Zawartość

Co to jest świadectwo stosowania SZBI wydawane przez PKN?

Co to jest świadectwo stosowania SZBI wydawane przez PKN?

Jest to dokument potwierdzający wdrożenie i skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji współpracującej z PKN w ramach zawartej umowy o współpracy. Potwierdza spełnienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 przez organizację.