Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
Włókniny -- Słownictwo2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2002
- wersja polska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
PN-EN ISO 8560:2019-06
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek2019-06-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 8560:2011
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02
- wersja polska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność2019-06-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17011:2006
- wersja polska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 14816:2006/A1:2019-07
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-07-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17262:2012/A1:2019-06
- wersja angielska
Systemy inteligentne w transporcie -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17264:2010/A1:2019-06
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Interfejsy2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 20976-1:2019-05
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania i wytyczne do prowadzenia testów obciążeniowych dla produktów żywnościowych i paszowych -- Część 1: Testy obciążeniowe do badania potencjału wzrostu, czasu lagfazy i maksymalnego tempa wzrostu2019-05-28KT 3 Mikrobiologii Żywności
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 15747:2019-07
- wersja angielska
Pojemniki z tworzyw sztucznych do iniekcji dożylnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15747:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 8871-3:2005/A1:2019-07
- wersja angielska
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 3: Określanie liczby uwalnianych cząstek2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-EN IEC 60601-2-16:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-16:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-39:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-39:2008/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-39:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-76:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemostazy za pomocą zjonizowanego gazu o niskiej energii2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 7886-4:2019-07
- wersja angielska
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Część 4: Strzykawki o właściwościach zapobiegających ponownemu użyciu2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-4:2010
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 23500-1:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500:2016-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-2:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 2: Wyposażenie do uzdatniania wody do stosowania w hemodializie i terapiach pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 26722:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-3:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 3: Woda do hemodializy i terapii pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 13959:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-4:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 4: Koncentraty do hemodializy i terapii pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 13958:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-5:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 5: Jakość płynów dializacyjnych do hemodializy i terapii pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11663:2016-03
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60601-2-54:2009/A2:2019-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii2019-07-03KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 80601-2-30:2019-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 80601-2-30:2010/A1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 80601-2-30:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
PN-EN ISO 23907-1:2019-06
- wersja angielska
Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Pojemniki do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami2019-06-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23907:2013-03
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 9873:2019-07
- wersja angielska
Stomatologia -- Lusterka wewnątrzustne2019-07-15KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9873:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 7492:2019-07
- wersja angielska
Stomatologia -- Zgłębnik dentystyczny2019-07-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7492:2018-04
- wersja angielska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-2:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań2019-06-14KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-2:2009
- wersja angielska
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN 45558:2019-07
- wersja angielska
Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią2019-07-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45559:2019-07
- wersja angielska
Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią2019-07-10KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2012
- wersja angielska
PN-ISO 14064-2:2008
- wersja polska
PN-ISO 14064-2:2008/Ap1:2014-12
- wersja polska
PN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2012
- wersja angielska
PN-ISO 14064-3:2008
- wersja polska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15934:2013-02
- wersja polska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody2019-06-13KT 191 Chemii Gleby
PN-EN 15933:2013-02
- wersja polska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH2019-05-31KT 191 Chemii Gleby
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 16868:2019-07
- wersja angielska
Powietrze atmosferyczne -- Pobieranie i analiza obecnych w powietrzu cząstek pyłku kwiatowego i zarodników grzybów mających związek z alergią – Objętościowa metoda Hirsta2019-07-03KT 280 Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 17199-1:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 1: Wymagania i wybór metod badań2019-06-26KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 689+AC:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi2019-06-26KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 689:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 17199-2:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 2: Metoda bębna obrotowego2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17199-3:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 3: Metoda z zastosowaniem urządzenia do zasypu ciągłego2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17199-4:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 4: Metoda małego bębna obrotowego2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17199-5:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 5: Metoda wytrząsania2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 12010:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)2019-07-03KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN ISO 12010:2014-06
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-07-10KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN 17204:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące analizy mezozooplanktonu w wodach morskich i słonawych2019-07-10KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN IEC 61496-3:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)2019-05-29KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
PN-EN ISO 13851:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia oburęcznego sterowania -- Zasady projektowania i doboru2019-05-29KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 574+A1:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)2019-07-10KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 9241-220:2019-05
