Zawartość

Archiwum przyznanych patronatów

12-13 grudnia, Kielce

Konferencja naukowo-techniczna Klubu Paragraf 34 "SAFETY AUTOMATION"

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i najlepszych rynkowych praktyk w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa maszyn będących w eksploatacji.
Spotkanie będzie okazją do podnoszenia poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń.
 
Wśród tematów poruszonych na konferencji znajdą się:

  • „Przemysł 4.0 i nowe zagrożenia”
  • „Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn”
  • „Analiza wypadków z udziałem maszyn”
  • „Analiza zmian w normie PN-EN ISO 13849-1i PN-EN ISO 13850”.

Konferencja adresowana jest do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji.

Czytaj więcej
12-13 grudnia, Warszawa

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2017

Temat wiodący: Płatności dla klientów wygodne jak nigdy

Najważniejsze coroczne spotkanie szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad ponad 300 gości z kraju i zagranicy ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami.

W dobie radykalnych zmian w technologiach płatności, wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów tegorocznej Konferencji są hasła-drogowskazy: Commerce – Mobility – FinTech – RegTech – Identity – Security.

Czytaj więcej o konferencji

17 listopada, Krynica-Zdrój

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 2017

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności dąży do umożliwienia uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznania najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności jest zwieńczeniem kolejnej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Zaproszeni goście - przedstawiciele środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych - będą dyskutować o: konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, nowoczesnym zarządzaniu, synergii nauki, biznesu i jednostek samorządowych, społecznej odpowiedzialności biznesu. Wręczone zostaną także medale, dyplomy i statuetki QI 2017.

Czytaj więcej

25-26 października, Warszawa

VII Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2017 Electronic Signature Interoperability Summit

Celem CommomSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Uczestnicy konferencji to polscy i zagraniczni dostawcy i odbiorcy aplikacji oraz usług zaufania, a także przedstawicieli administracji.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego.

Czytaj więcej o konferencji

9-10 października, Kraków

III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2017

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest wypracowywanie praktycznych rekomendacji, zmierzających do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej UE.

Czytaj więcej o forum

4-6 października, Kielce

Sympozjum „Metrologia podstawą systemu oceny zgodności”

VIII edycja cyklu „Metrologia w systemach zarządzania”. Celem sympozjum jest doskonalenie w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi.

Spotkanie przyczyni się do popularyzacji w polskich przedsiębiorstwach wymagań metrologicznych, zawartych zarówno w Normach Międzynarodowych, jak również w przepisach prawnych, będzie okazją do pogłębienia wiedzy merytorycznej, zdobycia nowych doświadczeń i wymiany poglądów, stanowiąc ważny krok w doskonaleniu systemu oceny zgodności w Polsce i zapoznaniu się ze zmianami mającymi wpływ na funkcjonowanie systemu oceny zgodności.

Czytaj więcej o sympozjum

6-7 czerwca, Szczecin

XVII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2017

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania (w tym podpisowi elektronicznemu i PKI) oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu, która już na stałe wpisała się w kalendarz spotkań osób związanych z tą tematyką. Tematem wiodącym EFPE 2017 będzie Cyfrowa identyfikacja i mobilne e-usługi – bezpieczeństwo i dostępność.

Czytaj więcej o EFPE

17-19 maja, Warszawa

XXIV Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2017

Najważniejsze wydarzenie sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej, które gromadzi przedstawicieli branży paliwowo-energetycznej, handlu detalicznego, ekspertów niezależnych, przedstawicieli biznesu, administracji rządowej oraz szeregowych konsumentów paliw – kierowców. Poza bogatą ofertą wystawienniczą, odwiedzający Targi mogą wziąć udział w bogatej części merytorycznej. W ramach "Akademii Przedsiębiorcy" poruszane są zagadnienia poświęcone aspektom prawnym, finansowym, obrotu bezgotówkowego, modelom współpracy biznesowej oraz nowościom sektora myjni.

Czytaj więcej o Targach "Stacja Paliw"

29-31 marca, Warszawa

XIX edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017 oraz VI Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab

Targi to ważne wydarzenie promujące najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. To spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych i menedżerów poszukujących nowoczesnych rozwiązań, pozwalające nawiązywać kontakty handlowe oraz zdobywać specjalistyczną wiedzę. Ważną częścią targów jest bogaty program merytoryczny, obfitujący w konferencje, spotkania, wykłady, warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w swojej dziedzinie, które pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe uczestników.

Czytaj więcej o Targach EuroLab

28 marca, Katowice

III Europejski Kongres Jakości pod hasłem „Jakość w praktyce”

EKJ to spotkanie przedstawicieli świata biznesu i nauki z Polski i Europy, którzy wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami. m.in. na temat w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz konkurować jakością. Wydarzenie jest również okazją, by spotkać się z najlepszymi menedżerami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Główną część wydarzenia stanowić będą panele tematyczne, dyskusje, case study oraz wystąpienia gości poruszające tematykę jakości.

Czytaj więcej o Europejskim Kongresie Jakości