Zawartość

Słownik Akronimów


Słownik akronimów
AKRONIMZNACZENIE
plenplen
ACARTACARTKomitet Doradczy ds. Zastosowania Robotyki (rozwiązany)Advisory Committee on Applications of Robot Technology
ACEAACEAKomitet Doradczy ds. Zagadnień ŚrodowiskowychAdvisory Committee on Environmental Aspects
ACECACECKomitet Doradczy ds. Kompatybilności ElektromagnetycznejAdvisory Committee on Electromagnetic Compatibility
ACEEACEEKomitet Doradczy ds. Efektywności EnergetycznejAdvisory Committee on Energy Efficiency
ACOSACOSKomitet Doradczy ds. BezpieczeństwaAdvisory Committee on Safety
ACSECACSECKomitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Danych i Poufności DanychAdvisory Committee on Information Security and Data Privacy
ACTADACTADKomitet Doradczy ds. Transmisji i Dystrybucji ElektrycznościAdvisory Committee on Electricity Transmission and Distribution
AENORAENORdo końca 2016 r. krajowa jednostka normalizacyjna, Hiszpania,
obecnie komercyjna jednostka certyfikująca
Spanish Association for Standardisation and Certification
AFNORAFNORkrajowa jednostka normalizacyjna, FrancjaFrench Standardization Association, France
AGAGZgromadzenie Ogólne (CEN, CENELEC)General Assembly (CEN, CENELEC)
AHGAHGgrupa robocza ad hocAd Hoc Group
AIAIsztuczna inteligencjaartificial intelligence
AIDCAIDCautomatyczna identyfikacja i gromadzenie danychautomatic identification and data capture
ANECANECEuropejskie Stowarzyszenie ds. Koordynacji Przedstawicielstwa Konsumentów w NormalizacjiEuropean Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardization
ANSIANSIkrajowa jednostka normalizacyjna, USAAmerican National Standards Institute; USA
ARARrzeczywistość rozszerzonaaugmented reality
ASBASBjednostka stowarzyszonaAssociated Body
ASD-STANASD-STANEuropejskich Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego i Obronnego - NormalizacjaAeroSpace and Defence Industries Association of Europe - Standardization
ASIASIkrajowa jednostka normalizacyjna, AustriaAustrian Standards International - Standardization and Innovation; Austria
ASROASROkrajowa jednostka normalizacyjna, RumuniaRomanian Standards Association; Romania
ASTMASTMAmerykańskie Towarzystwo ds. Badań i MateriałówAmerican Society for Testing and Materials
BACBACKomitet Doradczy ds. BiznesuBusiness Advisory Committee
BDSBDSkrajowa jednostka normalizacyjna, BułgariaBulgarian Institute for Standardization; Bulgaria
BELSTBELSTkrajowa jednostka normalizacyjna, BiałoruśState Committee for Standardization of the Republic of Belarus, Belarus
BIPBiuletyn Informacji Publicznej
BOSSBOSSsystem wspomagania działalności biznesowej CEN i CENELECCEN and CENELEC Business Operations Support System
BSIBSIkrajowa jednostka normalizacyjna, Zjednoczone KrólestwoBritish Standards Institution; United Kingdom
BTBTRada TechnicznaTechnical Board
BT TCMGBT TCMGGrupa ds. Zarządzania TC przy Radzie Technicznej CENTechnical Board Technical Committee Management Group (CEN)
BTTFBTTFzespół zadaniowy BTBT Task Force
BTWGBTWGgrupa robocza BTBT Working Group
CACARada Administracyjna Administrative Board
CABCABRada ds. Oceny ZgodnościConformity Assessment Board
CAGCAGGrupa Doradcza PrzewodniczącegoChairman advisory group
CASCOCASCOKomitet ds. Oceny ZgodnościConformity Assessment Committee (ISO)
CCMCCCMCCentrum Zarządzania CEN-CENELECCEN-CENELEC Management Centre
CDCDprojekt komitetu (ISO, IEC)Committee Draft
CDVCDVprojekt komitetu do głosowania (IEC równoważny ISO DIS)Committee Draft for Vote
CENCENEuropejski Komitet NormalizacyjnyEuropean Committee for Standardization
CENELECCENELECEuropejski Komitet Normalizacyjny ElektrotechnikiEuropean Committee for Electrotechnical Standardization
CIACIAjednostka certyfikującaCertificate Issuing Authority
CIBCIBwewnętrzny system CEN do głosowania korespondencyjnegoCommittee Internal Balloting
CISPRCISPRMiędzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń RadioelektrycznychInternational Special Committee on Radio Interference
CLCCLCCENELEC (w powołaniach na dokumenty) CENELEC (in document references)
COCORCOCORKomisja Koordynacji przy ECISSECISS Coordinating Commission
COPOLCOCOPOLCOKomitet ds. Polityki KonsumenckiejConsumer Policy Committee (ISO)
CoSCoSKomitet ds. NormCommittee on Standards
CPRCPRrozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych lub rozporządzenie CPRConstruction Products Regulation
CRMCRMcertyfikowany materiał odniesieniacertified reference material
CWACWAPorozumienie Warsztatowe CEN/CENELEC CEN/CENELEC Workshop Agreement
CYSCYSkrajowa jednostka normalizacyjna, CyprCyprus Organization for Standardisation; Cyprus
DACDACKomitet Doradczy ds. RóżnorodnościDiversity Advisory Committee
DAMDAMprojekt zmianyDraft Amendment
davdavdata udostępnieniadate of availability
DCORDCORprojekt poprawki technicznej (ISO/IEC JTC1)Draft Technical Corrigendum (ISO/IEC JTC1)
DEVCODEVCOKomitet ds. Problemów Krajów Rozwijających sięDevelopment Committee (ISO)
DINDINkrajowa jednostka normalizacyjna, NiemcyGerman Institute for Standardization; Germany
DISDISprojekt Normy Międzynarodowej (ISO, równoważny IEC CDV)Draft International Standard
DKEDKENiemiecka Komisja Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych w DIN i VDEGerman Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE
DLTDLTtechnologia rozproszonego rejestruDistributed Ledger Technology
doadoadata ogłoszenia date of announcement
dopdopdata opublikowaniadate of publication
dordordata ratyfikacji date of ratification
dowdowdata wycofania date of withdrawal
DSDSkrajowa jednostka normalizacyjna, DaniaDanish Standards; Denmark
DTRDTRprojekt Raportu Technicznego (ISO, IEC)Draft Technical Report (ISO, IEC)
DTSDTSprojekt Specyfikacji Technicznej (ISO, IEC)Draft Technical Specification (ISO, IEC)
DWMDział Współpracy Międzynarodowej, WANInternational Cooperation Division, WAN
Dz. Urz. UEOJEUDziennik Urzędowy Unii Europejskiej (dawniej znany jako OJEC)Official Journal of the European Union (formerly known as OJEC)
EAEAeuropejska organizacja zrzeszająca krajowe jednostki akredytująceEuropean co-operation for Accreditation
EADEADEuropejski Dokument OcenyEuropen Assessment Document
EC, DG ENT i IND, SG PTPEC, DG ENT and IND, SG PTPKomisja Europejska, Dyrekcja Generalna dla Przedsiębiorstw i Przemysłu, Podgrupa zajmująca się procedurami badania wyrobówEuropean Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Sub-group on Product Testing Procedures
ECISSECISSEuropejski Komitet ds. Normalizacji Żelaza i Stali (przekształcony w CEN/TC 459)European Committee for Iron and Steel Standardization
EDREDRzasadnicze różnice w wymaganiach (IEC)Essential Differences in Requirements
EFTAEFTAEuropejskie Stowarzyszenie Wolnego HandluEuropean Free Trade Association