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 220: Procesy mające na celu umożliwienie, realizację i ocenę projektowania zorientowanego na człowieka w obrębie organizacji2019-05-29KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-2+AC:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 15004-1:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-1:2008
- wersja angielska
PN-EN 15276-2:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 2: Projektowanie, instalacja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 54-3+A1:2019-06
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-3:2014-12
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2019-07-02KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
PN-EN 1366-13:2019-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 13: Kominy2019-05-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-2:2019-07
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa2019-07-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-2:2007
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50194-2:2019-07
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50194-2:2006
- wersja angielska
PN-EN 50194-2:2006/A1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 60839-11-1:2014-01/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i komponentów2019-06-14KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-8:2019-06
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia zabezpieczające wytwarzające mgłę2019-06-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-8:2010
- wersja angielska
PN-EN 50131-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory2019-05-31KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-4:2010
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 342:2018-01
- wersja polska
Odzież ochronna -- Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem2019-06-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 342:2006
- wersja polska
PN-EN 342:2006/AC:2008
- wersja polska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-7:2019-07
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badania -- Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra2019-07-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-7:2008
- wersja angielska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 388+A1:2019-01
- wersja polska
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi2019-06-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 388:2017-02
- wersja polska
PN-EN 388:2017-02
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 22568-1:2019-05
- wersja angielska
Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań elementów składowych obuwia -- Część 1: Metalowe podnoski2019-05-31KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12568:2011
- wersja polska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 20170:2019-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS) -- Dekompozycja charakterystyk geometrycznych w sterowaniu produkcją2019-07-03KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 12102-2:2019-06
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła2019-06-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 60704-2-14:2013-10/A1:2019-06
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek2019-06-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
PN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2019-06-13KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-07-10KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-06-04KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 15549:2019-07
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania metodą prądów wirowych -- Zasady ogólne2019-07-02KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15549:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15708-1:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 1: Terminologia2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15708-2:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 2: Zasady, aparatura i próbki2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15708-3:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 3: Działanie i interpretacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15708-4:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 4: Kwalifikacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-4:2011
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-3:2014-11/A6:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2019-07-04KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 12817:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności do 13 m³ włącznie2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12817:2010
- wersja angielska
PN-EN 12819:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności większej niż 13 m³2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12819:2010
- wersja angielska
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN ISO 23208:2019-07
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Czystość podczas użytkowania2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12300:2003/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 12300:2003
- wersja polska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-5:2017-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania2019-07-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-06-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2019-06-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 13941-2:2019-06
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż2019-06-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941+A1:2010
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-5:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, podwyższonej i obniżonej2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 13611:2019-07
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2019-07-04KT 277PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 13611:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Wymiary -- Wymiary montażowe zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od środka do powierzchni montażowej zaworów kołnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
23.080 Pompy
PN-EN 17038-1:2019-06
- wersja angielska
Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)2019-06-04KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
PN-EN 17038-2:2019-06
- wersja angielska
Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 2: Badanie i obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczego zespołu pompowego2019-06-04KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Wymiary -- Wymiary montażowe zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od środka do powierzchni montażowej zaworów kołnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
25.100.70 Materiały ścierne
PN-EN 13236:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych2019-06-11KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 13236+A1:2016-04
- wersja angielska
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
PN-EN IEC 60974-1:2018-11/A1:2019-06
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2019-06-04KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14731:2019-05
- wersja angielska
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność2019-05-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14731:2008
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 24598:2019-07
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2019-07-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 24598:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 14174:2019-07
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja2019-07-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14174:2012
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 60974-5:2019-06
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu2019-06-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-5:2014-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 60974-2:2019-06
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą2019-06-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-2:2013-09
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2376:2019-06
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Oznaczanie napięcia przebicia i upływności elektrycznej2019-06-19KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2376:2010
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 11177:2019-06
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Zewnętrzne i wewnętrzne emaliowane zawory i złączki rur ciśnieniowych do wodociągów wody niezdatnej i zdatnej do picia -- Wymagania jakościowe i badania2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11177:2016-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 8289-2:2019-06
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Badanie niskonapięciowe w celu wykrycia i umiejscowienia wad -- Część 2: Badanie z zawiesiną na powierzchniach profilowanych2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-07-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja polska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-07-08KT 277PN-EN 15502-2-1:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja niemiecka
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-18KT 277
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-14KT 277
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 12309-5:2015-04
- wersja polska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania2019-07-10KT 277PN-EN 12309-2:2002
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-4:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska --Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 12102-2:2019-06
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła2019-06-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62976:2019-07
- wersja angielska
Przemysłowe urządzenia do badań nieniszczących – Liniowy akcelerator elektronów2019-07-10KT 266 Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
PN-EN ISO 12183:2019-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Oznaczanie plutonu metodą kontrolowanej potencjalnej kulometrii2019-07-10KT 246 Ochrony Radiologicznej
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN IEC 62097:2019-06
- wersja angielska
Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metodyka przeliczania parametrów z modelu na prototyp2019-06-13KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 62097:2009
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-4:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska --Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45558:2019-07
- wersja angielska
Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią2019-07-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45559:2019-07
- wersja angielska
Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią2019-07-10KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-HD 60364-7-709:2010/A12:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje2019-06-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2019-06-13KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62631-3-4:2019-06
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne i rezystancyjne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-4: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna w podwyższonych temperaturach2019-06-26KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN IEC 60674-3-2:2019-07
- wersja angielska
Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Wymagania dotyczące folii elektroizolacyjnych z poli(tereftalanu etylenu) (PET) orientowanych równomiernie dwuosiowo2019-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60674-3-2:2002
- wersja angielska
PN-EN 60674-2:2017-04/A1:2019-06
- wersja angielska
Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 2: Metody badań2019-06-11KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 62961:2019-06
- wersja angielska
Ciecze elektroizolacyjne -- Metody wyznaczania napięcia międzyfazowego cieczy elektroizolacyjnych -- Wyznaczanie metodą z pierścieniem2019-06-11KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.20 Gazy izolacyjne
PN-EN IEC 60480:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin do ponownego zastosowania w urządzeniach elektrycznych2019-06-26KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60480:2005
- wersja angielska
PN-EN IEC 60376:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące technicznego heksafluorku siarki (SF6) i gazów uzupełniających do jego mieszanin stosowanych w urządzeniach elektrycznych2019-06-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60376:2007
- wersja polska
29.080.20 Izolatory przepustowe
PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10/Ap1:2019-05
- wersja angielska
Izolatory przepustowe na prąd stały2019-05-22KT 76 Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-13:2019-06
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 13: Rdzenie typu PQ2019-06-11KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 60424-8:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 62317-13:2016-01
- wersja angielska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 50642:2019-06
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 60691:2016-12/A1:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2019-05-30KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60480:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin do ponownego zastosowania w urządzeniach elektrycznych2019-06-26KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60480:2005
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 61439-3:2012/AC2:2019-06
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)2019-07-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-9-1:2019-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych -- Urządzenia do gaszenia łuku2019-06-26KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 61439-3:2012/AC2:2019-06
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)2019-06-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN IEC 62386-220:2019-07
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 220: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Praca awaryjna zasilana centralnie (urządzenie typu 19)2019-07-03KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62717:2017-11/A2:2019-07
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne2019-07-05KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62386-220:2019-07
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 220: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Praca awaryjna zasilana centralnie (urządzenie typu 19)2019-07-03KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A2:2019-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2019-06-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN 61643-31:2019-07
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych2019-07-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 50539-11:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50539-11:2013-06/A1:2015-04
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-15:2019-06
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-15: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Holandii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
PN-EN 50341-2-4:2019-06
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla NIEMIEC (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja niemiecka
PN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 50341-2-2:2019-06
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-2: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Belgii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-13KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN IEC 60079-15:2019-06
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą ochrony typu „n”2019-06-11KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-15:2010
- wersja angielska
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-EN IEC 61496-3:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)2019-05-29KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50121-3-2:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-5:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45558:2019-07
- wersja angielska
Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią2019-07-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45559:2019-07
- wersja angielska
Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią2019-07-10KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2019-06-13KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN IEC 60384-21:2019-05
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 12019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60384-22:2019-05
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 22: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 22019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-22:2012
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 60122-4:2019-05
- wersja angielska
Rezonatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 4: Rezonatory kwarcowe z termistorami2019-05-29KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 62496-4-1:2019-06
- wersja angielska
Płytki z obwodami optycznymi -- Część 4-1: Standardy interfejsów -- Zespół płytki z obwodami optycznymi z falowodami zakończonymi przy użyciu jednorzędowych dwunastokanałowych półzłączy PMT2019-06-24KT 282 Techniki Światłowodowej
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 61967-1:2019-07
- wersja angielska
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje2019-07-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61967-1:2003
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60512-99-002:2019-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 99-002: Program badania trwałości -- Badanie 99b: Program badania dotyczący rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym2019-06-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61076-3-124:2019-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-124: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 10 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) i transmisji danych o częstotliwościach do 500 MHz2019-06-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.220.20 Przełączniki
PN-EN IEC 61020-1:2019-06
- wersja angielska
Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-06-13KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61020-1:2009
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 62966-1:2019-06
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wydzielona przestrzeń między rzędami informatycznych szaf -- Część 1: Wymiary i wymagania mechaniczne2019-06-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN IEC 60825-12:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji2019-07-10KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN 60825-12:2008
- wersja polska
PN-EN IEC 61496-3:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)2019-05-29KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-EN IEC 63135:2019-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wyposażenie pokładowe SAR -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań2019-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-113:2019-02/AC:2019-06
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113: Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi2019-06-11KT 11 Telekomunikacji
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 700 V2.2.1:2019-06
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Bezprzewodowa stacja przekaźnikowa (WRS)2019-06-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 700 V2.1.1:2017-06
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50121-3-1:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-3-2:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-5:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 61000-2-2:2003/A2:2019-06
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Środowisko -- Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia2019-06-13KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN IEC 60966-1:2019-07
- wersja angielska
Sznury współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja ogólna -- Wymagania ogólne oraz metody badań2019-07-10KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60966-1:2002
- wersja angielska
PN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 10-1: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-2:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 10-2: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-5:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 11-1: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-3:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-11-2:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 11-2: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 2000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 9-1: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-1:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 9-2: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-1:2008/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-9-3:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 9-3: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 6000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-4-2:2015-10
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62496-4-1:2019-06
- wersja angielska
Płytki z obwodami optycznymi -- Część 4-1: Standardy interfejsów -- Zespół płytki z obwodami optycznymi z falowodami zakończonymi przy użyciu jednorzędowych dwunastokanałowych półzłączy PMT2019-06-24KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-1-31:2019-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-31:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 60793-2-50:2019-05
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2019-05-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-2-50:2016-06
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50377-18-1:2019-06
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 18-1: Transceiver typu 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) sparowany z półzłączem MPO wyposażonym w 12-włóknowe ferrule, osadzone na włóknie wielomodowym 50/125 mikronów kategorii A1a.3a lub A1a.3b według EN 60793-2-102019-06-11KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61970-453:2014-10/A1:2019-06
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 453: Profil schematu układu2019-06-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 4: Komunikacja bezprzewodowa w standardzie M-Bus2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 7064:2019-06
- wersja polska
Technika Informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy znaków kontrolnych2019-06-24KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 7064:1998
- wersja polska
PN-EN IEC 62351-4:2019-06
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2019-06-14KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 419241-2:2019-05
- wersja angielska
Wiarygodne systemy serwerów obsługujących podpisy -- Część 2: Profil zabezpieczeń dla QSCD dla serwerów obsługujących podpisy2019-05-31KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/AC1:2019-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Część 4: Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną2019-05-30KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES2019-06-28KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO/IEC 15938-1:2005/AC2:2019-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 1: Systemy2019-05-30KT 288 Multimediów
