Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 12085:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wymiarów liniowych próbek do badań2023-03-02PN-EN ISO 29768:2023-032025-09-30
PN-EN 12431:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających2023-03-02PN-EN ISO 29770:2023-032025-09-30
PN-EN 12697-47:2010Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 47: Oznaczanie zawartości popiołów w asfalcie naturalnym2024-02-21PN-EN 12697-47:2024-022024-03-31
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-4:2023-062025-11-30
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-3:2023-062025-11-30
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-2:2023-062025-11-30
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-1:2023-062025-11-30
PN-EN 13467:2018-02Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin2023-02-24PN-EN ISO 12628:2023-022025-09-30
PN-EN 13468:2004Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH2023-02-23PN-EN ISO 12624:2023-022025-09-30
PN-EN 13469:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej przez otuliny2023-02-24PN-EN ISO 12629:2023-022025-09-30
PN-EN 13470:2003Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie gęstości pozornej otuliny2023-02-27PN-EN ISO 18098:2023-022025-09-30
PN-EN 13471:2003Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie współczynnika rozszerzalności cieplnej2009-05-11PN-EN ISO 18099:2023-022025-09-30
PN-EN 13472:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie nasiąkliwości wodą otulin przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu2023-02-23PN-EN ISO 12623:2023-022025-09-30
PN-EN 1366-10+A1:2017-05Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2023-02-20PN-EN 1366-10:2023-022024-03-31
PN-EN 14389-1:2015-07Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Procedury do oszacowania właściwości długotrwałych -- Część 1: Charakterystyki akustyczne2024-02-22PN-EN 14389:2024-022024-03-31
PN-EN 14389-2:2015-07Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Procedury do oszacowania właściwości długotrwałych -- Część 2: Charakterystyki pozaakustyczne2024-02-22PN-EN 14389:2024-022024-03-31
PN-EN 14706:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury stosowania2023-02-27PN-EN ISO 18097:2023-022025-09-30
PN-EN 14707:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury stosowania otulin2023-02-27PN-EN ISO 18096:2023-022025-09-30
PN-EN 14785:2009Ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami -- Wymagania i metody badań2023-06-02PN-EN 16510-2-6:2023-062025-11-30
PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych2023-05-10PN-EN ISO 29766:2023-052025-11-30
PN-EN 16510-1:2018-08Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2023-06-01PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych2023-08-16PN-EN 1996-1-1:2023-082028-03-30
PN-EN 822:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i szerokości2023-03-02PN-EN ISO 29465:2023-032025-09-30
PN-EN 823:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości2023-05-10PN-EN ISO 29466:2023-052025-11-30
PN-EN 825:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie płaskości2023-03-02PN-EN ISO 29468:2023-032025-09-30
PN-EN 826:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu2023-05-10PN-EN ISO 29469:2023-052025-11-30
Sektor Chemii
PN-EN 17306:2020-01Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie składu frakcyjnego pod ciśnieniem atmosferycznym -- Metoda mikrodestylacji2024-02-19PN-EN 17306:2024-022024-05-31
PN-EN ISO 12156-1:2018-12Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania2024-02-26PN-EN ISO 12156-1:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 13927:2015-05Tworzywa sztuczne -- Uproszczony sposób badania wydzielania ciepła z zastosowaniem promiennika stożkowego i układu termopar jako detektora2024-02-26PN-EN ISO 13927:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 3104:2021-03Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej2024-01-26PN-EN ISO 3104:2024-012024-05-31
Sektor Elektroniki
PN-EN 50411-2-4:2012Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 2-4: Hermetyczne kapturowe światłowodowe osłony złączowe typu 1 dla kategorii S i A2022-04-11PN-EN 50411-2-4:2022-042024-11-26
PN-EN 50411-3-2:2011Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 3-2: Spoina mechaniczna włókna jednomodowego2023-12-20PN-EN 50411-3-2:2023-122024-07-21
PN-EN 50419:2008Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE)2023-05-15PN-EN 50419:2023-052025-06-06
PN-EN 50436-4:2019-04Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 4: Połączenie i interfejs cyfrowy między blokadą alkoholową i pojazdem2023-05-16PN-EN 50436-4:2023-052025-06-20
PN-EN 50470-3:2009Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)2023-02-09PN-EN 50470-3:2023-022025-04-11
PN-EN 60051-2:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzy2021-09-02PN-EN IEC 60051-2:2021-092024-04-30
PN-EN 60051-3:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy2021-09-03PN-EN IEC 60051-3:2021-092024-04-30
PN-EN 60051-4:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy2021-09-03PN-EN IEC 60051-4:2021-092024-04-30
PN-EN 60051-9:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Zalecane metody badań2021-09-03PN-EN IEC 60051-9:2021-092024-04-30
PN-EN 60068-2-20:2009Badania środowiskowe -- Część 2-20: Próby -- Próba T: Metody badań lutowności i wytrzymałości na ciepło lutowania podzespołów z końcówkami2021-12-16PN-EN IEC 60068-2-20:2021-122024-05-04
PN-EN 60068-2-21:2009Badania środowiskowe -- Część 2-21: Próby -- Próba U: Wytrzymałość wyprowadzeń i zintegrowanych elementów mocujących2022-04-06PN-EN IEC 60068-2-21:2022-042024-08-12
PN-EN 60068-2-77:2004Badania środowiskowe -- Część 2-77: Próby -- Próba 77: Wytrzymałość korpusu i wytrzymałość na uderzenie2022-04-06PN-EN IEC 60068-2-21:2022-042024-08-12
PN-EN 60115-1:2012Rezystory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2024-01-12PN-EN 60115-1:2024-012026-02-13
PN-EN 60153-4:2018-02Falowody -- Część 4: Szczegółowe specyfikacje dla falowodów kołowych2023-03-07PN-EN IEC 60153-4:2023-032025-07-14
PN-EN 60286-2:2015-07Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 2: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami jednokierunkowymi, taśma ciągła2023-08-17PN-EN IEC 60286-2:2023-082025-12-20
PN-EN 60352-6:2002Połączenia nielutowane -- Część 6: Połączenia nakłuwane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2023-09-01PN-EN IEC 60352-6:2023-092026-01-11
PN-EN 60384-14:2013-10Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających2023-10-13PN-EN IEC 60384-14:2023-102026-03-01
PN-EN 60384-19:2016-01Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 19: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą z poli(tereftalanu etylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2023-04-18PN-EN IEC 60384-19:2023-042025-08-22
PN-EN 60384-1:2016-10Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-04-08PN-EN IEC 60384-1:2022-042024-08-20
PN-EN 60384-20:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 20: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą poli(siarczku fenylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2023-10-27PN-EN IEC 60384-20:2023-102026-03-10
PN-EN 60384-23:2015-10Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 23: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą z poli(naftoesanu etylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2023-10-30PN-EN IEC 60384-23:2023-102026-03-10
PN-EN 60384-24:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08PN-EN IEC 60384-24:2022-042024-08-18
PN-EN 60384-25:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 25: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08PN-EN IEC 60384-25:2022-042024-08-18
PN-EN 60384-2:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe politereftalano-etylenowe metalizowane napięcia stałego2022-01-04PN-EN IEC 60384-2:2022-012024-05-17
PN-EN 60444-6:2013-12Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)2022-04-12PN-EN IEC 60444-6:2022-042024-10-06
PN-EN 60477-2:2006Oporniki laboratoryjne -- Część 2: Oporniki laboratoryjne prądu przemiennego2022-12-12PN-EN IEC 60477-2:2022-122025-05-04
PN-EN 60477:2006Oporniki laboratoryjne prądu stałego2022-12-12PN-EN IEC 60477-1:2022-122025-05-04
PN-EN 60539-1:2016-10Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-09-15PN-EN IEC 60539-1:2023-092026-01-19
PN-EN 60601-2-19:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów dla noworodków2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-19:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-1:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego akceleratorów elektronów w zakresie od 1 MeV do 50 MeV2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-1:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-21:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego ogrzewaczy promiennikowych dla noworodków2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-21:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-41:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09PN-EN IEC 60601-2-41:2022-062024-10-08
PN-EN 60601-2-43:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych2023-09-01PN-EN IEC 60601-2-43:2023-092026-01-09
PN-EN 60601-2-50:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do fototerapii noworodków2021-12-08PN-EN IEC 60601-2-50:2021-122024-07-16
PN-EN 60645-6:2010Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych2022-05-25PN-EN IEC 60645-6:2022-052025-04-14
PN-EN 60738-1:2006Termistory bezpośrednio grzane o dodatnim współczynniku temperaturowym -- Część 1: Norma wspólna2023-07-13PN-EN IEC 60738-1:2023-072025-11-18
PN-EN 60749-10:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 10: Pojedyncze udary mechaniczne2023-01-12PN-EN IEC 60749-10:2023-012025-06-01
PN-EN 60749-28:2017-10Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 28: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model urządzenia ładowanego (CDM) -- poziom urządzenia2022-11-17PN-EN IEC 60749-28:2022-112025-04-05
PN-EN 60749-37:2008Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 37: Metoda badawcza zrzucania podzespołów zamontowanych na płytkach drukowanych z wykorzystaniem przyspieszeniomierza2023-07-12PN-EN IEC 60749-37:2023-072025-11-16
PN-EN 60749-39:2008Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 39: Pomiary współczynnika dyfuzji wilgoci i rozpuszczalności wody w materiałach organicznych stosowanych w podzespołach półprzewodnikowych2022-08-23PN-EN IEC 60749-39:2022-082025-01-03
PN-EN 60749-43:2018-01Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 43: Wytyczne dla sposobów kwalifikacji pewności układów scalonych (IC)2022-05-10PN-EN IEC 63287-1:2022-052024-09-29
PN-EN 60793-1-1:2017-07Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Postanowienia ogólne i przewodnik2023-03-13PN-EN IEC 60793-1-1:2023-032025-07-25
PN-EN 60793-1-34:2006Światłowody -- Część 1-34: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar skrętu osiowego2021-11-04PN-EN IEC 60793-1-34:2021-112024-03-17
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-401:2022-042024-08-31
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-402:2022-042024-08-31
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-403:2022-012024-05-31
PN-EN 60794-2-10:2011Kable światłowodowe -- Część 2-10: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych2023-11-22PN-EN IEC 60794-2-10:2023-112026-04-14
PN-EN 60794-2-22:2017-06Kable światłowodowe -- Część 2-22: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Specyfikacja szczegółowa światłowodowych kabli typu breakout zawierających wiele kabli jednowłóknowych do rozszycia i zakończenia złączami2023-12-21PN-EN IEC 60794-2-22:2023-122026-05-05
PN-EN 60794-3-12:2013-11Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów2021-10-07PN-EN IEC 60794-3-12:2021-102024-03-03
PN-EN 60794-3-40:2009Kable światłowodowe -- Część 3-40: Kable zewnętrzne -- Wymagania grupowe dotyczące kabli i wtórnej kanalizacji kablowej układanych w kanalizacji ściekowej, przeznaczonych do instalacji metodą wdmuchiwania i/lub wciągania do kanalizacji burzowej i sanitarn2023-01-11PN-EN IEC 60794-3-40:2023-012025-06-01
PN-EN 60794-3-70:2016-09Kable światłowodowe -- Część 3-70: Kable zewnętrzne -- Wymagania grupowe dla zewnętrznych kabli światłowodowych do szybkiego/wielokrotnego układania2022-01-03PN-EN IEC 60794-3-70:2022-012024-05-12
PN-EN 60794-3:2015-03Kable światłowodowe -- Część 3: Wymagania grupowe -- Kable zewnętrzne2022-11-14PN-EN IEC 60794-3:2022-112025-03-24
PN-EN 60806:2005Określenie maksymalnego symetrycznego pola promieniowania lampy rentgenowskiej z wirującą anodą do diagnostyki medycznej2023-08-23PN-EN IEC 60806:2023-082026-01-03
PN-EN 60938-1:2004Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-03-11PN-EN IEC 60938-1:2022-032024-07-21
PN-EN 60938-2:2004Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa2022-04-08PN-EN IEC 60938-2:2022-042024-08-24
PN-EN 60987:2015-05Elektrownie jądrowe -- Systemy kontrolne i oprzyrządowanie ważne dla bezpieczeństwa -- Wymagania sprzętowe dla systemów komputerowych2022-07-04PN-EN IEC 60987:2022-072024-08-16
PN-EN 61010-031:2015-10Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań2023-10-16PN-EN IEC 61010-031:2023-102026-03-06
PN-EN 61010-2-011:2017-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-011: Wymagania szczegółowe dla urządzeń chłodniczych2022-01-18PN-EN IEC 61010-2-011:2022-012024-11-19
PN-EN 61010-2-012:2016-12Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-012: Wymagania szczegółowe dotyczące badań klimatycznych i środowiskowych oraz innych kondycjonowanych temperaturowo urządzeń2022-09-20PN-EN IEC 61010-2-012:2022-092025-04-29
PN-EN 61010-2-030:2011Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych2021-06-11PN-EN IEC 61010-2-030:2021-062024-04-02
PN-EN 61010-2-032:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-032: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych i ręcznie obsługiwanych czujników prądowych przeznaczonych do badań i pomiarów elektryc2022-01-05PN-EN IEC 61010-2-032:2022-012024-11-12
PN-EN 61010-2-033:2012Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-033: Wymagania szczegółowe dotyczące podręcznych mierników uniwersalnych i innych mierników podręcznych stosowanych do pomiarów domow2022-01-10PN-EN IEC 61010-2-033:2022-012024-11-12
PN-EN 61010-2-040:2015-10Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12PN-EN IEC 61010-2-040:2022-042024-11-26
PN-EN 61010-2-051:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania2022-01-04PN-EN IEC 61010-2-051:2022-012024-08-02
PN-EN 61010-2-061:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-061: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacją2022-01-05PN-EN IEC 61010-2-061:2022-012024-08-02
PN-EN 61010-2-091:2013-04Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06PN-EN IEC 61010-2-091:2021-072024-04-01
PN-EN 61010-2-101:2017-03Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych do diagnozy in vitro (IVD)2023-04-13PN-EN IEC 61010-2-101:2023-042025-09-26
PN-EN 61076-3-122:2017-11Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-122: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) oraz gigabitowej sieci Ethernet w2022-01-10PN-EN IEC 61076-3-122:2022-012024-05-26
PN-EN 61169-54:2017-01Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 54: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 10 mm, impedancji charakterystycznej 50 Ω, serii 4,3-102022-05-18PN-EN IEC 61169-54:2022-052024-10-01
PN-EN 61188-5-1:2010Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 5-1: Zagadnienia dotyczące łączenia (pole/połączenie lutowane) -- Wymagania wspólne2021-11-10PN-EN IEC 61188-6-1:2021-112024-03-30
PN-EN 61226:2010Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i sterowanie istotne dla bezpieczeństwa -- Klasyfikacja oprzyrządowania i funkcji sterowania2022-06-09PN-EN IEC 61226:2022-062024-07-05
PN-EN 61247:2002Rdzenie ferrytowe PM i części osprzętu -- Wymiary2023-01-10PN-EN IEC 63093-10:2023-012025-05-26
PN-EN 61280-1-3:2010Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 1-3: Ogólne podsystemy telekomunikacyjne -- Pomiar środkowej długości fali i szerokości widmowej2022-04-05PN-EN IEC 61280-1-3:2022-042024-08-09
PN-EN 61280-1-4:2010Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 1-4: Ogólne podsystemy telekomunikacyjne -- Metoda pomiaru ograniczonego strumienia dla źródła światła2023-07-06PN-EN IEC 61280-1-4:2023-072026-02-23
PN-EN 61280-2-8:2007Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Systemy cyfrowe -- Część 2-8: Określanie małych wartości BER z wykorzystaniem pomiarów współczynnika Q2021-11-17PN-EN IEC 61280-2-8:2021-112024-04-06
PN-EN 61290-1-3:2015-09Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-3: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda miernika mocy optycznej2021-11-17PN-EN IEC 61290-1-3:2021-112024-04-05
PN-EN 61290-1:2015-06Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1: Parametry mocy i wzmocnienia2023-03-08PN-EN IEC 61290-1:2023-032025-07-12
PN-EN 61291-2:2016-09Wzmacniacze optyczne -- Część 2: Zastosowania jednokanałowe -- Szablon wymagań eksploatacyjnych2023-10-31PN-EN IEC 61291-2:2023-102026-03-20
PN-EN 61300-2-10:2013-06Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-10: Badania -- Odporność na zgniatanie2021-11-17PN-EN IEC 61300-2-10:2021-112024-04-06
PN-EN 61300-2-14:2013-07Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-14: Badania -- Wysoka moc optyczna2021-11-09PN-EN IEC 61300-2-14:2021-112024-03-18
PN-EN 61300-3-4:2013-08Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-4: Badania i pomiary -- Tłumienność2024-02-01PN-EN IEC 61300-3-4:2024-022024-06-13
PN-EN 61557-11:2009Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 11: Skuteczność monit2022-11-10PN-EN IEC 61557-11:2022-112025-04-06
PN-EN 61557-12:2008Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000V i stałych do 1 500V -- Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitor2022-03-15PN-EN IEC 61557-12:2022-032026-11-10
PN-EN 61557-1:2009Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-06-10PN-EN IEC 61557-1:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-2:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 2: Rezystancja izolacji2022-06-10PN-EN IEC 61557-2:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-3:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwa2022-11-09PN-EN IEC 61557-3:2022-112025-04-06
PN-EN 61557-4:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodó2022-06-13PN-EN IEC 61557-4:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-5:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 5: Rezystancja uziemień2022-06-13PN-EN IEC 61557-5:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-6:2008Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo2022-06-13PN-EN IEC 61557-6:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-7:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2022-11-10PN-EN IEC 61557-7:2022-112025-04-06
PN-EN 61587-1:2017-06Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania środowiskowe, układy do badań i aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych w warunkach wnętrzowych i pod2022-10-06PN-EN IEC 61587-1:2022-102025-02-11
PN-EN 61587-6:2017-10Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 6: Aspekty bezpieczeństwa dotyczące wnętrz szaf2022-01-05PN-EN IEC 61587-6:2022-012024-05-17
PN-EN 61675-1:2014-10Radionuklidowe urządzenia obrazujące -- Charakterystyki i warunki badań -- Część 1: Pozytronowe tomografy emisyjne2022-12-12PN-EN IEC 61675-1:2022-122025-04-22
PN-EN 61676:2003Medyczne urządzenia elektryczne -- Przyrządy dozymetryczne stosowane do nieinwazyjnego pomiaru napięcia lampy rentgenowskiej w radiologii diagnostycznej2023-12-20PN-EN IEC 61676:2023-122026-04-25
PN-EN 61689:2013-11Ultradźwięki -- Systemy fizykoterapii -- Wymagania dotyczące pola i metody pomiaru w zakresie częstotliwości od 0,5 MHz do 5 MHz2022-12-08PN-EN IEC 61689:2022-122025-04-12
PN-EN 61744:2006Kalibracja światłowodowych zestawów do badania dyspersji chromatycznej2023-12-28PN-EN IEC 61744:2023-122026-05-09
PN-EN 61753-051-3:2013-06Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 051-3: Jednomodowe światłowodowe złączowe tłumiki stałe dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2023-04-12PN-EN IEC 61753-051-02:2023-042025-08-17
PN-EN 61753-111-8:2010Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 111-8: Hermetyczne osłony złączowe dla kategorii G -- Naziemne2022-01-04PN-EN IEC 61753-111-08:2022-012024-05-12
PN-EN 61753-111-9:2010Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 111-9: Hermetyczne osłony złączowe dla kategorii S -- Podziemne2022-06-14PN-EN IEC 61753-111-09:2022-062024-10-19
PN-EN 61760-2:2008Technologia montażu powierzchniowego -- Część 2: Warunki transportu i przechowywania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD) -- Przewodnik stosowania2022-04-08PN-EN IEC 61760-2:2022-042024-08-20
PN-EN 61760-3:2010Technologia montażu powierzchniowego -- Część 3: Metoda standardowa klasyfikacji podzespołów do montażu przewlekanego z lutowaniem rozpływowym2021-11-03PN-EN IEC 61760-3:2021-112024-03-10
PN-EN 61788-17:2013-06Nadprzewodnictwo -- Część 17: Pomiary charakterystyk elektronicznych -- Lokalna gęstość prądu krytycznego i jej rozkład w wielkopowierzchniowych warstwach nadprzewodnikowych2022-01-13PN-EN IEC 61788-17:2022-012024-06-02
PN-EN 61800-2:2016-01Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości2021-11-17PN-EN IEC 61800-2:2021-112024-04-07
PN-EN 61954:2011Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) -- Badanie zaworów tyrystorowych2022-06-29PN-EN IEC 61954:2022-062024-11-08
PN-EN 61967-4:2003Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om2021-12-13PN-EN IEC 61967-4:2021-122024-04-20
PN-EN 61967-8:2012Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych -- Część 8: Pomiary emisji promieniowanej -- Metoda linii paskowej IC2024-02-13PN-EN IEC 61967-8:2024-022026-06-07
PN-EN 62040-3:2011Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań2022-01-11PN-EN IEC 62040-3:2022-012024-05-26
PN-EN 62052-11:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów2021-05-26PN-EN IEC 62052-11:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-21:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)2021-05-26PN-EN IEC 62053-21:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-22:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S)2021-05-26PN-EN IEC 62053-22:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-23:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)2021-05-26PN-EN IEC 62053-23:2021-052024-04-02
PN-EN 62053-24:2015-03Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)2021-05-26PN-EN IEC 62053-24:2021-052024-04-02
PN-EN 62055-31:2006Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 31: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne opłat energii czynnej (klas 1 i 2)2023-02-17PN-EN IEC 62055-31:2023-022025-07-26
PN-EN 62056-3-1:2014-05Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej2022-03-29PN-EN IEC 62056-3-1:2022-032024-08-11
PN-EN 62127-1:2008Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 1: Pomiary i określenie stosowanych w medycynie pól ultradźwiękowych do 40 MHz2022-12-14PN-EN IEC 62127-1:2022-122025-04-29
PN-EN 62127-3:2008Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 3: Właściwości hydrofonów dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz2023-09-14PN-EN IEC 62127-3:2023-092026-01-23
PN-EN 62148-15:2014-12Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 15: Obudowy dyskretnych laserów o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową2021-12-16PN-EN IEC 62148-15:2021-122024-05-04
PN-EN 62149-4:2010Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 4: Światłowodowe nadajniki-odbiorniki pracujące przy długości fali 1300 nm do zastosowań w sieci Gigabit Ethernet2023-09-14PN-EN IEC 62149-4:2023-092026-01-20
PN-EN 62343:2018-01Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2023-09-19PN-EN IEC 62343:2023-092026-02-10
PN-EN 62387:2016-03Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pasywne całkujące systemy dozymetryczne dla monitoringu osób, stanowiska pracy i środowiska promieniowania fotonowego i beta2022-12-12PN-EN IEC 62387:2022-122025-10-14
PN-EN 62391-1:2016-04Kondensatory stałe o podwójnej warstwie elektrycznej do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-07-14PN-EN IEC 62391-1:2023-072025-11-24
PN-EN 62484:2016-03Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektroskopowe monitory przenośne do wykrywania i identyfikacji materiału promieniotwórczego w nielegalnym handlu2022-10-18PN-EN IEC 62484:2022-102024-12-02
PN-EN 62604-1:2015-11Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-03-13PN-EN IEC 62604-1:2023-032025-08-15
