Content

Przyznane patronaty

4 listopada,  konferencja online

X Jubileuszowa Konferencja CommonSign

„Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce - dokonania i wyzwania”

Konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce.

Zaistniała w 2020 r. pandemia koronawirusa przyspieszyła procesy digitalizacji w życiu społeczeństw i krajów, zmieniła codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę dotychczas nie obserwowaną. Niezbędne jest pogłębione przeanalizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Celem konferencji CommonSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Czytaj więcej o Konferencji CommonSign Warsaw 2021


Archiwum przyznanych patronatów