Content

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
EN ISO 25178-73:2019Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 73: Terms and definitions for surface defects on material measures (ISO 25178-73:2019)2019-06-12KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
EN ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary (ISO 12625-1:2019)2019-05-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
EN ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2019)2019-05-29KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 12670:2019Natural stone - Terminology2019-06-12KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN 17226:2019Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service2019-07-03RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
EN 17229:2019Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Operational and managerial requirements2019-06-12KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.70 Systemy zarządzania
EN 16495:2019Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations2019-07-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa - Part 4: Requirements for certification schemes (ISO 34101-4:2019)2019-06-05KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
03.220.50 Transport powietrzny
EN 16495:2019Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations2019-07-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
EN IEC 80601-2-30:2019Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN IEC 60601-2-16:2019Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN IEC 60601-2-16:2019Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN 60601-2-54:2009/A2:2019Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
EN IEC 60601-2-39:2019Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 4049:2019Dentistry - Polymer-based restorative materials (ISO 4049:2019)2019-06-19KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 27020:2019Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics (ISO 27020:2019)2019-07-03KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17422:2019Plastics - Environmental aspects - General guidelines for their inclusion in standards (ISO 17422:2018)2019-06-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
HD 60364-8-1:2019/AC:2019-06Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-06-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-8-1:2019Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-06-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 14090:2019Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)2019-07-03KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.50 Recykling
EN 45556:2019General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products2019-06-07KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN ISO 22065:2019Workplace air - Gases and vapours - Requirements for evaluation of measuring procedures using pumped samplers (ISO 22065:2019)2019-07-03KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN ISO 14644-16:2019Cleanrooms and associated controlled environments - Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and separative devices (ISO 14644-16:2019)2019-06-19KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 9697:2019Water quality - Gross beta activity - Test method using thick source (ISO 9697:2018)2019-06-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13163:2019Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13163:2013)2019-06-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 9698:2019Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting (ISO 9698:2019)2019-05-29KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 20607:2019Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (ISO 20607:2019)2019-07-03KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 19085-7:2019Woodworking machines - Safety - Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines (ISO 19085-7:2019)2019-07-03KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-10:2019Woodworking machines - Safety - Part 10: Building site saws (contractor saws) (ISO 19085-10:2018)2019-06-05KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 28927-8:2009/A2:2019Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action - Amendment 2: Oscillating knives (vibrating scre2019-06-19KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 13381-7:2019Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members2019-06-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 15269-1:2019Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements2019-06-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
EN ISO 4126-1:2013/A2:2019Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2013)2019-06-05KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 18417:2019Iodine charcoal sorbents for nuclear facilities - Method for defining sorption capacity index (ISO 18417:2017)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 16637:2019Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed sources (ISO 16637:2016)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 16645:2019Radiological protection - Medical electron accelerators - Requirements and recommendations for shielding design and evaluation (ISO 16645:2016)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 16639:2019Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 9698:2019Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting (ISO 9698:2019)2019-05-29KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50194-2:2019Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requir2019-05-24KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
EN 13274-7:2019Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration2019-06-19KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 25178-73:2019Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 73: Terms and definitions for surface defects on material measures (ISO 25178-73:2019)2019-06-12KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.180.20 Barwy i pomiary światła
EN 13032-4:2015+A1:2019Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires2019-06-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
EN IEC 61869-14:2019Instrument transformers - Part 14: Additional requirements for current transformers for DC applications2019-07-05KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61869-9:2019Instrument transformers - Part 9: Digital interface for instrument transformers2019-07-05KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
EN IEC 61869-15:2019Instrument transformers - Part 15: Additional requirements for voltage transformers for DC applications2019-07-05KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 9697:2019Water quality - Gross beta activity - Test method using thick source (ISO 9697:2018)2019-06-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 21484:2019Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method (ISO 21484:2017)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13163:2019Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13163:2013)2019-06-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-2-82:2019Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test Xw1: Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies2019-07-05KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 16809:2019Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement (ISO 16809:2017)2019-06-05KT 7 ds. Badań Nieniszczących
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62881:2018/AC:2019-06Cause and Effect Matrix2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
EN ISO 28927-8:2009/A2:2019Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action - Amendment 2: Oscillating knives (vibrating scre2019-06-19KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-4-2:2019Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers2019-06-28KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-12:2019Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-12: Particular requirements for transportable threading machines2019-06-21KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-2-21:2019Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-21: Particular requirements for hand-held drain cleaners2019-05-31KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 15620:2019Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2019)2019-06-19KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 5171:2019Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO 5171:2019)2019-05-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
HD 60364-8-1:2019Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-06-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-8-1:2019/AC:2019-06Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-06-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62976:2019Industrial non-destructive testing equipment - Electron linear accelerator2019-06-14KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC 62646:2019Nuclear power plants - Control rooms - Computer-based procedures2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 60709:2019Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Separation2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62465:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Management of ageing of electrical cabling systems2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 61500:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety – Data communication in systems performing category A functions2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 60964:2019Nuclear power plants - Control rooms - Design2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN 62808:2016/A1:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Design and qualification of isolation devices2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
EN ISO 12800:2019Nuclear fuel technology - Guidelines on the measurement of the specific surface area of uranium oxide powders by the BET method (ISO 12800:2017)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 12799:2019Nuclear energy - Determination of nitrogen content in UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 12799:2015)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22765:2019Nuclear fuel technology - Sintered (U,Pu)O2 pellets - Guidance for ceramographic preparation for microstructure examination (ISO 22765:2016)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 21484:2019Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method (ISO 21484:2017)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 12183:2019Nuclear fuel technology - Controlled-potential coulometric assay of plutonium (ISO 12183:2016)2019-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.140 Hydroenergetyka
EN IEC 60193:2019Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests2019-06-14KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 60904-3:2019Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data2019-07-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62892:2019Extended thermal cycling of PV modules - Test procedure2019-06-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 45556:2019General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products2019-06-07KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62677-3-103:2019Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 103: Heat-shrinkable, polyolefin, conductive moulded shapes for medium voltage applications2019-07-05KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 62677-3-103:2019Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 103: Heat-shrinkable, polyolefin, conductive moulded shapes for medium voltage applications2019-07-05KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60674-3-2:2019Specification for plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Requirements for balanced biaxially oriented polyethylene terephthalate (PET) films used for electrical insulation2019-06-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.20 Gazy izolacyjne
EN IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-05-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.080.10 Izolatory
EN IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-06-07KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63093-12:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 12: Ring-cores2019-06-21KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 63093-14:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 14: EFD-cores2019-06-21KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN 60320-1:2015/AC:2019-06Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements2019-06-21KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 15869-2:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 2: On-shore unit, additional requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-05-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-109:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches2019-05-31KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 50041:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 x 80 - Dimensions and characteristics2019-06-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN 50047:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 × 55 - Dimensions and characteristics2019-06-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
EN 61167:2018/AC:2019-06Metal halide lamps - Performance specification2019-06-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-07-05KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 63146:2019LED packages for general lighting - Specification sheet2019-07-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 13032-4:2015+A1:2019Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires2019-06-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 4706:2019Aerospace series - LED colour and brightness ranking2019-06-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 61347-2-11:2001/A1:2019Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires2019-06-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 61347-2-7:2012/A1:2019Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)2019-06-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 60810:2018/A1:2019Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements2019-05-31KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN IEC 60076-11:2018/AC:2019-06Power transformers - Part 11: Dry-type transformers2019-06-21KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