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 4: Komunikacja bezprzewodowa w standardzie M-Bus2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 4: Komunikacja bezprzewodowa w standardzie M-Bus2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES2019-06-28KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62351-4:2019-06
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2019-06-14KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14816:2006/A1:2019-07
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-07-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 16157-2:2019-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 2: Pozycjonowanie2019-06-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17262:2012/A1:2019-06
- wersja angielska
Systemy inteligentne w transporcie -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17264:2010/A1:2019-06
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Interfejsy2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19112:2019-05
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienie przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19112:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 19115-2:2019-05
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 2: Rozszerzenia dla pozyskania i przetwarzania2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19115-2:2010
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 16603-31-04:2019-06
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wymiana danych analizy termicznej2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 17186:2019-06
- wersja angielska
Identyfikacja kompatybilności pojazdów z infrastrukturą -- Znaki graficzne informujące konsumenta o ładowaniu pojazdów elektrycznych (EV)2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.140 Motocykle i motorowery
PN-EN ISO 18243:2019-06
- wersja angielska
Motorowery i motocykle o napędzie elektrycznym -- Specyfikacje badań i wymagania bezpieczeństwa dla akumulatorów litowo-jonowych2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-5:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 17069-1:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy i procedury zmiany szerokości toru -- Część 1: Automatyczne systemy zmiany rozstawu kół2019-07-05KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 16834:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Skuteczność hamulca2019-07-02KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15654-2:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Pomiar sił pionowych działających na koła i zestawy kołowe -- Część 2: Testy warsztatowe dla nowych, zmodyfikowanych i utrzymywanych pojazdów2019-07-03KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 50121-3-1:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-3-2:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16860:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania i ogólne zasady zabezpieczania ładunku w kolejowym transporcie towarowym2019-06-19KT 138 Kolejnictwa
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13674-4:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 4: Szyny kolejowe Vignole’a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, z wyjątkiem 46 kg/m2019-07-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-4+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 1709:2019-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji i instrukcje dotyczące konserwacji i badań ruchowych oraz sprawdzeń2019-06-19KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1709:2006
- wersja polska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 50121-3-1:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 63135:2019-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wyposażenie pokładowe SAR -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań2019-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.025.10 Stale
PN-EN 3470:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) -- Wytapiana w indukcyjnym piecu próżniowym i przetopiona z elektrody topliwej -- Przesycona i starzona -- Odkuwki -- a lub D ≤ 150 mm -- 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa2019-05-22KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4842:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i komonautyka -- X5CrNiCu15-5 (1.4545) -- Przetopiony z elektrody topliwej (ESR lub VAR) -- Przesycony i starzony (H1025) -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 250 mm -- 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa -- Jakość premium (pq)2019-07-15KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2114:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium 1050A-H14 -- Drut na nity pełne -- D ≤ 10 mm2019-07-05KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4289:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P7175 -- Materiał wyjściowy do kucia2019-05-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2699:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i Kosmonautyka -- Stop aluminium (5086) -- Wyżarzone i prostowane (H111) -- Pręty ciągnione -- 6 mm ≤ D ≤ 50 mm2019-05-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
PN-EN 3314:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop tytanu TI-P64001 -- Przesycony i starzony -- Pręty do obróbki skrawaniem -- D ≤ 75 mm2019-05-30KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 3220:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny na bazie niklu (Ni-P101HT) -- Odkształcone na zimno i wyżarzone – Pręty i druty do ciągłego kucia lub wyciskania na elementy złączne -- 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-05-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2952:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH2601 -- Przesycone i odkształcone na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- D ≤ 50 mm -- 1 270 MPa ≤ Rm ≤ 1 550 MPa2019-05-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3833:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby, z gwintem MJ, ze stopu żaroodpornego na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718), pasywowane -- Klasa wytrzymałości 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C -- Specyfikacja techniczna2019-07-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3833:2006
- wersja polska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2923:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne zwykłe, niskie, o zmniejszonym wymiarze pod klucz, ze stali żaroodpornej, srebrzone -- Klasa wytrzymałości: 600 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2019-07-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2878+AC:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie powietrza, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane MoS₂ -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2878:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 2880+AC:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie paliwa, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane MoS₂ -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2880:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 2868:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, sześciokątne, rowkowane/koronowe, o normalnej wysokości, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stali żaroodpornej, srebrzone – Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2876:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne zwykłe, niskie, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stopu aluminium, anodowane -- Klasa wytrzymałości: 450 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-004:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 004: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-004:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 005: Styki elektryczne gniazdowe typ A zagniatane klasa T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-005:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2006/AC:2007
- wersja angielska
PN-EN 3645-004:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 004: Gniazdo hermetyczne z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-004:2007
- wersja angielska
PN-EN 3645-009:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 009: Gniazdo z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-009:2007
- wersja angielska
PN-EN 6059-402:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań – Część 402: Właściwości giętne2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3660-004+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 3660-005+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla całego widocznego wyposażenia zainstalowanego w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi2019-06-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-54:2019-06
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Ultraczyszczenie sprzętu latającego2019-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 16603-31-04:2019-06
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wymiana danych analizy termicznej2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16796-4:2019-05
- wersja angielska
Zużycie energii w wózkach jezdniowych -- Metody badań -- Część 4: Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe ze zmiennym wysięgiem2019-05-31KT 248 Wózków Jezdniowych
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
PN-EN 16860:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania i ogólne zasady zabezpieczania ładunku w kolejowym transporcie towarowym2019-06-19KT 138 Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-21:2019-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 21: Mieszanki włókien chlorowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien elastanowych, acetatowych, triacetatowych i określonych innych włókien (metoda z zastosowaniem cykloheksanonu)2019-07-02KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-21:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-10:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 10: Mieszanki włókien triacetatowych lub polilaktydowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dichlorometanu)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-10:2010
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 1833-18:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 18: Mieszanki jedwabiu z innymi włóknami proteinowymi (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-18:2010
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-3:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 3: Mieszanki włókien acetatowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem acetonu)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-3:2010
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
Włókniny -- Słownictwo2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17072-1:2019-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 17072-2:2019-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 2: Ogólna zawartość metalu2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 22700:2019-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Pomiar barwy i różnicy barwy skóry gotowej2019-07-02KT 20 Skóry i Obuwia
PN-EN ISO 26082-1:2019-06
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Fizyczne i mechaniczne metody wyznaczania zabrudzenia -- Część 1: Metoda tarcia (Martindala)2019-06-27KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 26082-1:2012
- wersja angielska
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN 15695-1:2017-12
- wersja polska
Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin2019-07-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 15695-1:2012
- wersja polska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN ISO 12099:2017-10
- wersja polska
Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni2019-06-26KT 40 PaszPN-EN ISO 12099:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 12099:2010
- wersja polska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 8968-4:2016-06
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości azotu -- Część 4: Oznaczanie zawartości azotu białkowego i niebiałkowego oraz obliczanie zawartości białka właściwego (Metoda odniesienia)2019-06-11KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 8968-5:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 8968-4:2004
- wersja polska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14110:2019-05
- wersja angielska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych -- Oznaczanie zawartości metanolu2019-05-29KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14110:2004
- wersja polska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 14175-3:2019-07
- wersja angielska
Wyciągi laboratoryjne -- Część 3: Metody badania typu2019-07-15KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14175-3:2006
- wersja polska
PN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-06-04KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2010
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 6976:2016-11
- wersja polska
Gaz ziemny -- Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu2019-06-03KT 277PN-EN ISO 6976:2008
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22995:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczenie temperatury mętnienia -- Automatyczna metoda stopniowego chłodzenia2019-06-24KT 222
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
PN-EN ISO 3016:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie temperatury płynięcia2019-06-24KT 222PN-ISO 3016:2005
- wersja polska
PN-EN 12916:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14KT 222PN-EN 12916:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja polska
PN-EN ISO 4259-2:2018-01
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania2019-06-07KT 222PN-EN ISO 4259:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 3405:2019-05
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym2019-05-22KT 222PN-EN ISO 3405:2012
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 20623:2018-02
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych środków smarowych -- Metoda czterokulowa (warunki europejskie)2019-07-03KT 222PN-EN ISO 20623:2010
- wersja polska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13399:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2019-07-15KT 222PN-EN 13399:2012
- wersja polska
PN-EN 13302:2018-06
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2019-07-03KT 222PN-EN 13302:2011
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 589:2019-04/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań2019-07-02KT 222
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2019-06-19KT 222
PN-ISO 8217:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Paliwa (klasa F) -- Specyfikacje paliw żeglugowych2019-06-18KT 222PN-ISO 8217:2015-02
- wersja polska
PN-ISO 8216-1:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Klasyfikacja paliw (klasa F) -- Część 1: Rodzaje paliw żeglugowych2019-06-11KT 222PN-ISO 8216-1:2015-02
- wersja polska
PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja polska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja polska
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17348:2016-04
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Dobór materiałów dla środowiska o wysokiej zawartości CO2 dla rur okładzinowych, rur wydobywczych i wyposażenia wgłębnego odwiertów2019-05-22KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 24817:2017-10
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Naprawy rurociągów materiałami kompozytowymi -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola2019-06-26KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 24817:2015-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 24817:2017-10/Ap1:2019-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kompozytowe środki do naprawy rur -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola2019-05-29KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania2019-07-11KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-1:2007
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10219-2:2019-07
- wersja angielska
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-07-03KT 126 Rur StalowychPN-EN 10219-2:2007
- wersja polska
PN-EN 10210-2:2019-06
- wersja angielska
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-06-26KT 126 Rur StalowychPN-EN 10210-2:2007
- wersja polska
PN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-5:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, podwyższonej i obniżonej2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 1982:2017-10
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy2019-07-15KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1982:2010
- wersja polska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4491-4:2019-06
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą redukcji-ekstrakcji2019-06-24KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4491-4:2013-08
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja polska
PN-EN 12150-1:2015-11/Ap1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 13022-2:2014-08
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym -- Część 2: Zasady montażu2019-06-11KT 198 SzkłaPN-EN 13022-2+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 16477-1:2017-01
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło malowane do zastosowań wewnętrznych -- Część 1: Wymagania2019-06-11KT 198 Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16014-5:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła2019-07-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16014-5:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 17556:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla2019-07-03KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 17556:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 15512:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15512:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 6721-1:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne – Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych – Część 1: Zasady ogólne2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 178:2019-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu2019-06-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 178:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 307:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 307:2009/A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 307:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 21304-1:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2019-05-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11542-1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 21306-1:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poli(chlorek winylu) nieplastyfikowany (PVC-U) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2019-05-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1163-1:2000
- wersja polska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 29862:2019-07
- wersja angielska
Taśmy samoprzylepne -- Oznaczanie właściwości adhezyjnych przy odrywaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 1939:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 29863:2019-07
- wersja angielska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 1943:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 29864:2019-07
- wersja angielska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14410:2005
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-6:2018-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości2019-06-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-6:2001
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 9514:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań2019-07-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 9514:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 6504-1:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb białych i o jasnych barwach2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 2812-3:2019-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 8130-11:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 11: Badanie spływania z pochyłych powierzchni2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-11:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-1:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -– Część 1: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek przez przesiewanie2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-12:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie kompatybilności2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-12:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-13:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-13:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 8130-7:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 7: Oznaczanie ubytku masy podczas utwardzania w piecu2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-7:2010
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 18473-3:2019-07
- wersja angielska
Funkcjonalne pigmenty i wypełniacze do specjalnych zastosowań -- Część 3: Krzemionka koloidalna do stosowania w kauczukach silikonowych2019-07-05KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 23900-6:2018-10
- wersja polska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 6: Oznaczanie metodą testu foliowego2019-06-19KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN 13900-6:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 23900-6:2018-10/Ap2:2019-06
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 6: Oznaczenie przez badanie powłoki2019-06-13KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 787-17:2019-06
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 17: Porównanie mocy rozjaśniającej białych pigmentów2019-06-04KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-17:2017-11
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16757-1:2019-07
- wersja angielska
Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 1: Koncepcje, architektura i model2019-07-05KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 16757-2:2019-07
- wersja angielska
Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 2: Geometria2019-07-05KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2019-07-02KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 1859+A1:2013-09
- wersja polska
Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań2019-07-09KT 318 KominówPN-EN 1859:2009
- wersja angielska
PN-EN 1366-13:2019-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 13: Kominy2019-05-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 13216-1:2019-05
- wersja angielska
Kominy -- Metody badań systemów kominowych -- Część 1: Ogólne metody badań2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 13216-1:2005
- wersja angielska
PN-EN 1443:2019-05
- wersja angielska
Kominy -- Wymagania ogólne2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 1443:2005
- wersja polska
91.080.30 Konstrukcje murowe
PN-EN ISO 12944-6:2018-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości2019-06-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-6:2001
- wersja polska
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2019-07-02KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A2:2019-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2019-06-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2010
- wersja polska
PN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2002
- wersja polska
PN-EN 13383-2:2019-07
- wersja angielska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: Metody badań2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13383-2:2003
