Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania2016-08-03PN-EN 1015-12:2016-082018-03-31
PN-EN 12101-2:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych2017-05-15PN-EN 12101-2:2017-052019-03-31
PN-EN 12209:2005Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badań2016-04-22PN-EN 12209:2016-042017-12-31
PN-EN 12467:2013-03Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badań2016-08-10PN-EN 12467+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 12566-1:2004Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne2016-10-18PN-EN 12566-1:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-3+A2:2013-10Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków2016-10-18PN-EN 12566-3:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-4:2009Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 4: Osadniki gnilne montowane na miejscu z zestawów prefabrykowanych2016-10-18PN-EN 12566-4:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-6:2013-06Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych2016-10-18PN-EN 12566-6:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-7:2013-09Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia2016-10-18PN-EN 12566-7:2016-102018-05-31
PN-EN 12602+A1:2013-11Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego2016-11-15PN-EN 12602:2016-112018-06-30
PN-EN 12602+A1:2013-11Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego2016-11-15PN-EN 12602:2016-112018-06-30
PN-EN 12697-18:2007Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 18: Spływność lepiszcza2017-07-25PN-EN 12697-18:2017-072017-12-31
PN-EN 12697-27:2005Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 27: Pobieranie próbek2017-07-18PN-EN 12697-27:2017-072017-12-31
PN-EN 12831:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego2017-08-08PN-EN 12831-1:2017-082018-01-31
PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy2016-07-08PN-EN 13055:2016-072018-02-28
PN-EN 13055-2:2006Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń2016-07-08PN-EN 13055:2016-072018-02-28
PN-EN 13108-1:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy2016-07-22PN-EN 13108-1:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-20:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu2016-07-22PN-EN 13108-20:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-21:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji2016-07-22PN-EN 13108-21:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-2:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw2016-07-22PN-EN 13108-2:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-3:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy2016-07-22PN-EN 13108-3:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-4:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 4: Mieszanka HRA2016-07-22PN-EN 13108-4:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-5:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 5: Mieszanka SMA2016-07-22PN-EN 13108-5:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-6:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany2016-07-22PN-EN 13108-6:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-7:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 7: Asfalt porowaty2016-07-22PN-EN 13108-7:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-8:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 8: Destrukt asfaltowy2016-07-22PN-EN 13108-8:2016-072018-03-31
PN-EN 13141-3:2006Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach2017-07-25PN-EN 13141-3:2017-072019-03-31
PN-EN 13163+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-12-19PN-EN 13163+A2:2016-122018-08-31
PN-EN 13165+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-08-03PN-EN 13165+A2:2016-082018-03-31
PN-EN 13166+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-08-03PN-EN 13166+A2:2016-082018-03-31
PN-EN 13241-1+A1:2012Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności2016-10-25PN-EN 13241+A2:2016-102018-06-30
PN-EN 13501-4+A1:2010Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2016-07-25PN-EN 13501-4:2016-072018-03-31
PN-EN 13501-4+A1:2010Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2016-07-25PN-EN 13501-4:2016-072018-03-31
PN-EN 13653:2006Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na ścinanie2017-05-09PN-EN 13653:2017-052017-09-30
PN-EN 1366-10:2011Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach wentylacji pożarowej2017-05-11PN-EN 1366-10+A1:2017-052017-10-31
PN-EN 1366-10:2011Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej2017-05-11PN-EN 1366-10+A1:2017-052017-10-31
PN-EN 13915:2009Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 13915:2017-082019-04-30
PN-EN 13967:2012Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości2017-05-11PN-EN 13967+A1:2017-052019-01-31
PN-EN 14037-1:2006Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 1: Specyfikacja techniczna i wymagania2016-11-15PN-EN 14037-1:2016-112018-06-30
PN-EN 14081-1+A1:2011Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 1: Wymagania ogólne2016-03-23PN-EN 14081-1:2016-032017-11-30
PN-EN 14081-4:2009Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 4: Sortowanie maszynowe -- Nastawy urządzeń sortujących do kontroli maszynowej2016-03-23PN-EN 14081-1:2016-032017-11-30
PN-EN 14187-1:2004Zalewy szczelin na zimno -- Część 1: Metoda badania określająca szybkość utwardzania2017-07-18PN-EN 14187-1:2017-072017-12-31
PN-EN 14187-2:2004Zalewy szczelin na zimno -- Część 2: Metoda badania określająca czas wysychania dotykowego2017-05-15PN-EN 14187-2:2017-052017-09-30
PN-EN 14187-3:2004Zalewy szczelin na zimno -- Część 3: Metoda badania określająca właściwości samopoziomujące2017-05-15PN-EN 14187-3:2017-052017-09-30
PN-EN 14187-4:2004Zalewy szczelin na zimno -- Część 4: Metoda badania określająca zmiany masy i objętości po zanurzeniu w paliwie próbnym2017-05-15PN-EN 14187-4:2017-052017-09-30
PN-EN 14187-6:2004Zalewy szczelin na zimno -- Część 6: Metoda badania określająca własności adhezyjne/kohezyjne po zanurzeniu w płynnych chemikaliach2017-05-15PN-EN 14187-6:2017-052017-09-30
PN-EN 14187-8:2004Zalewy szczelin na zimno -- Część 8: Metoda badania określająca sztuczne starzenie w warunkach atmosferycznych, spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym (UV)2017-05-15PN-EN 14187-8:2017-052017-09-30
PN-EN 14209:2009Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14209:2017-082019-04-30
PN-EN 14223:2006Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie absorpcji wody2017-05-05PN-EN 14223:2017-052017-09-30
PN-EN 14303+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14303:2016-022017-09-30
PN-EN 14303+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14303:2016-022017-09-30
PN-EN 14303+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14303:2016-022017-09-30
PN-EN 14303+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14303:2016-022017-09-30
PN-EN 14304+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-04-04PN-EN 14304:2016-042017-09-30
PN-EN 14305+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-04-04PN-EN 14305:2016-042017-09-30
PN-EN 14306+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja2016-04-13PN-EN 14306:2016-042017-09-30
PN-EN 14307+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-04-13PN-EN 14307:2016-042017-09-30
PN-EN 14308+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-04-13PN-EN 14308:2016-042017-09-30
PN-EN 14309+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14309:2016-022017-09-30
PN-EN 14309+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14309:2016-022017-09-30
PN-EN 14309+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14309:2016-022017-09-30
PN-EN 14309+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-02-19PN-EN 14309:2016-022017-09-30
PN-EN 14313+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-04-13PN-EN 14313:2016-042017-09-30
PN-EN 14314+A1:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-03-14PN-EN 14314:2016-032017-09-30
PN-EN 14351-1+A1:2010Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności2016-10-25PN-EN 14351-1+A2:2016-102018-06-30
PN-EN 14353+A1:2012Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 14353:2017-082019-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14496:2007Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14496:2017-082019-04-30
PN-EN 14691:2005Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie kompatybilności w badaniach cieplnych2017-05-05PN-EN 14691:2017-052017-09-30
PN-EN 14692:2005Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu2017-05-05PN-EN 14692:2017-052017-09-30
PN-EN 14693:2006Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowe2017-05-09PN-EN 14693:2017-052017-10-31
PN-EN 14694:2005Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie odporności na ciśnienie dynamiczne wody po wstępnej próbie uszkodzenia2017-05-09PN-EN 14694:2017-052017-09-30
PN-EN 1504-8:2006Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 8: Sterowanie jakością i ocena zgodności2016-07-08PN-EN 1504-8:2016-072018-02-28
PN-EN 15239:2010Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji2017-07-18PN-EN 16798-17:2017-072017-12-31
PN-EN 15240:2009Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji2017-07-18PN-EN 16798-17:2017-072017-12-31
PN-EN 15241:2011Wentylacja budynków -- Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza2017-07-14PN-EN 16798-5-1:2017-072017-11-30
PN-EN 15242:2009Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji2017-07-25PN-EN 16798-7:2017-072017-12-31
PN-EN 15243:2011Wentylacja budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji2017-07-25PN-EN 16798-9:2017-072017-12-31
PN-EN 15243:2011Wentylacja budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji2017-07-25PN-EN 16798-13:2017-072017-12-31
PN-EN 15316-1:2009Systemy ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię i sprawności systemów -- Część 1: Wymagania ogólne2017-06-13PN-EN 15316-1:2017-062017-10-31
PN-EN 15316-2-1:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 2-1: Instalacje emisji ciepła2017-06-13PN-EN 15316-2:2017-062017-11-30
PN-EN 15316-2-3:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 2-3: Instalacje rozprowadzania ciepła2017-06-13PN-EN 15316-3:2017-062017-10-31
PN-EN 15316-3-1:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)2017-08-08PN-EN 12831-3:2017-082018-01-31
PN-EN 15316-3-2:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-2: Instalacje centralnej ciepłej wody, rozprowadzenie wody2017-06-13PN-EN 15316-3:2017-062017-10-31
PN-EN 15316-3-3:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-3: Instalacje centralnej ciepłej wody, przygotowanie wody2017-06-22PN-EN 15316-4-1:2017-062017-11-30
PN-EN 15316-4-1:2008Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-1: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, kotły2017-06-22PN-EN 15316-4-1:2017-062017-11-30
PN-EN 15316-4-2:2008Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-2: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, instalacje z pompami ciepła2017-06-13PN-EN 15316-4-2:2017-062017-10-31
PN-EN 15316-4-3:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-3: Źródła ciepła, cieplne instalacje solarne2017-06-22PN-EN 15316-4-3:2017-062017-11-30
PN-EN 15316-4-4:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-4: Źródła ciepła do ogrzewania, instalacje skojarzone wytwarzania energii2017-06-13PN-EN 15316-4-4:2017-062017-10-31
PN-EN 15316-4-5:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-5: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, wydajność i sprawność systemów ciepłowniczych i dużych instalacji ogrzewania2017-06-22PN-EN 15316-4-5:2017-062017-11-30
PN-EN 15316-4-6:2007Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-6: Źródła ciepła do ogrzewania, systemy fotowoltaiczne2017-06-22PN-EN 15316-4-3:2017-062017-11-30
PN-EN 15316-4-7:2009Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-7: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, kotły opalane biomasą2017-06-22PN-EN 15316-4-1:2017-062017-11-30
PN-EN 15316-4-8:2011Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji -- Część 4-8: Instalacje ogrzewania miejscowego, instalacje ogrzewania powietrznego i ogrzewania promiennikowego2017-06-13PN-EN 15316-4-8:2017-062017-10-31
PN-EN 15378:2009Systemy ogrzewcze w budynkach -- Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych2017-06-22PN-EN 15378-1:2017-062017-11-30
PN-EN 15459:2008Charakterystyka energetyczna budynków -- Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych w budynkach2017-07-07PN-EN 15459-1:2017-072017-11-30
PN-EN 15501:2013-10Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z perlitu ekspandowanego (EP) i wermikulitu eksfoliowanego (EV) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-04-13PN-EN 15501:2016-042017-09-30
PN-EN 15651-1:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity do elementów fasad2017-03-17PN-EN 15651-1:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-2:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 2: Kity szklarskie2017-03-14PN-EN 15651-2:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-3:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych2017-03-17PN-EN 15651-3:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-4:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych2017-03-07PN-EN 15651-4:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-5:2012Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 5: Ocena zgodności2017-03-31PN-EN 15651-5:2017-032018-12-31
PN-EN 15657-1:2009Właściwości akustyczne elementów budowlanych i budynków -- Pomiar laboratoryjny dźwięków powietrznych i materiałowych pochodzących od wyposażenia technicznego -- Część 1: Przypadek uproszczony na przykładzie wanien wirowych2017-08-31PN-EN 15657:2017-082018-01-31
PN-EN 15824:2010Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych2017-07-18PN-EN 15824:2017-072019-03-31
PN-EN 1628:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne2016-02-19PN-EN 1628+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 1629:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne2016-02-19PN-EN 1629+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 1630:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego2016-02-19PN-EN 1630+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 16361:2013-12Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności2016-08-23PN-EN 16361+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 1766:2001Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Betony wzorcowe do badań2017-03-03PN-EN 1766:2017-032018-11-30
PN-EN 1793-1:2013-05Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 1: Podstawowe właściwości pochłaniania dźwięku2017-05-15PN-EN 1793-1:2017-052017-09-30
PN-EN 451-1:2004Metoda badania popiołu lotnego -- Część 1: Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia2017-06-01PN-EN 451-1:2017-062017-11-30
PN-EN 451-2:1998Metoda badania popiołu lotnego -- Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro2017-06-13PN-EN 451-2:2017-062017-11-30
PN-EN 490:2012Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych -- Charakterystyka wyrobu2017-02-06PN-EN 490+A1:2017-022018-10-31
PN-EN 492:2013-03Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2016-08-10PN-EN 492+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 492:2013-03Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2016-08-10PN-EN 492+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 752:2008Zewnętrzne systemy kanalizacyjne2017-06-13PN-EN 752:2017-062017-10-31
PN-EN 772-5:2002Metody badań elementów murowych -- Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych2016-06-16PN-EN 772-5:2016-062017-12-31
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-2:2017-012018-06-30
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-1:2017-012018-06-30
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-3:2017-012018-06-30
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-4:2017-012018-06-30
PN-EN 845-1:2013-11Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki2016-10-04PN-EN 845-1+A1:2016-102018-04-30
PN-EN 845-2:2013-10Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża2016-10-04PN-EN 845-2+A1:2016-102018-04-30
PN-EN 845-3:2013-10Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych2016-10-04PN-EN 845-3+A1:2016-102018-04-30
PN-EN 846-9:2002Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -- Część 9: Określenie nośności na zginanie i ścinanie belek nadprożowych2016-06-16PN-EN 846-9:2016-062017-12-31
PN-EN 998-1:2012Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska2016-12-19PN-EN 998-1:2016-122018-08-31
PN-EN 998-2:2012Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska2016-12-19PN-EN 998-2:2016-122018-08-31
PN-EN ISO 10563:2007Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie zmiany masy i objętości2017-08-08PN-EN ISO 10563:2017-082017-12-31
Sektor Chemii
PN-EN 1017:2014-09Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Dolomit prażony2017-08-08PN-EN 1017+A1:2017-082017-12-31
PN-EN 12004+A1:2012Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie2017-03-21PN-EN 12004-1:2017-032018-11-30
PN-EN 12485:2010Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Węglan wapnia, wapno wysokowapniowe, dolomit prażony, tlenek magnezu i węglan magnezu wapnia -- Metody badań2017-08-31PN-EN 12485:2017-082018-01-31
PN-EN 13100-1:2002Badania nieniszczące połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Ocena wizualna2017-07-14PN-EN 13100-1:2017-072017-11-30
PN-EN 13463-1:2010Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Podstawowe założenia i wymagania2016-07-05PN-EN ISO 80079-36:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-5:2012Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-6:2006Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-8:2005Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej "k"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13523-12:2006Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 12: Odporność na zarysowanie2017-03-30PN-EN 13523-12:2017-032017-09-30
PN-EN 13523-21:2010Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 21: Ocena płytek do badań eksponowanych w naturalnych warunkach atmosferycznych2017-08-30PN-EN 13523-21:2017-082018-01-31
PN-EN 13523-24:2006Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 24: Odporność na przywieranie i układanie w stosy2017-08-31PN-EN 13523-24:2017-082018-01-31
PN-EN 13523-27:2010Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 27: Odporność na wilgotny okład (test kataplazmy)2017-05-09PN-EN 13523-27:2017-052017-10-31
PN-EN 13523-29:2010Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 29: Odporność na zabrudzenie przez środowisko (wchłanianie brudu i tworzenie pasków)2017-03-30PN-EN 13523-29:2017-032017-09-30
PN-EN 13523-8:2010Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 8: Odporność na rozpyloną solankę (mgłę)2017-08-31PN-EN 13523-8:2017-082018-01-31
PN-EN 13924:2009Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych twardych2015-12-21PN-EN 13924-1:2015-122017-09-30
PN-EN 14756:2008Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par2017-02-22PN-EN 1839:2017-022018-01-11
PN-EN 14814:2008Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem -- Wymagania2016-06-16PN-EN 14814:2016-062018-02-28
PN-EN 14891:2012Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie2017-03-17PN-EN 14891:2017-032018-11-30
PN-EN 14986:2009Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2017-02-13PN-EN 14986:2017-022020-01-31
PN-EN 15470:2009Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej2017-08-23PN-EN 15470:2017-082018-01-31
PN-EN 15471:2009Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna2017-08-23PN-EN 15471:2017-082018-01-31
PN-EN 15701:2010Tworzywa sztuczne -- Osłony termoplastyczne wyrobów izolacyjnych stosowanych w budownictwie i instalacjach przemysłowych -- Wymagania i metody badań2016-12-14PN-EN 15701:2016-122018-08-31
PN-EN 15984:2011Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej2017-09-05PN-EN 15984:2017-092018-02-28
PN-EN 15984:2011Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej2017-09-05PN-EN 15984:2017-092018-02-28
PN-EN 1601:2014-06Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05PN-EN 1601:2017-092018-02-28
PN-EN 1601:2014-06Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05PN-EN 1601:2017-092018-02-28
PN-EN 1762:2005Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) -- Wymagania2017-03-31PN-EN 1762:2017-032017-09-30
PN-EN 1839:2013-03Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par2017-02-22PN-EN 1839:2017-022018-01-11
PN-EN 1839:2013-03Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par2017-02-22PN-EN 1839:2017-022018-01-11
PN-EN 228:2013-04Paliwa do pojazdów samochodowych -- Benzyna bezołowiowa -- Wymagania i metody badań2017-06-30PN-EN 228+A1:2017-062017-11-30
PN-EN 228:2013-04Paliwa do pojazdów samochodowych -- Benzyna bezołowiowa -- Wymagania i metody badań2017-06-30PN-EN 228+A1:2017-062017-11-30
PN-EN 590:2013-12Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2017-06-30PN-EN 590+A1:2017-062017-11-30
PN-EN 590:2013-12Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2017-06-30PN-EN 590+A1:2017-062017-11-30
PN-EN ISO 12086-1:2006Tworzywa sztuczne -- Polimery fluorowe: dyspersje i tworzywa do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2017-07-14PN-EN ISO 20568-1:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 12086-2:2006Tworzywa sztuczne -- Polimery fluorowe: dyspersje i tworzywa do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2017-07-05PN-EN ISO 20568-2:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 15023-1:2007Tworzywa sztuczne -- Poli(alkohol winylowy) (PVAL) -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2017-05-16PN-EN ISO 15023-1:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 15236-3:2009Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi -- Część 3: Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące taśm stosowanych w wyrobiskach podziemnych2017-05-30PN-EN ISO 15236-3:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 16212:2011Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2017-08-10PN-EN ISO 16212:2017-082018-01-31
PN-EN ISO 16773-4:2009Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 4: Przykłady widm próbek pokrytych polimerem2017-05-09PN-EN ISO 16773-4:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 18415:2011Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych2017-07-12PN-EN ISO 18415:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 1874-2:2013-05Tworzywa sztuczne -- Poliamid (PA) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2017-04-28PN-EN ISO 16396-2:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 21148:2009Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych2017-07-12PN-EN ISO 21148:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 21149:2009Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Zliczanie i wykrywanie aerobic mesophilic bacteria2017-07-12PN-EN ISO 21149:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 22007-4:2012Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 4: Metoda laserowa2017-09-05PN-EN ISO 22007-4:2017-092018-02-28
PN-EN ISO 294-1:2002Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek2017-07-03PN-EN ISO 294-1:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 29621:2011Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Przewodnik do oceny ryzyka i identyfikacji produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego2017-04-28PN-EN ISO 29621:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 4589-1:2011Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego -- Część 1: Zasady ogólne2017-06-01PN-EN ISO 4589-1:2017-062017-11-30
PN-EN ISO 4589-2:2006Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego -- Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej2017-06-01PN-EN ISO 4589-2:2017-062017-11-30
PN-EN ISO 4589-3:1999Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego -- Badanie w temperaturze podwyższonej2017-06-13PN-EN ISO 4589-3:2017-062017-11-30
PN-EN ISO 5659-2:2013-06Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego2017-08-30PN-EN ISO 5659-2:2017-082017-12-31
PN-EN ISO 6246:2001Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości żywic w lekkich i średnich destylatach paliwowych -- Metoda odparowania w strumieniu2017-05-11PN-EN ISO 6246:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 6803:2008Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Badanie przy hydraulicznym ciśnieniu pulsującym bez zginania2017-04-14PN-EN ISO 6803:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 6806:2014-11Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach olejowych -- Wymagania2017-08-29PN-EN ISO 6806:2017-082017-12-31
PN-EN ISO 7792-1:2013-06Tworzywa sztuczne -- Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2017-04-20PN-EN ISO 20028-1:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 7792-2:2013-06Tworzywa sztuczne -- Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2017-04-28PN-EN ISO 20028-2:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 8503-5:2006Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Metoda oznaczania profilu powierzchni taśmą replikacyjną2017-04-07PN-EN ISO 8503-5:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 9227:2012Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance2017-06-02PN-EN ISO 9227:2017-062017-10-31
PN-EN ISO 9227:2012Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance2017-06-02PN-EN ISO 9227:2017-062017-10-31
Sektor Elektroniki
PN-EN 122340:2002Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie MMCX2015-10-27PN-EN 61169-52:2015-102018-07-10
PN-EN 140100:2008Specyfikacja grupowa -- Rezystory stałe warstwowe małej mocy2015-03-31PN-EN 60115-2:2015-032017-12-15
PN-EN 140402-801:2005Specyfikacja szczegółowa -- Rezystory stałe małej mocy drutowe do montażu powierzchniowego (SMD) -- Prostokątne -- Klasy stabilności 0,5; 1; 22015-05-13PN-EN 140402-801:2015-052017-12-15
PN-EN 140402:2002Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Rezystory stałe małej mocy drutowe do montażu powierzchniowego (SMD)2015-05-13PN-EN 140402:2015-052017-12-15
PN-EN 60051-1:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy2017-06-29PN-EN 60051-1:2017-062020-04-28
PN-EN 60062:2005Kody cechowania rezystorów i kondensatorów2016-12-13PN-EN 60062:2016-122019-08-16
PN-EN 60068-2-44:2001Badania środowiskowe -- Próby -- Wytyczne do próby T: Lutowność2016-10-25PN-EN 60068-3-13:2016-102019-06-17
PN-EN 60068-2-54:2009Badania środowiskowe -- Część 2-54: Próby -- Próba Ta: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60068-2-58:2007Badania środowiskowe -- Część 2-58: Próby -- Próba Td: Metody badań lutowności, odporności na rozpuszczanie warstw metalizacji i wytrzymałości na ciepło lutowania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2015-06-16PN-EN 60068-2-58:2015-062018-05-01
PN-EN 60068-2-69:2008Badania środowiskowe -- Część 2-69: Próby -- Próba Te: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych do montażu powierzchniowego (SMD) metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60118-0:1998Aparaty słuchowe -- Pomiary parametrów elektroakustycznych2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60118-1:2001Aparaty słuchowe -- Aparaty słuchowe z wejściowym czujnikiem indukcyjnym2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60118-2:1999Aparaty słuchowe -- Aparaty słuchowe z układem automatycznej regulacji wzmocnienia2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60118-4:2007Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi -- Natężenie pola magnetycznego2015-06-10PN-EN 60118-4:2015-062018-01-15
PN-EN 60118-6:2002Aparaty słuchowe -- Część 6: Parametry elektrycznych obwodów wejściowych aparatów słuchowych2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60154-1:2002Kołnierze falowodów -- Część 1: Wymagania ogólne2016-10-18PN-EN 60154-1:2016-102019-06-22
PN-EN 60154-2:2004Kołnierze falowodów -- Część 2: Szczegółowe specyfikacje dla kołnierzy falowodów prostokątnych normalnych2016-12-22PN-EN 60154-2:2016-122019-11-25
PN-EN 60191-6-13:2008Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 6-13: Wytyczne do projektowania gniazd wtykowych typu otwartego dla obudów z matrycą wyprowadzeń sferycznych z małym rastrem oraz z matrycą płaskich wyprowadzeń podwyższonych z małym rastrem 2017-04-07PN-EN 60191-6-13:2017-042019-11-01
PN-EN 60205:2006Obliczanie parametrów równoważnych rdzeni magnetycznych2017-05-05PN-EN 60205:2017-052019-12-23
PN-EN 60286-2:2009Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 2: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami jednokierunkowymi, taśma ciągła2015-07-21PN-EN 60286-2:2015-072018-05-27
PN-EN 60318-3:2001Elektroakustyka -- Symulatory głowy i ucha ludzkiego -- Sprzęgacz akustyczny przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych stosowanych w audiometrii2015-06-11PN-EN 60318-3:2015-062018-01-15
PN-EN 60384-14-1:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny D2016-06-28PN-EN 60384-14-1:2016-062019-02-23
PN-EN 60384-14-2:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-2: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Tylko badania bezpieczeństwa2016-06-28PN-EN 60384-14-2:2016-062019-05-12
PN-EN 60384-14-3:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-3: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny DZ2016-06-28PN-EN 60384-14-1:2016-062019-02-23
PN-EN 60384-18:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 18: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe ze stałym (MnO2) i ciekłym elektrolitem przeznaczone do montażu powierzchniowego2016-11-08PN-EN 60384-18:2016-112019-06-29
PN-EN 60384-19:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 19: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe politereftalano-etylenowe metalizowane, strukturowe, napięcia stałego2016-01-22PN-EN 60384-19:2016-012018-05-20
PN-EN 60384-1:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2016-10-28PN-EN 60384-1:2016-102019-09-30
PN-EN 60384-20:2008Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 20: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą poli(siarczku fenylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2015-12-14PN-EN 60384-20:2015-122018-08-26
PN-EN 60384-23:2005Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 23: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe metalizowane z poli(naftoesanu) etylenu, napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2015-10-09PN-EN 60384-23:2015-102018-06-03
PN-EN 60384-24:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2015-12-14PN-EN 60384-24:2015-122018-08-26
PN-EN 60384-25:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 25: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2015-12-14PN-EN 60384-25:2015-122018-08-26
PN-EN 60384-3:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne tantalowe z elektrolitem stałym z dwutlenku manganu do montażu powierzchniowego2016-12-13PN-EN 60384-3:2016-122019-08-16
PN-EN 60384-4:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe ze stałym (MnO2) i ciekłym elektrolitem2016-12-14PN-EN 60384-4:2016-122019-09-16
PN-EN 60384-8:2005Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 8: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 12015-06-16PN-EN 60384-8:2015-062018-04-14
PN-EN 60384-9:2005Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 9: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 22015-06-16PN-EN 60384-9:2015-062018-04-14
PN-EN 60401-3:2004Terminologia rdzeni wykonanych z materiałów ferrytowych miękkich -- Część 3: Wytyczne dotyczące formatu danych zawartych w katalogach fabrycznych rdzeni transformatorów i induktorów2016-04-22PN-EN 60401-3:2016-042019-01-08
PN-EN 60424-1:2002Rdzenie ferrytowe -- Część 1: Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych2016-05-31PN-EN 60424-1:2016-052019-01-08
PN-EN 60424-2:2002Wytyczne dotyczące dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych rdzeni ferrytowych -- Część 2: Rdzenie RM2016-05-31PN-EN 60424-2:2016-052019-01-08
PN-EN 60424-3:2002Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 3: Rdzenie ETD i E2016-04-12PN-EN 60424-3:2016-042018-11-26
PN-EN 60424-4:2002Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie pierścieniowe2016-05-31PN-EN 60424-4:2016-052019-01-08
PN-EN 60444-8:2004Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 8: Uchwyt pomiarowy rezonatorów kwarcowych do montażu powierzchniowego2017-05-15PN-EN 60444-8:2017-052020-01-19
PN-EN 60539-1:2008Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 1: Norma wspólna2016-10-03PN-EN 60539-1:2016-102019-06-01
PN-EN 60601-1-11:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosow2015-09-02PN-EN 60601-1-11:2015-092018-12-31
PN-EN 60601-1-2:2007Elektryczne urządzenia medyczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania i badania2015-11-10PN-EN 60601-1-2:2015-112018-12-31
PN-EN 60601-1:1999Medyczne urządzenia elektryczne -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa2009-09-12PN-EN 60601-1:20062018-12-31
PN-EN 60601-1:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne2011-09-09PN-EN 60601-1:20112018-12-31
PN-EN 60601-2-10:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-10: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stymulatorów nerwów i mięśni2015-07-29PN-EN 60601-2-10:2015-072018-05-22
PN-EN 60601-2-11:2007Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-11: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do radioterapii wiązką promieniowania gamma2015-08-26PN-EN 60601-2-11:2015-082018-04-14
PN-EN 60601-2-16:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2015-10-07PN-EN 60601-2-16:2015-102018-04-14
