Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24613-1:2019Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 1: Core model2019-06-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 12620:2019Management of terminology resources -- Data category specifications2019-05-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
ISO 14880-1:2019Optics and photonics -- Microlens arrays -- Part 1: Vocabulary2019-06-07KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology -- Vocabulary -- Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC 81346-2:2019Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes2019-06-18KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC/IEEE 82079-1:2019Preparation of information for use (instructions for use) of products -- Part 1: Principles and general requirements2019-05-20KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
IEC 31010:2019Risk management -- Risk assessment techniques2019-06-17KT 6 ds. Systemów Zarządzania
IEC 31010:2019Risk management - Risk assessment techniques2019-06-13KT 9 ds. Niezawodności
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 37159:2019Smart community infrastructures -- Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas2019-05-20RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 80601-2-60:2019Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental equipment2019-06-27KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 80601-2-26:2019Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalograph2019-05-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 13926-3:2019Pen systems -- Part 3: Seals for pen-injectors for medical use2019-05-27KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 16054:2019Implants for surgery -- Minimum data sets for surgical implants2019-06-25KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14243-5:2019Implants for surgery -- Wear of total knee prostheses -- Part 5: Durability performance of the patellofemoral joint2019-05-23KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 80601-2-26:2019Medical electrical equipment -- Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs2019-05-22KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
ISO 21291:2019Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices2019-05-27KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
IEC 60601-2-83:2019Medical electrical equipment - Part 2-83: Particular requirements for the basic safety and essential performance of home light therapy equipment2019-05-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 16202-1:2019Dentistry -- Nomenclature of oral anomalies -- Part 1: Code for the representation of oral anomalies2019-05-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 16202-2:2019Dentistry -- Nomenclature of oral anomalies -- Part 2: Developmental anomalies of teeth2019-05-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 4049:2019Dentistry -- Polymer-based restorative materials2019-05-23KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
IEC 80601-2-60:2019Medical electrical equipment -- Part 2-60: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental equipment2019-06-27KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 27020:2019Dentistry -- Brackets and tubes for use in orthodontics2019-06-07KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 20916:2019In vitro diagnostic medical devices -- Clinical performance studies using specimens from human subjects -- Good study practice2019-06-04KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 20776-1:2019Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices -- Part 1: Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerob2019-06-05KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO 20342-1:2019Assistive products for tissue integrity when lying down -- Part 1: General requirements2019-06-21KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-05-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37159:2019Smart community infrastructures -- Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas2019-05-20RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 14090:2019Adaptation to climate change -- Principles, requirements and guidelines2019-06-24KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 20951:2019Soil Quality -- Guidance on methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) fluxes between soils and the atmosphere2019-06-17KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 16000-39:2019Indoor air -- Part 39: Determination of amines -- Analysis of amines by (ultra-) high-performance liquid chromatography coupled to high resolution or tandem mass spectrometry2019-05-31KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 22065:2019Workplace air -- Gases and vapours -- Requirements for evaluation of measuring procedures using pumped samplers2019-05-31KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-16:2019Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and separative devices2019-05-24KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 22519:2019Purified water and water for injection pretreatment and production systems2019-05-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 21939-1:2019A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse -- Part 1: Biological processes 2019-05-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 21939-1:2019A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse -- Part 1: Biological processes 2019-05-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 20951:2019Soil Quality -- Guidance on methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) fluxes between soils and the atmosphere2019-06-17KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 21479:2019Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Leaf fatty acid composition of plants used to assess soil quality2019-06-05KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
ISO 15176:2019Guidance on characterization of excavated soil and other materials intended for re-use2019-06-03KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 20607:2019Safety of machinery -- Instruction handbook -- General drafting principles2019-06-06KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 19085-7:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines2019-06-04KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO 28927-8:2009/Amd 2:2019Hand-held portable power tools -- Test methods for evaluation of vibration emission -- Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action2019-05-21KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.180 Ergonomia
ISO 9241-210:2019Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems2019-07-04KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 10551:2019Ergonomics of the physical environment -- Subjective judgement scales for assessing physical environments2019-07-01KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 25065:2019Systems and software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for Usability: User requirements specification2019-05-29KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 14520-8:2019Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 8: HFC 125 extinguishant2019-07-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 14520-10:2019Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 10: HFC 23 extinguishant2019-07-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 14520-9:2019Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 9: HFC 227ea extinguishant2019-07-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 7203-3:2019Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 3: Specification for low-expansion foam concentrates for top application to water-miscible liquids2019-07-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 14520-5:2019Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 5: FK-5-1-12 extinguishant2019-07-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 7203-2:2019Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 2: Specification for medium- and high-expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids2019-07-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 7203-1:2019Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 1: Specification for low-expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids2019-07-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
IEC TR 62757:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Fire prevention measures on converters for high-voltage direct current (HVDC) systems, static var compensators (SVC) and flexible AC transmission systems (FACTS) and their valve halls2019-07-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
ISO 6182-8:2019Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 8: Requirements and test methods for pre-action dry alarm valves2019-05-29KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 6182-11:2019Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 11: Requirements and test methods for pipe hangers2019-05-29KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC 61482-1-1:2019Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-1: Test methods - Method 1: Determination of the arc rating (ELIM, ATPV and/or EBT) of clothing materials and of protective clothing using an open arc2019-07-03KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 834-2:2019Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples2019-06-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 834-13:2019Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 13: Requirements for the testing and assessment of applied fire protection to steel beams with web openings2019-05-21KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 834-14:2019Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 14: Requirements for the testing and assessment of applied fire protection to solid steel bar2019-05-21KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 28057:2019Clinical dosimetry -- Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy2019-06-27KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20042:2019Measurement of radioactivity -- Gamma-ray emitting radionuclides -- Generic test method using gamma-ray spectrometry2019-06-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20785-4:2019Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 4: Validation of codes2019-05-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 62676-2-31:2019Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-31: Live streaming and control based on web services2019-06-26KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
IEC 62676-2-32:2019Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-32: Recording control and replay based on web services2019-06-26KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 21131:2019Ships and marine technology -- Marine cranes -- Noise limits and measuring method2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 60704-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values2019-05-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60704-2-16:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-16: Particular requirements for washer-dryers2019-05-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.180.20 Barwy i pomiary światła
ISO/CIE 11664-4:2019Colorimetry -- Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour space2019-06-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO/CIE 11664-1:2019Colorimetry -- Part 1: CIE standard colorimetric observers2019-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO/CIE 11664-3:2019Colorimetry -- Part 3: CIE tristimulus values2019-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO/CIE 17166:2019Erythema reference action spectrum and standard erythema dose2019-05-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-2-67:1995/AMD1:2019Amendment 1 - Environmental testing - Part 2-67: Tests - Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components2019-07-02KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 61207-3:2019Gas Analyzers - Expression of performance - Part 3: Paramagnetic oxygen analysers2019-06-26KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 60068-2-85:2019Environmental testing – Part 2-85: Tests – Test Fj: Vibration - Long time history replication2019-06-20KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60068-2-69:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method2019-06-19KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60721-3-4:2019Classification of environmental conditions - Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations2019-05-22KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60721-3-3:2019Classification of environmental conditions - Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at weatherprotected locations2019-05-22KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 62052-31:2015/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests2019-06-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61010-2-033:2019Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage2019-06-21KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
IEC 61010-2-032:2019Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement2019-06-21KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 18747-2:2019Determination of particle density by sedimentation methods -- Part 2: Multi-velocity approach2019-07-03KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC 62402:2019Obsolescence management2019-05-29KT 9 ds. Niezawodności
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 7053:2019Fasteners -- Hexagon washer head tapping screws2019-06-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 15480:2019Fasteners -- Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread2019-06-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 11513:2019Gas cylinders -- Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) -- Design, construction, testing, use and periodic inspection2019-06-20KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 14456:2015/Amd 1:2019Gas cylinders -- Gas properties and associated classification (FTSC) codes2019-06-13KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 10462:2013/Amd 1:2019Gas cylinders -- Acetylene cylinders -- Periodic inspection and maintenance2019-06-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 15995:2019Gas cylinders -- Specifications and testing of LPG cylinder valves -- Manually operated2019-06-03KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 14245:2019Gas cylinders -- Specifications and testing of LPG cylinder valves -- Self-closing2019-06-03KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 20421-1:2019Cryogenic vessels -- Large transportable vacuum-insulated vessels -- Part 1: Design, fabrication, inspection and testing2019-06-19KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
ISO 21787:2006/Amd 1:2019Industrial valves -- Globe valves of thermoplastics materials2019-07-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
ISO 16135:2006/Amd 1:2019Industrial valves -- Ball valves of thermoplastics materials2019-07-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.30 Zawory zasuwowe
ISO 16139:2006/Amd 1:2019Industrial valves -- Gate valves of thermoplastics materials2019-07-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.50 Zawory zwrotne
ISO 16137:2006/Amd 1:2019Industrial valves -- Check valves of thermoplastics materials2019-07-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.99 Inne zawory
ISO 16138:2006/Amd 1:2019Industrial valves -- Diaphragm valves of thermoplastics materials2019-07-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 16136:2006/Amd 1:2019Industrial valves -- Butterfly valves of thermoplastics materials2019-07-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
IEC 60879:2019Comfort fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance2019-05-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 81346-2:2019Industrial systems, installations and equipment and industrial products -- Structuring principles and reference designations -- Part 2: Classification of objects and codes for classes2019-06-21KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 61158-6-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-25: Application layer protocol specification – Type 25 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification – Type 23 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification – Type 21 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification – Type 19 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-12: Application layer protocol specification – Type 12 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification – Type 10 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification – Type 2 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification – Type 26 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification – Type 4 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-235:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 235: Application protocol: Engineering properties and materials information2019-05-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.30 Przeciągarki
ISO 6481:2019Test conditions for vertical surface type broaching machines -- Testing of accuracy2019-06-26KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 6480:2019Test conditions for horizontal internal type broaching machines -- Testing of accuracy2019-06-26KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 6779:2019Test conditions for vertical internal type broaching machines -- Testing of accuracy2019-05-23KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
ISO 28927-8:2009/Amd 2:2019Hand-held portable power tools -- Test methods for evaluation of vibration emission -- Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action2019-05-21KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-3-4:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders2019-07-02KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15620:2019Welding -- Friction welding of metallic materials2019-05-22KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 11124-5:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Specifications for metallic blast-cleaning abrasives -- Part 5: Cut steel wire 2019-05-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-05-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.060.20 Palniki gazowe
ISO 23551-8:2016/Amd 1:2019Overheating safety devices2019-06-18KT 277 ds. Gazownictwa
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-6-400:2019Fuel cell technologies - Part 6-400: Micro fuel cell power systems - Power and data interchangeability2019-05-22KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
ISO 19967-2:2019Heat pump water heaters -- Testing and rating for performance -- Part 2: Heat pump water heaters for space heating2019-06-19KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 63202-1:2019Photovoltaic cells - Part 1: Measurement of light-induced degradation of crystalline silicon photovoltaic cells2019-06-20KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
ISO 22975-5:2019Solar energy -- Collector components and materials -- Part 5: Insulation material durability and performance2019-05-20KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-24:2019Wind energy generation systems - Part 24: Lightning protection2019-07-03KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-26-1:2019Wind energy generation systems - Part 26-1: Availability for wind energy generation systems2019-05-29KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-21-1:2019Wind energy generation systems - Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind turbines2019-05-20KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 81346-2:2019Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes2019-06-18KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.060.10 Przewody
IEC 60317-20:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 20: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 1552019-06-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-21:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 21: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 1552019-06-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-23:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 1802019-06-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-35:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 35: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a bonding layer2019-06-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-36:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding layer2019-06-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-55:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 55: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 1802019-06-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-68:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 68: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 1202019-06-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60851-2:2009/AMD2:2019Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 2: Determination of dimensions2019-05-28KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 62613-1:2019Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection (HVSC) systems - Part 1: General requirements2019-05-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60269-3:2010/AMD2:2019Amendment 2 - Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F2019-06-11KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-214:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 214: Internal arc classification for metal-enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2019-06-20KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-107:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV2019-05-28KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 63119-1:2019Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General2019-06-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60947-5-4:2002/AMD1:2019Amendment 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests2019-05-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 62386-104:2019Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components2019-05-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62386-104:2019Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components2019-05-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 63128:2019Lighting control interface for dimming – Analogue voltage dimming interface for electronic current sourcing controlgear2019-05-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-18-41:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Rotating electrical machines - Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in electrical rotating machines fed from voltage converters - Qualification and quality control tests2019-06-25KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC/IEEE 60214-2:2019Tap-changers - Part 2: Application guidelines2019-06-14KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC 61643-32:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the d.c. side of photovoltaic installations - Selection and application principles2019-06-17KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC 61643-32:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the d.c. side of photovoltaic installations - Selection and application principles2019-06-17KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
IEC 60099-6:2019Surge arresters - Part 6: Surge arresters containing both series and parallel gapped structures - System voltage of 52 kV and less2019-05-22KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-0:2017/ISH2:2019Interpretation Sheet 2 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements2019-06-27KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 62990-1:2019Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors – Performance requirements of detectors for toxic gases2019-06-26KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 61482-1-1:2019Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-1: Test methods - Method 1: Determination of the arc rating (ELIM, ATPV and/or EBT) of clothing materials and of protective clothing using an open arc2019-07-03KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.060.10 Kondensatory stałe
IEC 62391-1:2015/COR2:2019Corrigendum 2 - Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 1: Generic specification2019-06-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-20-1:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat2019-06-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-16-6:2019Semiconductor devices - Part 16-6: Microwave integrated circuits - Frequency multipliers2019-06-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-18-1:2019Semiconductor devices - Part 18-1: Semiconductor bio sensors - Test method and data analysis for calibration of lens-free CMOS photonic array sensors2019-05-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-204:2019Printed electronics - Part 204: Materials - Insulator ink - Measurement methods of properties of insulator inks and printed insulating layers2019-05-20RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 60068-2-69:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method2019-06-19KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 14880-1:2019Optics and photonics -- Microlens arrays -- Part 1: Vocabulary2019-06-07KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100.10 Emisja
CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements2019-06-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 16-1-1:2019Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus2019-05-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements2019-06-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61280-4-1:2019Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement2019-05-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62129-3:2019Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 3:Optical frequency meters internally referenced to a frequency comb2019-05-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60793-2-10:2019Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres2019-05-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61753-1:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance2019-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61291-5-2:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications - Reliability qualification for optical fibre amplifiers2019-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology -- Vocabulary -- Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 30071-1:2019Information technology -- Development of user interface accessibility -- Part 1: Code of practice for creating accessible ICT products and services2019-05-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30071-1:2019Information technology - Development of user interface accessibility - Part 1: Code of practice for creating accessible ICT products and services2019-05-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 9798-2:2019IT Security techniques - Entity authentication - Part 2: Mechanisms using authenticated encryption2019-06-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9798-2:2019IT Security techniques -- Entity authentication -- Part 2: Mechanisms using authenticated encryption2019-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24760-1:2019IT Security and Privacy -- A framework for identity management -- Part 1: Terminology and concepts2019-05-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24760-1:2019IT Security and Privacy - A framework for identity management - Part 1: Terminology and concepts2019-05-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19823-21:2019Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 21: Crypto suite SIMON2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-21:2019Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 21: Crypto suite SIMON2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-22:2019Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 22: Crypto suite SPECK2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-22:2019Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 22: Crypto suite SPECK2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
ISO/IEC 10646:2017/AMD2:2019Amendment 2 - Information technology - Universal Coded Character Set (UCS) - Nandinagari, Georgian extension, and other characters2019-06-14KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 10646:2017/Amd 2:2019Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)2019-06-14KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23000-21:2019Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 21: Visual identity management application format2019-07-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-21:2019Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 21: Visual identity management application format2019-07-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2019/AMD1:2019Amendment 1 - Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 3: 3D audio - Audio metadata enhancements2019-07-01KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2019/Amd 1:2019Audio metadata enhancements2019-07-01KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-2:2019Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 2: Profiles and buffer models2019-06-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-2:2019Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 2: Profiles and buffer models2019-06-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 40:2019Printing material and 3D graphics coding for browsers reference software2019-06-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-5:2001/AMD40:2019Amendment 40 - Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 5: Reference software - Printing material and 3D graphics coding for browsers reference software2019-06-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-22:2019Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 22: Multi-image application format (MIAF)2019-06-21KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-22:2019Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 22: Multi-image application format (MIAF)2019-06-21KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2019Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information -- Part 1: Systems2019-05-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2019Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems2019-05-27KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 29167-19:2019Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Part 19: Crypto suite RAMON security services for air interface communications2019-06-26KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29167-19:2019Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 19: Crypto suite RAMON security services for air interface communications2019-06-26KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 9075-15:2019Information technology database languages -- SQL -- Part 15: Multi-dimensional arrays (SQL/MDA)2019-06-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9075-15:2019Information technology database languages - SQL - Part 15: Multi-dimensional arrays (SQL/MDA)2019-06-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO 25065:2019Systems and software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for Usability: User requirements specification2019-05-29KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO/IEC 26560:2019Software and systems engineering -- Tools and methods for product line product management2019-05-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26560:2019Software and systems engineering - Tools and methods for product line product management2019-05-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
IEC 61158-6-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification – Type 26 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-25: Application layer protocol specification – Type 25 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification – Type 23 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification – Type 21 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification – Type 4 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-12: Application layer protocol specification – Type 12 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification – Type 10 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification – Type 2 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification – Type 19 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
IEC 61158-6-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification – Type 26 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-25: Application layer protocol specification – Type 25 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification – Type 23 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification – Type 21 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification – Type 2 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-12: Application layer protocol specification – Type 12 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification – Type 10 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification – Type 4 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification – Type 19 elements2019-06-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 21228:2019Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Coexistence mechanism for broadband powerline communication technologies2019-05-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 21228:2019Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Coexistence mechanism for broadband powerline communication technologies2019-05-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC 18040:2019Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Live actor and entity representation in mixed and augmented reality (MAR)2019-05-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18040:2019Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Live actor and entity representation in mixed and augmented reality (MAR)2019-05-29KT 288 ds. Multimediów
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 9241-210:2019Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems2019-07-04KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14543-5-101:2019Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-101: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote media access profile2019-06-20KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
ISO/IEC 30192:2016/Amd 1:2019Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Rewritable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30190:2016/Amd 1:2019Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Recordable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30191:2015/Amd 1:2019Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- 120 mm Triple Layer (100,0 Gbytes single sided disk and 200,0 Gbytes double sided disk) and Quadruple Layer (128,0 Gbytes single sided disk) BD Recordable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30192:2016/AMD1:2019Information technology - Digitally recorded media for information interchange and storage - 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Rewritable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30191:2015/AMD1:2019Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- 120 mm Triple Layer (100,0 Gbytes single sided disk and 200,0 Gbytes double sided disk) and Quadruple Layer (128,0 Gbytes single sided disk) BD Recordable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30190:2016/AMD1:2019Information technology - Digitally recorded media for information interchange and storage - 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Recordable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
IEC 63119-1:2019Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General2019-06-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 30137-1:2019Information technology -- Use of biometrics in video surveillance systems -- Part 1: System design and specification2019-05-31KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30137-1:2019Information technology - Use of biometrics in video surveillance systems - Part 1: System design and specification2019-05-31KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30106-1:2016/AMD1:2019Information technology - Object oriented BioAPI - Part 1: Architecture2019-05-22KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30106-1:2016/Amd 1:2019Information technology -- Object oriented BioAPI -- Part 1: Architecture2019-05-22KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 29109-5:2019Information technology - Conformance testing methodology for biometric data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 - Part 5: Face image data2019-05-21KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 29109-5:2019Information technology -- Conformance testing methodology for biometric data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 -- Part 5: Face image data2019-05-21KT 309 ds. Biometrii
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 21812-1:2019Graphic technology -- Print product metadata for PDF files -- Part 1: Architecture and core requirements for metadata2019-07-02RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 24613-1:2019Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 1: Core model2019-06-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 15511:2019Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)2019-06-04KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 12620:2019Management of terminology resources -- Data category specifications2019-05-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/IEC 14543-5-101:2019Information technology -- Home electronic systems (HES) architecture -- Part 5-101: Intelligent grouping and resource sharing remote AV access profile2019-06-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19150-4:2019Geographic information -- Ontology -- Part 4: Service ontology2019-05-22KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 13606-5:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 5: Interface specification2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-2:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 2: Archetype interchange specification2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-1:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 1: Reference model2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-3:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 3: Reference archetypes and term lists2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-4:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 4: Security2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 11783-5:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 5: Network management2019-06-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 15781:2019Photography -- Digital still cameras -- Measuring shooting time lag, shutter release time lag, shooting rate, and start-up time lag2019-06-19KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 21812-1:2019Graphic technology -- Print product metadata for PDF files -- Part 1: Architecture and core requirements for metadata2019-07-02RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.060 Jubilerstwo
ISO 11495:2019Jewellery and precious metals -- Determination of palladium in palladium alloys -- ICP-OES method using an internal standard element2019-07-05KT 239 ds. Jubilerstwa
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 22241-5:2019Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 -- Part 5: Refilling interface for passenger cars2019-07-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC 63119-1:2019Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General2019-06-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62848-2:2019Railway applications - DC surge arresters and voltage limiting devices - Part 2: Voltage limiting devices2019-06-18KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 19897:2019Ships and marine technology -- Marine evacuation systems -- Testing under conditions of icing2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
ISO 20083-3:2019Ships and marine technology -- Determination of the shaft power of ship propulsion systems by measuring the shaft distorsion -- Part 3: Elastic vibration method2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20083-2:2019Ships and marine technology -- Determination of the shaft power of ship propulsion systems by measuring the shaft distorsion -- Part 2: Optical reflection method2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 19037:2019Ships and marine technology -- Gate valves for use in low temperature applications -- Design and testing requirements2019-06-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
ISO 21131:2019Ships and marine technology -- Marine cranes -- Noise limits and measuring method2019-06-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21125:2019Ships and marine technology -- Marine cranes -- Manufacturing requirements2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 9089:2019Marine structures -- Mobile offshore units -- Mooring positioning windlasses and winches2019-07-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 61097-4:2012/AMD2:2019Amendment 2 - Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 4: Inmarsat-C ship earth station and Inmarsat enhanced group call (EGC) equipment - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2019-06-27KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 11711-1:2019Ships and marine technology -- Aquatic nuisance species -- Part 1: Ballast water discharge sample port2019-05-20KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.040 Statki morskie
ISO 11336-3:2019Large yachts -- Strength, weathertightness and watertightness of glazed openings -- Part 3: Quality assurance, installation and in-service inspection2019-06-19KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 20785-4:2019Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 4: Validation of codes2019-05-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 26872:2019Space systems -- Disposal of satellites operating at geosynchronous altitude2019-07-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14621-1:2019Space systems -- Electrical, electronic and electromechanical (EEE) parts -- Part 1: Parts management 2019-05-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14621-2:2019Space systems -- Electrical, electronic and electromechanical (EEE) parts -- Part 2: Control programme requirements2019-05-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
ISO 4778:2019Round steel short link chains for lifting purposes -- Chain slings of welded construction -- Grade 82019-06-14KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 22915-21:2019Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 21: Order-picking trucks with operator position elevating above 1 200 mm2019-05-20KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-28:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 28: Mixtures of chitosan with certain other fibres (method using diluted acetic acid)2019-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 21326:2019Textiles -- Test methods for determining the efficiency of products against house dust mite2019-06-14KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 18184:2019Textiles -- Determination of antiviral activity of textile products2019-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 1419:2019Rubber- or plastics-coated fabrics -- Accelerated-ageing tests2019-05-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 11058:2019Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load2019-05-29KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 18218-2:2019Leather -- Determination of ethoxylated alkylphenols -- Part 2: Indirect method2019-06-18KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 23910:2019Leather -- Physical and mechanical tests -- Measurement of stitch tear resistance2019-06-07KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 9407:2019Footwear sizing -- Mondopoint system of sizing and marking2019-07-03KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 11783-5:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 5: Network management2019-06-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 15886-4:2019Irrigation equipment -- Irrigation sprinklers -- Part 4: Test methods for durability2019-06-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 9512:2019Cigarettes -- Determination of ventilation -- Definitions and measurement principles2019-06-19KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 17678:2019Milk and milk products -- Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides2019-05-28KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 9167:2019Rapeseed and rapeseed meals -- Determination of glucosinolates content -- Method using high-performance liquid chromatography2019-05-24KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
IEC 61010-2-033:2019Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage2019-06-21KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
IEC 61207-2:2019Expression of performance of gas analyzers - Part 2: Measuring oxygen in gas utilizing high-temperature electrochemical sensors2019-06-18KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
71.040.40 Analiza chemiczna
IEC 61207-3:2019Gas Analyzers - Expression of performance - Part 3: Paramagnetic oxygen analysers2019-06-26KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 61207-2:2019Expression of performance of gas analyzers - Part 2: Measuring oxygen in gas utilizing high-temperature electrochemical sensors2019-06-18KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 11952:2019Surface chemical analysis -- Scanning-probe microscopy -- Determination of geometric quantities using SPM: Calibration of measuring systems2019-05-21KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 21087:2019Gas analysis -- Analytical methods for hydrogen fuel -- Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles2019-06-26KT 277 ds. Gazownictwa
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 19434:2017/Amd 1:2019Mining -- Classification of mine accidents2019-05-21KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
73.040 Węgiel
ISO 8858-1:2019Hard coal -- Froth flotation testing -- Part 1: Laboratory procedure2019-06-24KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 10086-1:2019Coal -- Methods for evaluating flocculants for use in coal preparation -- Part 1: Basic parameters2019-06-24KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 11724:2019Solid mineral fuels -- Determination of total fluorine in coal, coke and fly ash2019-06-04KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
ISO 10752:2019Coal sizing equipment -- Performance evaluation2019-06-12KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 10753:2019Coal preparation plant -- Assessment of the liability to breakdown in water of materials associated with coal seams2019-06-07KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 6521-1:2019Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -- Family D (compressors) -- Part 1: Specifications of categories DAA and DAB (lubricants for reciprocating and drip feed rotary air compressors)2019-05-27KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19900:2019Petroleum and natural gas industries -- General requirements for offshore structures2019-06-14KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 10418:2019Petroleum and natural gas industries -- Offshore production installations -- Process safety systems2019-05-20KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 10049:2019Aluminium alloy castings -- Visual method for assessing porosity2019-06-19KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.080.10 Żeliwa
ISO 945-1:2019Microstructure of cast irons -- Part 1: Graphite classification by visual analysis2019-06-24KT 301 ds. Odlewnictwa
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 5000:2019Steel sheet, aluminium-silicon alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial and drawing qualities2019-05-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-7:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines2019-06-04KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 21859:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for plasma resistance of ceramic components in semiconductor manufacturing equipment2019-06-18KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.060 Guma
ISO 14309:2019Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of volume and/or surface resistivity2019-07-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2951:2019Rubber, vulcanized rubber -- Determination of insulation resistance2019-06-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 13468-1:2019Plastics -- Determination of the total luminous transmittance of transparent materials -- Part 1: Single-beam instrument2019-06-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-11:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 11: Glass transition temperature2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 21475:2019Plastics -- Methods of exposure to determine the wavelength dependent degradation using spectrally dispersed radiation2019-05-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 9113:2019Plastics -- Polypropylene (PP) and propylene-copolymer thermoplastics -- Determination of isotactic index2019-06-24KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 4574:2019Plastics -- PVC resins for general use -- Determination of hot plasticizer absorption2019-05-21KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.160.99 Inne opony
ISO 10499-1:2019Industrial tyres and rims -- Rubber solid tyres (metric series) for pneumatic tyre rims -- Part 1: Designation, dimensions and marking2019-05-29KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
ISO 22637:2019Adhesives -- Test of adhesive for floor covering -- Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites2019-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 22631:2019Adhesives -- Test methods for adhesives for floor and wall coverings -- Peel test2019-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 22635:2019Adhesives -- Test methods for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings -- Determination of dimensional changes after accelerated ageing2019-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 22632:2019Adhesives -- Test methods for adhesives for floor and wall coverings -- Shear test2019-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 11343:2019Adhesives -- Determination of dynamic resistance to cleavage of high-strength adhesive bonds under impact wedge conditions -- Wedge impact method2019-06-07KT 184 ds. Klejów
ISO 11003-2:2019Adhesives -- Determination of shear behaviour of structural adhesives -- Part 2: Tensile test method using thick adherends 2019-05-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 21760-1:2019Adhesives for organic electronic devices -- Determination of water vapour transmission rate -- Part 1: Adhesive film preparation methods2019-05-22KT 184 ds. Klejów
ISO 21760-2:2019Adhesives for organic electronic devices -- Determination of water vapour transmission rate -- Part 2: Edge seal methods2019-05-22KT 184 ds. Klejów
85.060 Papier i tektura
ISO 2144:2019Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials -- Determination of residue (ash content) on ignition at 900 °C2019-06-27KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-11:2019Tissue paper and tissue products -- Part 11: Determination of wet ball burst strength2019-05-28KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 2431:2019Paints and varnishes -- Determination of flow time by use of flow cups2019-06-17KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22516:2019Paints and varnishes -- Practical determination of non-volatile and volatile matter content during application2019-06-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 23321:2019Solvents for paints and varnishes -- Demineralized water for industrial applications -- Specification and test methods2019-06-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 1518-1:2019Paints and varnishes -- Determination of scratch resistance -- Part 1: Constant-loading method2019-06-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 1518-2:2019Paints and varnishes -- Determination of scratch resistance -- Part 2: Variable-loading method2019-06-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 9514:2019Paints and varnishes -- Determination of the pot life of multicomponent coating systems -- Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing2019-05-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
IEC 62899-204:2019Printed electronics - Part 204: Materials - Insulator ink - Measurement methods of properties of insulator inks and printed insulating layers2019-05-20RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 16536:2019Thermal insulating products for building applications -- Determination of long-term water absorption by diffusion2019-07-01KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 29767:2019Thermal insulating products for building applications -- Determination of short-term water absorption by partial immersion2019-06-27KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 16535:2019Thermal insulating products for building applications -- Determination of long-term water absorption by immersion2019-06-21KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 62052-31:2015/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests2019-06-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-05-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60704-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values2019-05-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
IEC 60335-2-89:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor2019-06-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
ISO 22041:2019Refrigerated storage cabinets and counters for professional use -- Performance and energy consumption2019-05-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 13746:2019Textile floor coverings -- Guidelines for installation and use on stairs2019-06-07KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych