Content

Przyznane patronaty

29 października, Warszawa

IX Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2019

Temat wiodący: E-administracja i e-biznes w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce.

Celem konferencji CommonSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. tematy:

  • Stan wdrożenia usług eID w Polsce i Europie
  • Publiczne vs komercyjne usługi zaufania i eID – jak osiągnąć synergię?
  • Rachuneo – pierwsza platforma komercyjna wykorzystująca usługi eID i zaufania do masowych usług B2C
  • Najnowsze trendy w rozwoju eID i usługach zaufania (videoonboarding do usług zaufania, e-delivery i inne)
  • Interaktywność e-podpisu – marzenie czy rzeczywistość?
  • Ochrona zdrowia a wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • Osoby z niepełnosprawnością to też obywatele i klienci – wyzwania dla e-administracji i e-biznesu w obsłudze osób o specjalnych potrzebach

Czytaj więcej

29-30 października, Katowice

V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019

 CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

Celem konferencji jest wypracowywanie decyzji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie.

CYBERSEC aktywnie promuje Inicjatywę Cyfrowego Trójmorza – projekty transgraniczne dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, mające na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji, prac badawczo-rozwojowych oraz koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE.

Efektem corocznej edycji konferencji będzie mocny impuls dla rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w wymiarze europejskim, jak i transatlantyckim.

 Czytaj więcej


Archiwum przyznanych patronatów