Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC TS 61994-5:2019Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 5: Piezoelectric sensors2019-06-26KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 44000:2019Principles for successful collaborative business relationship management2019-05-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training - AccessForAll framework for individualized accessibility - Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training -- AccessForAll framework for individualized accessibility -- Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/TR 44000:2019Principles for successful collaborative business relationship management2019-05-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections2019-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO/TS 23016-1:2019Fine bubble technology -- Agricultural applications -- Part 1: Test method for evaluating the growth promotion of hydroponically grown lettuce2019-05-20KT 314 ds. Nanotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 19807-1:2019Nanotechnologies -- Magnetic nanomaterials -- Part 1: Specification of characteristics and measurements for magnetic nanosuspensions2019-06-20KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 20660:2019Nanotechnologies -- Antibacterial silver nanoparticles -- Specification of characteristics and measurement methods2019-06-03KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TR 22019:2019Nanotechnologies -- Considerations for performing toxicokinetic studies with nanomaterials2019-05-22KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC TR 62926:2019Medical electrical system - Guidelines for safe integration and operation of adaptive external-beam radiotherapy systems for real-time adaptive radiotherapy2019-05-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TR 63069:2019Industrial-process measurement, control and automation - Framework for functional safety and security2019-05-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO/TR 17252:2019Fire tests -- Applicability of reaction to fire tests to fire modelling and fire safety engineering2019-05-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO/TR 17252:2019Fire tests -- Applicability of reaction to fire tests to fire modelling and fire safety engineering2019-05-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC TS 60839-7-8:2019Alarm systems - Part 7-8: Message formats and protocols for serial data interfaces in alarm transmission systems – Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet protocol2019-05-24KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
23.020.35 Butle do gazów
ISO/TS 17519:2019Gas cylinders -- Refillable permanently mounted composite tubes for transportation2019-06-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO/TR 11364:2019Gas cylinders -- Compilation of national and international valve stem/gas cylinder neck threads and their identification and marking system2019-05-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC TS 62872-1:2019Industrial-process measurement, control and automation - Part 1: System interface between industrial facilities and the smart grid2019-06-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 18101-1:2019Automation systems and integration -- Oil and gas interoperability -- Part 1: Overview and fundamental principles2019-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TR 16161:2019Automation systems and integration -- Use case of capability profiles for cooperation between manufacturing software units2019-05-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC TR 63069:2019Industrial-process measurement, control and automation - Framework for functional safety and security2019-05-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.140 Hydroenergetyka
IEC TS 62600-20:2019Marine energy - Wave, tidal, and other water current converters - Part 20: Design and analysis of an Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) plant - General guidance2019-06-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC TS 62600-40:2019Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 40: Acoustic characterization of marine energy converters2019-06-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62257-7-4:2019Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-4: Generators - Integration of solar with other forms of power generation within hybrid power systems2019-05-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63069:2019Industrial-process measurement, control and automation - Framework for functional safety and security2019-05-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC TR 63201:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Guidance for the development of embedded software2019-05-24KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63127:2019Guideline for the system design of HVDC converter stations with line-commutated converters2019-06-26KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC TR 63127:2019Guideline for the system design of HVDC converter stations with line-commutated converters2019-06-26KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TS 62872-1:2019Industrial-process measurement, control and automation - Part 1: System interface between industrial facilities and the smart grid2019-06-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TS 62715-5-4:2019Flexible display devices - Part 5-4: Measuring method of blur in flexible transparent displays2019-05-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC TS 61994-5:2019Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 5: Piezoelectric sensors2019-06-26KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC TR 61189-5-506:2019Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-506: General test methods for materials and assemblies - An intercomparison evaluation to implement the use of fine-pitch test structures fo2019-06-26KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC TS 62872-1:2019Industrial-process measurement, control and automation - Part 1: System interface between industrial facilities and the smart grid2019-06-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections2019-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 21564:2019Health Informatics -- Terminology resource map quality measures (MapQual)2019-06-18KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training -- AccessForAll framework for individualized accessibility -- Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training - AccessForAll framework for individualized accessibility - Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 13499:2019Road vehicles -- Multimedia data exchange format for impact tests2019-05-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC TS 61980-2:2019Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 2: Specific requirements for communication between electric road vehicle (EV) and infrastructure2019-06-13KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC TS 61980-3:2019Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for the magnetic field wireless power transfer systems2019-06-13KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO/TS 3691-8:2019Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 8: Regional requirements for countries outside the European Community2019-06-03KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
65.020.20 Uprawa roślin
ISO/TS 23016-1:2019Fine bubble technology -- Agricultural applications -- Part 1: Test method for evaluating the growth promotion of hydroponically grown lettuce2019-05-20KT 314 ds. Nanotechnologii
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO/TS 18101-1:2019Automation systems and integration -- Oil and gas interoperability -- Part 1: Overview and fundamental principles2019-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
91.080.20 Konstrukcje drewniane
ISO/TR 19623:2019Timber structures -- Glued laminated timber -- Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties2019-06-19KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych