Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.080 Usługi
IEC SRD 63234-2:2020Economic evaluation of active assisted living services - Part 2: Example of use - Monitoring patients with chronic diseases2020-02-19RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
IEC SRD 63234-1:2020Economic evaluation of active assisted living services - Part 1: Framework2020-02-19RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22370:2020Security and resilience -- Urban resilience -- Framework and principles2020-03-03KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/PAS 23678-4:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 4: Level 2 in-2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO/PAS 23678-3:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 3: Level 1 tec2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO/PAS 23678-1:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 1: General req2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO/PAS 23678-2:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 2: Service per2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
03.100.60 Księgowość
IEC SRD 63234-2:2020Economic evaluation of active assisted living services - Part 2: Example of use - Monitoring patients with chronic diseases2020-02-19RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
IEC SRD 63234-1:2020Economic evaluation of active assisted living services - Part 1: Framework2020-02-19RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/TS 23406:2020Nuclear sector -- Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)2020-01-31KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 16785:2020Electronic Fee Collection (EFC) -- Application interface definition between DSRC-OBE and external in-vehicle devices2020-03-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 15638-4:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 4: System security requirements2020-02-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO/TS 21256-1:2020Fine bubble technology -- Cleaning applications -- Part 1: Test method for cleaning salt (NaCl)-stained surfaces2020-03-12KT 314 ds. Nanotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 19808:2020Nanotechnologies -- Carbon nanotube suspensions -- Specification of characteristics and measurement methods2020-03-02KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO/TS 81060-5:2020Non-invasive sphygmomanometers -- Part 5: Requirements for the repeatability and reproducibility of NIBP simulators for testing of automated non-invasive sphygmomanometers2020-02-03KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO TS 81060-5:2020Non-invasive sphygmomanometers - Part 5: Requirements for the repeatability and reproducibility of NIBP simulators for testing of automated non-invasive sphygmomanometers2020-02-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO/TS 17988:2020Dentistry -- Corrosion test methods for dental amalgam2020-03-20KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO/TS 10993-19:2020Biological evaluation of medical devices -- Part 19: Physico-chemical, morphological and topographical characterization of materials2020-03-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21960:2020Plastics -- Environmental aspects -- State of knowledge and methodologies2020-02-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/TR 22370:2020Security and resilience -- Urban resilience -- Framework and principles2020-03-03KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TR 61511-4:2020Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 4: Explanation and rationale for changes in IEC 61511-1 from Edition 1 to Edition 22020-02-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
13.180 Ergonomia
ISO/TS 21054:2020Ergonomics -- Accessible design -- Controls of consumer products2020-03-05KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO/TR 9241-312:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 312: Readability of electrophoretic displays2020-02-28KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
IEC TR 60479-4:2020Effects of current on human beings and livestock - Part 4: Effects of lightning strokes2020-02-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TR 23932-2:2020Fire safety engineering -- General principles -- Part 2: Example of a dry-cleaning store2020-03-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO/TS 12828-3:2020Validation method for fire gas analysis -- Part 3: Considerations related to interlaboratory trials2020-02-07KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO/TR 15655:2020Fire resistance -- Tests for thermo-physical and mechanical properties of structural materials at elevated temperatures for fire engineering design2020-03-05KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TS 62749:2020Assessment of power quality - Characteristics of electricity supplied by public networks2020-02-11KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TS 23818-1:2020Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines -- Part 1: Polyethylene (PE) material2020-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22164:2020Hydraulic fluid power -- Application notes for the optimization of the energy efficiency of hydraulic systems2020-02-13KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
IEC TS 63164-1:2020Reliability of industrial automation devices and systems - Part 1: Assurance of automation devices reliability data and specification of their source2020-02-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61511-4:2020Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 4: Explanation and rationale for changes in IEC 61511-1 from Edition 1 to Edition 22020-02-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
ISO/TR 23482-1:2020Robotics -- Application of ISO 13482 -- Part 1: Safety-related test methods2020-02-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC TR 63082-1:2020Intelligent device management - Part 1: Concepts and terminology2020-02-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 17243-3:2020Machine tool spindles -- Evaluation of machine tool spindle vibrations by measurements on spindle housing -- Part 3: Gear-driven spindles with rolling bearings operating at speeds between 600 r/min and 12 000 r/min2020-02-26KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 23406:2020Nuclear sector -- Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)2020-01-31KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62862-3-3:2020Solar thermal electric plants - Part 3-3: Systems and components - General requirements and test methods for solar receivers2020-02-26KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 60479-4:2020Effects of current on human beings and livestock - Part 4: Effects of lightning strokes2020-02-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TR 63239:2020Radio frequency beam wireless power transfer (WPT) for mobile devices2020-02-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 63211-2-12:2020Durability test methods for electronic displays - Part 2-12: Environmental tests - Environmental conditions of use, storage and transportation of electronic displays2020-02-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC TR 61191-7:2020Printed board assemblies - Part 7: Technical cleanliness of components and printed board assemblies2020-03-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC TR 61191-7:2020Printed board assemblies - Part 7: Technical cleanliness of components and printed board assemblies2020-03-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61000-4-40:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-40: Testing and measurement techniques - Digital methods for the measurement of power quantities of modulated or distorted signals2020-03-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC PAS 63267-3-31:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-31: End face geometry - Flat PC PPS rectangular ferrule multimode fibres2020-02-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/TR 9241-312:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 312: Readability of electrophoretic displays2020-02-28KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC TR 11801-9906:2020Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 9906: Title missing2020-02-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TR 11801-9906:2020Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 9906: Balanced 1-pair cabling channels up to 600 MHz for single pair Ethernet (SPE)2020-02-11KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC TR 23188:2020Information technology -- Cloud computing -- Edge computing landscape2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 23188:2020Information technology - Cloud computing - Edge computing landscape2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 23167:2020Information technology - Cloud computing - Common technologies and techniques2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 23167:2020Information technology -- Cloud computing -- Common technologies and techniques2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TS 23029:2020Web-service-based application programming interface (WAPI) in financial services2020-02-26KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 16785:2020Electronic Fee Collection (EFC) -- Application interface definition between DSRC-OBE and external in-vehicle devices2020-03-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 15638-4:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 4: System security requirements2020-02-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21959-2:2020Road vehicles -- Human performance and state in the context of automated driving -- Part 2: Considerations in designing experiments to investigate transition processes2020-02-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO/PAS 23678-1:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 1: General req2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO/PAS 23678-4:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 4: Level 2 in-2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO/PAS 23678-3:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 3: Level 1 tec2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO/PAS 23678-2:2020Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear -- Part 2: Service per2020-03-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO/TS 15338:2020Surface chemical analysis -- Glow discharge mass spectrometry -- Operating procedures2020-03-05KT 249 ds. Analizy Chemicznej
73.060.10 Rudy żelaza
ISO/TS 21826:2020Iron ores -- Determination of total iron content -- EDTA photometric titration method2020-03-09KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21960:2020Plastics -- Environmental aspects -- State of knowledge and methodologies2020-02-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO/TR 16475:2020General practices for the repair of water-leakage cracks in concrete structures2020-03-20KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu