Content

Normy on-line

Usługa Normy On-line to internetowy dwunastomiesięczny dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS.

  • Usługa umożliwia dostęp on-line do całego zbioru Polskich Norm lub do wybranych całych dziedzin ICS.
  • Zbiory są aktualizowane o nowo publikowane normy bez dodatkowych opłat.
  • Stała opłata roczna uzależniona od wartości zbioru oraz liczby stanowisk jednoczesnego dostępu.
  • Cena wersji wielostanowiskowej wyliczana jest jako iloczyn pierwiastka kwadratowego z  liczby stanowisk jednoczesnego dostępu oraz ceny dla jednego stanowiska.
  • Dla członków Organów Technicznych PKN przyznawany jest rabat w wysokości 40%.
  • W zbiorze znajdują się normy, które nie zawierają elementów dodatkowych typu folie lub zdjęcia porównawcze, dodatkowe programy dostarczane na płycie CD oraz Polskie Normy zawierające oryginalne normy ETSI.
  • Brak możliwości wydruku norm.
  • Do uruchomienia usługi wymagane jest podpisanie umowy na okres 12 miesięcy.
  • Kontakt: e-mail wspsekr@pkn.pl, tel. 22 55 67 774, 22 55 67 964.

Lista dziedzin wg ICS i cennik obowiązujący od 01-01-2021 r.

Numer dziedziny

Nazwa dziedziny

Cena netto  za dostęp
przez 12 miesięcy
dla jednego stanowiska jednoczesnego dostępu

01

ZAGADNIENIA OGÓLNE. TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA. DOKUMENTACJA

3 914,21 zł

03

USŁUGI. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I JAKOŚĆ. ADMINISTRACJA. TRANSPORT. SOCJOLOGIA

2 140,78 zł

07

NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

794,69 zł

11

TECHNIKA MEDYCZNA

3 712,17 zł

13

ŚRODOWISKO. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO

9 721,72 zł

17

METROLOGIA I POMIARY. ZJAWISKA FIZYCZNE

3 422,86 zł

19

BADANIA

946,39 zł

21

ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

888,28 zł

23

PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

4 217,44 zł

25

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

4 952,61 zł

27

ENERGETYKA

2 127,60 zł

29

ELEKTROTECHNIKA

9 097,80 zł

31

ELEKTRONIKA

3 771,27 zł

33

TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

16 310,24 zł

35

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

6 902,56 zł

37

TECHNIKA OBRAZU

230,82 zł

39

MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

68,99 zł

43

POJAZDY DROGOWE

931,99 zł

45

KOLEJNICTWO

1 640,56 zł

47

BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

1 056,38 zł

49

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

5 580,30 zł

53

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

1 136,94 zł

55

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

937,63 zł

59

TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

1 604,39 zł

61

PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

353,87 zł

65

ROLNICTWO

1 812,29 zł

67

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

2 561,76 zł

71

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

2 038,66 zł

73

GÓRNICTWO I KOPALINY

914,24 zł

75

TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

3 629,51 zł

77

HUTNICTWO

3 056,75 zł

79

TECHNOLOGIA DREWNA

812,05 zł

81

PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

914,05 zł

83

PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

2 064,80 zł

85

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

362,17 zł

87

PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

968,29 zł

91

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

8 895,90 zł

93

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

2 348,15 zł

95

WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE.

316,69 zł

97

SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT

3 488,32 zł

 

CAŁY ZBIÓR WSZYSTKIE DZIEDZINY ICS

38606,40 zł