amd 1:2019Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 -- Part 1: Quality requirements2019-11-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-20:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 20: Filter unit2019-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-18:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 18: Hose2019-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19880-8:2019Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 8: Fuel quality control2019-10-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 21956:2019Road vehicles -- Ergonomics aspects of transport information and control systems -- Human machine interface specifications for keyless ignition systems2019-11-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 20138-2:2019Railway applications -- Calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) -- Part 2: General algorithms utilizing step by step calculation2019-11-15KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21106:2019Railway applications -- Recyclability and recoverability calculation method for rolling stock2019-11-20KT 138 ds. Kolejnictwa
IEC 60077-5:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses2019-10-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60077-3:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers2019-10-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60077-4:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers2019-10-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
ISO 22055:2019Switch and crossing rails2019-11-26KT 146 ds. Kształtowników Stalowych
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
ISO 11674:2019Ships and marine technology -- Heading control systems2019-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21384-3:2019Unmanned aircraft systems -- Part 3: Operational procedures2019-11-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 16698:2019Space environment (natural and artificial) -- Methods for estimation of future geomagnetic activity2019-12-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 5053-2:2019Industrial trucks -- Vocabulary -- Part 2: Fork arms and attachments2019-11-05KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 5010:2019Earth-moving machinery -- Wheeled machines -- Steering requirements2019-11-22KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 6750-1:2019Earth-moving machinery -- Operator's manual -- Part 1: Contents and format2019-10-29KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 20854:2019Thermal containers -- Safety standard for refrigerating systems using flammable refrigerants -- Requirements for design and operation2019-10-23KT 138 ds. Kolejnictwa
55.180.40 Kompletne opakowania transportowe z zawartością
ISO 4180:2019Packaging -- Complete, filled transport packages -- General rules for the compilation of performance test schedules2019-11-05KT 133 ds. Opakowań
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 20706-1:2019Textiles -- Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends -- Part 1: Fibre identification using microscopy methods2019-12-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-15:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 15: Mixtures of jute with certain animal fibres (method by determining nitrogen content)2019-11-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 13938-1:2019Textiles -- Bursting properties of fabrics -- Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension2019-11-22KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 13938-2:2019Textiles -- Bursting properties of fabrics -- Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension2019-11-20KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 9863-1:2016/Amd 1:2019Geosynthetics -- Determination of thickness at specified pressures -- Part 1: Single layers2019-12-04KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO 10722:2019Geosynthetics -- Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading -- Damage caused by granular material (laboratory test method)2019-11-15KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO 13426-1:2019Geotextiles and geotextile-related products -- Strength of internal structural junctions -- Part 1: Geocells2019-11-15KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 11410:2019Leather -- Guidelines for packaging of wet blue leather2019-10-23KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 19577:2019Footwear -- Critical substances potentially present in footwear and footwear components -- Determination of Nitrosamines2019-11-19KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
ISO 15003:2019Agricultural engineering -- Electrical and electronic equipment -- Testing resistance to environmental conditions2019-11-04KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.120 Pasze dla zwierząt
ISO 20588:2019Animal feeding stuffs -- Vocabulary2019-10-29KT 40 ds. Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22634-1:2019Cigarettes -- Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS -- Part 1: Method using methanol as extraction solvent2019-12-04KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 22634-2:2019Cigarettes -- Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS -- Part 2: Method using cyclohexane as extraction solvent2019-12-04KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
ISO 21983:2019Guidelines for the harvesting, transportation, separation of stigma, drying and storage of saffron before packing2019-11-07KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 15379-1:2019Carbonaceous materials for the production of aluminium -- Cathode block materials -- Part 1: Determination of the expansion due to sodium penetration with application of pressure2019-12-04KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
ISO 14428:2019Carbonaceous materials for the production of aluminium -- Cold and tepid ramming pastes -- Expansion/shrinkage during baking2019-11-04KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 14687:2019Hydrogen fuel quality -- Product specification2019-11-27KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 19880-5:2019Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 5: Dispenser hoses and hose assemblies2019-11-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 19880-8:2019Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 8: Fuel quality control2019-10-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
73.040 Węgiel
ISO 21398:2019Hard coal and coke -- Guidance to the inspection of mechanical sampling systems2019-10-15KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 15926-10:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 10: Conformance testing2019-12-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 6614:1994/Amd 1:2019Petroleum products -- Determination of water separability of petroleum oils and synthetic fluids2019-12-06KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21398:2019Hard coal and coke -- Guidance to the inspection of mechanical sampling systems2019-10-15KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.160.40 Biopaliwa
ISO 20424:2019Fatty acid methyl esters (FAME) -- Determination of sulfur content -- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) method2019-11-14KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 6892-1:2019Metallic materials -- Tensile testing -- Part 1: Method of test at room temperature2019-11-15KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 26202:2019Magnesium and magnesium alloys -- Magnesium alloys for cast anodes2019-10-31KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 10763:2019Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2019-12-06KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
ISO 22055:2019Switch and crossing rails2019-11-26KT 146 ds. Kształtowników Stalowych
77.160 Metalurgia proszków
ISO 10070:2019Metallic powders -- Determination of envelope-specific surface area from measurements of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions2019-12-04KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 3129:2019Wood -- Sampling methods and general requirements for physical and mechanical testing of small clear wood specimens2019-12-02KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.080 Półwyroby z tarcicy
ISO 24337:2019Laminate floor coverings -- Determination of geometrical characteristics2019-11-12KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 2067:2019Granulated cork, broken cork and crushed cork -- Sampling for the determination of moisture content2019-10-31KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 21822:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Measurement of iso-electric point of ceramic powder2019-11-27KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 21821:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of densification properties of ceramic powders on natural sintering2019-10-23KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 22197-3:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 3: Removal of toluene2019-10-15KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 22197-2:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 2: Removal of acetaldehyde2019-10-15KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.20 Składniki gumy
ISO 20927:2019Rubber compounding ingredients -- Precipitated silica -- Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge2019-10-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 6101-2:2019Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 2: Determination of lead content2019-11-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6101-1:2019Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 1: Determination of zinc content2019-11-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 815-1:2019Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 1: At ambient or elevated temperatures2019-11-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 815-2:2019Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 2: At low temperatures2019-11-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2921:2019Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature characteristics -- Temperature-retraction procedure (TR test)2019-10-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 180:2019Plastics -- Determination of Izod impact strength2019-11-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16620-2:2019Plastics -- Biobased content -- Part 2: Determination of biobased carbon content2019-10-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16929:2019Plastics -- Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test2019-10-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 29988-1:2019Plastics -- Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2019-11-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 2440:2019Flexible and rigid cellular polymeric materials -- Accelerated ageing tests2019-11-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 9413:2019Tyre valves -- Dimensions and designation2019-11-18KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.060 Papier i tektura
ISO 536:2019Paper and board -- Determination of grammage2019-11-25KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 6504-3:2019Paints and varnishes -- Determination of hiding power -- Part 3: Determination of hiding power of paints for masonry, concrete and interior use2019-11-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 15091:2019Paints and varnishes -- Determination of electrical conductivity and resistance2019-11-27KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 3233-1:2019Paints and varnishes -- Determination of percentage volume of non-volatile matter -- Part 1: Method using a coated test panel to determine non-volatile matter and to determine dry-film density by the Archimedes' principle2019-11-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-3:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 3: Compatibility of electro-deposition coating materials with a reference oil2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 13076:2019Paints and varnishes -- Lighting and procedure for visual assessments of coatings2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-6:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 6: Entry marks2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-5:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 5: Determination of sieve residue2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-4:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 4: Compatibility of electro-deposition coating materials with liquid, paste-like and solid foreign materials2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-2:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 2: Throwing power2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-1:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 1: Vocabulary2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 15392:2019Sustainability in buildings and civil engineering works -- General principles2019-12-03KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
ISO 22510:2019Open data communication in building automation, controls and building management -- Home and building electronic systems -- KNXnet/IP communication2019-11-28KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 19455-1:2019Planning for functional performance testing for building commissioning -- Part 1: Secondary hydronic pump, system and associated controls2019-11-15KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.060.50 Drzwi i okna
IEC 60335-2-97:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2019-11-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-103:2015/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2019-11-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
IEC 60335-2-95:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-12-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 20290-3:2019Aggregates for concrete -- Test methods for mechanical and physical properties -- Part 3: Determination of aggregate crushing value (ACV)2019-11-26KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 20290-2:2019Aggregates for concrete -- Test methods for mechanical and physical properties -- Part 2: Method for determination of resistance to fragmentation by Los Angeles Test (LA-Test)2019-11-20KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 20290-4:2019Aggregates for concrete -- Test methods for mechanical and physical properties -- Part 4: Determination of ten percent fines value (TFV)2019-11-20KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 1920-3:2019Testing of concrete -- Part 3: Making and curing test specimens2019-11-20KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 1920-14:2019Testing of concrete -- Part 14: Setting time of concrete mixtures by resistance to penetration2019-11-13KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 21105-1:2019Performance of buildings -- Building enclosure thermal performance verification and commissioning -- Part 1: General requirements2019-11-14KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-7-701:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower2019-10-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.70 Instalacje sanitarne
IEC 60335-2-84:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances2019-10-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO 8100-30:2019Lifts for the transport of persons and goods -- Part 30: Class I, II, III and VI lifts installation2019-11-21KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-845:1987/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC 60335-2-90:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens2019-11-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-110:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators2019-10-31KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 61591:2019Cooking fume extractors - Methods for measuring performance2019-10-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 62885-9:2019Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods for measuring the performance2019-10-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.140 Meble
IEC 60335-2-116:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-116: Particular requirements for furniture with electrically motorized parts2019-11-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 10581:2019Resilient floor coverings -- Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering -- Specifications2019-11-26KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 24337:2019Laminate floor coverings -- Determination of geometrical characteristics2019-11-12KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych