Zawartość

Archiwum przyznanych patronatów

6-7 czerwca, Szczecin

XVII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2017

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania (w tym podpisowi elektronicznemu i PKI) oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu, która już na stałe wpisała się w kalendarz spotkań osób związanych z tą tematyką. Tematem wiodącym EFPE 2017 będzie Cyfrowa identyfikacja i mobilne e-usługi – bezpieczeństwo i dostępność.

Czytaj więcej o EFPE

17-19 maja, Warszawa

XXIV Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2017

Najważniejsze wydarzenie sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej, które gromadzi przedstawicieli branży paliwowo-energetycznej, handlu detalicznego, ekspertów niezależnych, przedstawicieli biznesu, administracji rządowej oraz szeregowych konsumentów paliw – kierowców. Poza bogatą ofertą wystawienniczą, odwiedzający Targi mogą wziąć udział w bogatej części merytorycznej. W ramach "Akademii Przedsiębiorcy" poruszane są zagadnienia poświęcone aspektom prawnym, finansowym, obrotu bezgotówkowego, modelom współpracy biznesowej oraz nowościom sektora myjni.

Czytaj więcej o Targach "Stacja Paliw"

29-31 marca, Warszawa

XIX edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017 oraz VI Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab

Targi to ważne wydarzenie promujące najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. To spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych i menedżerów poszukujących nowoczesnych rozwiązań, pozwalające nawiązywać kontakty handlowe oraz zdobywać specjalistyczną wiedzę. Ważną częścią targów jest bogaty program merytoryczny, obfitujący w konferencje, spotkania, wykłady, warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w swojej dziedzinie, które pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe uczestników.

Czytaj więcej o Targach EuroLab

28 marca, Katowice

III Europejski Kongres Jakości pod hasłem „Jakość w praktyce”

EKJ to spotkanie przedstawicieli świata biznesu i nauki z Polski i Europy, którzy wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami. m.in. na temat w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz konkurować jakością. Wydarzenie jest również okazją, by spotkać się z najlepszymi menedżerami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Główną część wydarzenia stanowić będą panele tematyczne, dyskusje, case study oraz wystąpienia gości poruszające tematykę jakości.

Czytaj więcej o Europejskim Kongresie Jakości