Zawartość

Co to jest Obwieszczenie Prezesa PKN?

Co to jest Obwieszczenie Prezesa PKN?

Obwieszczenie Prezesa PKN to ogłoszenie w Monitorze Polskim wykazu opublikowanych Polskich Norm (PN) wprowadzających europejskie normy (EN) zharmonizowane na mocy dyrektyw wraz z wdrożeniami tych dyrektyw do polskich aktów prawnych. Obwieszczenia ogłaszane są dwa razy w roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, na podstawie art. 13 ust. 3, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 z późn. zm.) a także zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047). Więcej