Zawartość

Czy Polskie Normy są informacją publiczną?

Czy Polskie Normy są informacją publiczną?

Nie. Zgodnie z art. 5 ust. 7 Ustawy o normalizacji Polskie Normy nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Dowiedz się więcej