Zawartość

Co to jest zasada "standstill"?

Co to jest zasada "standstill"?

Jest to okres zawieszenia prac nad tematem normalizacyjnym, który trwa od daty notyfikacji do daty zwolnienia.

W CEN to trzy miesiące dla projektu normy, nowelizacji normy lub zmiany do niej. W CENELEC – trzy miesiące dla nowego tematu i dwa miesiące dla nowelizacji lub zmiany. W tym czasie wstrzymane są prace normalizacyjne, a projekt jest sprawdzany, czy nie stanowi bariery technicznej i czy nie zagraża swobodnemu przepływowi towarów i usług w obszarze państw członkowskich UE. W tym czasie zainteresowani mogą podjąć następujące działania:

  • zgłosić uwagi;
  • zgłosić chęć udziału w pracach komitetu tech­nicznego w kraju bądź innej krajowej jednostce normalizacyjnej;
  • zaproponować opracowanie normy na poziomie europejskim zamiast krajowym.