Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
ISO/TR 23975:2019Traditional Chinese medicine -- Priority list of single herbal medicines for developing standards2019-11-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
IWA 30-1:2019Competence of standards professionals -- Part 1: In companies2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IWA 30-2:2019Competence of standards professionals -- Part 2: In standards-related organizations2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
IWA 30-1:2019Competence of standards professionals -- Part 1: In companies2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IWA 30-2:2019Competence of standards professionals -- Part 2: In standards-related organizations2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC TR 17032:2019Conformity assessment -- Guidelines and examples of a scheme for the certification of processes2019-09-27KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC TR 17032:2019Conformity assessment - Guidelines and examples of a scheme for the certification of processes2019-09-26KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 21185:2019Intelligent transport systems -- Communication profiles for secure connections between trusted devices2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 21192:2019Electronic fee collection -- Support for traffic management2019-10-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 21193:2019Electronic fee collection -- Requirements for EFC application interfaces on common media2019-10-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 19468:2019Intelligent transport systems -- Data interfaces between centres for transport information and control systems -- Platform independent model specifications for data exchange protocols for transport information and control systems2019-10-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 21236-1:2019Nanotechnologies -- Clay nanomaterials -- Part 1: Specification of characteristics and measurement methods for layered clay nanomaterials2019-10-23KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 11251:2019Nanotechnologies -- Characterization of volatile components in single-wall carbon nanotube samples using evolved gas analysis/gas chromatograph-mass spectrometry2019-09-25KT 314 ds. Nanotechnologii
11.120.10 Leki
ISO/TR 23975:2019Traditional Chinese medicine -- Priority list of single herbal medicines for developing standards2019-11-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
IEC TR 62809:2019Summary of requirements and tests to products in the scope of IEC 60601-2-662019-10-22KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC TS 63050:2019Radiation protection instrumentation - Dosemeters for pulsed fields of ionizing radiation2019-10-22KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO/IEC TR 30148:2019Internet of things (IoT) - Application of sensor network for wireless gas meters2019-10-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
17.140.50 Elektroakustyka
IEC TR 62809:2019Summary of requirements and tests to products in the scope of IEC 60601-2-662019-10-22KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.240 Pomiary promieniowania
IEC TR 61244-4:2019Determination of long-term radiation ageing in polymers - Part 4: Effects of different temperatures and dose rates under radiation conditions2019-09-25KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
23.020.35 Butle do gazów
ISO/TS 19016:2019Gas cylinders -- Cylinders and tubes of composite construction -- Modal acoustic emission (MAE) testing for periodic inspection and testing2019-10-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TS 22499:2019Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids -- Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing2019-10-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 15926-4:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 4: Initial reference data2019-10-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 50044:2019Energy saving projects (EnSPs) -- Guidelines for economic and financial evaluation2019-11-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC TR 63214:2019Nuclear power plants - Control rooms - Human factors engineering2019-10-29KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
IEC TS 62600-2:2019Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 2: Marine energy systems - Design requirements2019-10-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62257-9-7:2019Renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-7: Recommendations for selection of inverters2019-10-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62257-9-6:2019Renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-6: Integrated systems - Recommendations for selection of Photovoltaic Individual Electrification Systems (PV-IES)2019-09-26KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC TS 62257-9-6:2019Renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-6: Integrated systems - Recommendations for selection of Photovoltaic Individual Electrification Systems (PV-IES)2019-09-26KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61244-4:2019Determination of long-term radiation ageing in polymers - Part 4: Effects of different temperatures and dose rates under radiation conditions2019-09-25KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.045 Materiały półprzewodnikowe
IEC TR 60146-1-2:2019Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-2: Application guidelines2019-10-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC TR 63216:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies2019-10-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 60146-1-2:2019Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-2: Application guidelines2019-10-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 60286-7:2019Packaging of components for automatic handling - Part 7: Introduction of a bulk blister pack for miniaturized components2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC TR 60286-7:2019Packaging of components for automatic handling - Part 7: Introduction of a bulk blister pack for miniaturized components2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 30105-7:2019Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 7: Exemplar for maturity assessment2019-11-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 30105-7:2019Information technology -- IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes -- Part 7: Exemplar for maturity assessment2019-11-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/TR 23455:2019Blockchain and distributed ledger technologies -- Overview of and interactions between smart contracts in blockchain and distributed ledger technology systems2019-09-30KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC TR 30148:2019Internet of Things (IoT) -- Technical requirements and application of sensor network for wireless gas meters.2019-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 30148:2019Internet of things (IoT) - Application of sensor network for wireless gas meters2019-10-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TR 23455:2019Blockchain and distributed ledger technologies -- Overview of and interactions between smart contracts in blockchain and distributed ledger technology systems2019-09-30KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 21185:2019Intelligent transport systems -- Communication profiles for secure connections between trusted devices2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 21192:2019Electronic fee collection -- Support for traffic management2019-10-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 19468:2019Intelligent transport systems -- Data interfaces between centres for transport information and control systems -- Platform independent model specifications for data exchange protocols for transport information and control systems2019-10-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 21193:2019Electronic fee collection -- Requirements for EFC application interfaces on common media2019-10-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 21526:2019Health informatics -- Metadata repository requirements (MetaRep)2019-10-15KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 22077-4:2019Health informatics -- Medical waveform format -- Part 4: Stress test electrocardiography2019-10-04KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TR 23455:2019Blockchain and distributed ledger technologies -- Overview of and interactions between smart contracts in blockchain and distributed ledger technology systems2019-09-30KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
43.060.40 Układy paliwowe
ISO/TS 21104:2019Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) integrated low pressure refuelling and venting connector -- 1,8 MPa connector2019-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
ISO/TS 22002-5:2019Prerequisite programmes on food safety -- Part 5: Transport and storage2019-09-30KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
73.060.10 Rudy żelaza
ISO/TS 2597-4:2019Iron ores -- Determination of total iron content -- Part 4: Potentiometric titration method2019-09-27KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO/TS 15926-4:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 4: Initial reference data2019-10-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 19032:2019Plastics -- Use of polyethylene reference specimens (PERS) for monitoring laboratory and outdoor weathering conditions2019-09-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych