Zawartość

Czy kupienie PN to jedyny sposób, aby się z nią zapoznać?

Czy kupienie PN to jedyny sposób, aby się z nią zapoznać?

Nie.

Z treścią norm można zapoznać się bezpłatnie w stacjonarnych czytelniach PKN w Warszawie, Katowicach, Łodzi.