Zawartość

Słownik Akronimów


Słownik akronimów
AKRONIMZNACZENIE
plenplen
ARARRzeczywistość RozszerzonaAugmented Reality
BIPBiuletyn Informacji PublicznejPublic Information Bulletin
CEGOZGospodarka o obiegu zamkniętymCircular Economy
CISPRCISPRSpecjalny Międzynarodowy Komitet ds. Zakłóceń RadioelektrycznychInternational Special Committee on Radio Interference
DKEDKENiemiecka Komisja Elektrotechniki, Elektroniki i Technologii Informacyjnych DIN i VDEGerman Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE
DLTDLTtechnologia rozproszonego rejestruDistributed Ledger Technology
Dz. Urz. UEOJEUDziennik Urzędowy Unii EuropejskiejOfficial Journal of the European Union (formerly known as OJEC)
EPH-BAEPH-BACentrala Polityki Europejskiej – Odział w BrukseliEuropean Policy Hub – Brussels Arm
GHGGHGGazy cieplanianeGreenhouse Gases
GKGłówny KsięgowyChief Accountant
GRWGGrupa RoboczaWorking Group
GZGrupa ZadaniowaTask Group
HACCPHACCPSystem Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli
Hazard Analysis and Critical Control Point System
ICSICSMiędzynarodowa Klasyfikacja NormInternational Classification for Standards
ICTICTtechnologie informacyjno-komunikacyjneInformation and Communication Technologies
IoEIoEInternet WszechrzeczyInternet of Everything
KEECKomisja EuropejskaEuropean Commission
KGZKoordynacyjna Grupa Zadaniowa Coordination Task Group
KJNNSBkrajowa jednostka normalizacyjnaNational Standards Body
KKŻCACKomisja Kodeksu ŻywnościowegoCodex Alimentarius Commission
KNTKarta nowego tematuForm of new work item
KOkomórka organizacyjnaOrganization Unit
KPTKarta propozycji TNForm of proposal for TN
KTKomitet TechnicznyTechnical Committee
KZKomitet ZadaniowyProject Committee
KZPSamodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Zamówień PublicznychIndependent post in charge of Public Procurement Coordination
KZTKarta zgłoszenia tematu w CEN/CENELEC/ISO/IECForm of item application to CEN/CENELEC/ISO/IEC
MŚPSMEmałe i średnie przedsiębiorstwaSmall and Medium-sized Enterprises
OTOrgan Techniczny Technical Body
PADPełnomocnik Administratora Danych OsobowychPersonal Data Administrator's Plenipotentiary
PD KTPlan działania Komitetu TechnicznegoKT Business Plan
PD KZPlan działania Komitetu ZadaniowegoKZ Business Plan
PDNPolski Dokument NormalizacyjnyPolish Standardization Document
PKPodkomitet TechnicznySubcommittee
PKNPolski Komitet NormalizacyjnyPolish Committee for Standardization
PNPolska NormaPolish Standard
POBPełnomocnik Prezesa ds. Obronności i Bezpieczeństwa PaństwaPresident's Plenipotentiary for State Defence and Security
PONPełnomocnik Prezesa ds. Ochrony Informacji NiejawnychPresident's Plenipotentiary for Protection of Classified Information
PRPrezes President
PSZPełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaPresident's Plenipotentiary for Integrated Management System
PZNPolski Zasób NormalizacyjnyPolish Standardization Resource
RNRada NormalizacyjnaStandardization Council
RSRada SektorowaSector Council
SAPSystem Zarządzania Procesami BiznesowymiSystem Analysis and Program Development
SAWSamodzielne Stanowisko ds. Audytu WewnętrznegoPresident's Plenipotentiary for Internal Audit
SBDSektor Budownictwa i Konstrukcji BudowlanychConstruction and Building Structures Sector
SBPSamodzielne Stanowisko ds. BHP oraz Ochrony PPOŻ.Independent post in charge of OHS and Fire Protection
SCHSektor ChemiiChemistry Sector
SCSPUSystem Cyfrowej Sprzedaży Produktów i UsługDigital System to Sell Products and Services
SEKSektor ElektronikiElectronic Sector
