Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania2016-08-03PN-EN 1015-12:2016-082018-03-31
PN-EN 1111:2002Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne2017-09-26PN-EN 1111:2017-092018-02-28
PN-EN 12101-2:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych2017-05-15PN-EN 12101-2:2017-052019-03-31
PN-EN 12354-1:2002Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami2017-10-19PN-EN ISO 12354-1:2017-102018-02-28
PN-EN 12354-2:2002Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami2017-10-19PN-EN ISO 12354-2:2017-102018-02-28
PN-EN 12354-3:2003Akustyka budowlana -- Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz2017-10-19PN-EN ISO 12354-3:2017-102018-02-28
PN-EN 12354-4:2003Akustyka budowlana -- Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska2017-10-19PN-EN ISO 12354-4:2017-102018-02-28
PN-EN 12440:2008Kamień naturalny -- Kryteria mianownictwa2017-11-23PN-EN 12440:2017-112018-05-31
PN-EN 12445:2002Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Metody badań2017-10-11PN-EN 12453:2017-102018-02-28
PN-EN 12453:2002Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania2017-10-11PN-EN 12453:2017-102018-02-28
PN-EN 12467:2013-03Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badań2016-08-10PN-EN 12467+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 12566-1:2004Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne2016-10-18PN-EN 12566-1:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-3+A2:2013-10Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków2016-10-18PN-EN 12566-3:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-4:2009Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 4: Osadniki gnilne montowane na miejscu z zestawów prefabrykowanych2016-10-18PN-EN 12566-4:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-6:2013-06Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych2016-10-18PN-EN 12566-6:2016-102018-05-31
PN-EN 12566-7:2013-09Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia2016-10-18PN-EN 12566-7:2016-102018-05-31
PN-EN 12602+A1:2013-11Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego2016-11-15PN-EN 12602:2016-112018-06-30
PN-EN 12602+A1:2013-11Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego2016-11-15PN-EN 12602:2016-112018-06-30
PN-EN 12604:2002Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Wymagania2017-11-06PN-EN 12604:2017-112018-04-30
PN-EN 12605:2002Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Metody badań2017-11-06PN-EN 12604:2017-112018-04-30
PN-EN 12675:2002Kontrolery sygnalizatorów -- Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa2017-10-19PN-EN 12675:2017-102018-02-28
PN-EN 12697-10:2005Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 10: Zagęszczalność2018-02-05PN-EN 12697-10:2018-022018-06-30
PN-EN 12697-13:2005Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 13: Pomiar temperatury2017-12-11PN-EN 12697-13:2017-122018-05-31
PN-EN 12697-23:2009Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 23: Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie2017-12-11PN-EN 12697-23:2017-122018-05-31
PN-EN 1287:2004Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne2017-09-26PN-EN 1287:2017-092018-02-28
PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy2016-07-08PN-EN 13055:2016-072018-02-28
PN-EN 13055-2:2006Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń2016-07-08PN-EN 13055:2016-072018-02-28
PN-EN 13108-1:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy2016-07-22PN-EN 13108-1:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-20:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu2016-07-22PN-EN 13108-20:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-21:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji2016-07-22PN-EN 13108-21:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-2:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw2016-07-22PN-EN 13108-2:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-3:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy2016-07-22PN-EN 13108-3:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-4:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 4: Mieszanka HRA2016-07-22PN-EN 13108-4:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-5:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 5: Mieszanka SMA2016-07-22PN-EN 13108-5:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-6:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany2016-07-22PN-EN 13108-6:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-7:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 7: Asfalt porowaty2016-07-22PN-EN 13108-7:2016-072018-03-31
PN-EN 13108-8:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 8: Destrukt asfaltowy2016-07-22PN-EN 13108-8:2016-072018-03-31
PN-EN 13126-8:2007Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 8: Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane2017-12-15PN-EN 13126-8:2017-122018-05-31
PN-EN 13141-3:2006Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach2017-07-25PN-EN 13141-3:2017-072019-03-31
PN-EN 13163+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-12-19PN-EN 13163+A2:2016-122018-08-31
PN-EN 13165+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-08-03PN-EN 13165+A2:2016-082018-03-31
PN-EN 13166+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2016-08-03PN-EN 13166+A2:2016-082018-03-31
PN-EN 13241-1+A1:2012Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności2016-10-25PN-EN 13241+A2:2016-102018-06-30
PN-EN 13467:2003Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin2018-02-07PN-EN 13467:2018-022018-07-31
PN-EN 13501-4+A1:2010Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2016-07-25PN-EN 13501-4:2016-072018-03-31
PN-EN 13501-4+A1:2010Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2016-07-25PN-EN 13501-4:2016-072018-03-31
PN-EN 13639:2004Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu2017-11-06PN-EN 13639:2017-112018-03-31
PN-EN 13779:2008Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji2017-09-26PN-EN 16798-3:2017-092018-02-28
PN-EN 13915:2009Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 13915:2017-082019-04-30
PN-EN 13967:2012Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości2017-05-11PN-EN 13967+A1:2017-052019-01-31
PN-EN 14037-1:2006Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 1: Specyfikacja techniczna i wymagania2016-11-15PN-EN 14037-1:2016-112018-06-30
PN-EN 14157:2005Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie2017-11-09PN-EN 14157:2017-112018-04-30
PN-EN 14209:2009Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14209:2017-082019-04-30
PN-EN 14351-1+A1:2010Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności2016-10-25PN-EN 14351-1+A2:2016-102018-06-30
PN-EN 14353+A1:2012Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 14353:2017-082019-04-30
PN-EN 1436+A1:2008Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg2018-02-09PN-EN 1436:2018-022018-07-31
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14411:2013-04Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie2016-09-08PN-EN 14411:2016-092018-04-30
PN-EN 14496:2007Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14496:2017-082019-04-30
PN-EN 15034:2006Kotły grzewcze -- Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem opałowym2017-09-27PN-EN 303-2:2017-092018-02-28
PN-EN 15034:2006Kotły grzewcze -- Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem opałowym2017-09-27PN-EN 303-1:2017-102018-03-31
PN-EN 15034:2006Kotły grzewcze -- Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem opałowym2017-09-27PN-EN 304:2017-112018-05-31
PN-EN 1504-10:2005Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac2017-12-01PN-EN 1504-10:2017-122018-04-30
PN-EN 1504-8:2006Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 8: Sterowanie jakością i ocena zgodności2016-07-08PN-EN 1504-8:2016-072018-02-28
PN-EN 15241:2011Wentylacja budynków -- Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza2017-07-14PN-EN 16798-5-2:2017-092018-02-28
PN-EN 15651-1:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity do elementów fasad2017-03-17PN-EN 15651-1:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-2:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 2: Kity szklarskie2017-03-14PN-EN 15651-2:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-3:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych2017-03-17PN-EN 15651-3:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-4:2013-03Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych2017-03-07PN-EN 15651-4:2017-032018-11-30
PN-EN 15651-5:2012Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 5: Ocena zgodności2017-03-31PN-EN 15651-5:2017-032018-12-31
PN-EN 15824:2010Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych2017-07-18PN-EN 15824:2017-072019-03-31
PN-EN 15882-1:2012Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne2017-12-21PN-EN 15882-1+A1:2017-122018-05-08
PN-EN 1628:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne2016-02-19PN-EN 1628+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 1629:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne2016-02-19PN-EN 1629+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 1630:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego2016-02-19PN-EN 1630+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 16361:2013-12Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności2016-08-23PN-EN 16361+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 1766:2001Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Betony wzorcowe do badań2017-03-03PN-EN 1766:2017-032018-11-30
PN-EN 303-1:2000Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, ogólne wymagania, badania i oznaczenie2017-10-11PN-EN 303-1:2017-102018-03-31
PN-EN 303-2:2000Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi2017-09-27PN-EN 303-2:2017-092018-02-28
PN-EN 304:1996Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi2017-11-28PN-EN 304:2017-112018-05-31
PN-EN 490:2012Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych -- Charakterystyka wyrobu2017-02-06PN-EN 490+A1:2017-022018-10-31
PN-EN 492:2013-03Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2016-08-10PN-EN 492+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 492:2013-03Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2016-08-10PN-EN 492+A1:2016-082018-04-30
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-4:2017-012018-06-30
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-1:2017-012018-06-30
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-3:2017-012018-06-30
PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych2017-01-31PN-EN ISO 16890-2:2017-012018-06-30
PN-EN 816:2000Armatura sanitarna -- Armatura samoczynnie zamykana PN 102017-09-27PN-EN 816:2017-092018-02-28
PN-EN 845-1:2013-11Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki2016-10-04PN-EN 845-1+A1:2016-102018-04-30
PN-EN 845-2:2013-10Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża2016-10-04PN-EN 845-2+A1:2016-102018-04-30
PN-EN 845-3:2013-10Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych2016-10-04PN-EN 845-3+A1:2016-102018-04-30
PN-EN 998-1:2012Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska2016-12-19PN-EN 998-1:2016-122018-08-31
PN-EN 998-2:2012Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska2016-12-19PN-EN 998-2:2016-122018-08-31
PN-EN ISO 10848-1:2007Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 1: Dokument ramowy2017-11-28PN-EN ISO 10848-1:2017-112018-04-30
PN-EN ISO 10848-2:2007Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza2017-11-28PN-EN ISO 10848-2:2017-112018-04-30
PN-EN ISO 10848-3:2007Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 3: Dotyczy lekkich elementów w przypadku znaczącego wpływu złącza2017-11-28PN-EN ISO 10848-3:2017-112018-04-30
PN-EN ISO 10848-4:2010Akustyka -- Pomiar laboratoryjny przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych między przylegającymi pomieszczeniami -- Część 4: Dotyczy złączy z co najmniej jednym ciężkim elementem2017-11-28PN-EN ISO 10848-4:2017-112018-04-30
PN-EN ISO 12569:2013-05Cieplne właściwości użytkowe budynków i materiałów -- Określanie wymiany powietrza w budynkach -- Metoda gazu znacznikowego2017-12-01PN-EN ISO 12569:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 12569:2013-05Cieplne właściwości użytkowe budynków i materiałów -- Określanie właściwej szybkości przepływu powietrza w budynkach -- Metoda rozcieńczania gazu znacznikowego2017-12-01PN-EN ISO 12569:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 13567-1:2004Dokumentacja techniczna wyrobu -- Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD -- Część 1: Zasady ogólne2017-11-28PN-EN ISO 13567-1:2017-112018-05-31
PN-EN ISO 13567-2:2005Dokumentacja techniczna wyrobu -- Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD -- Część 2: Pojęcia, format oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej2017-12-12PN-EN ISO 13567-2:2017-122018-05-31
PN-EN ISO 13943:2010Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia2017-10-19PN-EN ISO 13943:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 5801:2008Wentylatory przemysłowe -- Badanie charakterystyk działania na stanowiskach znormalizowanych2017-12-11PN-EN ISO 5801:2017-122018-04-30
PN-EN ISO 6416:2006Hydrometria -- Pomiar natężenia przepływu metodą ultradźwiękową (akustyczną)2018-01-24PN-EN ISO 6416:2018-012018-05-31
PN-EN ISO 8394-2:2011Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Część 2: Określanie wytłaczalności kitów przy pomocy znormalizowanego urządzenia badawczego2017-12-15PN-EN ISO 8394-2:2017-122018-05-31
Sektor Chemii
PN-EN 1053:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania szczelności wodą2017-11-24PN-EN ISO 13254:2017-112020-10-31
PN-EN 1054:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem2017-12-12PN-EN ISO 13255:2017-122020-10-31
PN-EN 1055:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2017-11-28PN-EN ISO 13257:2017-112020-10-31
PN-EN 12004+A1:2012Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie2017-03-21PN-EN 12004-1:2017-032018-11-30
PN-EN 12061:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania odporności na uderzenie2017-12-12PN-EN ISO 13263:2017-122020-10-31
PN-EN 12256:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek2017-12-15PN-EN ISO 13264:2017-122020-10-31
PN-EN 13303:2011Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu2017-10-26PN-EN 13303:2017-102018-03-31
PN-EN 13368-2:2012Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 2: Oznaczanie żelaza schelatowanego przez o,o-EDDHA i o,o-EDDHMA metodą chromatografii jonowej2018-02-05PN-EN 13368-2:2018-022018-05-31
PN-EN 13398:2012Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2017-12-28PN-EN 13398:2017-122018-06-30
PN-EN 13399:2012Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2017-12-28PN-EN 13399:2017-122018-06-30
PN-EN 13463-1:2010Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Podstawowe założenia i wymagania2016-07-05PN-EN ISO 80079-36:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-1:2010Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Podstawowe założenia i wymagania2016-07-05PN-EN ISO 80079-36:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-5:2012Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-5:2012Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-6:2006Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-6:2006Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-8:2005Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej "k"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-8:2005Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej "k"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13588:2009Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego2017-11-23PN-EN 13588:2017-112018-05-31
PN-EN 13900-1:2004Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-02-09PN-EN ISO 23900-1:2018-022018-07-31
PN-EN 13900-2:2004Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 2: Oznaczanie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania w plastyfikowanym poli(chlorku winylu) przez walcowanie2018-02-12PN-EN ISO 23900-2:2018-022018-07-31
PN-EN 13900-3:2004Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 3: Oznaczanie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania czarnych i barwnych pigmentów w polietylenie przez walcowanie2018-02-12PN-EN ISO 23900-3:2018-022018-07-31
PN-EN 14069:2005Środki wapnujące -- Opis i minimalne wymagania2018-02-01PN-EN 14069:2018-022018-05-31
PN-EN 1411:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową2017-12-12PN-EN ISO 11173:2017-122020-10-31
PN-EN 14814:2008Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem -- Wymagania2016-06-16PN-EN 14814:2016-062018-02-28
PN-EN 14891:2012Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie2017-03-17PN-EN 14891:2017-032018-11-30
PN-EN 14932:2009Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli -- Wymagania i metody badań2018-02-09PN-EN 14932:2018-022018-07-31
PN-EN 14986:2009Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2017-02-13PN-EN 14986:2017-022020-01-31
PN-EN 15534-1:2014-04Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wy2017-12-01PN-EN 15534-1+A1:2017-122018-05-31
PN-EN 15534-6:2015-10Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych2017-11-15PN-EN 15534-6+A1:2017-112018-04-30
PN-EN 15701:2010Tworzywa sztuczne -- Osłony termoplastyczne wyrobów izolacyjnych stosowanych w budownictwie i instalacjach przemysłowych -- Wymagania i metody badań2016-12-14PN-EN 15701:2016-122018-08-31
PN-EN 15984:2011Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej2017-09-05PN-EN 15984:2017-092018-02-28
PN-EN 15984:2011Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej2017-09-05PN-EN 15984:2017-092018-02-28