EN IEC 61558-1:2019Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 1: General requirements and tests2019-06-21KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 60633:2019High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary2019-07-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 62281:2019Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport2019-05-31KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-06-07KT 76 ds. Izolatorów
EN 50341-2-4:2019Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-4: National Normative Aspects (NNA) for GERMANY (based on EN 50341-1:2012)2019-05-24KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
EN 50341-2-15:2019Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-15: National Normative Aspects (NNAs) for the Netherlands (based on EN 50341-1:2012)2019-05-24KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 45556:2019General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products2019-06-07KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62812:2019Low resistance measurements - Methods and guidance2019-07-05KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60749-18:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 18: Ionizing radiation (total dose)2019-05-31KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN IEC 62884-4:2019Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 4 : Short-term frequency stability test methods2019-07-05KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61188-6-4:2019Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 6-4: Land pattern design - Generic requirements for dimensional drawings of surface mounted components (SMD) from the viewpoint of land pattern design2019-07-05KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60512-11-1:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-1: Climatic tests - Test 11a - Climatic sequence2019-07-05KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.040 Systemy telekomunikacyjne
EN IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
EN 62209-2:2010/A1:2019Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices 2019-06-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN IEC 61000-4-18:2019Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test2019-07-05KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-2-21:2019Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling2019-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-11:2019Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling2019-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-31:2019Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling2019-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 62148-19:2019Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 19: Photonic chip scale package2019-07-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50411-4-1:2019Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-1: Passive optical street cabinet for category A2019-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50411-3-4:2019Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-4: Wall box for splice to patchcord connections, for category C and A 2019-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-1:2018/AC:2019-06Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance2019-06-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61754-7-3:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-3: Type MPO connector family - Two fibre rows 16 fibre wide2019-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
EN 61291-5-2:2017/AC:2019-06Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications - Reliability qualification for optical fibre amplifiers2019-06-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN 50411-4-1:2019Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-1: Passive optical street cabinet for category A2019-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN 50600-2-3:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-1:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
EN IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
EN IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
EN IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-06-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 50600-2-3:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
EN 50600-2-3:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-1:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 16495:2019Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations2019-07-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 13606-5:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 5: Interface specification (ISO 13606-5:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-2:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO 13606-2:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-1:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 1: Reference model (ISO 13606-1:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-3:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists (ISO 13606-3:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-4:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security (ISO 13606-4:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13120:2019Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)2019-05-29KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
39.060 Jubilerstwo
EN ISO 9202:2019Jewellery and precious metals - Fineness of precious metal alloys (ISO 9202:2019)2019-05-29KT 239 ds. Jubilerstwa
43.060.40 Układy paliwowe
EN 16652-2:2019LPG equipment and accessories - Automotive LPG vehicles workshops - Part 2: Personnel competence and training2019-06-19KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 61851-1:2019Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements2019-07-05KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 16652-2:2019LPG equipment and accessories - Automotive LPG vehicles workshops - Part 2: Personnel competence and training2019-06-19KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 16186-4:2019Railway applications - Driver's cab - Part 4: Layout and access2019-05-22KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 16922:2017+A1:2019Railway applications - Ground based services - Vehicle waste water discharge equipment2019-06-19KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
EN 15869-1:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 1: General requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 15869-3:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 3: On-board unit, additional requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 15869-2:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 2: On-shore unit, additional requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
EN 15869-3:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 3: On-board unit, additional requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 15869-1:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 1: General requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 15869-2:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 2: On-shore unit, additional requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 12215-5:2019Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO 12215-5:2019)2019-06-12KT 230 ds. Małych Statków
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
EN 4867:2019Aerospace series - Laser surface marking by discoloration2019-06-19KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 3357:2019Aerospace series - Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D ≤ 150 mm - 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa2019-06-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 2951:2019Aerospace series - Metallic materials - Micrographic determination of content of non-metallic inclusions2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 2959:2019Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 4842:2019Aerospace series - X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Consumable electrode remelted (ESR or VAR) - Solution treated and precipitation treated (H1025) - Bar for machining - a or D ≤ 250 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa - Premium quality (pq)2019-05-29KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
EN 2510:2019Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T42 - Drawn tubes for structural applications2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2638:2019Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T3 - Extruded bar and section - 1,2 mm ≤ (a or D) ≤ 150 mm with coarse peripheral grain control2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2114:2019Aerospace series - Aluminium 1050A-H14 - Wire for solid rivets - D ≤ 10 mm2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
EN 3378:2019Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Annealed - Wires for rivets - 1,6 mm ≤ D ≤ 10 mm2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 3460:2019Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Annealed - Bar for machining - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 390 MPa2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 2798:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 80 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2568:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 90 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2567:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 80 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2566:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 70 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
EN 2959:2019Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN 4852:2019Aerospace series - External spiral drive heads for threaded fasteners - Geometrical definition and fastener head wrenching configuration2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
EN 3001:2019Aerospace series - Tempered float glass plies for aircraft applications - Technical specification2019-06-05KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4708-001:2019Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 001: Technical specification2019-06-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6059-305:2019Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 305: Fluid absorption2019-06-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6059-407:2019Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 407: Mark adherence and print permanence2019-06-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2812:2019Aerospace series - Stripping of electric cables2019-06-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-001:2019Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 001: Technical specification2019-06-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4608-001:2019Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 001: Technical specification2019-06-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4838-005:2019Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 005: With polarized signal contact - Product standard2019-06-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3475-418:2019Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 418: Thermal endurance for conductors2019-06-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3645-005:2019Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 005: Receptacle, hermetic, round flange, solder mounting - Product standard 2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-082:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 082: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-015:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 015: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3645-013:2019Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 013: Dummy receptacle - Product standard2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4681-006:2019Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 006: AZA family, single and multicore assembly, for use in low pressure atmosphere - Product standard2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4681-005:2019Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 005: AZ family, single, for use in low pressure atmosphere - Product standard2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-014:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 014: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-078:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 078: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard 2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3645-010:2019Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 010: Receptacle, hermetic, round flange, jam nut mounting - Product standard2019-06-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4529-002:2019Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Sealing plugs - Part 002: Index of product standards2019-06-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4604-001:2019Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 001: Technical specification2019-06-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-103:2019Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 103: Fluoroelastomer sleeves - Operating temperature -55 °C to 200 °C - Product standard2019-05-29KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
EN 3086:2019Aerospace series - Hose assemblies - Designation limited to 15 digits2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
EN 4706:2019Aerospace series - LED colour and brightness ranking2019-06-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16604-10:2019Space sustainability - Space debris mitigation requirements (ISO 24113:2011, modified)2019-06-26KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
EN 14492-2:2019Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists2019-06-12KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-27:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 27: Mixtures of cellulose fibres with certain other fibres (method using aluminium sulfate) (ISO 1833-27:2018)2019-06-19KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN ISO 11058:2019Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:2019)2019-06-26KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 14150:2019Geosynthetic barriers - Determination of permeability to liquids2019-06-12KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 23910:2019Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance (ISO 23910:2019)2019-07-03KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
EN 1853:2017+AC:2019Agricultural machinery - Trailers - Safety2019-05-29KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
EN 60335-2-87:2002/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-70:2002/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines2019-06-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
65.080 Nawozy sztuczne
EN ISO 14820-1:2019Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling (ISO 14820-1:2016)2019-06-05KT 156 ds. Nawozów
EN ISO 14820-2:2019Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation (ISO 14820-2:2016)2019-06-05KT 156 ds. Nawozów
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
EN ISO 17678:2019Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (ISO 17678:2019)2019-06-26KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.140.30 Kakao
EN ISO 34101-3:2019Sustainable and traceable cocoa - Part 3: Requirements for traceability (ISO 34101-3:2019)2019-06-05KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
EN ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa - Part 4: Requirements for certification schemes (ISO 34101-4:2019)2019-06-05KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.20 Nasiona oleiste
EN ISO 9167:2019Rapeseed and rapeseed meals - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 9167:2019)2019-06-19KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
EN 12407:2019Natural stone test methods - Petrographic examination2019-06-05KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22995:2019Petroleum products - Determination of cloud point - Automated step-wise cooling method (ISO 22995:2019)2019-05-29KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 3015:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of cloud point (ISO 3015:2019)2019-05-29KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 3016:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point (ISO 3016:2019)2019-05-29KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 10418:2019Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Process safety systems (ISO 10418:2019)2019-06-19KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 19904-1:2019Petroleum and natural gas industries - Floating offshore structures - Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures (ISO 19904-1:2019)2019-06-12KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 19345-2:2019Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation systems -Pipeline integrity management specification - Part 2: Full-life cycle integrity management for offshore pipeline (ISO 19345-2:2019)2019-06-12KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.30 Analiza chemiczna metali
EN 10136:2019Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)2019-06-12KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
EN 10177:2019Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)2019-06-12KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
EN 10181:2019Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)2019-06-12KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.150.30 Wyroby z miedzi
EN 17263:2019Copper and copper alloys - Eddy current testing on the outer surface of rods, bars, hollow rods and wires for the detection of defects by encircling test coil2019-07-03KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
79.060.20 Płyty wiórowe i pilśniowe
EN 622-4:2019Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards2019-06-12KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-7:2019Woodworking machines - Safety - Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines (ISO 19085-7:2019)2019-07-03KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-10:2019Woodworking machines - Safety - Part 10: Building site saws (contractor saws) (ISO 19085-10:2018)2019-06-05KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17422:2019Plastics - Environmental aspects - General guidelines for their inclusion in standards (ISO 17422:2018)2019-06-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 16014-5:2019Plastics - Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5: Light-scattering method (ISO 16014-5:2019)2019-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 3251:2019Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile-matter content (ISO 3251:2019)2019-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 17556:2019Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved (ISO 17556:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 6721-2:2019Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 2: Torsion-pendulum method (ISO 6721-2:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15512:2019Plastics - Determination of water content (ISO 15512:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 6721-1:2019Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles (ISO 6721-1:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN 17271:2019Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the peel strength of profiles laminated with foils2019-06-26KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 305:2019Plastics - Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride), related chlorine-containing homopolymers and copolymers and their compounds - Discoloration method (ISO 305:2019)2019-06-12KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 1110:2019Plastics - Polyamides - Accelerated conditioning of test specimens (ISO 1110:2019)2019-06-12KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 21302-2:2019Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 21302-2:2019)2019-06-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 21302-1:2019Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 21302-1:2019)2019-06-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 307:2019Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number (ISO 307:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.50 Uszczelnienia
EN 549:2019Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment2019-07-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
EN 17271:2019Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the peel strength of profiles laminated with foils2019-06-26KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN ISO 10123:2019Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens (ISO 10123:2013)2019-06-19KT 184 ds. Klejów
EN ISO 29864:2019Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break (ISO 29864:2018)2019-06-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 29862:2019Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties (ISO 29862:2018)2019-06-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 29863:2019Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion (ISO 29863:2018)2019-06-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
EN 12012-4:2019Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators2019-06-12KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
85.060 Papier i tektura
EN 17085:2019Paper and board - Sampling procedures for paper and board for recycling2019-05-22KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-11:2019Tissue paper and tissue products - Part 11: Determination of wet ball burst strength (ISO 12625-11:2019)2019-06-26KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary (ISO 12625-1:2019)2019-05-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 1518-1:2019Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1: Constant-loading method (ISO 1518-1:2019)2019-07-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 1518-2:2019Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 2: Variable-loading method (ISO 1518-2:2019)2019-07-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 9514:2019Paints and varnishes - Determination of the pot life of multicomponent coating systems - Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO 9514:2019)2019-06-26KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 6504-1:2019Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints (ISO 6504-1:2019)2019-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 3251:2019Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile-matter content (ISO 3251:2019)2019-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 18473-3:2019Functional pigments and extenders for special application - Part 3: Fumed silica for silicone rubber application (ISO 18473-3:2018)2019-06-19KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2019)2019-05-29KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
87.060.20 Spoiwa
EN ISO 3251:2019Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile-matter content (ISO 3251:2019)2019-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16757-1:2019Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)2019-05-29KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
EN ISO 16757-2:2019Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)2019-05-29KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
EN 13384-1:2015+A1:2019Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance2019-07-03KT 318 ds. Kominów
EN 13384-2:2015+A1:2019Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance2019-07-03KT 318 ds. Kominów
91.060.50 Drzwi i okna
EN 15269-1:2019Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements2019-06-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.20 Konstrukcje drewniane
EN 13381-7:2019Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members2019-06-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 12670:2019Natural stone - Terminology2019-06-12KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 13383-2:2019Armourstone, Part 2: Test methods2019-06-05KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 12407:2019Natural stone test methods - Petrographic examination2019-06-05KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 12390-8:2019Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure2019-06-26KT 274 ds. Betonu
EN 12390-5:2019Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens2019-06-26KT 274 ds. Betonu
EN 12390-3:2019Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens2019-06-26KT 274 ds. Betonu
EN 12390-7:2019Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete2019-06-26KT 274 ds. Betonu
EN 12504-1:2019Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression2019-06-26KT 274 ds. Betonu
EN 12390-2:2019Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests2019-06-26KT 274 ds. Betonu
EN 12350-7:2019Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods2019-06-19KT 274 ds. Betonu
EN 12350-6:2019Testing fresh concrete - Part 6: Density2019-06-19KT 274 ds. Betonu
EN 12350-8:2019Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test2019-06-19KT 274 ds. Betonu
EN 12350-5:2019Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test2019-06-19KT 274 ds. Betonu
EN 12350-3:2019Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test2019-06-19KT 274 ds. Betonu
EN 12350-2:2019Testing fresh concrete - Part 2: Slump test2019-06-19KT 274 ds. Betonu
EN 12350-1:2019Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus2019-06-19KT 274 ds. Betonu
EN 12350-4:2019Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability2019-06-19KT 274 ds. Betonu
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-8-1:2019Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-06-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-8-1:2019/AC:2019-06Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-06-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 50600-2-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.70 Instalacje sanitarne
EN 60335-2-84:2003/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.180 Wykończenie wnętrz
EN 15102:2019Decorative wallcoverings - Roll form2019-06-12KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
93.120 Budownictwo portów lotniczych
EN IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-07-05KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
EN 15869-2:2019Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 2: On-shore unit, additional requirements2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN 60335-2-98:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 60335-2-99:2003/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods2019-06-14KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.060 Sprzęt pralniczy
EN 17116-4:2019Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 4: Washer-extractors2019-07-03KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
EN 17116-3:2019Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 3: Continuous tunnel washer2019-07-03KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 60335-2-66:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN 16838:2019Refrigerated display scooping cabinets and pozzetto for gelato - Classification, requirements, performance and energy consumption testing2019-07-03KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN ISO 22041:2019Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Performance and energy consumption (ISO 22041:2019)2019-06-19KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
EN 15939:2019Hardware for furniture - Strength and loading capacity of wall attachment devices2019-06-12KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 686:2019Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a foam backing2019-06-19KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 16581:2019Resilient and laminate floor coverings - Determination of the effect of simulated movement of a furniture leg (ISO 16581:2014)2019-06-05KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 10833:2019Textile floor coverings - Determination of resistance to damage at cut edges using the modified Vettermann drum test (ISO 10833:2017)2019-06-05KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 687:2019Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a corkment backing2019-05-29KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.200.40 Place do zabaw i gier
EN 13814-1:2019Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture2019-05-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13814-2:2019Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use2019-05-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13814-3:2019Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use2019-05-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
EN 17229:2019Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Operational and managerial requirements2019-06-12KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 1069-1:2017+A1:2019Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods2019-06-12KT 2 ds. Sportu i Rekreacji