Content

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN 60071-1:2008
- wersja polska
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60071-1:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 60071-1:2008/A1:2010
- wersja angielska
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60071-1:2020-04
- wersja angielska
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
PN-EN 16214-1:2013-02
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 1: Terminologia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-1+A1:2020-04
- wersja angielska
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 20022-1:2006
- wersja polska
Usługi finansowe -- Uniwersalny schemat komunikatów branży finansowej -- Część 1: Ogólna metodologia i specyfikacje formatu dla wejść i wyjść z Repozytorium ISO 200222020-04-29KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 20022-1:2020-04
- wersja angielska
PN-ISO 10383:2006
- wersja polska
Papiery wartościowe i pokrewne instrumenty finansowe -- Kody identyfikacyjne giełd i rynków (MIC)2020-04-28KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 10383:2020-04
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22301:2014-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania2020-04-07KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22301:2020-04
- wersja angielska
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN 50536:2011
- wersja angielska
Ochrona przed piorunami -- Burzowy system ostrzegawczy2020-04-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 50536:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
Ochrona przed piorunami -- Burzowy system ostrzegawczy2020-04-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14971:2012
- wersja polska
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych2020-05-25KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 14971:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14971:2012
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych2020-05-25KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 14971:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11197:2016-06
- wersja angielska
Jednostki zaopatrzenia medycznego2020-04-20KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 11197:2020-04
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-12:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-12: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania respiratorów stosowanych w intensywnej terapii2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-12:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 17510-2:2009
- wersja angielska
Leczenie bezdechu występującego w czasie snu -- Część 2: Maski i wyposażenie do nakładania2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 17510:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-12:2011/AC:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-12: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania respiratorów stosowanych w intensywnej terapii2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-12:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 8185:2009
- wersja angielska
Nawilżacze dróg oddechowych do medycznego stosowania -- Szczegółowe wymagania dotyczące nawilżaczy oddechowych2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-74:2020-04
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 61223-2-6:2007
- wersja angielska
Ocena i badania wyrobu w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 2-6: Badania stałości parametrów -- Zestawy rentgenowskie do tomografii komputerowej2020-06-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 61223-3-5:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 61223-3-5:2005
- wersja angielska
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej2020-06-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 61223-3-5:2020-06
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN ISO 81060-2:2014-07
- wersja angielska
Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 2: Badania kliniczne dla pomiarów typu automatycznego2020-04-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 81060-2:2020-04
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 9693-2:2016-07
- wersja angielska
Stomatologia -- Badanie kompatybilności -- Część 2: Systemy ceramika-ceramika2020-04-24KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9693:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 9693-1:2012
- wersja angielska
Stomatologia -- Badanie kompatybilności -- Część 1: Systemy metal-ceramika2020-04-24KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9693:2020-04
- wersja angielska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN ISO 24500:2011
- wersja angielska
Ergonomia -- Projektowanie bez barier -- Sygnały dźwiękowe stosowane w wyrobach powszechnego użytku2020-04-22KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 24550:2020-04
- wersja angielska
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 389-7:2009/A1:2016-10
- wersja angielska
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 7: Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym2020-04-23KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 389-7:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 389-7:2009
- wersja polska
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 7: Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym2020-04-23KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 389-7:2020-04
- wersja angielska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 24500:2011
- wersja angielska
Ergonomia -- Projektowanie bez barier -- Sygnały dźwiękowe stosowane w wyrobach powszechnego użytku2020-04-22KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 24550:2020-04
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-3:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 3: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HCFC Blend A2020-05-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 54-13:2017-05
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności możliwości przyłączenia podzespołów systemu2020-05-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-13+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 12845:2015-10
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja2020-05-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 12845+A1:2020-05
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 50362:2003
- wersja angielska
Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających2020-06-03KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60331-1:2020-06
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-12:2014-11
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych2020-04-14KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-12+A1:2020-04
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 62327:2011
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręcznie przenoszone przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do indykacji mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 62327:2020-05
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 510:1996
- wersja polska
Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części2020-04-20KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 510:2020-04
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-3:2006
- wersja angielska
Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-3:2020-05
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 62327:2011
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręcznie przenoszone przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do indykacji mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 62327:2020-05
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-3-3:2002
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 3-3: Wytyczne -- Metody badań sejsmicznych dotyczące wyposażenia2020-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-3-3:2020-05
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10961:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Wiązki butli -- Projektowanie, wytwarzanie, badania i kontrola2020-05-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10961:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 1919:2003
- wersja polska
Butle do gazów -- Butle do gazów skroplonych (z wyłączeniem acetylenu i LPG) -- Kontrola podczas napełniania2020-04-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1920:2003
- wersja polska
Butle do gazów -- Butle do gazów sprężonych (z wyłączeniem acetylenu) -- Kontrola podczas napełniania2020-04-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 14901:2014-11
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego -- Powłoki epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu) -- Wymagania i metody badań2020-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14901-1+A1:2020-04
- wersja angielska
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 1971-1:2012
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 1: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej przelotowej na powierzchni zewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-1:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 1971-2:2012
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 2: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej wewnętrznej na powierzchni wewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-2:2020-04
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-ISO 4065:2008
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Tablica uniwersalnych grubości ścianek2020-06-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-ISO 4065:2020-06
- wersja polska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 14901:2014-11
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego -- Powłoki epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu) -- Wymagania i metody badań2020-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14901-1+A1:2020-04
- wersja angielska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1591-2:2008
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 2: Parametry uszczelek2020-04-15KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 15202:2012
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Podstawowe wymiary przyłączy wylotowych zaworów butli do LPG i odpowiednich łączników2020-05-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15202:2020-05
- wersja angielska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN ISO 12759:2015-09
- wersja angielska
Wentylatory -- Klasyfikacja sprawności wentylatorów2020-04-21KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 12759-4:2020-04
- wersja angielska
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-7:2016-12
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie2020-04-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-7:2020-04
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 29090:1996
- wersja polska
Szczelność urządzeń do spawania gazowego oraz procesów pokrewnych2020-04-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9090:2020-04
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 13919-1:2002
- wersja polska
Spawanie -- Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 1: Stal2020-04-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13919-1:2020-04
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8504-1:2002
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne2020-04-23KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-1:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 8504-2:2002
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna2020-04-23KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-2:2020-04
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 14901:2014-11
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego -- Powłoki epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu) -- Wymagania i metody badań2020-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14901-1+A1:2020-04
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 60904-7:2009
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie korekty niedopasowania spektralnego w pomiarach elementów fotowoltaicznych2020-05-05KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60904-7:2020-05
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 16214-1:2013-02
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 1: Terminologia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-1+A1:2020-04
- wersja angielska
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN 10330:2015-11
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Metoda pomiaru koercji materiałów magnetycznych w otwartym obwodzie magnetycznym2020-05-06KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60684-3-283:2011/A1:2014-08
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-283: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe do izolacji szyn zbiorczych2020-05-05KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-283:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-283:2011
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-283: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe do izolacji szyn zbiorczych2020-05-05KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-283:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-280:2010/A1:2014-08
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-280: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe, odporne na tworzenie ścieżek pełznych2020-05-04KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-280:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-280:2010
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-280: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe, odporne na tworzenie ścieżek pełznych2020-05-04KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-280:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-214:2014-07
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-214: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o grubej i średniej ściance2020-04-29KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-214:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-247:2011/A1:2017-04
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o średniej i grubej ściance2020-04-28KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-247:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-247:2011
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o średniej i grubej ściance2020-04-28KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-247:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-216:2005
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-216: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe z opóźniaczem rozprzestrzeniania się płomienia, o zwiększonej odporności na ogień2020-04-28KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-216:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-216:2005/A2:2014-08
