Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC Guide 76:2020Development of service standards -- Recommendations for addressing consumer issues2020-04-28KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC GUIDE 76:2020Development of service standards - Recommendations for addressing consumer issues2020-04-28KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
IEC TR 62396-8:2020Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 8: Proton, electron, pion, muon, alpha-ray fluxes and single event effects in avionics electronic equipment - Awareness guidelines2020-04-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
IEC TS 62686-1:2020Process management for avionics - Electronic components for aerospace, defence and high performance (ADHP) applications - Part 1: General requirements for high reliability integrated circuits and discrete semiconductors2020-04-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC TS 17021-12:2020Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 12: Competence requirements for auditing and certification of collaborative business relationship management systems2020-04-17KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC TS 17021-12:2020Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 12: Competence requirements for auditing and certification of collaborative business relationship management systems2020-04-17KT 6 ds. Systemów Zarządzania
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO/TR 22758:2020Biotechnology -- Biobanking -- Implementation guide for ISO 203872020-05-29KT 287 ds. Biotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 22082:2020Nanotechnologies -- Assessment of nanomaterial toxicity using dechorionated zebrafish embryo2020-05-06KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TR 21624:2020Nanotechnologies -- Considerations for in vitro studies of airborne nano‐objects and their aggregates and agglomerates (NOAA)2020-04-28KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 21412:2020Nanotechnologies -- Nano-object-assembled layers for electrochemical bio-sensing applications -- Specification of characteristics and measurement methods2020-04-28KT 314 ds. Nanotechnologii
11.020.20 Nauki medyczne
IEC TS 63134:2020Active assisted living (AAL) use cases2020-04-09RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63134:2020Active assisted living (AAL) use cases2020-04-09RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
IEC TR 62653:2020Guideline for safe operation of medical equipment used for haemodialysis treatments2020-04-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
IEC TR 62653:2020Guideline for safe operation of medical equipment used for haemodialysis treatments2020-04-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO/TS 20498-3:2020Traditional Chinese medicine -- Computerized tongue image analysis system -- Part 3: Colour chart2020-04-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
IEC TS 63134:2020Active assisted living (AAL) use cases2020-04-09RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020 Ochrona środowiskowa
IEC TR 63212:2020Harmonization of environmental performance criteria for electrical and electronic products - Feasibility study2020-05-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO/TS 14092:2020Adaptation to climate change -- Requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities2020-05-21KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO/TR 27921:2020Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage -- Cross Cutting Issues -- CO2 stream composition2020-05-07RS SGR Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TR 62998-2:2020Safety of machinery - Part 2: Examples of application2020-04-14KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO/TR 22930-2:2020Evaluating the performance of continuous air monitors -- Part 2: Air monitors based on flow-through sampling techniques without accumulation2020-05-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO/TR 22930-1:2020Evaluating the performance of continuous air monitors -- Part 1: Air monitors based on accumulation sampling techniques2020-05-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
17.200 Termodynamika i pomiary temperatury
IEC TS 63144-1:2020Industrial process control devices - Thermographic cameras - Part 1: Metrological characterization2020-04-20KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
19.040 Badania środowiskowe
IEC TR 63212:2020Harmonization of environmental performance criteria for electrical and electronic products - Feasibility study2020-05-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC TR 62131-7:2020Environmental conditions – Vibration and shock of electrotechnical equipment - Part 7: Transportation by rotary wing aircraft2020-04-28KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC TR 63141:2020Damp heat, steady state (unsaturated pressurized vapour with air)2020-04-09KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO/TR 22814:2020Good practice for dynamic light scattering (DLS) measurements2020-04-14KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC TR 62998-2:2020Safety of machinery - Part 2: Examples of application2020-04-14KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO/TR 20051:2020Spherical plain bearings -- Derivation of the load rating factors2020-05-12RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.200 Przekładnie zębate
ISO/TS 14521:2020Gears -- Calculation of load capacity of worm gears2020-04-14KT 112 ds. Przekładni Zębatych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/IEC TR 30166:2020Internet of Things (IoT) - Industrial IoT2020-04-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
IEC TS 63144-1:2020Industrial process control devices - Thermographic cameras - Part 1: Metrological characterization2020-04-20KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
27.140 Hydroenergetyka
IEC TS 62600-3:2020Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 3: Measurement of mechanical loads2020-05-14KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62257-12-1:2020Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 12-1: Laboratory evaluation of lamps and lighting appliances for off-grid electricity systems2020-05-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC TS 63107:2020Integration of internal arc-fault mitigation systems in power switchgear and controlgear assemblies (PSC ‑ Assemblies) according to IEC 61439-22020-04-28KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 63179-1:2020Guideline for planning of HVDC systems - Part 1: HVDC systems with line-commutated converters2020-04-21KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
IEC TR 60919-1:2020Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 1: Steady-state conditions2020-04-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63179-1:2020Guideline for planning of HVDC systems - Part 1: HVDC systems with line-commutated converters2020-04-21KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TR 60919-1:2020Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 1: Steady-state conditions2020-04-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62396-8:2020Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 8: Proton, electron, pion, muon, alpha-ray fluxes and single event effects in avionics electronic equipment - Awareness guidelines2020-04-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
IEC TS 62686-1:2020Process management for avionics - Electronic components for aerospace, defence and high performance (ADHP) applications - Part 1: General requirements for high reliability integrated circuits and discrete semiconductors2020-04-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC TR 62629-51-1:20203D display devices - Part 51-1: Generic introduction of aerial display2020-05-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.100.20 Odporność
CISPR TR 29:2020Television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Methods of objective picture assessment2020-05-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-90-4:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-4: Network engineering guidelines2020-05-25KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 24028:2020Information technology -- Artificial intelligence -- Overview of trustworthiness in artificial intelligence2020-05-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 24028:2020Information technology - Artificial intelligence - Overview of trustworthiness in artificial intelligence2020-05-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 30166:2020Internet of things (IoT) -- Industrial IoT2020-04-30KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 30166:2020Internet of Things (IoT) - Industrial IoT2020-04-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 30164:2020Internet of things (IoT) -- Edge computing2020-04-24KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 30164:2020Internet of Things (IoT) - Edge computing2020-04-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/TR 23244:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Privacy and personally identifiable information protection considerations2020-05-07KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC TR 23091-4:2020Information technology -- Coding-independent code points -- Part 4: Usage of video signal type code points2020-05-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 23091-4:2020Information technology - Coding-independent code points - Part 4: Usage of video signal type code points2020-05-26KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC TR 24772-3:2020Programming languages -- Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages -- Part 3: C2020-05-20KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC TR 24772-3:2020Programming languages - Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages - Part 3: C2020-05-20KT 331 ds. Języków Programowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TS 33074:2020Information technology -- Process assessment -- Process capability assessment model for service management2020-05-26KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 33074:2020Information technology - Process assessment - Process capability assessment model for service management2020-05-26KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 29110-3-1:2020Systems and software engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) -- Part 3-1: Process assessment guidelines2020-04-14KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 29110-3-1:2020Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 3-1: Process assessment guidelines2020-04-14KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC TS 29125:2017/Amd 1:2020Information technology -- Telecommunications cabling requirements for remote powering of terminal equipment2020-05-29KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TR 11801-9908:2020Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 9908: Guidance for the support of higher speed applications over optical fibre channels2020-05-19KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC TR 23613:2020Information technology -- Cloud computing -- Cloud service metering elements and billing modes2020-05-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 23613:2020Information technology - Cloud computing - Cloud service metering elements and billing modes2020-05-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TR 23244:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Privacy and personally identifiable information protection considerations2020-05-07KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
ISO/IEC TR 30166:2020Internet of Things (IoT) - Industrial IoT2020-04-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TR 22696:2020Health informatics -- Guidance on the identification and authentication of connectable Personal Healthcare Devices (PHDs)2020-05-15KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TR 23244:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Privacy and personally identifiable information protection considerations2020-05-07KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO/TR 18942:2020Imaging materials -- Evaluation of image permanence of photographic colour prints in consumer home applications2020-04-29KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO/TS 7637-4:2020Road Vehicles -- Electrical disturbance by conduction and coupling -- Part 4: Electrical transient conduction along shielded high voltage supply lines only2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO/TR 27957:2020Road vehicles -- Temperature measurement in anthropomorphic test devices -- Definition of the temperature sensor locations2020-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.080 Małe jednostki pływające
ISO/TR 10134:2020Small craft -- Electrical devices -- Established practices for the design, construction and installation of lightning-protection systems2020-05-27KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 23629-1:2020UAS traffic management (UTM) -- Part 1: Survey results on UTM2020-04-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
IEC TR 62396-8:2020Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 8: Proton, electron, pion, muon, alpha-ray fluxes and single event effects in avionics electronic equipment - Awareness guidelines2020-04-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
IEC TS 62686-1:2020Process management for avionics - Electronic components for aerospace, defence and high performance (ADHP) applications - Part 1: General requirements for high reliability integrated circuits and discrete semiconductors2020-04-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
59.080.70 Geotekstylia
ISO/TR 18228-1:2020Design using geosynthetics -- Part 1: General2020-04-14KT 142 ds. Geosyntetyków
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC TS 60364-8-3:2020Low-voltage electrical installations - Part 8-3 : Functional aspects - Operation of prosumer’s electrical installations2020-05-27KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych