Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO/IEC TR 63306-2:2021Smart manufacturing standards map (SM2) -- Part 2: Catalogue2021-09-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC TR 63306-2:2021Smart manufacturing standards map (SM2) - Part 2: Catalogue2021-09-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology - Service management - Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology -- Service management -- Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22393:2021Security and resilience -- Community resilience -- Guidelines for planning recovery and renewal2021-08-31KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO/TR 27877:2021Statistical analysis for evaluating the precision of binary measurement methods and their results2021-10-07KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 4445:2021Intelligent transport systems -- Mobility integration -- Role model of ITS service application in smart cities2021-09-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 4286:2021Intelligent transport systems -- Use cases for sharing of probe data2021-08-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17573-3:2021Electronic fee collection -- System architecture for vehicle-related tolling -- Part 3: Data dictionary2021-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO/TS 23105:2021Biotechnology -- Biobanking -- Requirements for the biobanking of plant biological material for research and development2021-10-06KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 23565:2021Biotechnology -- Bioprocessing -- General requirements and considerations for equipment systems used in the manufacturing of cells for therapeutic use2021-10-01KT 287 ds. Biotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 23650:2021Nanotechnologies -- Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials2021-10-07KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 23151:2021Nanotechnologies -- Particle size distribution for cellulose nanocrystals2021-09-30KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO/TS 17137:2021Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Cardiovascular absorbable implants2021-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 20342-7:2021Assistive products for tissue integrity when lying down -- Part 7: Foam properties, characteristics and performance2021-08-18KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
IEC TR 62933-2-200:2021Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-200: Unit parameters and testing methods - Case study of electrical energy storage (EES) systems located in EV charging station with PV2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC TS 63117:2021General requirements for lighting systems - Safety2021-10-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO/TS 17420-8:2021Respiratory protective devices -- Performance requirements -- Part 8: Special application chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) filtering and radiological-nuclear (RN) filtering RPD2021-10-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO/TS 17420-9:2021Respiratory protective devices -- Performance requirements -- Part 9: Special application chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) supplied breathable RPD2021-10-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TS 61340-5-4:2021Electrostatics - Part 5-4: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Compliance verification2021-08-30KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
23.100.20 Cylindry
ISO/TS 13725:2021Hydraulic fluid power -- Method for evaluating the buckling load of a hydraulic cylinder2021-09-16KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 63306-2:2021Smart manufacturing standards map (SM2) -- Part 2: Catalogue2021-09-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC TR 63306-2:2021Smart manufacturing standards map (SM2) - Part 2: Catalogue2021-09-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.060.01 Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 63306-2:2021Smart manufacturing standards map (SM2) -- Part 2: Catalogue2021-09-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC TR 63306-2:2021Smart manufacturing standards map (SM2) - Part 2: Catalogue2021-09-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63163:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules for consumer products - Design qualification and type approval2021-09-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TR 62933-2-200:2021Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-200: Unit parameters and testing methods - Case study of electrical energy storage (EES) systems located in EV charging station with PV2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC TS 63102:2021Grid code compliance assessment methods for grid connection of wind and PV power plants2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC TS 63102:2021Grid code compliance assessment methods for grid connection of wind and PV power plants2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 61340-5-4:2021Electrostatics - Part 5-4: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Compliance verification2021-08-30KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC SRD 63200:2021Definition of extended SGAM smart energy grid reference architecture model2021-08-24KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC TR 62039:2021Selection guidelines for polymeric materials for outdoor use under HV stress2021-08-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.080.10 Izolatory
IEC TR 62039:2021Selection guidelines for polymeric materials for outdoor use under HV stress2021-08-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63116:2021Lighting systems - General requirements2021-10-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC TS 63116:2021Lighting systems - General requirements2021-10-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC TS 63117:2021General requirements for lighting systems - Safety2021-10-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 62001-4:2021High-voltage direct current (HVDC) systems - Guidance to the specification and design evaluation of AC filters - Part 4: Equipment2021-09-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC TR 62001-5:2021High-voltage direct current (HVDC) systems - Guidance to the specification and design evaluation of AC filters - Part 5: AC side harmonics and appropriate harmonic limits for HVDC systems with voltage sourced converters (VSC)2021-08-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63042-302:2021UHV AC transmission systems - Part 302: Commissioning2021-10-04KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
IEC TS 63042-102:2021UHV AC transmission systems - Part 102: General system design2021-08-24KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC TS 63042-302:2021UHV AC transmission systems - Part 302: Commissioning2021-10-04KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
IEC TS 63042-102:2021UHV AC transmission systems - Part 102: General system design2021-08-24KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC TR 62899-402-4:2021Printed electronics - Part 402-4: Printability - Measurement of qualities - Classification and measurement methods for morphology2021-09-21RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
33.180.10 Włókna i kable
IEC TR 62000:2021Guidelines for combining different single-mode fibre sub-categories2021-09-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology - Service management - Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology -- Service management -- Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TS 23360-1-6:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 1-6: Graphics and Gtk3 specification2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC TS 23360-1-6:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 1-6: Graphics and Gtk3 specification2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TR 30117:2021Information technology -- Standards and applications for the integration of biometrics and integrated circuit cards (ICCs)2021-08-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TR 30117:2021Information technology - Standards and applications for the integration of biometrics and integrated circuit cards (ICCs)2021-08-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 4445:2021Intelligent transport systems -- Mobility integration -- Role model of ITS service application in smart cities2021-09-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17573-3:2021Electronic fee collection -- System architecture for vehicle-related tolling -- Part 3: Data dictionary2021-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 4286:2021Intelligent transport systems -- Use cases for sharing of probe data2021-08-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 22703:2021Health informatics -- Requirements for medication safety alerts2021-10-05KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO/TS 13396:2021Road vehicles -- Sled test method to enable the evaluation of side impact protection of child restraint systems -- Essential parameters2021-09-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC PAS 62840-3:2021Electric vehicle battery swap system - Part 3: Particular safety and interoperability requirements for battery swap systems operating with removable RESS/battery systems2021-09-27KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC TR 62933-2-200:2021Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-200: Unit parameters and testing methods - Case study of electrical energy storage (EES) systems located in EV charging station with PV2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TR 16158:2021Space systems -- Avoiding collisions among orbiting objects2021-10-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
61.060 Obuwie
ISO/TR 16178:2021Footwear -- Critical substances potentially present in footwear and footwear components -- Lists of critical chemical substances2021-09-22KT 20 ds. Skóry i Obuwia
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO/TS 24106:2021Essential oils -- Name harmonization of components2021-09-09KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO/TR 23750:2021Cosmetics -- Answers to frequently asked questions on ingredients and product characterization according to ISO 16128-1 and ISO 16128-22021-08-25KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO/TS 3250:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Calculation and reporting production efficiency in the operating phase2021-08-31KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO/TR 4644:2021Nickels, ferronickels and nickel alloys -- Standards for the determination of chemical composition2021-08-27KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
81.040.20 Szkło budowlane
ISO/TS 21480:2021Glass in building -- General technical requirements of building integrated photovoltaic modules recycling2021-08-20KT 198 ds. Szkła
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 23764:2021Methodology for achieving non-residential zero-energy buildings (ZEBs)2021-09-24KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz