Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 12087:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu2019-08-26PN-EN ISO 16535:2019-082020-01-31
PN-EN 12088:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałej dyfuzji2019-08-26PN-EN ISO 16536:2019-082020-01-31
PN-EN 12150-1:2015-11Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis2019-06-24PN-EN 12150-1+A1:2019-062019-11-30
PN-EN 12150-1:2015-11Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis2019-06-24PN-EN 12150-1+A1:2019-062019-11-30
PN-EN 12350-1:2011Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek2019-07-25PN-EN 12350-1:2019-072019-12-31
PN-EN 12350-2:2011Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka2019-07-30PN-EN 12350-2:2019-072019-12-31
PN-EN 12350-3:2011Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe2019-07-30PN-EN 12350-3:2019-072019-12-31
PN-EN 12350-4:2011Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności2019-08-02PN-EN 12350-4:2019-082019-12-31
PN-EN 12350-5:2011Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego2019-08-02PN-EN 12350-5:2019-082019-12-31
PN-EN 12350-6:2011Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość2019-08-06PN-EN 12350-6:2019-082019-12-31
PN-EN 12350-7:2011Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe2019-08-06PN-EN 12350-7:2019-082019-12-31
PN-EN 12350-8:2012Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą rozpływu stożka2019-08-07PN-EN 12350-8:2019-082019-12-31
PN-EN 12390-2:2011Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych2019-07-25PN-EN 12390-2:2019-072019-12-31
PN-EN 12390-3:2011Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2019-07-30PN-EN 12390-3:2019-072019-12-31
PN-EN 12390-5:2011Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań2019-08-02PN-EN 12390-5:2019-082019-12-31
PN-EN 12390-7:2011Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2019-08-02PN-EN 12390-7:2019-082019-12-31
PN-EN 12390-8:2011Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem2019-08-02PN-EN 12390-8:2019-082019-12-31
PN-EN 12407:2010Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05PN-EN 12407:2019-072019-12-31
PN-EN 12467+A1:2016-08Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04PN-EN 12467+A2:2018-062020-01-31
PN-EN 12504-1:2011Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie2019-08-02PN-EN 12504-1:2019-082019-12-31
PN-EN 12670:2002Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05PN-EN 12670:2019-072019-12-31
PN-EN 12764:2015-08Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z hydromasażem2018-12-06PN-EN 12764+A1:2018-122020-07-31
PN-EN 1279-5+A2:2011Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena zgodności2018-08-30PN-EN 1279-5:2018-082020-04-30
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 12966:2015-03Pionowe znaki drogowe -- Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści2019-02-14PN-EN 12966+A1:2019-022020-09-30
PN-EN 12966:2015-03Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści2019-02-14PN-EN 12966+A1:2019-022020-09-30
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13285:2010Mieszanki niezwiązane -- Specyfikacja2018-08-22PN-EN 13285:2018-082020-03-31
PN-EN 13310:2015-09Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań2018-11-27PN-EN 13310+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 13369:2013-09Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu2018-05-15PN-EN 13369:2018-052021-04-30
PN-EN 13383-2:2003Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: Metody badań2019-07-05PN-EN 13383-2:2019-072019-12-31
PN-EN 13384-1:2015-05Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem2019-07-31PN-EN 13384-1+A1:2019-072020-01-31
PN-EN 13384-2:2015-05Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami2019-07-31PN-EN 13384-2+A1:2019-072020-01-31
PN-EN 13407:2015-09Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-22PN-EN 13407+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 13501-1+A1:2010Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień2019-02-04PN-EN 13501-1:2019-022020-09-30
PN-EN 13501-6:2014-04Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych2019-02-01PN-EN 13501-6:2019-022020-09-30
PN-EN 13501-6:2014-04Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych2019-02-01PN-EN 13501-6:2019-022020-09-30
PN-EN 14055+A1:2015-09Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów2018-11-07PN-EN 14055:2018-112020-07-31
PN-EN 14064-1:2012Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07PN-EN 14064-1:2018-122020-07-31
PN-EN 14296:2015-09Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe2018-11-21PN-EN 14296+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 14428:2015-07Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-12-05PN-EN 14428+A1:2018-122020-07-31
PN-EN 14516:2015-11Wanny do użytku domowego2018-12-19PN-EN 14516+A1:2018-122020-08-31
PN-EN 14527:2016-08Brodziki natryskowe do użytku domowego2018-12-19PN-EN 14527+A1:2018-122020-08-31
PN-EN 14528:2015-09Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21PN-EN 14528+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 14688:2015-09Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21PN-EN 14688+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 15251:2012Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę2019-06-13PN-EN 16798-1:2019-062019-11-30
PN-EN 15269-1:2010Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25PN-EN 15269-1:2019-072019-12-31
PN-EN 15269-1:2010Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25PN-EN 15269-1:2019-072019-12-31
PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu2019-08-26PN-EN ISO 29767:2019-082020-01-31
PN-EN 1849-2:2010Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-08-08PN-EN 1849-2:2019-082020-01-31
PN-EN 303-6:2002Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy do 70 kW2019-10-01PN-EN 303-6:2019-102020-02-29
PN-EN 33:2011Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe2019-06-13PN-EN 33:2019-062019-11-30
PN-EN 492+A1:2016-08Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04PN-EN 492+A2:2018-062020-01-31
PN-EN 997+A1:2015-09Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym2018-11-15PN-EN 997:2018-112020-07-31
PN-EN ISO 8560:2011Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek2019-06-13PN-EN ISO 8560:2019-062019-11-30
PN-ENV 13381-7:2004Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25PN-EN 13381-7:2019-072021-03-31
Sektor Chemii
PN-EN 1053:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania szczelności wodą2017-11-24PN-EN ISO 13254:2017-112020-10-31
PN-EN 1054:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem2017-12-12PN-EN ISO 13255:2017-122020-10-31
PN-EN 1055:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2017-11-28PN-EN ISO 13257:2017-112020-10-31
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 12061:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania odporności na uderzenie2017-12-12PN-EN ISO 13263:2017-122020-10-31
PN-EN 12256:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek2017-12-15PN-EN ISO 13264:2017-122020-10-31
PN-EN 12256:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek2017-12-15PN-EN ISO 13264:2017-122020-10-31
PN-EN 12293:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24PN-EN ISO 19893:2018-102021-09-30
PN-EN 12294:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2018-10-12PN-EN ISO 13056:2018-102021-09-30
PN-EN 12295:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych i odpowiadające im kształtki do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24PN-EN ISO 19892:2018-102021-09-30
PN-EN 1277:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2018-08-06PN-EN ISO 13259:2018-082021-06-06
PN-EN 12916:2016-03Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14PN-EN 12916:2019-062019-11-30
PN-EN 12916:2016-03Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14PN-EN 12916:2019-062019-11-30
PN-EN 12944-3:2003Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24PN-EN 12944-3:2019-062019-11-30
PN-EN 13358:2010Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08PN-EN 13358:2019-082020-01-31
PN-EN 13415:2010Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów2019-09-26PN-EN ISO 22637:2019-092020-01-31
PN-EN 13476-2:2008Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --2018-05-07PN-EN 13476-2:2018-052021-04-30
PN-EN 13476-3+A1:2009Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --2018-05-18PN-EN 13476-3:2018-052021-04-30
PN-EN 1372:2015-05Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda oddzierania2019-11-19PN-EN ISO 22631:2019-112020-01-31
PN-EN 1373:2015-05Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda ścinania2019-11-19PN-EN ISO 22632:2019-112020-01-31
PN-EN 1401-1:2009Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31PN-EN 1401-1:2019-072020-01-31
PN-EN 1411:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową2017-12-12PN-EN ISO 11173:2017-122020-10-31
PN-EN 14410:2005Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu2019-07-15PN-EN ISO 29864:2019-072019-12-31
PN-EN 14986:2009Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2017-02-13PN-EN 14986:2017-022020-01-31
PN-EN 14986:2009Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2017-02-13PN-EN 14986:2017-022020-01-31
PN-EN 15337:2009Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów anaerobowych, z zastosowaniem próbek typu trzpień-pierścień2019-07-19PN-EN ISO 10123:2019-072019-12-31
PN-EN 15940+A1:2018-07Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2019-04-01PN-EN 15940+A1+AC:2019-042019-12-31
PN-EN 1903:2015-05Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw sztucznych lub gumy -- Oznaczanie zmiany wymiarów po przyspieszonym starzeniu2019-11-19PN-EN ISO 22635:2019-112020-01-31
PN-EN 1939:2007Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy odrywaniu2019-07-15PN-EN ISO 29862:2019-072019-12-31
PN-EN 1943:2004Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu2019-07-15PN-EN ISO 29863:2019-072019-12-31
PN-EN 1979:2002Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017-11-24PN-EN ISO 13262:2017-112020-10-31
PN-EN 1979:2002Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017-11-24PN-EN ISO 13262:2017-112020-10-31
PN-EN 580:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)2017-11-28PN-EN ISO 9852:2017-112020-10-31
PN-EN 580:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)2017-11-28PN-EN ISO 9852:2017-112020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-3:2017-122020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-2:2017-122020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-1:2017-112020-10-31
PN-EN 744:1997Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka2017-12-05PN-EN ISO 3127:2017-122020-10-31
PN-EN ISO 1110:1999Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Przyśpieszone kondycjonowanie kształtek do badań2019-07-22PN-EN ISO 1110:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 11343:2007Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości dynamicznej wysokowytrzymałych połączeń klejowych na rozszczepianie pod wpływem warunków udarowych -- Metoda uderzenia klinem2019-08-13PN-EN ISO 11343:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 11664-1:2011Kolorymetria -- Część 1: Obserwatorzy kolorymetryczni CIE normalni2019-08-02PN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 11664-1:2011Kolorymetria -- Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE2019-08-02PN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 11664-3:2013-08Kolorymetria -- Część 3: Współrzędne trójchromatyczne2019-08-02PN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 11664-4:2011Kolorymetria -- Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*2019-08-02PN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 13468-1:2003Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych -- Część 1: Aparat jednowiązkowy2019-07-30PN-EN ISO 13468-1:2019-072020-01-31
PN-EN ISO 1518-1:2011Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia2019-07-19PN-EN ISO 1518-1:2019-072020-01-31
PN-EN ISO 1518-2:2011Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda zmiennego obciążenia2019-07-19PN-EN ISO 1518-2:2019-072020-01-31
PN-EN ISO 1518-2:2011Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda zmiennego obciążenia2019-07-19PN-EN ISO 1518-2:2019-072020-01-31
PN-EN ISO 15512:2016-12Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody2019-07-02PN-EN ISO 15512:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 16014-5:2012Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła2019-07-04PN-EN ISO 16014-5:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 17556:2012Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla2019-07-03PN-EN ISO 17556:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 178:2011Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu2019-06-13PN-EN ISO 178:2019-062019-11-30
PN-EN ISO 18451-1:2017-10Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14PN-EN ISO 18451-1:2019-062019-11-30
PN-EN ISO 2431:2012Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych2019-07-30PN-EN ISO 2431:2019-072020-01-31
PN-EN ISO 2812-3:2012Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30PN-EN ISO 2812-3:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 2812-3:2012Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30PN-EN ISO 2812-3:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 305:2011Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor i ich mieszanek -- Metoda zmiany barwy2019-07-22PN-EN ISO 305:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 307:2009Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej2019-07-02PN-EN ISO 307:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 3251:2008Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03PN-EN ISO 3251:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 3405:2012Przetwory naftowe -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym2019-05-22PN-EN ISO 3405:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 6504-1:2006Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb białych i o jasnych barwach2019-07-03PN-EN ISO 6504-1:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 6721-1:2011Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 1: Zasady ogólne2019-07-02PN-EN ISO 6721-1:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 6721-2:2011Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 2: Metoda wahadła skrętnego2019-07-19PN-EN ISO 6721-2:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 787-17:2017-11Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 17: Porównanie mocy rozjaśniającej białych pigmentów2019-06-04PN-EN ISO 787-17:2019-062019-11-30
PN-EN ISO 8130-11:2010Farby proszkowe -- Część 11: Badanie spływania z pochyłych powierzchni2019-05-30PN-EN ISO 8130-11:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 8130-12:2010Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie kompatybilności2019-05-30PN-EN ISO 8130-12:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 8130-13:2010Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej2019-05-30PN-EN ISO 8130-13:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 8130-14:2005Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30PN-EN ISO 8130-14:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 8130-1:2010Farby proszkowe -- Część 1: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek przez przesiewanie2019-05-30PN-EN ISO 8130-1:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 8130-7:2010Farby proszkowe -- Część 7: Oznaczanie ubytku masy podczas utwardzania w piecu2019-05-30PN-EN ISO 8130-7:2019-052019-11-30
PN-EN ISO 8986-1:2009Tworzywa sztuczne -- Polibuteny (PB-1) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji2019-07-17PN-EN ISO 21302-1:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 8986-2:2009Tworzywa sztuczne -- Polibuteny (PB-1) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-07-17PN-EN ISO 21302-2:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 9514:2006Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań2019-07-15PN-EN ISO 9514:2019-072019-12-31
PN-ISO 3015:1997Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24PN-EN ISO 3015:2019-062019-11-30
PN-ISO 3016:2005Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury płynięcia2019-06-24PN-EN ISO 3016:2019-062019-11-30
Sektor Elektroniki
PN-EN 50551-1:2011Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 1: Karta wymagań szczegółowych oraz wymagania minimalne2019-07-22PN-EN 50551-1:2019-072022-02-18
PN-EN 50598-1:2015-09Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 1: Ogólne wymagania dla ustalania kryteriów sprawności energetycznej dla napędzanego wyposażenia używające rozszerzone podej2017-10-19PN-EN 61800-9-1:2017-102020-04-07
PN-EN 50598-2:2015-09Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych2017-10-19PN-EN 61800-9-2:2017-102020-04-07
PN-EN 60051-1:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy2017-06-29PN-EN 60051-1:2017-062020-04-28
PN-EN 60051-5:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów2018-05-28PN-EN IEC 60051-5:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-6:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności2018-05-28PN-EN IEC 60051-6:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-7:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych2018-05-28PN-EN IEC 60051-7:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-8:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyborów2018-05-28PN-EN IEC 60051-8:2018-052021-01-19
PN-EN 60068-2-54:2009Badania środowiskowe -- Część 2-54: Próby -- Próba Ta: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60068-2-69:2008Badania środowiskowe -- Część 2-69: Próby -- Próba Te: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych do montażu powierzchniowego (SMD) metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60068-2-82:2008Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Tx: Metody badania wiskerów występujących na elementach elektronicznych i elektrycznych2019-10-01PN-EN IEC 60068-2-82:2019-102022-06-18
PN-EN 60154-2:2004Kołnierze falowodów -- Część 2: Szczegółowe specyfikacje dla kołnierzy falowodów prostokątnych normalnych2016-12-22PN-EN 60154-2:2016-122019-11-25
PN-EN 60191-1:2007Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 1: Ogólne zasady opracowywania rysunków obudów przyrządów dyskretnych2018-10-04PN-EN IEC 60191-1:2018-102021-02-27
PN-EN 60205:2006Obliczanie parametrów równoważnych rdzeni magnetycznych2017-05-05PN-EN 60205:2017-052019-12-23
PN-EN 60286-1:2002Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 1: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami osiowymi, taśma ciągła2018-01-17PN-EN 60286-1:2018-012020-08-30
PN-EN 60286-3:2013-09Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22PN-EN IEC 60286-3:2019-052022-02-20
PN-EN 60286-5:2005Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 5: Tacki matrycowe2018-09-04PN-EN IEC 60286-5:2018-092021-05-30
PN-EN 60384-17:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 17: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia przemiennego i impulsowego2019-07-18PN-EN IEC 60384-17:2019-072022-04-22
PN-EN 60384-21:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 12019-05-22PN-EN IEC 60384-21:2019-052022-03-05
PN-EN 60384-22:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 22: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 22019-05-22PN-EN IEC 60384-22:2019-052022-03-05
PN-EN 60384-26:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 26: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym2018-10-08PN-EN IEC 60384-26:2018-102021-06-21
PN-EN 60424-2:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 2: Rdzenie RM2019-07-18PN-EN IEC 63093-4:2019-072022-04-12
PN-EN 60424-3:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 3: Rdzenie ETD, rdzenie EER, rdzenie EC i rdzenie E2019-01-24PN-EN IEC 63093-8:2019-012021-09-28
PN-EN 60424-4:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19PN-EN IEC 63093-12:2019-072022-05-09
PN-EN 60424-8:2016-02Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie PQ2019-06-11PN-EN IEC 63093-13:2019-062022-03-12
PN-EN 60444-8:2004Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 8: Uchwyt pomiarowy rezonatorów kwarcowych do montażu powierzchniowego2017-05-15PN-EN 60444-8:2017-052020-01-19
PN-EN 60512-11-1:2002Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03PN-EN IEC 60512-11-1:2019-102022-06-20
PN-EN 60512-15-2:2008Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 15-2: Badania złączy (mechaniczne) -- Badanie 15b: Utrzymanie izolatora w obudowie (osiowe)2018-06-28PN-EN IEC 60512-15-2:2018-062021-02-16
PN-EN 60512-1:2004Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-03-07PN-EN IEC 60512-1:2019-032021-11-26
PN-EN 60512-23-3:2004Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 23-3: Badanie 23c: Skuteczność ekranowania złączy i akcesoriów2019-04-26PN-EN IEC 60512-23-3:2019-042022-01-18
PN-EN 60512-8-3:2011Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 8-3: Badania obciążeniem statycznym (złącza stałe) -- Badanie 8c: Wytrzymałość dźwigni uruchamiającej2018-06-28PN-EN IEC 60512-8-3:2018-062021-02-16
PN-EN 60601-2-16:2015-10Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24PN-EN IEC 60601-2-16:2019-062022-05-24
PN-EN 60601-2-2:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwości i ich wyposażenia2018-07-12PN-EN IEC 60601-2-2:2018-072021-05-18
PN-EN 60601-2-39:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24PN-EN IEC 60601-2-39:2019-062022-05-24
PN-EN 60601-2-40:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-40: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych2019-03-07PN-EN 60601-2-40:2019-032022-01-11
PN-EN 60645-1:2015-04Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej2017-12-11PN-EN 60645-1:2017-122020-10-06
PN-EN 60645-1:2015-04Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej2017-12-11PN-EN 60645-1:2017-122020-10-06
PN-EN 60645-2:1999Audiometry -- Urządzenia do audiometrii słownej2019-05-16PN-EN 60645-1:2017-122020-10-06
PN-EN 60645-2:1999Audiometry -- Urządzenia do audiometrii słownej2019-05-16PN-EN 60645-1:2017-122020-10-06
PN-EN 60679-1:2007Generatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2018-01-17PN-EN 60679-1:2018-012020-08-30
PN-EN 60709:2010Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Rozdzielenie2019-08-28PN-EN IEC 60709:2019-082022-06-17
PN-EN 60730-2-12:2008Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04PN-EN IEC 60730-2-12:2019-072022-04-05
PN-EN 60730-2-13:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności2018-11-15PN-EN IEC 60730-2-13:2018-112021-04-13
PN-EN 60730-2-14:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10PN-EN IEC 60730-2-14:2019-072022-01-16
PN-EN 60730-2-15:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody2019-07-04PN-EN IEC 60730-2-15:2019-072022-04-05
PN-EN 60730-2-9:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury2019-06-04PN-EN IEC 60730-2-9:2019-062022-02-22
PN-EN 60749-12:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 12: Wibracje o zmiennej częstotliwości2018-11-15PN-EN IEC 60749-12:2018-112021-01-17
PN-EN 60749-13:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 13: Mgła solna2018-11-15PN-EN IEC 60749-13:2018-112021-03-22
PN-EN 60749-17:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 17: Napromienienie neutronami2019-11-19PN-EN IEC 60749-17:2019-112022-05-02
PN-EN 60749-26:2014-11Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 26: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model ciała ludzkiego (HBM)2018-08-30PN-EN IEC 60749-26:2018-082021-02-19
PN-EN 60749-3:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 3: Zewnętrzna kontrola wizualna2017-10-09PN-EN 60749-3:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-4:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 4: Wilgotne gorąco stałe, badanie silnie przyspieszone (HAST)2017-10-16PN-EN 60749-4:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-5:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 5: Badanie trwałości w ustalonych warunkach temperatury, wilgotności i polaryzacji2017-10-26PN-EN 60749-5:2017-102020-05-15
PN-EN 60749-6:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 6: Przechowywanie w wysokiej temperaturze2017-10-16PN-EN 60749-6:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-9:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 9: Trwałość oznakowania2017-10-09PN-EN 60749-9:2017-102020-04-07
PN-EN 60793-1-1:2008Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Postanowienia ogólne i zalecenia2017-07-10PN-EN 60793-1-1:2017-072020-03-01
PN-EN 60793-1-31:2011Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24PN-EN IEC 60793-1-31:2019-062022-03-13
PN-EN 60793-1-32:2011Światłowody -- Część 1-32: Metody pomiarów i procedury badań -- Usuwalność pokrycia2019-05-16PN-EN IEC 60793-1-32:2019-052021-12-21
PN-EN 60793-1-33:2002Światłowody -- Część 1-33: Sposoby badania -- Odporność na korozję naprężeniową2018-02-12PN-EN 60793-1-33:2018-022020-09-20
PN-EN 60793-1-40:2005Włókna światłowodowe -- Część 1-40: Metody pomiarów i procedury badań -- Tłumienność2019-07-22PN-EN IEC 60793-1-40:2019-072022-05-01
PN-EN 60793-1-45:2005Włókna światłowodowe -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu2018-06-12PN-EN IEC 60793-1-45:2018-062020-12-14
PN-EN 60793-1-47:2009Światłowody -- Część 1-47: Metody pomiarów i procedury badań -- Straty przy zginaniu na dużym promieniu2018-05-07PN-EN IEC 60793-1-47:2018-052020-11-15
PN-EN 60793-1-48:2008Włókna światłowodowe -- Część 1-48: Metody pomiarów i procedury badań -- Modowa dyspersja polaryzacyjna2018-03-22PN-EN 60793-1-48:2018-032020-09-27
PN-EN 60793-1-49:2006Włókna światłowodowe -- Część 1-49: Metody pomiarów i procedury badań -- Różnicowe opóźnienie modów2019-03-12PN-EN IEC 60793-1-49:2019-032021-09-19
PN-EN 60793-1-54:2013-07Światłowody -- Część 1-54: Metody pomiarów i procedury badań -- Sprawdzanie odporności na promieniowanie gamma2018-08-06PN-EN IEC 60793-1-54:2018-082021-02-16
PN-EN 60794-1-20:2014-08Kable światłowodowe -- Część 1-20: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Postanowienia ogólne i definicje2017-11-28PN-EN 60794-1-2:2017-072020-02-16
PN-EN 60794-1-22:2013-04Kable światłowodowe -- Część 1-22: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych2018-04-24PN-EN IEC 60794-1-22:2018-042020-11-09
PN-EN 60794-1-2:2014-03Kable światłowodowe -- Część 1-2: Wymagania wspólne -- Zestawienie procedur badań kabli światłowodowych2017-07-04PN-EN 60794-1-2:2017-072020-02-16
PN-EN 60794-2-11:2013-03Kable światłowodowe -- Część 2-11: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-11:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-21:2013-03Kable światłowodowe -- Część 2-21: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli rozdzielczych wieloświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-21:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-30:2008Kable światłowodowe -- Część 2-30: Kable wewnętrzne -- Wymagania grupowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych2019-07-18PN-EN IEC 60794-2-30:2019-072022-04-22
PN-EN 60794-2-31:2013-07Kable światłowodowe -- Część 2-31: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-31:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2:2003Kable światłowodowe -- Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe2018-01-24PN-EN 60794-2:2018-012020-10-27
PN-EN 60794-4-20:2013-07Kable światłowodowe -- Część 4-20: Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące samonośnych kabli światłowodowych ADSS2019-03-19PN-EN IEC 60794-4-20:2019-032021-10-02
PN-EN 60794-4:2004Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych2019-01-09PN-EN IEC 60794-4:2019-012021-07-30
PN-EN 60794-5:2007Kable światłowodowe -- Część 5: Kable światłowodowe -- Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodą wdmuchiwania2017-03-07PN-EN 60794-5:2017-032019-12-09
PN-EN 60825-12:2008Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji2019-07-10PN-EN IEC 60825-12:2019-072022-03-15
PN-EN 60869-1:2013-08Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Elementy bierne do kontroli mocy we włóknach optycznych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2019-05-16PN-EN IEC 60869-1:2019-052019-12-21
PN-EN 60942:2005Elektroakustyka -- Kalibratory akustyczne2018-06-28PN-EN IEC 60942:2018-062021-01-03
PN-EN 61010-2-020:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-020: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek laboratoryjnych2017-06-29PN-EN 61010-2-020:2017-062020-04-28
PN-EN 61010-2-101:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych przeznaczonych do diagnozy in vitro (IVD)2017-03-14PN-EN 61010-2-101:2017-032020-02-24
PN-EN 61020-1:2009Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Specyfikacja wspólna2019-06-13PN-EN IEC 61020-1:2019-062022-02-20
PN-EN 61051-1:2009Warystory stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-03-07PN-EN IEC 61051-1:2019-032021-12-03
PN-EN 61076-3-104:2006Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, stałych i swobodnych, przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz2017-11-09PN-EN 61076-3-104:2017-112020-09-29
PN-EN 61188-7:2009Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 7: Orientacja zerowa podzespołów elektronicznych w celu tworzenia biblioteki CAD2017-07-25PN-EN 61188-7:2017-072020-05-15
PN-EN 61190-1-3:2008Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04PN-EN IEC 61190-1-3:2018-052021-01-17
PN-EN 61191-1:2013-10Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami związanymi2019-01-17PN-EN IEC 61191-1:2019-012021-10-19
PN-EN 61191-2:2013-12Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 2: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu powierzchniowego2017-11-23PN-EN 61191-2:2017-112020-10-13
PN-EN 61191-3:2005Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu przewlekanego2017-10-19PN-EN 61191-3:2017-102020-07-04
PN-EN 61191-4:2006Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów z lutowanymi końcówkami przyłączenowymi2017-12-01PN-EN 61191-4:2017-122020-08-30
PN-EN 61204-3:2006Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2019-02-13PN-EN IEC 61204-3:2019-022021-07-09
PN-EN 61204-7:2009Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-15PN-EN IEC 61204-7:2018-112021-03-16
PN-EN 61240:2013-05Urządzenia piezoelektryczne -- Przygotowanie rysunków z wymiarami przyrządów do montażu powierzchniowego (SMD) stosowanych do kontroli i selekcji częstotliwości -- Zasady ogólne2017-03-14PN-EN 61240:2017-032019-11-28
PN-EN 61265:1999Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałas2018-11-21PN-EN IEC 61265:2018-112021-06-12
PN-EN 61280-4-4:2008Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-4: Sieci i łącza kablowe -- Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych łączy2017-11-09PN-EN 61280-4-4:2017-112020-08-18
PN-EN 61281-1:2004Podsystemy telekomunikacji światłowodowej -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-06-28PN-EN IEC 61281-1:2018-062021-01-19
PN-EN 61290-4-3:2016-02Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-3: Przejściowe parametry mocy -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą mocy wyjściowej2018-10-31PN-EN IEC 61290-4-3:2018-102021-06-01
PN-EN 61291-1:2012Wzmacniacze optyczne -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-09-07PN-EN IEC 61291-1:2018-092021-03-27
PN-EN 61291-5-2:2004Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Niezawodność kwalifikacji wzmacniaczy światłowodowych2017-08-08PN-EN 61291-5-2:2017-082020-06-02
PN-EN 61300-2-46:2007Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-46: Badania -- Cykliczne wilgotne gorąco2019-07-22PN-EN IEC 61300-2-46:2019-072020-04-22
PN-EN 61300-2-4:2002Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-4: Badania -- Siła utrzymywania światłowodu/kabla2019-04-16PN-EN IEC 61300-2-4:2019-042020-02-20
PN-EN 61315:2006Kalibracja światłowodowych mierników mocy2019-10-17PN-EN IEC 61315:2019-102022-05-03
PN-EN 61332:2009Klasyfikacja materiałów ferrytowych magnetycznie miękkich2017-04-04PN-EN 61332:2017-042019-12-23
PN-EN 61500:2011Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Komunikacja danych w systemach realizujących funkcje A2019-08-20PN-EN IEC 61500:2019-082022-06-17
PN-EN 61587-1:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania i badania środowiskowe, aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych2017-06-01PN-EN 61587-1:2017-062020-04-21
PN-EN 61605:2006Induktory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Kody cechowania2017-04-04PN-EN 61605:2017-042019-11-30
PN-EN 61753-121-2:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 121-2: Simpleksowe i dupleksowe kable z włóknem jednomodowym i złączami o cylindrycznych ferrulach dla kategorii klimatycznej C -- Środowisko kontrolowane2018-01-17PN-EN 61753-121-2:2018-012020-10-20
PN-EN 61757-1:2013-03Czujniki światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-12-21PN-EN IEC 61757:2018-122021-10-19
PN-EN 61800-3:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13PN-EN IEC 61800-3:2019-022021-07-09
PN-EN 61800-5-2:2007Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Funkcjonalne2017-07-07PN-EN 61800-5-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61837-2:2011Przyrządy do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy -- Część 2: Obudowy ceramiczne2018-09-04PN-EN IEC 61837-2:2018-092021-06-12
PN-EN 61967-1:2003Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje2019-07-10PN-EN IEC 61967-1:2019-072022-01-16
PN-EN 62024-1:2008Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry elektryczne oraz metody pomiarów -- Część 1: Induktory do montażu powierzchniowego o indukcyjności rzędu nanohenrów2018-06-12PN-EN IEC 62024-1:2018-062021-01-17
PN-EN 62040-1:2009Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS2019-11-05PN-EN IEC 62040-1:2019-112022-07-19
PN-EN 62040-2:2008Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2019-02-13PN-EN IEC 62040-2:2019-022021-07-09
PN-EN 62056-47:2007Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 47: COSEM warstwa transportowa dla sieci IPv42017-02-22PN-EN 62056-4-7:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-5-3:2014-05Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2017-02-22PN-EN 62056-5-3:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-5-3:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15PN-EN 62056-5-3:2018-012020-09-14
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2018-02-07PN-EN 62056-6-1:2018-022020-09-13
PN-EN 62056-6-2:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsu COSEM2017-02-07PN-EN 62056-6-2:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-2:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2018-04-12PN-EN IEC 62056-6-2:2018-042021-02-23
PN-EN 62090:2007Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26PN-EN 62090:2017-092020-05-16
PN-EN 62148-1:2004Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 1: Informacje ogólne i wprowadzenie2018-05-21PN-EN IEC 62148-1:2018-052021-02-16
PN-EN 62211:2004Podzespoły indukcyjne -- Zarządzanie niezawodnością2017-06-30PN-EN 62211:2017-062020-02-10
PN-EN 62276:2013-06Płytki monokryształów dla zastosowań w przyrządach z akustyczną falą powierzchniową (SAW) -- Specyfikacje i metody pomiarowe2017-01-31PN-EN 62276:2017-012019-11-28
PN-EN 62317-11:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 11: Rdzenie typu EC do zastosowań w zasilaczach mocy2019-09-20PN-EN IEC 63093-11:2018-102021-07-26
PN-EN 62317-12:2017-01Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 12: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19PN-EN IEC 63093-12:2019-072022-05-09
PN-EN 62317-13:2016-01Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 13: Rdzenie typu PQ do zastosowań w zasilaczach mocy2019-06-11PN-EN IEC 63093-13:2019-062022-03-12
PN-EN 62317-14:2009Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 14: Rdzenie typu EFD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-07-19PN-EN IEC 63093-14:2019-072022-05-09
PN-EN 62317-4:2006Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 4: Rdzenie RM i części osprzętu2019-07-18PN-EN IEC 63093-4:2019-072022-04-12
PN-EN 62317-5:2016-02Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów2018-11-15PN-EN IEC 63093-5:2018-112021-08-13
PN-EN 62317-6:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-09-20PN-EN IEC 63093-6:2018-122021-08-30
PN-EN 62317-7:2006Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 7: Rdzenie EER2019-09-20PN-EN IEC 63093-7:2018-072021-04-26
PN-EN 62317-8:2007Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 8: Rdzenie typu E2019-01-24PN-EN IEC 63093-8:2019-012021-09-28
PN-EN 62343-1:2016-10Moduły dynamiczne -- Część 1: Normy eksploatacyjne -- Warunki ogólne2019-07-18PN-EN IEC 62343-1:2019-072022-03-13
PN-EN 62343:2013-10Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17PN-EN 62343:2018-012020-10-20
PN-EN 62433-2:2010Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 2: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji przewodzonych (ICEM-CE)2017-08-30PN-EN 62433-2:2017-082020-03-03
PN-EN 62464-1:2007Urządzenia rezonansu magnetycznego dla diagnostyki obrazowej -- Część 1: Określenie zasadniczych parametrów jakości obrazu2019-04-15PN-EN IEC 62464-1:2019-042022-01-17
PN-EN 62586-1:2014-08Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)2018-01-15PN-EN 62586-1:2018-012020-11-10
PN-EN 62586-2:2014-08Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2017-10-11PN-EN 62586-2:2017-102020-08-25
PN-EN 62604-2:2012Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2018-05-21PN-EN IEC 62604-2:2018-052021-01-03
PN-EN 80601-2-30:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02PN-EN IEC 80601-2-30:2019-072022-05-24
PN-EN ISO 14880-1:2016-10Optyka i fotonika -- Matryce mikrosoczewek -- Część 1: Słownictwo i właściwości ogólne2019-11-19PN-EN ISO 14880-1:2019-112020-01-31
PN-HD 123.4 S1:2010Falowody -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące falowodów kołowych2018-02-12PN-EN 60153-4:2018-022020-09-20
PN-HD 129.4 S1:2010Kołnierze falowodów -- Część 4: Specyfikacja dotycząca kołnierzy falowodów kołowych2017-09-26PN-EN 60154-4:2017-092020-07-28
Sektor Elektryki
PN-EN 13032-4:2015-09Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16PN-EN 13032-4+A1:2019-092019-12-31
PN-EN 13032-4:2015-09Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16PN-EN 13032-4+A1:2019-092019-12-31
PN-EN 50064:2002Obudowy ze stopów aluminiowych do aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50064:2019-042021-08-27
PN-EN 50068:2002Osłony ze stali plastycznej do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2019-04-19PN-EN 50068:2019-042021-08-27
PN-EN 50069:2002Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50069:2019-042021-09-03
PN-EN 50121-5:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2017-05-11PN-EN 50121-5:2017-052020-02-06
PN-EN 50124-1:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27PN-EN 50124-1:2017-092020-02-06
PN-EN 50124-2:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26PN-EN 50124-2:2017-092020-02-06
PN-EN 50126:2002Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa2018-02-01PN-EN 50126-1:2018-022020-07-03
PN-EN 50129:2007Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10PN-EN 50129:2019-012021-11-23
PN-EN 50152-3-1:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemien2017-08-29PN-EN 50152-3-1:2017-082019-12-26
PN-EN 50155:2007Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze2018-01-24PN-EN 50155:2018-012020-10-13
PN-EN 50239:2002Zastosowania kolejowe -- Radiowe systemy zdalnego sterowania pojazdów trakcyjnych do ruchu towarowego2018-03-15PN-EN 50239:2018-032020-11-27
PN-EN 50272-1:2010Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych -- Część 1: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa2018-09-04PN-EN IEC 62485-1:2018-092021-04-09
PN-EN 50272-2:2007Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne2018-09-04PN-EN IEC 62485-2:2018-092021-04-09
PN-EN 50272-4:2010Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych -- Część 4: Baterie do urządzeń przenośnych2018-09-04PN-EN IEC 62485-4:2018-092021-04-09
PN-EN 50318:2003Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Walidacja symulacji oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną2019-02-26PN-EN 50318:2019-022021-12-07
PN-EN 50321:2002Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia2018-05-04PN-EN 50321-1:2018-052021-01-12
PN-EN 50341-2-20:2015-10Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-20: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Estonii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-01-23PN-EN 50341-2-20:2019-012021-11-26
PN-EN 50341-2-4:2016-02Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14PN-EN 50341-2-4:2019-062022-04-10
PN-EN 50341-2-4:2016-02Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14PN-EN 50341-2-4:2019-062022-04-10
PN-EN 50341-2-9:2015-11Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-9: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oparte na EN 50341-1:2012)2017-05-30PN-EN 50341-2-9:2017-052020-04-26
PN-EN 50380:2003Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych2018-04-12PN-EN 50380:2018-042020-07-17
PN-EN 50428:2010Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2016-12-22PN-EN 60669-2-5:2016-122020-08-31
PN-EN 50428:2010Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2016-12-22PN-EN 60669-2-5:2016-122020-08-31
PN-EN 50463-1:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 1: Postanowienia ogólne2018-01-24PN-EN 50463-1:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-2:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 2: Pomiar energii2018-01-24PN-EN 50463-2:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-3:2013-08Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 3: Przetwarzanie danych2018-01-24PN-EN 50463-3:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-4:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 4: Komunikacja2018-01-24PN-EN 50463-4:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-5:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 5: Ocena zgodności2018-01-24PN-EN 50463-5:2018-012020-10-06
PN-EN 50464-2-1:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-1: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-2:2018-082020-12-15
PN-EN 50464-2-2:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-2: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-3:2018-082020-12-25
PN-EN 50464-2-3:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-3: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-4:2018-082020-12-25
PN-EN 50532:2010Kompaktowe zestawy wyposażenia dla stacji rozdzielczych (CEADS)2017-04-20PN-EN 62271-212:2017-042019-11-30
PN-EN 50539-11:2013-06Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego -- Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych2019-07-10PN-EN 61643-31:2019-072022-05-03
PN-EN 50556:2011Systemy sygnalizacji ruchu drogowego2018-12-18PN-EN 50556:2018-122021-09-28
PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego2018-10-04PN-EN 63024:2018-102021-01-17
PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych (RCBO i RCCB) do użytku domowego i podobnego2018-10-04PN-EN 63024:2018-102021-01-17
PN-EN 50588-1:2016-04Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-22PN-EN 50588-1:2018-032020-07-03
PN-EN 50597:2015-11Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28PN-EN 50597:2019-012021-11-30
PN-EN 60034-12:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych2017-09-05PN-EN 60034-12:2017-092020-06-16
PN-EN 60034-14:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14PN-EN IEC 60034-14:2019-022021-09-21
PN-EN 60034-4:2008Maszyny elektryczne wirujące -- Część 4: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań2018-10-29PN-EN IEC 60034-4-1:2018-102021-06-01
PN-EN 60044-7:2003Przekładniki -- Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN IEC 61869-9:2019-102022-07-05
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60071-2:2000Koordynacja izolacji -- Przewodnik stosowania2018-07-12PN-EN IEC 60071-2:2018-072021-04-20
PN-EN 60076-11:2006Transformatory -- Część 11: Transformatory suche2019-01-18PN-EN IEC 60076-11:2019-012021-09-19
PN-EN 60077-1:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne2018-01-24PN-EN 60077-1:2018-012020-09-04
PN-EN 60077-2:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Elementy elektrotechniczne -- Zasady ogólne2018-01-24PN-EN 60077-2:2018-012020-09-01
PN-EN 60086-4:2015-03Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych2019-09-20PN-EN IEC 60086-4:2019-092022-05-30
PN-EN 60099-5:2014-01Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania2018-08-10PN-EN IEC 60099-5:2018-082021-02-23
PN-EN 60099-8:2011Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24PN-EN IEC 60099-8:2018-042020-12-19
PN-EN 60127-5:2002Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 5: Wytyczne do oceny jakości wkładek topikowych miniaturowych2017-04-20PN-EN 60127-5:2017-042019-12-09
PN-EN 60137:2010Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V2018-02-01PN-EN 60137:2018-022020-11-17
PN-EN 60204-11:2003Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28PN-EN IEC 60204-11:2019-052022-01-09
PN-EN 60204-1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne2018-12-18PN-EN 60204-1:2018-122021-09-14
PN-EN 60238:2007Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28PN-EN IEC 60238:2018-062021-03-23
PN-EN 60312-1:2013-12Odkurzacze do użytku domowego -- Część 1: Odkurzacze czyszczące na sucho -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2017-03-21PN-EN 60312-1:2017-032020-01-02
PN-EN 60335-2-76:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18PN-EN IEC 60335-2-76:2019-012021-08-03
PN-EN 60350-2:2014-03Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 2: Płyty kuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2018-02-22PN-EN 60350-2:2018-022021-01-19
PN-EN 60400:2010Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników2017-12-05PN-EN 60400:2017-122020-07-20
PN-EN 60519-12:2013-12Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12PN-EN IEC 60519-12:2018-042021-03-02
PN-EN 60519-12:2013-12Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12PN-EN IEC 60519-12:2018-042021-03-02
PN-EN 60598-2-17:2002Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych2018-05-28PN-EN IEC 60598-2-17:2018-052021-03-23
PN-EN 60598-2-4:2002Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia2018-06-04PN-EN 60598-2-4:2018-062021-03-30
PN-EN 60598-2-7:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe2018-06-04PN-EN 60598-2-4:2018-062021-03-30
PN-EN 60623:2007Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Pojedyncze ogniwa akumulatorowe, niklowo-kadmowe, prostopadłościenne, otwarte2017-07-05PN-EN 60623:2017-072020-02-27
PN-EN 60669-1:2006Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12PN-EN 60669-1:2018-042021-02-13
PN-EN 60704-2-13:2011Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych2017-02-01PN-EN 60704-2-13:2017-022019-11-30
PN-EN 60704-2-3:2003Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05PN-EN 60704-2-3:2019-112022-07-19
PN-EN 60745-2-11:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)2016-08-23PN-EN 62841-2-11:2016-082019-12-23
PN-EN 60745-2-11:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)2016-08-23PN-EN 62841-2-11:2016-082019-12-23
PN-EN 60745-2-15:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03PN-EN 62841-4-2:2019-102023-06-28
PN-EN 60745-2-17:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających2018-02-22PN-EN 62841-2-17:2018-022021-12-15
PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22PN-EN 62841-2-1:2018-032022-01-19
PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22PN-EN 62841-2-1:2018-032022-01-19
PN-EN 60745-2-21:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26PN-EN 62841-2-21:2019-082023-05-31
PN-EN 60745-2-8:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach2017-01-18PN-EN 62841-2-8:2017-012020-05-02
PN-EN 60810:2015-07Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24PN-EN IEC 60810:2018-042021-02-09
PN-EN 60838-1:2008Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2017-07-18PN-EN 60838-1:2017-072020-04-28
PN-EN 60855:1999Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem2017-04-28PN-EN 60855-1:2017-042020-02-10
PN-EN 60898-1:2007Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26PN-EN 60898-1:2019-022024-01-18
PN-EN 60900:2012Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V2018-10-04PN-EN IEC 60900:2018-102021-07-25
PN-EN 60904-3:2016-11Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2019-09-16PN-EN IEC 60904-3:2019-092022-07-05
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61029-2-4:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych2016-08-23PN-EN 62841-3-4:2016-082020-06-24
PN-EN 61057:2002Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem2018-02-01PN-EN 61057:2018-022020-07-24
PN-EN 61058-1:2005Łączniki do przyrządów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-08-22PN-EN IEC 61058-1:2018-082021-05-25
PN-EN 61058-2-6:2017-01Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych2019-04-16PN-EN IEC 61058-2-6:2019-042021-12-28
PN-EN 61167:2016-09Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne2019-01-18PN-EN 61167:2019-012021-11-02
PN-EN 61184:2009Oprawki bagnetowe2017-12-05PN-EN 61184:2017-122020-06-26
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-2:2017-052020-02-10
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-1:2017-012019-12-09
PN-EN 61558-1:2009Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01PN-EN IEC 61558-1:2019-102022-06-21
PN-EN 61643-331:2008Elementy niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć -- Część 331: Wymagania dla warystorów z tlenków metali (MOV)2018-06-29PN-EN IEC 61643-331:2018-062021-01-11
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-3:2017-082020-05-05
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-4:2017-082020-05-05
PN-EN 61724:2002Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -- Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy2017-10-16PN-EN 61724-1:2017-102020-04-07
PN-EN 61730-1:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04PN-EN IEC 61730-1:2018-062021-04-27
PN-EN 61730-1:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04PN-EN IEC 61730-1:2018-062021-04-27
PN-EN 61730-2:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań2018-06-04PN-EN IEC 61730-2:2018-062021-04-27
PN-EN 61810-2-1:2011Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2-1: Niezawodność -- Procedura dotycząca weryfikacji wartości B102018-01-24PN-EN 61810-2-1:2018-012020-10-06
PN-EN 61810-2:2011Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność2018-01-25PN-EN 61810-2:2018-012020-10-06
PN-EN 61851-1:2011System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10PN-EN IEC 61851-1:2019-102022-07-05
PN-EN 61951-1:2014-09Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe2017-10-16PN-EN 61951-1:2017-102020-04-11
PN-EN 61951-2:2011Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte -- Część 2: Nikiel-wodorek metalu2017-10-30PN-EN 61951-2:2017-102020-04-26
PN-EN 61960:2011Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań2017-08-29PN-EN 61960-3:2017-082020-03-14
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-1:2017-082020-03-14
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-2:2017-082020-03-14
PN-EN 62196-2:2012Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi2017-06-01PN-EN 62196-2:2017-062020-04-28
PN-EN 62199:2005Izolatory przepustowe na prąd stały2018-10-05PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-102021-02-20
PN-EN 62246-1-1:2014-01Łączniki kontaktronowe -- Część 1-1: Specyfikacja wspólna -- Ocena jakości2018-08-28PN-EN IEC 62246-1-1:2018-082021-03-13
PN-EN 62271-102:2005Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31PN-EN IEC 62271-102:2018-102021-06-19
PN-EN 62271-109:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 109: Kondensatory szeregowe bocznikujące2019-11-05PN-EN IEC 62271-109:2019-112022-05-13
PN-EN 62271-110:2013-06Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2018-03-27PN-EN IEC 62271-110:2018-032020-11-09
PN-EN 62271-1:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne2018-02-01PN-EN 62271-1:2018-022020-08-16
PN-EN 62271-209:2008Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe o2019-08-12PN-EN IEC 62271-209:2019-082022-03-15
PN-EN 62281:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2017-07-05PN-EN 62281:2017-072020-01-10
PN-EN 62281:2017-07Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07PN-EN IEC 62281:2019-082022-05-15
PN-EN 62282-3-201:2014-03Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-201: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Metody badania wydajności dla ogniw paliwowych małej mocy2018-03-15PN-EN 62282-3-201:2018-032020-09-14
PN-EN 62282-5-1:2013-06Technologie ogniw paliwowych -- Część 5-1: Przenośne ogniwa paliwowe -- Bezpieczeństwo2018-09-07PN-EN IEC 62282-5-100:2018-092021-05-17
PN-EN 62386-207:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp; moduły LED (urządzenie typu 6)2018-10-30PN-EN IEC 62386-207:2018-102021-05-17
PN-EN 62442-1:2011Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-12-14PN-EN IEC 62442-1:2018-122021-09-28
PN-EN 62442-2:2014-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2019-01-18PN-EN IEC 62442-2:2019-012021-08-10
PN-EN 62442-3:2014-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29PN-EN IEC 62442-3:2018-112021-06-07
PN-EN 62576:2010Kondensatory dwuwarstwowe do stosowania w elektrycznych pojazdach hybrydowych -- Metody badań charakterystyk elektrycznych2018-08-22PN-EN IEC 62576:2018-082021-03-27
PN-EN 62660-1:2011Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 1: Badanie własności ogniw litowo-jonowych2019-04-11PN-EN IEC 62660-1:2019-042022-01-16
PN-EN 62660-2:2011Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 2: Badania niezawodności i niepożądanego działania ogniw litowo-jonowych2019-04-11PN-EN IEC 62660-2:2019-042022-01-16
PN-HD 597 S1:2002Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe2013-04-17PN-EN IEC 60358-4:2019-012021-11-23
Sektor Elektrotechniki
PN-EN 50041:2003Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 42,5 x 80 -- Wymiary i cechy2019-11-05PN-EN 50041:2019-112020-11-06
PN-EN 50047:2003Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 30 x 55 -- Wymiary i cechy2019-11-05PN-EN 50047:2019-112020-11-06
PN-EN 50059:2001Wymagania dotyczące ręcznych urządzeń do elektrostatycznego natryskiwania i obróbki wykańczającej materiałami niepalnymi2018-09-11PN-EN 50059:2018-092021-07-27
PN-EN 50117-1:2003Kable współosiowe -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29PN-EN 50117-1:2019-102022-02-28
PN-EN 50117-2-1:2005Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-9-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-2:2005Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-10-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-3:2005Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-11-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-4:2005Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-9-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-5:2005Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-10-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-4-1:2008Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości2019-06-13PN-EN 50117-9-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-4-2:2015-10Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej2019-06-13PN-EN 50117-9-3:2019-062022-03-29
PN-EN 50289-1-1:2006Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-1: Metody badań właściwości elektrycznych -- Wymagania ogólne2017-04-14PN-EN 50289-1-1:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-8:2010Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-8: Metody badań właściwości elektrycznych -- Tłumienność2017-04-14PN-EN 50289-1-8:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-9:2002Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-9: Metody badania właściwości elektrycznych -- Tłumienność niesymetrii (LCL-na wejściu toru, LCTL-na wyjściu toru)2017-04-14PN-EN 50289-1-9:2017-042019-12-16
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50574:2012Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16PN-EN 50625-2-3:2017-112020-05-29
PN-EN 50581:2013-03Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych2019-01-23PN-EN IEC 63000:2019-012023-12-07
PN-EN 60027-2:2007Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16PN-EN IEC 60027-2:2019-052022-02-12
PN-EN 60068-2-18:2008Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda2017-08-29PN-EN 60068-2-18:2017-082020-04-14
PN-EN 60068-2-52:2001Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Kb: Mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu)2018-05-18PN-EN IEC 60068-2-52:2018-052020-12-12
PN-EN 60068-2-5:2011Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego2018-08-06PN-EN IEC 60068-2-5:2018-082021-05-11
PN-EN 60068-3-5:2008Badania środowiskowe -- Część 3-5: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych2018-06-28PN-EN IEC 60068-3-5:2018-062021-02-27
PN-EN 60068-3-6:2009Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych2018-06-04PN-EN IEC 60068-3-6:2018-062021-02-27
PN-EN 60230:2003Badania udarowe kabli i osprzętu kablowego2018-06-29PN-EN IEC 60230:2018-062021-02-14
PN-EN 60317-0-7:2012Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-7: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, o znamionowej średnicy żyły od 0,040 mm do 1,600 mm2018-03-09PN-EN 60317-0-7:2018-032020-09-20
PN-EN 60317-56:2013-03Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 56: Przewody miedziane, okrągłe, o znamionowej średnicy żyły od 0,040 mm do 1,600 mm, emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, klas2018-03-09PN-EN 60317-56:2018-032020-09-13
PN-EN 60332-3-10:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-10:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-21:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-21:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-22:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-22:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-23:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-23:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-24:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-24:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-25:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-25:2018-122021-08-17
PN-EN 60375:2006Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych i magnetycznych2018-10-04PN-EN IEC 60375:2018-102021-06-12
PN-EN 60376:2007Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych2019-06-11PN-EN IEC 60376:2019-062021-06-28
PN-EN 60445:2011Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów2018-01-24PN-EN 60445:2018-012020-09-08
PN-EN 60480:2005Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF6 przeznaczonego do ponownego użycia2019-06-26PN-EN IEC 60480:2019-062022-05-09
PN-EN 60664-3:2006Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem2017-07-12PN-EN 60664-3:2017-072020-06-16
PN-EN 60674-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 2: Metody badań2017-04-04PN-EN 60674-2:2017-042019-12-23
PN-EN 60674-3-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną2019-07-15PN-EN IEC 60674-3-2:2019-072022-06-14
PN-EN 60695-1-10:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Wytyczne ogólne2017-05-16PN-EN 60695-1-10:2017-052019-12-23
PN-EN 60695-1-30:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-30: Wytyczne do oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Proces doboru wstępnego -- Wytyczne ogólne2017-07-25PN-EN 60695-1-30:2017-072020-03-28
PN-EN 60695-11-2:2014-07Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-2: Płomienie probiercze -- Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW: Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-11-28PN-EN 60695-11-2:2017-112020-07-13
PN-EN 60695-11-5:2007Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29PN-EN 60695-11-5:2017-082020-06-16
PN-EN 60695-6-2:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zaciemnienie dymem -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06PN-EN IEC 60695-6-2:2018-122021-07-10
PN-EN 60695-8-1:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-1: Wydzielanie ciepła -- Wytyczne ogólne2017-04-07PN-EN 60695-8-1:2017-042019-12-20
PN-EN 60715:2007Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych2018-01-15PN-EN 60715:2018-012020-09-01
PN-EN 60721-3-1:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-1: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Składowanie2018-07-13PN-EN IEC 60721-3-1:2018-072021-03-30
PN-EN 60721-3-2:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport2018-07-13PN-EN IEC 60721-3-2:2018-072021-03-30
PN-EN 60721-3-3:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-3:2019-102022-06-26
PN-EN 60721-3-4:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-4:2019-102022-06-26
PN-EN 60793-2-10:2016-06Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12018-03-09PN-EN 60793-2-10:2018-032020-09-14
PN-EN 60793-2-50:2016-06Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2019-05-22PN-EN IEC 60793-2-50:2019-052022-01-18
PN-EN 60947-2:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2018-01-15PN-EN 60947-2:2018-012020-10-13
PN-EN 60947-4-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31PN-EN IEC 60947-4-1:2019-052022-03-22
PN-EN 60947-5-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06PN-EN 60947-5-1:2018-022020-12-15
PN-EN 60947-7-4:2013-12Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych2019-04-16PN-EN IEC 60947-7-4:2019-042022-02-22
PN-EN 60966-1:2002Norma wspólna dla kabli współosiowych wielkiej częstotliwości -- Norma wspólna -- Wymagania ogólne i badania2019-07-10PN-EN IEC 60966-1:2019-072022-03-15
PN-EN 60966-2-5:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-5: Norma szczegółowa dotyczaca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 1 000 MHz, złącza według IEC 61169-22017-03-17PN-EN 60966-2-5:2017-032019-11-30
PN-EN 60966-2-6:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-6: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-242017-03-21PN-EN 60966-2-6:2017-032019-11-30
PN-EN 61125:2002Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania2018-04-24PN-EN IEC 61125:2018-042021-02-16
PN-EN 61340-4-3:2003Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie2018-04-17PN-EN IEC 61340-4-3:2018-042021-01-17
PN-EN 61340-4-4:2012Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18PN-EN IEC 61340-4-4:2018-052021-03-06
PN-EN 61340-4-4:2012Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18PN-EN IEC 61340-4-4:2018-052021-03-06
PN-EN 61340-4-5:2006Elektryczność statyczna -- Część 4-5: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Metody oceny skuteczności ochrony przed elektrycznością statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z udziałem człowieka2018-09-20PN-EN IEC 61340-4-5:2018-092021-02-22
PN-EN 61360-1:2010Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17PN-EN 61360-1:2018-012020-12-01
PN-EN 62026-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08PN-EN IEC 62026-1:2019-082022-06-13
PN-EN 62474:2012Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07PN-EN IEC 62474:2019-032022-01-04
PN-EN 62561-1:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych2017-07-05PN-EN 62561-1:2017-072020-04-13
PN-EN 62561-2:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2018-04-12PN-EN IEC 62561-2:2018-042021-03-01
PN-EN 62561-3:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)2017-10-10PN-EN 62561-3:2017-102020-07-20
PN-EN 62561-4:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2018-01-25PN-EN 62561-4:2018-012020-12-01
PN-EN 62561-5:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień2018-01-24PN-EN 62561-5:2018-012020-12-01
PN-EN 62561-6:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC)2018-04-12PN-EN IEC 62561-6:2018-042021-03-01
PN-EN 62561-7:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień2018-04-12PN-EN IEC 62561-7:2018-042021-03-01
PN-EN 62683:2016-01Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji2017-11-06PN-EN 62683-1:2017-112020-08-16
PN-EN 81346-2:2009Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów2019-11-19PN-EN IEC 81346-2:2019-112022-07-23
PN-HD 384.7.711 S1:2005Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11PN-HD 60364-7-711:2019-062022-04-12
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29PN-HD 60364-4-41:2017-092020-07-07
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29PN-HD 60364-4-41:2017-092020-07-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-7-704:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki2018-08-22PN-HD 60364-7-704:2018-082021-05-18
PN-HD 60364-7-708:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09PN-HD 60364-7-708:2017-112020-08-18
PN-HD 60364-7-721:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16PN-HD 60364-7-721:2019-052021-12-17
PN-HD 60364-7-722:2016-05Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15PN-HD 60364-7-722:2019-012021-08-27
PN-HD 60364-8-1:2015-03Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15PN-HD 60364-8-1:2019-072022-06-14
PN-HD 629.1 S2:2006Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej2019-10-17PN-HD 629-1-S3:2019-102022-02-06
PN-HD 631.1 S2:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 1: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek żywicznych2018-05-07PN-EN 50655-1:2018-052020-09-18
PN-HD 631.2 S1:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 2: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu termokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego napięcia2018-05-18PN-EN 50655-2:2018-052020-09-18
PN-HD 631.3 S1:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 3: Wstępne sprawdzanie termokurczliwych elementów stosowanych w układach średniego napięcia od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV2018-05-18PN-EN 50655-2:2018-052020-09-18
PN-HD 631.4 S1:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 4: Wstępne sprawdzanie zimnokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36(42) kV2018-05-18PN-EN 50655-3:2018-052020-09-18
Sektor Górnictwa
PN-EN 1889-1:2011Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Pojazdy oponowe2019-02-13PN-EN ISO 19296:2019-022020-12-31
PN-EN 1889-1:2011Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Pojazdy oponowe2019-02-13PN-EN ISO 19296:2019-022020-12-31
PN-EN 50194-2:2006Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10PN-EN 50194-2:2019-072022-03-18
PN-EN 50271:2011Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu -- Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe2018-08-31PN-EN 50271:2018-082021-06-15
PN-EN 50291-1:2010Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania2018-06-21PN-EN 50291-1:2018-062021-02-26
PN-EN 50402:2007Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych lub toksycznych oraz par albo tlenu -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego stacjonarnych systemów detekcji gazu2017-05-17PN-EN 50402:2017-052020-02-04
PN-EN 60079-0:2013-03Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania2018-09-04PN-EN IEC 60079-0:2018-092021-07-06
PN-EN 60079-0:2013-03Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania2018-09-04PN-EN IEC 60079-0:2018-092021-07-06
PN-EN 60079-13:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem "p"2017-11-28PN-EN 60079-13:2017-112020-10-06
PN-EN 60079-15:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"2019-06-11PN-EN IEC 60079-15:2019-062022-04-19
PN-EN 60079-29-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych2017-02-13PN-EN 60079-29-1:2017-022019-12-23
PN-EN 60079-30-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania2017-06-01PN-EN 60079-30-1:2017-062020-03-06
PN-EN 60079-30-2:2007Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi2017-09-05PN-EN 60079-30-2:2017-092020-04-03
PN-EN ISO 10418:2004Przemysł naftowy i gazowniczy -- Przybrzeżne instalacje produkcyjne -- Podstawowe procesy bezpieczeństwa powierzchniowego2019-07-30PN-EN ISO 10418:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 19900:2014-03Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich2019-09-16PN-EN ISO 19900:2019-092020-01-31
PN-EN ISO 19904-1:2006Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje przybrzeżne -- Część 1: Statki jednokadłubowe, półzanurzalne oraz konstrukcje posadowione na palach2019-07-30PN-EN ISO 19904-1:2019-072019-12-31
Sektor Hutnictwa
PN-EN 10025-2:2007Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05PN-EN 10025-2:2019-112020-02-29
PN-EN 10025-3:2007Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym2019-11-05PN-EN 10025-3:2019-112020-02-29
PN-EN 10025-4:2007Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2019-11-07PN-EN 10025-4:2019-112020-02-29
PN-EN 10025-5:2007Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących2019-11-15PN-EN 10025-5:2019-112020-02-29
PN-EN 10136:1999Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości niklu metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej2019-07-22PN-EN 10136:2019-072019-12-31
PN-EN 10177:1999Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości wapnia w stalach metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej2019-07-30PN-EN 10177:2019-072019-12-31
PN-EN 10181:2000Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości ołowiu w stalach metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-07-30PN-EN 10181:2019-072019-12-31
PN-EN 10210-2:2007Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-06-26PN-EN 10210-2:2019-062019-11-30
PN-EN 10219-2:2007Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-07-03PN-EN 10219-2:2019-072019-11-30
PN-EN 10225:2011Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy2019-07-25PN-EN 10225-1:2019-072019-11-30
PN-EN 10225:2011Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy2019-07-25PN-EN 10225-3:2019-072019-11-30
PN-EN 10225:2011Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy2019-07-25PN-EN 10225-2:2019-072019-11-30
PN-EN 10225:2011Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy2019-07-25PN-EN 10225-4:2019-072019-11-30
PN-EN 50445:2010Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29PN-EN IEC 62822-1:2018-112021-09-28
PN-EN 50504:2008Walidacja sprzętu do spawania łukowego2019-02-13PN-EN IEC 60974-14:2019-022021-11-23
PN-EN 50505:2008Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych2018-05-04PN-EN IEC 62822-3:2018-052021-02-16
PN-EN 60404-13:2009Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru gęstości, rezystywności i współczynnika zapełnienia stalowych blach i taśm elektrotechnicznych2018-12-14PN-EN IEC 60404-13:2018-122021-08-14
PN-EN 60404-6:2006Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalicznych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 200 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2018-09-14PN-EN IEC 60404-6:2018-092021-06-29
PN-EN 60404-8-6:2009Materiały magnetyczne -- Część 8-6: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały metaliczne magnetycznie miękkie2017-07-12PN-EN 60404-8-6:2017-072020-04-21
PN-EN 60974-1:2013-04Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27PN-EN IEC 60974-1:2018-112021-09-28
PN-EN 60974-2:2013-09Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą2019-06-19PN-EN IEC 60974-2:2019-062022-03-06
PN-EN 60974-5:2014-02Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu2019-06-27PN-EN IEC 60974-5:2019-062022-03-06
PN-EN 60974-9:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 9: Instalacja i użytkowanie2018-09-07PN-EN IEC 60974-9:2018-092021-06-01
PN-EN ISO 14174:2012Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja2019-07-03PN-EN ISO 14174:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 15620:2005Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali2019-07-19PN-EN ISO 15620:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 24598:2012Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2019-07-10PN-EN ISO 24598:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 4491-4:2013-08Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą ekstrakcji redukcyjnej2019-06-24PN-EN ISO 4491-4:2019-062019-11-30
PN-EN ISO 5171:2010Sprzęt do spawania gazowego -- Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2019-07-17PN-EN ISO 5171:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 945-1:2018-04Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej2019-09-20PN-EN ISO 945-1:2019-092020-01-31
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 12927-1:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 1: Kryteria doboru lin i ich zakończeń2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 12927-2:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 2: Współczynniki bezpieczeństwa2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 12927-3:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 3: Długie zaploty sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 12927-4:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 4: Zamocowania końców2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 12927-5:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 5: Magazynowanie, transport, montaż i napinanie2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 12927-6:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 6: Kryteria odkładania2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 12927-7:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 7: Kontrola, naprawa i konserwacja2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 12927-8:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 8: Badania magnetyczne lin (MRT)2019-07-18PN-EN 12927:2019-072019-11-30
PN-EN 14492-2+A1:2010Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki2019-08-08PN-EN 14492-2:2019-082019-12-31
PN-EN 15355+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca2019-08-08PN-EN 15355:2019-082019-11-30
PN-EN 15610:2009Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08PN-EN 15610:2019-082019-11-30
PN-EN 15869-1:2010Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06PN-EN 15869-1:2019-082019-12-31
PN-EN 15869-2:2010Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07PN-EN 15869-2:2019-082019-12-31
PN-EN 15869-3:2010Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 3: Przyłącze na statku, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07PN-EN 15869-3:2019-082019-12-31
PN-EN 16602-70-10:2015-03Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14PN-EN 16602-70-60:2019-112020-01-31
PN-EN 16602-70-11:2015-03Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Dostawa płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14PN-EN 16602-70-60:2019-112020-01-31
PN-EN 16604-10:2014-12Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Zawiadomienie o przyjęciu ISO 24113: Systemy kosmiczne -- Wymagania dotyczące ograniczenia odpadów kosmicznych2019-10-03PN-EN 16604-10:2019-102019-12-31
PN-EN 16922:2017-11Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Urządzenie do opróżniania ścieków w pojazdach szynowych2019-09-16PN-EN 16922+A1:2019-092019-12-31
PN-EN 1709:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacja, kontrole ruchowe i sprawdzenia2019-06-19PN-EN 1709:2019-062019-11-30
PN-EN 2583:2000Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718) -- Klasa wytrzymałości: 1275 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 stopni C -- Warunki techniczne2019-08-02PN-EN 2583:2019-082019-11-30
PN-EN 3275:2005Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' o ciśnieniu nominalnym do 28000 kPa -- Łączniki z promieniowym uszczelnieniem dynamicznym -- Szereg metryczny -- Warunki techniczne2019-09-10PN-EN 3275:2019-092019-11-30
PN-EN 3299:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe i pierścienie gwintowane samozabezpieczające, z gwintem MJ prawo- lub lewo- zwojnym, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), srebrzone -- Wymagania techniczne2019-11-14PN-EN 3299:2019-112020-01-31
PN-EN 3818:2006Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, ze stopu na bazie tytanu TI-P64001 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) -- Warunki techniczne2019-08-06PN-EN 3818:2019-082019-11-30
PN-EN 81-28:2004Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych2018-08-10PN-EN 81-28:2018-082020-05-31
PN-EN 81-28:2018-08Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2019-04-11PN-EN 81-28+AC:2019-042020-05-31
PN-EN 81-70:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2018-07-13PN-EN 81-70:2018-072020-05-31
PN-EN 81-71+A1:2007Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2018-07-12PN-EN 81-71:2018-072020-05-31
PN-EN 81-71:2018-07Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2019-04-11PN-EN 81-71+AC:2019-042020-05-31
PN-EN 81-77:2014-02Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2019-01-31PN-EN 81-77:2019-012020-11-30
PN-EN ISO 11591:2012Małe statki z napędem silnikowym -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2019-07-17PN-EN ISO 11591:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 12215-5:2018-11Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08PN-EN ISO 12215-5:2019-082021-06-30
PN-EN ISO 15118-1:2015-09Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05PN-EN ISO 15118-1:2019-072019-11-30
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 12012-4+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów2019-10-14PN-EN 12012-4:2019-102019-12-31
PN-EN 12285-1:2003Zbiorniki stalowe -- Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody2018-11-15PN-EN 12285-3:2019-072021-01-03
PN-EN 12285-1:2003Zbiorniki stalowe -- Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody2018-11-15PN-EN 12285-1:2018-112020-04-30
PN-EN 12417+A2:2011Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Centra obróbkowe2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 12733+A1:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-01-24PN-EN 12733:2019-012020-01-31
PN-EN 12807:2009Osprzęt i wyposażenie do LPG -- Butle stalowe, lutowane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Projektowanie i konstrukcja2019-11-19PN-EN 12807:2019-112020-01-31
PN-EN 13071-1:2008Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-19PN-EN 13071-1:2019-112020-01-31
PN-EN 13071-2+A1:2013-12Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu lub częściowo zagłębionych w podłożu2019-11-19PN-EN 13071-2:2019-112020-01-31
PN-EN 13128+A2:2011Bezpieczeństwo obrabiarek -- Frezarki (i wytaczarki)2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 13309:2010Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12PN-EN ISO 13766-2:2018-082021-06-30
PN-EN 13309:2010Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12PN-EN ISO 13766-1:2018-072021-06-30
PN-EN 14070+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy obróbkowe2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 14071:2015-09Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zawory bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych do LPG -- Wyposażenie dodatkowe2019-09-20PN-EN 14071+A1:2019-092019-11-30
PN-EN 14423+A1:2016-12Złączki z zaciskami do węży na parę wodną na ciśnienie do 18 bar2019-09-20PN-EN 14423+A2:2019-092019-11-30
PN-EN 14511-1:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja2018-08-10PN-EN 14511-1:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-2:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 2: Warunki badań2018-08-22PN-EN 14511-2:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-3:2013-12Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 3: Metody badań2018-08-22PN-EN 14511-3:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-4:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje2018-08-22PN-EN 14511-4:2018-082021-03-31
PN-EN 16825:2016-12Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26PN-EN ISO 22041:2019-092019-12-31
PN-EN 16838:2016-09Witryny chłodnicze do dystrybucji lodów -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2019-10-01PN-EN 16838:2019-102020-01-31
PN-EN 1853:2018-01Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25PN-EN 1853+AC:2019-072019-11-30
PN-EN 1853:2018-01Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25PN-EN 1853+AC:2019-072019-11-30
PN-EN 1870-19:2014-04Bezpieczeństwo maszyn do obróbki drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 19: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez) i pilarki dla potrzeb budownictwa2019-10-17PN-EN ISO 19085-10:2019-102019-12-31
PN-EN 549:2000Materiały gumowe do uszczelnienia i membrany stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2019-10-29PN-EN 549:2019-102020-01-31
PN-EN 60193:2002Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze2019-07-19PN-EN IEC 60193:2019-072022-05-30
PN-EN 60534-3-1:2004Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Długości zabudowy -- Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych2019-06-19PN-EN IEC 60534-3-1:2019-062022-03-13
PN-EN 61010-2-201:2013-12Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania2018-09-07PN-EN IEC 61010-2-201:2018-092023-06-22
PN-EN 61158-1:2014-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26PN-EN IEC 61158-1:2019-082022-05-15
PN-EN 61326-3-1:2010Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-1: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wy2017-12-21PN-EN 61326-3-1:2017-122020-06-20
PN-EN 61326-3-2:2010Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-2: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wy2019-02-13PN-EN IEC 61326-3-2:2019-022021-11-30
PN-EN 61400-12-1:2006Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych2017-07-05PN-EN 61400-12-1:2017-072020-04-07
PN-EN 61400-1:2006Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania2019-05-13PN-EN IEC 61400-1:2019-052022-03-15
PN-EN 61400-25-1:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli2018-02-01PN-EN 61400-25-1:2018-022020-12-01
PN-EN 61400-25-4:2009Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML2017-05-17PN-EN 61400-25-4:2017-052020-01-04
PN-EN 61400-25-5:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności2018-02-05PN-EN 61400-25-5:2018-022020-10-25
PN-EN 61400-25-6:2011Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-6: Łączność do monitorowania i sterowania elektrowniami wiatrowymi -- Klasy węzłów logicznych i klasy danych do monitorowania stanu2017-05-17PN-EN 61400-25-6:2017-052020-01-20
PN-EN 61511-1:2007Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania2017-07-07PN-EN 61511-1:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-2:2008Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 2: Wytyczne do stosowania IEC 61511-12017-07-07PN-EN 61511-2:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-3:2009Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 3: Wytyczne do określania poziomów wymaganych nienaruszalności bezpieczeństwa2017-07-07PN-EN 61511-3:2017-072020-04-21
PN-EN 61784-3-13:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132018-03-13PN-EN 61784-3-13:2018-032020-12-01
PN-EN 61784-3-2:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22018-03-13PN-EN 61784-3-2:2018-032020-11-10
PN-EN 61784-3-3:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32018-03-13PN-EN 61784-3-3:2018-032020-11-10
PN-EN 61784-3-8:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82018-03-13PN-EN 61784-3-8:2018-032020-12-01
PN-EN 61784-5-12:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 122019-04-03PN-EN IEC 61784-5-12:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-18:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-18: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 182019-04-03PN-EN IEC 61784-5-18:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-2:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-2: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 22019-04-01PN-EN IEC 61784-5-2:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-3:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-3: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 32019-03-21PN-EN IEC 61784-5-3:2019-032021-10-04
PN-EN 61784-5-6:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-6: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 62019-04-01PN-EN IEC 61784-5-6:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-8:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-8: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 82019-04-03PN-EN IEC 61784-5-8:2019-042021-10-04
PN-EN 61804-2:2008Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami -- Część 2: Specyfikacja koncepcji FB2018-06-21PN-EN IEC 61804-2:2018-062021-02-14
PN-EN 61918:2014-06Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13PN-EN IEC 61918:2019-022021-10-25
PN-EN 61987-11:2013-05Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 11: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Struktury ogólne2017-07-07PN-EN 61987-11:2017-072020-04-21
PN-EN 62097:2009Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metoda przeliczania parametrów energetycznych z modelu na prototyp2019-06-13PN-EN IEC 62097:2019-062022-02-12
PN-EN 62256:2009Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych2017-10-04PN-EN 62256:2017-102020-07-04
PN-EN 62264-3:2008Integracja przedsięwzięcia i systemu sterowania -- Część 3: Modele działań zarządzania operatywnego wytwarzaniem2017-07-03PN-EN 62264-3:2017-072020-01-20
PN-EN 62264-5:2012Integracja przedsięwzięcie-system sterowania -- Część 5: Transakcje między administracją i wytwarzaniem2017-02-07PN-EN 62264-5:2017-022019-11-25
PN-EN 62364:2014-02Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona2019-04-19PN-EN IEC 62364:2019-042022-02-18
PN-EN 62439-2:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-03-09PN-EN 62439-2:2018-032020-11-24
PN-EN 62439-3:2013-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezprzerwowa redundancja wysokiej dostępności (HSR)2018-03-27PN-EN IEC 62439-3:2018-032021-02-02
PN-EN 62439-5:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)2018-03-27PN-EN IEC 62439-5:2018-032021-02-02
PN-EN 62453-1:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 1: Przegląd i wytyczne2017-06-29PN-EN 62453-1:2017-062020-01-20
PN-EN 62453-2:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 2: Koncepcje i ich szczegółowe opisanie2017-06-29PN-EN 62453-2:2017-062020-01-20
PN-EN 62453-302:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15PN-EN 62453-302:2018-032020-12-08
PN-EN 62453-309:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22PN-EN 62453-309:2018-032020-12-08
PN-EN 62657-2:2016-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2017-12-28PN-EN 62657-2:2017-122020-06-15
PN-EN 62714-1:2015-01Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Część 1: Architektura i wymagania ogólne2018-09-20PN-EN IEC 62714-1:2018-092021-06-04
PN-EN 792-13+A1:2008Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych2019-03-01PN-EN ISO 11148-13:2019-032019-11-30
PN-EN 859+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem2019-11-19PN-EN ISO 19085-7:2019-112020-01-31
PN-EN 860+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Jednostronne strugarki grubiarki2019-11-19PN-EN ISO 19085-7:2019-112020-01-31
PN-EN 861+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Strugarki wyrówniarko-grubiarki2019-11-19PN-EN ISO 19085-7:2019-112020-01-31
PN-EN ISO 15480:2002Wkręty wiercące samogwintujące z łbem sześciokątnym z kołnierzem walcowym2019-11-19PN-EN ISO 15480:2019-112020-01-31
PN-EN ISO 6149-1:2009Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pie2019-09-20PN-EN ISO 6149-1:2019-092019-11-30