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-216: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe z opóźniaczem rozprzestrzeniania się płomienia, o zwiększonej odporności na ogień2020-04-28KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60684-3-216:2020-04
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-0-8:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-8: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem2020-05-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-0-8:2020-05
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 50362:2003
- wersja angielska
Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających2020-06-03KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60331-1:2020-06
- wersja angielska
PN-HD 605 S2:2008
- wersja angielska
Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania2020-05-04KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 605-S3:2020-05
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60071-1:2008/A1:2010
- wersja angielska
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60071-1:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 60071-1:2008
- wersja polska
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60071-1:2020-04
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 61333:2002
- wersja angielska
Znakowanie rdzeni ferrytowych U i E2020-04-09KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 61333:2020-04
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 50468:2009
- wersja angielska
Wymagania odporności portu telekomunikacyjnego na przepięcia i przetężenia spowodowane udarem piorunowym2020-04-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN 116300:2002/Ap1:2002
- wersja polska
Specyfikacja grupowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze o dużej obciążalności i określonej jakości (prąd znamionowy 5 A i większy)2020-05-26KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
PN-EN 116303:2003
- wersja polska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze o dużej obciążalności i określonej jakości (hermetyczne, od 5 A do 25 A)2020-05-26KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
PN-EN 116300:2002
- wersja polska
Specyfikacja grupowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze o dużej obciążalności i określonej jakości (prąd znamionowy 5 A i większy)2020-05-26KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
31.040.30 Termistory
PN-EN 60539-2:2004
- wersja angielska
Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym, bezpośrednio ogrzewane -- Część 2: Norma grupowa -- Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym montowane powierzchniowo2020-04-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60539-2:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 60539-2:2004/A1:2010
- wersja angielska
Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym, bezpośrednio ogrzewane -- Część 2: Norma grupowa -- Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym montowane powierzchniowo2020-04-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60539-2:2020-04
- wersja angielska
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN 60384-16:2006
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 16: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia stałego2020-05-29KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-16:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 60384-11:2008
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 11: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego2020-05-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-11:2020-05
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN 60917-1:2004
- wersja polska
Porządek modularny dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla infrastruktur elektronicznych -- Część 1: Norma wspólna2020-05-29KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60917-1:2020-05
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 11551:2010
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metoda badania współczynnika pochłaniania elementów optycznych lasera2020-04-21KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11551:2020-04
- wersja angielska
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 301 549:2018-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2020-05-20KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301549:2020-05
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2020-05-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 468 V1.15.1:2016-09
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Wymagania techniczne dotyczące informacji o usługach (SI) w systemach DVB2020-04-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 468 V1.16.1:2020-04
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16234-1:2016-07
- wersja angielska
Struktura e-kompetencji (e-CF) -- Wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu -- Część 1: Zasady ogólne2020-05-12RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i KomunikacjiPN-EN 16234-1:2020-05
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 12813:2016-02
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Kontrola zgodności komunikacji dla systemów autonomicznych2020-05-08KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 12813:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12813:2016-02/A1:2017-10
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Kontrola zgodności komunikacji dla systemów autonomicznych2020-05-08KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 12813:2020-05
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19107:2010
- wersja polska
Informacja geograficzna -- Schemat przestrzenny2020-05-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19107:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 19116:2006
- wersja angielska
Informacja Geograficzna -- Usługi wyznaczania położenia2020-05-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19116:2020-05
- wersja angielska
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-EN 12640:2002
- wersja polska
Mocowanie ładunków na pojazdach drogowych -- Punkty mocowania na pojazdach używanych do przewozu towarów -- Minimalne wymagania i badania2020-05-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 12640:2020-05
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 16185-2:2015-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe wieloczłonowych zespołów trakcyjnych -- Część 2: Metody badań2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16185-2+A1:2020-04
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14752:2015-04
- wersja polska
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 14752:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 14752:2015-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 14752:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 16207:2014-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Funkcjonalne i jakościowe kryteria dla układów magnetycznych hamulców szynowych przeznaczonych do stosowania w taborze kolejowym2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16207+A1:2020-04
- wersja angielska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 14752:2015-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 14752:2020-04
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 2943:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki samozabezpieczające gwintowe z drutu -- Warunki techniczne2020-04-17KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2943:2020-04
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3660-038:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 038: Ręczne narzędzie montażowe typu Z, do montażu taśmowych opasek osłaniających ze stali nierdzewnej zgodnych z EN 3660-033 do osprzętu wyprowadzeń kabli -- Norma wyrobu2020-05-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4604-007:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne do przesyłania sygnału -- Część 007: Kable współosiowe 50 omów, 200 °C, typu WN -- Norma wyrobu2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-007:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 4681-001:2017-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 001: Warunki techniczne2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-001:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-044:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 044: Styki wtykowe 044, typ A, podwójnie zagniatane, klasa T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-044:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-076:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 076: Styki elektryczne wtykowe typu A, zagniatane, klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-076:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-045:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 045: Styki gniazdowe, typ A, podwójnie zagniatane, kasa T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-045:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-077:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 077: Styki elektryczne gniazdowe typu A, zagniatane, klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-077:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 2997-011:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe sprzęgane pierścieniem gwintowanym ogniotrwałe lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 011: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-011:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-019:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 019: Styki gniazdowe, typ A, zagniatane, klasa S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-019:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-016:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Zestyki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 016: Zestyki elektryczne, wtykowe, typu A, zagniatane, klasy S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-016:2020-05
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN 12643:2014-05
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Maszyny na kołach z ogumieniem -- Wymagania dotyczące układu skrętu2020-05-26KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 5010:2020-05
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN 12641-2:2006
- wersja angielska
Nadwozia wymienne i pojazdy do ich przewozu -- Opończe -- Część 2: Wymagania minimalne dotyczące opończy kurtynowych2020-05-18KT 138 KolejnictwaPN-EN 12641-2:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 12641-1:2006
- wersja angielska
Nadwozia wymienne i pojazdy do przewozu towarów -- Opończe -- Część 1: Wymagania minimalne2020-05-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 12641-1:2020-05
- wersja angielska
55.180.40 Kompletne opakowania transportowe z zawartością
PN-EN ISO 4180:2010
- wersja angielska
Opakowania transportowe z zawartością -- Postanowienia ogólne dotyczące opracowania programów badań właściwości użytkowych2020-04-09KT 133 OpakowańPN-EN ISO 4180:2020-04
- wersja angielska
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
PN-EN 12640:2002
- wersja polska
Mocowanie ładunków na pojazdach drogowych -- Punkty mocowania na pojazdach używanych do przewozu towarów -- Minimalne wymagania i badania2020-05-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 12640:2020-05
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 1833-15:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 15: Mieszanki włókien juty i określonych włókien pochodzenia zwierzęcego (metoda z określaniem zawartości azotu)2020-04-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-15:2020-04
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 13938-1:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 1: Metoda hydrauliczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 13938-2:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 2: Metoda pneumatyczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-2:2020-05
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 10722:2009
- wersja polska
Geosyntetyki -- Procedura badania wskaźnikowego do oceny uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych -- Uszkodzenie spowodowane materiałem ziarnistym2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 10722:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 13426-1:2005
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wytrzymałość połączeń wewnątrzstrukturalnych -- Część 1: Geosyntetyki komórkowe2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13426-1:2020-05
- wersja angielska
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
PN-EN 13031-1:2003
- wersja angielska
Szklarnie -- Obliczanie i konstrukcja -- Część 1: Szklarnie dla produkcji handlowej2020-05-19KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji BudowlanychPN-EN 13031-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 13206:2017-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne okrywowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie2020-04-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13206+A1:2020-04
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12965+A2:2009
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony -- Bezpieczeństwo2020-05-11KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 12965:2020-05
- wersja angielska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-ISO 10298:2007
- wersja polska
Określanie toksyczności gazów lub mieszanin gazowych2020-05-08KT 223 Gazów TechnicznychPN-ISO 10298:2020-05
- wersja angielska
PN-ISO 13338:2007
- wersja polska
Określanie żrącego działania gazów lub mieszanin gazowych na tkanki2020-05-08KT 223 Gazów TechnicznychPN-ISO 13338:2020-05
- wersja angielska
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-EN 15494:2008
- wersja angielska
Świece -- Etykiety dotyczące bezpieczeństwa2020-04-15KT 332 Świec i ZniczyPN-EN 15494:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 15494:2008
- wersja niemiecka
Świece -- Etykiety dotyczące bezpieczeństwa2020-04-15KT 332 Świec i ZniczyPN-EN 15494:2020-04
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 6743-6:2013-03
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 6: Grupa C (Przekładnie)2020-06-01KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-ISO 6743-6:2020-06
- wersja polska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-ISO 1928:2002
- wersja polska
Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej2020-05-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-ISO 1928:2020-05
- wersja angielska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN 16214-1:2013-02
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 1: Terminologia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-1+A1:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 16214-4:2013-06
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 4: Metody obliczeniowe bilansu emisji gazów cieplarnianych za pomocą analizy cyklu życia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-4+A1:2020-04
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 6807:2005
- wersja polska
Węże i przewody z gumy przeznaczone do wierceń obrotowych i zastosowań przeciwwibracyjnych -- Wymagania2020-05-26KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2020-05-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja polska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2020-05-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2020-05
- wersja angielska
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 16090:2012
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie średniej wielkości ziarna metodą ultradźwiękową2020-04-15KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 16090:2020-04
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 1971-1:2012
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 1: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej przelotowej na powierzchni zewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-1:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 1971-2:2012
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 2: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej wewnętrznej na powierzchni wewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-2:2020-04
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-ISO 10070:1994
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Oznaczenia kinetycznej powierzchni właściwej na podstawie przepuszczalności powietrza przez warstwę proszku w warunkach ustalonego przepływu2020-05-13KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 10070:2020-05
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 180:2004/A2:2013-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja niemiecka
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 29988-1:2018-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-05-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29988-1:2020-05
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 13206:2017-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne okrywowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie2020-04-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13206+A1:2020-04
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 6807:2005
- wersja polska
Węże i przewody z gumy przeznaczone do wierceń obrotowych i zastosowań przeciwwibracyjnych -- Wymagania2020-05-26KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12301+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Kalandry -- Wymagania bezpieczeństwa2020-05-18KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12301:2020-05
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 6504-3:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 3: Oznaczanie współczynnika kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajności2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-3:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 3233-1:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania substancji nielotnych i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3233-1:2020-05
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
- wersja niemiecka
Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy2020-04-14KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1015-11:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 1015-11:2001
- wersja polska
Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy2020-04-14KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1015-11:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
- wersja angielska
Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy2020-04-14KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1015-11:2020-04
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 16236:2018-08
- wersja angielska
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) kruszyw -- Badanie typu i zakładowa kontrola produkcji2020-05-26KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 50468:2009
- wersja angielska
Wymagania odporności portu telekomunikacyjnego na przepięcia i przetężenia spowodowane udarem piorunowym2020-04-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13053+A1:2011
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji2020-05-19KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13053:2020-05
- wersja angielska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 234:2002
- wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania2020-05-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 234:2020-05
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 13422+A1:2009
- wersja angielska
Pionowe znaki drogowe -- Przenośne, odkształcalne urządzenia ostrzegawcze -- Przenośne znaki drogowe -- Stożki i cylindry2020-04-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13422:2020-04
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60704-3:2006
- wersja angielska
Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-3:2020-05
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 1130-1:2001
- wersja polska
Meble -- Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe -- Wymagania bezpieczeństwa2020-04-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1130:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 1130-2:2001
- wersja polska
Meble -- Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe -- Metody badań2020-04-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1130:2020-04
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1269:2016-02
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena impregnacji igłowanych pokryć podłogowych za pomocą testu brudzenia2020-04-14KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1269:2020-04
- wersja angielska
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 15898:2011
- wersja angielska
Konserwacja dóbr kultury -- Ogólne terminy i definicje dotyczące konserwacji dóbr kultury2020-04-15KT 311 Konserwacji Dóbr KulturyPN-EN 15898:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 15898:2011
- wersja polska
Konserwacja dóbr kultury -- Ogólne terminy i definicje2020-04-15KT 311 Konserwacji Dóbr KulturyPN-EN 15898:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 15898:2011/Ap1:2013-03
- wersja angielska
Konserwacja dóbr kultury -- Ogólne terminy i definicje dotyczące konserwacji dóbr kultury2020-04-15KT 311 Konserwacji Dóbr KulturyPN-EN 15898:2020-04
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 62115:2005
- wersja angielska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005
- wersja polska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005/A11:2012
- wersja polska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005/A2:2011
- wersja angielska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005/A12:2015-02
- wersja angielska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005/A12:2015-02
- wersja polska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005/A11:2012
- wersja angielska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska