Content

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-A-89000:1998/Ap1:2001
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-89000:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74852:1998
- wersja polska
Półprodukty i produkty przemysłu cukrowniczego -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
PN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Ogólne zasady stosowania terminów2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 14969:2006
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- System kwalifikacji wykonawców prac torowych2019-07-23KT 138 Kolejnictwa
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-A-74134-1:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Pobieranie próbek2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74134-5:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie liczby Bacillus cereus2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74134-3:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres i metody badań2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74134-6:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
11.060.15 Implanty stomatologiczne
PN-EN ISO 27020:2011
- wersja angielska
Stomatologia -- Zamki i rurki do stosowania w ortodoncji2019-08-08KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 27020:2019-08
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja polska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 1076:2010
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury pomiaru gazów i par przy użyciu pompek próbnikowych -- Wymagania i metody badań2019-08-28KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN ISO 22065:2019-08
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-1+A1:2010
- wersja polska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań dla podzespołów2019-09-16KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-1:2019-09
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13381-7:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1143-1:2012
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1143-1:2019-07
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 381-11:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-6:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 381-10:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 10: Metoda badania ochraniaczy górnych części tułowia2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-6:2019-08
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 381-8:2001
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metody badania getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 381-9:2001
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-5:2019-08
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN 15610:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-3:2013-08
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 3: Współrzędne trójchromatyczne2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-4:2011
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja polska
Kolorymetria -- Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 1: Obserwatorzy kolorymetryczni CIE normalni2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011/Ap1:2017-07
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 1: Obserwatorzy kolorymetryczni CIE normalni2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 14127:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowe pomiary grubości2019-08-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 16809:2019-08
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN 62402:2008
- wersja angielska
Zarządzanie wycofaniem z użycia -- Przewodnik zastosowań2019-08-20KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 62402:2019-08
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13175:2015-03
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2019-07-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13175:2019-07
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-21:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 521:2008
- wersja polska
Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4) -- Przenośne urządzenia gazowe o ciśnieniu zasilania równym prężności par gazów skroplonych2019-08-02KT 277 GazownictwaPN-EN 521:2019-08
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN 60709:2010
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Rozdzielenie2019-08-28KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 60709:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 61500:2011
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Komunikacja danych w systemach realizujących funkcje A2019-08-20KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 61500:2019-08
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 60904-3:2016-11
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2019-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60904-3:2019-09
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-209:2008
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche2019-08-12KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-209:2019-08
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 62026-1:2010
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 62026-1:2019-08
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-K-92007:1998
- wersja polska
Trakcja tramwajowa i trolejbusowa -- Stacje prostownikowe -- Badania pomontażowe podstawowych urządzeń elektroenergetycznych2019-08-26KT 265 Komunikacji Miejskiej
PN-K-92006:1998
- wersja polska
Trakcja tramwajowa i trolejbusowa -- Stacje prostownikowe -- Wymagania ogólne2019-07-23KT 265 Komunikacji Miejskiej
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-18:2009
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-18:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-18:2009/A1:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-18:2019-08
- wersja angielska
33.160.30 Systemy audio
PN-EN 60958-4:2004
- wersja angielska
Foniczne interfejsy cyfrowe -- Część 4: Zastosowania profesjonalne (TA4)2019-08-26KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 60958-4:2004/A1:2008
- wersja angielska
Foniczne interfejsy cyfrowe -- Część 4: Zastosowania profesjonalne (TA4)2019-08-26KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 50551-1:2011
- wersja angielska
Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 1: Karta wymagań szczegółowych oraz wymagania minimalne2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50551-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-40:2005
- wersja angielska
Włókna światłowodowe -- Część 1-40: Metody pomiarów i procedury badań -- Tłumienność2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-40:2019-07
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-2-46:2007
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-46: Badania -- Cykliczne wilgotne gorąco2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-46:2019-07
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 532-3 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 3: Formaty2019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 532-3 V1.2.1:2019-08
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN 13606-2:2009
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13606-1:2013-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 1: Model referencyjny2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13606-5:2010
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 5: Specyfikacja interfejsu2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 13606-4:2009
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 4: Bezpieczeństwo danych2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-4:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 13606-3:2009
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 3: Archetypy referencyjne i listy terminów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13120:2013-07
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia reprezentacji treści systemów klasyfikacji medycznej -- Język znaczników klasyfikacji (ClaML)2019-07-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13120:2019-07
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 9202:2016-12
- wersja angielska
Jubilerstwo -- Próby stopów metali szlachetnych2019-07-22KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 9202:2019-07
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15355+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15355:2019-08
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16922:2017-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Urządzenie do opróżniania ścieków w pojazdach szynowych2019-09-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 16922+A1:2019-09
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2019-08
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 3: Przyłącze na statku, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 3: Przyłącze na statku, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2019-08
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3818:2006
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, ze stopu na bazie tytanu TI-P64001 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) -- Warunki techniczne2019-08-06KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3818:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 2583:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718) -- Klasa wytrzymałości: 1275 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 stopni C -- Warunki techniczne2019-08-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2583:2019-08
- wersja angielska
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3275:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' o ciśnieniu nominalnym do 28000 kPa -- Łączniki z promieniowym uszczelnieniem dynamicznym -- Szereg metryczny -- Warunki techniczne2019-09-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3275:2019-09
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 14607-6:2005
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Mechanika -- Część 6: Pirotechnika2019-07-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-33-11:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13290-1:2002
- wersja angielska
Zarządzanie projektem kosmonautycznym -- Wymagania ogólne -- Część 1: Taktyka i zasady2019-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 14724:2004
- wersja angielska
Zarządzanie projektem kosmonautycznym -- Dostosowanie norm z zakresu kosmonautyki2019-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
PN-ISO 9928-1:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Instrukcja obsługi dźwignicy -- Postanowienia ogólne2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
PN-ISO 4305:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Żurawie samojezdne -- Wyznaczanie stateczności2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
PN-ISO 4302:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Wyznaczanie obciążenia wiatrem2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
PN-ISO 4301-1:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Klasyfikacja -- Postanowienia ogólne2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07
- wersja polska
Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki2019-08-08KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 14492-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14492-2+A1:2010
- wersja polska
Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki2019-08-08KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 14492-2:2019-08
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-12:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-16:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 16: Mieszanki włókien polipropylenowych oraz innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem ksylenu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-16:2019-08
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 14150:2007
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Wyznaczanie przepuszczalności cieczy2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN 14150:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11058:2011
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 11058:2019-07
- wersja angielska
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN 1853:2018-01
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853+AC:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1853:2018-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853+AC:2019-07
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-A-88115:1998
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Wyroby biszkoptowe i biszkoptowo-tłuszczowe2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88109:1998
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Herbatniki i suchary2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88105:1998
- wersja polska
Wyroby z ciasta drożdżowego -- Sucharki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74111:1998
- wersja polska
Wyroby piekarskie -- Wyroby z ciasta zaparzonego w roztworze wodorotlenku sodowego lub w wodzie2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-89000:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-89000:1998/Ap1:2001
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88106:1998
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Wyroby z ciasta drożdżowego2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88101:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Pierniki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej (Metoda odniesienia)2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
PN-A-88030:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Oznaczanie temperatury mięknienia i całkowitego sklarowania tłuszczu kakaowego2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88112:1998/Az1:2003
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby czekoladopodobne i w polewie kakaowej2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88112:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby czekoladopodobne i w polewie kakaowej2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88110:1998/Az1:2003
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Masa czekoladopodobna i polewa kakaowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88119:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Miazga sezamowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88110:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Masa czekoladopodobna i polewa kakaowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88104:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Cukierki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88108:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Galaretki i marmoladki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88117:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby z mas tłustych2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88118:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Miazga arachidowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88111:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby czekoladowane2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88104:1998/Az1:2002
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Cukierki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74852:1998
- wersja polska
Półprodukty i produkty przemysłu cukrowniczego -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88107:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby wschodnie2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88116:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Marcepan i wyroby pokrewne2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej (Metoda odniesienia)2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 9167-1:1999
- wersja polska
Nasiona rzepaku -- Oznaczanie zawartości glukozynolanów -- Metoda z zastosowaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej2019-07-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 9167:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9167-1:1999/A1:2013-10