PN-EN ISO 7053:2011Wkręty samogwintujące do blach ze łbem sześciokątnym z kołnierzem walcowym2019-11-19PN-EN ISO 7053:2019-112020-01-31
PN-EN ISO 9698:2015-10Jakość wody -- Oznaczanie stężenia aktywności trytu -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24PN-EN ISO 9698:2019-062019-11-30
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 13565-1+A1:2010Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań dla podzespołów2019-09-16PN-EN 13565-1:2019-092019-11-30
PN-EN 1568-1:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04PN-EN 1568-1:2018-062019-11-30
PN-EN 1568-2:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04PN-EN 1568-2:2018-062019-11-30
PN-EN 1568-3:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-07-04PN-EN 1568-3:2018-072019-12-31
PN-EN 1568-4:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą2018-06-04PN-EN 1568-4:2018-062019-11-30
PN-EN 16495:2014-05Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15PN-EN 16495:2019-112020-01-31
PN-EN 2812:2009Lotnictwo i kosmonautyka -- Usuwanie izolacji z kabli elektrycznych2019-10-14PN-EN 2812:2019-102019-12-31
PN-EN 3155-014:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 014: Styki elektryczne kołkowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 3155-014:2019-102019-12-31
PN-EN 3155-015:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 015: Styki elektryczne gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 3155-015:2019-102019-12-31
PN-EN 3155-078:2015-02Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 078: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 3155-078:2019-102019-12-31
PN-EN 3155-082:2016-02Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 082: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 3155-082:2019-102019-12-12
PN-EN 3475-418:2008Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 418: Odporność przewodników na temperaturę2019-10-03PN-EN 3475-418:2019-102019-12-31
PN-EN 3645-005:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 005: Gniazdo hermetyczne z kołnierzem okrągłym montowane za pomocą lutowania -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 3645-005:2019-102019-12-31
PN-EN 3645-010:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 010: Gniazdo hermetyczne, z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 3645-010:2019-102019-12-31
PN-EN 3645-013:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 013: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 3645-013:2019-102019-12-31
PN-EN 3660-001:2016-05Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03PN-EN 3660-001:2019-102019-12-31
PN-EN 3660-005:2019-02Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14PN-EN 3660-005+AC:2019-062019-11-30
PN-EN 4529-002:2006Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Wtyczki uszczelnione -- Część 002: Wykaz norm wyrobu2019-10-03PN-EN 4529-002:2019-102019-12-31
PN-EN 4604-001:2009Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03PN-EN 4604-001:2019-102019-12-31
PN-EN 4608-001:2008Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ognioodporne -- Jednożyłowe i w postaci skrętki wielożyłowej ekranowane (oplatane) i z płaszczem -- Temperatura pracy od -65 °C do 260 °C -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03PN-EN 4608-001:2019-102019-12-31
PN-EN 4681-005:2015-11Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 005: Rodzina AZ, pojedyncze do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 4681-005:2019-102019-12-31
PN-EN 4681-006:2015-11Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 006: Rodzina AZA pojedyncze lub wielożyłowe do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03PN-EN 4681-006:2019-102019-12-31
PN-EN 4708-001:2014-06Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-14PN-EN 4708-001:2019-102019-12-31
PN-EN 50131-2-2:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2018-01-15PN-EN 50131-2-2:2018-012020-09-11
PN-EN 50131-4:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory2019-05-31PN-EN 50131-4:2019-052021-12-31
PN-EN 50131-5-3:2011Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych2017-07-03PN-EN 50131-5-3:2017-072020-03-17
PN-EN 50131-6:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilanie2017-12-11PN-EN 50131-6:2017-122020-09-18
PN-EN 50131-8:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły2019-06-13PN-EN 50131-8:2019-062022-02-18
PN-EN 50134-2:2007Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: Urządzenia wyzwalające2017-12-21PN-EN 50134-2:2017-122020-08-14
PN-EN 50518-1:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 50518-2:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania techniczne2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 50518-3:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 54-13:2007Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu2017-05-05PN-EN 54-13:2017-052020-02-28
PN-EN 54-3:2014-12Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14PN-EN 54-3+A1:2019-062022-03-31
PN-EN 54-5:2003Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe2017-05-05PN-EN 54-5:2017-052021-02-28
PN-EN 54-5:2017-05Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27PN-EN 54-5+A1:2018-112022-08-31
PN-EN 54-7:2004Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22PN-EN 54-7:2018-112022-08-31
PN-EN 61162-450:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Systemy wzajemnej komunikacji między statkami o małej masie2018-12-07PN-EN IEC 61162-450:2018-122021-06-08
PN-EN 61162-460:2016-04Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i Ochrona2018-12-07PN-EN IEC 61162-460:2018-122021-06-08
PN-EN 61993-2:2013-07Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wym2019-02-22PN-EN IEC 61993-2:2019-022021-08-23
PN-EN 62287-1:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Techniki podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (CSTDMA)2017-11-06PN-EN 62287-1:2017-112020-05-10
PN-EN 62287-2:2013-12Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Techniki samoorganizującego się podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (SOTDMA)2017-09-29PN-EN 62287-2:2017-092020-03-14
PN-EN 62320-2:2008Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji -- Część 2: Stacje AIS AdoN -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2017-06-13PN-EN 62320-2:2017-062019-12-05
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1069-1:2017-10Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-22PN-EN 1069-1+A1:2019-072019-12-31
PN-EN 13361:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17PN-EN 13361:2018-042019-12-31
PN-EN 13361:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17PN-EN 13361:2018-042019-12-31
PN-EN 13362:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24PN-EN 13362:2018-042019-12-31
PN-EN 13362:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24PN-EN 13362:2018-042019-12-31
PN-EN 13491:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24PN-EN 13491:2018-042019-12-31
PN-EN 13491:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24PN-EN 13491:2018-042019-12-31
PN-EN 13492:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07PN-EN 13492:2018-052019-12-31
PN-EN 13492:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07PN-EN 13492:2018-052019-12-31
PN-EN 13493:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane przy budowie magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady2018-05-07PN-EN 13493:2018-052019-12-31
PN-EN 13493:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe2018-05-07PN-EN 13493:2018-052019-12-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-1:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-3:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-2:2019-072022-05-31
PN-EN 14150:2007Bariery geosyntetyczne -- Wyznaczanie przepuszczalności cieczy2019-07-25PN-EN 14150:2019-072019-12-31
PN-EN 14175-3:2006Wyciągi laboratoryjne -- Część 3: Metody badania typu2019-07-15PN-EN 14175-3:2019-072019-11-30
PN-EN 14619:2015-07Sprzęt sportowy rolkowy -- Hulajnogi -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-11-19PN-EN 14619:2019-112020-01-31
PN-EN 14683:2019-05Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2019-09-26PN-EN 14683+AC:2019-092020-02-29
PN-EN 14960:2014-02Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10PN-EN 14960-1:2019-072019-11-30
PN-EN 14960:2014-02Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10PN-EN 14960-1:2019-072019-11-30
PN-EN 14974+A1:2010Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-02PN-EN 14974:2019-072019-11-30
PN-EN 15102+A1:2011Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela2019-09-20PN-EN 15102:2019-092019-12-31
PN-EN 15382:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15PN-EN 15382:2018-052019-12-31
PN-EN 15382:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15PN-EN 15382:2018-052019-12-31
PN-EN 15939+A1:2014-03Okucia meblowe -- Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenie zaczepów mocujących mebel na ścianie2019-10-29PN-EN 15939:2019-102019-12-31
PN-EN 1814:2006Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na uszkodzenie krawędzi cięcia za pomocą zmodyfikowanej metody bębna Vettermanna2019-07-25PN-EN ISO 10833:2019-072019-12-31
PN-EN 1888:2012Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19PN-EN 1888-1:2019-022019-12-31
PN-EN 1888:2012Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19PN-EN 1888-1:2019-022019-12-31
PN-EN 424:2004Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla2019-07-25PN-EN ISO 16581:2019-072019-12-31
PN-EN 527-2:2017-02Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości2019-08-02PN-EN 527-2+A1:2019-082019-11-30
PN-EN 622-4:2010Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych2019-10-29PN-EN 622-4:2019-102019-12-31
PN-EN 622-4:2010Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych2019-10-29PN-EN 622-4:2019-102019-12-31
PN-EN 686:2011Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie spienionym2019-07-30PN-EN 686:2019-072019-12-31
PN-EN 687:2011Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie z kompozytu korkowego2019-07-02PN-EN 687:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 11058:2011Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia2019-07-25PN-EN ISO 11058:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 12625-11:2013-06Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 11: Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie na mokro metodą kuli2019-09-26PN-EN ISO 12625-11:2019-092019-12-31
PN-EN ISO 12625-1:2011Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Ogólne zasady stosowania terminów2019-08-20PN-EN ISO 12625-1:2019-082019-11-30
PN-EN ISO 18218-2:2015-09Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia2019-10-03PN-EN ISO 18218-2:2019-102020-01-31
PN-EN ISO 1833-10:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 10: Mieszanki włókien trójoctanowych lub polilaktydowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dichlorometanu)2019-06-27PN-EN ISO 1833-10:2019-062019-11-30
PN-EN ISO 1833-12:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2019-08-20PN-EN ISO 1833-12:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 1833-16:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 16: Mieszanki włókien polipropylenowych oraz innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem ksylenu)2019-08-20PN-EN ISO 1833-16:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 1833-18:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 18: Mieszanki jedwabiu i wełny lub sierści (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2019-06-27PN-EN ISO 1833-18:2019-062019-11-30
PN-EN ISO 1833-21:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 21: Mieszanki włókien chlorowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien elastanowych, octanowych, trójoctanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem cykloheksanonu)2019-07-02PN-EN ISO 1833-21:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 1833-3:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 3: Mieszanki włókien octanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem acetonu)2019-06-27PN-EN ISO 1833-3:2019-062019-11-30
PN-EN ISO 23910:2017-05Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie w miejscu szwu2019-10-22PN-EN ISO 23910:2019-102020-01-31
PN-EN ISO 9202:2016-12Jubilerstwo -- Próby stopów metali szlachetnych2019-07-22PN-EN ISO 9202:2019-072019-11-30
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN ISO 17678:2011Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej (Metoda odniesienia)2019-07-30PN-EN ISO 17678:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 9167-1:1999Nasiona rzepaku -- Oznaczanie zawartości glukozynolanów -- Metoda z zastosowaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej2019-07-25PN-EN ISO 9167:2019-072019-12-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 13606-2:2009Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów2019-08-07PN-EN ISO 13606-2:2019-082020-01-31
PN-EN 13606-3:2009Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 3: Archetypy referencyjne i listy terminów2019-08-07PN-EN ISO 13606-3:2019-082020-01-31
PN-EN 13606-4:2009Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 4: Bezpieczeństwo danych2019-08-07PN-EN ISO 13606-4:2019-082020-01-31
PN-EN 301 549:2015-09Wymagania dostępności dotyczące publicznych dostaw produktów i usług ICT w Europie2018-12-14PN-EN 301 549:2018-122020-05-31
PN-EN 50173-1:2011Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12PN-EN 50173-1:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-1:2011Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12PN-EN 50173-1:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-2:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12PN-EN 50173-2:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-3:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13PN-EN 50173-3:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-4:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13PN-EN 50173-4:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-5:2009Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13PN-EN 50173-5:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-6:2014-01Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe2018-07-13PN-EN 50173-6:2018-072021-03-19
PN-EN 50174-1:2010Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06PN-EN 50174-1:2018-082021-05-21
PN-EN 50174-2:2010Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06PN-EN 50174-2:2018-082021-05-21
PN-EN 50360:2004Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) -- Norma wyrobu2017-11-24PN-EN 50360:2017-112020-07-24