EMTELEMTELSpecjalny Komitet ETSI ds. Komunikacji RatunkowejEmergency Communications, ETSI Special Committees
ENENNorma EuropejskaEuropean Standard
ENQENQankietaEnquiry
ENVENVPrenorma EuropejskaEuropean Prestandard
EOGEEAEuropejski Obszar GospodarczyEuropean Economic Area
EPDEPDŚrodowiskowa Deklaracja WyrobuEnvironmental Product Declaration
EPHEPHEuropejskie Centrum ds. PolitykiEuropean Policy Hub
EPH-BAEPH-BAEuropejskie Centrum ds. Polityki – oddział w BrukseliEuropean Policy Hub – Brussels Arm
EPP 3GPPEPP 3GPPProjekt Partnerski Trzeciej Generacji, Projekt Partnerski ETSIThird Generation Partnership Project, ETSI Partnership Project
ESESNorma ETSIETSI Standard
ESOESOeuropejskie organizacje normalizacyjne (CEN/CENELEC/ETSI)European Standards Organizations (CEN/CENELEC/ETSI)
ESSESSEuropejski System NormalizacjiEuropean Standardisation System
ETSIETSIEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych European Telecommunications Standards Institute
EVSEVSkrajowa jednostka normalizacyjna, EstoniaEstonian Centre for Standardisation and Accreditation; Estonia
FDISFDISkońcowy projekt Normy MiędzynarodowejFinal draft International Standard
FGFVformalne głosowanieFormal vote
FinComFinComKomitet ds. FinansówFinance Committee
FINPOLFINPOLKomitet ds. Polityki Finansowej CENELECThe Financial Policy Committee
FprENFprENprojekt Normy Europejskiej do formalnego głosowaniaDraft European Standard for Formal Vote
GAGAZgromadzenie Ogólne (ISO, IEC, ETSI)General Assembly
GDGDsystem zarządzania danymi ekspertów i użytkowników serwerów z dokumentacją TC/SC w ISO i w CENThe Global Directory is the central repository for managing committees.
GEOSTMGEOSTMkrajowa jednostka normalizacyjna, GruzjaGeorgian National Agency for Standards and Metrology
GHGGHGgazy cieplarnianeGreenhouse Gases
GKGłówny KsięgowyChief Accountant
GOST RGOST Rkrajowa jednostka normalizacyjna, Federacja RosyjskaFederal Agency on Technical Regulating and Metrology, Russian Federation
GOZCEgospodarka o obiegu zamkniętymCircular Economy
GRWGgrupa roboczaWorking Group
GRACGRACKomitet ds. Przeglądu Zarządzania i AudytuGovernance Review and Audit Committee
GZTGgrupa zadaniowaTask Group
HACCPHACCPanaliza zagrożeń i krytyczne punkty kontroliHazard Analysis and Critical Control Point System
HDHDDokument Harmonizacyjny Harmonization Document
HZNHZNkrajowa jednostka normalizacyjna, ChorwacjaCroatian Standards Institute; Croatia
IAFIAFmiędzynarodowa organizacja zrzeszająca jednostki akredytujące/ jednostki certyfikujące International Accreditation Forum
IBIBZarząd IECIEC Board
ICSICSMiędzynarodowa Klasyfikacja NormInternational Classification for Standards
ICTICTtechnologie informacyjno-komunikacyjneInformation and Communication Technologies
IDFIDFMiędzynarodowa Federacja MleczarskaInternational Dairy Federation
IECIECMiędzynarodowa Komisja ElektrotechnicznaInternational Electrotechnical Commission
IEC MRSIEC MRSsystem rejestracji i akredytacji delegatów na posiedzenia organów technicznych IECIEC Meeting Registration System
IEC-SECIEC-SECSekretariat IEC (dawniej IEC-CO)IEC Secretariat (formerly IEC-CO)
IEC/CLC
EMS
IEC/CLC
EMS
system zarządzania danymi ekspertów, delegatów i użytkowników serwerów IEC i CENELECIEC/CLC Expert Management System
IECEEIECEEsystem zgodności badań i certyfikacji sprzętu elektrotechnicznego na zgodność z normami IECIEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components
IECExIECExsystem certyfikacji sprzętu wykorzystywanego w środowiskach zagrożonych wybuchem na zgodność z normami IECIEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres
IECQIECQsystem oceny jakości podzespołów elektronicznych IECIEC Quality Assessment System for Electronic Components
IECREIECREsystem certyfikacji urządzeń związanych z energią odnawialną na zgodność z normami IECIEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications
IFIFForum IECIEC Forum
ILACILACmiędzynarodowa organizacja zrzeszająca jednostki akredytujące, laboratoria badawcze i wzorcująceInternational Laboratory Accreditation Cooperation
ILNASILNASkrajowa jednostka normalizacyjna, LuksemburgLuxembourg Institute of Standardisation; Luxembourg
IMCOIMCOKomisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony KonsumentówCommittee on the Internal Market and Consumer Protection
IoEIoEInternet WszechrzeczyInternet of Everything
IoTIoTInternet RzeczyInternet of Things
IPQIPQkrajowa jednostka normalizacyjna, PortugaliaPortuguese Institute of Quality; Portugal
IPR IPR prawa własności intelektualnejIntellectual Property Rights
IRIRPrzepisy wewnętrzne CEN/CENELECCEN/CENELEC Internal Regulations
ISBNISBNmiędzynarodowy znormalizowany numer książkiInternational Standard Book Number
ISMISMkrajowa jednostka normalizacyjna, MołdawiaInstitute for Standardization of Moldova
ISOISOMiędzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaInternational Organization for Standardization
ISO-CSISO-CSSekretariat Centralny ISOISO Central Secretariat
ISO/IEC
JTC 1
ISO/IEC
JTC 1
Wspólny Komitet Techniczny – Technologia informacyjnaJoint Technical Committee - Information technology
ISO/IEC
JPC 2
ISO/IEC
JPC 2
Wspólny Komitet Projektowy Joint Project Committee - Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology
ISRSMISRSMkrajowa jednostka normalizacyjna, Macedonia PółnocnaStandardization Institute of the Republic of North Macedonia
ISTISTkrajowa jednostka normalizacyjna, IslandiaIcelandic Standards; Iceland
ITSITSinteligentne systemy transportoweintelligent transport systems
ITUITUMiędzynarodowy Związek TelekomunikacyjnyInternational Telecommunication Union
IUPACIUPACMiędzynarodowa Unia Chemii Czystej i StosowanejUnion of Pure and Applied Chemistry
IWAIWAMiędzynarodowe Porozumienie Warsztatowe International Workshop Agreement
JPCJPCwspólny komitet projektowy Joint Project Committee
JPGJPGWspólna Grupa Prezydencka (CEN/CENELEC/ETSI)Joint Presidents Group
JSJSbadanie uzasadniające Justification Study
JTABJTABWspólna Rada Techniczna ISO/IEC Joint Technical Advisory Board
JTCJTCwspólny komitet technicznyJoint Technical Committee
JWGJWGwspólna grupa roboczaJoint Working Group
KEECKomisja EuropejskaEuropean Commission
KGZKoordynacyjna Grupa Zadaniowa Coordination Task Group
KJNNSBkrajowa jednostka normalizacyjnaNational Standards Body
KKŻCACKomisja Kodeksu ŻywnościowegoCodex Alimentarius Commission
KNTKarta nowego tematuForm of new work item
KOkomórka organizacyjnaOrganization Unit
KPTKarta propozycji TNForm of proposal for TN
KTKomitet TechnicznyTechnical Committee
KZKomitet ZadaniowyProject Committee
KZPSamodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Zamówień PublicznychIndependent post in charge of Public Procurement Coordination
KZTKarta zgłoszenia tematu w CEN/CENELEC/ISO/IECForm of item application to CEN/CENELEC/ISO/IEC
LSTLSTkrajowa jednostka normalizacyjna, LitwaLithuanian Standards Board; Lithuania
LVSLVSkrajowa jednostka normalizacyjna, ŁotwaLatvian Standard; Latvia
MCCAAMCCAAkrajowa jednostka normalizacyjna, MaltaMalta Competition and Consumer Affairs Authority; Malta
MRMCMRMCKomitet ds. Relacji Członkowskich i MonitorowaniaMembership Relations and Monitoring Committee
MSBMSBZarząd ds. Strategii RynkowychMarket Strategy Board
MSSMSSnorma systemu zarządzania Management System Standard
MSZTMSZTkrajowa jednostka normalizacyjna, WęgryHungarian Standards Institution; Hungary
MŚPSMEmałe i średnie przedsiębiorstwaSmall and Medium-sized Enterprises
MTMTzespół zadaniowy ds. aktualności normMaintenance Team
NBNNBNkrajowa jednostka normalizacyjna, BelgiaThe Bureau for Standardisation; Belgium
NENNENkrajowa jednostka normalizacyjna, NiderlandyRoyal Netherlands Standardization Institute,Netherlands
NMCNMCkrajowy komitet lustrzanynational mirror committee (ISO)
NPNPPropozycja nowego tematu pracy (ISO, IEC)New Work Item Proposal
NQIS ELOTNQIS ELOTkrajowa jednostka normalizacyjna, GrecjaNational Quality Infrastructure System - Autonomous Operational Unit for Standardization; Greece
NSAINSAIkrajowa jednostka normalizacyjna, IrlandiaNational Standards Authority of Ireland; Ireland
OCGOCGGrupa ds. Koordynowania DziałańOperational Co-ordination Group (ETSI)
oneM2MoneM2Mprojekt partnerski ws. inteligentnej komunikacji maszyna-maszynaMachine-to-Machine Communications Partnership Project, ETSI Partnership Project
OSDOSDOpracowywanie norm onlineOnline Standards Development
OTOrgan Techniczny Technical Body
PADPełnomocnik Administratora Danych OsobowychPersonal Data Administrator's Plenipotentiary
PASPASSpecyfikacja Powszechnie DostępnaPublicly Avialable Specification
PCPCKomitet Prezydencki CEN i CENELEC The CEN and CENELEC Presidential Committee
PCBCPCBCPolskie Centrum Badań i CertyfikacjiPolish Centre for Testing and Certification
PCRPCRZasady Kategoryzacji WyrobówProduct Category Rules
PD KTPlan działania Komitetu TechnicznegoKT Business Plan
PD KZPlan działania Komitetu ZadaniowegoKZ Business Plan
PDCPDCKomitet ds. Opracowywania Polityki (ISO)Policy development committee (ISO)
PDNPolski Dokument NormalizacyjnyPolish Standardization Document
PKPodkomitet TechnicznySubcommittee
PKNPolski Komitet NormalizacyjnyPolish Committee for Standardization
PNPolska NormaPolish Standard
POBPełnomocnik Prezesa ds. Obronności i Bezpieczeństwa PaństwaPresident's Plenipotentiary for State Defence and Security
PONPełnomocnik Prezesa ds. Ochrony Informacji NiejawnychPresident's Plenipotentiary for Protection of Classified Information
PQPQKwestionariusz PropozycjiPrimary Questionnaire
PRPrezes President
prENprENprojekt Normy EuropejskiejDraft European Standard
PresComPresComKomitet PrezydenckiPresident's Committee
prHDprHDprojekt Dokumentu HarmonizacyjnegoDraft Harmonization Document
PRMPRMOsoby o ograniczonej możliwości poruszania sięPerson with Reduced Mobility
prTRprTRprojekt Raportu Technicznego CEN/CLCCEN/CLC Draft Technical Report
prTSprTSprojekt Specyfikacji Technicznej CEN/CLCCEN/CLC Draft Technical Specification
PSZPełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaPresident's Plenipotentiary for Integrated Management System
PTPTzespół projektowyProject Team
PWIPWIwstępny temat pracy (ISO, IEC)Preliminary Work Item
PZNPolski Zasób NormalizacyjnyPolish Standardization Resource
RDRDdokument odniesieniaReference Document
REMCOREMCOKomitet ds. Materiałów OdniesieniaCommittee on Reference Materials
REPREPPolityka Zaangażowania Regionalnego ISOISO Regional Engagement Policy
RNRada NormalizacyjnaStandardization Council
RSRada SektorowaSector Council
SACSACkrajowa jednostka normalizacyjna, ChinyThe Standardization Administration of the People's Republic of China
SADSekcja Analiz i Doradztwa NormalizacyjnegoAnalysis and Standardization Consultancy Unit
SAGESAGEGrupa Ekspercka ds. Algorytmów Bezpieczeństwa, Specjalny Komitet ETSI Security Algorithms Group of Experts, ETSI Special Committees
SAPsystem do zarządzania procesami biznesowymiSystem Analysis and Program Development
SAWSamodzielne Stanowisko ds. Audytu WewnętrznegoPresident's Plenipotentiary for Internal Audit
SBDSektor Budownictwa i Konstrukcji BudowlanychConstruction and Building Structures Sector
SBPSBPstrategiczny biznesplanStrategic Business Plan
SBPSamodzielne Stanowisko ds. BHP oraz Ochrony Ppoż.Independent post in charge of OHS and Fire Protection
SBSSBSeuropejskie stowarzyszenie małych przedsiębiorstwSmall Business Standards
SCSCPodkomitet TechnicznySubcommittee
SCHSektor ChemiiChemistry Sector
SCSPUSystem Cyfrowej Sprzedaży Produktów i UsługDigital System to Sell Products and Services
SDGSDGCele Zrównoważonego RozwojuSustainable Development Goals
SEGSEGGrupa ds. Oceny SystemówSystems Evaluation Group
SEKSektor ElektronikiElectronic Sector
SELSektor ElektrykiElectrical Sector
SETSektor ElektrotechnikiElectrotechnical Sector
SFSSFSkrajowa jednostka normalizacyjna, FinlandiaThe Finnish Standards Association; Finland
SGRSektor GórnictwaMining Sector
SHTSektor HutnictwaMetallurgy Sector
SISSISkrajowa jednostka normalizacyjna, SzwecjaSwedish Institute for Standards; Sweden
SISTSISTkrajowa jednostka normalizacyjna, SłoweniaSlovenian Institute for Standardization; Slovenia
SLTSektor Logistyki, Transportu i OpakowańLogistics, Transport and Packaging Sector
SMBSMBZarząd Normalizacyjny Standardization Management Board
SMCSektor Maszyn i InżynieriiMachinery and Engineering Sector
SNSNkrajowa jednostka normalizacyjna, NorwegiaStandards Norway; Norway
SNISektor Nanotechnologii i InnowacjiNanotechnology and Innovation Sector
SNVSNVkrajowa jednostka normalizacyjna, SzwajcariaSwiss Association for Standardization; Switzerland
SOBSektor Obronności i Bezpieczeństwa PowszechnegoDefence and Public Security Sector
SPCLCStały Przedstawiciel PKN w Radzie Technicznej CENELECPermanent Delegate of PKN to the CENELEC Technical Board
SPUSektor Produktów Powszechnego UżytkuConsumer Products Sector
SRSRokresowy przegląd publikacjiSystematic Review
SRSRsekretariat sprawozdawczyReporting Secretariat
SRAHGSRAHGGrupa ad hoc ds. wniosków normalizacyjnychStandardization Request Ad-hoc group
SRDSRDurządzenia krótkiego zasięguShort Range Devices
SRDSRDsystemowy dokument odniesieniaSystems Reference Deliverable
SRGSRGGrupa ds. Źródeł SystemowychSystems Resource Groups
SRZSektor Żywności, Rolnictwa i LeśnictwaFood, Agriculture and Forestry Sector