- wersja angielska
Nasiona rzepaku -- Oznaczanie zawartości glukozynolanów -- Część 1: Metoda z zastosowaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej2019-07-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 9167:2019-07
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19900:2014-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich2019-09-16KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19900:2019-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 10418:2004
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Przybrzeżne instalacje produkcyjne -- Podstawowe procesy bezpieczeństwa powierzchniowego2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10418:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 19904-1:2006
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje przybrzeżne -- Część 1: Statki jednokadłubowe, półzanurzalne oraz konstrukcje posadowione na palach2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19904-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 10418:2004/AC:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Przybrzeżne instalacje produkcyjne -- Podstawowe procesy bezpieczeństwa powierzchniowego2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10418:2019-07
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN 10177:1999
- wersja polska
Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości wapnia w stalach metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10177:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10181:2000
- wersja polska
Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości ołowiu w stalach metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10181:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10136:1999
- wersja polska
Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości niklu metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej2019-07-22KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10136:2019-07
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10225:2011
- wersja polska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10225-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10225-4:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10225-3:2019-07
- wersja angielska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-2:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-2/Ak:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-1:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13468-1:2003
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych -- Część 1: Aparat jednowiązkowy2019-07-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13468-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 305:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor i ich mieszanek -- Metoda zmiany barwy2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 305:2019-07
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 1110:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Przyśpieszone kondycjonowanie kształtek do badań2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1110:2019-07
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 11343:2007
- wersja polska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości dynamicznej wysokowytrzymałych połączeń klejowych na rozszczepianie pod wpływem warunków udarowych -- Metoda uderzenia klinem2019-08-13KT 184 KlejówPN-EN ISO 11343:2019-08
- wersja angielska
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Ogólne zasady stosowania terminów2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2431:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych2019-07-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2431:2019-07
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-B-10425:1989
- wersja polska
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:2019-09
- wersja polska
PN-EN 13384-1:2015-05
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-1+A1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13384-2:2015-05
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-2+A1:2019-07
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-8:2012
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą rozpływu stożka2019-08-07KT 274 BetonuPN-EN 12350-8:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-6:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-6:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-7:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-7:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12504-1:2011
- wersja polska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12504-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-4:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-4:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-5:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12390-5:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12390-8:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-8:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12390-7:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-7:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-3:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12390-3:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12350-2:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
- wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12350-1:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12350-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12390-2:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12390-2:2019-07
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 1849-2:2010
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-08-08KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 1849-2:2019-08
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 1609:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 29767:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12088:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałej dyfuzji2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 16536:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12087:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 16535:2019-08
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-B-10425:1989
- wersja polska
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:2019-09
- wersja polska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60745-2-21:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 15610:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14969:2006
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- System kwalifikacji wykonawców prac torowych2019-07-23KT 138 Kolejnictwa
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 484:2002
- wersja angielska
Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Stojakowe płyty grzewcze, łącznie z płytami grzewczymi wyposażonymi w opiekacz rusztowy do użytku na wolnym powietrzu2019-08-02KT 277PN-EN 484:2019-08
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 527-2:2017-02
- wersja angielska
Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości2019-08-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 527-2+A1:2019-08
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 686:2011
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie spienionym2019-07-30KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 686:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1814:2006
- wersja polska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na uszkodzenie krawędzi cięcia za pomocą zmodyfikowanej metody bębna Vettermanna2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10833:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 424:2004
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 16581:2019-07
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-3+A3:2018-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2019-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-3:2019-07
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 1069-1:2017-10
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-1+A1:2019-07
- wersja angielska