Zawartość

Wykazy PN

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, Rozdział II nakłada na krajową jednostkę normalizacyjną (PKN) obowiązek informowania zainteresowanych stron o opublikowanych i wycofanych normach i innych dokumentach normalizacyjnych. Poniższe linki zawierają zestawienia Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych oraz wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN

Wykaz wycofanych PN