STISektor Technik Informacyjnych i KomunikacjiInformation Technology and Communications Sector
SUSSektor UsługServices Sector
SWPSekcja Wspomagania Prac NormalizacyjnychUnit of Standardization Work Support
SyCSyCKomitet SystemowySystems Committee
SZBIISMSSystem Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiInformation Security Management System
SZJQMSsystem zarządzania jakościąQuality Management System
SZPSektor Zagadnień Podstawowych i Systemów ZarządzaniaBasic Problems and Management Systems Sector
SZSSamodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Systemami NormalizacyjnymiIndependent Post for The Management of Standardization Systems
SZŚSektor Zdrowia, Środowiska i MedycynyHealth, Environment and Medicine Sector
TBTBOrgan Techniczny CEN/CENELECTechnical Body
TCTCKomitet Techniczny Technical Committee
TFTFzespół zadaniowyTask Force
TMBTMBZarząd Techniczny Technical Management Board
TNtemat normalizacyjny (w programie prac PKN/OT)Work item
TRTRRaport Techniczny Technical Report
TSTSSpecyfikacja Techniczna Technical Specification
TSETSEkrajowa jednostka normalizacyjna, TurcjaTurkish Standards Institution; Türkiye
TSITSITechniczne specyfikacje interoperacyjnościTechnical Specifications for Interoperability
UAPUAPSzczególna Procedura Akceptacji Unique Acceptance Procedure
UkrNDNCUkrNDNCkrajowa jednostka normalizacyjna, UkrainaUkrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality
UNEUNEkrajowa jednostka normalizacyjna, HiszpaniaThe Spanish Association for Standardization, Spain
UNIUNIkrajowa jednostka normalizacyjna, WłochyItalian National Unification; Italy
UNMS SRUNMS SRkrajowa jednostka normalizacyjna, SłowacjaSlovak Office of Standards Metrology and Testing; Slovakia
UNMZUNMZkrajowa jednostka normalizacyjna, CzechyCzech Office for Standards, Metrology and Testing; Czech Republic
UQUQKwestionariusz Aktualizacji CEN/CENELECUpdating Questionnaire
VRVRrzeczywistość wirtualnaVirtual Reality
WADWydział AdministracyjnyAdministrative Department
WANWydział Administrowania Działalnością NormalizacyjnąStandardization Activities Administration Department
WDWDprojekt roboczyworking draft
WFNWydział Zarządzania Finansami i RachunkowościFinancial Management and Accountancy Department
WG POLWG POLGrupa Robocza CENELEC ds. PolitykiCENELEC Working Group on Policy
WIFWydział InformatykiIT Department
WPNWydział Prac NormalizacyjnychStandardization Department
WRZWydział Relacji ZewnętrznychExternal Relations Department
WSCWSCMiędzynarodowa Współpraca Normalizacyjna IEC/ISO/ITUIEC/ISO/ITU World Standards Cooperation
WSPWydział SprzedażySales Department
WTOWTOŚwiatowa Organizacja HandluWorld Trade Organization
WTO/TBTWTO/TBTŚwiatowa Organizacja Handlu/ Porozumienie WTO w sprawie barier technicznych w handluWorld Trade Organization/Technical Barriers to Trade
WTPWydział Transformacji Produktów NormalizacyjnychStandards Transformation Department
WZLWydział Zarządzania Zasobami LudzkimiHuman Resources Management Department
ZPNZastępca Prezesa ds. NormalizacjiVice-President in charge of Standardization
ZPRZespół PrawnyLegal Team
ZSZIMSzintegrowany system zarządzaniaIntegrated Management System
ZWTZespół ds. wspomagania tłumaczeń
SRDSystems Reference Deliverable
TAobszar technicznyTechnical Area
TORzakres uprawnieńTerms of Reference
TPMgłówny punkt kontaktowy ISO-CS dla TCTechnical Programme Manager (ISO)