PN-EN 80001-1:2011Zastosowanie zarządzania ryzykiem w sieciach IT zawierających wyroby medyczne -- Część 1: Role, odpowiedzialności i działania2022-06-14PN-EN IEC 80001-1:2022-062024-10-26
PN-EN 80601-2-35:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej2021-12-08PN-EN IEC 60601-2-35:2021-122024-07-16
PN-EN IEC 60286-3:2019-05Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2023-08-17PN-EN IEC 60286-3:2023-082025-12-20
PN-EN IEC 60512-99-002:2019-06Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 99-002: Program badania trwałości -- Badanie 99b: Program badania dotyczący rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym2022-10-17PN-EN IEC 60512-99-002:2022-102025-03-04
PN-EN IEC 60794-1-22:2018-04Kable światłowodowe -- Część 1-22: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego -- Metody badań środowiskowych2021-11-10PN-EN IEC 60794-1-211:2021-112024-03-25
PN-EN IEC 60794-1-31:2018-11Kable światłowodowe -- Część 1-31:Specyfikacja ogólna -- Elementy kabla światłowodowego -- Wstążka światłowodowa2022-03-18PN-EN IEC 60794-1-31:2022-032024-08-02
PN-EN IEC 60794-2-50:2020-10Kable światłowodowe -- Część 2-50: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jednowłóknowych i dwuwłóknowych stosowanych w zestawach kablowych zakończonych wtykami2023-12-21PN-EN IEC 60794-2-50:2023-122026-05-05
PN-EN IEC 61788-23:2019-02Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych2022-05-09PN-EN IEC 61788-23:2022-052024-09-27
PN-EN IEC 61969-1:2021-01Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania2023-11-06PN-EN IEC 61969-1:2023-112026-03-17
PN-EN IEC 62148-21:2019-10Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 21: Przewodnik projektowania interfejsu elektrycznego obudów fotonicznych układów scalonych z użyciem matryc wyprowadzeń sferycznych z małym rastrem (S-FBGA) i matryc płask2022-01-11PN-EN IEC 62148-21:2022-012024-05-27
PN-EN IEC 62604-2:2018-05Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2023-05-19PN-EN IEC 62604-2:2023-052025-10-06
PN-EN IEC 63041-1:2018-05Czujniki piezoelektryczne -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-05-19PN-EN IEC 63041-1:2022-052024-10-22
Sektor Elektryki
PN-EN 50089:2002Części odlewane z żywic do metalowych osłon do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2023-08-14PN-EN 50089:2023-082025-09-05
PN-EN 50122-1:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym2023-06-20PN-EN 50122-1:2023-062025-07-25
PN-EN 50122-2:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego2023-06-20PN-EN 50122-2:2023-062025-07-25
PN-EN 50122-3:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 3: Oddziaływanie wzajemne systemów trakcji prądu przemiennego i stałego2023-06-20PN-EN 50122-3:2023-062025-07-25
PN-EN 50155:2018-01Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne2022-05-09PN-EN 50155:2022-052024-06-28
PN-EN 50187:2002Przedziały wypełnione gazem -- Rozdzielnice prądu przemiennego na napięcie znamionowe wyższe od 1 kV do 52 kV włącznie2023-09-13PN-EN 50187:2023-092025-10-03
PN-EN 50215:2009Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji2022-10-12PN-EN IEC 61133:2022-102024-11-29
PN-EN 50243:2008Napowietrzne izolatory przepustowe na napięcia 24 kV i 36 kV oraz prądy 5 kA i 8 kA, do transformatorów napełnianych cieczą2023-05-17PN-EN 50243:2023-052025-06-20
PN-EN 50336:2006Izolatory przepustowe do skrzynek kablowych przy transformatorach i dławikach, na napięcie do 36 kV2022-02-10PN-EN 50336:2022-022024-03-30
PN-EN 50341-2-18:2017-01Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-18: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Szwecji (oparte na EN 50341-1:2012)2023-08-17PN-EN 50341-2-18:2023-082026-03-22
PN-EN 50341-2-1:2020-07Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-1: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Austrii (oparte na EN 50341-1:2012)2022-12-20PN-EN 50341-2-1:2022-122025-10-28
PN-EN 50341-2-22:2016-04Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)2022-06-08PN-EN 50341-2-22:2022-062025-01-12
PN-EN 50341-2-7:2015-11Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-7: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Finlandii (oparte na EN 50341-1:2012)2023-12-21PN-EN 50341-2-7:2023-122026-08-30
PN-EN 50347:2002Silniki indukcyjne trójfazowe ogólnego przeznaczenia o znormalizowanych wymiarach i mocach -- Rozmiary obudowy od 56 do 315 i rozmiary kołnierza od 65 do 7402022-12-21PN-EN IEC 60072-1:2022-122025-05-04
PN-EN 50388:2012Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności2023-05-30PN-EN 50388-1:2023-052025-07-04
PN-EN 50467:2012Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Złącza elektryczne, wymagania i metody badań2024-01-25PN-EN IEC 62847:2024-012026-02-24
PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV2022-12-08PN-EN 50522:2022-122025-01-10
PN-EN 50524:2009Karta danych i tabliczka znamionowa falowników do systemów fotowoltaicznych2022-06-15PN-EN 50524:2022-062024-07-26
PN-EN 50550:2011Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego2022-01-05PN-EN IEC 63052:2022-012024-08-20
PN-EN 50631-1:2018-04Sprzęt do użytku domowego w sieci oraz połączenia sieciowe -- Część 1: Wymagania ogólne, ogólne modelowanie danych i przekazy neutralne2024-01-15PN-EN 50631-1:2024-012026-02-07
PN-EN 50636-2-92:2014-10Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-92: Wymagania szczegółowe dotyczące skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych zasilanych z sieci, obsługiwanych przez operatora pieszego2024-01-08PN-EN IEC 62841-4-7:2023-052026-08-08
PN-EN 60034-18-1:2010Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-1: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Wytyczne ogólne2023-09-20PN-EN IEC 60034-18-1:2023-092026-01-26
PN-EN 60034-18-32:2011Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Ocena elektrycznej trwałości układów izolacyjnych stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących2022-10-20PN-EN IEC 60034-18-32:2022-102025-03-01
PN-EN 60034-7:2005Maszyny elektryczne wirujące -- Część 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM)2022-10-11PN-EN IEC 60034-7:2022-102025-02-23
PN-EN 60071-5:2015-04Koordynacja izolacji -- Część 5: Procedury dotyczące stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)2023-07-13PN-EN IEC 60071-11:2023-082025-12-13
PN-EN 60071-5:2015-04Koordynacja izolacji -- Część 5: Procedury dotyczące stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)2023-07-13PN-EN IEC 60071-12:2023-072025-11-18
PN-EN 60076-19:2016-04Transformatory -- Część 19: Zasady wyznaczania niepewności przy pomiarach strat w transformatorach i dławikach2024-02-20PN-EN IEC 60076-19-1:2024-022026-06-27
PN-EN 60086-1:2015-11Baterie pierwotne -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-01-12PN-EN IEC 60086-1:2022-012024-06-01
PN-EN 60086-2:2016-04Baterie pierwotne -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące własności fizycznych i elektrycznych2022-01-13PN-EN IEC 60086-2:2022-012024-06-01
PN-EN 60086-3:2016-11Baterie pierwotne -- Część 3: Baterie zegarkowe2022-01-13PN-EN IEC 60086-3:2022-012024-06-01
PN-EN 60086-5:2017-01Baterie pierwotne -- Część 5: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii z elektrolitem wodnym2022-06-17PN-EN IEC 60086-5:2022-062024-11-04
PN-EN 60255-1:2010Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 1: Wymagania wspólne2023-09-18PN-EN IEC 60255-1:2023-092026-01-19
PN-EN 60309-1:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14PN-EN IEC 60309-1:2022-112025-06-17
PN-EN 60309-2:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2022-11-14PN-EN IEC 60309-2:2022-112025-06-17
PN-EN 60309-4:2010Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady2022-11-14PN-EN IEC 60309-4:2022-112025-06-17
PN-EN 60320-1:2015-11Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13PN-EN IEC 60320-1:2022-042024-08-31
PN-EN 60320-2-1:2001Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szycia2021-07-28PN-EN IEC 60320-2-1:2021-072024-03-19
PN-EN 60320-2-3:2010Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-3: Nasadki i wtyki o stopniu ochrony wyższym niż IPXO2021-07-28PN-EN IEC 60320-2-3:2021-072024-03-19
PN-EN 60320-2-4:2009Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętu2021-07-29PN-EN IEC 60320-2-4:2021-072024-03-19
PN-EN 60335-2-103:2015-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-103:2023-082026-05-12
PN-EN 60335-2-105:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04PN-EN IEC 60335-2-105:2022-052024-09-27
PN-EN 60335-2-11:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych2023-01-11PN-EN IEC 60335-2-11:2023-012025-05-02
PN-EN 60335-2-21:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody2021-11-09PN-EN 60335-2-21:2021-112024-06-18
PN-EN 60335-2-23:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów2023-10-27PN-EN IEC 60335-2-23:2023-102026-03-01
PN-EN 60335-2-24:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu2023-02-15PN-EN IEC 60335-2-24:2023-022025-12-09
PN-EN 60335-2-25:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19PN-EN IEC 60335-2-25:2022-052024-09-27
PN-EN 60335-2-29:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24PN-EN 60335-2-29:2022-052024-11-15
PN-EN 60335-2-2:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę2024-02-26PN-EN IEC 60335-2-2:2024-022026-11-10
PN-EN 60335-2-32:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu2021-11-09PN-EN IEC 60335-2-32:2021-112024-06-18
PN-EN 60335-2-34:2013-09Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-34:2023-082026-05-05
PN-EN 60335-2-40:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy2023-11-14PN-EN IEC 60335-2-40:2023-112026-03-01
PN-EN 60335-2-4:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny2024-02-26PN-EN IEC 60335-2-4:2024-022026-12-08
PN-EN 60335-2-60:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym2024-02-27PN-EN IEC 60335-2-60:2024-022026-05-29
PN-EN 60335-2-62:2011Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-62: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia2023-04-24PN-EN IEC 60335-2-62:2023-042025-05-27
PN-EN 60335-2-75:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-75:2023-082026-05-05
PN-EN 60335-2-76:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18PN-EN IEC 60335-2-76:2022-052024-09-20
PN-EN 60335-2-77:2010Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego2021-12-28PN-EN IEC 62841-4-3:2021-122025-08-06
PN-EN 60335-2-77:2010Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego2021-12-28PN-EN IEC 62841-4-3:2021-122025-08-06
PN-EN 60335-2-7:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06PN-EN IEC 60335-2-7:2024-022025-08-02
PN-EN 60335-2-81:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-81:2023-082026-05-19
PN-EN 60335-2-82:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2022-08-05PN-EN IEC 60335-2-82:2022-082025-03-25
PN-EN 60335-2-84:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19PN-EN IEC 60335-2-84:2022-052024-10-11
PN-EN 60335-2-89:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką2022-12-07PN-EN IEC 60335-2-89:2022-122025-05-04
PN-EN 60335-2-90:2011Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych dla zakładów zbiorowego żywienia2022-02-18PN-EN IEC 60335-2-90:2022-022024-10-01
PN-EN 60335-2-95:2015-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-95:2023-082026-05-12
PN-EN 60335-2-96:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02PN-EN IEC 60335-2-96:2022-052024-09-20
PN-EN 60335-2-97:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia2023-11-14PN-EN IEC 60335-2-97:2023-112026-03-01
PN-EN 60335-2-9:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu2023-06-09PN-EN IEC 60335-2-9:2023-062026-01-12
PN-EN 60350-1:2016-12Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych2023-12-21PN-EN IEC 60350-1:2023-122026-04-24
PN-EN 60379:2005Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego2023-11-07PN-EN IEC 60379:2023-112026-03-14
PN-EN 60519-4:2014-02Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla pieców łukowych2022-09-19PN-EN IEC 60519-4:2022-092025-01-19
PN-EN 60598-1:2015-04Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-07-29PN-EN IEC 60598-1:2021-072024-03-19
PN-EN 60598-2-18:2002Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań2023-05-17PN-EN IEC 60598-2-18:2023-052025-09-21
PN-EN 60598-2-22:2015-01Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16PN-EN IEC 60598-2-22:2022-112025-06-24
