Zawartość

Jak zamówić opracowanie norm

Normy opracowują sami zainteresowani na własne potrzeby i na własny koszt. Są oni wspierani przez PKN, który organizuje działalność normalizacyjną, w tym na wniosek zainteresowanych przeprowadza odpłatnie procedurę zmierzającą do uzgodnienia i zatwierdzenia Polskiej Normy (PN) lub Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego (PDN), na podstawie gotowego projektu dostarczonego przez zamawiającego.

Najważniejsze zagadnienia związane z opracowaniem PN/PDN:

Co należy zrobić aby zamówić opracowanie normy:

 • Skontaktować się z odpowiednim tematycznie Sektorem Wydziału Prac Normalizacyjnych (WPN) – tu Konsultanci udzielą wszelkich informacji z tego zakresu i pomogą oszacować koszty – adresy e-mailowe poniżej.
 • Złożyć zamówienie w formie pisemnej. Będzie ono rozpatrzone przez Kierownika właściwego Sektora WPN w uzgodnieniu z Przewodniczącym odpowiedniego KT/KZ.
 • W przypadku opracowania Polskiej Normy własnej lub zmiany do niej wnieść opłatę notyfikacyjną według ustalonego cennika. Procedura notyfikacji przeprowadzana jest w europejskiej organizacji normalizacyjnej odpowiedzialnej za dany temat (Jak zgłosić propozycję normy).
 • W przypadku zgłoszenia dokumentu normalizacyjnego innego niż opracowanie własne (np. wdrożenie Normy Międzynarodowej) zgodnie z procedurą R2-P3T zgłaszający temat wypełnia Kartę propozycji TN (KPT) w porozumieniu z właściwym Sektorem WPN.

Kolejne etapy:

 • Po stwierdzeniu że prace normalizacyjne mogą być wykonane zgodnie z zamówieniem, sporządzona jest umowa dotycząca prac na zamówienie. Umowa podpisana przez zamawiającego jest kierowana do Zastępcy Prezesa ds. Normalizacji.
 • Zasady dotyczące wyceniania kosztów usługi uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentu normalizacyjnego  są podane w aktualnym zarządzeniu Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej. Opłatę można wnieść w dowolnym terminie, nie później jednak, niż po zakończeniu prac.
 • Gotowy projekt, złożony przez Zamawiającego, przekazywany jest do właściwego KT/KZ w celu dalszego opracowania.
 
Czytaj więcej

W sprawach związanych z zamówieniem opracowania PN lub PDN informacji udzielają Sektory WPN pod następującymi adresami:

 1. Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych – wpnsbd@pkn.pl
 2. Sektor Elektroniki – wpnsek@pkn.pl
 3. Sektor Chemii – wpnsch@pkn.pl
 4. Sektor Elektryki – wpnsel@pkn.pl
 5. Sektor Elektrotechniki – wpnset@pkn.pl
 6. Sektor Górnictwa – wpnsgr@pkn.pl
 7. Sektor Hutnictwa – wpnsht@pkn.pl
 8. Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań – wpnslt@pkn.pl
 9. Sektor Maszyn i Inżynierii – wpnsmc@pkn.pl
 10. Sektor Nanotechnologii i Innowacji – wpnsni@pkn.pl
 11. Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego – wpnsob@pkn.pl
 12. Sektor Produktów Powszechnego Użytku - wpnspu@pkn.pl
 13. Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa – wpnsrz@pkn.pl
 14. Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji – wpnsti@pkn.pl
 15. Sektor Usług – wpnsus@pkn.pl
 16. Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania – wpnszp@pkn.pl
 17. Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny – wpnszs@pkn.pl