PN-EN 60601-2-17:2007Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa automatycznie sterowanych urządzeń do brachyterapii z ładowaniem następowym2015-09-02PN-EN 60601-2-17:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-18:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-18: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń endoskopowych2016-01-12PN-EN 60601-2-18:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-1:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów elektronów w zakresie 1 MeV do 50 MeV2016-01-14PN-EN 60601-2-1:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-23:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-23: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi urządzeń monitorujących przezskórnie ciśnienie parcjalne2016-01-12PN-EN 60601-2-23:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-24:2004Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-24: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa pomp infuzyjnych i sterowników infuzji2015-09-04PN-EN 60601-2-24:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-25:2004Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-25: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektrokardiografów2016-01-12PN-EN 60601-2-25:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-26:2007Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektroencefalografów2015-09-02PN-EN 60601-2-26:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-36:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-36: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do litotrypsji pozaustrojowej2015-07-29PN-EN 60601-2-36:2015-072018-05-22
PN-EN 60601-2-3:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-3: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do terapii krótkofalowej2015-08-26PN-EN 60601-2-3:2015-082018-04-14
PN-EN 60601-2-47:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-47: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z zasadniczymi parametrami funkcjonalnymi ambulatoryjnych systemów elektrokardiograficznych2015-09-02PN-EN 60601-2-47:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-49:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta2016-01-12PN-EN 60601-2-49:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-51:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-51: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi jedno i wielokanałowych elektrokardiografów zapisujących i analizujących2016-01-12PN-EN 60601-2-25:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-5:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-5: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do fizjoterapii ultradźwiękowej2016-01-14PN-EN 60601-2-5:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-66:2013-04Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2016-01-18PN-EN 60601-2-66:2016-012018-07-31
PN-EN 60601-2-66:2013-04Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2016-01-18PN-EN 60601-2-66:2016-012018-07-31
PN-EN 60601-2-8:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-8: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich terapeutycznych, pracujących w zakresie od 10 kV do 1 MV2015-08-26PN-EN 60601-2-8:2015-082018-04-14
PN-EN 60627:2002Diagnostyczne rentgenowskie zestawy obrazujące -- Charakterystyki rastrów przeciwrozproszeniowych stosowanych do celów ogólnych i do mammografii2015-09-02PN-EN 60627:2015-092018-04-14
PN-EN 60645-1:2004Elektroakustyka -- Urządzenia audiologiczne -- Część 1: Audiometry tonowe2015-04-17PN-EN 60645-1:2015-042017-11-05
PN-EN 60645-4:1999Audiometry -- Urządzenia stosowane w audiometrii o poszerzonym górnym zakresie częstotliwości2015-04-17PN-EN 60645-1:2015-042017-11-05
PN-EN 60700-1:2002Zawory tyrystorowe stosowane w liniach transmisyjnych wysokiego napięcia prądu stałego -- Część 1: Badanie elektryczne2016-02-04PN-EN 60700-1:2016-022018-09-01
PN-EN 60730-2-5:2006Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników2015-06-10PN-EN 60730-2-5:2015-062017-11-17
PN-EN 60730-2-6:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2016-05-06PN-EN 60730-2-6:2016-052019-02-26
PN-EN 60758:2009Syntetyczny kryształ kwarcu -- Specyfikacja i przewodnik stosowania2016-10-28PN-EN 60758:2016-102019-10-07
PN-EN 60789:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Charakterystyki i warunki badań urządzeń obrazujących wykorzystujących radionuklidy -- Gammakamery typu Anger2016-01-29PN-EN 61675-2:2016-012018-09-10
PN-EN 60793-1-1:2008Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Postanowienia ogólne i zalecenia2017-07-10PN-EN 60793-1-1:2017-072020-03-01
PN-EN 60793-2-40:2011Światłowody -- Część 2-40: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A42016-06-14PN-EN 60793-2-40:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2-50:2013-12Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2016-06-15PN-EN 60793-2-50:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2:2012Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2016-09-28PN-EN 60793-2:2016-092019-06-17
PN-EN 60794-1-2:2014-03Kable światłowodowe -- Część 1-2: Wymagania wspólne -- Zestawienie procedur badań kabli światłowodowych2017-07-04PN-EN 60794-1-2:2017-072020-02-16
PN-EN 60794-3-20:2009Kable światłowodowe -- Część 3-20: Kable zewnętrzne -- Specyfikacja grupowa dotycząca telekomunikacyjnych kabli napowietrznych, samonośnych2017-04-07PN-EN 60794-3-20:2017-042019-10-20
PN-EN 60794-3-21:2006Kable światłowodowe -- Część 3-21: Kable światłowodowe zewnętrzne -- Szczegółowe wymagania dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych napowietrznych, samonośnych stosowanych do okablowania zabudowań2016-06-20PN-EN 60794-3-21:2016-062018-12-24
PN-EN 60794-3:2002Kable światłowodowe -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Kable do stosowania na zewnątrz pomieszczeń2015-03-18PN-EN 60794-3:2015-032017-10-14
PN-EN 60794-5:2007Kable światłowodowe -- Część 5: Kable światłowodowe -- Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodą wdmuchiwania2017-03-07PN-EN 60794-5:2017-032019-12-09
PN-EN 60825-1:2010Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania2014-11-28PN-EN 60825-1:2014-112019-06-19
PN-EN 60862-1:2007Filtry z akustyczną falą powierzchniową (AFP) o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2015-11-27PN-EN 60862-1:2015-112018-09-24
PN-EN 60876-1:2013-05Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe przełączniki przestrzenne -- Część 1: Specyfikacja ogólna2015-01-20PN-EN 60876-1:2015-012017-09-26
PN-EN 60965:2011Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Dodatkowe punkty kontrolne dla wyłączania reaktora bez dostępu do głównej sterowni elektrowni2017-01-10PN-EN 60965:2017-012019-07-18
PN-EN 60987:2009Elektrownie jądrowe -- Systemy kontrolne i oprzyrządowanie ważne dla bezpieczeństwa -- Wymagania sprzętowe dla systemów komputerowych2015-05-13PN-EN 60987:2015-052018-02-16
PN-EN 61005:2005Urządzenia ochrony przed promieniowaniem -- Mierniki (mocy) dawki równoważnej neutronów w otoczeniu2017-04-14PN-EN 61005:2017-042019-11-14
PN-EN 61010-031:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań w obwodach elektry2015-10-09PN-EN 61010-031:2015-102018-07-03
PN-EN 61010-2-010:2006Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2015-01-20PN-EN 61010-2-010:2015-012017-10-30
PN-EN 61010-2-020:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-020: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek laboratoryjnych2017-06-29PN-EN 61010-2-020:2017-062020-04-28
PN-EN 61010-2-040:2007Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2015-10-21PN-EN 61010-2-040:2015-102018-08-11
PN-EN 61010-2-051:2006Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania2015-05-18PN-EN 61010-2-051:2015-052018-04-14
PN-EN 61010-2-061:2006Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-061: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacją2015-05-18PN-EN 61010-2-061:2015-052018-04-14
PN-EN 61010-2-081:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych za2015-05-18PN-EN 61010-2-081:2015-052018-02-27
PN-EN 61010-2-101:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych przeznaczonych do diagnozy in vitro (IVD)2017-03-14PN-EN 61010-2-101:2017-032020-02-24
PN-EN 61076-2-104:2008Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 2-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy okrągłych M8 gwintowych lub zatrzaskowych2014-12-17PN-EN 61076-2-104:2014-122017-10-14
PN-EN 61076-3-110:2012Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-110: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy ekranowanych, swobodnych i stałych przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz2017-01-18PN-EN 61076-3-110:2017-012019-10-04
PN-EN 61094-3:2000Mikrofony pomiarowe -- Metoda podstawowa wzorcowania laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w polu swobodnym w oparciu o zasadę wzajemności2016-12-13PN-EN 61094-3:2016-122019-07-19
PN-EN 61094-5:2004Mikrofony pomiarowe -- Część 5: Wzorcowanie ciśnieniowe roboczych mikrofonów wzorcowych metodami porównawczymi2016-12-13PN-EN 61094-5:2016-122019-07-04
PN-EN 61169-47:2013-05Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 47: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości sprzęganych zaciskowo (typu F-Quick), stosowanych głównie do kablowych systemów rozprowadzania 75 om2015-08-26PN-EN 61169-47:2015-082018-05-04
PN-EN 61185:2006Rdzenie ferrytowe (typu ETD) stosowane w zasilaczach mocy -- Wymiary2016-04-22PN-EN 62317-6:2016-042019-01-08
PN-EN 61188-7:2009Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 7: Orientacja zerowa podzespołów elektronicznych w celu tworzenia biblioteki CAD2017-07-25PN-EN 61188-7:2017-072020-05-15
PN-EN 61202-1:2010Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Izolatory światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2017-06-02PN-EN 61202-1:2017-062018-01-12
PN-EN 61240:2013-05Urządzenia piezoelektryczne -- Przygotowanie rysunków z wymiarami przyrządów do montażu powierzchniowego (SMD) stosowanych do kontroli i selekcji częstotliwości -- Zasady ogólne2017-03-14PN-EN 61240:2017-032019-11-28
PN-EN 61290-1-1:2009Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-1: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda analizatora widma optycznego2015-10-21PN-EN 61290-1-1:2015-102018-06-11
PN-EN 61290-1-3:2006Wzmacniacze optyczne -- Metody badania -- Część 1-3: Moc i parametry wzmocnienia -- Metoda miernika mocy optycznej2015-09-24PN-EN 61290-1-3:2015-092018-03-31
PN-EN 61290-4-1:2012Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-1: Przejściowe parametry wzmocnienia -- Metoda dwufalowa2017-04-20PN-EN 61290-4-1:2017-042019-10-31
PN-EN 61291-2:2012Wzmacniacze optyczne -- Część 2: Aplikacje cyfrowe -- Szablon specyfikacji eksploatacyjnej2016-09-20PN-EN 61291-2:2016-092019-03-24
PN-EN 61291-5-2:2004Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Niezawodność kwalifikacji wzmacniaczy światłowodowych2017-08-08PN-EN 61291-5-2:2017-082020-06-02
PN-EN 61300-1:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2017-03-07PN-EN 61300-1:2017-032017-12-09
PN-EN 61300-2-47:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-47: Badania -- Wstrząsy termiczne2016-11-29PN-EN 61300-2-47:2016-112019-06-23
PN-EN 61300-2-9:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-9: Badania -- Wstrząs2017-06-30PN-EN 61300-2-9:2017-062018-02-10
PN-EN 61300-3-25:2014-02Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-25: Badania i pomiary -- Koncentryczność ferrul o niekątowej powierzchni czołowej i ferrul o niekątowej powierzchni czołowej z zainstalowanym włóknem światłowodowym2017-03-27PN-EN 61300-3-25:2017-032017-10-04
PN-EN 61300-3-35:2010Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-35: Badania i pomiary -- Optyczna i automatyczna kontrola czoła cylindrycznego złącza światłowodowego2015-12-21PN-EN 61300-3-35:2015-122018-07-30
PN-EN 61332:2009Klasyfikacja materiałów ferrytowych magnetycznie miękkich2017-04-04PN-EN 61332:2017-042019-12-23
PN-EN 61557-8:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 8: Urządzenia do monito2015-03-31PN-EN 61557-8:2015-032018-01-15
PN-EN 61557-9:2009Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 9: Urządzenia do loka2015-03-31PN-EN 61557-9:2015-032018-01-15
PN-EN 61587-1:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania i badania środowiskowe, aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych2017-06-01PN-EN 61587-1:2017-062020-04-21
PN-EN 61596:2002Rdzenie ferrytowe typu EP i części osprzętu do transformatorów i induktorów -- Wymiary2016-02-04PN-EN 62317-5:2016-022018-10-27
PN-EN 61605:2006Induktory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Kody cechowania2017-04-04PN-EN 61605:2017-042019-11-30
PN-EN 61669:2004Elektroakustyka -- Sprzęt do pomiaru parametrów akustycznych aparatów słuchowych w warunkach ich współpracy z uchem ludzkim2016-05-06PN-EN 61669:2016-052018-12-09
PN-EN 61675-2:2002Radionuklidowe urządzenia obrazujące -- Charakterystyki i warunki badań -- Część 2: Tomografy komputerowe z pojedynczą emisją fotonów2016-01-29PN-EN 61675-2:2016-012018-09-10
PN-EN 61675-3:2002Radionuklidowe urządzenia obrazujące -- Charakterystyki i warunki badań -- Część 3: Systemy obrazowania kamerą gamma2016-01-29PN-EN 61675-2:2016-012018-09-10
PN-EN 61753-052-3:2005Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 052-3: Jednomodowe światłowodowe tłumiki stałe zakończone pigtailami dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2017-03-17PN-EN 61753-052-3:2017-032017-12-23
PN-EN 61754-7:2008Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 7: Rodzina złączy typu MPO2015-02-24PN-EN 61754-7-1:2015-022017-10-08
PN-EN 61788-4:2011Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników kompozytowych Nb-Ti2016-09-07PN-EN 61788-4:2016-092019-02-23
PN-EN 61800-2:2000Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej częstotliwości2016-01-22PN-EN 61800-2:2016-012018-08-26
PN-EN 61800-5-2:2007Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Funkcjonalne2017-07-07PN-EN 61800-5-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61800-7-1:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-1: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Definicja interfejsu2016-05-23PN-EN 61800-7-1:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-201:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-201: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Charakterystyki typowych układów napędowych mocy -- Specyfikacja typu 12016-05-06PN-EN 61800-7-201:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-202:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-202: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 22016-06-24PN-EN 61800-7-202:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-203:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-203: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 32016-05-06PN-EN 61800-7-203:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-204:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-204: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 42016-06-24PN-EN 61800-7-204:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-301:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-301: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 1 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-301:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-302:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-302: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 2 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-302:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-303:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-303: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 3 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-303:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-304:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-304: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 4 w sieciach komunikacyjnych2016-05-31PN-EN 61800-7-304:2016-052018-12-25
PN-EN 61837-3:2002Przyrządy do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy -- Część 3: Obudowy metalowe2016-01-22PN-EN 61837-3:2016-012018-05-20
PN-EN 61837-4:2005Przyrządy do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy -- Część 4: Obudowy hybrydowe2015-06-30PN-EN 61837-4:2015-062018-05-01
PN-EN 62007-1:2009Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne do zastosowań w systemach światłowodowych -- Część 1: Wzór normy dotyczącej podstawowych wartości dopuszczalnych i parametrów2015-10-09PN-EN 62007-1:2015-102018-05-04
PN-EN 62047-1:2008Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy mikroelektromechaniczne -- Część 1: Terminy i definicje2016-09-07PN-EN 62047-1:2016-092019-02-10
PN-EN 62056-47:2007Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 47: COSEM warstwa transportowa dla sieci IPv42017-02-22PN-EN 62056-4-7:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-5-3:2014-05Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2017-02-22PN-EN 62056-5-3:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-2:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsu COSEM2017-02-07PN-EN 62056-6-2:2017-022019-12-09
PN-EN 62129:2008Kalibracja analizatorów widma optycznego2016-08-03PN-EN 62129-1:2016-082019-06-03
PN-EN 62132-1:2009Układy scalone -- Pomiar odporności elektromagnetycznej, od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Warunki ogólne i definicje2016-05-06PN-EN 62132-1:2016-052018-12-03
PN-EN 62150-3:2013-05Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3: Zmiana mocy optycznej spowodowana mechanicznymi zaburzeniami w obudowach optycznych i interfejsach nadajnika/odbiornika2015-12-04PN-EN 62150-3:2015-122018-06-11
PN-EN 62211:2004Podzespoły indukcyjne -- Zarządzanie niezawodnością2017-06-30PN-EN 62211:2017-062020-02-10
PN-EN 62220-1:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Charakterystyki cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego -- Część 1: Określenie kwantowej efektywności detekcji2015-09-02PN-EN 62220-1-1:2015-092018-04-16