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13399:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2019-07-15KT 222PN-EN 13399:2012
- wersja polska
PN-EN 13302:2018-06
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2019-07-03KT 222PN-EN 13302:2011
- wersja polska
PN-EN 13375:2019-06
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki2019-06-26KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 13375:2006
- wersja polska
PN-EN 13589:2018-08
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem2019-05-31KT 222PN-EN 13589:2011
- wersja polska
PN-EN 13703:2009
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 15101-1+A1:2019-06
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem2019-06-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 15101-1:2013-12
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 16798-1:2019-06
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-62019-06-13KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15251:2012
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 16283-1:2014-05
- wersja polska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych2019-06-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 140-7:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 140-4:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 140-5:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 140-14:2006
- wersja polska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja polska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-07-08KT 277PN-EN 15502-2-1:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja niemiecka
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-18KT 277
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-14KT 277
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 12309-5:2015-04
- wersja polska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania2019-07-10KT 277PN-EN 12309-2:2002
- wersja angielska
PN-EN 12102-2:2019-06
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła2019-06-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 16798-1:2019-06
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-62019-06-13KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15251:2012
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-709:2010/A12:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje2019-06-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-6:2016-07/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-711:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 384.7.711 S1:2005
- wersja polska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 11177:2019-06
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Zewnętrzne i wewnętrzne emaliowane zawory i złączki rur ciśnieniowych do wodociągów wody niezdatnej i zdatnej do picia -- Wymagania jakościowe i badania2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11177:2016-04
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 33:2019-06
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe2019-06-13KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 33:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 33:2011
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-06-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 13126-17:2019-06
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 17: Okucia do okien uchylno-przesuwnych2019-06-26KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-17:2008
- wersja angielska
PN-EN 13126-15:2019-05
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 15: Rolki do okien przesuwnych poziomo i okucia do okien przesuwno-składanych2019-05-31KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-15:2008
- wersja angielska
PN-EN 13126-16:2019-05
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszono-przesuwnych2019-05-29KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-16:2008
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 12899-1:2010/Ap1:2019-07
- wersja polska
Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe2019-07-09KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 50129:2019-01/AC:2019-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-06-13KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 13848-1:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 1: Charakterystyka geometrii toru2019-06-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-1+A1:2008
- wersja angielska
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 14504:2019-05
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Przystanie oraz pomosty pływające na wodach śródlądowych -- Wymagania, próby2019-05-31KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 14504:2016-09
- wersja angielska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN 60704-2-14:2013-10/A1:2019-06
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek2019-06-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-1:2016-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 60730-2-5:2015-06/A1:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-14:2004
- wersja polska
PN-EN 60730-2-14:2004/A11:2005
- wersja polska
PN-EN 60730-2-14:2004/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60730-2-12:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-12:2008/A11:2009
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-12:2008
- wersja polska
PN-EN IEC 60730-2-15:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych automatycznych regulatorów elektrycznych przepływu powietrza, przepływu wody oraz poziomu wody2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-15:2010/Ap1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-15:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06/A1:2019-06
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych regulatorów temperatury2019-06-24KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych regulatorów temperatury2019-06-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-9:2011
- wersja angielska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-07-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 17032:2018-03/A1:2019-07
- wersja angielska
Szybko-schładzarki i szybko-zamrażarki do użytku profesjonalnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2019-07-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
PN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 687:2019-07
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie z kompozytu korkowego2019-07-02KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 687:2011
- wersja angielska
PN-EN 16511+A1:2019-06
- wersja angielska
Luźno układane panele -- Wielowarstwowe półsztywne pokrycie podłogowe (MMF) panele z warstwą wierzchnią odporną na ścieranie2019-06-11KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 16511:2014-07
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 14974:2019-07
- wersja angielska
Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-02KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14974+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja francuska
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2019-07-02KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja niemiecka
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2019-07-01KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 14225-3:2018-02
- wersja polska
Skafandry nurkowe – Część 3: Zespoły skafandra i części składowe skafandra ogrzewanego lub chłodzonego w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań2019-07-11KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-3:2006
- wersja polska
PN-EN 14225-3:2018-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Skafandry nurkowe -- Część 3: Zespoły i części składowe skafandra ogrzewanego lub chłodzonego w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań2019-07-03KT 22 Odzieżownictwa