SELSektor ElektrykiElectrical Sector
SETSektor ElektrotechnikiElectrotechnical Sector
SGRSektor GórnictwaMining Sector
SHTSektor HutnictwaMetallurgy Sector
SKTSekcja TechnicznaTechnical Unit
SLTSektor Logistyki, Transportu i OpakowańLogistics, Transport and Packaging Sector
SMCSektor Maszyn i InżynieriiMachinery and Engineering Sector
SNISektor Nanotechnologii i InnowacjiNanotechnology and Innovation Sector
SOBSektor Obronności i Bezpieczeństwa PowszechnegoDefence and Public Security Sector
SPCLCStały Przedstawiciel PKN przy Radzie Technicznej CENELECPermanent Delegate of PKN to the CENELEC Technical Board
SPUSektor Produktów Powszechnego UżytkuConsumer Products Sector
SRAHGSRAHGGrupa Ad-hoc ds. Wniosków o NormalizacjęStandardization Request Ad-hoc group
SRZSektor Żywności, Rolnictwa i LeśnictwaFood, Agriculture and Forestry Sector
STISektor Technik Informacyjnych i KomunikacjiInformation Technology and Communications Sector
SUSSektor UsługServices Sector
SWMSekcja Współpracy Międzynarodowej, WKOUnit of International Cooperation, Coordination Department
SZBIISMSSystem Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiInformation Security Management System
SZJQMSSystem Zarządzania JakościąQuality Management System
SZPSektor Zagadnień Podstawowych i Systemów ZarządzaniaBasic Problems and Management Systems Sector
SZŚSektor Zdrowia, Środowiska i MedycynyHealth, Environment and Medicine Sector
TNtemat normalizacyjny (w programie prac PKN/OT)Work item
VRVRRzeczywistość WirtualnaVirtual Reality
WADWydział AdministracyjnyAdministrative Department
WFNWydział Zarządzania Finansami i RachunkowościFinancial Management and Accountancy Department
WIFWydział InformatykiIT Department
WKOWydział KoordynacjiCoordination Department
WMEWydział MetodykiMethodology Department
WPNWydział Prac NormalizacyjnychStandardization Department
WRZWydział Relacji ZewnętrznychExternal Relations Department
WSPWydział SprzedażySales Department
WWNWydział Wydawnictw NormalizacyjnychStandards Publication Department
WZLWydział Zarządzania Zasobami LudzkimiHuman Resources Management Department
ZPNZastępca Prezesa ds. NormalizacjiVice-President in charge of Standardization
ZPRZespół PrawnyLegal Team
ZRZZastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i SprzedażyVice-President in charge of External Relations and Sales
ZSZIMSZintegrowany System ZarządzaniaIntegrated Management System
ACARTKomitet Doradczy ds. Zastosowania Robotyki (rozwiązany)Advisory Committee on Applications of Robot Technology
ACEAKomitet Doradczy ds. Zagadnień ŚrodowiskowychAdvisory Committee on Environmental Aspects
ACECKomitet Doradczy ds. Kompatybilności ElektromagnetycznejAdvisory Committee on Electromagnetic Compatibility
ACEEKomitet Doradczy ds. Efektywności EnergetycznejAdvisory Committee on Energy Efficiency
ACOSKomitet Doradczy ds. BezpieczeństwaAdvisory Committee on Safety
ACSECKomitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Danych i Poufności DanychAdvisory Committee on Information Security and Data Privacy
ACTADKomitet Doradczy ds. Transmisji i Dystrybucji ElektrycznościAdvisory Committee on Electricity Transmission and Distribution
AENORdo końca 2016 r. krajowa jednostka normalizacyjna, Hiszpania,
obecnie komercyjna jednostka certyfikująca
Spanish Association for Standardisation and Certification
AFNORkrajowa jednostka normalizacyjna, Francjafr: Association française de normalisation; France
AGZgromadzenie Ogólne (CEN, CENELEC)General Assembly
AHGgrupa robocza ad hocAd Hoc Group
AISztuczna InteligencjaArtificial Intelligence
ANECgłówny głos konsumentów w EuropieEuropean Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardization
ANSIkrajowa jednostka normalizacyjna, USAAmerican National Standards Institute; USA
ASBjednostka stowarzyszonaAssociated Body
ASD-STANStowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorców Lotnictwa i ObronyAeroSpace and Defence Industries Association of Europe - Standardization
ASIkrajowa jednostka normalizacyjna, AustriaAustrian Standards International - Standardization and Innovation; Austria
ASROkrajowa jednostka normalizacyjna, Rumuniaro: Asociaţia de Standardizare din România; Romania
ASTMAmerykańskie Towarzystwo ds. Badań i MateriałówAmerican Society for Testing and Materials
BDSkrajowa jednostka normalizacyjna, BułgariaBulgarian Institute for Standardization; Bulgaria
BELSTkrajowa jednostka normalizacyjna, BiałoruśState Committee for Standardization of the Republic of Belarus
BOSSSystem Wspomagania Działalności Biznesowej (CEN)Business Operations Support System (CEN)
BSIkrajowa jednostka normalizacyjna, Zjednoczone KrólestwoBritish Standards Institution; United Kingdom
BTRada Techniczna CEN i Rada Techniczna CENELECTechnical Board
BT TCMGGrupa ds. Zarządzania TC przy Radzie Technicznej CENTechnical Board Technical Committee Management Group (CEN)
BTTFZespół Zadaniowy Rady Technicznej BT Task Force
BTWGGrupa Robocza BT (jest powoływana przez Radę Techniczną)BT Working Group
CRadaCouncil
CARada Administracyjna Administrative Board
CABRada ds. Oceny ZgodnościConformity Assessment Board
CAGGrupa Doradcza PrzewodniczącegoChairman advisory group
CASCOKomitet ds. Oceny ZgodnościConformity Assessment Committee (ISO)
CBRada ds. CertyfikacjiCertification Board
CB IECKolegium Zarządzające Rady IECCouncil Board
CCMCCentrum Zarządzania CEN-CENELECCEN-CENELEC Management Centre
CDprojekt komitetu (ISO, IEC)Committee Draft
CDFKomitet ds. FinansówFinance Committee
CDVprojekt komitetu do głosowania (IEC równoważny ISO DIS)Committee Draft for Vote
CENEuropejski Komitet NormalizacyjnyEuropean Committee for Standardization
CENELECEuropejski Komitet Normalizacyjny ElektrotechnikiEuropean Committee for Electrotechnical Standardization
CGFglobalne ramy CENELECCENELEC Global Framework
CIAJednostka certyfikującaCertificate Issuing Authority
CIBwewnętrzny system CEN do głosowania korespondencyjnegoCommittee Internal Balloting
CLCCENELEC (w powołaniach na dokumenty) CENELEC (in document references)
COCORKomisja Koordynacji przy ECISSECISS Coordinating Commission
COPOLCOKomitet ds. Polityki KonsumenckiejConsumer Policy Committee (ISO)
CRMcertyfikowany materiał odniesieniacertified reference material
CWAPorozumienie Warsztatowe CEN/CENELEC CEN/CENELEC Workshop Agreement
CYSkrajowa jednostka normalizacyjna, CyprCyprus Organization for Standardisation; Cyprus
DAMprojekt zmianyDraft Amendment
davdata udostępnieniadate of availability
DCORprojekt poprawki technicznej (ISO/IEC JTC1)Draft Technical Corrigendum (ISO/IEC JTC1)
DEVCOKomitet ds. Problemów Krajów Rozwijających sięDevelopment Committee (ISO)
DINkrajowa jednostka normalizacyjna, Niemcyde: Deutsches Institut für Normung; Germany
DISprojekt Normy Międzynarodowej (ISO, równoważny IEC CDV)Draft International Standard
doadata ogłoszenia date of announcement
dopdata opublikowaniadate of publication
dordata ratyfikacji date of ratification
dowdata wycofania date of withdrawal
DSkrajowa jednostka normalizacyjna, DaniaDansk Standard; Denmark
DTRprojekt Raportu Technicznego (ISO, IEC)Draft Technical Report (ISO, IEC)
DTSprojekt Specyfikacji Technicznej (ISO, IEC)Draft Technical Specification (ISO, IEC)
EAeuropejska organizacja zrzeszająca krajowe jednostki akredytująceEuropean co-operation for Accreditation
EC, DG ENT and IND, SG PTPKomisja Europejska, Dyrekcja Generalna dla Przedsiębiorstw i Przemysłu, Podgrupa zajmująca się Procedurami Badania WyrobówEuropean Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Sub-group on Product Testing Procedures
ECISSEuropejski Komitet ds. Normalizacji Żelaza i StaliEuropean Committee for Iron and Steel Standardization
EDRzasadnicze różnice w wymaganiach (IEC)Essential Differences in Requirements
EFTAEuropejskie Stowarzyszenie Wolnego HandluEuropean Free Trade Association
ELOTkrajowa jednostka normalizacyjna, GrecjaHellenic Organization for Standardization; Greece
EMTELSpecjalny Komitet ETSI ds. Komunikacji RatunkowejEmergency Communications, ETSI Special Committees
ENNorma EuropejskaEuropean Standard
ENQankietaEnquiry
EPP 3GPPProjekt Partnerski ETSI
trzeciej generacji
Third Generation Partnership Project, ETSI Partnership Project
ESNorma ETSIETSI Standard
ESOeuropejskie organizacje normalizacyjne (CEN/CENELEC/ETSI)European Standards Organizations (CEN/CENELEC/ETSI)
ETSIEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych European Telecommunications Standards Institute
EVSkrajowa jednostka normalizacyjna, EstoniaEstonian Centre for Standardisation; Estonia
ExCOKomitet WykonawczyExecutive Committee
FDISkońcowy projekt Normy MiędzynarodowejFinal draft International Standard
FinComKomitet ds. FinansówFinance Committee
FINPOLKomitet ds. Polityki Finansowej CENELECThe Financial Policy Committee
FprENprojekt Normy Europejskiej do formalnego głosowaniaDraft European Standard for Formal Vote
FVformalne głosowanieFormal vote
GAZgromadzenie Ogólne (ISO, IEC, ETSI)General Assembly
GDsystem zarządzania danymi ekspertów i użytkowników serwerów z dokumentacją TC/SC w ISO i w CENThe Global Directory is the central repository for managing committees.
GEOSTMkrajowa jednostka normalizacyjna, GruzjaGeorgian National Agency for Standards and Metrology
GOST Rkrajowa jednostka normalizacyjna, Federacja RosyjskaFederal Agency on Technical Regulating and Metrology, Russian Federation
HDDokument Harmonizacyjny Harmonization Document
HZNkrajowa jednostka normalizacyjna, ChorwacjaCroatian Standards Institute; Croatia
IAFmiędzynarodowa organizacja zrzeszająca jednostki akredytujące/ jednostki certyfikujące International Accreditation Forum
IDFMiędzynarodowa Federacja MleczarskaInternational Dairy Federation
IECMiędzynarodowa Komisja ElektrotechnicznaInternational Electrotechnical Commission
IEC MRSsystem rejestracji i akredytacji delegatów na posiedzenia organów technicznych IECIEC Meeting Registration System
IEC-COBiuro Centralne IECIEC Central Office
IEC/CLC
EMS
system zarządzania danymi ekspertów, delegatów i użytkowników serwerów IEC i CENELECIEC/CLC Expert Management System
IECEEsystem IEC zgodności badań i certyfikacji sprzętu elektrotechnicznegoIEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components
IECExsystem IEC certyfikacji zgodności z normami sprzętu elektrycznego używanego w atmosferach zagrożonych wybuchemIEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres
IECQsystem IEC oceny jakości podzespołów elektronicznychIEC Quality Assessment System for Electronic Components
IECREsystem IEC certyfikacji zgodności z normami dla urządzeń związanych z energią odnawialną IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications
ILACmiędzynarodowa organizacja zrzeszająca jednostki akredytujące laboratoria badawcze i wzorcująceInternational Laboratory Accreditation Cooperation
ILNASkrajowa jednostka normalizacyjna, Luksemburgfr: The Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et qualité des produits et services
IoTInternet RzeczyInternet of Things
IPQkrajowa jednostka normalizacyjna, Portugaliapt: Instituto Português da Qualidade; Portugal
IPR Prawa Własności IntelektualnejIntellectual Property Rights
IRPrzepisy wewnętrzne CEN/CENELECCEN/CENELEC Internal Regulations
ISBNMiędzynarodowy Znormalizowany Numer KsiążkiInternational Standard Book Number
ISMkrajowa jednostka normalizacyjna, MołdawiaInstitute for Standardization of Moldova
ISOMiędzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaInternational Organization for Standardization
ISO-CSSekretariat Centralny ISOISO Central Secretariat
ISO/IEC
JTC 1
Wspólny Komitet Techniczny Joint Technical Committee - Information technology
ISO/IEC
JPC 2
Wspólny Komitet Projektowy Joint Project Committee - Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology
ISRSMkrajowa jednostka normalizacyjna, Macedonia PółnocnaStandardization Institute of the Republic of North Macedonia
ISTkrajowa jednostka normalizacyjna, IslandiaIcelandic Standards; Iceland
ITUMiędzynarodowy Związek TelekomunikacyjnyInternational Telecommunication Union
IWAMiędzynarodowe Porozumienie Warsztatowe International Workshop Agreement
JPGWspólna Grupa Prezydencka (CEN/CENELEC/ETSI)Joint Presidents Group
JSbadanie uzasadniające Justification Study
JTABWspólna Rada Techniczna ISO/IEC Joint Technical Advisory Board
JTCWspólny Komitet TechnicznyJoint Technical Committee
JWGWspólna Grupa RoboczaJoint Working Group
LSTkrajowa jednostka normalizacyjna, LitwaLithuanian Standards Board; Lithuania
LVSkrajowa jednostka normalizacyjna, ŁotwaLatvian Standard Ltd.; Latvia
MCCAAkrajowa jednostka normalizacyjna, MaltaThe Malta Competition and Consumer Affairs Authority; Malta
MPEGGrupa Ekspertów do Spraw Obrazów RuchomychMoving Picture Experts Group
MRMCKomitet ds. Relacji Członkowskich i MonitorowaniaMembership Relations and Monitoring Committee
MSBZarząd ds. Strategii MarketingowejMarket Strategy Board
MSSnorma systemu zarządzania Management System Standard
MSZTkrajowa jednostka normalizacyjna, WęgryHungarian Standards Institution; Hungary
MTzespół zadaniowy ds. aktualności normMaintenance Team
NBNkrajowa jednostka normalizacyjna, BelgiaThe Bureau for Standardisation; Belgium
NENkrajowa jednostka normalizacyjna, HolandiaRoyal Netherlands Standardization Institute
NMCkrajowy komitet lustrzanyNational Mirror Committee (ISO)
NPPropozycja nowego tematu pracy (ISO, IEC)New Work Item Proposal
NSAIkrajowa jednostka normalizacyjna, IrlandiaNational Standards Authority of Ireland; Ireland
OCGGrupa ds. Koordynowania DziałańOperational Co-ordination Group (ETSI)
oneM2Mprojekt partnerski ws. inteligentnej komunikacji maszyna-maszynaMachine-to-Machine Communications Partnership Project, ETSI Partnership Project
PASSpecyfikacja Powszechnie DostępnaPublicly Avialable Specification
PCKomitet PrezydenckiThe CEN and CENELEC Presidential Committee
PCBCPolskie Centrum Badań i CertyfikacjiPolish Centre for Testing and Certification
PDAMpropozycja projektu zmiany
(ISO/IEC JTC 1)
proposed Draft Amendment
PDCKomitet ds. Opracowywania PolitykiPolicy development committee (ISO)
PDTRpropozycja projektu Raportu Technicznego
(ISO/IEC JTC 1)
proposed Draft Technical Report
PDTSpropozycja projektu Specyfikacji Technicznej
(ISO/IEC JTC 1)
