Zawartość

Co to jest zasada "standstill"?

Co to jest zasada "standstill"?

Jest to okres zawieszenia, który trwa od daty notyfikacji normy do daty zwolnienia. W tym okresie wstrzymuje się prace normalizacyjne, a proponowany temat jest sprawdzany - czy nie stanowi bariery technicznej lub czy nie jest w konflikcie z pracami normalizacyjnymi na poziomie europejskim. Więcej