Zawartość

Czy można kupić treść Polskiej Normy w formie elektronicznej?

Czy można kupić treść Polskiej Normy w formie elektronicznej?

Tak.

Wszystkie Polskie Normy (oprócz norm specjalnych mających oryginalne załączniki) są dostępne w formie elektronicznej - w formacie PDF (plik do pobrania, plik do wysłania e-mailem).

Posiadamy także w sprzedaży inne wydawnictwa i produkty normalizacyjne w formie elektronicznej.