PN-EN 1601:2014-06Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05PN-EN 1601:2017-092018-02-28
PN-EN 1601:2014-06Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05PN-EN 1601:2017-092018-02-28
PN-EN 1852-1:2010Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2018-02-09PN-EN 1852-1:2018-022018-07-31
PN-EN 1979:2002Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017-11-24PN-EN ISO 13262:2017-112020-10-31
PN-EN 301:2013-12Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukcji nośnych -- Klasyfikacja i wymagania użytkowe2017-11-28PN-EN 301:2017-112018-05-31
PN-EN 302-2:2013-07Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie odporności na rozwarstwianie2017-10-09PN-EN 302-2:2017-102018-03-31
PN-EN 302-3:2013-06Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie wpływu uszkodzeń włókien drzewnych kwasami, spowodowanych cyklicznym działaniem temperatury i wilgotności, na wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne2017-10-09PN-EN 302-3:2017-102018-03-31
PN-EN 438-9+A1:2013-12Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 9: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów z alternatywnymi warstwami wewnętrznymi2018-01-25PN-EN 438-9:2018-012018-06-30
PN-EN 580:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)2017-11-28PN-EN ISO 9852:2017-112020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-3:2017-122020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-1:2017-112020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-2:2017-122020-10-31
PN-EN 744:1997Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka2017-12-05PN-EN ISO 3127:2017-122020-10-31
PN-EN 881:2006Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek glinu, chlorek wodorotlenek glinu i chlorek wodorotlenek siarczan glinu (monomeryczne)2018-02-09PN-EN 17034:2018-022018-07-31
PN-EN 883:2006Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek wodorotlenek poliglinu i chlorek wodorotlenek siarczan poliglinu2018-02-09PN-EN 17034:2018-022018-07-31
PN-EN ISO 10350-1:2008Tworzywa sztuczne -- Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych jednopunktowych -- Część 1: Tworzywa do formowania2017-12-21PN-EN ISO 10350-1:2017-122018-05-31
PN-EN ISO 11126-10:2006Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 10: Almandyn2018-01-25PN-EN ISO 11126-10:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 11295:2010Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji2018-02-07PN-EN ISO 11295:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 11295:2010Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji2018-02-07PN-EN ISO 11295:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 11997-1:2007Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne -- Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno2017-10-26PN-EN ISO 11997-1:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 12944-1:2001Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-01-24PN-EN ISO 12944-1:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 12944-2:2001Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk2018-02-05PN-EN ISO 12944-2:2018-022018-06-20
PN-EN ISO 12944-3:2001Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 3: Zasady projektowania2018-02-05PN-EN ISO 12944-3:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 12944-4:2001Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2018-02-01PN-EN ISO 12944-4:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2018-01-25PN-EN ISO 12944-7:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 12944-8:2001Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji2018-01-24PN-EN ISO 12944-8:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 15110:2013-06Farby i lakiery -- Sztuczne starzenie obejmujące kwaśną kondensację2017-10-09PN-EN ISO 15110:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 1825:2011Węże i przewody z gumy do naziemnego tankowania samolotów oraz do spuszczania z nich paliwa -- Wymagania2018-02-07PN-EN ISO 1825:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 18753:2006Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie gęstości rzeczywistej proszków ceramicznych metodą piknometryczną2017-10-19PN-EN ISO 18753:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 20623:2010Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych cieczy -- Metoda czterokulowa (warunki europejskie)2018-02-12PN-EN ISO 20623:2018-022018-07-31
PN-EN ISO 22007-1:2012Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 1: Zasady ogólne2018-01-25PN-EN ISO 22007-1:2018-012018-05-31
PN-EN ISO 22007-4:2012Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 4: Metoda laserowa2017-09-05PN-EN ISO 22007-4:2017-092018-02-28
PN-EN ISO 2592:2008Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda2017-10-26PN-EN ISO 2592:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 2812-1:2008Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda2018-01-25PN-EN ISO 2812-1:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 2812-4:2008Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 4: Metody plamienia2018-01-25PN-EN ISO 2812-4:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 294-5:2013-06Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 5: Przygotowanie znormalizowanych kształtek do badania anizotropii2018-01-24PN-EN ISO 294-5:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 4259:2009Przetwory naftowe -- Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania2018-01-24PN-EN ISO 4259-2:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 4259:2009Przetwory naftowe -- Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania2018-01-24PN-EN ISO 4259-1:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 899-1:2005Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie charakterystyki pełzania -- Część 1: Pełzanie podczas rozciągania2017-12-12PN-EN ISO 899-1:2017-122018-05-31
Sektor Elektroniki
PN-EN 122340:2002Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie MMCX2015-10-27PN-EN 61169-52:2015-102018-07-10
PN-EN 15280:2013-12Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia na zakopanych rurociągach korozji wywołanej prądem przemiennym stosowana do rurociągów chronionych katodowo2018-01-25PN-EN ISO 18086:2018-012018-03-31
PN-EN 50598-1:2015-09Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 1: Ogólne wymagania dla ustalania kryteriów sprawności energetycznej dla napędzanego wyposażenia używające rozszerzone podej2017-10-19PN-EN 61800-9-1:2017-102020-04-07
PN-EN 50598-2:2015-09Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych2017-10-19PN-EN 61800-9-2:2017-102020-04-07
PN-EN 60051-1:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy2017-06-29PN-EN 60051-1:2017-062020-04-28
PN-EN 60062:2005Kody cechowania rezystorów i kondensatorów2016-12-13PN-EN 60062:2016-122019-08-16
PN-EN 60068-2-44:2001Badania środowiskowe -- Próby -- Wytyczne do próby T: Lutowność2016-10-25PN-EN 60068-3-13:2016-102019-06-17
PN-EN 60068-2-54:2009Badania środowiskowe -- Część 2-54: Próby -- Próba Ta: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60068-2-58:2007Badania środowiskowe -- Część 2-58: Próby -- Próba Td: Metody badań lutowności, odporności na rozpuszczanie warstw metalizacji i wytrzymałości na ciepło lutowania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2015-06-16PN-EN 60068-2-58:2015-062018-05-01
PN-EN 60068-2-69:2008Badania środowiskowe -- Część 2-69: Próby -- Próba Te: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych do montażu powierzchniowego (SMD) metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60118-0:1998Aparaty słuchowe -- Pomiary parametrów elektroakustycznych2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60118-1:2001Aparaty słuchowe -- Aparaty słuchowe z wejściowym czujnikiem indukcyjnym2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60118-2:1999Aparaty słuchowe -- Aparaty słuchowe z układem automatycznej regulacji wzmocnienia2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60118-6:2002Aparaty słuchowe -- Część 6: Parametry elektrycznych obwodów wejściowych aparatów słuchowych2015-09-30PN-EN 60118-0:2015-092018-07-14
PN-EN 60154-1:2002Kołnierze falowodów -- Część 1: Wymagania ogólne2016-10-18PN-EN 60154-1:2016-102019-06-22
PN-EN 60154-2:2004Kołnierze falowodów -- Część 2: Szczegółowe specyfikacje dla kołnierzy falowodów prostokątnych normalnych2016-12-22PN-EN 60154-2:2016-122019-11-25
PN-EN 60191-6-13:2008Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 6-13: Wytyczne do projektowania gniazd wtykowych typu otwartego dla obudów z matrycą wyprowadzeń sferycznych z małym rastrem oraz z matrycą płaskich wyprowadzeń podwyższonych z małym rastrem 2017-04-07PN-EN 60191-6-13:2017-042019-11-01
PN-EN 60205:2006Obliczanie parametrów równoważnych rdzeni magnetycznych2017-05-05PN-EN 60205:2017-052019-12-23
PN-EN 60286-1:2002Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 1: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami osiowymi, taśma ciągła2018-01-17PN-EN 60286-1:2018-012020-08-30
PN-EN 60286-2:2009Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 2: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami jednokierunkowymi, taśma ciągła2015-07-21PN-EN 60286-2:2015-072018-05-27
PN-EN 60384-14-1:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny D2016-06-28PN-EN 60384-14-1:2016-062019-02-23
PN-EN 60384-14-2:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-2: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Tylko badania bezpieczeństwa2016-06-28PN-EN 60384-14-2:2016-062019-05-12
PN-EN 60384-14-3:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-3: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny DZ2016-06-28PN-EN 60384-14-1:2016-062019-02-23
PN-EN 60384-18:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 18: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe ze stałym (MnO2) i ciekłym elektrolitem przeznaczone do montażu powierzchniowego2016-11-08PN-EN 60384-18:2016-112019-06-29
PN-EN 60384-19:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 19: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe politereftalano-etylenowe metalizowane, strukturowe, napięcia stałego2016-01-22PN-EN 60384-19:2016-012018-05-20
PN-EN 60384-1:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2016-10-28PN-EN 60384-1:2016-102019-09-30
PN-EN 60384-20:2008Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 20: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą poli(siarczku fenylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2015-12-14PN-EN 60384-20:2015-122018-08-26
PN-EN 60384-23:2005Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 23: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe metalizowane z poli(naftoesanu) etylenu, napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2015-10-09PN-EN 60384-23:2015-102018-06-03
PN-EN 60384-24:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2015-12-14PN-EN 60384-24:2015-122018-08-26
PN-EN 60384-25:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 25: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2015-12-14PN-EN 60384-25:2015-122018-08-26
PN-EN 60384-3:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne tantalowe z elektrolitem stałym z dwutlenku manganu do montażu powierzchniowego2016-12-13PN-EN 60384-3:2016-122019-08-16
PN-EN 60384-4:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe ze stałym (MnO2) i ciekłym elektrolitem2016-12-14PN-EN 60384-4:2016-122019-09-16
PN-EN 60384-8:2005Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 8: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 12015-06-16PN-EN 60384-8:2015-062018-04-14
PN-EN 60384-9:2005Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 9: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 22015-06-16PN-EN 60384-9:2015-062018-04-14
PN-EN 60401-3:2004Terminologia rdzeni wykonanych z materiałów ferrytowych miękkich -- Część 3: Wytyczne dotyczące formatu danych zawartych w katalogach fabrycznych rdzeni transformatorów i induktorów2016-04-22PN-EN 60401-3:2016-042019-01-08
PN-EN 60424-1:2002Rdzenie ferrytowe -- Część 1: Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych2016-05-31PN-EN 60424-1:2016-052019-01-08
PN-EN 60424-2:2002Wytyczne dotyczące dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych rdzeni ferrytowych -- Część 2: Rdzenie RM2016-05-31PN-EN 60424-2:2016-052019-01-08
PN-EN 60424-3:2002Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 3: Rdzenie ETD i E2016-04-12PN-EN 60424-3:2016-042018-11-26
PN-EN 60424-4:2002Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie pierścieniowe2016-05-31PN-EN 60424-4:2016-052019-01-08
PN-EN 60444-8:2004Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 8: Uchwyt pomiarowy rezonatorów kwarcowych do montażu powierzchniowego2017-05-15PN-EN 60444-8:2017-052020-01-19
PN-EN 60539-1:2008Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 1: Norma wspólna2016-10-03PN-EN 60539-1:2016-102019-06-01
PN-EN 60601-1-11:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosow2015-09-02PN-EN 60601-1-11:2015-092018-12-31
PN-EN 60601-1-2:2007Elektryczne urządzenia medyczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania i badania2015-11-10PN-EN 60601-1-2:2015-112018-12-31
PN-EN 60601-1:1999Medyczne urządzenia elektryczne -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa2009-09-12PN-EN 60601-1:20062018-12-31
PN-EN 60601-1:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne2011-09-09PN-EN 60601-1:20112018-12-31
PN-EN 60601-2-10:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-10: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stymulatorów nerwów i mięśni2015-07-29PN-EN 60601-2-10:2015-072018-05-22
PN-EN 60601-2-11:2007Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-11: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do radioterapii wiązką promieniowania gamma2015-08-26PN-EN 60601-2-11:2015-082018-04-14
PN-EN 60601-2-16:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2015-10-07PN-EN 60601-2-16:2015-102018-04-14
PN-EN 60601-2-17:2007Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa automatycznie sterowanych urządzeń do brachyterapii z ładowaniem następowym2015-09-02PN-EN 60601-2-17:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-18:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-18: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń endoskopowych2016-01-12PN-EN 60601-2-18:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-1:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów elektronów w zakresie 1 MeV do 50 MeV2016-01-14PN-EN 60601-2-1:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-23:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-23: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi urządzeń monitorujących przezskórnie ciśnienie parcjalne2016-01-12PN-EN 60601-2-23:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-24:2004Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-24: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa pomp infuzyjnych i sterowników infuzji2015-09-04PN-EN 60601-2-24:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-25:2004Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-25: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektrokardiografów2016-01-12PN-EN 60601-2-25:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-26:2007Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektroencefalografów2015-09-02PN-EN 60601-2-26:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-36:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-36: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do litotrypsji pozaustrojowej2015-07-29PN-EN 60601-2-36:2015-072018-05-22
PN-EN 60601-2-3:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-3: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do terapii krótkofalowej2015-08-26PN-EN 60601-2-3:2015-082018-04-14
PN-EN 60601-2-47:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-47: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z zasadniczymi parametrami funkcjonalnymi ambulatoryjnych systemów elektrokardiograficznych2015-09-02PN-EN 60601-2-47:2015-092018-04-14
PN-EN 60601-2-49:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta2016-01-12PN-EN 60601-2-49:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-51:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-51: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi jedno i wielokanałowych elektrokardiografów zapisujących i analizujących2016-01-12PN-EN 60601-2-25:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-5:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-5: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do fizjoterapii ultradźwiękowej2016-01-14PN-EN 60601-2-5:2016-012018-09-15
PN-EN 60601-2-66:2013-04Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2016-01-18PN-EN 60601-2-66:2016-012018-07-31
PN-EN 60601-2-66:2013-04Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2016-01-18PN-EN 60601-2-66:2016-012018-07-31
PN-EN 60601-2-8:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-8: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich terapeutycznych, pracujących w zakresie od 10 kV do 1 MV2015-08-26PN-EN 60601-2-8:2015-082018-04-14
PN-EN 60627:2002Diagnostyczne rentgenowskie zestawy obrazujące -- Charakterystyki rastrów przeciwrozproszeniowych stosowanych do celów ogólnych i do mammografii2015-09-02PN-EN 60627:2015-092018-04-14
PN-EN 60645-1:2015-04Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej2017-12-11PN-EN 60645-1:2017-122020-10-06
PN-EN 60679-1:2007Generatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2018-01-17PN-EN 60679-1:2018-012020-08-30
PN-EN 60700-1:2002Zawory tyrystorowe stosowane w liniach transmisyjnych wysokiego napięcia prądu stałego -- Część 1: Badanie elektryczne2016-02-04PN-EN 60700-1:2016-022018-09-01
PN-EN 60730-2-6:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2016-05-06PN-EN 60730-2-6:2016-052019-02-26
PN-EN 60749-3:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 3: Zewnętrzna kontrola wizualna2017-10-09PN-EN 60749-3:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-4:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 4: Wilgotne gorąco stałe, badanie silnie przyspieszone (HAST)2017-10-16PN-EN 60749-4:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-5:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 5: Badanie trwałości w ustalonych warunkach temperatury, wilgotności i polaryzacji2017-10-26PN-EN 60749-5:2017-102020-05-15
PN-EN 60749-6:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 6: Przechowywanie w wysokiej temperaturze2017-10-16PN-EN 60749-6:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-9:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 9: Trwałość oznakowania2017-10-09PN-EN 60749-9:2017-102020-04-07
PN-EN 60758:2009Syntetyczny kryształ kwarcu -- Specyfikacja i przewodnik stosowania2016-10-28PN-EN 60758:2016-102019-10-07
PN-EN 60789:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Charakterystyki i warunki badań urządzeń obrazujących wykorzystujących radionuklidy -- Gammakamery typu Anger2016-01-29PN-EN 61675-2:2016-012018-09-10
PN-EN 60793-1-1:2008Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Postanowienia ogólne i zalecenia2017-07-10PN-EN 60793-1-1:2017-072020-03-01
PN-EN 60793-1-33:2002Światłowody -- Część 1-33: Sposoby badania -- Odporność na korozję naprężeniową2018-02-12PN-EN 60793-1-33:2018-022020-09-20
PN-EN 60793-2-40:2011Światłowody -- Część 2-40: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A42016-06-14PN-EN 60793-2-40:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2-50:2013-12Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2016-06-15PN-EN 60793-2-50:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2:2012Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2016-09-28PN-EN 60793-2:2016-092019-06-17
PN-EN 60794-1-20:2014-08Kable światłowodowe -- Część 1-20: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Postanowienia ogólne i definicje2017-11-28PN-EN 60794-1-2:2017-072020-02-16
PN-EN 60794-1-2:2014-03Kable światłowodowe -- Część 1-2: Wymagania wspólne -- Zestawienie procedur badań kabli światłowodowych2017-07-04PN-EN 60794-1-2:2017-072020-02-16
PN-EN 60794-2:2003Kable światłowodowe -- Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe2018-01-24PN-EN 60794-2:2018-012020-10-27
PN-EN 60794-3-20:2009Kable światłowodowe -- Część 3-20: Kable zewnętrzne -- Specyfikacja grupowa dotycząca telekomunikacyjnych kabli napowietrznych, samonośnych2017-04-07PN-EN 60794-3-20:2017-042019-10-20
PN-EN 60794-3-21:2006Kable światłowodowe -- Część 3-21: Kable światłowodowe zewnętrzne -- Szczegółowe wymagania dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych napowietrznych, samonośnych stosowanych do okablowania zabudowań2016-06-20PN-EN 60794-3-21:2016-062018-12-24
PN-EN 60794-5:2007Kable światłowodowe -- Część 5: Kable światłowodowe -- Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodą wdmuchiwania2017-03-07PN-EN 60794-5:2017-032019-12-09
PN-EN 60825-1:2010Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania2014-11-28PN-EN 60825-1:2014-112019-06-19
PN-EN 60862-1:2007Filtry z akustyczną falą powierzchniową (AFP) o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2015-11-27PN-EN 60862-1:2015-112018-09-24
PN-EN 60965:2011Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Dodatkowe punkty kontrolne dla wyłączania reaktora bez dostępu do głównej sterowni elektrowni2017-01-10PN-EN 60965:2017-012019-07-18
PN-EN 61005:2005Urządzenia ochrony przed promieniowaniem -- Mierniki (mocy) dawki równoważnej neutronów w otoczeniu2017-04-14PN-EN 61005:2017-042019-11-14
PN-EN 61010-031:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań w obwodach elektry2015-10-09PN-EN 61010-031:2015-102018-07-03
PN-EN 61010-2-020:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-020: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek laboratoryjnych2017-06-29PN-EN 61010-2-020:2017-062020-04-28
PN-EN 61010-2-040:2007Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2015-10-21PN-EN 61010-2-040:2015-102018-08-11
PN-EN 61010-2-051:2006Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania2015-05-18PN-EN 61010-2-051:2015-052018-04-14
PN-EN 61010-2-061:2006Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-061: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacją2015-05-18PN-EN 61010-2-061:2015-052018-04-14
PN-EN 61010-2-081:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych za2015-05-18PN-EN 61010-2-081:2015-052018-02-27
PN-EN 61010-2-101:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych przeznaczonych do diagnozy in vitro (IVD)2017-03-14PN-EN 61010-2-101:2017-032020-02-24
PN-EN 61076-3-104:2006Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, stałych i swobodnych, przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz2017-11-09PN-EN 61076-3-104:2017-112020-09-29
PN-EN 61076-3-110:2012Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-110: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy ekranowanych, swobodnych i stałych przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz2017-01-18PN-EN 61076-3-110:2017-012019-10-04
PN-EN 61094-3:2000Mikrofony pomiarowe -- Metoda podstawowa wzorcowania laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w polu swobodnym w oparciu o zasadę wzajemności2016-12-13PN-EN 61094-3:2016-122019-07-19
PN-EN 61094-5:2004Mikrofony pomiarowe -- Część 5: Wzorcowanie ciśnieniowe roboczych mikrofonów wzorcowych metodami porównawczymi2016-12-13PN-EN 61094-5:2016-122019-07-04
PN-EN 61169-47:2013-05Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 47: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości sprzęganych zaciskowo (typu F-Quick), stosowanych głównie do kablowych systemów rozprowadzania 75 om2015-08-26PN-EN 61169-47:2015-082018-05-04
PN-EN 61185:2006Rdzenie ferrytowe (typu ETD) stosowane w zasilaczach mocy -- Wymiary2016-04-22PN-EN 62317-6:2016-042019-01-08
PN-EN 61188-7:2009Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 7: Orientacja zerowa podzespołów elektronicznych w celu tworzenia biblioteki CAD2017-07-25PN-EN 61188-7:2017-072020-05-15
PN-EN 61191-2:2013-12Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 2: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu powierzchniowego2017-11-23PN-EN 61191-2:2017-112020-10-13
PN-EN 61191-3:2005Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu przewlekanego2017-10-19PN-EN 61191-3:2017-102020-07-04
PN-EN 61191-4:2006Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów z lutowanymi końcówkami przyłączenowymi2017-12-01PN-EN 61191-4:2017-122020-08-30
PN-EN 61240:2013-05Urządzenia piezoelektryczne -- Przygotowanie rysunków z wymiarami przyrządów do montażu powierzchniowego (SMD) stosowanych do kontroli i selekcji częstotliwości -- Zasady ogólne2017-03-14PN-EN 61240:2017-032019-11-28
PN-EN 61280-4-4:2008Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-4: Sieci i łącza kablowe -- Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych łączy2017-11-09PN-EN 61280-4-4:2017-112020-08-18
PN-EN 61290-1-1:2009Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-1: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda analizatora widma optycznego2015-10-21PN-EN 61290-1-1:2015-102018-06-11
PN-EN 61290-1-3:2006Wzmacniacze optyczne -- Metody badania -- Część 1-3: Moc i parametry wzmocnienia -- Metoda miernika mocy optycznej2015-09-24PN-EN 61290-1-3:2015-092018-03-31
PN-EN 61290-4-1:2012Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-1: Przejściowe parametry wzmocnienia -- Metoda dwufalowa2017-04-20PN-EN 61290-4-1:2017-042019-10-31
PN-EN 61291-2:2012Wzmacniacze optyczne -- Część 2: Aplikacje cyfrowe -- Szablon specyfikacji eksploatacyjnej2016-09-20PN-EN 61291-2:2016-092019-03-24
PN-EN 61291-5-2:2004Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Niezawodność kwalifikacji wzmacniaczy światłowodowych2017-08-08PN-EN 61291-5-2:2017-082020-06-02
PN-EN 61300-2-47:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-47: Badania -- Wstrząsy termiczne2016-11-29PN-EN 61300-2-47:2016-112019-06-23
PN-EN 61300-3-35:2010Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-35: Badania i pomiary -- Optyczna i automatyczna kontrola czoła cylindrycznego złącza światłowodowego2015-12-21PN-EN 61300-3-35:2015-122018-07-30
PN-EN 61332:2009Klasyfikacja materiałów ferrytowych magnetycznie miękkich2017-04-04PN-EN 61332:2017-042019-12-23
PN-EN 61587-1:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania i badania środowiskowe, aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych2017-06-01PN-EN 61587-1:2017-062020-04-21
PN-EN 61596:2002Rdzenie ferrytowe typu EP i części osprzętu do transformatorów i induktorów -- Wymiary2016-02-04PN-EN 62317-5:2016-022018-10-27
PN-EN 61605:2006Induktory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Kody cechowania2017-04-04PN-EN 61605:2017-042019-11-30
PN-EN 61669:2004Elektroakustyka -- Sprzęt do pomiaru parametrów akustycznych aparatów słuchowych w warunkach ich współpracy z uchem ludzkim2016-05-06PN-EN 61669:2016-052018-12-09
PN-EN 61675-2:2002Radionuklidowe urządzenia obrazujące -- Charakterystyki i warunki badań -- Część 2: Tomografy komputerowe z pojedynczą emisją fotonów2016-01-29PN-EN 61675-2:2016-012018-09-10
PN-EN 61675-3:2002Radionuklidowe urządzenia obrazujące -- Charakterystyki i warunki badań -- Część 3: Systemy obrazowania kamerą gamma2016-01-29PN-EN 61675-2:2016-012018-09-10
PN-EN 61753-121-2:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 121-2: Simpleksowe i dupleksowe kable z włóknem jednomodowym i złączami o cylindrycznych ferrulach dla kategorii klimatycznej C -- Środowisko kontrolowane2018-01-17PN-EN 61753-121-2:2018-012020-10-20
PN-EN 61788-4:2011Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników kompozytowych Nb-Ti2016-09-07PN-EN 61788-4:2016-092019-02-23
PN-EN 61800-2:2000Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej częstotliwości2016-01-22PN-EN 61800-2:2016-012018-08-26
PN-EN 61800-5-2:2007Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Funkcjonalne2017-07-07PN-EN 61800-5-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61800-7-1:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-1: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Definicja interfejsu2016-05-23PN-EN 61800-7-1:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-201:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-201: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Charakterystyki typowych układów napędowych mocy -- Specyfikacja typu 12016-05-06PN-EN 61800-7-201:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-202:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-202: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 22016-06-24PN-EN 61800-7-202:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-203:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-203: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 32016-05-06PN-EN 61800-7-203:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-204:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-204: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 42016-06-24PN-EN 61800-7-204:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-301:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-301: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 1 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-301:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-302:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-302: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 2 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-302:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-303:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-303: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 3 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-303:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-304:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-304: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 4 w sieciach komunikacyjnych2016-05-31PN-EN 61800-7-304:2016-052018-12-25
PN-EN 61837-3:2002Przyrządy do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy -- Część 3: Obudowy metalowe2016-01-22PN-EN 61837-3:2016-012018-05-20
PN-EN 61837-4:2005Przyrządy do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy -- Część 4: Obudowy hybrydowe2015-06-30PN-EN 61837-4:2015-062018-05-01
PN-EN 62007-1:2009Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne do zastosowań w systemach światłowodowych -- Część 1: Wzór normy dotyczącej podstawowych wartości dopuszczalnych i parametrów2015-10-09PN-EN 62007-1:2015-102018-05-04
PN-EN 62047-1:2008Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy mikroelektromechaniczne -- Część 1: Terminy i definicje2016-09-07PN-EN 62047-1:2016-092019-02-10
PN-EN 62056-47:2007Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 47: COSEM warstwa transportowa dla sieci IPv42017-02-22PN-EN 62056-4-7:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-5-3:2014-05Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2017-02-22PN-EN 62056-5-3:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-5-3:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15PN-EN 62056-5-3:2018-012020-09-14
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2018-02-07PN-EN 62056-6-1:2018-022020-09-13
PN-EN 62056-6-2:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsu COSEM2017-02-07PN-EN 62056-6-2:2017-022019-12-09
PN-EN 62090:2007Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26PN-EN 62090:2017-092020-05-16
PN-EN 62129:2008Kalibracja analizatorów widma optycznego2016-08-03PN-EN 62129-1:2016-082019-06-03
PN-EN 62132-1:2009Układy scalone -- Pomiar odporności elektromagnetycznej, od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Warunki ogólne i definicje2016-05-06PN-EN 62132-1:2016-052018-12-03
PN-EN 62150-3:2013-05Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3: Zmiana mocy optycznej spowodowana mechanicznymi zaburzeniami w obudowach optycznych i interfejsach nadajnika/odbiornika2015-12-04PN-EN 62150-3:2015-122018-06-11
PN-EN 62211:2004Podzespoły indukcyjne -- Zarządzanie niezawodnością2017-06-30PN-EN 62211:2017-062020-02-10
PN-EN 62220-1:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Charakterystyki cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego -- Część 1: Określenie kwantowej efektywności detekcji2015-09-02PN-EN 62220-1-1:2015-092018-04-16
PN-EN 62276:2013-06Płytki monokryształów dla zastosowań w przyrządach z akustyczną falą powierzchniową (SAW) -- Specyfikacje i metody pomiarowe2017-01-31PN-EN 62276:2017-012019-11-28
PN-EN 62317-13:2008Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 13: Rdzenie typu PQ do zastosowań w zasilaczach mocy2016-01-29PN-EN 62317-13:2016-012018-09-24
PN-EN 62343-1-2:2009Moduły dynamiczne -- Normy eksploatacyjne -- Część 1-2: Dynamiczny kompensator dyspersji chromatycznej zakończony pigtailami do zastosowań w środowisku kontrolowanym (kategoria C)2016-02-04PN-EN 62343-1-2:2016-022018-07-30
PN-EN 62343-3-1:2010Moduły dynamiczne -- Część 3-1: Szablony specyfikacji osiągów -- Dynamiczne korektory kanałów2016-10-03PN-EN 62343-3-1:2016-102019-05-26
PN-EN 62343:2013-10Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17PN-EN 62343:2018-012020-10-20
PN-EN 62366:2008Urządzenia medyczne -- Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń medycznych2016-02-02PN-EN 62366-1:2015-072018-03-31
PN-EN 62387-1:2012Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pasywne całkujące systemy dozymetryczne dla monitoringu środowiska i dawek indywidualnych -- Część 1: Ogólne charakterystyki i wymagania eksploatacyjne2016-03-23PN-EN 62387:2016-032019-01-04
PN-EN 62391-1:2006Kondensatory stałe o podwójnej warstwie elektrycznej do stosowania w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2016-04-18PN-EN 62391-1:2016-042018-11-27
PN-EN 62433-2:2010Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 2: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji przewodzonych (ICEM-CE)2017-08-30PN-EN 62433-2:2017-082020-03-03
PN-EN 62572-3:2014-12Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Standardy niezawodności -- Część 3: Moduły laserowe stosowane w systemach telekomunikacyjnych2016-08-03PN-EN 62572-3:2016-082019-03-24
PN-EN 62586-1:2014-08Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)2018-01-15PN-EN 62586-1:2018-012020-11-10
PN-EN 62586-2:2014-08Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2017-10-11PN-EN 62586-2:2017-102020-08-25
PN-EN 80601-2-58:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do usuwania soczewki i urządzeń do witrektomii w chirurgii ocznej2015-08-26PN-EN 80601-2-58:2015-082018-05-29
PN-EN ISO 11554:2010Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej2018-01-17PN-EN ISO 11554:2018-012018-03-31
PN-HD 123.1 S1:2010Falowody -- Część 1: Wymagania ogólne i metody pomiarów2017-04-07PN-EN 60153-1:2016-102019-06-22
PN-HD 123.2 S1:2010Falowody -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące falowodów prostokątnych normalnych2017-04-07PN-EN 60153-2:2016-102019-06-22
PN-HD 123.4 S1:2010Falowody -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące falowodów kołowych2018-02-12PN-EN 60153-4:2018-022020-09-20
PN-HD 129.4 S1:2010Kołnierze falowodów -- Część 4: Specyfikacja dotycząca kołnierzy falowodów kołowych2017-09-26PN-EN 60154-4:2017-092020-07-28
PN-IEC 195:1994Metoda pomiaru szumu prądowego powstającego w rezystorach stałych2016-10-03PN-EN 60195:2016-102019-05-12
PN-IEC 393-5:1997Potencjometry stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma grupowa -- Potencjometry jednoobrotowe małej mocy, drutowe i niedrutowe2016-06-15PN-EN 60393-5:2016-062019-01-18
PN-IEC 940:1997Informacje dotyczące zastosowania kondensatorów, rezystorów, dławików i kompletnych filtrów przeciwzakłóceniowych2015-06-22PN-EN 60940:2015-062018-04-14
Sektor Elektryki
PN-EN 13032-2:2010Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków2018-02-09PN-EN 13032-2:2018-022018-05-31
PN-EN 50052:2002Osłony odlewane ze stopu aluminium do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2017-05-11PN-EN 50052:2017-052019-09-12
PN-EN 50121-1:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-06-01PN-EN 50121-1:2017-062019-11-07
PN-EN 50121-2:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie2017-06-02PN-EN 50121-2:2017-062019-11-07
PN-EN 50121-3-1:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2017-05-24PN-EN 50121-3-1:2017-052019-10-24
PN-EN 50121-3-2:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2017-04-04PN-EN 50121-3-2:2017-042019-10-24
PN-EN 50121-4:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2017-04-07PN-EN 50121-4:2017-042019-10-24
PN-EN 50121-5:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2017-05-11PN-EN 50121-5:2017-052020-02-06
PN-EN 50124-1:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27PN-EN 50124-1:2017-092020-02-06
PN-EN 50124-2:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26PN-EN 50124-2:2017-092020-02-06
PN-EN 50126:2002Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa2018-02-01PN-EN 50126-1:2018-022020-07-03
PN-EN 50151:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych2016-07-15PN-EN 62621:2016-072018-12-21
PN-EN 50152-3-1:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemien2017-08-29PN-EN 50152-3-1:2017-082019-12-26
PN-EN 50152-3-2:2002Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-2: Urządzenia pomiarowe sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego --2016-10-25PN-EN 50152-3-2:2016-102019-04-25
PN-EN 50152-3-3:2002Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-3: Urządzenia pomiarowe sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego --2016-10-25PN-EN 50152-3-3:2016-102019-04-25
PN-EN 50155:2007Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze2018-01-24PN-EN 50155:2018-012020-10-13
PN-EN 50180:2010Izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 3,15 kA do transformatorów napełnianych cieczą2016-02-10PN-EN 50180-1:2016-022018-08-10
PN-EN 50193-1:2013-06Elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody -- Część 1: Wymagania ogólne2016-08-10PN-EN 50193-1:2016-082019-05-23
PN-EN 50205:2007Przekaźniki z zestykami o wymuszonym przełączaniu (mechanicznie sprzężonymi)2015-09-30PN-EN 61810-3:2015-092018-04-01
PN-EN 50229:2007Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2015-10-27PN-EN 50229:2015-102018-06-30
PN-EN 50242:2008Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2016-08-23PN-EN 50242:2016-082018-04-11
PN-EN 50311:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Elektroniczne stateczniki prądu stałego do lamp fluorescencyjnych2016-07-08PN-EN 62718:2016-072019-04-08
PN-EN 50341-2-9:2015-11Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-9: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oparte na EN 50341-1:2012)2017-05-30PN-EN 50341-2-9:2017-052020-04-26
PN-EN 50342-1:2007Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2016-01-12PN-EN 50342-1:2016-012018-10-05
PN-EN 50405:2006Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Pantografy, metody badań węglowych nakładek stykowych2016-06-14PN-EN 50405:2016-062018-11-16
PN-EN 50428:2010Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2016-12-22PN-EN 60669-2-5:2016-122020-08-31
PN-EN 50463-1:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 1: Postanowienia ogólne2018-01-24PN-EN 50463-1:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-2:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 2: Pomiar energii2018-01-24PN-EN 50463-2:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-3:2013-08Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 3: Przetwarzanie danych2018-01-24PN-EN 50463-3:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-4:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 4: Komunikacja2018-01-24PN-EN 50463-4:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-5:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 5: Ocena zgodności2018-01-24PN-EN 50463-5:2018-012020-10-06
PN-EN 50464-1:2007Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2016-04-04PN-EN 50588-1:2016-042018-06-25
PN-EN 50532:2010Kompaktowe zestawy wyposażenia dla stacji rozdzielczych (CEADS)2017-04-20PN-EN 62271-212:2017-042019-11-30
PN-EN 50541-1:2011Trójfazowe suche transformatory rozdzielcze 50 Hz od 100 kVA do 3150 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2016-04-04PN-EN 50588-1:2016-042018-06-25
PN-EN 60034-12:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych2017-09-05PN-EN 60034-12:2017-092020-06-16
PN-EN 60044-7:2003Przekładniki -- Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60076-10:2003Transformatory -- Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku2017-01-31PN-EN 60076-10:2017-012019-10-17
PN-EN 60077-1:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne2018-01-24PN-EN 60077-1:2018-012020-09-04
PN-EN 60077-2:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Elementy elektrotechniczne -- Zasady ogólne2018-01-24PN-EN 60077-2:2018-012020-09-01
PN-EN 60086-1:2011Baterie pierwotne -- Część 1: Postanowienia ogólne2015-11-27PN-EN 60086-1:2015-112018-09-01
PN-EN 60086-2:2011Baterie pierwotne -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące własności fizycznych i elektrycznych2016-04-13PN-EN 60086-2:2016-042018-12-03
PN-EN 60086-3:2011Baterie pierwotne -- Część 3: Baterie zegarkowe2016-11-21PN-EN 60086-3:2016-112019-06-29
PN-EN 60086-5:2011Baterie pierwotne -- Część 5: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii z elektrolitem wodnym2017-01-18PN-EN 60086-5:2017-012019-08-17
PN-EN 60127-3:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturowe2015-08-19PN-EN 60127-3:2015-082018-02-24
PN-EN 60127-5:2002Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 5: Wytyczne do oceny jakości wkładek topikowych miniaturowych2017-04-20PN-EN 60127-5:2017-042019-12-09
PN-EN 60127-7:2013-12Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 7: Wkładki topikowe miniaturowe do zastosowań specjalnych2016-04-19PN-EN 60127-7:2016-042018-10-27
PN-EN 60137:2010Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V2018-02-01PN-EN 60137:2018-022020-11-17
PN-EN 60143-1:2005Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2015-11-24PN-EN 60143-1:2015-112018-07-30
PN-EN 60143-3:2002Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej -- Część 3: Bezpieczniki wewnętrzne2015-11-04PN-EN 60143-3:2015-112018-07-14
PN-EN 60310:2004Zastosowania kolejowe -- Transformatory i dławiki instalowane w taborze2016-08-03PN-EN 60310:2016-082019-03-02
PN-EN 60312-1:2013-12Odkurzacze do użytku domowego -- Część 1: Odkurzacze czyszczące na sucho -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2017-03-21PN-EN 60312-1:2017-032020-01-02
PN-EN 60320-1:2005Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2015-11-24PN-EN 60320-1:2015-112018-07-29
PN-EN 60335-2-102:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne2016-03-08PN-EN 60335-2-102:2016-032019-01-22
PN-EN 60335-2-15:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy2016-04-19PN-EN 60335-2-15:2016-042018-10-12
PN-EN 60335-2-34:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2013-09-16PN-EN 60335-2-34:2013-092018-06-27
PN-EN 60335-2-34:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2013-09-16PN-EN 60335-2-34:2013-092018-06-27
PN-EN 60335-2-35:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody2016-03-25PN-EN 60335-2-35:2016-032018-10-12
PN-EN 60335-2-3:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych2016-03-08PN-EN 60335-2-3:2016-032018-10-05
PN-EN 60335-2-8:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń2015-12-04PN-EN 60335-2-8:2015-122018-07-20
PN-EN 60350-1:2014-03Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych2016-12-02PN-EN 60350-1:2016-122019-11-04
PN-EN 60398:2001Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Ogólne metody badań2015-10-26PN-EN 60398:2015-102018-05-14
PN-EN 60400:2010Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników2017-12-05PN-EN 60400:2017-122020-07-20
PN-EN 60456:2011Pralki domowe -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2016-05-06PN-EN 60456:2016-052018-12-14
PN-EN 60519-1:2011Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 1: Wymagania ogólne2015-10-09PN-EN 60519-1:2015-102018-04-14
PN-EN 60598-2-5:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Projektory iluminacyjne2016-02-29PN-EN 60598-2-5:2016-022018-09-10
PN-EN 60623:2007Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Pojedyncze ogniwa akumulatorowe, niklowo-kadmowe, prostopadłościenne, otwarte2017-07-05PN-EN 60623:2017-072020-02-27
PN-EN 60691:2003Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2016-12-05PN-EN 60691:2016-122019-10-07
PN-EN 60704-2-13:2011Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych2017-02-01PN-EN 60704-2-13:2017-022019-11-30
PN-EN 60745-2-11:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)2016-08-23PN-EN 62841-2-11:2016-082019-12-23
PN-EN 60745-2-14:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek2016-02-23PN-EN 62841-2-14:2016-022019-08-31
PN-EN 60745-2-2:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych2015-03-18PN-EN 62841-2-2:2015-032019-08-21
PN-EN 60745-2-4:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe2015-02-10PN-EN 62841-2-4:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-5:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych2015-02-10PN-EN 62841-2-5:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-5:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych2015-02-10PN-EN 62841-2-5:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-8:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach2017-01-18PN-EN 62841-2-8:2017-012020-05-02
PN-EN 60745-2-9:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2015-07-22PN-EN 62841-2-9:2015-072019-08-21
PN-EN 60838-1:2008Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2017-07-18PN-EN 60838-1:2017-072020-04-28
PN-EN 60855:1999Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem2017-04-28PN-EN 60855-1:2017-042020-02-10
PN-EN 60904-2:2008Elementy fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego2015-07-10PN-EN 60904-2:2015-072018-02-27
PN-EN 60904-3:2008Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2016-11-15PN-EN 60904-3:2016-112019-05-20
PN-EN 60909-0:2002Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego -- Część 0: Obliczanie prądów2016-09-07PN-EN 60909-0:2016-092019-06-10
PN-EN 60968:2013-06Lampy samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2015-12-18PN-EN 60968:2015-122018-03-30
PN-EN 61029-2-10:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek do cięcia2016-04-19PN-EN 62841-3-10:2016-042019-10-19
PN-EN 61029-2-1:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowych2015-02-16PN-EN 62841-3-1:2015-022019-08-21
PN-EN 61029-2-4:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych2016-08-23PN-EN 62841-3-4:2016-082020-06-24
PN-EN 61029-2-6:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertnic diamentowych z dopływem wody2015-01-29PN-EN 62841-3-6:2015-012019-08-21
PN-EN 61029-2-9:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2016-02-23PN-EN 62841-3-9:2016-022019-11-15
PN-EN 61057:2002Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem2018-02-01PN-EN 61057:2018-022020-07-24
PN-EN 61167:2011Lampy metalohalogenkowe -- Parametry funkcjonalne2016-09-07PN-EN 61167:2016-092019-06-10
PN-EN 61184:2009Oprawki bagnetowe2017-12-05PN-EN 61184:2017-122020-06-26
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-2:2017-052020-02-10
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-1-1:2016-102019-04-13
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-1:2017-012019-12-09
PN-EN 61347-1:2010Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa2015-09-30PN-EN 61347-1:2015-092018-03-26
PN-EN 61347-1:2010Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa2015-09-30PN-EN 61347-1:2015-092018-03-26
PN-EN 61377-1:2006Trakcja elektryczna -- Tabor -- Część 1: Badania zespołów silników prądu przemiennego zasilanych z falowników wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61377-2:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badania zespołu -- Część 2: Silniki trakcyjne prądu stałego zasilane z przekształtników impulsowych wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61377-3:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Część 3: Badania złożone silników prądu przemiennego zasilanych z przekształtników pośrednich wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61466-1:1999Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Znormalizowane klasy wytrzymałości i rodzaje złączy2016-12-14PN-EN 61466-1:2016-122019-06-22
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-3:2017-082020-05-05
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-4:2017-082020-05-05
PN-EN 61724:2002Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -- Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy2017-10-16PN-EN 61724-1:2017-102020-04-07
PN-EN 61810-1:2010Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne2015-09-30PN-EN 61810-1:2015-092018-04-01
PN-EN 61810-2-1:2011Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2-1: Niezawodność -- Procedura dotycząca weryfikacji wartości B102018-01-24PN-EN 61810-2-1:2018-012020-10-06
PN-EN 61810-2:2011Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność2018-01-25PN-EN 61810-2:2018-012020-10-06
PN-EN 61811-10:2005Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące o określonej jakości -- Część 10: Specyfikacja grupowa -- Przekaźniki do zastosowań przemysłowych2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-11:2005Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące o określonej jakości -- Część 11: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Przekaźniki do zastosowań przemysłowych2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-1:2001Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania, o określonej jakości -- Część 1: Norma wspólna2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-50:2006Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze -- Część 50: Specyfikacja grupowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne, o określonej jakości2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-51:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 51: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Nietypowe rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-52:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 52: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 20 mm x 10 mm2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-53:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 53: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 14 mm x 9 mm2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-54:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 54: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 15 mm x 7,5 m2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61811-55:2003Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 55: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 11 mm x 7,5 m2015-08-26PN-EN 61811-1:2015-082018-03-04
PN-EN 61829:2002Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) -- Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych w terenie2016-04-04PN-EN 61829:2016-042019-02-26
PN-EN 61951-1:2014-09Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe2017-10-16PN-EN 61951-1:2017-102020-04-11
PN-EN 61951-2:2011Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte -- Część 2: Nikiel-wodorek metalu2017-10-30PN-EN 61951-2:2017-102020-04-26
PN-EN 61960:2011Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań2017-08-29PN-EN 61960-3:2017-082020-03-14
PN-EN 62108:2008Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-02-06PN-EN 62108:2017-022019-10-31
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-1:2017-082020-03-14
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-2:2017-082020-03-14
PN-EN 62196-1:2012Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2015-05-18PN-EN 62196-1:2015-052019-10-06
PN-EN 62196-2:2012Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi2017-06-01PN-EN 62196-2:2017-062020-04-28
PN-EN 62246-1:2011Łączniki kontaktronowe -- Część 1: Specyfikacja wspólna2015-08-21PN-EN 62246-1:2015-082018-03-04
PN-EN 62271-104:2010Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 104: Rozłączniki prądu przemiennego na napięcia znamionowe 52 kV i wyższe2015-09-02PN-EN 62271-104:2015-092018-03-12
PN-EN 62271-1:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne2018-02-01PN-EN 62271-1:2018-022020-08-16
PN-EN 62271-3:2007Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC 618502015-10-07PN-EN 62271-3:2015-102018-04-14
PN-EN 62281:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2017-07-05PN-EN 62281:2017-072020-01-10
PN-EN 62282-3-200:2012Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-200: Stacjonarne ogniwa paliwowe wysokiej mocy -- Metody badań2016-06-01PN-EN 62282-3-200:2016-062018-12-24
PN-EN 62282-6-200:2013-05Technologie ogniw paliwowych -- Część 6-200: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych -- Metody badania wydajności2017-02-22PN-EN 62282-6-200:2017-022019-10-27
PN-EN 62386-201:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp -- Lampy fluorescencyjne (urządzenie typu 0)2015-12-21PN-EN 62386-201:2015-122018-07-01
PN-EN 62446:2010Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej -- Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne2016-08-03PN-EN 62446-1:2016-082019-02-23
PN-EN 62493:2010Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne2015-11-04PN-EN 62493:2015-112018-04-14
Sektor Elektrotechniki
PN-EN 50200:2006Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających2016-01-22PN-EN 50200:2016-012018-09-14
PN-EN 50289-1-11:2002Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-11: Metody badania właściwości elektrycznych -- Impedancja falowa, impedancja wejściowa, tłumienność odbiciowa2017-01-12PN-EN 50289-1-11:2017-012019-09-05
PN-EN 50289-1-1:2006Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-1: Metody badań właściwości elektrycznych -- Wymagania ogólne2017-04-14PN-EN 50289-1-1:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-8:2010Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-8: Metody badań właściwości elektrycznych -- Tłumienność2017-04-14PN-EN 50289-1-8:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-9:2002Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-9: Metody badania właściwości elektrycznych -- Tłumienność niesymetrii (LCL-na wejściu toru, LCTL-na wyjściu toru)2017-04-14PN-EN 50289-1-9:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-4-16:2013-06Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-16: Badania środowiskowe -- Ciągłość obwodu w warunkach działania ognia2017-01-12PN-EN 50289-4-16:2017-012019-07-22
PN-EN 50289-4-17:2011Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-17: Metody oceny odporności powłoki kabla elektrycznego i światłowodowego na promieniowanie ultrafioletowe2016-02-02PN-EN 50289-4-17:2016-022018-08-31
PN-EN 50290-2-20:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-20: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Zagadnienia ogólne2016-12-02PN-EN 50290-2-20:2016-122019-07-22
PN-EN 50290-2-29:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-29: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego2017-01-10PN-EN 50290-2-29:2017-012019-07-22
PN-EN 50574:2012Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16PN-EN 50625-2-3:2017-112020-05-29
PN-EN 60068-2-18:2008Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda2017-08-29PN-EN 60068-2-18:2017-082020-04-14
PN-EN 60068-2-39:2002Badania środowiskowe -- Część 2-39: Próby -- Próba Z/AM: Próba kombinowana zimno, niskie ciśnienie atmosferyczne i wilgotne gorąco2016-04-12PN-EN 60068-2-39:2016-042019-01-22
PN-EN 60068-2-60:2004Badania środowiskowe -- Część 2-60: Próby -- Próba Ke: Próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów2016-02-04PN-EN 60068-2-60:2016-022018-07-23
PN-EN 60172:1999Sposób określania wskaźnika temperaturowego przewodów nawojowych emaliowanych2015-07-29PN-EN 60172:2015-072018-06-16
PN-EN 60317-0-4:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0: Wymagania ogólne -- Sekcja 4: Przewody miedziane gołe lub emaliowane prostokątne, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem impregnacyjnym2016-05-23PN-EN 60317-0-4:2016-052018-11-27
PN-EN 60317-31:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 31: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 1802016-06-21PN-EN 60317-31:2016-062018-11-26
PN-EN 60317-32:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 32: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 1552016-04-19PN-EN 60317-32:2016-042018-11-26
PN-EN 60317-33:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 33: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 2002016-04-13PN-EN 60317-33:2016-042018-11-26
PN-EN 60317-39:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 39: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w oplocie z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 1802016-03-09PN-EN 60317-39:2016-032019-01-15
PN-EN 60317-40:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 40: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w oplocie z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 2002015-07-22PN-EN 60317-40:2015-072018-04-01
PN-EN 60445:2011Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów2018-01-24PN-EN 60445:2018-012020-09-08
PN-EN 60455-2:2002Kompozycje reaktywne na bazie żywic stosowane na izolację elektryczną -- Część 2: Metody badań2016-01-22PN-EN 60455-2:2016-012018-07-30
PN-EN 60599:2010Urządzenia elektryczne impregnowane olejem mineralnym w eksploatacji -- Wytyczne interpretacji analizy gazów rozpuszczonych i wolnych2016-03-08PN-EN 60599:2016-032018-10-21
PN-EN 60664-3:2006Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem2017-07-12PN-EN 60664-3:2017-072020-06-16
PN-EN 60674-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 2: Metody badań2017-04-04PN-EN 60674-2:2017-042019-12-23
PN-EN 60695-1-10:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Wytyczne ogólne2017-05-16PN-EN 60695-1-10:2017-052019-12-23
PN-EN 60695-1-30:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-30: Wytyczne do oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Proces doboru wstępnego -- Wytyczne ogólne2017-07-25PN-EN 60695-1-30:2017-072020-03-28
PN-EN 60695-10-3:2004Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-3: Nadmierne gorąco -- Próba odkształcenia przez uwalnianie naprężeń powstałych podczas formowania tworzyw sztucznych2017-03-07PN-EN 60695-10-3:2017-032019-10-12
PN-EN 60695-11-20:2002Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-20: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 500 W2015-08-17PN-EN 60695-11-20:2015-082018-05-27
PN-EN 60695-11-2:2014-07Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-2: Płomienie probiercze -- Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW: Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-11-28PN-EN 60695-11-2:2017-112020-07-13
PN-EN 60695-11-5:2007Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29PN-EN 60695-11-5:2017-082020-06-16
PN-EN 60695-8-1:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-1: Wydzielanie ciepła -- Wytyczne ogólne2017-04-07PN-EN 60695-8-1:2017-042019-12-20
PN-EN 60715:2007Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych2018-01-15PN-EN 60715:2018-012020-09-01
PN-EN 60793-1-43:2003Włókna światłowodowe -- Część 1-43: Metody badań -- Apertura numeryczna2015-06-30PN-EN 60793-1-43:2015-062018-05-01
PN-EN 60793-2-10:2011Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12016-06-21PN-EN 60793-2-10:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2-20:2009Światłowody -- Część 2-20: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A22016-07-05PN-EN 60793-2-20:2016-072018-12-24
PN-EN 60793-2-30:2013-07Światłowody -- Część 2-30: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A32016-01-18PN-EN 60793-2-30:2016-012018-07-30
PN-EN 60794-1-1:2012Kable światłowodowe -- Część 1-1: Wymagania wspólne -- Postanowienia ogólne2016-06-21PN-EN 60794-1-1:2016-062018-12-18
PN-EN 60794-1-2:2004Kable światłowodowe -- Część 1-2: Wymagania wspólne -- Podstawowe metody badań2013-04-17PN-EN 60794-1-21:2015-072018-04-14
PN-EN 60836:2005Wymagania dotyczące świeżych izolacyjnych olejów silikonowych do zastosowań elektrotechnicznych2016-02-19PN-EN 60836:2016-022018-08-20
PN-EN 60851-4:1998Przewody nawojowe -- Metody badań -- Właściwości chemiczne2016-12-19PN-EN 60851-4:2016-122019-08-10
PN-EN 60885-3:2004Elektryczne metody badania kabli energetycznych -- Część 3: Metody pomiaru wyładowań niezupełnych na odcinkach fabrykacyjnych2015-07-09PN-EN 60885-3:2015-072018-05-14
PN-EN 60947-2:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2018-01-15PN-EN 60947-2:2018-012020-10-13
PN-EN 60947-5-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06PN-EN 60947-5-1:2018-022020-12-15
PN-EN 60966-2-4:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-4: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-22016-11-08PN-EN 60966-2-4:2016-112019-06-22
PN-EN 60966-2-5:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-5: Norma szczegółowa dotyczaca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 1 000 MHz, złącza według IEC 61169-22017-03-17PN-EN 60966-2-5:2017-032019-11-30
PN-EN 60966-2-6:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-6: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-242017-03-21PN-EN 60966-2-6:2017-032019-11-30
PN-EN 61140:2005Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń2016-07-08PN-EN 61140:2016-072019-05-27
PN-EN 61175:2006Systemy przemysłowe, instalacje i wyposażenie oraz produkty przemysłowe -- Oznaczanie sygnałów2015-10-21PN-EN 61175-1:2015-102018-06-25
PN-EN 61180-2:1997Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Urządzenia probiercze2016-12-02PN-EN 61180:2016-122019-07-29
PN-EN 61196-2:2004Kable wielkiej częstotliwości -- Część 2: Norma grupowa na półsztywne kable współosiowe wielkiej częstotliwości o izolacji z politetrafluoroetylenu (PTFE)2016-04-04PN-EN 61196-10:2016-042019-01-22
PN-EN 61340-2-1:2004Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego2015-12-22PN-EN 61340-2-1:2015-122018-10-02
PN-EN 61340-2-3:2002Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego2016-11-29PN-EN 61340-2-3:2016-112019-07-28
PN-EN 61340-2-3:2002Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego2016-11-29PN-EN 61340-2-3:2016-112019-07-28
PN-EN 61340-5-1:2009Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2017-01-31PN-EN 61340-5-1:2017-012019-11-18
PN-EN 61340-5-3:2012Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2015-11-04PN-EN 61340-5-3:2015-112018-08-20
PN-EN 61360-1:2010Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17PN-EN 61360-1:2018-012020-12-01
PN-EN 61726:2002Kable, przewody, złącza oraz komponenty pasywne wielkiej częstotliwości -- Pomiar tłumienności ekranu metodą komory rewerberacyjnej2016-01-18PN-EN 61726:2016-012018-10-13
PN-EN 61914:2009Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2016-06-15PN-EN 61914:2016-062018-12-28
PN-EN 62153-4-7:2006Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektormagnetycznaq [EMC] -- Metoda badania pomiaru impedancji przejściowej i ekranowania - lub tłumienności sprzężenia -- Metoda rury w rurze2016-06-20PN-EN 62153-4-7:2016-062019-01-13
PN-EN 62321:2009Wyroby elektrotechniczne -- Oznaczanie zawartości sześciu substancji podlegających przepisom (ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, bifenyli polibromowanych, difenylowych eterów polibromowanych)2014-02-07PN-EN 62321-6:2015-102018-07-10
PN-EN 62561-1:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych2017-07-05PN-EN 62561-1:2017-072020-04-13
PN-EN 62561-3:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)2017-10-10PN-EN 62561-3:2017-102020-07-20
PN-EN 62561-4:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2018-01-25PN-EN 62561-4:2018-012020-12-01
PN-EN 62561-5:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień2018-01-24PN-EN 62561-5:2018-012020-12-01
PN-EN 62683:2013-07Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji2016-01-14PN-EN 62683:2016-012018-10-02
PN-EN 62683:2016-01Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji2017-11-06PN-EN 62683-1:2017-112020-08-16
PN-HD 50573-5-57:2014-08Koordynacja urządzeń elektrycznych przeznaczonych do ochrony, odłączania izolacyjnego, łączenia i sterowania2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 50573-5-57:2014-08Koordynacja urządzeń elektrycznych przeznaczonych do ochrony, odłączania izolacyjnego, łączenia i sterowania2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29PN-HD 60364-4-41:2017-092020-07-07
PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi2016-03-23PN-HD 60364-4-443:2016-032018-12-14
PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi2016-03-23PN-HD 60364-4-443:2016-032018-12-14
PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami2016-04-04PN-HD 60364-5-534:2016-042018-12-14
PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami2016-04-04PN-HD 60364-5-534:2016-042018-12-14
PN-HD 60364-5-53:2015-08Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 60364-5-53:2015-08Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2016-02-12PN-HD 60364-5-53:2016-022018-07-17
PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2016-07-15PN-HD 60364-6:2016-072019-06-01
PN-HD 60364-7-708:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09PN-HD 60364-7-708:2017-112020-08-18
PN-HD 60364-7-712:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2016-05-09PN-HD 60364-7-712:2016-052019-04-08
PN-HD 60364-7-722:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2016-05-09PN-HD 60364-7-722:2016-052019-02-26
PN-HD 632 S2:2009Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV)2017-03-17PN-HD 632 S3:2017-032019-06-27
PN-IEC 1180-1:1996Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Definicje i wymagania dotyczące badań i procedur2016-12-02PN-EN 61180:2016-122019-07-29
Sektor Górnictwa
PN-EN 1552:2005Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Ścianowe maszyny urabiające -- Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych2018-02-12PN-EN ISO 19225:2018-022018-06-30
PN-EN 50223:2011Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych -- Wymagania bezpieczeństwa2015-09-14PN-EN 50223:2015-092018-04-13
PN-EN 50244:2006Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Przewodnik wyboru, instalacji, użytkowania i konserwacji2016-06-24PN-EN 50244:2016-062019-03-14
PN-EN 50402:2007Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych lub toksycznych oraz par albo tlenu -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego stacjonarnych systemów detekcji gazu2017-05-17PN-EN 50402:2017-052020-02-04
PN-EN 60079-10-1:2009Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe2016-02-19PN-EN 60079-10-1:2016-022018-10-13
PN-EN 60079-13:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem "p"2017-11-28PN-EN 60079-13:2017-112020-10-06
PN-EN 60079-28:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne2015-12-04PN-EN 60079-28:2015-122018-07-01
PN-EN 60079-29-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych2017-02-13PN-EN 60079-29-1:2017-022019-12-23
PN-EN 60079-29-2:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 29-2: Detektory gazu -- Wybór, instalacja, użytkowanie i konserwacja detektorów gazów palnych i tlenu2015-09-04PN-EN 60079-29-2:2015-092018-04-20
PN-EN 60079-30-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania2017-06-01PN-EN 60079-30-1:2017-062020-03-06
PN-EN 60079-30-2:2007Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi2017-09-05PN-EN 60079-30-2:2017-092020-04-03
PN-EN 60079-5:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"2015-08-17PN-EN 60079-5:2015-082018-03-24
PN-EN 60079-6:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"2016-02-04PN-EN 60079-6:2016-022018-03-27
PN-EN 60079-7:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"2016-02-10PN-EN 60079-7:2016-022018-07-31
PN-EN 60079-7:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"2016-02-10PN-EN 60079-7:2016-022018-07-31
PN-EN ISO 14692-1:2010Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Słownictwo, symbole, zastosowanie i materiały2017-10-30PN-EN ISO 14692-1:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 14692-2:2011Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie2017-11-06PN-EN ISO 14692-2:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 14692-3:2011Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu2017-11-09PN-EN ISO 14692-3:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 14692-4:2011Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja2017-11-09PN-EN ISO 14692-4:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 19901-2:2005Przemysł naftowy i gazowniczy -- Specyficzne wymagania dla konstrukcji przybrzeżnych -- Część 2: Sejsmiczne procedury projektowania i kryteria2018-02-07PN-EN ISO 19901-2:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 21809-5:2010Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe2017-09-29PN-EN ISO 21809-5:2017-092018-02-28
PN-EN ISO 21809-5:2010Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe2017-09-29PN-EN ISO 21809-5:2017-092018-02-28
PN-EN ISO 24817:2015-10Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kompozytowe środki do naprawy rur -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola2017-10-26PN-EN ISO 24817:2017-102018-03-31
Sektor Hutnictwa
PN-EN 10207:2007Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów2017-12-21PN-EN 10207:2017-122018-05-31
PN-EN 10263-1:2004Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy2017-12-11PN-EN 10263-1:2017-122018-05-31
PN-EN 10263-2:2004Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali nie przeznaczonych do obróbki cieplnej po przeróbce plastycznej na zimno2017-12-21PN-EN 10263-2:2017-122018-05-31
PN-EN 10263-3:2004Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali do nawęglania2017-12-21PN-EN 10263-3:2017-122018-05-31
PN-EN 10263-4:2004Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego2018-01-15PN-EN 10263-4:2018-012018-05-31
PN-EN 10263-5:2004Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję2018-01-24PN-EN 10263-5:2018-012018-05-31
PN-EN 12438:2002Magnez i stopy magnezu -- Stopy magnezu na anody odlewane2017-10-26PN-EN 12438:2017-102018-03-31
PN-EN 12681:2005Odlewnictwo -- Badania radiograficzne2018-01-24PN-EN 12681-1:2018-012018-05-31
PN-EN 13479:2007Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali2017-08-31PN-EN 13479:2017-082019-03-31
PN-EN 1982:2010Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy2017-10-30PN-EN 1982:2017-102018-03-31
PN-EN 24496:2000Proszki metaliczne -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasach w proszkach żelaza, miedzi, cyny i brązów2017-10-16PN-EN ISO 4496:2017-102018-02-28
PN-EN 25754:1997Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2018-02-06PN-EN ISO 5754:2018-022018-05-31
PN-EN 29455-11:2002Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 11: Rozpuszczalność pozostałości topnika2017-11-15PN-EN ISO 9455-11:2017-112018-03-31
PN-EN 29455-14:2002Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 14: Ocena kleistości pozostałości topnika2017-11-24PN-EN ISO 9455-14:2017-112018-03-31
PN-EN 50444:2010Norma podstawowa dotycząca oceny ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych pochodzących od sprzętu do spawania łukowego i procesów pokrewnych2017-02-14PN-EN 62822-2:2016-112019-09-16
PN-EN 60404-5:2009Materiały magnetyczne -- Część 5: Materiały (magnetycznie twarde) na magnesy trwałe -- Metody pomiaru własności magnetycznych2015-10-09PN-EN 60404-5:2015-102018-05-21
PN-EN 60404-8-6:2009Materiały magnetyczne -- Część 8-6: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały metaliczne magnetycznie miękkie2017-07-12PN-EN 60404-8-6:2017-072020-04-21
PN-EN 60974-4:2011Sprzęt do spawania łukowego -- Część 4: Kontrola okresowa i badanie2017-01-10PN-EN 60974-4:2017-012019-08-25
PN-EN 60974-6:2011Sprzęt do spawania łukowego -- Część 6: Sprzęt o ograniczonym obciążeniu2016-03-08PN-EN 60974-6:2016-032018-10-27
PN-EN 62135-1:2012Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania2015-09-14PN-EN 62135-1:2015-092018-06-11
PN-EN 62135-1:2012Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania2015-09-14PN-EN 62135-1:2015-092018-06-11
PN-EN 62135-2:2010Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2015-08-10PN-EN 62135-2:2015-082018-03-31
PN-EN 730-1:2006Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 1: Zawierające zaporę płomieniową2018-01-24PN-EN ISO 5175-1:2018-012018-05-31
PN-EN 730-2:2006Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 2: Nie zawierające zapory płomieniowej2018-02-05PN-EN ISO 5175-2:2018-022018-05-31
PN-EN ISO 10675-2:2013-12Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy2017-12-28PN-EN ISO 10675-2:2017-122018-05-31
PN-EN ISO 13916:1999Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania2018-02-08PN-EN ISO 13916:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 14271:2011Zgrzewanie rezystancyjne -- Badanie twardości metodą Vickersa (przy małym obciążeniu i mikrotwardości) zgrzein rezystancyjnych punktowych, garbowych i liniowych2017-11-28PN-EN ISO 14271:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 17640:2011Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych2018-01-24PN-EN ISO 17640:2018-012018-05-31
PN-EN ISO 17640:2011Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena2018-01-24PN-EN ISO 17640:2018-012018-05-31
PN-EN ISO 17836:2006Natryskiwanie cieplne -- Wyznaczanie współczynnika osadzania powłoki natryskanej cieplnie2018-02-08PN-EN ISO 17836:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 2063:2006Natryskiwanie cieplne -- Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Cynk, aluminium i ich stopy2017-11-28PN-EN ISO 2063-1:2017-112018-04-30
PN-EN ISO 2082:2011Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki kadmowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali2017-10-26PN-EN ISO 2082:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 2143:2010Utlenianie anodowe aluminim i jego stopów -- Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych -- Metoda testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym2018-01-17PN-EN ISO 2143:2018-012018-05-31
PN-EN ISO 22825:2012Badanie nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu2017-12-21PN-EN ISO 22825:2017-122018-05-31
PN-EN ISO 22829:2008Zgrzewanie rezystancyjne -- Prostownik z transformatorem do zgrzewadeł ze zintegrowanymi transformatorami -- Zespoły prostownika z transformatorem pracujące przy częstotliwości 1000 Hz2017-12-11PN-EN ISO 22829:2017-122018-04-30
PN-EN ISO 23279:2010Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Charakterystyka wskazań w spoinach2017-11-09PN-EN ISO 23279:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 2360:2006Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność -- Pomiar grubości powłok -- Metoda amplitudowa prądów wirowych2017-10-26PN-EN ISO 2360:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 27830:2013-12Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wytyczne oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych2018-02-05PN-EN ISO 27830:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 3210:2010Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwas fosforowy/kwas chromowy2018-02-07PN-EN ISO 3210:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 3927:2011Proszki metaliczne, z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Oznaczanie zgęszczalności w jednoosiowym ściskaniu2017-11-16PN-EN ISO 3927:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 4492:2013-07Proszki metaliczne z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Określanie zmian wymiarowych związanych z prasowaniem i spiekaniem2018-01-25PN-EN ISO 4492:2018-012018-05-31
PN-EN ISO 9455-13:2004Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 13: Określanie rozprysku topnika2017-11-23PN-EN ISO 9455-13:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 9455-15:2004Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 15: Badanie korozji miedzi2017-11-15PN-EN ISO 9455-15:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 9606-1:2014-02Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30PN-EN ISO 9606-1:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 9606-1:2014-02Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30PN-EN ISO 9606-1:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 9606-1:2014-02Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30PN-EN ISO 9606-1:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 9717:2013-07Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Konwersyjne powłoki fosforanowe na metalach2017-12-15PN-EN ISO 9717:2017-122018-04-30
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 115-1+A1:2010Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie2017-10-09PN-EN 115-1:2017-102019-01-31
PN-EN 12080+A1:2011Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne2017-10-16PN-EN 12080:2017-102018-03-31
PN-EN 12081+A1:2011Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary2017-10-16PN-EN 12081:2017-102018-03-31
PN-EN 12082+A1:2011Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne2017-10-16PN-EN 12082:2017-102018-03-31
PN-EN 13848-5+A1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 5: Poziomy jakości geometrycznej -- Szlak2017-10-04PN-EN 13848-5:2017-102018-02-28
PN-EN 14478:2005Kolejnictwo -- Hamowanie -- Terminologia ogólna2018-02-09PN-EN 14478:2018-022018-06-30
PN-EN 1459+A3:2012Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem2017-10-26PN-EN 1459-1:2017-102018-09-30
PN-EN 14776:2005Inżynieria kosmiczna -- Urządzenia do obsługi naziemnej i ich działanie -- Wykorzystanie pakietu danych telemetrycznych i zdalnego sterowania2018-02-05PN-EN 16603-70-41:2018-022018-04-30
PN-EN 15194+A1:2012Rowery -- Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym (EPAC) -- Rowery dwukołowe EPAC2018-01-24PN-EN 15194:2018-012019-04-30
PN-EN 15507:2009Opakowania -- Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych -- Badania porównawcze różnych rodzajów polietylenu2018-02-09PN-EN 15507:2018-022018-05-31
PN-EN 15969-1:2015-09Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2018-02-09PN-EN 15969-1:2018-022018-06-30
PN-EN 2287:2001Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe proste ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Wymiary i obciążenia2017-11-24PN-EN 2287:2017-112018-02-28
PN-EN 28846:1998Małe statki -- Urządzenia elektryczne -- Ochrona przed zapaleniem otaczających gazów palnych2017-11-24PN-EN ISO 8846:2017-112018-02-23
PN-EN 28848:1999Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania2017-11-15PN-EN ISO 8848:2017-112018-02-28
PN-EN 29775:1999Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW2017-11-15PN-EN ISO 9775:2017-112018-02-28
PN-EN 3820:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby metryczne, z łbem sześciokątnym normalnym, ze zgrubną tolerancją trzpienia normalnego, z gwintem krótkim, ze stopu tytanu, anodowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) / 315 °C2018-02-06PN-EN 3820:2018-022018-04-30
PN-EN 81-73:2006Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2016-04-19PN-EN 81-73:2016-042018-08-31
PN-EN ISO 10088:2013-10Małe statki -- Stałe instalacje paliwowe2017-11-06PN-EN ISO 10088:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 10133:2013-06Małe statki -- Systemy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia2017-11-09PN-EN ISO 10133:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 10239:2015-02Małe statki -- Instalacje skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2017-11-24PN-EN ISO 10239:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 10592:1999Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania2017-11-15PN-EN ISO 10592:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 11105:2000Małe statki -- Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny2017-12-21PN-EN ISO 11105:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 12217-1:2016-02Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m2017-12-12PN-EN ISO 12217-1:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 12217-2:2016-02Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 2: Jednostki żaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m2017-12-12PN-EN ISO 12217-2:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 12217-3:2016-02Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m2017-11-09PN-EN ISO 12217-3:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 13929:2002Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Systemy łączników zębatych2017-11-15PN-EN ISO 13929:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 15584:2005Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki benzynowe -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku2017-11-09PN-EN ISO 15584:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 15652:2006Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z wbudowanym na stałe strugowodnym układem napędowym2017-11-09PN-EN ISO 15652:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 16147:2005Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku2017-11-24PN-EN ISO 16147:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 8665:2007Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy2017-11-06PN-EN ISO 8665:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 8847:2006Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Systemy sterociągów2017-11-06PN-EN ISO 8847:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 9094:2016-03Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa2017-11-09PN-EN ISO 9094:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 9097:1999Małe statki -- Wentylatory elektryczne2017-11-06PN-EN ISO 9097:2017-112018-02-28
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 13160-1:2005Układy wykrywania przecieków -- Część 1: Zasady ogólne2016-10-25PN-EN 13160-1:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-2:2003Układy wykrywania nieszczelności -- Część 2: Układy ciśnieniowe i próżniowe2016-10-28PN-EN 13160-2:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-3:2004Układy wykrywania nieszczelności -- Część 3: Układy dla zbiorników na ciecze2016-10-28PN-EN 13160-3:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-4:2003Układy wykrywania nieszczelności -- Część 4: Systemy czujników cieczy i/lub pary stosowanych w obudowach przeciwprzeciekowych lub przestrzeni międzywęzłowej2016-10-28PN-EN 13160-4:2016-102018-04-30
PN-EN 13160-5:2005Układy wykrywania nieszczelności -- Część 5: Systemowe sprawdziany wykrywania nieszczelności w zbiornikach2016-11-08PN-EN 13160-5:2016-112018-04-30
PN-EN 13160-7:2003Układy wykrywania nieszczelności -- Część 7: Wymagania ogólne i metody badań przestrzeni międzywęzłowych, powłok przeciwprzeciekowych i przeciwprzeciekowych płaszczy2016-11-08PN-EN 13160-7:2016-112018-04-30
PN-EN 13771-2:2009Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające2018-01-25PN-EN 13771-2:2018-012018-03-31
PN-EN 15048-1:2008Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych -- Część 1: Wymagania ogólne2016-09-27PN-EN 15048-1:2016-092018-04-30
PN-EN 15695-1:2012Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin2017-12-21PN-EN 15695-1:2017-122018-03-31
PN-EN 15695-2:2012Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań2017-12-21PN-EN 15695-2:2017-122018-03-31
PN-EN 16084:2011Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń2017-10-10PN-EN ISO 14903:2017-102018-02-28
PN-EN 1853+A1:2009Maszyny rolnicze -- Przyczepy wywrotki -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-01-24PN-EN 1853:2018-012018-04-30
PN-EN 1870-18:2013-09Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 18: Pilarki formatowe2017-12-15PN-EN ISO 19085-5:2017-122018-02-28
PN-EN 593+A1:2011Armatura przemysłowa -- Przepustnice metalowe2018-02-07PN-EN 593:2018-022018-04-30
PN-EN 60534-2-3:2001Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 2-3: Wydajność przepływowa -- Procedury badań2016-08-23PN-EN 60534-2-3:2016-082019-01-20
PN-EN 60534-8-4:2006Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 8-4: Emisja hałasu -- Metoda przewidywania hałasu wytwarzanego przez przepływ hydrodynamiczny w zaworach2016-05-12PN-EN 60534-8-4:2016-052018-10-20
PN-EN 609-1+A2:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna -- Część 1: Łuparki klinowe2017-02-07PN-EN 609-1:2017-022018-06-30
PN-EN 61003-1:2004Pomiary i sterowania procesami przemysłowymi -- Urządzenia z analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami -- Część 1: Metody wyznaczania właściwości2017-02-01PN-EN 61003-1:2017-022019-11-04
PN-EN 61003-2:2010System sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych2017-02-01PN-EN 61003-2:2017-022019-11-04
PN-EN 61069-1:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 1: Postanowienia ogólne i metodologia2017-02-07PN-EN 61069-1:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-2:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 2: Metodologia oceny2017-02-02PN-EN 61069-2:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-3:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 3: Ocena funkcjonalności systemu2017-02-02PN-EN 61069-3:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-4:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 4: Ocena parametrów systemu2017-02-02PN-EN 61069-4:2017-022019-11-11
PN-EN 61069-5:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 5: Ocena niezawodności systemu2017-02-01PN-EN 61069-5:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-6:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 6: Ocena współdziałania systemu z operatorem2017-02-02PN-EN 61069-6:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-7:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 7: Ocena bezpieczeństwa systemu2017-02-02PN-EN 61069-7:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-8:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 8: Ocena niewiążących się z zadaniem właściwości systemu2017-02-02PN-EN 61069-8:2017-022019-07-20
PN-EN 61326-3-1:2010Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-1: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wy2017-12-21PN-EN 61326-3-1:2017-122020-06-20
PN-EN 61400-12-1:2006Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych2017-07-05PN-EN 61400-12-1:2017-072020-04-07
PN-EN 61400-25-1:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli2018-02-01PN-EN 61400-25-1:2018-022020-12-01
PN-EN 61400-25-2:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-2: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele informacyjne2016-01-12PN-EN 61400-25-2:2016-012018-08-04
PN-EN 61400-25-3:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-3: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele wymiany informacji2016-01-12PN-EN 61400-25-3:2016-012018-08-04
PN-EN 61400-25-4:2009Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML2017-05-17PN-EN 61400-25-4:2017-052020-01-04
PN-EN 61400-25-5:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności2018-02-05PN-EN 61400-25-5:2018-022020-10-25
PN-EN 61400-25-6:2011Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-6: Łączność do monitorowania i sterowania elektrowniami wiatrowymi -- Klasy węzłów logicznych i klasy danych do monitorowania stanu2017-05-17PN-EN 61400-25-6:2017-052020-01-20
PN-EN 61511-1:2007Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania2017-07-07PN-EN 61511-1:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-2:2008Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 2: Wytyczne do stosowania IEC 61511-12017-07-07PN-EN 61511-2:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-3:2009Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 3: Wytyczne do określania poziomów wymaganych nienaruszalności bezpieczeństwa2017-07-07PN-EN 61511-3:2017-072020-04-21
PN-EN 61784-3:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2016-12-02PN-EN 61784-3:2016-122019-06-17
PN-EN 61804-3:2011Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami -- Część 3: Język Opisu Urządzenia Elektronicznego (EDDL)2016-02-23PN-EN 61804-3:2016-022018-07-14
PN-EN 61987-11:2013-05Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 11: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Struktury ogólne2017-07-07PN-EN 61987-11:2017-072020-04-21
PN-EN 62256:2009Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych2017-10-04PN-EN 62256:2017-102020-07-04
PN-EN 62264-3:2008Integracja przedsięwzięcia i systemu sterowania -- Część 3: Modele działań zarządzania operatywnego wytwarzaniem2017-07-03PN-EN 62264-3:2017-072020-01-20
PN-EN 62264-5:2012Integracja przedsięwzięcie-system sterowania -- Część 5: Transakcje między administracją i wytwarzaniem2017-02-07PN-EN 62264-5:2017-022019-11-25
PN-EN 62424:2009Specyfikacja inżynierii sterowania procesem -- Przedstawienie wniosków w postaci diagramów P&I do wymiany danych między narzędziami P&ID i PCE-CAE2017-02-01PN-EN 62424:2017-022019-08-19
PN-EN 62453-1:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 1: Przegląd i wytyczne2017-06-29PN-EN 62453-1:2017-062020-01-20
PN-EN 62453-2:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 2: Koncepcje i ich szczegółowe opisanie2017-06-29PN-EN 62453-2:2017-062020-01-20
PN-EN 62541-10:2013-05Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 10: Programy2015-11-04PN-EN 62541-10:2015-112018-04-14
PN-EN 62541-3:2011Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2015-10-07PN-EN 62541-3:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-4:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 4: Usługi2015-10-28PN-EN 62541-4:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-5:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 5: Model informacyjny2015-10-28PN-EN 62541-5:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-6:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 6: Odwzorowania2015-10-28PN-EN 62541-6:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-7:2013-05Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 7: Profile2015-10-28PN-EN 62541-7:2015-102018-04-29
PN-EN 62541-8:2012Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 8: Dostęp do danych2015-11-04PN-EN 62541-8:2015-112018-04-29
PN-EN 62541-9:2013-05Specyfikacja zunifikowanej architektury OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2015-11-04PN-EN 62541-9:2015-112018-04-29
PN-EN 62591:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne --Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne -- Bezprzewodowy HART2016-11-21PN-EN 62591:2016-112019-09-16
PN-EN 62657-2:2016-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2017-12-28PN-EN 62657-2:2017-122020-06-15
PN-EN ISO 10156:2010Gazy i mieszaniny gazów -- Wyznaczanie odporności na zagrożenie ogniowe i utlenianie podczas wyboru zaworów wylotowych do butli do gazów2017-12-11PN-EN ISO 10156:2017-122018-02-28
PN-EN ISO 14253-1:2014-02Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją2018-02-01PN-EN ISO 14253-1:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 14253-1:2014-02Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacjami2018-02-01PN-EN ISO 14253-1:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 14253-1:2014-02Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją2018-02-01PN-EN ISO 14253-1:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 15996:2009Butle do gazów -- Zawory ciśnienia resztkowego -- Wymagania ogólne i badania typu2018-01-17PN-EN ISO 15996:2018-012018-03-31
PN-EN ISO 25178-71:2013-06Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 71: Wzorce programowane2018-02-01PN-EN ISO 25178-71:2018-022018-04-30
PN-EN ISO 4254-7:2012Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe i kombajny do zbioru bawełny2018-01-24PN-EN ISO 4254-7:2018-012018-06-30
PN-EN ISO 6145-6:2008Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych -- Część 6: Zwężki krytyczne2017-11-23PN-EN ISO 6145-6:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 6149-4:2015-04Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 4: Wymiary, konstrukcja, metody badań i wymagania dla k2018-01-17PN-EN ISO 6149-4:2018-012018-03-31
PN-EN ISO 6789:2009Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Narzędzia dynamometryczne ręczne -- Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania2017-03-30PN-EN ISO 6789-2:2017-032018-03-31
PN-EN ISO 6789:2009Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Narzędzia dynamometryczne ręczne -- Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania2017-03-30PN-EN ISO 6789-1:2017-032018-03-31
PN-EN ISO 9806:2014-02Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań2017-12-21PN-EN ISO 9806:2017-122018-05-31
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 2267-009:2013-06Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania -- Temperatura pracy od -55 °C do 260 °C -- Część 009: Rodzina DRA, zespoły jedno- i wielożyłowe -- Norma wyrobu2017-12-01PN-EN 2267-009:2017-122018-02-28
PN-EN 2267-010:2014-04Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania -- Temperatura pracy między -55 °C a 260 °C -- Część 010: Rodzina DR, jednożyłowe przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2017-12-01PN-EN 2267-010:2017-122018-02-28
PN-EN 3475-701:2002Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 701: Zdolność do zdzierania i przyleganie izolacji do przewodu2018-02-06PN-EN 3475-701:2018-022018-04-30
PN-EN 4644-001:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne i optyczne prostokątne modułowe, wkładki prostokątne, temperatura pracy 175 °C (lub 125 °C) ciągła -- Część 001: Warunki techniczne2018-02-06PN-EN 4644-001:2018-022018-04-30
PN-EN 50131-2-2:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2018-01-15PN-EN 50131-2-2:2018-012020-09-11
PN-EN 50131-5-3:2011Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych2017-07-03PN-EN 50131-5-3:2017-072020-03-17
PN-EN 50131-6:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilanie2017-12-11PN-EN 50131-6:2017-122020-09-18
PN-EN 50132-7:2013-04Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania2015-06-30PN-EN 62676-4:2015-062018-04-13
PN-EN 50132-7:2013-04Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania2015-06-30PN-EN 62676-4:2015-062018-04-13
PN-EN 50133-7:2002Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania2015-12-11PN-EN 60839-11-2:2015-082018-04-13
PN-EN 50134-2:2007Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: Urządzenia wyzwalające2017-12-21PN-EN 50134-2:2017-122020-08-14
PN-EN 54-12:2005Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego2015-05-13PN-EN 54-12:2015-052019-04-30
PN-EN 54-3:2003Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2014-12-10PN-EN 54-3:2014-122018-07-23
PN-EN 54-5:2003Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe2017-05-05PN-EN 54-5:2017-052021-02-28
PN-EN 6059-503:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 503: Wzrost temperatury spowodowany prądem znamionowym2017-12-01PN-EN 6059-503:2017-122018-02-28
PN-EN 61162-1:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 1: Jeden mówiący i wielu słuchających2017-04-07PN-EN 61162-1:2017-042019-10-05
PN-EN 61174:2009Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) -- Wymagania dotyczące obsługi i działania, metody i wymagane wyniki badań2016-04-13PN-EN 61174:2016-042018-09-23
PN-EN 61300-3-21:2002Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania i czas stanu nieustalonego2016-02-04PN-EN 61300-3-21:2016-022018-12-18
PN-EN 62287-1:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Techniki podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (CSTDMA)2017-11-06PN-EN 62287-1:2017-112020-05-10
PN-EN 62287-2:2013-12Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Techniki samoorganizującego się podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (SOTDMA)2017-09-29PN-EN 62287-2:2017-092020-03-14
PN-EN 62320-1:2010Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- System automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Stacje bazowe AIS -- Minimalne wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2015-08-19PN-EN 62320-1:2015-082018-02-24
PN-EN 62320-2:2008Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji -- Część 2: Stacje AIS AdoN -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2017-06-13PN-EN 62320-2:2017-062019-12-05
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1069-1:2010Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-10-26PN-EN 1069-1:2017-102018-02-28
PN-EN 1069-2:2010Zjeżdżalnie wodne -- Część 2: Instrukcje2017-10-26PN-EN 1069-2:2017-102018-02-28
PN-EN 1176-1:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-12-21PN-EN 1176-1:2017-122018-10-31
PN-EN 1176-2:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek2017-12-21PN-EN 1176-2:2017-122018-10-31
PN-EN 1176-3:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni2017-12-21PN-EN 1176-3:2017-122018-10-31
PN-EN 1176-4:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych2017-12-21PN-EN 1176-4:2017-122018-10-31
PN-EN 1176-6:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących2017-12-21PN-EN 1176-6:2017-122018-10-31
PN-EN 1272:2000Artykuły do pielęgnowania i użytkowania przez dzieci -- Krzesełka montowane do stołu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-07-18PN-EN 1272:2017-072018-05-31
PN-EN 13227:2004Podłogi drewniane -- Lamparkiet z drewna litego2018-02-01PN-EN 13227:2018-022018-05-31
PN-EN 13249+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)2016-11-21PN-EN 13249:2016-112018-07-31
PN-EN 13250+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych2016-11-21PN-EN 13250:2016-112018-07-31
PN-EN 13251+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych2016-11-24PN-EN 13251:2016-112018-07-31
PN-EN 13252+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych2016-11-24PN-EN 13252:2016-112018-07-31
PN-EN 13253+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)2016-11-24PN-EN 13253:2016-112018-07-31
PN-EN 13254+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2016-11-24PN-EN 13254:2016-112018-07-31
PN-EN 13255+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2016-11-24PN-EN 13255:2016-112018-07-31
PN-EN 13256+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych2016-11-24PN-EN 13256:2016-112018-07-31
PN-EN 13257+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych2016-11-29PN-EN 13257:2016-112018-07-31
PN-EN 13265+A1:2015-04Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych2016-11-29PN-EN 13265:2016-112018-07-31
PN-EN 13329:2016-05Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badania2017-12-01PN-EN 13329+A1:2017-122018-04-30
PN-EN 13402-3:2014-01Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Wymiary ciała i interwały2017-11-09PN-EN 13402-3:2017-112018-03-31
PN-EN 13489:2004Podłogi drewniane -- Elementy posadzkowe wielowarstwowe2017-11-23PN-EN 13489:2017-112018-03-31
PN-EN 13553:2015-08Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe do użytku w szczególnie wilgotnych miejscach -- Specyfikacja2017-10-04PN-EN 13553:2017-102018-02-28
PN-EN 13634:2016-03Obuwie ochronne do jazdy motocyklem -- Wymagania i metody badań2018-02-12PN-EN 13634:2018-022018-06-30
PN-EN 13845:2006Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja2017-10-04PN-EN 13845:2017-102018-02-28
PN-EN 14225-1:2006Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań2018-02-12PN-EN 14225-1:2018-022018-06-30
PN-EN 14225-2:2006Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań2018-02-12PN-EN 14225-2:2018-022018-06-30
PN-EN 14225-3:2006Skafandry nurkowe -- Część 3: Skafandry (zespoły) ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań2018-02-12PN-EN 14225-3:2018-022018-06-30
PN-EN 14298:2005Tarcica -- Ocena jakości suszenia2018-02-05PN-EN 14298:2018-022018-04-30
PN-EN 14915:2014-01Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, ocena zgodności i znakowanie2017-07-25PN-EN 14915+A1:2017-072019-03-31
PN-EN 14988-1+A1:2013-02Wysokie krzesełka dla dzieci -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-10-16PN-EN 14988:2017-102018-07-31
PN-EN 14988-2+A1:2013-02Wysokie krzesełka dla dzieci -- Część 2: Metody badań2017-10-16PN-EN 14988:2017-102018-07-31
PN-EN 15649-1+A2:2014-03Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 1: Klasyfikacja, materiały, wymagania ogólne i metody badań2018-02-07PN-EN ISO 25649-1:2018-022018-04-30
PN-EN 15649-2+A2:2013-09Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 2: Informacje dla konsumenta2018-02-07PN-EN ISO 25649-2:2018-022018-04-30
PN-EN 15649-3+A1:2012Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy A2018-02-07PN-EN ISO 25649-3:2018-022018-04-30
PN-EN 15649-4+A1:2012Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy B2018-02-07PN-EN ISO 25649-4:2018-022018-04-30
PN-EN 15649-5:2010Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy C2018-02-07PN-EN ISO 25649-5:2018-022018-04-30
PN-EN 15649-6+A1:2014-03Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy D2018-02-07PN-EN ISO 25649-6:2018-022018-04-30
PN-EN 15649-7:2010Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 7: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy E2018-02-07PN-EN ISO 25649-7:2018-022018-04-30
PN-EN 16121:2013-12Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności2017-11-24PN-EN 16121+A1:2017-112018-03-31
PN-EN 565:2009Sprzęt alpinistyczny -- Taśma -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-11-06PN-EN 565:2017-112018-02-28
PN-EN 71-14:2015-02Bezpieczeństwo zabawek -- Część 14: Trampoliny do użytku domowego2017-11-16PN-EN 71-14+A1:2017-112018-02-28
PN-EN 71-3+A1:2014-12Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2017-12-05PN-EN 71-3+A2:2017-122018-02-28
PN-EN 71-7:2014-07Bezpieczeństwo zabawek -- Część 7: Farby do malowania palcami -- Wymagania i metody badań2017-12-21PN-EN 71-7+A1:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 105-B03:2000Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Odporność wybarwień na pogodę: Ekspozycja zewnętrzna2018-02-09PN-EN ISO 105-B03:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 1107:2005Sieci rybackie -- Wyroby sieciowe -- Podstawowe terminy i definicje2017-10-16PN-EN ISO 1107:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 17231:2011Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności skór odzieżowych na zwilżanie2017-11-09PN-EN ISO 17231:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 1833-11:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 11: Mieszanki włókien celulozowych i poliestrowych (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2017-12-15PN-EN ISO 1833-11:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 1833-4:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 4: Mieszanki określonych włókien proteinowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem podchlorynu)2017-12-15PN-EN ISO 1833-4:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 1833-7:2010Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 7: Mieszanki włókien poliamidowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu metanowego)2017-12-15PN-EN ISO 1833-7:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 2411:2002Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie przyczepności powleczenia2017-11-23PN-EN ISO 2411:2017-112018-04-30
PN-EN ISO 6179:2010Guma lub kauczuk termoplastyczny -- Arkusze kauczukowe i płaskie wyroby tekstylne powleczone kauczukiem -- Wyznaczanie prędkości przenikania cieczy lotnych (metoda grawimetryczna)2017-10-26PN-EN ISO 6179:2017-102018-02-28
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN 12014-2:2001Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zawartości azotanów i/lub azotynów -- Część 2: Oznaczanie zawartości azotanów w warzywach i przetworach warzywnych metodą HPLC/IC2018-01-17PN-EN 12014-2:2018-012018-06-30
PN-EN 1406:2009Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Skrobie zmodyfikowane2017-12-05PN-EN 1406:2017-122018-05-31
PN-EN 15510:2009Pasze -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, żelaza, cynku, miedzi, manganu, kobaltu, molibdenu, arsenu, ołowiu i kadmu z zastosowaniem ICP-AES2017-09-05PN-EN 15510:2017-092018-02-28
PN-EN 15550:2009Pasze -- Oznaczanie kadmu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem kuwety grafitowej (GF-AAS) po mineralizacji ciśnieniowej2017-09-27PN-EN 15550:2017-092018-02-28
PN-EN 15621:2012Pasze -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, siarki, żelaza, cynku, miedzi, manganu i kobaltu po mineralizacji ciśnieniowej metodą ICP-AES2017-09-27PN-EN 15621:2017-092018-02-28
PN-EN ISO 12099:2010Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni2017-10-26PN-EN ISO 12099:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 12099:2010Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni2017-10-26PN-EN ISO 12099:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 542:1997Nasiona oleiste -- Pobieranie próbek2017-10-26PN-EN ISO 21294:2017-102018-03-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 41003:2012Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego2017-09-26PN-EN 62949:2017-092019-06-20
PN-EN 419212-1:2015-02Interfejs aplikacyjny dla kart elektronicznych stosowanych jako bezpieczne urządzenia do składania podpisu elektronicznego -- Część 1: Usługi podstawowe2017-11-28PN-EN 419212-3:2017-122018-03-31
PN-EN 419212-1:2015-02Interfejs aplikacyjny dla kart elektronicznych stosowanych jako bezpieczne urządzenia do składania podpisu elektronicznego -- Część 1: Usługi podstawowe2017-11-28PN-EN 419212-1:2017-112018-03-31
PN-EN 419212-2:2015-02Interfejs aplikacyjny dla kart elektronicznych stosowanych jako bezpieczne urządzenia do składania podpisu elektronicznego -- Część 2: Usługi dodatkowe2017-11-28PN-EN 419212-1:2017-112018-03-31
PN-EN 419212-2:2015-02Interfejs aplikacyjny dla kart elektronicznych stosowanych jako bezpieczne urządzenia do składania podpisu elektronicznego -- Część 2: Usługi dodatkowe2017-11-28PN-EN 419212-3:2017-122018-03-31
PN-EN 50090-4-3:2009Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Cześć 4-3: Warstwy niezależne od nośnika -- Komunikacja za pośrednictwem Internetu2015-08-17PN-EN 50090-4-3:2015-082018-05-25
PN-EN 50090-5-3:2007Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-3: Nośniki i warstwy zależne od nośnika -- Częstotliwość radiowa2016-02-29PN-EN 50090-5-3:2016-022018-11-02
PN-EN 50310:2012Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym2016-09-27PN-EN 50310:2016-092019-04-11
PN-EN 50360:2004Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) -- Norma wyrobu2017-11-24PN-EN 50360:2017-112020-07-24
PN-EN 50383:2011Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50383:2011Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyj2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50385:2004Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetyczny2017-11-24PN-EN 50385:2017-112020-07-24
PN-EN 50400:2006Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji 2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50401:2008Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozyc2017-11-24PN-EN 50401:2017-112020-07-24
PN-EN 50491-1:2014-08Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Wymagania ogólne2017-06-22PN-EN 63044-1:2017-062018-03-03
PN-EN 50492:2009Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50492:2009Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50527-1:2010Procedura oceny ekspozycji pracowników z wszczepionymi aktywnymi implantami medycznymi w polach elektromagnetycznych -- Część 1: Informacje ogólne2017-01-24PN-EN 50527-1:2017-012019-07-04
PN-EN 50527-2-1:2011Procedura oceny ekspozycji w polach elektromagnetycznych pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dotyczące pracowników z stymulatorami serca2017-01-24PN-EN 50527-2-1:2017-012019-07-04
PN-EN 50566:2013-07Norma wyrobu dotycząca oceny zgodności z ograniczeniami podstawowymi pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez doręczne i montowane na ciele urządzenia komunikacji bezprzewodowej używane przez ogół ludności (30 MHz-6 GHz)2017-11-24PN-EN 50566:2017-112020-07-24
PN-EN 55011:2012Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru2016-05-31PN-EN 55011:2016-052019-02-15
PN-EN 55014-1:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja2017-06-13PN-EN 55014-1:2017-062020-04-28
PN-EN 55014-2:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne -- Norma grupy wyrobów2015-06-22PN-EN 55014-2:2015-062018-03-25
PN-EN 55014-2:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne -- Norma grupy wyrobów2015-06-22PN-EN 55014-2:2015-062018-03-25
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55025:2009Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2017-04-07PN-EN 55025:2017-042019-12-01
PN-EN 55032:2012Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji2015-01-26PN-EN 55032:2015-092018-05-05
PN-EN 55032:2012Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji2015-01-26PN-EN 55032:2015-092018-05-05
PN-EN 60065:2015-08Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60728-11:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29PN-EN 60728-11:2017-092020-05-26
PN-EN 60728-11:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29PN-EN 60728-11:2017-092020-05-26
PN-EN 60728-5:2008Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 5: Urządzenia stacji głównej2016-09-07PN-EN 60728-5:2016-092019-04-22
PN-EN 60849:2001Dźwiękowe systemy ostrzegawcze2017-04-04PN-EN 50849:2017-042020-03-03
PN-EN 60950-1:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60950-22:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2017-07-14PN-EN 60950-22:2017-072020-04-14
PN-EN 60990:2002Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym2016-12-30PN-EN 60990:2016-122019-07-04
PN-EN 61000-4-10:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione2017-04-07PN-EN 61000-4-10:2017-042020-02-24
PN-EN 61000-4-12:2009Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-12: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne2017-12-11PN-EN 61000-4-12:2017-122020-08-22
PN-EN 61000-4-16:2001Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz2016-05-23PN-EN 61000-4-16:2016-052019-01-13
PN-EN 61000-4-30:2011Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii2015-05-18PN-EN 61000-4-30:2015-052018-03-27
PN-EN 61000-4-9:1998Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne2016-11-24PN-EN 61000-4-9:2016-112019-08-17
PN-EN 61970-301:2014-11Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2017-07-25PN-EN 61970-301:2017-072020-01-20
PN-EN 61970-452:2014-04Interfejs aplikacji systemów zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Profile statycznych modeli sieci przesyłowej oparte na CIM2015-11-25PN-EN 61970-452:2015-112018-05-14
PN-EN 61970-552:2014-07Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 552: Format wymiany w modelu CIMXML2017-05-16PN-EN 61970-552:2017-052019-11-01
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-5:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-6:2015-112018-07-10
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-3:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-1:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-4:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-2:2016-032019-01-08
PN-EN 62106:2010Wykaz parametrów radiowego systemu przesyłania danych (RDS) w radiofonicznym pasmie UKF-FM w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108,0 MHz2015-09-23PN-EN 62106:2015-092018-05-04
PN-EN 62209-1:2006Ekspozycja człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezsznurowych urządzeń łączności -- Modelowanie człowieka, oprzyrządowanie i procedury -- Część 1: Procedura wyznaczania tempa pochłaniania energii elekt2016-12-19PN-EN 62209-1:2016-122019-08-10
PN-EN 62325-351:2014-05Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 351: Profil CIM wymiany informacji dla europejskiego modelu rynku2017-01-31PN-EN 62325-351:2017-012019-07-20
PN-EN 62325-451-1:2014-05Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-1: Potwierdzenie transakcji procesów i związany z kontekstem wzór z modelowaniem CIM2017-09-27PN-EN 62325-451-1:2017-092020-03-06
PN-EN 62325-451-4:2015-06Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-4: Rozliczenie i równoważenie procesu biznesowego, modele kontekstowe i modele asemblerowe dla rynku europejskiego2017-11-23PN-EN 62325-451-4:2017-112020-05-16
PN-EN 62605:2011Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne książki i publikacje elektroniczne -- Format wymiany danych dla słowników elektronicznych2017-02-06PN-EN 62605:2017-022019-11-18
PN-EN 62634:2011Radiofoniczny system przekazu danych (RDS) -- Parametry i właściwości odbiorników -- Metody pomiarów2015-09-23PN-EN 62634:2015-092018-05-04
PN-EN 62665:2013-02Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne technologie publikacji elektronicznych i książek elektronicznych -- Kody matrycowe do głosowej prezentacji tekstów drukowanych2016-05-06PN-EN 62665:2016-052019-01-15
PN-EN 62680-1-2:2017-02Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2017-12-15PN-EN 62680-1-2:2017-122020-10-27
PN-EN 62680-1:2014-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1: Specyfikacja uniwersalnej magistrali szeregowej, wersja 2.02017-04-20PN-EN 62680-2-1:2016-032018-10-20
PN-EN 62680-2:2014-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 2: Uniwersalna magistrala szeregowa -- Specyfikacja kabli i złączy mikro-USB, wersja 1.012017-04-20PN-EN 62680-2-2:2016-032018-10-14
PN-EN 62680-3:2014-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 3: Specyfikacja ładowania akumulatorów USB, wersja 1.22017-04-07PN-EN 62680-1-1:2016-032018-10-14
PN-EN 62680-4:2014-06Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 4: Dokument klasy kabli i złączy uniwersalnej magistrali szeregowej, wersja 2.02017-04-20PN-EN 62680-2-3:2016-032018-10-14
PN-EN ISO 12052:2012Informatyka w ochronie zdrowia -- Obrazowanie cyfrowe i przesyłanie obrazów w medycynie (DICOM), łącznie z przepływem zadań i zarządzaniem danymi2017-10-26PN-EN ISO 12052:2017-102018-03-31
Sektor Usług
PN-EN 14142-1:2011Usługi pocztowe -- Bazy danych adresowych -- Część 1: Części składowe adresu pocztowego2018-02-01PN-EN ISO 19160-4:2018-022018-06-30
PN-EN 14615:2009Usługi pocztowe -- Cyfrowe znaki opłaty pocztowej -- Zastosowania, bezpieczeństwo i projektowanie2017-11-23PN-EN 14615:2017-112018-03-31
PN-EN 15838:2010Punkty kontaktu z klientem -- Wymagania dotyczące świadczenia usługi2017-09-29PN-EN ISO 18295-2:2017-092018-02-28
PN-EN 15838:2010Punkty kontaktu z klientem -- Wymagania dotyczące świadczenia usługi2017-09-29PN-EN ISO 18295-1:2017-092018-02-28
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 13306:2010Obsługiwanie -- Terminologia dotycząca obsługiwania2018-01-24PN-EN 13306:2018-012018-05-31
PN-EN 14784-2:2007Badania nieniszczące -- Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych -- Część 2: Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma2018-01-15PN-EN ISO 16371-2:2018-012018-05-31
PN-EN 16128:2011Zalecana metoda badania uwalniania niklu z tych części okularów korekcyjnych i słonecznych, które z założenia będą miały bliski długotrwały kontakt ze skórą2015-12-21PN-EN 16128:2015-122018-11-30
PN-EN 16392-2:2014-05Badania nieniszczące -- Charakteryzacja i weryfikacja ultradźwiękowych wieloelementowych systemów -- Część 2: Głowice2017-11-23PN-EN ISO 18563-2:2017-112018-02-28
PN-EN 27243:2005Środowiska gorące -- Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT2018-01-15PN-EN ISO 7243:2018-012018-03-31
PN-EN 60300-3-3:2006Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-3: Przewodnik zastosowań -- Szacowanie kosztu cyklu życia2017-07-07PN-EN 60300-3-3:2017-072020-03-03
PN-EN 61078:2006Techniki analizy niezawodności -- Metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie2017-01-12PN-EN 61078:2017-012019-09-16
PN-EN 61285:2006Sterowanie procesami przemysłowymi -- Bezpieczeństwo pomieszczeń na analizatory2015-06-30PN-EN 61285:2015-062018-03-31
PN-EN 61515:1999Przewody termoelementowe płaszczowe i termoelementy płaszczowe2016-10-12PN-EN 61515:2016-102019-06-01
PN-EN 61703:2005Wyrażenia matematyczne dotyczące nieuszkadzalności, gotowości, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi2016-12-30PN-EN 61703:2016-122019-09-16
PN-EN 61709:2011Komponenty elektryczne -- Nieuszkadzalność -- Warunki odniesienia i modele wpływu narażeń do przeliczania intensywności uszkodzeń2017-07-07PN-EN 61709:2017-072020-03-24
PN-EN ISO 10075-1:2002Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą -- Część 1: Terminy ogólne i definicje2018-01-24PN-EN ISO 10075-1:2018-012018-04-30
PN-EN ISO 11978:2015-03Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewek kontaktowych -- Etykietowanie2017-10-30PN-EN ISO 11978:2017-102018-03-31
PN-EN ISO 11981:2010Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Określanie kompatybilności fizycznej produktów do konserwacji soczewki kontaktowej z soczewkami kontaktowymi2018-02-08PN-EN ISO 11981:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 11986:2010Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Dobór i dopuszczanie środków konserwujących2018-02-07PN-EN ISO 11986:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 18369-1:2008Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji2017-11-15PN-EN ISO 18369-1:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 18369-2:2013-06Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 2: Tolerancje2017-11-15PN-EN ISO 18369-2:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 18369-3:2010Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 3: Metody pomiaru2017-11-15PN-EN ISO 18369-3:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 18369-4:2010Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 4: Fizykochemiczne właściwości materiałów soczewek kontaktowych2017-11-15PN-EN ISO 18369-4:2017-112018-03-31
PN-EN ISO 21987:2010Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe oprawione2017-10-16PN-EN ISO 21987:2017-102018-02-28
PN-EN ISO 7250-1:2010Podstawowe wymiary ciała ludzkiego do projektowania technicznego -- Część 1: Określanie wymiarów ciała ludzkiego oraz punkty odniesienia2017-12-28PN-EN ISO 7250-1:2017-122018-03-31
PN-EN ISO 8980-1:2006Optyka oftalmiczna -- Gotowe soczewki okularowe nieokrojone -- Część 1: Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych2017-11-24PN-EN ISO 8980-1:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 8980-2:2006Optyka oftalmiczna -- Gotowe soczewki okularowe nieokrojone -- Część 2: Wymagania dotyczące soczewek progresywnych2017-11-23PN-EN ISO 8980-2:2017-112018-02-28
PN-EN ISO 9241-12:2002Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT) -- Część 12: Prezentacja informacji2017-07-05PN-EN ISO 9241-125:2017-122018-04-30
PN-IEC 61882:2005Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) -- Przewodnik zastosowań2016-07-15PN-EN 61882:2016-072019-04-14
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 12006-2+A1:2009Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych -- Część 2: Protezy naczyniowe, w tym protezy połączone z zastawką serca2017-07-05PN-EN ISO 7198:2017-072020-03-31
PN-EN 12791:2016-04Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Chirurgiczna dezynfekcja rąk -- Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)2017-12-01PN-EN 12791+A1:2017-122018-05-31
PN-EN 13284-1:2007Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 1: Manualna metoda grawimetryczna2018-02-05PN-EN 13284-1:2018-022018-05-31
PN-EN 13284-2:2005Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 2: Automatyczne systemy pomiarowe2018-02-05PN-EN 13284-2:2018-022018-05-31
PN-EN 13911:2006Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków2017-10-11PN-EN 13911:2017-102018-02-28
PN-EN 14058:2007Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem2018-02-09PN-EN 14058:2018-022018-05-31
PN-EN 14820:2009Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej2018-01-17PN-EN ISO 6710:2018-012020-09-06
PN-EN 1707:2000Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Łączniki z zamkiem2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 20594-1:2001Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 285+A2:2011Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2016-03-23PN-EN 285:2016-032018-12-23
PN-EN 285+A2:2011Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2016-03-23PN-EN 285:2016-032018-12-23
PN-EN 342:2006Odzież ochronna -- Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem2018-01-15PN-EN 342:2018-012018-05-31
PN-EN 45502-1:2001Aktywne implantowalne wyroby medyczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, oznakowania i informacji dostarczanej przez producenta2015-07-21PN-EN 45502-1:2015-072018-04-20
PN-EN 45544-4:2005Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 4: Przewodnik do wyboru, instalacji, stosowania i konserwacji2016-09-20PN-EN 45544-4:2016-092019-01-25
PN-EN ISO 10079-1:2009Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie -- Wymagania bezpieczeństwa2016-02-19PN-EN ISO 10079-1:2016-022018-11-30
PN-EN ISO 10651-2:2009Respiratory do medycznego stosowania -- Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania -- Część 2: Respiratory przeznaczone do użytku domowego przez pacjentów stale korzystających z respiratora2016-01-18PN-EN ISO 80601-2-72:2016-012018-09-30
PN-EN ISO 10993-4:2017-08Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią2018-02-08PN-EN ISO 10993-4:2018-022018-04-30
PN-EN ISO 11197:2009Jednostki zaopatrzenia medycznego2016-06-28PN-EN ISO 11197:2016-062019-03-09
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 14408:2009Rurki dotchawicze przeznaczone do chirurgii laserowej -- Wymagania dotyczące oznakowania i informacji towarzyszącej2016-05-24PN-EN ISO 14408:2016-052019-03-16
PN-EN ISO 15197:2013-08Systemy do badań diagnostycznych in vitro -- Wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę2015-10-09PN-EN ISO 15197:2015-102018-06-30
PN-EN ISO 15197:2013-08Systemy do badań diagnostycznych in vitro -- Wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę2015-10-09PN-EN ISO 15197:2015-102018-06-30
PN-EN ISO 15378:2015-12Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)2018-02-09PN-EN ISO 15378:2018-022018-04-30
PN-EN ISO 17664:2005Sterylizacja wyrobów medycznych -- Informacje dostarczane przez wytwórcę w celu postępowania z wyrobami medycznymi przeznaczonymi do ponownej sterylizacji2018-02-01PN-EN ISO 17664:2018-022018-06-30
PN-EN ISO 20349:2011Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu -- Wymagania i metody badania2017-10-16PN-EN ISO 20349-2:2017-102019-09-30
PN-EN ISO 20349:2011Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu -- Wymagania i metody badania2017-10-16PN-EN ISO 20349-1:2017-102019-08-31
PN-EN ISO 22112:2006Stomatologia -- Zęby sztuczne do protez dentystycznych2017-12-15PN-EN ISO 22112:2017-122018-02-28
PN-EN ISO 22870:2007Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2017-02-14PN-EN ISO 22870:2017-022019-11-30
PN-EN ISO 23640:2013-07Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro2015-10-09PN-EN ISO 23640:2015-102018-06-30
PN-EN ISO 23640:2013-07Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro2015-10-09PN-EN ISO 23640:2015-102018-06-30
PN-EN ISO 25539-1:2009EImplanty sercowo-naczyniowe -- Wyroby wewnątrznaczyniowe -- Część 1: Protezy wewnątrznaczyniowe2017-07-05PN-EN ISO 25539-1:2017-072020-03-15
PN-EN ISO 5360:2012Parowniki anestezjologiczne -- Kodowane systemy napełniania2016-07-08PN-EN ISO 5360:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 5361:2013-04Urządzenia do anestezji i oddychania -- Rurki dotchawicze i łączniki2017-01-12PN-EN ISO 5361:2017-012019-09-30
PN-EN ISO 5364:2011Urządzenia do anestezji i oddychania -- Rurki oddechowe nosogardzieli2017-01-12PN-EN ISO 5364:2017-012019-09-30
PN-EN ISO 5840:2009Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca2016-01-12PN-EN ISO 5840-2:2016-012018-09-30
PN-EN ISO 7396-1:2010Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni2016-07-08PN-EN ISO 7396-1:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 7396-1:2010Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni2016-07-08PN-EN ISO 7396-1:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 80601-2-56:2013-04Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała2017-10-09PN-EN ISO 80601-2-56:2017-102020-07-31
PN-EN ISO 9917-2:2010Stomatologia -- Cementy wiążące z udziałem wody -- Część 2: Cementy modyfikowane żywicą2018-02-05PN-EN ISO 9917-2:2018-022018-03-31