PN-EN 60652:2006Badania obciążeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych2022-04-20PN-EN IEC 60652:2022-042024-09-03
PN-EN 60669-2-1:2007Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczne2023-04-18PN-EN IEC 60669-2-1:2023-042025-07-12
PN-EN 60745-2-13:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych2020-08-12PN-EN 62841-4-1:2020-082024-03-13
PN-EN 60745-2-3:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych2021-12-16PN-EN IEC 62841-2-3:2021-122025-05-03
PN-EN 60745-2-6:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków2021-04-08PN-EN IEC 62841-2-6:2021-042024-08-10
PN-EN 60799:2004Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące2021-07-29PN-EN IEC 60799:2021-072024-03-19
PN-EN 60809:2015-07Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne2022-01-03PN-EN IEC 60809:2022-012024-05-12
PN-EN 60891:2010Elementy fotowoltaiczne -- Procedury dla korekcji zmierzonych charakterystyk I-V do określonych wartości temperatury i natężenia promieniowania2022-07-14PN-EN IEC 60891:2022-072024-12-01
PN-EN 60898-1:2007Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26PN-EN 60898-1:2019-022024-05-28
PN-EN 60898-2:2008Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego2022-03-22PN-EN 60898-2:2022-032024-07-13
PN-EN 61215-1-1:2016-10Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego2021-11-10PN-EN IEC 61215-1-1:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-1-2:2017-07Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-2: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie tellurku kadmu (CdTe)2021-11-04PN-EN IEC 61215-1-2:2021-112024-03-16
PN-EN 61215-1-3:2017-08Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-3: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie krzemu amorficznego2021-11-12PN-EN IEC 61215-1-3:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-1-4:2017-08Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-4: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie Cu(In,Ga)(S,Se)22021-11-12PN-EN IEC 61215-1-4:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-1:2017-01Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań2021-11-12PN-EN IEC 61215-1:2021-112024-03-30
PN-EN 61215-2:2017-05Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań2021-11-15PN-EN IEC 61215-2:2021-112024-03-31
PN-EN 61243-1:2007Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV2022-01-11PN-EN IEC 61243-1:2022-012024-05-26
PN-EN 61243-5:2004Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)2022-03-16PN-EN IEC 62271-213:2022-032024-07-29
PN-EN 61243-5:2004Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)2022-03-16PN-EN IEC 62271-215:2022-032024-08-03
PN-EN 61316:2003Przedłużacze przemysłowe zwijane2022-04-06PN-EN IEC 61316:2022-042024-08-12
PN-EN 61318:2010Prace pod napięciem -- Ocena zgodności stosowana dla narzędzi, urządzeń i sprzętu2022-03-18PN-EN IEC 61318:2022-032024-08-03
PN-EN 61543:1999Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań -- Kompatybilność elektromagnetyczna2023-12-04PN-EN IEC 61543:2023-122026-04-19
PN-EN 61547:2009Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej2023-10-31PN-EN IEC 61547:2023-102026-03-08
PN-EN 61724-1:2017-10Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie2022-04-11PN-EN IEC 61724-1:2022-042024-08-25
PN-EN 61851-21:2002System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych -- Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych2021-01-26PN-EN IEC 61851-21-2:2021-092024-04-30
PN-EN 61855:2003Elektryczny sprzęt do pielęgnacji włosów do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2023-05-17PN-EN IEC 61855:2023-052025-09-16
PN-EN 61936-1:2011Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06PN-EN IEC 61936-1:2022-042024-08-11
PN-EN 62020:2005Sprzęt elektroinstalacyjny -- Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)2021-09-01PN-EN IEC 62020-1:2021-092024-04-16
PN-EN 62061:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem2021-12-13PN-EN IEC 62061:2021-122024-04-26
PN-EN 62093:2005Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych -- Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego2022-10-07PN-EN IEC 62093:2022-102025-02-14
PN-EN 62108:2017-02Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym światłem slonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2023-03-07PN-EN IEC 62108:2023-032025-07-07
PN-EN 62196-1:2015-05Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2023-07-07PN-EN IEC 62196-1:2023-072025-11-09
PN-EN 62196-2:2017-06Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi2023-07-17PN-EN IEC 62196-2:2023-072025-11-23
PN-EN 62196-3:2015-02Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych d.c. i a.c./d.c. z zestykami tulejkowo-kołkowymi2023-07-17PN-EN IEC 62196-3:2023-072025-11-23
PN-EN 62271-100:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06PN-EN IEC 62271-100:2022-042024-08-11
PN-EN 62271-101:2013-06Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2022-04-13PN-EN IEC 62271-101:2022-042024-08-31
PN-EN 62271-106:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego2021-09-30PN-EN IEC 62271-106:2021-092024-05-31
PN-EN 62271-112:2014-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 112: Uziemniki szybkie prądu przemiennego ze zdolnością gaszenia łuku wtórnego w liniach przesyłowych2022-04-07PN-EN IEC 62271-112:2022-042024-08-17
PN-EN 62271-200:2012Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-02-18PN-EN IEC 62271-200:2022-022024-07-01
PN-EN 62271-202:2014-12Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie2023-03-10PN-EN IEC 62271-202:2023-032025-07-27
PN-EN 62271-203:2012Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV2023-02-17PN-EN IEC 62271-203:2023-022025-07-04
PN-EN 62271-204:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe 52 kV i wyższe2023-02-23PN-EN IEC 62271-204:2023-022025-07-05
PN-EN 62271-206:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-03-16PN-EN IEC 62271-213:2022-032024-07-29
PN-EN 62271-206:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-03-16PN-EN IEC 62271-215:2022-032024-08-03
PN-EN 62271-212:2017-04Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 212: Zestawy urządzeń kompaktowych do stacji rozdzielczych (CEADS)2023-03-15PN-EN IEC 62271-212:2023-032025-08-03
PN-EN 62271-4:2014-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 4: Procedury postępowania z heksafluorkiem siarki (SF6) i jego mieszaninami2023-04-19PN-EN IEC 62271-4:2023-042025-08-26
PN-EN 62282-4-101:2014-12Technologie ogniw paliwowych -- Część 4-101: Systemy zasilania oparte na ogniwach paliwowych do napędu pojazdów innych niż drogowe oraz pomocniczych jednostek zasilania (APU) -- Bezpieczeństwo dotyczące elektrycznych wózków jezdniowych2023-05-17PN-EN IEC 62282-4-101:2023-052025-09-15
PN-EN 62282-4-102:2017-10Technologie ogniw paliwowych -- Część 4-102: Systemy zasilania dla przemysłowych pojazdów elektrycznych -- Metody badania wydajności2023-09-19PN-EN IEC 62282-4-102:2023-092026-01-24
PN-EN 62386-101:2015-06Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2023-08-18PN-EN IEC 62386-101:2023-082025-12-21
PN-EN 62386-102:2015-06Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące do lamp2023-08-18PN-EN IEC 62386-102:2023-082025-12-21
PN-EN 62386-103:2015-06Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 103: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące2023-08-18PN-EN IEC 62386-103:2023-082025-12-21
PN-EN 62386-202:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 202: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp -- Samodzielne bloki oświetlenia awaryjnego (urządzenie typu 1)2023-09-18PN-EN IEC 62386-202:2023-092026-01-19
PN-EN 62619:2017-08Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle2023-02-16PN-EN IEC 62619:2023-022025-06-28
PN-EN 62660-3:2017-01Akumulatory litowo-jonowe do napędu pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa2022-12-08PN-EN IEC 62660-3:2022-122025-04-05
PN-EN 62722-1:2016-07Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 1: Wymagania ogólne2023-03-08PN-EN IEC 62722-1:2023-032025-07-19
PN-EN 62722-2-1:2016-07Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dla opraw oświetleniowych LED2023-10-11PN-EN IEC 62722-2-1:2023-102026-02-28
PN-EN 62759-1:2015-11Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kontrola warunków transportu -- Część 1: Transport i przewóz opakowań zawierających moduły2023-04-17PN-EN IEC 62759-1:2023-042025-08-11
PN-EN 62841-3-9:2016-02Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08PN-EN IEC 62841-3-9:2021-012024-04-20
PN-EN 62868:2016-01Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), panele do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2022-03-29PN-EN IEC 62868-1:2022-032024-11-05
PN-EN IEC 60071-2:2018-07Koordynacja izolacji -- Część 2: Wytyczne stosowania2024-02-21PN-EN IEC 60071-2:2024-022026-06-28
PN-EN IEC 61591:2020-09Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2024-01-11PN-EN IEC 61591:2024-012026-05-01
PN-EN IEC 62271-110:2018-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2023-12-20PN-EN IEC 62271-110:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 62442-1:2018-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2022-11-14PN-EN IEC 62442-1:2022-112025-03-16
PN-EN IEC 62442-2:2019-01Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2022-11-14PN-EN IEC 62442-2:2022-112025-03-16
PN-EN IEC 62442-3:2018-11Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2022-11-15PN-EN IEC 62442-3:2022-112025-03-17
PN-IEC 598-2-1:1994Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia2023-02-24PN-EN IEC 60598-2-1:2021-092024-05-07
Sektor Elektrotechniki
PN-E-04555-26:1994Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Wibracje i udary sejsmiczne2023-09-14PN-EN IEC 60721-2-6:2023-092026-01-19
PN-EN 50160:2010Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych2023-10-09PN-EN 50160:2023-102025-11-07
PN-EN 50171:2007Centralne układy zasilania2022-10-07PN-EN 50171:2022-102024-11-15
PN-EN 50183:2002Przewody do linii napowietrznych -- Przewody gołe ze stopu aluminium zawierającego magnez i krzem2022-12-13PN-EN IEC 62641:2022-122025-04-11
PN-EN 50189:2002Przewody do linii napowietrznych -- Przewody stalowe ocynkowane2022-12-13PN-EN IEC 63248:2022-122025-04-11
PN-EN 50289-1-2:2007Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-2: Metody badań właściwości elektrycznych -- Rezystancja przy prądzie stałym2023-09-14PN-EN 50289-1-2:2023-092026-04-14
PN-EN 50397-2:2009Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 2: Osprzęt do przewodów w osłonie -- Badania i kryteria oceny2023-05-18PN-EN 50397-2:2023-052025-06-27
PN-EN 50397-3:2010Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 3: Wytyczne stosowania2023-05-18PN-EN 50397-3:2023-052025-06-27
PN-EN 50399:2011Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia -- Aparatura probiercza, procedury, wyniki2023-07-06PN-EN 50399:2023-072025-08-08
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-10:2023-022025-08-09
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-10:2023-022025-08-09
PN-EN 50642:2019-06Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków2023-04-12PN-EN IEC 63355:2023-042025-08-17
PN-EN 60068-2-11:2002Badania środowiskowe -- Część 2-11: Próby -- Próba Ka: Mgła solna2021-11-15PN-EN IEC 60068-2-11:2021-112024-04-07
PN-EN 60068-2-13:2002Badania środowiskowe -- Część 2-13: Próby -- Próba M: Niskie ciśnienie atmosferyczne2021-11-15PN-EN IEC 60068-2-13:2021-112024-04-07
PN-EN 60068-2-38:2010Badania środowiskowe -- Część 2-38: Próby -- Próba Z/AD: Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność2021-12-14PN-EN IEC 60068-2-38:2021-122024-04-29
PN-EN 60216-3:2006Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 3: Instrukcje obliczania charakterystyk ciepłoodporności2021-12-10PN-EN IEC 60216-3:2021-122024-04-20
PN-EN 60216-5:2008Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 5: Wyznaczanie wskaźnika względnej odporności cieplnej (RTE) materiału elektroizolacyjnego2023-08-16PN-EN IEC 60216-5:2023-082025-12-22
PN-EN 60216-6:2007Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 6: Wyznaczanie wskaźników odporności cieplnej (TI i RTE) materiału izolacyjnego metodą ustalonego czasu2023-08-18PN-EN IEC 60216-6:2023-082026-01-02
PN-EN 60445:2018-01Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2022-04-11PN-EN IEC 60445:2022-042024-08-20
PN-EN 60455-3-8:2014-02Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 3-8: Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów -- Żywice stosowane w osprzęcie kablowym2022-03-11PN-EN IEC 60455-3-8:2022-032024-07-21
PN-EN 60475:2012Metody pobierania cieczy elektroizolacyjnych2023-01-11PN-EN IEC 60475:2023-012025-06-29
PN-EN 60544-5:2012Materiały elektroizolacyjne -- Określanie wpływu promieniowania jonizującego -- Część 5: Sposoby oceny starzenia materiałów podczas eksploatacji2023-03-10PN-EN IEC 60544-5:2023-032025-07-22
PN-EN 60587:2008Materiały elektroizolacyjne stosowane w ostrych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję2022-11-16PN-EN IEC 60587:2022-112025-04-04
PN-EN 60599:2016-03Urządzenia elektryczne napełnione olejem mineralnym w eksploatacji -- Zalecenia dotyczące interpretacji analizy gazów rozpuszczonych i wolnych2023-02-08PN-EN IEC 60599:2023-022025-06-29
PN-EN 60674-3-1:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10PN-EN IEC 60674-3-1:2022-052024-09-29
PN-EN 60674-3-4 do 6:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-4 do 6: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla folii poliimidowych do celów elektrycznych2023-03-14PN-EN IEC 60674-3-4:2023-032025-07-27
PN-EN 60695-2-10:2013-12Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób2022-07-12PN-EN IEC 60695-2-10:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-2-11:2015-02Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)2022-07-12PN-EN IEC 60695-2-11:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-2-12:2011Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)2022-06-17PN-EN IEC 60695-2-12:2022-062024-11-12
PN-EN 60695-2-13:2011Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06PN-EN IEC 60695-2-13:2022-052024-09-28
PN-EN 60695-4:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 4: Terminologia dotycząca prób ogniowych wyrobów elektrotechnicznych2022-03-11PN-EN IEC 60695-4:2022-032024-07-28
PN-EN 60695-5-1:2007Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 5-1: Uszkodzenia korozyjne spowodowane działaniem lotnych produktów spalania -- Wytyczne ogólne2022-07-12PN-EN IEC 60695-5-1:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-6-1:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02PN-EN IEC 60695-6-1:2022-052024-09-09
PN-EN 60695-7-2:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 7-2: Toksyczność lotnych produktów spalania -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-07-12PN-EN IEC 60695-7-2:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-9-2:2014-10Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06PN-EN IEC 60695-9-2:2022-052024-09-29
PN-EN 60793-2-40:2016-06Światłowody -- Część 2-40: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów wielomodowych kategorii A42021-11-15PN-EN IEC 60793-2-40:2021-112024-04-01
PN-EN 60794-1-1:2016-06Kable światłowodowe -- Część 1-1: Wymagania wspólne - Postanowienia ogólne2024-02-14PN-EN IEC 60794-1-1:2024-022026-06-26
PN-EN 60851-1:1998Przewody nawojowe -- Metody badań -- Wymagania ogólne2022-03-11PN-EN IEC 60851-1:2022-032024-07-21
PN-EN 60867:2002Ciecze izolacyjne -- Wymagania techniczne dla świeżych cieczy na bazie syntetycznych węglowodorów aromatycznych2023-07-24PN-EN IEC 60867:2023-072025-12-02
PN-EN 60889:2002Przewody aluminiowe ciągnione na zimno do linii napowietrznych2022-12-13PN-EN IEC 62641:2022-122025-04-11
PN-EN 60947-4-2:2012Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-2: Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego2023-09-01PN-EN IEC 60947-4-2:2023-092026-01-11
PN-EN 60947-5-8:2008Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-8: Aparaty i łączniki sterownicze -- Trójpołożeniowe łączniki zezwalające2021-08-04PN-EN IEC 60947-5-8:2021-082024-04-02
PN-EN 60947-6-1:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe -- Urządzenia przełączające2023-10-10PN-EN IEC 60947-6-1:2023-102026-05-19
PN-EN 60947-6-2:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe -- Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)2023-10-13PN-EN IEC 60947-6-2:2023-102026-03-03
PN-EN 60947-8:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące2023-09-13PN-EN IEC 60947-8:2023-092026-01-11
PN-EN 61232:2002Druty stalowe aluminiowane do zastosowań elektrycznych2022-12-13PN-EN IEC 63248:2022-122025-04-11
PN-EN 61340-5-3:2015-11Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2023-02-06PN-EN IEC 61340-5-3:2023-022025-06-01
PN-EN 61386-21:2005Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych2021-12-09PN-EN IEC 61386-21:2021-122024-05-17
PN-EN 61386-22:2005Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich2021-12-09PN-EN IEC 61386-22:2021-122024-05-17
PN-EN 61386-23:2005Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych2021-12-09PN-EN IEC 61386-23:2021-122024-05-17
PN-EN 61386-24:2010Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24: Wymagania szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi2023-12-20PN-EN 50626-1:2023-122026-07-21
PN-EN 61439-1:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04PN-EN IEC 61439-1:2021-102024-05-21
PN-EN 61439-2:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej2021-10-04PN-EN IEC 61439-2:2021-102024-05-21
PN-EN 61726:2016-01Kable, przewody, złącza oraz elementy bierne mikrofalowe -- Pomiar współczynnika ekranowania w komorze rewerberacyjnej2023-04-18PN-EN IEC 61726:2023-042025-08-22
PN-EN 61914:2016-06Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2022-05-19PN-EN IEC 61914:2022-052024-11-10
PN-EN 62004:2009Ciepłoodporny drut ze stopu aluminium do przewodów do linii napowietrznych2022-12-13PN-EN IEC 62641:2022-122025-04-11
PN-EN 62037-1:2013-03Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 1: Wymagania ogólne i metody pomiarów2022-08-04PN-EN IEC 62037-1:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-2:2013-07Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Cześć 2: Pomiary biernej modulacji wzajemnej we współosiowych instalacjach kablowych2022-08-04PN-EN IEC 62037-2:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-3:2013-05Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Cześć 3: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w złączach współosiowych2022-08-05PN-EN IEC 62037-3:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-5:2013-10Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 5: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w filtrach2022-08-05PN-EN IEC 62037-5:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-6:2013-10Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 6: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w antenach2022-08-11PN-EN IEC 62037-6:2022-082024-12-28
PN-EN 62153-4-7:2016-06Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłum2022-04-12PN-EN IEC 62153-4-7:2022-042024-08-27
PN-EN 62321-2:2014-08Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20PN-EN IEC 62321-2:2022-052024-10-04
PN-EN 62561-1:2017-07Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych2023-12-21PN-EN IEC 62561-1:2023-122026-05-04
PN-EN 62631-3-1:2016-10Właściwości dielektryczne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-1: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna - Metoda ogólna2023-10-11PN-EN IEC 62631-3-1:2023-102026-02-27
PN-EN 80000-6:2008Wielkości i jednostki -- Część 6: Elektromagnetyzm2023-08-21PN-EN IEC 80000-6:2023-082025-12-21
PN-EN 81346-1:2009Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 1: Reguły podstawowe2023-01-09PN-EN IEC 81346-1:2023-012025-05-04
PN-EN IEC 62561-6:2018-04Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)2024-02-13PN-EN IEC 62561-6:2024-022026-09-19
PN-HD 60364-5-534:2016-04Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami2022-10-06PN-HD 60364-5-53:2022-102025-05-13
PN-HD 60364-5-537:2017-01Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2022-10-06PN-HD 60364-5-53:2022-102025-05-13
PN-HD 60364-5-53:2016-02Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2022-10-06PN-HD 60364-5-53:2022-102025-05-13
PN-HD 620 S2:2010Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie2023-04-13PN-HD 620 S3:2023-042026-03-13
Sektor Górnictwa
PN-EN 50292:2014-02Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych, pojazdach kempingowych i łodziach rekreacyjnych -- Przewodnik dotyczący wyboru, montażu, eksploatacji i utrzymania2024-02-15PN-EN 50292:2024-022026-03-20
PN-EN 60079-25:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne2023-02-08PN-EN IEC 60079-25:2023-022025-09-09
Sektor Hutnictwa
PN-EN 60404-11:2013-07Materiały magnetyczne -- Część 11: Metoda określania rezystancji izolacji powierzchniowej blach i taśm elektrotechnicznych2022-04-07PN-EN IEC 60404-11:2022-042024-08-12
PN-EN 60974-10:2014-12Sprzęt do spawania łukowego -- Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2022-07-05PN-EN IEC 60974-10:2022-072024-11-10
PN-EN 60974-11:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 11: Uchwyty do elektrod2022-01-10PN-EN IEC 60974-11:2022-012024-05-20
PN-EN 60974-13:2011Sprzęt do spawania łukowego -- Część 13: Zacisk prądu powrotnego2022-01-11PN-EN IEC 60974-13:2022-012024-05-20
PN-EN 60974-8:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 8: Konsole gazowe do spawania i systemów cięcia plazmowego2022-05-05PN-EN IEC 60974-8:2022-052024-09-15
PN-EN 62135-2:2015-08Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2022-07-06PN-EN IEC 62135-2:2022-072024-11-10
PN-EN IEC 60974-1:2018-11Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2023-05-25PN-EN IEC 60974-1:2023-052025-10-25
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 15194:2018-01Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2024-01-30PN-EN 15194+A1:2024-012025-08-23
PN-EN 15892:2011Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty2022-02-17PN-EN ISO 3381:2022-022024-09-30
PN-EN 16454:2015-10Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Kompleksowe badanie zgodności eCall2023-11-13PN-EN 16454:2023-112024-03-31
PN-EN 16603-20-08:2014-11Inżynieria kosmiczna -- Zespoły i części składowe fotowoltaiczne2024-02-19PN-EN 16603-20-08:2024-022024-03-31
PN-EN 2876:2019-06Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne zwykłe, niskie, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stopu aluminium, anodowane -- Klasa wytrzymałości: 450 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2020-12-10PN-EN 2876:2024-022024-03-31
PN-EN 29519:1996Budowa statków i konstrukcje morskie -- Stopnie z prętów do drabin2024-02-29PN-EN ISO 9519:2024-022024-03-31
PN-EN 81-21:2018-07Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku2022-10-31PN-EN 81-21:2022-102024-05-31
PN-EN 81-28+AC:2019-04Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2022-11-30PN-EN 81-28:2022-112024-06-30
PN-EN 81-58:2018-07Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2022-10-31PN-EN 81-58:2022-102024-05-31
PN-EN 81-70:2021-09Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2022-12-29PN-EN 81-70+A1:2022-122024-07-31
PN-EN 81-71+AC:2019-04Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2022-10-31PN-EN 81-71:2022-102024-05-31
PN-EN 81-77:2019-01Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2022-10-31PN-EN 81-77:2022-102024-05-31
PN-EN ISO 11243:2016-09Rowery -- Bagażniki rowerowe -- Wymagania i metody badań2024-02-23PN-EN ISO 11243:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 13590:2018-11Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i montażu systemów2023-09-05PN-EN ISO 13590:2023-092024-03-31
PN-EN ISO 21487:2018-12Małe statki -- Zamontowane na stałe zbiorniki benzyny i oleju napędowego2023-09-06PN-EN ISO 21487:2023-092024-03-31
PN-EN ISO 25745-1:2013-03Charakterystyka energetyczna dźwigów, schodów i chodników ruchomych -- Część 1: Pomiar zużycia energii i weryfikacja2024-01-09PN-EN ISO 25745-1:2024-012025-07-31
PN-EN ISO 3381:2011Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych2022-02-17PN-EN ISO 3381:2022-022024-09-30
PN-EN ISO 3691-2:2016-04Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem2023-09-08PN-EN ISO 3691-2:2023-092024-09-30
PN-EN ISO 4210-1:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 1: Terminy i definicje2023-06-19PN-EN ISO 4210-1:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-2:2015-12Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dotyczące rowerów miejskich i trekkingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych2023-06-19PN-EN ISO 4210-2:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-3:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 3: Ogólne metody badań2023-06-19PN-EN ISO 4210-3:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-4:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 4: Metody badań hamulców2023-06-19PN-EN ISO 4210-4:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-5:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 5: Metody badań układu kierowniczego2023-06-19PN-EN ISO 4210-5:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-6:2015-10Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 6: Metody badań ramy i widelca2023-06-19PN-EN ISO 4210-6:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-7:2014-08Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 7: Metody badań kół i obręczy2023-06-28PN-EN ISO 4210-7:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-8:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 8: Metody badań układu napędowego i pedałów2023-06-29PN-EN ISO 4210-8:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-9:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9: Metody badań siodełek i wsporników siodełek2023-06-29PN-EN ISO 4210-9:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 8098:2014-08Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów dziecięcych2023-06-19PN-EN ISO 8098:2023-062024-07-31
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 12067-2:2004Urządzenia sterujące dopływem powietrza przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gaz -- Część 2: Urządzenia typu elektronicznego2023-04-20PN-EN 12067-2:2023-042025-11-30
PN-EN 125+A1:2016-02Urządzenia nadzoru płomienia do odbiorników spalających paliwa gazowe -- Termoelektromagnetyczne urządzenia nadzoru płomienia2023-03-15PN-EN 125:2023-032025-10-31
PN-EN 13012:2012Stacje paliwowe -- Konstrukcja i charakterystyka pistoletów paliwowych stosowanych w odmierzaczach paliwa2022-02-10PN-EN 13012:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-1:2012Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych2022-02-11PN-EN 13617-1:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-2:2012Stacje paliwowe -- Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów zrywnych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach2022-02-11PN-EN 13617-2:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-3:2012Stacje paliwowe -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających2022-02-14PN-EN 13617-3:2022-022024-03-31
PN-EN 13617-4:2012Stacje paliwowe -- Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach2022-02-14PN-EN 13617-4:2022-022024-03-31
PN-EN 13732:2013-11Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny2022-12-16PN-EN 13732:2022-122025-07-31
PN-EN 161+A3:2013-06Automatyczne zawory odcinające do palników gazowych i urządzeń gazowych2023-03-22PN-EN 161:2023-032025-10-31
PN-EN 16304:2013-08Automatyczne zawory odpowietrzające do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe2023-03-22PN-EN 16304:2023-032025-10-31
PN-EN 1643:2014-06Urządzenia zabezpieczające i sterujące dla palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Zaworowe systemy potwierdzające dla automatycznych zaworów odcinających2023-04-21PN-EN 1643:2023-042025-11-30
PN-EN 16678:2016-03Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Automatyczne zawory odcinające do obsługi ciśnienia powyżej 500 kPa do 6 300 kPa włącznie2023-03-23PN-EN 16678:2023-032025-10-31
PN-EN 298:2012Automatyczne układy sterowania palnikiem przeznaczone do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe2023-04-24PN-EN 298:2023-042025-11-30
PN-EN 30-1-2:2012Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz -- Bezpieczeństwo -- Część 1-2: Urządzenia wyposażone w piekarnik i/lub opiekacz z wymuszonym obiegiem powietrza2023-09-21PN-EN 30-1-2:2023-092026-04-30
PN-EN 474-1+A6:2020-03Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-08-16PN-EN 474-1:2022-082024-03-31
PN-EN 474-10+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów2022-08-12PN-EN 474-10:2022-082024-03-31
PN-EN 474-11+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek2022-08-12PN-EN 474-11:2022-082024-03-31
PN-EN 474-12+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych2022-08-16PN-EN 474-12:2022-082024-03-31
PN-EN 474-2+A1:2009Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych2022-08-16PN-EN 474-2:2022-082024-03-31
PN-EN 474-3+A1:2009Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek2022-08-16PN-EN 474-3:2022-082024-03-31
PN-EN 474-4+A2:2012Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek2022-08-17PN-EN 474-4:2022-082024-03-31
PN-EN 474-5+A3:2013-11Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych2022-08-17PN-EN 474-5:2022-082024-03-31
PN-EN 474-6+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek2022-08-17PN-EN 474-6:2022-082024-03-31
PN-EN 474-7+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek2022-08-17PN-EN 474-7:2022-082024-03-31
PN-EN 474-8+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarek2022-08-17PN-EN 474-8:2022-082024-03-31
PN-EN 474-9+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur2022-08-18PN-EN 474-9:2022-082024-03-31
PN-EN 60335-2-41:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp2022-01-24PN-EN IEC 60335-2-41:2022-012024-12-24
PN-EN 60534-1:2005Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne2024-02-16PN-EN IEC 60534-1:2024-022026-06-27
PN-EN 60534-4:2006Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze2022-09-19PN-EN IEC 60534-4:2022-092025-01-20
PN-EN 60953-2:2000Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Metoda B -- Szeroki zakres dokładności dla różnych typów i wielkości turbin parowych2023-03-06PN-EN IEC 60953-0:2023-032025-07-04
PN-EN 60953-3:2005Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Część 3: Cieplne badania sprawdzające osiągi modernizowanych turbin parowych2023-04-19PN-EN IEC 60953-3:2023-042025-08-24
PN-EN 61131-9:2014-05Sterowniki programowalne -- Część 9: Interfejs komunikacji cyfrowej punkt-punkt do małych czujników i elementów wykonawczych (SDCI)2023-03-06PN-EN IEC 61131-9:2023-032025-07-04
PN-EN 61158-2:2014-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 2: Specyfikacja i definicja usług warstwy fizycznej2023-12-06PN-EN IEC 61158-2:2023-122026-04-13
PN-EN 61158-3-24:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-24: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242023-12-06PN-EN IEC 61158-3-24:2023-122026-04-20
PN-EN 61158-3-2:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-2: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22023-12-06PN-EN IEC 61158-3-2:2023-122026-04-13
PN-EN 61158-5-24:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-24: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 242023-12-19PN-EN IEC 61158-5-24:2023-122026-04-13
PN-EN 61158-6-24:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-24: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 242023-12-27PN-EN IEC 61158-6-24:2023-122026-04-28
PN-EN 61326-1:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-29PN-EN IEC 61326-1:2021-102024-06-04
PN-EN 61326-2-1:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego2021-10-29PN-EN IEC 61326-2-1:2021-102024-06-04
PN-EN 61326-2-2:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenoś2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-2:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-3:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetwo2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-3:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-4:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządze2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-4:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-5:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządze2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-5:2021-112024-06-04
PN-EN 61326-2-6:2013-08Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Wyposażenie medyczne do diagnostyki in-vitro (IVD)2021-11-02PN-EN IEC 61326-2-6:2021-112024-06-04
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-1:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-2:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-3:2023-062025-10-03
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-5:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-6:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-1:2023-062025-12-21
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-2:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-50:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-1:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-2:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-3:2023-062025-10-03
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-5:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-6:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-1:2023-062025-12-21
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-2:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-50:2023-062025-10-04
PN-EN 61784-3-13:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132022-02-07PN-EN IEC 61784-3-13:2022-022024-06-23
PN-EN 61784-3-2:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22022-02-07PN-EN IEC 61784-3-2:2022-022024-06-23
PN-EN 61784-3-3:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32022-02-03PN-EN IEC 61784-3-3:2022-022024-06-09
PN-EN 61784-3-8:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82022-02-08PN-EN IEC 61784-3-8:2022-022024-06-23
PN-EN 61784-3:2016-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2021-11-09PN-EN IEC 61784-3:2021-112024-03-23
PN-EN 62439-2:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2022-09-19PN-EN IEC 62439-2:2022-092025-01-19
PN-EN 62453-2:2017-06Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 2: Koncepcje i opisy szczegółowe2023-06-13PN-EN IEC 62453-2:2023-062025-10-05
PN-EN 62453-309:2018-03Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92023-06-14PN-EN IEC 62453-309:2023-062025-10-07
PN-EN 62657-2:2017-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2023-03-08PN-EN IEC 62657-2:2023-032025-07-14
PN-EN 62682:2015-03Zarządzanie alarmami w przemyśle procesowym2023-09-14PN-EN IEC 62682:2023-092026-01-12
PN-EN 62714-2:2015-11Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 2: Biblioteka klas wzorów2023-07-14PN-EN IEC 62714-2:2023-072025-11-24
PN-EN 62769-1:2015-11Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 1: Przegląd2021-11-05PN-EN IEC 62769-1:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-2:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 2: FDI klient2021-11-05PN-EN IEC 62769-2:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-3:2015-12Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia; integracja urządzeń obiektowych -- Część 3: FDI serwer2021-11-05PN-EN IEC 62769-3:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-4:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 4: FDI pakiety2021-11-08PN-EN IEC 62769-4:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-5:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 5:FDI model informacyjny2021-11-08PN-EN IEC 62769-5:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-6:2015-12Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 6: FDI mapowanie technologii2021-11-08PN-EN IEC 62769-6:2021-112024-03-12
PN-EN 62769-7:2016-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 7: FDI urządzenia komunikacyjne2021-11-08PN-EN IEC 62769-7:2021-112024-03-12
PN-EN 88-2:2007Regulatory ciśnienia i związane z nimi urządzenia zabezpieczające do urządzeń gazowych -- Część 2: Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych między 0,5 bar a 5 bar2023-03-27PN-EN 88-2:2023-032025-10-31
PN-EN IEC 61158-1:2019-08Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842023-12-20PN-EN IEC 61158-1:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 61158-3-4:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42023-12-07PN-EN IEC 61158-3-4:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 61158-4-21:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-21: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 212023-12-07PN-EN IEC 61158-4-21:2023-122026-05-02
PN-EN IEC 61158-4-24:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-24: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242023-12-07PN-EN IEC 61158-4-24:2023-122026-05-02
PN-EN IEC 61158-4-2:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-2: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22023-12-07PN-EN IEC 61158-4-2:2023-122026-04-13
PN-EN IEC 61158-4-4:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-4: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42023-12-08PN-EN IEC 61158-4-4:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61158-5-10:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-10: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 102023-12-15PN-EN IEC 61158-5-10:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-5-23:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-23: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 232023-12-15PN-EN IEC 61158-5-23:2023-122026-04-13
PN-EN IEC 61158-5-26:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-26: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 262023-12-19PN-EN IEC 61158-5-26:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 61158-5-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-2: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 22023-12-19PN-EN IEC 61158-5-2:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-5-4:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-4: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 42023-12-19PN-EN IEC 61158-5-4:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102023-12-27PN-EN IEC 61158-6-10:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232023-12-27PN-EN IEC 61158-6-23:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262023-12-27PN-EN IEC 61158-6-26:2023-122026-05-02
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22023-12-27PN-EN IEC 61158-6-2:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42023-12-27PN-EN IEC 61158-6-4:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-0:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-16:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-19:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-1:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-22:2023-122026-04-11
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-2:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-3:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-4:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-5:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-6:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-8:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-9:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-0:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-10:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-11:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-12:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-13:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-14:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-15:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-16:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-17:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-19:2023-122026-04-11
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-20:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-21:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-2:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-3:2023-122026-05-03
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-4:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-6:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-8:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 62439-3:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół Redundancji Równoległej (PRP) i Bezstratna Redundancja o Wysokiej Dostępności (HSR)2022-09-19PN-EN IEC 62439-3:2022-092025-01-19
PN-EN IEC 62769-100:2021-06Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne2024-01-16PN-EN IEC 62769-100:2024-012026-05-16
PN-EN IEC 62769-101-1:2021-07Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-1: Profile -- Foundation Fieldbus H12024-01-18PN-EN IEC 62769-101-1:2024-012026-05-19
PN-EN IEC 62769-101-2:2021-07Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-2: Profile -- Foundation Fieldbus HSE2024-01-18PN-EN IEC 62769-101-2:2024-012026-05-19
PN-EN IEC 62769-103-1:2021-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-1: Profile -- PROFIBUS2024-01-19PN-EN IEC 62769-103-1:2024-012026-05-22
PN-EN IEC 62769-103-4:2021-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-4: Profile -- PROFINET2024-01-19PN-EN IEC 62769-103-4:2024-012026-05-23
PN-EN IEC 62769-109-1:2021-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 109-1: Profile -- HART(r) i WirelessHART(r)2024-01-19PN-EN IEC 62769-109-1:2024-012026-05-23
PN-EN IEC 62769-150-1:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 150-1: Profile -- ISA100 WIRELESS2024-01-25PN-EN IEC 62769-150-1:2024-012026-05-24
PN-EN IEC 62769-1:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 1: Przegląd2024-01-12PN-EN IEC 62769-1:2024-012026-05-09
PN-EN IEC 62769-2:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 2: Klient FDI2024-01-12PN-EN IEC 62769-2:2024-012026-05-09
PN-EN IEC 62769-3:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 3: Serwer2024-01-12PN-EN IEC 62769-3:2024-012026-05-09
PN-EN IEC 62769-4:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 4: Pakiety FDI2024-01-16PN-EN IEC 62769-4:2024-012026-05-10
PN-EN IEC 62769-5:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 5: Model informacyjny2024-01-16PN-EN IEC 62769-5:2024-012026-05-10
PN-EN IEC 62769-6:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 6: Mapowanie technologii2024-01-16PN-EN IEC 62769-6:2024-012026-05-11
PN-EN IEC 62769-7:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 7: Urządzenia komunikacyjne2024-01-17PN-EN IEC 62769-7:2024-012026-05-11
PN-EN ISO 11623:2016-04Butle do gazów -- Butle kompozytowe -- Okresowa kontrola i badanie2024-02-23PN-EN ISO 11623:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 19238:2017-12Ochrona radiologiczna -- Wymagania dotyczące jakości badań laboratoriów stosujących metody cytogenetyczne w dozymetrii biologicznej2024-02-27PN-EN ISO 19238:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 28139:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08PN-EN ISO 28139:2021-102024-05-31
PN-EN ISO 28139:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Zamgławiacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08PN-EN ISO 28139:2021-102024-05-31
PN-EN ISO 4033:2013-06Nakrętki sześciokątne wysokie (odmiana 2) -- Klasy dokładności A i B2024-02-27PN-EN ISO 4033:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 4035:2013-06Nakrętki sześciokątne niskie ze ścięciem (odmiana 0) -- Klasy dokładności A i B2024-02-28PN-EN ISO 4035:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 5211:2017-06Armatura przemysłowa -- Przyłącza niepełnoobrotowego napędu armatury2024-02-28PN-EN ISO 5211:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 8673:2013-06Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) z gwintem metrycznym drobnozwojnym -- Klasy dokładności A i B2024-02-29PN-EN ISO 8673:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 8674:2013-06Nakrętki sześciokątne wysokie (odmiana 2) z gwintem metrycznym drobnozwojnym -- Klasy dokładności A i B2024-02-29PN-EN ISO 8674:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 8675:2013-06Nakrętki sześciokątne niskie ze ścięciem (odmiana 0), z gwintem metrycznym drobnozwojnym -- Klasy dokładności A i B2024-02-29PN-EN ISO 8675:2024-022024-03-31
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 1300:2019-02Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie2024-02-21PN-EN 1300:2024-022024-03-31
PN-EN 15713:2009Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych -- Rozwiązania praktyczne2024-02-22PN-EN 15713:2024-022024-03-31
PN-EN 2591-508:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 508: Pomiar grubości powłok na stykach2024-03-01PN-EN 2591-508:2024-032024-03-31
PN-EN 2591-509:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 509: Przyleganie powłok na stykach2024-03-01PN-EN 2591-509:2024-032024-03-31
PN-EN 50131-2-2:2018-01Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2022-10-07PN-EN 50131-2-2:2022-102024-11-08
PN-EN 50131-2-3:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10PN-EN 50131-2-3:2022-102024-11-11
PN-EN 50134-5:2005Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne2022-05-04PN-EN 50134-5:2022-052024-06-07
PN-EN 61924-2:2013-07Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Zintegrowane systemy nawigacyjne -- Część 2: Modułowa struktura INS -- Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2021-11-09PN-EN IEC 61924-2:2021-112024-03-19
PN-EN 62288:2015-02Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Prezentacja informacji dotyczących nawigacji na pokładowych wyświetlaczach nawigacyjnych -- Wymagania ogólne, metody i wymagane wyniki badań2022-09-21PN-EN IEC 62288:2022-092025-01-24
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1176-10:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy2024-02-16PN-EN 1176-10:2024-022024-03-31
PN-EN 12790:2011Artykuły dla dzieci -- Leżaczki niemowlęce2023-08-21PN-EN 12790-1:2023-082024-03-31
PN-EN 12790:2011Artykuły dla dzieci -- Leżaczki niemowlęce2023-08-21PN-EN 12790-2:2023-082024-03-31
PN-EN 13726-1:2005Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 1: Aspekty dotyczące chłonności2024-02-22PN-EN 13726:2024-022024-03-31
PN-EN 13726-2:2005Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 2: Transmisja pary wilgoci przez opatrunki z folią półprzepuszczalną2024-02-22PN-EN 13726:2024-022024-03-31
PN-EN 13726-3:2005Nieaktywne wyroby medyczne -- Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 3: Wodoszczelność2024-02-22PN-EN 13726:2024-022024-03-31
PN-EN 13726-4:2005Nieaktywne wyroby medyczne -- Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 4: Zdolność do dopasowania się2024-02-22PN-EN 13726:2024-022024-03-31
PN-EN 14350:2020-12Artykuły dla dzieci -- Sprzęt do picia -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2024-01-23PN-EN 14350+A1:2024-012024-08-31
PN-EN 1466:2015-02Artykuły dla dzieci -- Gondole i stojaki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2023-11-16PN-EN 1466:2023-112024-06-30
PN-EN 16232+A1:2018-11Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt2023-10-18PN-EN 16232+A2:2023-102024-09-30
PN-EN 16484:2016-02Skóra wyprawiona -- Wymagania dotyczące ustalenia źródła produkcji skóry2024-02-22PN-EN 16484:2024-022024-03-31
PN-EN 1860-2:2006Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 2: Węgiel drzewny i brykiety z węgla drzewnego do grillowania -- Wymagania i metody badań2023-11-20PN-EN 1860-2:2023-112024-06-30
PN-EN 1860-3:2005Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania -- Wymagania i metody badań2023-11-21PN-EN 1860-3:2023-112024-06-30
PN-EN 1860-4:2005Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 4: Grille jednorazowego użytku na paliwo stałe -- Wymagania i metody badań2023-11-21PN-EN 1860-4:2023-112024-06-30
PN-EN 25978:2011Płaskie wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na wzajemne sklejanie2024-02-28PN-EN ISO 5978:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 12460-3:2021-03Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 3: Metoda analizy gazowej2024-02-20PN-EN ISO 12460-3:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 17751-2:2016-07Tekstylia -- Analiza ilościowa kaszmiru, wełny, innych specjalnych włókien pochodzenia zwierzęcego i ich mieszanek -- Część 2: Metoda z zastosowaniem elektronowego mikroskopu skaningowego2024-02-16PN-EN ISO 17751-2:2024-022024-03-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 50065-4-1:2002Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna2023-08-22PN-EN 50065-4-1:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-3:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr wejściowy2023-08-22PN-EN 50065-4-3:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-4:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr impedancyjny2023-08-22PN-EN 50065-4-4:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-5:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający2023-08-22PN-EN 50065-4-5:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-6:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-6: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Sprzęgacz fazowy2023-08-23PN-EN 50065-4-6:2023-082026-03-24
