Content

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN 16016-1:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 1: Terminologia2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-1:2019-05
- wersja angielska
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókniny -- Definicja2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
PN-EN ISO 8560:2011
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek2019-06-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 8560:2019-06
- wersja angielska
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN ISO 14064-2:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14064-3:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 15747:2011
- wersja angielska
Pojemniki z tworzyw sztucznych do iniekcji dożylnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15747:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11663:2016-03
- wersja angielska
Jakość płynu dializacyjnego do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-5:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13959:2016-03
- wersja angielska
Woda do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13958:2016-03
- wersja angielska
Koncentraty do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-4:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 26722:2016-03
- wersja angielska
Wyposażenie do uzdatniania wody do zastosowań w hemodializie i pokrewnych terapiach2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-16:2015-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-16:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-39:2008
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-39:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-39:2008/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-39:2019-06
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 7886-4:2010
- wersja angielska
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Część 4: Strzykawki o właściwościach zapobiegających ponownemu użyciu2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-4:2019-07
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 23500:2016-01
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące przygotowania i zarządzania jakością płynów do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-1:2019-07
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 80601-2-30:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-30:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 80601-2-30:2010/A1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-30:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
PN-EN ISO 23907:2013-03
- wersja angielska
Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Pojemniki na wyroby z ostrzami2019-06-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23907-1:2019-06
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 9873:2017-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Lusterka wewnątrzustne2019-07-15KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9873:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7492:2018-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Zgłębnik dentystyczny2019-07-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7492:2019-07
- wersja angielska
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-ISO 14064-2:2008
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
PN-ISO 14064-2:2008/Ap1:2014-12
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
PN-ISO 14064-3:2008
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14064-3:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14064-2:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 689:2018-07
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi2019-06-26KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 689+AC:2019-06
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 12010:2014-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)2019-07-03KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN ISO 12010:2019-07
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie stężenia aktywności trytu -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
PN-G-04600:1998
- wersja polska
Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport2019-07-11KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 574+A1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady projektowania2019-05-29KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13851:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 14915-3:2005
- wersja angielska
Ergonomia oprogramowania do multimedialnych interfejsów użytkownika -- Część 3: Dobór i kombinacja środków przekazu2019-07-04KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-IEC 60364-4-482:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-42:2011
- wersja angielska
PN-HD 60364-4-42:2011
- wersja polska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-1:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 54-3:2014-12
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-3+A1:2019-06
- wersja angielska
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-2:2007
- wersja polska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa2019-07-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-2:2019-07
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-T-06704:2003
- wersja polska
Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego2019-07-11KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50194-2:2006/A1:2016-10
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50194-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50194-2:2006
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50194-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50131-8:2010
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły2019-06-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-8:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50131-4:2010
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory2019-05-31KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-4:2019-05
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-7:2008
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badania -- Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra2019-07-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-7:2019-07
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 15549:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania metodą prądów wirowych -- Zasady ogólne2019-07-02KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15549:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 16016-4:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 4: Kwalifikacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-4:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 16016-3:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 3: Działanie i interpretacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 16016-1:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 1: Terminologia2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 16016-2:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 2: Zasady, aparatura i próbki2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-2:2019-05
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 12819:2010
- wersja angielska
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Kontrola i badanie okresowe zbiorników do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności większej niż 13 m32019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12819:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12817:2010
- wersja angielska
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Kontrola i badanie okresowe zbiorników do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności do 13 m3 włącznie2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12817:2019-07
- wersja angielska
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN 12300:2003
- wersja polska
Zbiorniki kriogeniczne -- Czystość podczas użytkowania2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 23208:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12300:2003/A1:2006
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Czystość podczas użytkowania2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 23208:2019-07
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 13941+A1:2010
- wersja angielska
Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych2019-06-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 13941-2:2019-06
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10217-5:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-5:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-3:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-3:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2019-07-04KT 277PN-EN 13611:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13611:2015-10
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2019-07-04KT 277PN-EN 13611:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Długości zabudowy -- Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Długości zabudowy -- Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
25.100.70 Materiały ścierne
PN-EN 13236+A1:2016-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych2019-06-11KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 13236:2019-06
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14731:2008
- wersja polska
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność2019-05-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14731:2019-05
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 24598:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2019-07-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 24598:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14174:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja2019-07-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14174:2019-07
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 60974-5:2014-02
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu2019-06-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-5:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60974-2:2013-09
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą2019-06-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-2:2019-06
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60519-2:2008
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych2019-07-04KT 78 Elektrotermii Przemysłowej
PN-EN 60519-21:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 21: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych -- Urządzenia do nagrzewania i topienia szkła2019-07-04KT 78 Elektrotermii Przemysłowej
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2376:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie napięcia przebicia2019-06-19KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2376:2019-06
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 11177:2016-04
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Zewnętrzne i wewnętrzne emaliowane zawory i złączki rur ciśnieniowych do wodociągów wody niezdatnej i zdatnej do picia -- Wymagania jakościowe i badania2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11177:2019-06
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN 62097:2009
- wersja angielska
Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metoda przeliczania parametrów energetycznych z modelu na prototyp2019-06-13KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 62097:2019-06
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60674-3-2:2002
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną2019-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-2:2019-07
- wersja angielska
29.040.20 Gazy izolacyjne
PN-EN 60480:2005
- wersja angielska
Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF6 przeznaczonego do ponownego użycia2019-06-26KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60480:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60376:2007
- wersja polska
Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych2019-06-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60376:2019-06
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 62317-13:2016-01
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 13: Rdzenie typu PQ do zastosowań w zasilaczach mocy2019-06-11KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-13:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60424-8:2016-02
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie PQ2019-06-11KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-13:2019-06
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 50539-11:2013-06/A1:2015-04
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego -- Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych2019-07-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 61643-31:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50539-11:2013-06
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego -- Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych2019-07-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 61643-31:2019-07
- wersja angielska
PN-IEC 60364-4-473:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2012
- wersja polska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60364-5-537:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia2019-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja niemiecka
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-4:2019-06
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-15:2010
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"2019-06-11KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN IEC 60079-15:2019-06
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN 60384-21:2012
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 12019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-21:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60384-22:2012
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 22: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 22019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-22:2019-05
- wersja angielska
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
PN-EN 137101:2002
- wersja angielska
Norma szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z elektrolitem ciekłym napięcia przemiennego rozruchowe do silników (zatwierdzenie kwalifikacji)2019-06-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
PN-EN 137100:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z elektrolitem ciekłym napięcia przemiennego rozruchowe do silników (zatwierdzenie kwalifikacji)2019-06-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
PN-EN 137000:2002
- wersja angielska
Specyfikacja wspólna -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z elektrolitem ciekłym napięcia przemiennego do silników2019-06-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 62047-15:2015-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy mikroelektromechaniczne -- Część 15: Metoda badania wytrzymałości wiązania między PDMS i szkłem2019-07-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 61192-3:2007
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 3: Zespoły wykonane techniką montażu przewlekanego2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-5:2010
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 5: Poprawka, modyfikacja i naprawa zespołów elektronicznych lutowanych2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-1:2006
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-4:2007
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 4: Zespoły z końcówkami przyłączeniowymi2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-2:2006
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 2: Zespoły wykonane techniką montażu powierzchniowego2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 61967-1:2003
- wersja angielska
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje2019-07-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61967-1:2019-07
- wersja angielska
31.220.20 Przełączniki
PN-EN 61020-1:2009
- wersja angielska
Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Specyfikacja wspólna2019-06-13KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61020-1:2019-06
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-T-06704:2003
- wersja polska
Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego2019-07-11KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
PN-EN 60825-12:2008
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji2019-07-10KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60825-12:2019-07
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 700 V2.1.1:2017-06
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Bezprzewodowa stacja przekaźnikowa (WRS)2019-06-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 700 V2.2.1:2019-06
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 60966-1:2002
- wersja angielska
Norma wspólna dla kabli współosiowych wielkiej częstotliwości -- Norma wspólna -- Wymagania ogólne i badania2019-07-10KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60966-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-2:2015-10
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-3:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-1:2008/A1:2014-02
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-31:2011
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-31:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60793-2-50:2016-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2019-05-22KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60793-2-50:2019-05
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt miernika drogą radiową pracującego w pasmach SRD)2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO 7064:1998
- wersja polska
Przetwarzanie danych -- Systemy znaków kontrolnych2019-06-24KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO/IEC 7064:2019-06
- wersja polska
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt miernika drogą radiową pracującego w pasmach SRD)2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt miernika drogą radiową pracującego w pasmach SRD)2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN ISO 14915-3:2005
- wersja angielska
Ergonomia oprogramowania do multimedialnych interfejsów użytkownika -- Część 3: Dobór i kombinacja środków przekazu2019-07-04KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19112:2005
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienie przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19112:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 19115-2:2010
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 2: Rozszerzenie dla danych obrazowych i macierzowych2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19115-2:2019-05
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego pojazdów szynowych2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego pojazdów szynowych2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 1709:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacja, kontrole ruchowe i sprawdzenia2019-06-19KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1709:2019-06
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 9097:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Wentylatory elektryczne2019-06-10KT 230 Małych Statków
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3833:2006
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718), pasywowane -- Klasa wytrzymałości 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/ 650 stopni C -- Warunki techniczne2019-07-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3833:2019-07
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2878:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie powietrza, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2878+AC:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 2880:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie paliwa, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2880+AC:2019-07
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-004:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 004: Styki wtykowe, typ A, zagniatane, klasa T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-004:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 005: Styki, elektryczne, gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-005:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3645-009:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 009: Gniazdo z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-009:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3645-004:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 004: Gniazdo hermetyczne z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-004:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2006/AC:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 005: Styki, elektryczne, gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-005:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3660-004:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3660-005:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie złączy elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla całego widocznego wyposażenia zainstalowanego w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi2019-06-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726+AC:2019-06
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie złączy elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 1833-18:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 18: Mieszanki jedwabiu i wełny lub sierści (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-18:2019-06
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-21:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 21: Mieszanki włókien chlorowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien elastanowych, octanowych, trójoctanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem cykloheksanonu)2019-07-02KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-21:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-10:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 10: Mieszanki włókien trójoctanowych lub polilaktydowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dichlorometanu)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-10:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-3:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 3: Mieszanki włókien octanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem acetonu)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-3:2019-06
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókniny -- Definicja2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17072-1:2011
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 17072-2:2011
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 2: Ogólna zawartość metalu2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 26082-1:2012
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Fizyczne i mechaniczne metody wyznaczania zabrudzenia -- Część 1: Metoda tarcia (Martindala)2019-06-27KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 26082-1:2019-06
- wersja angielska
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
PN-R-78004:2008
- wersja polska
Konie rzeźne -- Źrebięta w wieku od 6 do 24 miesięcy2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
PN-R-78565:1998
- wersja polska
Jaja wylęgowe bażantów, przepiórek japońskich i kaczek krzyżówek2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
PN-R-78566:1998
- wersja polska
Drób -- Pisklęta jednodniowe2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-07-11KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01/AC:2019-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-07-11KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-R-64829:1998
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości narazyny metodą mikrobiologiczną2019-07-11KT 40 Pasz
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
PN-R-93101:1998
- wersja polska
Ryby hodowlane -- Przewóz materiału zarybieniowego, selektów i tarlaków troci, łososia i pstrągów2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
PN-A-77610:1998
- wersja polska
Produkty owocowe -- Owoce pasteryzowane2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-ISO 6477:1998
- wersja polska
Orzechy nanerczowe -- Wymagania2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75047:1998
- wersja polska
Półprodukty owocowe -- Pulpy i przeciery utrwalone chemicznie2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-A-78505:1998
- wersja polska
Produkty grzybowe -- Grzyby sterylizowane2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77808:1998
- wersja polska
Produkty warzywne -- Fasola w sosie pomidorowym2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-78504:1998
- wersja polska
Produkty grzybowe -- Ekstrakt grzybowy2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-A-82022:1998
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82022:1998/Az1:2000
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82022:1998/Ap1:1999
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.120.20 Drób i jaja
PN-A-86529:1998
- wersja polska
Produkty drobiarskie -- Mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
PN-A-86780:1998
- wersja polska
Przetwory rybne -- Marynaty2019-07-11KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-ISO 4149:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Ocena węchowa i wzrokowa oraz oznaczanie zanieczyszczeń i wad2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 4052:1998
- wersja polska
Kawa -- Oznaczanie zawartości kofeiny (Metoda odwoławcza)2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 4150:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Oznaczanie wielkości ziarna -- Przesiew ręczny2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 4052:1998/Ap1:2013-09
- wersja polska
Kawa -- Oznaczanie zawartości kofeiny (Metoda odwoławcza)2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 9116:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Wskazówki dotyczące sposobu specyfikacji2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 8455:1998
- wersja polska
Kawa zielona w workach -- Zalecenia dotyczące przechowywania i transportu2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.140.30 Kakao
PN-A-76101:1998
- wersja polska
Ziarno kakaowe -- Pobieranie próbek i metody badań2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-A-88031:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Oznaczanie sedymentacji proszku kakaowego2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14110:2004
- wersja polska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości metanolu2019-05-29KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14110:2019-05
- wersja angielska
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-A-86967:1998/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Mieszanki przyprawowe2019-07-11KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86967:1998
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Mieszanki przyprawowe2019-07-11KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PN-A-75045:1998
- wersja polska
Przetwory dla dzieci -- Konserwy -- Wymagania2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75043:1998
- wersja polska
Przetwory dla dzieci -- Konserwy -- Pobieranie próbek i metody badań2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-ISO 2851:1998
- wersja polska
Łuki i trójniki ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego2019-07-04KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
PN-ISO 2852:1998
- wersja polska
Złącza rurowe zaciskowe ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego2019-07-04KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
PN-ISO 2853:1998
- wersja polska
Złącza rurowe gwintowane ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego2019-07-04KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 14175-3:2006
- wersja polska
Wyciągi laboratoryjne -- Część 3: Metody badania typu2019-07-15KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14175-3:2019-07
- wersja angielska
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
PN-EN ISO 16014-5:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła2019-07-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16014-5:2019-07
- wersja angielska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12407:2010
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 3016:2005
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury płynięcia2019-06-24KT 222PN-EN ISO 3016:2019-06
- wersja angielska
PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14KT 222PN-EN 12916:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14KT 222PN-EN 12916:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3405:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym2019-05-22KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 3405:2019-05
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-ISO 8217:2015-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Paliwa (klasa F) -- Specyfikacje paliw żeglugowych2019-06-18KT 222PN-ISO 8217:2019-06
- wersja polska
PN-ISO 8216-1:2015-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Klasyfikacja paliw (klasa F) -- Część 1: Rodzaje paliw żeglugowych2019-06-11KT 222PN-ISO 8216-1:2019-06
- wersja polska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10219-2:2007
- wersja polska
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-07-03KT 126 Rur StalowychPN-EN 10219-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10210-2:2007
- wersja polska
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-06-26KT 126 Rur StalowychPN-EN 10210-2:2019-06
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4491-4:2013-08
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą ekstrakcji redukcyjnej2019-06-24KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4491-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 23878:1996
- wersja polska
Węgliki spiekane -- Pomiar twardości sposobem Vickersa2019-06-10KT 33 Metalurgii Proszków
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12150-1:2015-11/Ap1:2016-10
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16014-5:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła2019-07-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16014-5:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 17556:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla2019-07-03KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 17556:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 6721-1:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 1: Zasady ogólne2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15512:2016-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15512:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 178:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu2019-06-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 178:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu2019-06-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 178:2019-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 307:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 307:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 307:2009/A1:2013-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 307:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11542-1:2003
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji2019-05-22KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21304-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 1163-1:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji2019-05-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21306-1:2019-05
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 14410:2005
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29864:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1943:2004
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29863:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1939:2007
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy odrywaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29862:2019-07
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 9514:2006
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań2019-07-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 9514:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 6504-1:2006
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb białych i o jasnych barwach2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-12:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie kompatybilności2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-12:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-13:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-13:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-11:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 11: Badanie spływania z pochyłych powierzchni2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-11:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-7:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 7: Oznaczanie ubytku masy podczas utwardzania w piecu2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-7:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-1:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 1: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek przez przesiewanie2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 787-17:2017-11
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 17: Porównanie mocy rozjaśniającej białych pigmentów2019-06-04KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-17:2019-06
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 13216-1:2005
- wersja angielska
Kominy -- Metody badań systemów kominowych -- Część 1: Ogólne metody badań2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 13216-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 1443:2005
- wersja polska
Kominy -- Wymagania ogólne2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 1443:2019-05
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12407:2010
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13383-2:2003
- wersja polska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: Metody badań2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13383-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13375:2006
- wersja polska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki2019-06-26KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 13375:2019-06
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 15101-1:2013-12
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem2019-06-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 15101-1+A1:2019-06
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 140-5:1999
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów2019-06-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 16283-1:2014-05
- wersja polska
PN-EN ISO 140-7:2000
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów2019-06-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 16283-1:2014-05
- wersja polska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15251:2012
- wersja polska
Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę2019-06-13KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16798-1:2019-06
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
PN-IEC 60364-5-537:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia2019-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja angielska
PN-IEC 60364-4-482:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-42:2011
- wersja angielska
PN-HD 60364-4-42:2011
- wersja polska
PN-IEC 60364-6-61:2000
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-6:2016-07
- wersja angielska
PN-IEC 60364-4-473:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2012
- wersja polska
PN-HD 384.7.711 S1:2005
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-711:2019-06
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 33:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe2019-06-13KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 33:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 33:2011
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe2019-06-13KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 33:2019-06
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 13126-17:2008
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 17: Okucia do okien i drzwi uchylno-przesuwnych2019-06-26KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-17:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-15:2008
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 15: Rolki do okien i drzwi przesuwnych poziomo i przesuwno-składanych2019-05-31KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-15:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13126-16:2008
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszono-przesuwnych2019-05-29KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-16:2019-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 13375:2006
- wersja polska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki2019-06-26KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 13375:2019-06
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13674-4+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Część 4: Szyny kolejowe Vignole'a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, z wyjątkiem 46 kg/m2019-07-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-4:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 13848-1+A1:2008
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 1: Charakterystyka geometrii toru2019-06-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-1:2019-06
- wersja angielska
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 14504:2016-09
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Przystanie pływające i wyposażenie pływające na wodach śródlądowych -- Wymagania, próby2019-05-31KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 14504:2019-05
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-2-14:2004/A2:2009
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-14:2004
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-14:2004/A11:2005
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-15:2010
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-15:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-12:2008/A11:2009
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-12:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-15:2010/Ap1:2016-08
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-15:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-12:2008
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-12:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-9:2011
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury2019-06-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 687:2011
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie z kompozytu korkowego2019-07-02KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 687:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 16511:2014-07
- wersja angielska
Luźno układane panele -- Wielowarstwowe półsztywne pokrycie podłogowe (MMF) panele z warstwą wierzchnią odporną na ścieranie2019-06-11KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 16511+A1:2019-06
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
PN-HD 384.7.711 S1:2005
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-711:2019-06
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 14974+A1:2010
- wersja angielska
Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-02KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14974:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska