Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.140 Patenty. Własność intelektualna
CWA 95000:2019Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents2019-06-12RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CWA 17431:2019Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet2019-06-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.220.20 Transport drogowy
CEN ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections (ISO/TS 19091:2019)2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.99 Inne rodzaje transportu
CEN/TR 17370:2019Public transport - Operating raw data and statistics exchange2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17309:2019Test methods for environmental characterization of solid matrices - Guide to flash point testing2019-05-22RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TS 17337:2019Stationary source emissions - Determination of mass concentration of multiple gaseous species - Fourier transform infrared spectroscopy2019-06-05KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
CLC IEC/TR 61511-0:2019Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 0: Functional safety for the process industry and IEC 615112019-07-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CEN/TS 17342:2019Road restraint systems - Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers2019-06-12KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
CEN/TR 17309:2019Test methods for environmental characterization of solid matrices - Guide to flash point testing2019-05-22RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
CLC IEC/TR 62461:2019Radiation protection instrumentation - Determination of uncertainty in measurement2019-05-31KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
CEN/TS 16769:2019LPG equipment and accessories - Terminology2019-05-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN ISO/TS 21003-7:2019Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 21003-7:2019)2019-05-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
CLC IEC/TR 61511-0:2019Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 0: Functional safety for the process industry and IEC 615112019-07-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
CLC IEC/TR 62271-307:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 307: Guidance for the extension of validity of type tests of AC metal and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2019-07-05KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
CLC IEC/TS 60079-39:2019Explosive atmospheres - Part 39: Intrinsically safe systems with electronically controlled spark duration limitation2019-06-14KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
CWA 17431:2019Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet2019-06-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TR 17370:2019Public transport - Operating raw data and statistics exchange2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections (ISO/TS 19091:2019)2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TR 17297-1:2019Intelligent transport systems - Location referencing harmonization for Urban ITS - Part 1: State of the art and guidelines2019-05-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
61.020 Odzież
CEN/TR 17376:2019Textiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications2019-06-19KT 22 ds. Odzieżownictwa
77.080.20 Stale
CEN/TR 10367:2019Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method2019-06-12KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
CWA 17437:2019Innovative and adaptable envelopes over existing façades in building refurbishment - Design, economic assessment, logistics and installation guidelines2019-07-03KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
CEN/TR 17365:2019Method for the determination of C3A in the clinker from cement analysis2019-05-22KT 196 ds. Cementu i Wapna
91.140.60 Instalacje wodociągowe
CEN ISO/TS 21003-7:2019Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 21003-7:2019)2019-05-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
CEN/TS 17342:2019Road restraint systems - Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers2019-06-12KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.190 Sprzęt dla dzieci
CEN/TR 17376:2019Textiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications2019-06-19KT 22 ds. Odzieżownictwa