Zawartość

Czy do umieszczenia oznakowania CE na wyrobie konieczny jest certyfikat PN?

Czy do umieszczenia oznakowania CE na wyrobie konieczny jest certyfikat PN?

Nie jest konieczny. Certyfikat PN jest dobrowolnym certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań określonej normy. Wyroby podlegające oznakowaniu CE muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w dyrektywach tzw. Nowego podejścia. Najprostszym sposobem wykazania spełnienia wymagań zasadniczych jest spełnienie wymagań norm zharmonizowanych do właściwych dyrektyw. W zależności od modułu oceny zgodności określonego w dyrektywie ma miejsce ocena zgodności bez udziału jednostki notyfikowanej dla właściwej dyrektywy lub z jej udziałem – wówczas konieczne jest uzyskanie tzw. certyfikatu /świadectwa zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy, wydawanego przez jednostkę notyfikowaną w wyniku pozytywnej oceny.

Certyfikat PN natomiast będzie zawsze potwierdzał dodatkową wartość wyrobu określoną poprzez dobrowolne spełnienie wszystkich wymagań stosownej normy - wartość sprawdzoną w procesie certyfikacji przeprowadzonym przez PKN lub upoważnioną przez niego jednostkę certyfikującą wyroby.

Wykaz jednostek notyfikowanych do poszczególnych dyrektyw