Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.080.30 Usługi dla konsumentów
CEN/TS 17470:2020Service model for social care alarms2020-05-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CWA 17515:2020Building a common simulation space2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
CWA 17513:2020Crisis and disaster management - Semantic and syntactic interoperability2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.220.20 Transport drogowy
CEN/TR 17475:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Specification of the test facilities, definition of test scenarios, description and validation of the procedures for field tests related to security performance of GNSS-ba2020-04-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/TR 17465:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Field tests definition for basic performance2020-04-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
03.240 Usługi pocztowe
CEN/TS 17457:2020Postal services - Digital, optional online connected, opening and closing systems for parcel receptacles for home use with free access for the delivery and collection operators and consumers2020-05-06KT 259 ds. Poczty
CEN/TS 15130:2020Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications2020-04-15KT 259 ds. Poczty
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
CEN ISO/TR 22100-4:2020Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 4: Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT-security (cyber security) aspects (ISO/TR 22100-4:2018)2020-04-08KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CWA 17515:2020Building a common simulation space2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
CWA 17513:2020Crisis and disaster management - Semantic and syntactic interoperability2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
CEN/TS 17470:2020Service model for social care alarms2020-05-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
CEN/TR 17475:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Specification of the test facilities, definition of test scenarios, description and validation of the procedures for field tests related to security performance of GNSS-ba2020-04-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/TR 17465:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Field tests definition for basic performance2020-04-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
CWA 16926-19:2020Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.40 - Part 19: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference2020-04-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
CWA 16926-19:2020Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.40 - Part 19: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference2020-04-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TS 16931-3-4:2020Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B2020-04-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-7:2020Electronic invoicing - Part 7: Methodology for the development and use of EN 16931-1 compliant structured Core Invoice Usage Specifications2020-04-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
CWA 16926-19:2020Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.40 - Part 19: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference2020-04-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 16614-2:2020Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format2020-05-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-9:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 9: Time service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-11:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 11: Vehicle platform interface service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-10:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 10: Location service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17466:2020Intelligent transport systems - Urban ITS - Communication interfaces and profiles for traffic management2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16157-9:2020Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 9: Traffic signal management publications dedicated to the urban environment2020-04-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16614-1:2020Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format2020-04-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16931-3-4:2020Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B2020-04-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TR 17475:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Specification of the test facilities, definition of test scenarios, description and validation of the procedures for field tests related to security performance of GNSS-ba2020-04-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/TS 16157-8:2020Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 8: Traffic management publications and extensions dedicated to the urban environment2020-04-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TR 17465:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Field tests definition for basic performance2020-04-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/TS 17413:2020Intelligent transport systems - Urban ITS - Models and definitions for new modes2020-04-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17400:2020Intelligent transport systems - Urban ITS - Mixed vendor environments, methodologies & translators2020-04-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16614-4:2020Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile2020-04-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16614-3:2020Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 3: Public transport fares exchange format2020-04-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17402:2020Intelligent transport systems - Urban ITS - Use of regional traffic standards in a mixed vendor environment2020-04-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TS 16931-7:2020Electronic invoicing - Part 7: Methodology for the development and use of EN 16931-1 compliant structured Core Invoice Usage Specifications2020-04-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
CEN/TS 17457:2020Postal services - Digital, optional online connected, opening and closing systems for parcel receptacles for home use with free access for the delivery and collection operators and consumers2020-05-06KT 259 ds. Poczty
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
CWA 17515:2020Building a common simulation space2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
CWA 17513:2020Crisis and disaster management - Semantic and syntactic interoperability2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
CEN/TS 13149-10:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 10: Location service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-11:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 11: Vehicle platform interface service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-9:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 9: Time service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.30 Instalacje rurociągowe
CWA 17540:2020Ships and marine technology – Specification for bunkering of methanol fuelled vessels2020-05-06KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
65.120 Pasze dla zwierząt
CEN/TS 17455:2020Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of mycotoxins2020-04-22KT 40 ds. Pasz
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
CWA 17518:2020Good practice recommendations for making Climate Adaptation Plans for fisheries and aquaculture2020-05-06KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
71.040 Chemia analityczna
CEN/TS 17455:2020Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of mycotoxins2020-04-22KT 40 ds. Pasz
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
CEN/TS 17441:2020Laboratory installations - Ventilation systems in laboratories2020-04-08KT 198 ds. Szkła
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
CEN/TS 17455:2020Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of mycotoxins2020-04-22KT 40 ds. Pasz
75.160.20 Paliwa płynne
CEN/TR 17491:2020Automotive fuels - Information on aniline, N-methyl aniline, N-ethyl aniline, N,N di-methyl aniline and secondary-butyl acetate when used as blending components in unleaded petrol2020-04-15KT 222 ds. Paliw Płynnych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
CEN/TS 17441:2020Laboratory installations - Ventilation systems in laboratories2020-04-08KT 198 ds. Szkła
97.060 Sprzęt pralniczy
CLC/TS 50707:2020Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of temperature inside the laundry load2020-05-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku