Zawartość

Co oznacza, a czego nie oznacza deklaracja /certyfikat spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 przez organizację?

Co oznacza, a czego nie oznacza deklaracja /certyfikat spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 przez organizację?

Oznacza, że organizacja wdrożyła system zarządzenia jakością i jest zdolna do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie przepisów prawnych i innych.

Nie oznacza, że produkowany wyrób/świadczona usługa spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, ponieważ nie jest to norma wyrobu.

Nie oznacza także, że wyroby /usługi organizacji są w 100% zgodne, lecz wdrożone procedury systemu zarządzania zapewniają nadzór nad ich zgodnością.