PN-EN 50491-4-1:2012Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 4-1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla wyrobów przeznaczonych do zastosowania w domowych i budyn2023-08-09PN-EN IEC 63044-4:2022-042024-08-03
PN-EN 50491-5-1:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki badań i stanowiska pomiarowe2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-1:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-2:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, hand2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-2:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-3:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku przemysłowym2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-3:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-6-1:2014-03Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 6-1: Instalacja HBES -- Wykonywanie i planowanie2022-04-05PN-EN IEC 63044-6:2022-042024-08-03
PN-EN 50554:2011Norma podstawowa dotycząca oceny urządzeń nadawczych w miejscu ich zainstalowania pod względem ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2022-03-17PN-EN 50554:2022-032024-04-26
PN-EN 50600-2-1:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-1: Konstrukcja budynku2021-08-23PN-EN 50600-2-1:2021-082024-03-22
PN-EN 50600-2-4:2015-05Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15PN-EN 50600-2-4:2024-022026-03-20
PN-EN 50600-2-5:2016-05Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-5: Systemy zabezpieczeń2021-08-23PN-EN 50600-2-5:2021-082024-03-22
PN-EN 50697:2019-08Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)2023-09-18PN-EN 50697:2023-092025-10-17
PN-EN 55025:2017-04Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2022-09-20PN-EN IEC 55025:2022-092025-01-20
PN-EN 60728-11:2017-09Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2024-01-17PN-EN IEC 60728-11:2024-012026-05-23
PN-EN 60728-13-1:2018-04Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2024-02-23PN-EN IEC 60728-113:2024-022026-07-05
PN-EN 60950-22:2017-07Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112024-07-06
PN-EN 60950-23:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112024-07-06
PN-EN 60958-1:2010Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-06-10PN-EN IEC 60958-1:2022-062024-10-06
PN-EN 60958-3:2008Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 3: Zastosowania w urządzeniach powszechnego użytku2022-06-10PN-EN IEC 60958-3:2022-062024-10-07
PN-EN 61000-4-20:2011Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)2022-11-23PN-EN IEC 61000-4-20:2022-112025-03-25
PN-EN 61000-6-3:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2021-08-09PN-EN IEC 61000-6-3:2021-082024-03-26
PN-EN 61850-7-420:2009Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-420: Systemy komunikacyjne dla rozproszonych źródeł energii (DER) -- Węzły logiczne2022-07-07PN-EN IEC 61850-7-420:2022-072024-11-17
PN-EN 61968-100:2014-02Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrażania2022-11-17PN-EN IEC 61968-100:2022-112025-03-23
PN-EN 61968-13:2009Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 13: Model zmiany formatu dla dystrybucji CIM RDF2021-12-13PN-EN IEC 61968-13:2021-122024-04-20
PN-EN 61970-452:2018-03Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Profile statycznych modeli sieci przesyłowej oparte na CIM2022-08-01PN-EN IEC 61970-452:2022-082024-12-01
PN-EN 61970-456:2018-10Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2022-09-20PN-EN IEC 61970-456:2022-092025-01-19
PN-EN 62087-2:2016-03Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 2: Sygnały i nośniki2023-11-13PN-EN IEC 62087-2:2023-112026-03-24
PN-EN 62087-3:2016-04Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 3: Odbiorniki telewizyjne2023-11-13PN-EN IEC 62087-3:2023-112026-03-24
PN-EN 62209-1:2016-12Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane 2022-04-11PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-042024-11-19
PN-EN 62209-2:2010Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości poch2022-04-11PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-042024-11-19
PN-EN 62232:2018-01Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka2023-07-07PN-EN IEC 62232:2023-072025-11-18
PN-EN 62368-1:2015-03Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112024-07-06
PN-EN 62623:2013-06Komputery stacjonarne i notebooki -- Pomiar zużycia energii2022-12-08PN-EN IEC 62623:2022-122025-06-01
PN-EN 63002:2017-04Metoda identyfikacji i interoperacyjności dla zewnętrznych źródeł zasilania stosowanych z przenośnymi urządzeniami obróbki danych2022-03-07PN-EN IEC 63002:2022-032024-07-01
PN-EN IEC 60728-113:2019-02Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113: Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi2024-02-23PN-EN IEC 60728-113:2024-022026-07-05
PN-EN IEC 61968-3:2018-08Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 3: Interfejsy do prowadzenia ruchu sieci2022-01-28PN-EN IEC 61968-3:2022-012024-06-01
PN-EN IEC 62680-1-2:2020-08Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2021-12-14PN-EN IEC 62680-1-2:2021-122024-04-20
PN-EN IEC 62680-1-2:2021-12Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2023-06-14PN-EN IEC 62680-1-2:2023-062025-10-10
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2021-11-18PN-EN IEC 62680-1-3:2021-112024-03-23
PN-EN IEC 62680-1-3:2021-11Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza USB Type-C®2023-06-14PN-EN IEC 62680-1-3:2023-062025-10-10
PN-EN IEC 63033-2:2019-04Samochodowe systemy multimedialne i wyposażenie -- System monitorowania jazdy -- Część 2: Metody zapisu systemu monitorowania jazdy2023-01-18PN-EN IEC 63033-2:2023-012025-05-25
PN-EN IEC 63033-3:2020-06Samochodowe systemy multimedialne i wyposażenie -- System monitorowania jazdy -- Część 3: Metody pomiarów2023-01-19PN-EN IEC 63033-3:2023-012025-05-25
PN-EN IEC 63203-204-1:2022-02Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 204-1: Tekstylia elektroniczne -- Metoda badania trwałości w praniu systemów e-tekstylnych stosowanych w odzieży rekreacyjnej i sportowej2023-12-19PN-EN IEC 63203-204-1:2023-122026-04-20
PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE2023-05-30PN-ETSI EN 300 386 V2.2.1:2023-052024-06-30
PN-ETSI EN 301 406 V2.2.2:2017-03Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2023-06-26PN-ETSI EN 301 406-1 V3.1.1:2023-062024-07-31
PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiornik2023-04-25PN-ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2023-042024-05-31
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca s2023-09-25PN-ETSI EN 301 489-3 V2.3.2:2023-092024-10-31
PN-ETSI EN 301 908-1 V15.1.1:2022-05Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne wydanie 152023-09-25PN-ETSI EN 301 908-1 V15.2.1:2023-092024-10-31
PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej systemu (DAB) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2023-04-25PN-ETSI EN 302 077 V2.3.1:2023-042024-05-31
PN-ETSI EN 303 132 V1.1.1:2017-09Morskie radiolatarnie VHF małej mocy do lokalizacji osobistej wykorzystujące cyfrowe wywołanie selektywne (DCS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2023-06-26PN-ETSI EN 303 132 V2.1.1:2023-062024-07-31
PN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/52023-02-16PN-ETSI EN 303 447 V1.3.1:2023-022024-03-31
PN-ETSI EN 303 980 V1.2.1:2022-02Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Stacjonarne i poruszające się stacje naziemne komunikujące się z niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiow2023-06-26PN-ETSI EN 303 980 V1.3.1:2023-062024-07-31
PN-ETSI EN 303 981 V1.2.1:2021-12Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Stacjonarne i poruszające się szerokopasmowe stacje naziemne komunikujące się z niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (WBES) w pasmach od 11 GHz do 14 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiow2023-06-26PN-ETSI EN 303 981 V1.3.1:2023-062024-07-31
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 15713:2009Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych -- Rozwiązania praktyczne2024-02-22PN-EN 15713:2024-022024-03-31
PN-EN 60300-3-4:2008Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-4: Przewodnik zastosowań -- Przewodnik dotyczący specyfikowania wymagań niezawodnościowych2022-12-12PN-EN IEC 60300-3-4:2022-122025-04-15
PN-EN 60584-3:2008Termoelementy -- Część 3: Kable rozszerzające i kompensacyjne -- Tolerancje i systemy rozpoznawcze2021-11-18PN-EN IEC 60584-3:2021-112024-03-23
PN-EN 60751:2009Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury2022-11-09PN-EN IEC 60751:2022-112025-03-03
PN-EN 61124:2012Badanie nieuszkadzalności -- Badania zgodności w przypadku stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń2023-12-01PN-EN IEC 61124:2023-122026-03-31
PN-EN ISO 13849-1:2016-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania2023-09-13PN-EN ISO 13849-1:2023-092026-05-31
PN-EN ISO 15535:2013-04Wymagania ogólne dotyczące ustalania antropometrycznych baz danych2024-02-26PN-EN ISO 15535:2024-022024-03-31
PN-EN ISO 20685-2:2017-05Ergonomia -- Metodyka skanowania 3D do celów międzynarodowych baz danych antropometrycznych -- Część 2: Protokół oceny kształtu powierzchni i powtarzalności położenia punktów odniesienia2024-02-27PN-EN ISO 20685-2:2024-022024-03-31
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 12183:2014-07Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie -- Wymagania i metody badań2023-02-20PN-EN 12183:2023-022024-05-31
PN-EN 12184:2014-07Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie -- Wymagania i metody badań2023-02-20PN-EN 12184:2023-022024-05-31
PN-EN 14254:2009Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek innych niż krew2022-03-04PN-EN ISO 6717:2022-032024-09-30
PN-EN 166:2005Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 169:2005Ochrona indywidualna oczu -- Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 170:2005Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed nadfioletem -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 171:2005Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed podczerwienią -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 172:2000Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 174:2003Ochrona indywidualna oczu -- Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskich2022-11-04PN-EN ISO 18527-1:2022-112025-05-31
PN-EN 379+A1:2010Ochrona indywidualna oczu -- Automatyczne filtry spawalnicze2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 45544-1:2015-08Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2023-03-14PN-EN IEC 62990-1:2023-032025-08-27
PN-EN 45544-2:2015-08Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 2: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych do pomiaru narażenia2023-03-14PN-EN IEC 62990-1:2023-032025-08-27
PN-EN 45544-3:2015-08Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 3: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych ogólnie do wykrywania gazów2023-03-14PN-EN IEC 62990-1:2023-032025-08-27
PN-EN ISO 11608-1:2015-04Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Igłowe systemy iniekcyjne2022-11-02PN-EN ISO 11608-1:2022-112025-05-31
PN-EN ISO 15189:2013-05Laboratoria medyczne -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2023-02-03PN-EN ISO 15189:2023-022025-12-31
PN-EN ISO 16256:2013-06Badania laboratoryjne materiału klinicznego i systemy testów diagnostycznych in vitro -- Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności antybiotyków i chemioterapeutyków wobec grzybów zaliczanych do drożdży, wywołujących choroby zakaźne2022-03-31PN-EN ISO 16256:2022-032024-10-31
PN-EN ISO 17511:2010Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pomiar wielkości w próbkach biologicznych -- Spójność pomiarowa wartości przypisanych kalibratorom i materiałom kontrolnym2021-09-03PN-EN ISO 17511:2021-092024-06-30
PN-EN ISO 20776-2:2007Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 2: Ocena przydatności gotowych testów do ozn2022-06-27PN-EN ISO 20776-2:2022-062025-01-31
PN-EN ISO 22870:2017-02Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2023-02-03PN-EN ISO 15189:2023-022025-12-31
PN-EN ISO 80601-2-13:2013-06Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-13: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania stanowiska anestezjologicznego2022-12-07PN-EN ISO 80601-2-13:2022-122025-06-30