PN-EN 50364:2012Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zas2018-02-22PN-EN 50364:2018-022020-10-09
PN-EN 50383:2011Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50383:2011Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyj2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50384:2004Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetyczny2018-05-29PN-EN 50385:2017-112020-07-24
PN-EN 50385:2004Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetyczny2017-11-24PN-EN 50385:2017-112020-07-24
PN-EN 50400:2006Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji 2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50401:2008Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozyc2017-11-24PN-EN 50401:2017-112020-07-24
PN-EN 50491-3:2010Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego2018-03-06PN-EN IEC 63044-3:2018-032021-01-19
PN-EN 50492:2009Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50492:2009Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50496:2009Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych2018-04-24PN-EN 50496:2018-042020-12-25
PN-EN 50566:2013-07Norma wyrobu dotycząca oceny zgodności z ograniczeniami podstawowymi pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez doręczne i montowane na ciele urządzenia komunikacji bezprzewodowej używane przez ogół ludności (30 MHz-6 GHz)2017-11-24PN-EN 50566:2017-112020-07-24
PN-EN 50600-1:2013-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17PN-EN 50600-1:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-1:2013-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17PN-EN 50600-1:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-2:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17PN-EN 50600-2-2:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-2:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17PN-EN 50600-2-2:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-3:2015-01Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17PN-EN 50600-2-3:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-3:2015-01Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17PN-EN 50600-2-3:2019-072022-04-29
PN-EN 55014-1:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja2017-06-13PN-EN 55014-1:2017-062020-04-28
PN-EN 55016-1-1:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30PN-EN IEC 55016-1-1:2019-072022-06-26
PN-EN 55016-1-4:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń pro2019-04-11PN-EN IEC 55016-1-4:2019-042022-02-12
PN-EN 55016-1-4:2010PWymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń prom2019-04-11PN-EN IEC 55016-1-4:2019-042022-02-12
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55025:2009Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2017-04-07PN-EN 55025:2017-042019-12-01
PN-EN 60065:2015-08Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60268-3:2014-01Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze2018-10-30PN-EN IEC 60268-3:2018-102021-05-30
PN-EN 60268-4:2014-12Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 4: Mikrofony2019-01-23PN-EN IEC 60268-4:2019-012021-10-17
PN-EN 60728-11:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29PN-EN 60728-11:2017-092020-05-26
PN-EN 60728-11:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29PN-EN 60728-11:2017-092020-05-26
PN-EN 60728-13-1:2013-02Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17PN-EN 60728-13-1:2018-042020-08-31
PN-EN 60728-3-1:2013-05Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych Cześć 3-1: Metody pomiaru nieliniowości w pełni cyfrowym kanale przenoszącym sygnały DVB-C2018-12-07PN-EN IEC 60728-3:2018-082021-01-01
PN-EN 60728-3:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych2018-08-10PN-EN IEC 60728-3:2018-082021-01-01
PN-EN 60849:2001Dźwiękowe systemy ostrzegawcze2017-04-04PN-EN 50849:2017-042020-03-03
PN-EN 60950-1:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60950-22:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2017-07-14PN-EN 60950-22:2017-072020-04-14
PN-EN 61000-3-2:2014-10Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)2019-04-08PN-EN IEC 61000-3-2:2019-042022-03-01
PN-EN 61000-3-2:2014-10Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)2019-04-08PN-EN IEC 61000-3-2:2019-042022-03-01
PN-EN 61000-4-10:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione2017-04-07PN-EN 61000-4-10:2017-042020-02-24
PN-EN 61000-4-12:2009Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-12: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne2017-12-11PN-EN 61000-4-12:2017-122020-08-22
PN-EN 61000-4-18:2009Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06PN-EN IEC 61000-4-18:2019-082022-06-20
PN-EN 61000-6-1:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2019-03-27PN-EN IEC 61000-6-1:2019-032022-02-22
PN-EN 61000-6-2:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych2019-04-08PN-EN IEC 61000-6-2:2019-042022-02-22
PN-EN 61938:2014-02Systemy multimedialne -- Przewodnik po zalecanych parametrach interfejsów analogowych służących osiągnięciu ich współdziałania2018-05-07PN-EN IEC 61938:2018-052021-02-16
PN-EN 61968-3:2007Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 3: Interfejsy do prowadzenia ruchu sieci2018-08-30PN-EN IEC 61968-3:2018-082021-05-18
PN-EN 61968-4:2008Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05PN-EN IEC 61968-4:2019-112022-04-12
PN-EN 61970-301:2014-11Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2017-07-25PN-EN 61970-301:2017-072020-01-20
PN-EN 61970-452:2015-11Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Specyfikacja modelu wymiany CIM2018-03-09PN-EN 61970-452:2018-032020-08-30
PN-EN 61970-456:2014-01Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30PN-EN 61970-456:2018-102021-04-23
PN-EN 62325-301:2014-12Struktura komunikacji rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków2018-10-24PN-EN IEC 62325-301:2018-102021-04-16
PN-EN 62325-451-1:2014-05Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-1: Potwierdzenie transakcji procesów i związany z kontekstem wzór z modelowaniem CIM2017-09-27PN-EN 62325-451-1:2017-092020-03-06
PN-EN 62325-451-4:2015-06Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-4: Rozliczenie i równoważenie procesu biznesowego, modele kontekstowe i modele asemblerowe dla rynku europejskiego2017-11-23PN-EN 62325-451-4:2017-112020-05-16
PN-EN 62325-451-6:2017-01Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynku w stylu europejskim2018-12-18PN-EN IEC 62325-451-6:2018-122021-06-12
PN-EN 62680-1-2:2017-02Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2017-12-15PN-EN 62680-1-2:2017-122020-10-27
PN-EN 62680-1-2:2017-12Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2018-09-04PN-EN IEC 62680-1-2:2018-092021-05-17
PN-EN 62680-1-3:2017-02Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej -- Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-C™2018-03-09PN-EN 62680-1-3:2018-032020-10-30
PN-EN 62680-1-3:2018-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21PN-EN IEC 62680-1-3:2018-112021-06-28
PN-EN 62684:2011Wymagania dotyczące wspólnej ładowarki (EPS) do telefonów komórkowych umożliwiających transmisję danych2018-09-20PN-EN IEC 62684:2018-092021-03-12
PN-EN 62731:2013-10Synteza mowy w telewizji -- Wymagania ogólne2018-05-07PN-EN IEC 62731:2018-052021-02-14
PN-EN ISO 13120:2013-07Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia reprezentacji treści systemów klasyfikacji medycznej -- Język znaczników klasyfikacji (ClaML)2019-07-30PN-EN ISO 13120:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 13606-1:2013-04Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 1: Model referencyjny2019-08-07PN-EN ISO 13606-1:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 13606-5:2010Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 5: Specyfikacja interfejsu2019-08-07PN-EN ISO 13606-5:2019-082020-01-31
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 13757-4:2013-12System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt miernika drogą radiową pracującego w pasmach SRD)2019-05-28PN-EN 13757-4:2019-052019-11-30
PN-EN 14127:2011Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowe pomiary grubości2019-08-26PN-EN ISO 16809:2019-082019-12-31
PN-EN 60300-3-3:2006Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-3: Przewodnik zastosowań -- Szacowanie kosztu cyklu życia2017-07-07PN-EN 60300-3-3:2017-072020-03-03
PN-EN 60812:2009Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05PN-EN IEC 60812:2018-122021-09-14
PN-EN 61207-2:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Zawartość tlenu w gazie (z zastosowaniem wyskotemperaturowych czujników elektrochemicznych)2019-11-05PN-EN IEC 61207-2:2019-112022-07-23
PN-EN 61207-3:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu2019-11-05PN-EN IEC 61207-3:2019-112022-07-31
PN-EN 61709:2011Komponenty elektryczne -- Nieuszkadzalność -- Warunki odniesienia i modele wpływu narażeń do przeliczania intensywności uszkodzeń2017-07-07PN-EN 61709:2017-072020-03-24
PN-EN 62402:2008Zarządzanie wycofaniem z użycia -- Przewodnik zastosowań2019-08-20PN-EN IEC 62402:2019-082022-07-03
PN-EN ISO 10551:2002Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena wpływu środowiska termicznego z zastosowaniem skal osądu subiektywnego2019-09-26PN-EN ISO 10551:2019-092020-01-31
PN-EN ISO 14064-2:2012Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02PN-EN ISO 14064-2:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 14064-3:2012Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02PN-EN ISO 14064-3:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 15549:2011Badania nieniszczące -- Badania metodą prądów wirowych -- Zasady ogólne2019-07-02PN-EN ISO 15549:2019-072019-11-30
PN-ISO 14064-2:2008Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02PN-EN ISO 14064-2:2019-072019-11-30
PN-ISO 14064-3:2008Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02PN-EN ISO 14064-3:2019-072019-11-30
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 1076:2010Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury pomiaru gazów i par przy użyciu pompek próbnikowych -- Wymagania i metody badań2019-08-28PN-EN ISO 22065:2019-082020-01-31
PN-EN 12006-2+A1:2009Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych -- Część 2: Protezy naczyniowe, w tym protezy połączone z zastawką serca2017-07-05PN-EN ISO 7198:2017-072020-03-31
PN-EN 12568:2011Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań podnosków i wkładek odpornych na przebicie2019-05-17PN-EN ISO 22568-4:2019-052019-11-30
PN-EN 13274-7:2008Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badania -- Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra2019-07-04PN-EN 13274-7:2019-072019-12-31
PN-EN 13697:2015-06Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności2019-08-28PN-EN 13697+A1:2019-082020-01-31
PN-EN 13976-1:2011Systemy ratunkowe -- Przewożenie inkubatorów -- Część 1: Warunki dotyczące interfejsów2018-08-28PN-EN 13976-1:2018-082019-12-31
PN-EN 13976-2:2011Systemy ratunkowe -- Przewożenie inkubatorów -- Część 2: Wymagania dotyczące zestawu2018-08-22PN-EN 13976-2:2018-082019-12-31
PN-EN 14476+A1:2015-10Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20PN-EN 14476+A2:2019-082020-01-31
PN-EN 14476+A1:2015-10Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20PN-EN 14476+A2:2019-082020-01-31
PN-EN 14820:2009Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej2018-01-17PN-EN ISO 6710:2018-012020-09-06
PN-EN 16844+A1:2018-11Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10PN-EN 16844+A2:2019-102020-02-29
PN-EN 1707:2000Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Łączniki z zamkiem2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 20594-1:2001Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 381-10:2005Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 10: Metoda badania ochraniaczy górnych części tułowia2019-08-26PN-EN ISO 11393-6:2019-082020-01-31
PN-EN 381-11:2005Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia2019-08-26PN-EN ISO 11393-6:2019-082020-01-31
PN-EN 381-8:2001Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metody badania getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową2019-08-26PN-EN ISO 11393-5:2019-082020-01-31
PN-EN 381-9:2001Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową2019-08-26PN-EN ISO 11393-5:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 15195:2004Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych2019-04-29PN-EN ISO 15195:2019-042022-02-28
PN-EN ISO 15883-4:2010Myjnie-dezynfektory -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych2019-02-01PN-EN ISO 15883-4:2019-022020-06-30
PN-EN ISO 16054:2003Implanty chirurgiczne -- Minimalne zakresy danych dotyczące implantów chirurgicznych2019-10-03PN-EN ISO 16054:2019-102020-01-31
PN-EN ISO 22870:2007Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2017-02-14PN-EN ISO 22870:2017-022019-11-30
PN-EN ISO 22870:2007Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2017-02-14PN-EN ISO 22870:2017-022019-11-30
PN-EN ISO 23907:2013-03Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Pojemniki na wyroby z ostrzami2019-06-14PN-EN ISO 23907-1:2019-062020-02-29
PN-EN ISO 25539-1:2009EImplanty sercowo-naczyniowe -- Wyroby wewnątrznaczyniowe -- Część 1: Protezy wewnątrznaczyniowe2017-07-05PN-EN ISO 25539-1:2017-072020-03-15
PN-EN ISO 27020:2011Stomatologia -- Zamki i rurki do stosowania w ortodoncji2019-08-08PN-EN ISO 27020:2019-082020-01-31
PN-EN ISO 4049:2010Stomatologia -- Materiały polimerowe do odbudowy2019-07-19PN-EN ISO 4049:2019-072019-12-31
PN-EN ISO 7492:2018-04Stomatologia -- Zgłębnik dentystyczny2019-07-10PN-EN ISO 7492:2019-072019-11-30
PN-EN ISO 80601-2-55:2012Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-55: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania monitorów gazów oddechowych2018-04-17PN-EN ISO 80601-2-55:2018-042021-02-28
PN-EN ISO 80601-2-56:2013-04Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała2017-10-09PN-EN ISO 80601-2-56:2017-102020-07-31
PN-EN ISO 80601-2-61:2011Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-61: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania wyposażenia pulsoksymetrów do medycznego stosowania2019-03-19PN-EN ISO 80601-2-61:2019-032022-01-31
PN-EN ISO 8638:2014-05Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06PN-EN ISO 8637-2:2018-122021-08-31
PN-EN ISO 9697:2017-10Jakość wody -- Całkowita aktywność beta w wodach niezasolonych -- Metoda badania z zatężaniem próbek2019-10-17PN-EN ISO 9697:2019-102019-12-31
PN-EN ISO 9873:2017-08Stomatologia -- Lusterka wewnątrzustne2019-07-15PN-EN ISO 9873:2019-072019-11-30