PN-EN 62276:2013-06Płytki monokryształów dla zastosowań w przyrządach z akustyczną falą powierzchniową (SAW) -- Specyfikacje i metody pomiarowe2017-01-31PN-EN 62276:2017-012019-11-28
PN-EN 62317-13:2008Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 13: Rdzenie typu PQ do zastosowań w zasilaczach mocy2016-01-29PN-EN 62317-13:2016-012018-09-24
PN-EN 62343-1-2:2009Moduły dynamiczne -- Normy eksploatacyjne -- Część 1-2: Dynamiczny kompensator dyspersji chromatycznej zakończony pigtailami do zastosowań w środowisku kontrolowanym (kategoria C)2016-02-04PN-EN 62343-1-2:2016-022018-07-30
PN-EN 62343-3-1:2010Moduły dynamiczne -- Część 3-1: Szablony specyfikacji osiągów -- Dynamiczne korektory kanałów2016-10-03PN-EN 62343-3-1:2016-102019-05-26
PN-EN 62343-5-1:2010Moduły dynamiczne -- Metody badań -- Część 5-1: Dynamiczny korektor nachylenia charakterystyki wzmocnienia -- Pomiar czasu odpowiedzi2015-06-22PN-EN 62343-5-1:2015-062017-12-30
PN-EN 62353:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych2015-02-02PN-EN 62353:2015-022017-10-09
PN-EN 62366:2008Urządzenia medyczne -- Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń medycznych2016-02-02PN-EN 62366-1:2015-072018-03-31
PN-EN 62387-1:2012Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pasywne całkujące systemy dozymetryczne dla monitoringu środowiska i dawek indywidualnych -- Część 1: Ogólne charakterystyki i wymagania eksploatacyjne2016-03-23PN-EN 62387:2016-032019-01-04
PN-EN 62391-1:2006Kondensatory stałe o podwójnej warstwie elektrycznej do stosowania w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2016-04-18PN-EN 62391-1:2016-042018-11-27
PN-EN 62433-2:2010Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 2: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji przewodzonych (ICEM-CE)2017-08-30PN-EN 62433-2:2017-082020-03-03
PN-EN 62489-2:2011Elektroakustyka -- Systemy pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych do wspomagania słuchu -- Część 2: Metody obliczania i pomiaru emisji pola magnetycznego o małej częstotliwości wytwarzanego przez pętlę w celu oceny zgodności z zaleceniami dot2015-03-06PN-EN 62489-2:2015-032017-10-29
PN-EN 62572-3:2014-12Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Standardy niezawodności -- Część 3: Moduły laserowe stosowane w systemach telekomunikacyjnych2016-08-03PN-EN 62572-3:2016-082019-03-24
PN-EN 80601-2-58:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do usuwania soczewki i urządzeń do witrektomii w chirurgii ocznej2015-08-26PN-EN 80601-2-58:2015-082018-05-29
PN-HD 123.1 S1:2010Falowody -- Część 1: Wymagania ogólne i metody pomiarów2017-04-07PN-EN 60153-1:2016-102019-06-22
PN-HD 123.2 S1:2010Falowody -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące falowodów prostokątnych normalnych2017-04-07PN-EN 60153-2:2016-102019-06-22
PN-IEC 195:1994Metoda pomiaru szumu prądowego powstającego w rezystorach stałych2016-10-03PN-EN 60195:2016-102019-05-12
PN-IEC 393-5:1997Potencjometry stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma grupowa -- Potencjometry jednoobrotowe małej mocy, drutowe i niedrutowe2016-06-15PN-EN 60393-5:2016-062019-01-18
PN-IEC 940:1997Informacje dotyczące zastosowania kondensatorów, rezystorów, dławików i kompletnych filtrów przeciwzakłóceniowych2015-06-22PN-EN 60940:2015-062018-04-14
Sektor Elektryki
PN-EN 15193:2010Charakterystyka energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia2017-08-08PN-EN 15193-1:2017-082017-10-31
PN-EN 50052:2002Osłony odlewane ze stopu aluminium do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2017-05-11PN-EN 50052:2017-052019-09-12
PN-EN 50121-1:2008Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne2015-10-01PN-EN 50121-1:2015-102018-01-05
PN-EN 50121-1:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-06-01PN-EN 50121-1:2017-062019-11-07
PN-EN 50121-2:2010Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie2015-10-01PN-EN 50121-2:2015-102018-01-05
PN-EN 50121-2:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie2017-06-02PN-EN 50121-2:2017-062019-11-07
PN-EN 50121-3-1:2010Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2015-10-01PN-EN 50121-3-1:2015-102018-01-05
PN-EN 50121-3-1:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2017-05-24PN-EN 50121-3-1:2017-052019-10-24
PN-EN 50121-3-2:2009Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2015-10-01PN-EN 50121-3-2:2015-102018-01-05
PN-EN 50121-3-2:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2017-04-04PN-EN 50121-3-2:2017-042019-10-24
PN-EN 50121-4:2008Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych2015-10-01PN-EN 50121-4:2015-102018-01-05
PN-EN 50121-4:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2017-04-07PN-EN 50121-4:2017-042019-10-24
PN-EN 50121-5:2008Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2015-10-01PN-EN 50121-5:2015-102018-01-05
PN-EN 50121-5:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2017-05-11PN-EN 50121-5:2017-052020-02-06
PN-EN 50151:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych2016-07-15PN-EN 62621:2016-072018-12-21
PN-EN 50152-3-1:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemien2017-08-29PN-EN 50152-3-1:2017-082019-12-26
PN-EN 50152-3-2:2002Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-2: Urządzenia pomiarowe sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego --2016-10-25PN-EN 50152-3-2:2016-102019-04-25
PN-EN 50152-3-3:2002Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-3: Urządzenia pomiarowe sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego --2016-10-25PN-EN 50152-3-3:2016-102019-04-25
PN-EN 50156-1:2005Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania i instalacji2015-10-26PN-EN 50156-1:2015-102018-01-26
PN-EN 50180:2010Izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 3,15 kA do transformatorów napełnianych cieczą2016-02-10PN-EN 50180-1:2016-022018-08-10
PN-EN 50193-1:2013-06Elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody -- Część 1: Wymagania ogólne2016-08-10PN-EN 50193-1:2016-082019-05-23
PN-EN 50205:2007Przekaźniki z zestykami o wymuszonym przełączaniu (mechanicznie sprzężonymi)2015-09-30PN-EN 61810-3:2015-092018-04-01
PN-EN 50216-4:2004Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 4: Wyposażenie podstawowe (zacisk uziemiający, urządzenia spustowe i do napełniania, kieszeń termometrowa, podwozie)2015-09-04PN-EN 50216-4:2015-092017-12-15
PN-EN 50229:2007Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2015-10-27PN-EN 50229:2015-102018-06-30
PN-EN 50242:2008Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2016-08-23PN-EN 50242:2016-082018-04-11
PN-EN 50299:2007Olejowe zespoły przyłączeniowe kabli do transformatorów i dławików o najwyższym napięciu urządzenia Um od 72,5 kV do 550 kV2015-07-09PN-EN 50299-2:2015-072017-10-13
PN-EN 50299:2007Olejowe zespoły przyłączeniowe kabli do transformatorów i dławików o najwyższym napięciu urządzenia Um od 72,5 kV do 550 kV2015-07-09PN-EN 50299-1:2015-072017-10-13
PN-EN 50311:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Elektroniczne stateczniki prądu stałego do lamp fluorescencyjnych2016-07-08PN-EN 62718:2016-072019-04-08
PN-EN 50341-2-9:2015-11Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-9: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oparte na EN 50341-1:2012)2017-05-30PN-EN 50341-2-9:2017-052020-04-26
PN-EN 50342-1:2007Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2016-01-12PN-EN 50342-1:2016-012018-10-05
PN-EN 50405:2006Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Pantografy, metody badań węglowych nakładek stykowych2016-06-14PN-EN 50405:2016-062018-11-16
PN-EN 50428:2010Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2016-12-22PN-EN 60669-2-5:2016-122020-08-31
PN-EN 50464-1:2007Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2016-04-04PN-EN 50588-1:2016-042018-06-25
PN-EN 50532:2010Kompaktowe zestawy wyposażenia dla stacji rozdzielczych (CEADS)2017-04-20PN-EN 62271-212:2017-042019-11-30
PN-EN 50541-1:2011Trójfazowe suche transformatory rozdzielcze 50 Hz od 100 kVA do 3150 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2016-04-04PN-EN 50588-1:2016-042018-06-25
PN-EN 60034-12:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych2017-09-05PN-EN 60034-12:2017-092020-06-16
PN-EN 60044-7:2003Przekładniki -- Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60076-10:2003Transformatory -- Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku2017-01-31PN-EN 60076-10:2017-012019-10-17
PN-EN 60086-1:2011Baterie pierwotne -- Część 1: Postanowienia ogólne2015-11-27PN-EN 60086-1:2015-112018-09-01
PN-EN 60086-2:2011Baterie pierwotne -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące własności fizycznych i elektrycznych2016-04-13PN-EN 60086-2:2016-042018-12-03
PN-EN 60086-3:2011Baterie pierwotne -- Część 3: Baterie zegarkowe2016-11-21PN-EN 60086-3:2016-112019-06-29
PN-EN 60086-4:2008Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych2015-03-24PN-EN 60086-4:2015-032017-10-08
PN-EN 60086-5:2011Baterie pierwotne -- Część 5: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii z elektrolitem wodnym2017-01-18PN-EN 60086-5:2017-012019-08-17
PN-EN 60127-2:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 2: Wkładki topikowe zamknięte2015-05-05PN-EN 60127-2:2015-052017-10-24
PN-EN 60127-3:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturowe2015-08-19PN-EN 60127-3:2015-082018-02-24
PN-EN 60127-5:2002Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 5: Wytyczne do oceny jakości wkładek topikowych miniaturowych2017-04-20PN-EN 60127-5:2017-042019-12-09
PN-EN 60127-6:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 6: Podstawy zespolone do wkładek topikowych miniaturowych2015-05-05PN-EN 60127-6:2015-052017-10-08
PN-EN 60127-7:2013-12Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 7: Wkładki topikowe miniaturowe do zastosowań specjalnych2016-04-19PN-EN 60127-7:2016-042018-10-27
PN-EN 60143-1:2005Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2015-11-24PN-EN 60143-1:2015-112018-07-30
PN-EN 60143-3:2002Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej -- Część 3: Bezpieczniki wewnętrzne2015-11-04PN-EN 60143-3:2015-112018-07-14
PN-EN 60310:2004Zastosowania kolejowe -- Transformatory i dławiki instalowane w taborze2016-08-03PN-EN 60310:2016-082019-03-02
PN-EN 60312-1:2013-12Odkurzacze do użytku domowego -- Część 1: Odkurzacze czyszczące na sucho -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2017-03-21PN-EN 60312-1:2017-032020-01-02
PN-EN 60320-1:2005Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2015-11-24PN-EN 60320-1:2015-112018-07-29
PN-EN 60335-2-102:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne2016-03-08PN-EN 60335-2-102:2016-032019-01-22
PN-EN 60335-2-103:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2015-03-06PN-EN 60335-2-103:2015-032017-09-29
PN-EN 60335-2-15:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy2016-04-19PN-EN 60335-2-15:2016-042018-10-12
PN-EN 60335-2-34:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2013-09-16PN-EN 60335-2-34:2013-092018-06-27
PN-EN 60335-2-34:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2013-09-16PN-EN 60335-2-34:2013-092018-06-27
PN-EN 60335-2-35:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody2016-03-25PN-EN 60335-2-35:2016-032018-10-12
PN-EN 60335-2-3:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych2016-03-08PN-EN 60335-2-3:2016-032018-10-05
PN-EN 60335-2-6:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu2015-05-20PN-EN 60335-2-6:2015-052018-02-09
PN-EN 60335-2-8:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń2015-12-04PN-EN 60335-2-8:2015-122018-07-20
PN-EN 60335-2-95:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach willowych2015-03-05PN-EN 60335-2-95:2015-032017-09-29
PN-EN 60335-2-95:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach willowych2015-03-05PN-EN 60335-2-95:2015-032017-09-29
PN-EN 60350-1:2014-03Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych2016-12-02PN-EN 60350-1:2016-122019-11-04
PN-EN 60398:2001Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Ogólne metody badań2015-10-26PN-EN 60398:2015-102018-05-14
PN-EN 60456:2011Pralki domowe -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2016-05-06PN-EN 60456:2016-052018-12-14
PN-EN 60519-1:2011Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 1: Wymagania ogólne2015-10-09PN-EN 60519-1:2015-102018-04-14
PN-EN 60598-1:2011Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2015-04-17PN-EN 60598-1:2015-042017-10-20
PN-EN 60598-1:2011Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2015-04-17PN-EN 60598-1:2015-042017-10-20
PN-EN 60598-2-20:2010Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlne2015-07-09PN-EN 60598-2-20:2015-072017-12-30
PN-EN 60598-2-20:2010Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlne2015-07-09PN-EN 60598-2-20:2015-072017-12-30
PN-EN 60598-2-5:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Projektory iluminacyjne2016-02-29PN-EN 60598-2-5:2016-022018-09-10
PN-EN 60623:2007Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Pojedyncze ogniwa akumulatorowe, niklowo-kadmowe, prostopadłościenne, otwarte2017-07-05PN-EN 60623:2017-072020-02-27
PN-EN 60691:2003Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2016-12-05PN-EN 60691:2016-122019-10-07
PN-EN 60704-2-13:2011Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych2017-02-01PN-EN 60704-2-13:2017-022019-11-30
PN-EN 60745-2-11:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)2016-08-23PN-EN 62841-2-11:2016-082019-12-23
PN-EN 60745-2-14:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek2016-02-23PN-EN 62841-2-14:2016-022019-08-31
PN-EN 60745-2-2:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych2015-03-18PN-EN 62841-2-2:2015-032019-08-21
PN-EN 60745-2-4:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe2015-02-10PN-EN 62841-2-4:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-5:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych2015-02-10PN-EN 62841-2-5:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-5:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych2015-02-10PN-EN 62841-2-5:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-8:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach2017-01-18PN-EN 62841-2-8:2017-012020-05-02
PN-EN 60745-2-9:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2015-07-22PN-EN 62841-2-9:2015-072019-08-21
PN-EN 60809:2002Żarówki do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne2015-07-21PN-EN 60809:2015-072018-01-20
PN-EN 60810:2004Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2015-07-21PN-EN 60810:2015-072018-01-20
PN-EN 60838-1:2008Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2017-07-18PN-EN 60838-1:2017-072020-04-28
PN-EN 60855:1999Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem2017-04-28PN-EN 60855-1:2017-042020-02-10
PN-EN 60904-2:2008Elementy fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego2015-07-10PN-EN 60904-2:2015-072018-02-27
PN-EN 60904-3:2008Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2016-11-15PN-EN 60904-3:2016-112019-05-20
PN-EN 60909-0:2002Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego -- Część 0: Obliczanie prądów2016-09-07PN-EN 60909-0:2016-092019-06-10
PN-EN 60968:2013-06Lampy samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2015-12-18PN-EN 60968:2015-122018-03-30
PN-EN 61029-2-10:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek do cięcia2016-04-19PN-EN 62841-3-10:2016-042019-10-19
PN-EN 61029-2-1:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowych2015-02-16PN-EN 62841-3-1:2015-022019-08-21
PN-EN 61029-2-4:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych2016-08-23PN-EN 62841-3-4:2016-082020-06-24
PN-EN 61029-2-6:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertnic diamentowych z dopływem wody2015-01-29PN-EN 62841-3-6:2015-012019-08-21
PN-EN 61029-2-9:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2016-02-23PN-EN 62841-3-9:2016-022019-11-15
PN-EN 61167:2011Lampy metalohalogenkowe -- Parametry funkcjonalne2016-09-07PN-EN 61167:2016-092019-06-10
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-1-1:2016-102019-04-13
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-2:2017-052020-02-10
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-1:2017-012019-12-09
PN-EN 61243-3:2010Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia2015-04-28PN-EN 61243-3:2015-042017-11-13
PN-EN 61347-1:2010Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa2015-09-30PN-EN 61347-1:2015-092018-03-26
PN-EN 61347-2-13:2008Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED2015-04-02PN-EN 61347-2-13:2015-042017-10-08
PN-EN 61377-1:2006Trakcja elektryczna -- Tabor -- Część 1: Badania zespołów silników prądu przemiennego zasilanych z falowników wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61377-2:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badania zespołu -- Część 2: Silniki trakcyjne prądu stałego zasilane z przekształtników impulsowych wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61377-3:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Część 3: Badania złożone silników prądu przemiennego zasilanych z przekształtników pośrednich wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61466-1:1999Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Znormalizowane klasy wytrzymałości i rodzaje złączy2016-12-14PN-EN 61466-1:2016-122019-06-22
PN-EN 61481:2004Prace pod napięciem -- Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV2015-04-28PN-EN 61481-1:2015-042017-11-28
PN-EN 61481:2004Prace pod napięciem -- Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV2015-04-28PN-EN 61481-2:2015-042017-11-28
PN-EN 61482-1-2:2010Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-2: Metody badań -- Metoda 2: Określanie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierun2015-04-17PN-EN 61482-1-2:2015-042017-11-13
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-3:2017-082020-05-05
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-4:2017-082020-05-05
PN-EN 61810-1:2010Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne2015-09-30PN-EN 61810-1:2015-092018-04-01
PN-EN 61811-10:2005Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące o określonej jakości -- Część 10: Specyfikacja grupowa -- Przekaźniki do zastosowań przemysłowych2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-11:2005Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące o określonej jakości -- Część 11: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Przekaźniki do zastosowań przemysłowych2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-1:2001Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania, o określonej jakości -- Część 1: Norma wspólna2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-50:2006Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze -- Część 50: Specyfikacja grupowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne, o określonej jakości2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-51:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 51: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Nietypowe rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-52:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 52: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 20 mm x 10 mm2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-53:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 53: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 14 mm x 9 mm2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-54:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 54: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 15 mm x 7,5 m2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-55:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 55: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 11 mm x 7,5 m2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61829:2002Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) -- Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych w terenie2016-04-04PN-EN 61829:2016-042019-02-26
PN-EN 61960:2011Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań2017-08-29PN-EN 61960-3:2017-082020-03-14
PN-EN 62108:2008Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-02-06PN-EN 62108:2017-022019-10-31
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-1:2017-082020-03-14
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-2:2017-082020-03-14
PN-EN 62196-1:2012Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2015-05-18PN-EN 62196-1:2015-052019-10-06
PN-EN 62196-2:2012Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi2017-06-01PN-EN 62196-2:2017-062020-04-28
PN-EN 62246-1:2011Łączniki kontaktronowe -- Część 1: Specyfikacja wspólna2015-08-21PN-EN 62246-1:2015-082018-03-04
PN-EN 62271-104:2010Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 104: Rozłączniki prądu przemiennego na napięcia znamionowe 52 kV i wyższe2015-09-02PN-EN 62271-104:2015-092018-03-12
PN-EN 62271-3:2007Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC 618502015-10-07PN-EN 62271-3:2015-102018-04-14
PN-EN 62281:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2017-07-05PN-EN 62281:2017-072020-01-10
PN-EN 62282-3-200:2012Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-200: Stacjonarne ogniwa paliwowe wysokiej mocy -- Metody badań2016-06-01PN-EN 62282-3-200:2016-062018-12-24
PN-EN 62282-6-200:2013-05Technologie ogniw paliwowych -- Część 6-200: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych -- Metody badania wydajności2017-02-22PN-EN 62282-6-200:2017-022019-10-27
PN-EN 62386-101:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 101: Wymagania ogólne -- System2015-06-11PN-EN 62386-101:2015-062017-12-12
PN-EN 62386-102:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące do lamp2015-06-10PN-EN 62386-102:2015-062017-12-12
PN-EN 62386-201:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp -- Lampy fluorescencyjne (urządzenie typu 0)2015-12-21PN-EN 62386-201:2015-122018-07-01
PN-EN 62446:2010Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej -- Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne2016-08-03PN-EN 62446-1:2016-082019-02-23
PN-EN 62493:2010Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne2015-11-04PN-EN 62493:2015-112018-04-14
PN-IEC 60034-19:1999Maszyny elektryczne wirujące -- Specjalne metody badań maszyn prądu stałego zasilanych konwencjonalnie i z prostownika2015-04-28PN-EN 60034-19:2015-042017-10-30
Sektor Elektrotechniki
PN-EN 50200:2006Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających2016-01-22PN-EN 50200:2016-012018-09-14
PN-EN 50289-1-11:2002Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-11: Metody badania właściwości elektrycznych -- Impedancja falowa, impedancja wejściowa, tłumienność odbiciowa2017-01-12PN-EN 50289-1-11:2017-012019-09-05
PN-EN 50289-1-1:2006Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-1: Metody badań właściwości elektrycznych -- Wymagania ogólne2017-04-14PN-EN 50289-1-1:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-8:2010Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-8: Metody badań właściwości elektrycznych -- Tłumienność2017-04-14PN-EN 50289-1-8:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-9:2002Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-9: Metody badania właściwości elektrycznych -- Tłumienność niesymetrii (LCL-na wejściu toru, LCTL-na wyjściu toru)2017-04-14PN-EN 50289-1-9:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-4-16:2013-06Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-16: Badania środowiskowe -- Ciągłość obwodu w warunkach działania ognia2017-01-12PN-EN 50289-4-16:2017-012019-07-22
PN-EN 50289-4-17:2011Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-17: Metody oceny odporności powłoki kabla elektrycznego i światłowodowego na promieniowanie ultrafioletowe2016-02-02PN-EN 50289-4-17:2016-022018-08-31
PN-EN 50290-2-20:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-20: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Zagadnienia ogólne2016-12-02PN-EN 50290-2-20:2016-122019-07-22
PN-EN 50290-2-29:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-29: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego2017-01-10PN-EN 50290-2-29:2017-012019-07-22
PN-EN 50393:2006Metody badań i wymagania dotyczące osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV2015-03-31PN-EN 50393:2015-032017-12-08
PN-EN 60068-2-18:2008Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda2017-08-29PN-EN 60068-2-18:2017-082020-04-14
PN-EN 60068-2-39:2002Badania środowiskowe -- Część 2-39: Próby -- Próba Z/AM: Próba kombinowana zimno, niskie ciśnienie atmosferyczne i wilgotne gorąco2016-04-12PN-EN 60068-2-39:2016-042019-01-22
PN-EN 60068-2-60:2004Badania środowiskowe -- Część 2-60: Próby -- Próba Ke: Próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów2016-02-04PN-EN 60068-2-60:2016-022018-07-23
PN-EN 60068-2-75:2000Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Eh: Próby młotami2015-01-20PN-EN 60068-2-75:2015-012017-10-08
PN-EN 60172:1999Sposób określania wskaźnika temperaturowego przewodów nawojowych emaliowanych2015-07-29PN-EN 60172:2015-072018-06-16
PN-EN 60317-0-4:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0: Wymagania ogólne -- Sekcja 4: Przewody miedziane gołe lub emaliowane prostokątne, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem impregnacyjnym2016-05-23PN-EN 60317-0-4:2016-052018-11-27
PN-EN 60317-31:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 31: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 1802016-06-21PN-EN 60317-31:2016-062018-11-26
PN-EN 60317-32:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 32: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 1552016-04-19PN-EN 60317-32:2016-042018-11-26
PN-EN 60317-33:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 33: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 2002016-04-13PN-EN 60317-33:2016-042018-11-26
PN-EN 60317-39:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 39: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w oplocie z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 1802016-03-09PN-EN 60317-39:2016-032019-01-15
PN-EN 60317-40:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 40: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w oplocie z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 2002015-07-22PN-EN 60317-40:2015-072018-04-01
PN-EN 60455-2:2002Kompozycje reaktywne na bazie żywic stosowane na izolację elektryczną -- Część 2: Metody badań2016-01-22PN-EN 60455-2:2016-012018-07-30
PN-EN 60599:2010Urządzenia elektryczne impregnowane olejem mineralnym w eksploatacji -- Wytyczne interpretacji analizy gazów rozpuszczonych i wolnych2016-03-08PN-EN 60599:2016-032018-10-21
PN-EN 60664-3:2006Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem2017-07-12PN-EN 60664-3:2017-072020-06-16
PN-EN 60674-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 2: Metody badań2017-04-04PN-EN 60674-2:2017-042019-12-23
PN-EN 60695-1-10:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Wytyczne ogólne2017-05-16PN-EN 60695-1-10:2017-052019-12-23
PN-EN 60695-1-11:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-11: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Ocena zagrożenia ogniowego2015-12-31PN-EN 60695-1-11:2015-122017-11-12
PN-EN 60695-1-30:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-30: Wytyczne do oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Proces doboru wstępnego -- Wytyczne ogólne2017-07-25PN-EN 60695-1-30:2017-072020-03-28
PN-EN 60695-10-3:2004Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-3: Nadmierne gorąco -- Próba odkształcenia przez uwalnianie naprężeń powstałych podczas formowania tworzyw sztucznych2017-03-07PN-EN 60695-10-3:2017-032019-10-12
PN-EN 60695-11-20:2002Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-20: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 500 W2015-08-17PN-EN 60695-11-20:2015-082018-05-27
PN-EN 60695-11-5:2007Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29PN-EN 60695-11-5:2017-082020-06-16
PN-EN 60695-8-1:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-1: Wydzielanie ciepła -- Wytyczne ogólne2017-04-07PN-EN 60695-8-1:2017-042019-12-20
PN-EN 60793-1-20:2003Włókna światłowodowe -- Część 1-20: Metody badań -- Wymiary włókien2015-03-18PN-EN 60793-1-20:2015-032017-11-14
PN-EN 60793-1-43:2003Włókna światłowodowe -- Część 1-43: Metody badań -- Apertura numeryczna2015-06-30PN-EN 60793-1-43:2015-062018-05-01
PN-EN 60793-1-50:2003Włókna światłowodowe -- Część 1-50: Metody badań -- Badanie odporności na działanie podwyższonej temperatury w wilgotnej atmosferze (w stanie ustalonym)2015-03-18PN-EN 60793-1-50:2015-032017-10-14
PN-EN 60793-2-10:2011Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12016-06-21PN-EN 60793-2-10:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2-20:2009Światłowody -- Część 2-20: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A22016-07-05PN-EN 60793-2-20:2016-072018-12-24
PN-EN 60793-2-30:2013-07Światłowody -- Część 2-30: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A32016-01-18PN-EN 60793-2-30:2016-012018-07-30
PN-EN 60794-1-1:2012Kable światłowodowe -- Część 1-1: Wymagania wspólne -- Postanowienia ogólne2016-06-21PN-EN 60794-1-1:2016-062018-12-18
PN-EN 60794-1-2:2004Kable światłowodowe -- Część 1-2: Wymagania wspólne -- Podstawowe metody badań2013-04-17PN-EN 60794-1-21:2015-072018-04-14
PN-EN 60794-3-10:2009Kable światłowodowe -- Część 3-10: Kable zewnętrzne -- Specyfikacja grupowa dotycząca telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej, bezpośrednio w ziemi lub w liniach napowietrznych2015-03-24PN-EN 60794-3-10:2015-032018-02-12
PN-EN 60794-4-10:2007Kable światłowodowe -- Część 4-10: Przewody odgromowe ze światłowodami do napowietrznych linii energetycznych -- Wymagania grupowe dla OPGW (Przewody odgromowe ze światłowodami)2015-03-24PN-EN 60794-4-10:2015-032017-12-03
PN-EN 60836:2005Wymagania dotyczące świeżych izolacyjnych olejów silikonowych do zastosowań elektrotechnicznych2016-02-19PN-EN 60836:2016-022018-08-20
PN-EN 60851-4:1998Przewody nawojowe -- Metody badań -- Właściwości chemiczne2016-12-19PN-EN 60851-4:2016-122019-08-10
PN-EN 60885-3:2004Elektryczne metody badania kabli energetycznych -- Część 3: Metody pomiaru wyładowań niezupełnych na odcinkach fabrykacyjnych2015-07-09PN-EN 60885-3:2015-072018-05-14
PN-EN 60966-2-4:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-4: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-22016-11-08PN-EN 60966-2-4:2016-112019-06-22
PN-EN 60966-2-5:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-5: Norma szczegółowa dotyczaca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 1 000 MHz, złącza według IEC 61169-22017-03-17PN-EN 60966-2-5:2017-032019-11-30
PN-EN 60966-2-6:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-6: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-242017-03-21PN-EN 60966-2-6:2017-032019-11-30
PN-EN 61082-1:2006Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice -- Część 1: Podstawowe zasady2015-03-05PN-EN 61082-1:2015-032017-12-02
PN-EN 61140:2005Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń2016-07-08PN-EN 61140:2016-072019-05-27
PN-EN 61175:2006Systemy przemysłowe, instalacje i wyposażenie oraz produkty przemysłowe -- Oznaczanie sygnałów2015-10-21PN-EN 61175-1:2015-102018-06-25
PN-EN 61180-2:1997Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Urządzenia probiercze2016-12-02PN-EN 61180:2016-122019-07-29
PN-EN 61196-2:2004Kable wielkiej częstotliwości -- Część 2: Norma grupowa na półsztywne kable współosiowe wielkiej częstotliwości o izolacji z politetrafluoroetylenu (PTFE)2016-04-04PN-EN 61196-10:2016-042019-01-22
PN-EN 61340-2-1:2004Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego2015-12-22PN-EN 61340-2-1:2015-122018-10-02
PN-EN 61340-2-3:2002Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego2016-11-29PN-EN 61340-2-3:2016-112019-07-28
PN-EN 61340-5-1:2009Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2017-01-31PN-EN 61340-5-1:2017-012019-11-18
PN-EN 61340-5-3:2012Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2015-11-04PN-EN 61340-5-3:2015-112018-08-20
PN-EN 61439-5:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2015-02-16PN-EN 61439-5:2015-022017-09-29
PN-EN 61439-5:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2015-02-16PN-EN 61439-5:2015-022017-09-29
PN-EN 61726:2002Kable, przewody, złącza oraz komponenty pasywne wielkiej częstotliwości -- Pomiar tłumienności ekranu metodą komory rewerberacyjnej2016-01-18PN-EN 61726:2016-012018-10-13
PN-EN 61914:2009Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2016-06-15PN-EN 61914:2016-062018-12-28
PN-EN 62026-3:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 3: Sieć urządzeń2015-07-21PN-EN 62026-3:2015-072017-09-26
PN-EN 62153-4-7:2006Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektormagnetycznaq [EMC] -- Metoda badania pomiaru impedancji przejściowej i ekranowania - lub tłumienności sprzężenia -- Metoda rury w rurze2016-06-20PN-EN 62153-4-7:2016-062019-01-13
PN-EN 62275:2010Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2015-03-24PN-EN 62275:2015-032018-01-19
PN-EN 62321:2009Wyroby elektrotechniczne -- Oznaczanie zawartości sześciu substancji podlegających przepisom (ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, bifenyli polibromowanych, difenylowych eterów polibromowanych)2014-02-07PN-EN 62321-6:2015-102018-07-10
PN-EN 62561-1:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych2017-07-05PN-EN 62561-1:2017-072020-04-13
PN-EN 62683:2013-07Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji2016-01-14PN-EN 62683:2016-012018-10-02
PN-HD 50573-5-57:2014-08Koordynacja urządzeń elektrycznych przeznaczonych do ochrony, odłączania izolacyjnego, łączenia i sterowania2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 50573-5-57:2014-08Koordynacja urządzeń elektrycznych przeznaczonych do ochrony, odłączania izolacyjnego, łączenia i sterowania2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi2016-03-23PN-HD 60364-4-443:2016-032018-12-14
PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami2016-04-04PN-HD 60364-5-534:2016-042018-12-14
PN-HD 60364-5-53:2015-08Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 60364-5-53:2015-08Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2016-07-15PN-HD 60364-6:2016-072019-06-01
PN-HD 60364-7-712:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2016-05-09PN-HD 60364-7-712:2016-052019-04-08
PN-HD 60364-7-722:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2016-05-09PN-HD 60364-7-722:2016-052019-02-26
PN-HD 632 S2:2009Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV)2017-03-17PN-HD 632 S3:2017-032019-06-27
PN-IEC 1180-1:1996Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Definicje i wymagania dotyczące badań i procedur2016-12-02PN-EN 61180:2016-122019-07-29
Sektor Górnictwa
PN-EN 14778:2011Biopaliwa stałe -- Pobieranie próbek2017-06-29PN-EN ISO 18135:2017-062017-10-31
PN-EN 14780:2011Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek2017-07-04PN-EN ISO 14780:2017-072017-11-30
PN-EN 14780:2011Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek2017-07-04PN-EN ISO 14780:2017-072017-11-30
PN-EN 14918:2010Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wartości opałowej2017-07-12PN-EN ISO 18125:2017-072017-11-30
PN-EN 50223:2011Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych -- Wymagania bezpieczeństwa2015-09-14PN-EN 50223:2015-092018-04-13
PN-EN 50244:2006Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Przewodnik wyboru, instalacji, użytkowania i konserwacji2016-06-24PN-EN 50244:2016-062019-03-14
PN-EN 50270:2007Kompatybilność elektromagnetyczna -- Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu2015-04-21PN-EN 50270:2015-042017-10-20
PN-EN 50402:2007Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych lub toksycznych oraz par albo tlenu -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego stacjonarnych systemów detekcji gazu2017-05-17PN-EN 50402:2017-052020-02-04
PN-EN 60079-10-1:2009Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe2016-02-19PN-EN 60079-10-1:2016-022018-10-13
PN-EN 60079-10-2:2009Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Atmosfery zawierające pył palny2015-06-11PN-EN 60079-10-2:2015-062018-02-20
PN-EN 60079-18:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"2015-06-16PN-EN 60079-18:2015-062018-01-16
PN-EN 60079-26:2007Atmosfery wybuchowe -- Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga2015-04-17PN-EN 60079-26:2015-042017-12-02
PN-EN 60079-28:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne2015-12-04PN-EN 60079-28:2015-122018-07-01
PN-EN 60079-29-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych2017-02-13PN-EN 60079-29-1:2017-022019-12-23
PN-EN 60079-29-2:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 29-2: Detektory gazu -- Wybór, instalacja, użytkowanie i konserwacja detektorów gazów palnych i tlenu2015-09-04PN-EN 60079-29-2:2015-092018-04-20
PN-EN 60079-30-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania2017-06-01PN-EN 60079-30-1:2017-062020-03-06
PN-EN 60079-30-2:2007Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi2017-09-05PN-EN 60079-30-2:2017-092020-04-03
PN-EN 60079-5:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"2015-08-17PN-EN 60079-5:2015-082018-03-24
PN-EN 60079-6:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"2016-02-04PN-EN 60079-6:2016-022018-03-27
PN-EN 60079-7:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"2016-02-10PN-EN 60079-7:2016-022018-07-31
Sektor Hutnictwa
PN-EN 10222-1:2000Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych2017-06-13PN-EN 10222-1:2017-062017-10-31
PN-EN 10222-2:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2017-06-29PN-EN 10222-2:2017-062017-10-31
PN-EN 10222-3:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2017-06-29PN-EN 10222-3:2017-062017-10-31
PN-EN 10222-4:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o podwyższonej granicy plastyczności2017-07-12PN-EN 10222-4:2017-072017-10-31
PN-EN 10222-5:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne2017-07-14PN-EN 10222-5:2017-072017-10-31
PN-EN 10247:2011Badania metalograficzne zawartości wtrąceń niemetalicznych w stalach za pomocą skal wzorców2017-08-29PN-EN 10247:2017-082018-01-31
PN-EN 10270-1:2011Drut stalowy na sprężyny mechaniczne -- Część 1: Drut sprężynowy ze stali niestopowej patentowany ciągniony na zimno2017-07-14PN-EN 10270-1+A1:2017-072017-11-30
PN-EN 12421:2001Magnez i stopy magnezu -- Magnez niestopowy2017-05-05PN-EN 12421:2017-052017-09-30
PN-EN 1274:2007Natryskiwanie cieplne -- Proszki -- Skład chemiczny, techniczne warunki dostawy2017-07-18PN-EN ISO 14232-1:2017-072017-10-31
PN-EN 13479:2007Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali2017-08-31PN-EN 13479:2017-082019-03-31
PN-EN 1559-5:2001Odlewnictwo -- Warunki techniczne dostawy -- Wymagania dodatkowe dla odlewów ze stopów magnezu2017-04-20PN-EN 1559-5:2017-042017-09-30
PN-EN 15826:2010Emalie szkliste i porcelanowe -- Terminologia2017-06-02PN-EN ISO 19496-1:2017-062017-09-30
PN-EN 515:1996Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia stanów2017-05-09PN-EN 515:2017-052017-09-30
PN-EN 582:1996Natryskiwanie cieplne -- Określanie przyczepności metodą odrywania2017-05-16PN-EN ISO 14916:2017-052017-09-30
PN-EN 60404-5:2009Materiały magnetyczne -- Część 5: Materiały (magnetycznie twarde) na magnesy trwałe -- Metody pomiaru własności magnetycznych2015-10-09PN-EN 60404-5:2015-102018-05-21
PN-EN 60404-8-6:2009Materiały magnetyczne -- Część 8-6: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały metaliczne magnetycznie miękkie2017-07-12PN-EN 60404-8-6:2017-072020-04-21
PN-EN 60974-4:2011Sprzęt do spawania łukowego -- Część 4: Kontrola okresowa i badanie2017-01-10PN-EN 60974-4:2017-012019-08-25
PN-EN 60974-6:2011Sprzęt do spawania łukowego -- Część 6: Sprzęt o ograniczonym obciążeniu2016-03-08PN-EN 60974-6:2016-032018-10-27
PN-EN 62135-1:2012Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania2015-09-14PN-EN 62135-1:2015-092018-06-11
PN-EN 62135-2:2010Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2015-08-10PN-EN 62135-2:2015-082018-03-31
PN-EN 657:2006Natryskiwanie cieplne -- Terminologia, klasyfikacja2017-05-16PN-EN ISO 14917:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 14343:2010Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja2017-06-29PN-EN ISO 14343:2017-062017-10-31
PN-EN ISO 14555:2014-07Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych2017-08-10PN-EN ISO 14555:2017-082017-12-31
PN-EN ISO 14555:2014-07Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych2017-08-10PN-EN ISO 14555:2017-082017-12-31
PN-EN ISO 14713-1:2010Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej2017-08-10PN-EN ISO 14713-1:2017-082017-11-30
PN-EN ISO 14713-3:2010Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 3: Szerardyzacja2017-08-10PN-EN ISO 14713-3:2017-082017-11-30
PN-EN ISO 15614-1:2008Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2017-08-08PN-EN ISO 15614-1:2017-082017-12-31
PN-EN ISO 16120-1:2011Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne2017-07-14PN-EN ISO 16120-1:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 16120-1:2011Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne2017-07-14PN-EN ISO 16120-1:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 16120-4:2012Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 4: Wymagania dla walcówki do zastosowań specjalnych2017-07-25PN-EN ISO 16120-4:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 18276:2008Materiały dodatkowe do spawania -- Druty proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2017-05-30PN-EN ISO 18276:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 28706-2:2011Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na korozję chemiczną -- Część 2: Oznaczanie odporności na działanie wrzących kwasów, cieczy obojętnych i/lub ich par2017-05-17PN-EN ISO 28706-2:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 3580:2011Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2017-07-03PN-EN ISO 3580:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 377:2013-11Stal i wyroby stalowe -- Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności mechanicznych2017-09-05PN-EN ISO 377:2017-092018-01-31
PN-EN ISO 636:2016-02Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2017-08-08PN-EN ISO 636:2017-082017-12-31
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 12312-12+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną2017-07-07PN-EN 12312-12:2017-072017-11-30
PN-EN 12312-13+A1:2011Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 13: Sprzęt do obsługi toalet2017-07-12PN-EN 12312-13:2017-072017-11-30
PN-EN 12312-6+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 6: Urządzenia i sprzęt do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem2017-05-24PN-EN 12312-6:2017-052017-09-30
PN-EN 12397:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Eksploatacja2017-06-01PN-EN 12397:2017-062017-09-30
PN-EN 12895:2003Wózki jezdniowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna2015-11-24PN-EN 12895:2015-112017-09-30
PN-EN 13674-1:2011Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 kg/m i większej2017-07-03PN-EN 13674-1+A1:2017-072017-11-30
PN-EN 13796-1:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 1: Wprzęgła, wózki pojazdów, hamulce pojazdów, kabiny, krzesełka, wagony, pojazdy do konserwacji, urządzenia holujące2017-06-29PN-EN 13796-1:2017-062017-09-30
PN-EN 13796-2:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 2: Badanie odporności wprzęgieł na poślizg2017-06-29PN-EN 13796-2:2017-062017-09-30
PN-EN 13796-3:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 3: Badanie zmęczeniowe2017-06-29PN-EN 13796-3:2017-062017-09-30
PN-EN 13803-1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania toru w planie -- Tor o szerokości 1435 mm i większej -- Część 1: Szlak2017-07-03PN-EN 13803:2017-072017-10-31
PN-EN 13803-2+A1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania toru w planie -- Tor o szerokości 1435 mm i większej -- Część 2: Rozjazdy, skrzyżowania i inne porównywalne przypadki z nagłymi zmianami krzywizny2017-07-03PN-EN 13803:2017-072017-10-31
PN-EN 14033-1:2011Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu2017-07-07PN-EN 14033-1:2017-072017-11-30
PN-EN 14033-2+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 2: Techniczne warunki pracy2017-07-14PN-EN 14033-2:2017-072017-11-30
PN-EN 14033-3+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2017-07-12PN-EN 14033-3:2017-072017-11-30
PN-EN 14730-1+A1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 1: Dopuszczenie procesów spawania2017-06-01PN-EN 14730-1:2017-062017-09-30
PN-EN 15007:2007Pojemniki aerozolowe metalowe -- Pojemniki z blachy ocynowanej -- Wymiary pojemników dwu i trzyczęściowych2017-05-24PN-EN 15007:2017-052017-09-30
PN-EN 15008:2007Pojemniki aerozolowe -- Pojemniki aluminiowe -- Wymiary pojemników jednoczęściowych z otworem 25,4 mm2017-05-24PN-EN 15008:2017-052017-09-30
PN-EN 15663:2009Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05PN-EN 15663:2017-092018-01-31
PN-EN 15663:2009Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05PN-EN 15663:2017-092018-01-31
PN-EN 15918+A1:2013-06Rowery -- Przyczepy rowerowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-06-29PN-EN 15918+A2:2017-062017-09-30
PN-EN 1755+A2:2013-07Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych -- Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle2016-01-12PN-EN 1755:2016-012017-11-30
PN-EN 2285:2001Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe proste, ze stopu aluminium, z warstwą samosmarującą -- Wymiary i obciążenia2017-07-10PN-EN 2285:2017-072017-11-30
PN-EN 2286:2001Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe z kołnierzem, ze stopu aluminium, z warstwą samosmarującą -- Wymiary i obciążenia2017-07-10PN-EN 2286:2017-072017-11-30
PN-EN 2311:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe z warstwą samosmarującą -- Wymagania techniczne2017-06-02PN-EN 2311:2017-062017-09-30
PN-EN 4727:2015-09Lotnictwo i kosmonautyka -- Znormalizowane informacje o masie fotela pasażerskiego2017-07-12PN-EN 4727:2017-072017-11-30
PN-EN 60092-507:2003Instalacje elektryczne na statkach -- Część 507: Statki rekreacyjne2015-02-24PN-EN 60092-507:2015-022017-12-30
PN-EN 81-73:2006Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2016-04-19PN-EN 81-73:2016-042018-08-31
PN-EN ISO 15005:2004Pojazdy drogowe -- Ergonomiczne aspekty systemów sterowania i informacji w transporcie -- Zasady zarządzania dialogiem i procedury zgodności2017-06-02PN-EN ISO 15005:2017-062017-09-30
PN-EN ISO 15008:2009Pojazdy drogowe -- Ergonomiczne aspekty systemów sterowania i informacji w transporcie -- Wymagania techniczne i procedury zgodności dla zobrazowania w pojeździe2017-06-22PN-EN ISO 15008:2017-062017-09-30
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 13160-1:2005Układy wykrywania przecieków -- Część 1: Zasady ogólne2016-10-25PN-EN 13160-1:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-2:2003Układy wykrywania nieszczelności -- Część 2: Układy ciśnieniowe i próżniowe2016-10-28PN-EN 13160-2:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-3:2004Układy wykrywania nieszczelności -- Część 3: Układy dla zbiorników na ciecze2016-10-28PN-EN 13160-3:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-4:2003Układy wykrywania nieszczelności -- Część 4: Systemy czujników cieczy i/lub pary stosowanych w obudowach przeciwprzeciekowych lub przestrzeni międzywęzłowej2016-10-28PN-EN 13160-4:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-5:2005Układy wykrywania nieszczelności -- Część 5: Systemowe sprawdziany wykrywania nieszczelności w zbiornikach2016-11-08PN-EN 13160-5:2016-112018-04-30
PN-EN 13160-7:2003Układy wykrywania nieszczelności -- Część 7: Wymagania ogólne i metody badań przestrzeni międzywęzłowych, powłok przeciwprzeciekowych i przeciwprzeciekowych płaszczy2016-11-08PN-EN 13160-7:2016-112018-04-30
PN-EN 13898+A1:2009Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Przecinarki do metali w stanie zimnym2017-08-23PN-EN ISO 16093:2017-082017-10-31
PN-EN 14359+A1:2011Akumulatory hydrauliczne gazowe stosowane w napędach i sterowaniach2017-07-25PN-EN 14359:2017-072017-10-31
PN-EN 1442+A1:2008Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania LPG -- Projektowanie i konstrukcja2017-08-31PN-EN 1442:2017-082017-11-30
PN-EN 15048-1:2008Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych -- Część 1: Wymagania ogólne2016-09-27PN-EN 15048-1:2016-092018-04-30
PN-EN 15163:2012Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych2017-07-14PN-EN 15163:2017-072017-12-31
PN-EN 15181:2008Metoda pomiaru zużycia energii piekarników gazowych2017-04-07PN-EN 15181:2017-042017-09-30
PN-EN 331:2005Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków2016-04-19PN-EN 331:2016-042017-09-30
PN-EN 50465:2008Urządzenia gazowe -- Gazowe urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe -- Gazowe urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe o znamionowym obciążeniu cieplnym mniejszym lub równym 70 kW2015-08-19PN-EN 50465:2015-082017-10-29
PN-EN 60534-2-3:2001Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 2-3: Wydajność przepływowa -- Procedury badań2016-08-23PN-EN 60534-2-3:2016-082019-01-20
PN-EN 60534-8-4:2006Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 8-4: Emisja hałasu -- Metoda przewidywania hałasu wytwarzanego przez przepływ hydrodynamiczny w zaworach2016-05-12PN-EN 60534-8-4:2016-052018-10-20
PN-EN 609-1+A2:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna -- Część 1: Łuparki klinowe2017-02-07PN-EN 609-1:2017-022018-06-30
PN-EN 61003-1:2004Pomiary i sterowania procesami przemysłowymi -- Urządzenia z analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami -- Część 1: Metody wyznaczania właściwości2017-02-01PN-EN 61003-1:2017-022019-11-04
PN-EN 61003-2:2010System sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych2017-02-01PN-EN 61003-2:2017-022019-11-04
PN-EN 61069-1:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 1: Postanowienia ogólne i metodologia2017-02-07PN-EN 61069-1:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-2:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 2: Metodologia oceny2017-02-02PN-EN 61069-2:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-3:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 3: Ocena funkcjonalności systemu2017-02-02PN-EN 61069-3:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-4:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 4: Ocena parametrów systemu2017-02-02PN-EN 61069-4:2017-022019-11-11
PN-EN 61069-5:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 5: Ocena niezawodności systemu2017-02-01PN-EN 61069-5:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-6:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 6: Ocena współdziałania systemu z operatorem2017-02-02PN-EN 61069-6:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-7:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 7: Ocena bezpieczeństwa systemu2017-02-02PN-EN 61069-7:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-8:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 8: Ocena niewiążących się z zadaniem właściwości systemu2017-02-02PN-EN 61069-8:2017-022019-07-20
PN-EN 61158-6-10:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 10 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-10:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-12:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 12 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-12:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-13:2008Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-13: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Elementy typu 132015-03-10PN-EN 61158-6-13:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-14:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-14: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 14 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-14:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-19:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 19 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-19:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-20:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-20: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 20 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-20:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-22:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-22: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 22 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-22:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-2:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań - Elementy typu 22015-03-10PN-EN 61158-6-2:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-3:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 3 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-3:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-4:2008Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Elementy typu 42015-03-10PN-EN 61158-6-4:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-5:2008Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-5: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Elementy typu 52015-03-10PN-EN 61158-6-5:2015-032017-09-23
PN-EN 61158-6-9:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-9: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 9 elementów2015-03-10PN-EN 61158-6-9:2015-032017-09-23
PN-EN 61400-12-1:2006Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych2017-07-05PN-EN 61400-12-1:2017-072020-04-07
PN-EN 61400-25-2:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-2: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele informacyjne2016-01-12PN-EN 61400-25-2:2016-012018-08-04
PN-EN 61400-25-3:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-3: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele wymiany informacji2016-01-12PN-EN 61400-25-3:2016-012018-08-04
PN-EN 61400-25-4:2009Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML2017-05-17PN-EN 61400-25-4:2017-052020-01-04
PN-EN 61400-25-6:2011Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-6: Łączność do monitorowania i sterowania elektrowniami wiatrowymi -- Klasy węzłów logicznych i klasy danych do monitorowania stanu2017-05-17PN-EN 61400-25-6:2017-052020-01-20
PN-EN 61511-1:2007Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania2017-07-07PN-EN 61511-1:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-2:2008Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 2: Wytyczne do stosowania IEC 61511-12017-07-07PN-EN 61511-2:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-3:2009Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 3: Wytyczne do określania poziomów wymaganych nienaruszalności bezpieczeństwa2017-07-07PN-EN 61511-3:2017-072020-04-21
PN-EN 61784-1:2011Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali miejscowej2015-01-29PN-EN 61784-1:2015-012017-09-23
PN-EN 61784-3:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2016-12-02PN-EN 61784-3:2016-122019-06-17
PN-EN 61804-3:2011Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami -- Część 3: Język Opisu Urządzenia Elektronicznego (EDDL)2016-02-23PN-EN 61804-3:2016-022018-07-14
PN-EN 61987-11:2013-05Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 11: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Struktury ogólne2017-07-07PN-EN 61987-11:2017-072020-04-21
PN-EN 62264-3:2008Integracja przedsięwzięcia i systemu sterowania -- Część 3: Modele działań zarządzania operatywnego wytwarzaniem2017-07-03PN-EN 62264-3:2017-072020-01-20
PN-EN 62264-5:2012Integracja przedsięwzięcie-system sterowania -- Część 5: Transakcje między administracją i wytwarzaniem2017-02-07PN-EN 62264-5:2017-022019-11-25
PN-EN 62424:2009Specyfikacja inżynierii sterowania procesem -- Przedstawienie wniosków w postaci diagramów P&I do wymiany danych między narzędziami P&ID i PCE-CAE2017-02-01PN-EN 62424:2017-022019-08-19
PN-EN 62453-1:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 1: Przegląd i wytyczne2017-06-29PN-EN 62453-1:2017-062020-01-20
PN-EN 62453-2:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 2: Koncepcje i ich szczegółowe opisanie2017-06-29PN-EN 62453-2:2017-062020-01-20
PN-EN 62541-10:2013-05Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 10: Programy2015-11-04PN-EN 62541-10:2015-112018-04-14
PN-EN 62541-3:2011Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2015-10-07PN-EN 62541-3:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-4:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 4: Usługi2015-10-28PN-EN 62541-4:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-5:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 5: Model informacyjny2015-10-28PN-EN 62541-5:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-6:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 6: Odwzorowania2015-10-28PN-EN 62541-6:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-7:2013-05Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 7: Profile2015-10-28PN-EN 62541-7:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-8:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 8: Dostęp do danych2015-11-04PN-EN 62541-8:2015-112018-04-29
PN-EN 62541-9:2013-05Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2015-11-04PN-EN 62541-9:2015-112018-04-29
PN-EN 62591:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne --Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne -- Bezprzewodowy HART2016-11-21PN-EN 62591:2016-112019-09-16
PN-EN ISO 11114-4:2005Butle do gazów -- Zgodność materiału butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 4: Metody badań i selekcji materiałów metalowych odpornych na kruchość wodorową2017-07-14PN-EN ISO 11114-4:2017-072017-10-31
PN-EN ISO 5210:2011Armatura przemysłowa -- Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury2017-06-13PN-EN ISO 5210:2017-062017-10-31
PN-EN ISO 5211:2005Armatura przemysłowa -- Przyłącza niepełnoobrotowego napędu armatury2017-06-30PN-EN ISO 5211:2017-062017-10-31
PN-EN ISO 6789:2009Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Narzędzia dynamometryczne ręczne -- Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania2017-03-30PN-EN ISO 6789-1:2017-032018-03-31
PN-EN ISO 6789:2009Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Narzędzia dynamometryczne ręczne -- Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania2017-03-30PN-EN ISO 6789-2:2017-032018-03-31
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 3375-011:2015-11Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 011: Pojedynczy oplot -- Czwórka gwiazdowa 100 omów -- Lekka -- Typ KL -- Norma wyrobu2017-07-04PN-EN 3375-011:2017-072017-09-30
PN-EN 3646-005:2006Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe, bagnetowe, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 005: Gniazda, hermetyczne, z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2017-07-03PN-EN 3646-005:2017-072017-09-30
PN-EN 3745-510:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 510: Próba zginania2017-07-07PN-EN 3745-510:2017-072017-09-30
PN-EN 3745-516:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 516: Próby zginania kabli małym promieniem2017-06-01PN-EN 3745-516:2017-062017-09-30
PN-EN 3745-517:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 517: Próba zaciskania łącza trwałego2017-06-13PN-EN 3745-517:2017-062017-09-30
PN-EN 4165-024:2011Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 024: Pojedyncza wtyczka modułowa -- Norma wyrobu2017-07-04PN-EN 4165-024:2017-072017-09-30
PN-EN 4165-025:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 025: Gniazdo modułowe -- Norma wyrobu2017-07-03PN-EN 4165-025:2017-072017-09-30
PN-EN 4604-009:2014-09Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 009: Kable współosiowe lekkie, 50 omów, 180 °C, typu KW (lekkie WN) -- Norma wyrobu2017-07-04PN-EN 4604-009:2017-072017-09-30
PN-EN 4604-010:2011Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 010: Kable współosiowe lekkie, 50 omów, 200 °C, typu KX (lekkie WD) -- Norma wyrobu2017-07-04PN-EN 4604-010:2017-072017-09-30
PN-EN 4674-001:2015-05Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna ekranów samoowijających się (EMI) -- Część 001: Warunki techniczne2017-06-13PN-EN 4674-001:2017-062017-09-30
PN-EN 50131-5-3:2011Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych2017-07-03PN-EN 50131-5-3:2017-072020-03-17
PN-EN 50132-7:2013-04Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania2015-06-30PN-EN 62676-4:2015-062018-04-13
PN-EN 50133-7:2002Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania2015-12-11PN-EN 60839-11-2:2015-082018-04-13
PN-EN 54-12:2005Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego2015-05-13PN-EN 54-12:2015-052019-04-30
PN-EN 54-31:2015-02Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła2016-06-16PN-EN 54-31+A1:2016-062017-12-31
PN-EN 54-31:2015-02Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła2016-06-16PN-EN 54-31+A1:2016-062017-12-31
PN-EN 54-3:2003Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2014-12-10PN-EN 54-3:2014-122018-07-23
PN-EN 54-5:2003Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe2017-05-05PN-EN 54-5:2017-052021-02-28
PN-EN 61162-1:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 1: Jeden mówiący i wielu słuchających2017-04-07PN-EN 61162-1:2017-042019-10-05
PN-EN 61174:2009Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) -- Wymagania dotyczące obsługi i działania, metody i wymagane wyniki badań2016-04-13PN-EN 61174:2016-042018-09-23
PN-EN 61300-3-21:2002Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania i czas stanu nieustalonego2016-02-04PN-EN 61300-3-21:2016-022018-12-18
PN-EN 62320-1:2010Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- System automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Stacje bazowe AIS -- Minimalne wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2015-08-19PN-EN 62320-1:2015-082018-02-24
PN-EN 62320-2:2008Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji -- Część 2: Stacje AIS AdoN -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2017-06-13PN-EN 62320-2:2017-062019-12-05
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1272:2000Artykuły do pielęgnowania i użytkowania przez dzieci -- Krzesełka montowane do stołu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-07-18PN-EN 1272:2017-072018-05-31
PN-EN 131-1+A1:2011Drabiny -- Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne2015-12-11PN-EN 131-1:2015-122017-12-31
PN-EN 131-2+A1:2012Drabiny -- Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie2017-02-28PN-EN 131-2+A2:2017-022017-12-31
PN-EN 13249+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)2016-11-21PN-EN 13249:2016-112018-07-31
PN-EN 13250+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych2016-11-21PN-EN 13250:2016-112018-07-31
PN-EN 13251+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych2016-11-24PN-EN 13251:2016-112018-07-31
PN-EN 13252+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych2016-11-24PN-EN 13252:2016-112018-07-31
PN-EN 13253+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)2016-11-24PN-EN 13253:2016-112018-07-31
PN-EN 13254+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2016-11-24PN-EN 13254:2016-112018-07-31
PN-EN 13255+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2016-11-24PN-EN 13255:2016-112018-07-31
PN-EN 13256+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych2016-11-24PN-EN 13256:2016-112018-07-31
PN-EN 13257+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych2016-11-29PN-EN 13257:2016-112018-07-31
PN-EN 13265+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych2016-11-29PN-EN 13265:2016-112018-07-31
PN-EN 1384:2012Kaski do sportów jeździeckich2017-08-29PN-EN 1384:2017-082017-12-31
PN-EN 13865:2004Nawierzchnie terenów sportowych -- Ustalenie zachowania się piłki odbijanej pod kątem -- Tenis2017-06-30PN-EN 13865:2017-062017-09-30
PN-EN 14322:2005Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Definicja, wymagania i klasyfikacja2017-06-29PN-EN 14322:2017-062017-09-30
PN-EN 14323:2005Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Metody badań2017-06-22PN-EN 14323:2017-062017-09-30
PN-EN 14354:2006Płyty drewnopochodne -- Pokrycia podłogowe oklejone fornirem2017-08-29PN-EN 14354:2017-082018-01-31
PN-EN 14467:2005Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego -- Wymagania dotyczące świadczących usługi w płetwonurkowaniu rekreacyjnym2017-06-30PN-EN ISO 24803:2017-062017-09-30
PN-EN 1471:2001Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena zmiany wyglądu2017-07-25PN-EN ISO 9405:2017-072017-12-31
PN-EN 14915:2014-01Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, ocena zgodności i znakowanie2017-07-25PN-EN 14915+A1:2017-072019-03-31
PN-EN 16120+A1:2014-07Artykuły dla dzieci -- Siedzisko montowane do krzesła2017-03-27PN-EN 16120+A2:2017-032017-12-31
PN-EN 1860-1:2013-07Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 1860-1+A1:2017-082017-12-31
PN-EN 566:2009Sprzęt alpinistyczny -- Pętle -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-06-29PN-EN 566:2017-062017-09-30
PN-EN 581-1:2008Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2017-04-04PN-EN 581-1:2017-042017-09-30
PN-EN 716-1+A1:2013-06Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-07-07PN-EN 716-1:2017-072017-12-31
PN-EN 716-1+A1:2013-06Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-07-07PN-EN 716-1:2017-072017-12-31
PN-EN 716-2+A1:2013-06Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 2: Metody badań2017-07-07PN-EN 716-2:2017-072017-12-31
PN-EN 716-2+A1:2013-06Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 2: Metody badań2017-07-07PN-EN 716-2:2017-072017-12-31
PN-EN 958+A1:2012Sprzęt alpinistyczny -- Systemy amortyzacji energii spadania stosowane podczas wspinaczki drogami ubezpieczonymi na stałe (via ferrata) -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-06-29PN-EN 958:2017-062017-09-30
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN 15510:2009Pasze -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, żelaza, cynku, miedzi, manganu, kobaltu, molibdenu, arsenu, ołowiu i kadmu z zastosowaniem ICP-AES2017-09-05PN-EN 15510:2017-092018-02-28
PN-EN ISO 10272-1:2007Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2017-08-23PN-EN ISO 10272-1:2017-082018-01-31
PN-EN ISO 10273:2005Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica2017-06-13PN-EN ISO 10273:2017-062017-10-31
PN-EN ISO 11290-1:1999Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda wykrywania obecności2017-07-18PN-EN ISO 11290-1:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 11290-2:2000Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda oznaczania liczby2017-07-25PN-EN ISO 11290-2:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 12966-2:2011Oleje i tłuszcze rośline oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 2: Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych2017-05-17PN-EN ISO 12966-2:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 15302:2010Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie benzo[a]pirenu -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwrócona fazą2017-05-17PN-EN ISO 15302:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 6320:2001Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie współczynnika załamania światła2017-04-14PN-EN ISO 6320:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 6579:2003Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.2017-04-04PN-EN ISO 6579-1:2017-042017-09-30
PN-EN ISO 6887-1:2000Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych2017-05-15PN-EN ISO 6887-1:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 6887-2:2005Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 2: Specyficzne zasady przygotowania mięsa i przetworów mięsnych2017-05-15PN-EN ISO 6887-2:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 6887-3:2005Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych2017-05-15PN-EN ISO 6887-3:2017-052017-10-31
PN-EN ISO 6887-4:2005Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 4: Specyficzne zasady przygotowania produktów innych niż mleko i przetwory mleczne, mięso i przetwory mięsne 2017-05-15PN-EN ISO 6887-4:2017-052017-10-31
PN-ISO 21528-1:2005Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem2017-08-23PN-EN ISO 21528-1:2017-082018-01-31
PN-ISO 21528-2:2005Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa2017-08-23PN-EN ISO 21528-2:2017-082018-01-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 12098-1:2013-12Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą2017-07-12PN-EN 12098-1:2017-072017-11-30
PN-EN 12098-3:2013-12Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 3: Urządzenia sterujące elektrycznych systemów ogrzewania2017-07-12PN-EN 12098-3:2017-072017-11-30
PN-EN 12098-5:2006Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Start-stopowe programatory dla systemów ogrzewania2017-07-10PN-EN 12098-5:2017-072017-11-30
PN-EN 15232:2012Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami2017-07-12PN-EN 15232-1:2017-072017-11-30
PN-EN 15232:2012Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami2017-07-12PN-EN 15232-1:2017-072017-11-30
PN-EN 15500:2009Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji -- Urządzenia elektroniczne do indywidualnego sterowania strefowego2017-07-12PN-EN 15500-1:2017-072017-11-30
PN-EN 50090-4-3:2009Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Cześć 4-3: Warstwy niezależne od nośnika -- Komunikacja za pośrednictwem Internetu2015-08-17PN-EN 50090-4-3:2015-082018-05-25
PN-EN 50090-5-3:2007Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-3: Nośniki i warstwy zależne od nośnika -- Częstotliwość radiowa2016-02-29PN-EN 50090-5-3:2016-022018-11-02
PN-EN 50310:2012Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym2016-09-27PN-EN 50310:2016-092019-04-11
PN-EN 50491-1:2014-08Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Wymagania ogólne2017-06-22PN-EN 63044-1:2017-062018-03-03
PN-EN 50514:2015-05Urządzenia techniki fonicznej, wizyjnej i informatycznej -- Rutynowe badanie bezpieczeństwa elektrycznego wyrobu podczas produkcji2016-08-12PN-EN 62911:2016-082018-02-10
PN-EN 50527-1:2010Procedura oceny ekspozycji pracowników z wszczepionymi aktywnymi implantami medycznymi w polach elektromagnetycznych -- Część 1: Informacje ogólne2017-01-24PN-EN 50527-1:2017-012019-07-04
PN-EN 50527-2-1:2011Procedura oceny ekspozycji w polach elektromagnetycznych pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dotyczące pracowników z stymulatorami serca2017-01-24PN-EN 50527-2-1:2017-012019-07-04
PN-EN 55011:2012Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru2016-05-31PN-EN 55011:2016-052019-02-15
PN-EN 55014-1:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja2017-06-13PN-EN 55014-1:2017-062020-04-28
PN-EN 55014-2:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne -- Norma grupy wyrobów2015-06-22PN-EN 55014-2:2015-062018-03-25
PN-EN 55014-2:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne -- Norma grupy wyrobów2015-06-22PN-EN 55014-2:2015-062018-03-25
PN-EN 55016-1-5:2005Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pole pomiarowe do kalibracji anten w zakresie od 30 2015-03-24PN-EN 55016-1-5:2015-032018-01-21
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55025:2009Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2017-04-07PN-EN 55025:2017-042019-12-01
PN-EN 55032:2012Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji2015-01-26PN-EN 55032:2015-092018-05-05
PN-EN 60065:2004Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2015-08-21PN-EN 60065:2015-082017-11-17
PN-EN 60728-5:2008Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 5: Urządzenia stacji głównej2016-09-07PN-EN 60728-5:2016-092019-04-22
PN-EN 60849:2001Dźwiękowe systemy ostrzegawcze2017-04-04PN-EN 50849:2017-042017-09-30
PN-EN 60950-22:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2017-07-14PN-EN 60950-22:2017-072020-04-14
PN-EN 60990:2002Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym2016-12-30PN-EN 60990:2016-122019-07-04
PN-EN 61000-4-10:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione2017-04-07PN-EN 61000-4-10:2017-042020-02-24
PN-EN 61000-4-16:2001Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz2016-05-23PN-EN 61000-4-16:2016-052019-01-13
PN-EN 61000-4-30:2011Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii2015-05-18PN-EN 61000-4-30:2015-052018-03-27
PN-EN 61000-4-9:1998Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne2016-11-24PN-EN 61000-4-9:2016-112019-08-17
PN-EN 61883-6:2008Urządzenia foniczne/wizyjne powszechnego użytku -- Interfejs cyfrowy -- Część 6: Protokół transmisji danych fonicznych i muzycznych2015-01-20PN-EN 61883-6:2015-012017-10-08
PN-EN 61970-301:2014-11Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2017-07-25PN-EN 61970-301:2017-072020-01-20
PN-EN 61970-452:2014-04Interfejs aplikacji systemów zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Profile statycznych modeli sieci przesyłowej oparte na CIM2015-11-25PN-EN 61970-452:2015-112018-05-14
PN-EN 61970-552:2014-07Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 552: Format wymiany w modelu CIMXML2017-05-16PN-EN 61970-552:2017-052019-11-01
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-2:2016-032019-01-08
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-6:2015-112018-07-10
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-4:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-3:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-1:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-5:2016-042019-02-19
PN-EN 62106:2010Wykaz parametrów radiowego systemu przesyłania danych (RDS) w radiofonicznym pasmie UKF-FM w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108,0 MHz2015-09-23PN-EN 62106:2015-092018-05-04
PN-EN 62209-1:2006Ekspozycja człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezsznurowych urządzeń łączności -- Modelowanie człowieka, oprzyrządowanie i procedury -- Część 1: Procedura wyznaczania tempa pochłaniania energii elekt2016-12-19PN-EN 62209-1:2016-122019-08-10
PN-EN 62325-351:2014-05Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 351: Profil CIM wymiany informacji dla europejskiego modelu rynku2017-01-31PN-EN 62325-351:2017-012019-07-20
PN-EN 62605:2011Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne książki i publikacje elektroniczne -- Format wymiany danych dla słowników elektronicznych2017-02-06PN-EN 62605:2017-022019-11-18
PN-EN 62634:2011Radiofoniczny system przekazu danych (RDS) -- Parametry i właściwości odbiorników -- Metody pomiarów2015-09-23PN-EN 62634:2015-092018-05-04
PN-EN 62665:2013-02Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne technologie publikacji elektronicznych i książek elektronicznych -- Kody matrycowe do głosowej prezentacji tekstów drukowanych2016-05-06PN-EN 62665:2016-052019-01-15
PN-EN 62680-1:2014-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1: Specyfikacja uniwersalnej magistrali szeregowej, wersja 2.02017-04-20PN-EN 62680-2-1:2016-032018-10-20
PN-EN 62680-2:2014-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 2: Uniwersalna magistrala szeregowa -- Specyfikacja kabli i złączy mikro-USB, wersja 1.012017-04-20PN-EN 62680-2-2:2016-032018-10-14
PN-EN 62680-3:2014-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 3: Specyfikacja ładowania akumulatorów USB, wersja 1.22017-04-07PN-EN 62680-1-1:2016-032018-10-14
PN-EN 62680-4:2014-06Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 4: Dokument klasy kabli i złączy uniwersalnej magistrali szeregowej, wersja 2.02017-04-20PN-EN 62680-2-3:2016-032018-10-14
PN-EN ISO 11073-10417:2014-05Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10417: Rodzaj urządzeń -- Glukometry2017-07-03PN-EN ISO 11073-10417:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 16484-5:2014-07Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych2017-08-08PN-EN ISO 16484-5:2017-082018-01-31
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 1330-8:2001Badania nieniszczące -- Terminologia -- Terminy stosowane w badaniach szczelności2017-06-29PN-EN ISO 20484:2017-062017-10-31
PN-EN 16128:2011Zalecana metoda badania uwalniania niklu z tych części okularów korekcyjnych i słonecznych, które z założenia będą miały bliski długotrwały kontakt ze skórą2015-12-21PN-EN 16128:2015-122018-11-30
PN-EN 60300-3-3:2006Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-3: Przewodnik zastosowań -- Szacowanie kosztu cyklu życia2017-07-07PN-EN 60300-3-3:2017-072020-03-03
PN-EN 61078:2006Techniki analizy niezawodności -- Metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie2017-01-12PN-EN 61078:2017-012019-09-16
PN-EN 61207-6:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 6: Analizatory fotometryczne2015-03-16PN-EN 61207-6:2015-032017-12-30
PN-EN 61285:2006Sterowanie procesami przemysłowymi -- Bezpieczeństwo pomieszczeń na analizatory2015-06-30PN-EN 61285:2015-062018-03-31
PN-EN 61515:1999Przewody termoelementowe płaszczowe i termoelementy płaszczowe2016-10-12PN-EN 61515:2016-102019-06-01
PN-EN 61703:2005Wyrażenia matematyczne dotyczące nieuszkadzalności, gotowości, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi2016-12-30PN-EN 61703:2016-122019-09-16
PN-EN 61709:2011Komponenty elektryczne -- Nieuszkadzalność -- Warunki odniesienia i modele wpływu narażeń do przeliczania intensywności uszkodzeń2017-07-07PN-EN 61709:2017-072020-03-24
PN-EN ISO 10939:2010Przyrządy oftalmiczne -- Mikroskopy z lampą szczelinową2017-07-25PN-EN ISO 10939:2017-072017-12-31
PN-EN ISO 11979-8:2015-04Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 8: Wymagania podstawowe2017-07-25PN-EN ISO 11979-8:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 11979-8:2015-04Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 8: Wymagania podstawowe2017-07-25PN-EN ISO 11979-8:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 16946:2015-08Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Wymagania dotyczące wzorca w postaci klina schodkowego2017-06-13PN-EN ISO 16946:2017-062017-09-30
PN-EN ISO 4064-1:2014-09Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne2017-07-10PN-EN ISO 4064-1:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 4064-2:2014-09Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: Metody badań2017-07-10PN-EN ISO 4064-2:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 4064-5:2014-09Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5: Wymagania instalacyjne2017-07-10PN-EN ISO 4064-5:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 9241-12:2002Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT) -- Część 12: Prezentacja informacji2017-07-05PN-EN ISO 9241-112:2017-072017-09-30
PN-IEC 61882:2005Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) -- Przewodnik zastosowań2016-07-15PN-EN 61882:2016-072019-04-14
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 12006-2+A1:2009Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych -- Część 2: Protezy naczyniowe, w tym protezy połączone z zastawką serca2017-07-05PN-EN ISO 7198:2017-072020-03-31
PN-EN 12342+A1:2010Rury oddechowe przeznaczone do stosowania w urządzeniach anestezjologicznych i respiratorach2015-02-27PN-EN ISO 5367:2015-022017-10-31
PN-EN 1707:2000Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Łączniki z zamkiem2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 20594-1:2001Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 207:2010Ochrona indywidualna oczu -- Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym2017-07-04PN-EN 207:2017-072017-09-30
PN-EN 27787-3:2002Narzędzia dentystyczne obrotowe -- Noże -- Część 3: Laboratoryjne noże z węglików spiekanych do urządzeń mielących2017-08-23PN-EN ISO 7787-3:2017-082017-11-30
PN-EN 285+A2:2011Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2016-03-23PN-EN 285:2016-032018-12-23
PN-EN 45502-1:2001Aktywne implantowalne wyroby medyczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, oznakowania i informacji dostarczanej przez producenta2015-07-21PN-EN 45502-1:2015-072018-04-20
PN-EN 45544-1:2004Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężenia toksycznych gazów i par -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2015-08-21PN-EN 45544-1:2015-082017-11-24
PN-EN 45544-2:2004Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężenia toksycznych gazów i par -- Część 2: Wymagania dla przyrządów stosowanych do pomiarów stężeń w zakresie wartości dopuszczalnyc2015-08-21PN-EN 45544-2:2015-082017-11-24
PN-EN 45544-3:2004Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężenia toksycznych gazów i par -- Część 3: Wymagania dla przyrządów stosowanych do pomiarów stężeń znacznie powyżej wartości dopuszc2015-08-21PN-EN 45544-3:2015-082017-11-24
PN-EN 45544-4:2005Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 4: Przewodnik do wyboru, instalacji, stosowania i konserwacji2016-09-20PN-EN 45544-4:2016-092019-01-25
PN-EN ISO 10079-1:2009Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie -- Wymagania bezpieczeństwa2016-02-19PN-EN ISO 10079-1:2016-022018-11-30
PN-EN ISO 10651-2:2009Respiratory do medycznego stosowania -- Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania -- Część 2: Respiratory przeznaczone do użytku domowego przez pacjentów stale korzystających z respiratora2016-01-18PN-EN ISO 80601-2-72:2016-012018-09-30
PN-EN ISO 10993-4:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią2017-08-23PN-EN ISO 10993-4:2017-082017-11-30
PN-EN ISO 11138-1:2008Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 1: Wymagania ogólne2017-05-24PN-EN ISO 11138-1:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 11138-2:2011Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem etylenu2017-05-24PN-EN ISO 11138-2:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 11138-3:2011Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 3: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji ciepłem wilgotnym2017-05-24PN-EN ISO 11138-3:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 11138-4:2008Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 4: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem2017-05-24PN-EN ISO 11138-4:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 11138-5:2008Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 5: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem2017-05-24PN-EN ISO 11138-5:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 11197:2009Jednostki zaopatrzenia medycznego2016-06-28PN-EN ISO 11197:2016-062019-03-09
PN-EN ISO 11272:2014-06Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości objętościowej gleby suchej2017-05-24PN-EN ISO 11272:2017-052017-09-30
PN-EN ISO 11609:2010Stomatologia -- Środki do czyszczenia zębów -- Wymagania, metody badań i znakowanie2017-09-05PN-EN ISO 11609:2017-092017-12-31
PN-EN ISO 11731-2:2008Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella -- Część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii2017-08-09PN-EN ISO 11731:2017-082017-12-31
PN-EN ISO 11731-2:2008Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella -- Część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii2017-08-09PN-EN ISO 11731:2017-082017-12-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 14408:2009Rurki dotchawicze przeznaczone do chirurgii laserowej -- Wymagania dotyczące oznakowania i informacji towarzyszącej2016-05-24PN-EN ISO 14408:2016-052019-03-16
PN-EN ISO 15197:2013-08Systemy do badań diagnostycznych in vitro -- Wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę2015-10-09PN-EN ISO 15197:2015-102018-06-30
PN-EN ISO 1797-1:2012Stomatologia -- Trzonki do narzędzi obrotowych -- Część 1: Trzonki metalowe2017-07-14PN-EN ISO 1797:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 1797-2:2009Obrotowe narzędzia dentystyczne -- Trzonki -- Część 2: Trzonki z tworzyw sztucznych2017-07-14PN-EN ISO 1797:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 1797-3:2013-07Stomatologia -- Trzonki do narzędzi obrotowych -- Część 3: Trzonki ceramiczne2017-07-14PN-EN ISO 1797:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 22870:2007Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2017-02-14PN-EN ISO 22870:2017-022019-11-30
PN-EN ISO 23640:2013-07Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro2015-10-09PN-EN ISO 23640:2015-102018-06-30
PN-EN ISO 25539-1:2009EImplanty sercowo-naczyniowe -- Wyroby wewnątrznaczyniowe -- Część 1: Protezy wewnątrznaczyniowe2017-07-05PN-EN ISO 25539-1:2017-072020-03-15
PN-EN ISO 4074:2007Prezerwatywy z lateksu kauczuku naturalnego -- Wymagania i metody badań2016-04-04PN-EN ISO 4074:2016-042017-11-30
PN-EN ISO 5359:2008Zespoły węży niskociśnieniowych do gazów medycznych2015-01-12PN-EN ISO 5359:2015-012017-10-15
PN-EN ISO 5360:2012Parowniki anestezjologiczne -- Kodowane systemy napełniania2016-07-08PN-EN ISO 5360:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 5361:2013-04Urządzenia do anestezji i oddychania -- Rurki dotchawicze i łączniki2017-01-12PN-EN ISO 5361:2017-012019-09-30
PN-EN ISO 5364:2011Urządzenia do anestezji i oddychania -- Rurki oddechowe nosogardzieli2017-01-12PN-EN ISO 5364:2017-012019-09-30
PN-EN ISO 5667-16:2004Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów2017-07-25PN-EN ISO 5667-16:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 5840:2009Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca2016-01-12PN-EN ISO 5840-2:2016-012018-09-30
PN-EN ISO 7396-1:2010Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni2016-07-08PN-EN ISO 7396-1:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 8041:2008Drgania mechaniczne działające na człowieka -- Mierniki2017-07-18PN-EN ISO 8041-1:2017-072017-11-30
PN-EN ISO 9873:2002Podręczne narzędzia dentystyczne -- Lusterka i uchwyty do wielokrotnego użycia2017-08-23PN-EN ISO 9873:2017-082017-11-30
PN-ISO 11731:2002Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella2017-08-09PN-EN ISO 11731:2017-082017-12-31