Zawartość

Co jest celem normy?

Co jest celem normy?

Celem normy jest ułatwienie realizacji zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych, poprzez tworzenie wzorcowych rozwiązań w zakresie:

  • bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,
  • likwidowania barier w handlu,
  • utrwalania osiągnięć techniki,
  • upowszechniania postępu technicznego,
  • zwiększenia efektywności w gospodarce,
  • tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą,
  • tworzenia podstawy odniesienia przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.