proposed draft Technical Specification
PQKwestionariusz PropozycjiPrimary Questionnaire
prENprojekt Normy EuropejskiejDraft European Standard
prHDprojekt Dokumentu HarmonizacyjnegoDraft Harmonization Document
prTRprojekt Raportu Technicznego CEN/CLCCEN/CLC Draft Technical Report
prTSprojekt Specyfikacji Technicznej CEN/CLCCEN/CLC Draft Technical Specification
PTzespół projektowyProject Team
PWIwstępny temat pracy (ISO, IEC)Preliminary Work Item
RDdokument odniesieniaReference Document
REMCOKomitet ds. Materiałów OdniesieniaCommittee on Reference Materials
SACkrajowa jednostka normalizacyjna, ChinyThe Standardization Administration of the People's Republic of China
SAGGrupa Doradcza ds. SprzedażySales Advisory Group
SAGEGrupa Ekspercka ds. Algorytmów BezpieczeństwaSecurity Algorithms Group of Experts, ETSI Special Committees
SBPstrategiczny biznesplanStrategic Business Plan
SBSeuropejski portal dla małych przedsiębiorstwSmall Business Standards
SCPodkomitet TechnicznySubcommittee
SDGCele Zrównoważonego RozwojuSustainable Development Goals
SEGGrupa ds. Oceny SystemówSystems Evaluation Group
SEG 6Grupa ds. Oceny Systemów 6 - Niekonwencjonalne Sieci Dystrybucji / Mikrosieci (rozwiązana)Systems Evaluation Group - Non-conventional Distribution Networks / Microgrids
SFSkrajowa jednostka normalizacyjna, FinlandiaThe Finnish Standards Association; Finland
SISkrajowa jednostka normalizacyjna, SzwecjaSwedish Institute for Standards; Sweden
SISTkrajowa jednostka normalizacyjna, SłoweniaSlovenian Institute for Standardization; Slovenia
SMBZarząd Normalizacyjny Standardization Management Board
SNkrajowa jednostka normalizacyjna, NorwegiaStandards Norway; Norway
SNVkrajowa jednostka normalizacyjna, SzwajcariaSwiss Association for Standardization; Switzerland
SRSekretariat SprawozdawczyReporting Secretariat
SRokresowy przegląd publikacjiSystematic Review
SRDUrządzenia krótkiego zasięguShort Range Devices
SRGGrupa ds. Źródeł SystemowychSystems Resource Groups
SyCKomitet SystemowySystems Committee
TAobszar technicznyTechnical Area
TBOrgan Techniczny CEN/CENELECTechnical Body
TCKomitet Techniczny Technical Committee
TFZespół ZadaniowyTask Force
TMBZarząd Techniczny Technical Management Board
TORzakres uprawnieńTerms of Reference
TPMgłówny punkt kontaktowy ISO-CS dla TCTechnical Programme Manager (ISO)
TRRaport Techniczny Technical Report
TSSpecyfikacja Techniczna Technical Specification
TSEkrajowa jednostka normalizacyjna, TurcjaTurkish Standards Institution; Turkey
UAPSzczególna Procedura Akceptacji Unique Acceptance Procedure
UkrNDNCkrajowa jednostka normalizacyjna, UkrainaUkrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality
UNEkrajowa jednostka normalizacyjna, Hiszpaniaes: Asociación Española de Normalización, Spain
UNIkrajowa jednostka normalizacyjna, Włochyit: Ente Nazionale Italiano di Unificazione; Italy
UNMS SRkrajowa jednostka normalizacyjna, SłowacjaSlovak Office of Standards Metrology and Testing; Slovakia
UNMZkrajowa jednostka normalizacyjna, CzechyCzech Office for Standards, Metrology and Testing; Czech Republic
UQKwestionariusz Aktualizacji CEN/CENELECUpdating Questionnaire
WDprojekt roboczyWorking draft
WG POLGrupa Robocza CENELEC ds. PolitykiThe CENELEC Working Group Policy
WSCMiędzynarodowa Współpraca NormalizacyjnaIEC/ISO/ITU World Standards Cooperation (WSC)
WTOŚwiatowa Organizacja HandluWorld Trade Organization
WTO/TBTŚwiatowa Organizacja Handlu/ Porozumienie WTO w sprawie barier technicznych w handluWorld Trade Organization/Technical Barriers to Trade