Zawartość

Co to są normy zharmonizowane?

Co to są normy zharmonizowane?

Normy zharmonizowane to Europejskie Normy, opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z państwami członkowskimi. Publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE (seria C). Uwzględniają zasadnicze wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE i są najprostszym sposobem wykazania domniemania zgodności wyrobu z właściwą dyrektywą/rozporządzeniem przez producenta/importera wyrobu.

Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, natomiast nadrzędne jest spełnienie wymagań dla określonego wyrobu. PN-EN zharmonizowane znajdują się na podstronie „Normy a prawo” w zakładce „Dyrektywy, rozporządzenia i normy”. Znajomość norm zharmonizowanych jest zalecana nawet w przypadku rezygnacji producenta z ich stosowania. Normy zharmonizowane nie są elementem prawa europejskiego.